Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas

3221 Beltline rd ,Garland TX.75044

Kính gởi :

                 Qúy Bậc Trưởng Thượng

                 Qúy Niên Trưởng,

                 Qúy Hội đoàn,Đoàn thể

                 Qúy Cơ quan Truyền thông,Báo chí

                 Qúy Đồng hương Dallas và phụ cận

V/v: Biện pháp giải quyết cho sự xáo trộn của CĐ Dallas hiện nay

Tôi Nguyễn văn Thiện nguyên Tổng Thư Ký của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas xin có ý kiến gởi đến quý vị,và xin qúy vị cho một vài biện pháp để khắc phục tình trạng xáo trộn của Cộng Đồng Dallas hiện nay,trong khi HĐGS Dallas,HDCV chưa có biện pháp thích nghi cho CĐ Dallas hiện nay.

Với cương vị TTK.CĐNVQG Dallas thì dù CT.Cung Nhật Thành hay Tân CT.Phạm Quang Hậu thì̀ nhiệm vụ của tôi không có gì thay đổi,cho nên tôi không thiên về CT.CNT hay Tân CT.PQH nhưng thời gian gần đây CT.CNT qua email nói tôi bất hợp pháp, tôi không đồng ý với lối nói gán ép như thế, để chỉ người làm phật ý mình không theo ý mình .Tất cả QTV của CĐ Dallas do dân bầu, các QTV bầu người đảm nhiệm chức vụ làm việc CĐ thì không ai có quyền nói QTV đó đang đảm nhiệm chức vụ là bất hợp lệ cả.

Cho nên tất cả những văn bản, văn thư có chữ ký của tôi sau ngày 1- 11 - 2014 do CT.Cung Nhật Thành làm CT, đều không có giá trị nếu có chỉ là CT.CNT gỉa mạo danh mà thôi.  Chữ ký TTK.Nguyễn văn Thiện chỉ có gía trị từ ngày 1 - 11 - 2014 trở về sau do CT. Phạm Q. Hậu. Để chấm dứt tình trạng qua lại trên Email hiện nay xin qúy vị giúp cho CĐ Dallas những ý kiến xây dựng là tốt nhất.

Tôi xin đưa ra ý kiến như sau:

QTV Dallas là do dân bầu cho nên chúng ta có thể Tổ chức một đêm ra mắt Tân Ban Hành và công bố ra Đồng hương về việc làm của CNT.Chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết tình trạng CĐ hiện nay. Việc chọn lựa ngày giờ địa điểm sẽ do Tân CT. PQH lựa chọn CT.CNT có tham dự hay không, không còn là vấn đề quan trọng nữa.

 Kính Chào trân trọng

 TTK.CĐNVQG Dallas

 Nguyễn văn Thiện

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine


 

Những người lính một thời bị lăng quên - Viết Lại Lịch Sử

 

 

 


 

http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://www.tinhhoa.org

http://www.sos.state.tx.us/corp/forms_boc.shtml

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

http://huongduongtxd.com/internet_links.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố Vấn An Ninh

Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám