1. Tiếng Nói Công Lư

 2. Chính Nghĩa Là Của Chúng Ta

 3. Đào nương phó hội

 4. Biệt kích trong gịng lịch sử

 5. Độc Hành

 6. John McCain

 7. Bob Barr

 8. Obama tả phái

 9. Cờ bay trong gió

 10. Vẳng trong tiềm thức

 11. Đi dưới bóng cờ

 12. Đôi mắt

 13. Tin yêu

 14. Biệt kích trong gịng lịch sử

 15. Nợ Núi Sông

 16. Ta Về Giữa Độ Tàn Thu

 17. Trên đỉnh lưu đày

 18. Hiên ngang

 19. Nửa Đêm Nghe Hồn Sử Gọi

 20. Vẳng trong tiềm thức

 21. Tám Năm Một Thoáng

 22. Tâm Bút San Jose

 23. Ngày Đà Lạt Toàn Thế Giới

 24. Không Thể Nào Quên

 25. Miami

 26. Phản Bội

 27. Viết Lại Lịch Sử

 28. Never Knew

 29. Uncommon Betrayal

 30. Back From The Dead

 31. The Lost Commandos

 32. Thư Trung tá Vinh cảm ơn

 33. Biệt kích cảm tử Việt Nam trong gịng lịch sử

 34. Oplan 21

 35. Vietnamese Commandos

 36. History of Viet Commandos

 37. Compensation Commission

 38. President Unit Citation

 39. Secret VN Commandos

 40. Gain recognition

 41. Honoring Republic

 42. Honoring Vietnamese Commandos

 43. Pentagon Bạch Hóa

 44. Ăn thịt đồng đội

 45. Son Tay Raid

 46. Tuổi trẻ lên đường Kim Âu

 47. Kho Tàng Chuyện Bịp

 48. Giữ Ǵn Bản Sắc

 49. Thời Thế Tạo Ăn Mày

 50. Được Phép Chết

 51. Phi Nhân Phi Thú

 52. Vạn Sự Khởi Đầu Gian

 53. Cuối Năm Tẩy Uế

 54. Chủ Tịch Yes- No

 55. Bản Lai Diện Mục

 56. Họp Báo Khai Trừ

 57. Độc Hành

 58. Cờ bay trong gió

 59. Đi dưới bóng cờ

 60. Đôi mắt

 61. Tin yêu

 62. John McCain

 63. Bob Barr

 64. Thiên Cổ Tội Nhân

 65. Đôi Ḍng Nhận Định (TBCN480)

 66. Cá Mè Một Lứa

 67. Đối Thoại Với Ông Hiếu

 68. Loá Rắn Độc Kim Âu

 69. Chuyện Hoa Thịnh Đốn: Liêm Sỉ Của Người Lính (457)

 70. Những Tṛ Hí Lộng (456)

 71. Đốt Phong Long Phở Ḅ

 72. Đoàn Kết Hay Đoạn Kết (454)

 73. Đủ Dũng Khí Để Sống Tự Do

 74. Hiểm Họa Trước Mắt

 75. Đôi Ḍng Nhận Định

 76. Thầy Chùa Phá Đạo

 77. Chống Cộng Là Thuộc Tính Của Con Người  

 78. Xảo Kế Truy Điệu

 79. Đôi Ḍng Nhận Định (TBCN480)

 80. Chính Khứa Nhà Quàn

 81. Quỷ Lộng Chùa Hoang

 82. Phân Định Chính Tà 1

 83. Phân Định Chính Tà 2

 84. Phân Định Chính Tà 3

 85. Càn Khôn Đă Chuyển

 86. Linh Hồn Mục Nát

 87. Làm Rơ Sư Thật

 88. Tiểu Nhân Đắc Ư

 89. Kẻ Sĩ và Bồi Bút

 90. Ngôn Quá Kỳ Hành

 91. Sự Thật Khách Quan

 92. Thẩm Phán Ngu Đần

 93. Lá Thư Tự Thú

 94. Người Tù Kiệt Xuất

 95. Hồi Chuông Báo Tử I

 96. Hồi Chuông Báo Tử II

 97. Hồi Chuông Báo Tử III

 98. Hồi Chuông Báo Tử IV

 99. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 100. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 101. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 102. Hư Danh - Hư Cấu

 103. Trả Lời Hồng Phúc

 104. Trả lời Thư Của Bà Khúc Minh Thơ (9/08)

 105. Lại Tṛ Hề Mới Của Lư Tống (9/08)