vuan

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Đại Hội Thường Niên 2011

 

Phương Thức Biểu Quyết Cho Việc Tu Chính Hiến Chương

 

I-NHÂN SỰ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

1-Thành viên Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương và Hội Đồng Giám Sát hiện diện tại Đại Hội, mỗi người được xử dụng 1 phiếu.

2-CÁC CỘNG ĐỒNG THAM DỰ:

-  Đại Diện các Cộng Đồng (Đại Biểu) đă ghi danh hay gởi Email xin gia nhập và sinh hoạt với CD/NVQG/HK ít nhất một (1) năm tính tới ngày khai mạc Đại Hội, chính thức được quyền biểu quyết tại Đại Hộị.

- Đại Diện các Cộng Đồng chưa ghi danh, chưa gởi Email xin gia nhập hay sinh hoạt với CD/NVQG/HK ít hơn một năm tính tới ngày khai mạc Đại Hội là Đại Biểu dự thính, không được biểu quyết .

-  Các Cộng Đồng Thành Viên chỉ được đại diện cho Cộng Đồng ḿnh nếu :

• Có giấy ủy nhiệm.

• Người trong cùng tiểu bang.

3-Mỗi tham dự viên Đại Hội chỉ được bầu tối đa là hai (02) phiếu.

• Cộng Đồng cấp tiểu bang được bầu hai (02) phiếu.

• Cộng Đồng cấp thành phố được bầu một (01) phiếu.

• Riêng bốn Cộng Đồng đông người Việt cư ngụ được được bầu hai (02) phiếu:

-   Nam California

-   Bắc California

-   Dallas Texas

-   Houston Texas

 

II-PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT:

1- Để hoàn tất công tác trong thời gian được ấn định, trong Đại Hội Thường Niên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 2011 Chủ Tọa Đoàn sẽ quyết định phương thức biểu quyết (TRỰC TIẾP VÀ KÍN HAY ĐƯA TAY).

2-Đại Diện Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương thuyết  tŕnh và Chủ Tọa Đoàn điều hợp việc biểu quyết.

3- Thư Kư Đoàn ghi nhận các kết quả, đúc kết, tuyên đọc và tŕnh Chủ Tọa Đoàn duyệt xét kết quả trước khi trao lại cho Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương.

4 -Trường hợp Chủ Tọa Đoàn quyết định phương thức biểu quyết trực tiếp và kín :

-  Ban Tổ Chức lập Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) để phát phiếu và kiểm phiếu.

-  UBBC phát phiếu cho từng cá nhân có quyền biểu quyết, trước khi biểu quyết một điều khoản và trước khi biểu quyết chung quyết cho toàn thể Bản Hiến Chương.

5- Đại Hội Thường Niên 2011 được triệu tập để Biểu Quyết Bản Tu Chính Hiến Chương. V́ vậy, phương thức biểu quyết được áp dụng như sau :

• Biểu quyết các điều khoản của Hiến Chương (Điều 1, Điều 2…) phải có tỷ số quá bán số phiếu. Biểu quyết chung kết cho toàn thể Bản Hiến Chương phải đạt được tỷ số 2/3 số phiếu.

• Trường hợp biểu quyết các điều khoản của Hiến Chương, nếu số phiếu là 50% th́ phải biểu quyết lại tới khi được tỷ số quá bán.

• Trường hợp biểu quyết chung kết cho toàn bản Hiến Chương được thông qua, nhưng có một vài điều khoản không được chấp thuận, Đại Hội trở lại thảo luân và đề nghi các sửa đổi để Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đem về sửa đổi và phải hoàn tất trong ṿng 2 tháng kể từ ngày bế mạc Đại Hội.

 

Phương Thức Bầu Cử cho việc Tu Chính Hiến ChươngTrong Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ được thông báo đến các Cộng Đồng Thành Viên ít nhất là một (01) tháng trước ngày khai mạc Đại Hộị.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

www.nguyenkinhdoanh.com

www.nguyenkinhdoanh.net

www.lesyminhtung.net

www.diendantheky.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: