Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

Băng Đảng Ma-Cô Ma-Cạo, Trộm Cắp, Lường Gạt, Buôn Bán Kháng Chiến

nhăn hiệu Phở Ḅ Vịt Tiềm lại giở thói côn đồ ở San Diego.  

 

Hôm qua 21 tháng 12, 2008, gia đ́nh Con Ong Việt sau khi đi dự đám tang một niên trưởng trong binh chủng nhẩy dù, trên đường về một người bạn mời ghé vào một tiệm Phở Ḅ Mặt Trợn, nể t́nh bạn, gia đ́nh Con Ong mới nhận lời vào nếm thử Xương Thịt Hoàng Cơ Cuội, ngồi vào tiệm chưa nóng đít đă có ngay một chú đầu trâu Mặt Trợn Vịt Tiềm (tên An) đến kiếm chuyện cà khịa. 

Con Ong Việt nhắn nhủ đám thủ lănh Mặt Trợn Vịt Tiềm, Từ Đỗ Wàng Đ́, Wàng Cơ Đị , Nguyễn Xuân Nghẻo trở xuống cho đến đám cắc ké kỳ nhông, Nguyễn Văn Cộc, Hồ Mắc Mưu Nghẽo Đầu Bạc ở San Diego rằng:  

Hăy bỏ thói côn đồ chửi bới, hăm dọa, tống tiền, cướp giật, hành hung, đốt nhà, ám sát đi. Tai tiếng, cả làng cả tổng cả thế giới đều đă biết rồi! Nếu c̣n dở thói Côn đồ ma cô ma cạo, Con Ong Việt sẽ chửi mục mả từ Hoàng Cơ Cuội, Wàng Khu Đị, Đỗ Wàng Đ́ trở xuống, danh sách tài sản nhà cửa bạc triệu giặt rửa được từ tiền trộm cắp, lường gạt kháng chiến sẽ được liệt kê thanh thiên bạch nhật cho toàn thể người Việt nhớ đời về những vụ ám sát, giết người bịt miệng, lường gạt, buôn bán kháng chiến vô tiền khoáng hậu của thế kỷ thứ 21. 

 Việt Tân Việt Cộng Việt Gian - Ba cái Việt ấy quậy tan hội đoàn - Nơi nào có Mặt Trợn Việt Tân, nơi ấy có đánh phá, chia rẽ - Việt tân là Việt Cộng con ở Hải Ngọai, bố mẹ chúng đang ngồi ở Bắc Bộ Phủ.

 

Con Ong Việt thông báo cùng toàn thể người Việt Hải Ngoại và Quốc Nội

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám