Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

 Góp Ư Cùng Luật Sư Đỗ Thái Nhiên

Qua Bài Viết “Anh Không Chết”

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

 

Ư kiến cuả một số vi hữu trên các diễn đàn yahoo về vấn đề ai là tác giả cuả tập thơ Vô Đề chung quanh nghi án ông Nguyễn Chí Thiện như vậy đă quá đủ. Không cần tốn th́ giờ thêm cho câu chuyện này. Tôi rất đồng t́nh với ư kiến cuả các vi hữu trên.  

Nhưng hôm nay một người bạn foward bài viết cuả ông Đỗ Thái Nhiên "Anh Không Chết" , tôi lại phải xin lỗi người đọc cho phép tôi góp ư cùng ông ĐTN sau khi tôi đọc xong bài viết này . Tôi cũng xin hứa với các vi hữu là sẽ không đào sâu vào việc Ai là tác giả cuả thập thơ Vô Đề.  

Tôi không có quan niệm không tin ai là chống đối và thù hằn người đó. Tôi không tin anh nhưng tôi không chống anh hay thù ghét anh như đă có một vi hữu trên diễn đàn bảo là tuy không "tin tưởng" tôi nhưng vẫn đồng t́nh về bài viết cuả tôi.

 

V́ lẽ đó đă có một số nhận định cuả một số người viết cho là nhóm người không tin ông NCT là tác giả cuả tập thơ Vô Đề là VC nằm vùng, là chống đối ông NCT vân vân và vân vân.  

 Người ta không tin ông NCT nhưng chưa chắc người ta đă ghét ông NCT hay chống đối ông ta . Người ta chống ông NCT v́ ông NCT có những lời tuyên bố mở đường cho hoà hợp hoà giăi với VC và kêu gọi người Việt hải ngoại không nên chống CSVN mà cứ ngồi chờ chúng giăi thể hay là kêu gọi người dân đừng đi biểu t́nh. Những ư kiến tiêu cực này không đáp ứng nguyện vọng đấu tranh cuả người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại trên tôn chỉ quyết tâm giăi thể chế độ CS tại VN  

Hoặc giả chúng tôi cũng không có quan niệm miệt thị ai nếu người đó không đồng quan điễm với ḿnh. Như chúng tôi đă thưa với qúi vị chúng tôi là đàn bà do đó thiếu thốn chữ nghĩa hơn qúi vị thức giả trên các Diễn Đàn. Do đó chúng tôi vào các diễn đàn  Yahoo không ngoài mục đích học hỏi để mở mang kiến thức.  

Trong suốt thời gian qua, có những người viết, cả hai phía tin hay không tin ông NCT là tác giả tập thơ VÔ ĐỀ, trong đó có cả cá nhân chúng tôi, chỉ bày tỏ ư kiến chủ quan của ḿnh qua nghi án văn học này thành ra những bài viết đôi lúc công phu mà mất đi tính t́m ṭi chân lư cuả sự thật . Do đó như nhà văn Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă đặt cho cái tên là " Vũ Như Cẩn"  

Chính trong thời điễm này , chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có một tiếng nói tĩnh táo, sáng suốt để khắc phục t́nh trạng khó khăn đang bẻ đôi t́nh đoàn kết cuả người Việt Quốc Gia. Do đó bài viết cuả Luật sư Đỗ Thái Nhiên là một hy vọng sẽ trở thành tiếng nói sáng suốt để khắc phục t́nh trạng.  

Nhưng qua bài bài viết "Anh Không Chết" cuả LS ĐTN đă làm tôi không những thất vọng mà lại càng chán năn ê chề.

Mở đầu bài viết ông ĐTN lấy hai tiêu đề : Một cuả phim đề " Chúng Tôi Muốn Sống", hai là nhạc đề " Anh Không Chết Đâu Anh" cuả cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hai cái tiêu đề này cần phải thêm chút muối v́ không đủ mặn mà để tô hồng cho những đoạn kế tiếp c ủa bài viết.  

Chúng Tôi Muốn Sống là một cuốn phim cuả những người miền Bắc vượt biên muốn sống, trốn chạy sự truy lùng cuả Việt Cộng thời bấy giờ.  

Diễn đạt ra là ông Đỗ Thái Nhiên đă cho những người không tin ông NCT là tác giả cuả tập thơ Vô Đề là tượng h́nh như CSVN đang ráo riết dồn người di cư Miền bắc vào chỗ chết (1).  

Thứ hai khi ông Đỗ Thái Nhiên dùng nhạc đề " Anh Không Chết" để ca ngợi ông NCT đă bị ráo riết truy lùng mà không chết . Ông Đỗ Thái Nhiên viết: ( trích)  

...Văn hóa Việt Nam là văn hóa yêu cuộc sống, đến độ phủ nhận ngay cả cái chết: “Anh, Anh không chết đâu Em. Anh chỉ về với Mẹ mong con”.  Thế nhưng, thời gian gần đây, tại hải ngoại có một số người Việt Nam lại viện dẫn nhiều lư do khác nhau để buộc một người phải chết, mặc dầu “nạn nhân” đă nhiều lần xác định: “ Tôi chưa hề chết. Tôi vẫn đang sống”.  Câu chuyện “Anh Không Chết” có nội dung như sau ( hết trích):  

Qua câu dẫn trích trên đây cuả  bài viết “Anh Không Chết” làm tôi nhớ là khoảng thập niên 90 chúng tôi có cơ hội đọc bài " Từ Đề Cương Văn Hoá 1943 đến Nghị Quyết Văn Nghệ 1987" cuả ông Đỗ Thái Nhiên mà trong đó ông đă nhận định trong văn hoá có văn học và nghệ thuật là hai bộ môn có tính hấp dẫn quần chúng cao độ. và ông đă viết như sau: (Trích)

 

" văn hoá hiễn nhiên là sản phẫm ra đời từ ḍng tâm sinh mệnh cuả mỗi dân tộc. V́ vậy không thể có văn hoá nếu không có ḍng sống dân tộc. Mặt khác ḍng sống cuả bất kỳ dân tộc nào cũng chất chứa đầy đủ mỹ tục và hủ tục, thương yêu và thù hận, ổn định và rối lọan, hưng thịnh và suy thoái và vô số cặp phạm trù đối lập khác. tuy nhiên nhờ vào tính thống nhất giữa dân tộc tính và nhân loại toàn tính theo luật tắc " động bất ổn t́m về động ổn định, động t́m về tĩnh những đối lập trong ḍng sống dân tộc dân tộc đều có xu thế t́m đến thống nhất." ( Hết trích)

 

Như vậy khi ông cho rằng một nhóm người ráo riết rượt đuổi ông NCT và muốn “mưu sát ông NCT” qua việc không tin ông NCT là tác giả tập thơ Vô Đề là xuất phát từ đâu? hay là từ sản phẫm ra đời cuả ḍng tâm sinh mệnh cuả một dân tộc mà theo ông th́ trong đó có cả ổn định và rối loạn .Rồi từ rối loạn đó theo luật động t́m về tĩnh mà có xu thế t́m về thống nhất như ông đă viết. Như vậy những bất ổn và rối loạn này đi từ ḍng tâm sinh mệnh cuả mỗi dân tộc có đủ điều kiện ắt có và đủ để ông phán đoán những người không tin ông NCT là tác giả cuả tập thơ Vô Đề đă chủ tâm mưu sát ông NCT Thiệt và GIẢ hay không?    

Sau khi ông phán đoán việc mưu sát ông NCT thiệt và giả xong qua những vấn đề giảo nghiệm, sự liên hệ giữa Hoa Địa Ngục 1 và 2 rồi ông tự vỗ tay tán thưởng ḿnh qua câu " Anh Không Chết " . Trong 3 chữ Anh Không Chết ông lại viện dẫn Văn Hoá VN và cho rằng v́ yêu cuộc sống mà đă phủ nhận ngay cái chết cho rằng " Anh không chết đâu anh anh chỉ về với Mẹ mong con". Nói như vậy là Văn Hoá VN mà trong đó có cả văn học và nghệ thuật là nói chuyện mộng du hay sao mà bảo là v́ yêu cuộc sống mà phủ nhận cái chết trong khi ông đă hơn một lần viết Văn hóa VN: "văn hoá hiễn nhiên là sản phẫm ra đời từ ḍng tâm sinh mệnh cuả mỗi dân tộc. V́ vậy không thể có văn hoá nếu không có ḍng sống dân tộc".  

Hơn nữa khi cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết bài nhạc Anh Không Chết Đâu Anh là một sản phẫm có thực từ ḍng sinh mệnh trên chiều dài lịch sử chống sự xâm lăng cuả CSVN. Cái chết hào hùng cuả Cố Đại uư Nguyễn Văn Đương là cái chết hào hùng từ một con dân trong ḍng sinh mệnh cuả dân tộc VN. Người lính VNCH không nhân danh bất cứ chủ nghĩa nào mà chiến đấu. Họ đi từ ḷng dân tộc, bảo vệ dân tộc và đă đem xương máu vào đất đai để làm nên trang sử oai hùng cuả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.  

Cái chuyện người dân không tin ông NCT có ăn nhằm ǵ vào trang sử oai hùng cuả những Người Lính VNCH mà ông lại ví von vô thưởng vô đem cái nghi vấn tầm thường cuả  ông NCT mà  đi  so sá nh vơi sự  hy sinh cao cả  cuả  những ngươi Lính VNCH đă  Vị  Quốc Vong Th â n. Hay là ông có ư cho rằng những người lính VNCH những anh hùng cuả dân tộc VN trên cuộc chiến chống  Cộng Sản xâm lăng  cũng đang nằm trong một nghi vấn hay sao ?  

Thưa ông Đỗ Thái Nhiên.. Đây chính là lư do mà chúng tôi muốn thưa chuyện với ông.Trước hết về vấn đề Nghi án Nguyễn Chí Thiện?  

Khi nói đến nghi án là chưa t́m ra sự thật. Xin lỗi tôi lại muá gậy vườn hoang v́ ông là Luật sư. Do đó bổn phận cuả Luật sư là biết hóa giăi những điều " Đúng" hay "Sai". Nhất là những Luật sư đúng đắn trong chức năng cuả ḿnh th́ it khi phán đoán kẽ khác. Không nên có thái độ ưa thích người này và ghét bỏ người kia. Như vậy sẽ đưa sự việc vào tính tích cực tuyệt đối hay vào tính tiêu cực tuyệt đối th́ khó để chúng ta có một căn bản để quyết định. 

Nói một cách khác khi con người muốn đi t́m sự thật th́ tuỳ theo mục đích họ sẽ bị lôi cuốn vào những ư kiến thích hợp mong cầu vào ư muốn cuả họ. Nếu họ muốn đi t́m sự thật cho qua chuyện th́ họ sẽ chú ư đến những ư kiến trên đấu môi, chót lưỡi . Do đó sự thật họ muốn t́m kiếm chỉ là một sự thật cuả một h́nh thức bên ngoài. C̣n muốn t́m hiểu đích thực cuả sự thật th́ không cần quăng cào hay hứa hẹn mà chỉ có những con người thật tâm muốn đi t́m sự thật để đem lại tính thống nhất trong tập thể mà thôi.  

Như đă thưa ở trên với ông ĐTN là chức năng cuả một Luật sư là phải biết phân biệt để trả lời Đúng hay Sai hoặc Yes hay No. Chứ không thể phán đoán. Đi từ mỉa mai cái này hay chê bai mưu sát cái kia đều bắt nguồn từ sự phán đoán. Chính sự phán đoán bắt nguồn từ cảm xúc qua bài viết cuả ông Đỗ Thái Nhiên đă cho thấy phán đoá n là một căn bịnh cuả trí óc.  

Nếu ông Đỗ Thái Nhiên biết dùng phép phân biệt trong bài viết này để hoả giăi giữa sự việc ĐÚNG  hay SAI TH̀ CHẮC CHẮN BÀI VIẾT ĐĂ ĐẠT ĐƯỢC MỘT GIÁ TRỊ CAO TRONG CÔNG VIỆC đem lại b́nh an  trong tâm hồn và làm cho mọi người tránh xa được phiền năo trên những ư kiến bất đồng.  

Tiếc thay bài viết đă không đi đúng chức năng cuả nghề nghiệp luật sư mà trái lại chính những phán đoán cuả ông Đỗ Thái Nhiên chỉ là những cảm xúc nhất thời không đem được ổn định trong tập thể, không gíup được ǵ cho sự phát triễn t́nh đoàn kết và tai hại nhất khiến con người sẽ bị mù quáng mà tạo ra những sai lầm khác.  

Mong rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ được đọc những bài phân biệt đúng đắn cuả Luật sư Đỗ Thái Nhiên trong công cuộc t́m ra sự thật AI LÀ TÁC GIẢ CUẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ, chứ không phải là những PHÁN ĐOÁN như trong bài viết "Anh Không Chết" này.

V́ Phân Biệt chính là chức năng của luật sư. Cũng như biết phân biệt đúng th́ sẽ gíup cho con người chọn được thái độ đúng đắn trong vấn đề hôm nay.

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

  Trang Chủ .  Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . . Quảng Cáo . Mục Lục . ***