US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM ĐẾN 

NGÀY QUỐC HẬN 30/4 

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

 

Geneva, 17.04.2013

 

Web: http://VietTUDAN.net 

 

Tôi đă đọc lá thư bọc bạch cắt nghĩa của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về việc lấy ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH. Giáo sư ca tụng Nghị Quyết của Quốc Hội Virginia và bên dưới bài kể lể bọc bạch, Giáo sư c̣n nói là nhiều người hỏi xin Nghị Quyết ấy, mà trong những người này có Gs Nguyễn Chính Kết. Gs Nguyễn Chính Kết mà Gs Bích nhắc ra làm tôi nghĩ đến trước đây sự liên hệ với Việt Tân như thế nào và cách đây mấy năm Gs Nguyễn Chính Kết đă đề nghị Gs Nguyễn Ngọc Bích làm Đại diện Hải ngoại cho khối 8406. Sự liên hệ với Việt Tân làm tôi nghĩ đến trước đây chúng tôi đă phải kịch liệt phản đối âm mưu chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 làm NGÀY DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn, nghĩa là cũng trong mục đích xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN.

 

Nghe những câu trả lời của Gs.Bích 

trong Hội Luận về Ngày QUỐC HẬN 30/4 

 

Hôm nay, tôi đă nghe chính Gs.Nguyễn Ngọc Bích trả lời những câu hỏi của những quư Vị đặt ra cho Giáo sư trong HỘI LUẬN VỀ NGÀY QUỐC HẬN 30/4. Tôi có những nhận định sau đây về cách trả lời của Giáo sư .

 

1)      Gs.Bích tránh né việc trả lời trực tiếp và rơ rệt cho những câu hỏi then chốt về việc chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 gọi là ngày NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH  với những câu hỏi xoay quanh vấn đề chính và then chốt như sau :

 

Ong Mỹ nào đó có thiện chí ca tụng sự chiến đấu của Miền Nam VN và Giáo sư biết ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN có tầm quan trọng cho Cộng Đồng VN Hải ngoại, thế mà Giáo sư không cản ngăn việc chọn ngày 30/4, đó là v́: (i) Một là Giáo sư  có chủ trương như Việt Tân muốn xóa cái tên QUỐC HẬN ; (ii) Hai là Giáo sư khờ khạo, ngốc nghếch chủ ư hay vô t́nh mà không hiểu tầm quan trọng của ngày 30/4 QUỐC HẬN đối với Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ mà c̣n cho các Cộng Đồng VN trên toàn Thế giới, nên không dám lên tiếng cản Oâng Mỹ kia chọn ngày 30/4 thành ngày Miền Nam VN hay ngày VNCH ; (iii) Ba là Giáo sư ngu dốt đặc cán mai không biết ǵ về sự UẤT HẬN sâu đậm của toàn thể Người Việt, mà câm họng không lên tiếng để Ông Mỹ kia muốn chọn ngày nào th́ chọn, bất kể việc đó vùi dập tâm hồn UẤT HẬN của Người Việt Nam.

 

2)      Thay v́ trả lời trực tiếp và rơ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt trên đây, th́ Giáo sư lại trả lời ḷng ṿng, mà mục đích mà tôi hiểu là Giáo muốn tránh né trách nhiệm làm bậy. Những trả lời ḷng ṿng của Giáo sư Bích như sau :

 

a)       Giáo sư ca tụng Ông Mỹ kia có thiện chí muốn nêu cao tinh thần chiến đấu của dân chúng và quân đội Miền Nam Việt Nam.

 

b)      Giáo sư chỉ được Ong Mỹ tham khảo về những chi tiết như những con số trong nội dung Nghị Quyết, chứ không được hỏi về tổng thể Nghị Quyết. Đây là có ư muốn tránh né về việc Ong Mỹ muốn chọn ngày 30/4.

 

c)      Giáo sư c̣n biện minh cho Ong Mỹ là nếu không chọn ngày 30/4 th́ chọn ngày nào. Ong Mỹ chỉ c̣n đường chọn ngày 30/4 để nói rằng ngày đó là do Mỹ quyết định cắt mọi viện trợ cho Miền Nam Việt Nam.

 

d)      Giáo sư c̣n công kích những ai hỏi rằng đây là có « bàn tay lông lá «  âm mưu muốn xóa NGÀY 30/4 QUỐC HẬN bằng cách trả lời rằng đây là những vu khống hay nghi kỵ cho người khác.

 

e)       Để trả lời cho thắc mắc rằng đây là vấn đề quan trọng, thế mà khi Giáo sư được Ong Mỹ yêu cầu góp ư, th́ Giáo sư lại dấu lẹm đi, mà không thông báo việc quan trọng này cho Cộng Đồng, Giáo sư đă trả lời rằng thông báo cho Cộng Đồng, th́ lại lắm thầy thối mà, lắm cha con khó lấy chồng. Trả lời như vậy làm người nghe có thể nghĩ rằng nếu thông báo cho Cộng Đồng th́ Giáo sư khó ḷng thực hiện âm mưu « xóa ngày QUỐC HẬN 30/4 ! »

 

f)       Sau cùng Giáo sư đă nói ra quan điểm của ḿnh là muốn xóa hai chũ QUỐC HẬN và muốn thay vào đó là ngày vui mừng và ngày quật cường !!!  Điều này chứng tỏ rằng ḷng của Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN.

 

         Chính câu trả lời cuối cùng này cắt nghĩa tại sao Giáo sư đă không trả lời trực tiếp và rơ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt là tại so chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH, mà Giáo sư chỉ trả lời ḷng ṿng « LẠC ĐỀ «  cốt ư để tránh cái thâm ư là muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN mà Giáo sư v́ ngu dốt hay vô t́nh, đă để ḷi cái đuôi cáo ra ở câu trả lời chót là muốn ngày đó là ngày vui mừng quật cường. Thường những kẻ không có ḷng trung thực, th́ hỏi nhiều sẽ để ḷi cái gian ra. Tiếng La-tinh có câu « QUIDQUID LATET APPAREBIT «  (Sự ǵ ẩn dấu tiềm tàng, sẽ có lúc ḷi ra !)

 

         Tại Việt Nam, CSVN đă ăn mừng ngày 30/4 là ngày CHIẾN THẮNG, GIẢI PHÓNG. Giáo sư muốn vui mừng, quật cường ngày 30/4, hăy về ăn mừng với CSVN, th́ hết phải trả lời « LẠC ĐỀ «  ṿng vo tam quốc ! 

 

Ngày QUỐC HẬN 30/4 là ngày phải được tôn trọng không phải là chỉ nguyên cho Người Việt Hải ngoại, mà cho cả Dân tộc 

 

Ở phần trên, trong câu trả lời chót, Gs Bích đă để ḷi cái đuôi chồn ra là ông muốn ngày 30/4 là ngày vui mừng quật khởi chứ không phải là ngày than khóc, nghĩa là Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN. Trong lá thư biện bạch trên Diễn Đàn, Giáo sư cũng nói rơ điều đó.  Như vậy, Gs Bich coi việc HẬN là xấu phải xóa bỏ đi. Đây là việc lầm lẫn lớn của Gs Bích.

 

Trong VIỆT NAM TỰ ĐIỂN của LÊ VĂN ĐỨC được hiệu đính bởi LÊ NGỌC TRỤ, do nhà xuất bản KHAI TRÍ, th́ chữ HẬN được định nghĩa là : »Giận, Oán trong ḷng : Oâm hận, Thù hận, Oán hận « . Có thể dịch ra tiếng Pháp là HAIR. Chữ HAIR được PHÁP-VIỆT Tân Tự Điển của THANH NGHỊ dịch ra tiếng Việt như sau : « Oán ghét, Căm thù, Căm hờn (Il hait le mensonge : Hắn ghét nói dối).

 

Như vậy chữ HẬN tự nó không có ǵ là xấu để Gs Bích phải chủ trường xóa bỏ chữ đó đi. Chỉ có CSVN mới ghét chữ đó v́ chúng đă làm những điều tàn ác và không muốn dân chúng Việt Nam dùng chữ HẬN để nhắc ra những tội ác của chúng, nhất là ghi cái ngày QUỐC HẬN 30/4 này vào Lịch sử để các Thế hệ con cháu truyền lại cho nhau. Nếu Gs Bích ghét chữ HẬN có lẽ đă bị CSVN nhồi sọ cho mà thôi hoặc là muốn chiều theo ư của CSVN.

 

Không những chữ HẬN tự nó không có ǵ đáng ghét, mà nó c̣n làm nền tảng sức mạnh để con người tăng thêm ư chí đi tới mục đích cuối cùng. Câu nói tiếng Pháp : « Il hait le mensonge : Hắn ghé nói dối «  cho thấy rằng ư chí nói sự thật cần phải có ḷng ghét cay ghét đắng việc nói dối làm sức mạnh để con người có can đảm nói sự thật. Việc hận thù đối với nói dối là nền tẳng tăng cường cho ư chí nói sự thật. Nếu Gs.Bích muốn quật cường chống Cộng, th́ phải cần sự OÁN HẬN trong ḷng của mọi người đối với những tội ác của Cộng sản, th́ lúc đó ư chí chống Cộng mới tăng sức mạnh đi tới cùng.

 

Ngay trong Tôn Giáo, việc oán hận đối với tội lỗi cũng là điều cần thiết để người ta tăng ư chí tránh tội lỗi. Nếu Gs.Bich là người Công Giáo và khi xưng tôi, phải có ḷng oán ghét tội lỗi th́ mới là thành thực. C̣n xưng tội xong, không coi tội lỗi là thù, mà c̣n coi là bạn, th́ sẽ tái phạm rất dễ dàng.

 

HẬN ai ?

 

Có thể là hận chính ḿnh v́ ḿnh đă làm những điều ác trong quá khứ mà bây giời ḿnh phải thù oán những điều ác do ḿnh làm ra để lấy sức mạnh và can đảm cho ư chí quyết tâm làm điều thiện.

 

Có thể là hận những người đă gây tội ác cho ḿnh và cho những người chung quanh. Từ cái ḷng hận của ḿnh, c̣n phải phổ biến sự oán hận ấy cho những người chung quanh để mọi người cùng một ư chí bài trừ thủ phạm mang tội ác đến cho mọi người.

 

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đă đă đặt mối oán thù giữa người Nữ và con rắn. Bà Eva đă nghe lời con rắn để Nhân loại phạm tội bất trung. Con rắn tượng trưng cho quỷ làm điều ác. Người Nữ là cội nguồn Nhân loại. Như vậy Nhân loại phải mang trong ḷng mối HẬN đối với quỷ (con rắn) là tội lỗi. Cái mối HẬN này là cần thiết để Nhân loại có sức mạnh mang ư chí xua đuổi trước tiên những điều ác để sau đó thực hiện ư chí làm điều lành.

 

NGÀY QUỐC HẬN 30/4

 

Ngày Quốc Hận 30/4 là ngày của TÂM HỒN không phải chỉ riêng cho những Người Việt buộc ḷng phải bỏ nước ra đi để tỵ nạn nơi xứ người, mà c̣n là ngày của TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đă và đang phải cúi đầu chịu đựng những hậu quả tàn ác của Chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực áp đặt lên Lănh thổ Việt Nam. Ngày 30/4 chi là một ngày tượng trưng cho muôn ngày thù oán Cộng sản đă trải qua bao chục năm trường từ khi ác tặc Hồ Chí Minh phục vụ cho Cộng sản quốc tế mang Chế độ Cộng sản ngoại lại về bắt Dân Tộc phải chịu đựng.

 

*        Cái ngày Hồ Chí Minh áp đặt chủ thuyết Cộng sản ngoại lai lên Miền Bắc là ngày QUỐC HẬN

 

*        Cái ngày bắt đầu Cải Cách Điền Địa giết bao trăm ngàn người là ngày QUỐC HẬN.

 

*        Cái ngày CSVN âm mưu với Pháp chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954 là ngày QUỐC HẬN.

 

*        Ngày Tết Mậu Thân giết bao ngàn người ở Huế là ngày QUỐC HÂN

 

*        Ngày xua quân Miền Bắc vào Miền Nam, lấy chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đặt ḿn phá cầu cống, bỏ lựu đạn nổ giết những trẻ em ở trường học, ở chợ búa làm chết dân lành… là ngày QUỐC HẬN

 

*        Ngày Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng kư dâng Biển, Đảo cho Tầu là ngày QUỐC HẬN.

 

*        Ngày Quốc Hội Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Việt Nam Cộng Ḥa để làm mồi cho ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN

 

*        Ngày 30/4, Cộng sản Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam là ngày QUỐC HẬN. Ngày này trượng trưng cho tất cả những ngày trên đây, không phải chỉ riêng cho những người buộc phải bỏ nước ra đi, chết ch́m trên biển cả, hay chết đói lả người trong rừng núi, mà c̣n chung cho cả DÂN TỘC VIỆT NAM.

 

         DÂN TỘC VIỆT NAM phải mang TÂM HỒN OÁN HẬN những tội ác CSVN để làm NỀN TẢNG cho ư chí quyết đi tới cùng việc loại trừ cái Cơ chế Cộng sản ngoại lai nhằm giải thoát DÂN TỘC. 

 

Tại sao không chọn ngày Quốc Hội Mỹ quyết định ngưng viện trợ để làm NGÀY NAM VN hay ngày VNCH ? 

 

Trở lại những câu trả lời ḷng ṿng « LẠC ĐỀ «  của Thầy Bích. Thầy cứ than là khó khăn không biết chọn ngày nào cho cái Oâng Mỹ nào đó. Việc Oâng Mỹ, với góp ư của Thầy Bích, chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN là một xúc phạm đến TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đang oán hận những tội ác của CSVN từ Hồ Chí Minh cho đến nay. Mối hận này làm NỀN TẢNG cho DÂN TỘC cùng đứng lên quyết loại trừ tội ác. Chính Tôn Giáo cũng khuyên phải oán hận những điều ác để mới thành tâm thực hiện điều lành.

 

Thầy Bích nói rằng Ong Mỹ bí lối không biết chọn ngày nào, nên đành phải chọn ngày 30/4 xúc phạm cả TÂM HỒN của một DÂN TỘC.

 

Tôi xin chỉ cho Thầy Bích và Ong Mỹ một ngày rất tượng trưng để mà chọn. Đó là chọn ngày mà QUỐC HỘI MỸ QUYẾT ĐỊNH CẮT VIỆN TRỢ CHO VNCH làm ngày Nam Việt Nam hay ngày VNCH. Cái ngày này không những không xúc phạm đến TÂM HỒN HẬN của Dân Tộc Việt Nam, mà c̣n tăng cuờng cho MỐI HẬN mà Dân Tộc đang mang trong TÂM HỒN vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế 

Geneva, 17.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: