Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V WikiLeaks và Màn Tháo Chy

 

Nguyn Xuân Nghĩa

 

 

 

 

Dùng dng chưa n ri tay, Bng WikiLeaks đánh ngay mt đ̣n...

 

Trang website WikiLeaks đă phi hp vi ba nht báo The New York Times ti M, t The Guardian ti Anh và t Der Spiegel đ cùng mt ngày Ch Nht 25, tung ra hơn 91.000 tài liu mt ca b Quc pḥng Hoa Kỳ v nhiu din biến xy ra trong cuc chiến A Phú Hăn t năm 2004 đến đu năm 2010. Dĩ nhiên là chính quyn Hoa Kỳ phn đi vic tiết l này, nhưng đến nay chưa h ph nhn tính cht xác thc - hay không - ca các tài liu.

Tuy nhiên, dù là xác thc th́ các tài liu vn chưa th tŕnh bày toàn b cuc chiến mà ch đưa ra mt s d kin, có khi là cc b hay chiến thut, mà thôi. Xuyên qua nhng ǵ đă được tiết l, ta thy rng mt s nhn thc chung v cuc chiến APH - xin viết tt cho gn v chiến trường Afghanistan - đă được kim chng.

Th nht, lc lượng Taliban vn mnh và có kh năng dùng ha tin cm tay - h thng pḥng không được vác trên vai ("Man-Portable Air Defense Systems", viết tt là MANPADS). Điu y có th gây khó cho các trc thăng ca Hoa Kỳ và Liên quân NATO. Nhưng thc tế, nếu đếm li s trc thăng b rt v́ mi lư do, k c ha lc đch, th́ tn tht này không tăng mà c̣n gim. Dù sao, chuyn tn tht y không ph nhn được kh năng tung hoành ca Taliban, vi loi ha tin SA-7 có th c̣n li t thi chiến tranh chng Liên Xô 1979-1989.

T đó, ḿnh suy đoán ra kh năng tiếp vn và bo v các hu c ca Taliban v́ lc lượng này chưa th chế to ra loi vơ khí y. Nhưng chi tiết v MANPADS cũng cho thy Taliban chưa có loi ho tin tân kỳ hơn, vi ng nhm bng hng ngoi tuyến chng hn. V́ vy, thun v quân s, Taliban chưa th đo ngược được t́nh h́nh chiến s. Nhưng vn đ không phi là quân s.

Th hai, Taliban có kh năng tiếp vn nên mi s dng ha tin cm tay, và vn có hu c nm đâu đó trong lănh th Pakistan. Vn đ hu c y được các tài liu do Wikileaks tiết l xác nhn: Mt mt, Pakistan không cho Hoa Kỳ truy đui Taliban hay al-Qaeda trong lănh th ca ḿnh, mt khác, nhiu tướng lănh trong cơ quan mt v ISI vn lng l ym tr Taliban. Thiếu tướng Hamid Gul - cm đu mt v ISI t 1987 đến 1989 - là mt trong các nhân vt đó.

Chi tiết y có th là mt tin nóng cho truyn thông, nhưng không là s l cho lănh đo Hoa Kỳ.

Nhng ai theo dơi chiến s APH cũng đu nghĩ như vy. Bây gi, t́nh trng phn phé ca chính quyn Pakistan ti Islamabad mi được công khai hóa. Chúng ta cn xem li lp trường ca các phe trong cuc, may ra th́ suy đoán ra hu qu ca v WiliLeaks...

Mun như vy th́ phi nh́n vào tm lch và t bn đ... t xa.

Trong chiến tranh Xô viết ti APH, t 1979 đến 1989, Hoa Kỳ thi Jimmy Carter thc tế tham d gián tiếp khi ym tr phong trào kháng chiến ca các lc lượng Hi giáo chng li Hng quân Liên Xô. Hu c ym tr xut phát t Pakistan và đường dây tiếp vn là do mt v ISI lp ra. T phong trào Thánh chiến Jihad, sau này nhiu nhóm chuyn qua hot đng khng b: M đă nuôi ong tay áo!

Sau khi Liên Xô tháo chy, Hoa Kỳ dng tay và bán cái chuyn APH cho Pakistan. Trong thi ni chiến hu Xô-viết ti APH, Pakistan góp phn ym tr cho lc lượng Taliban qua đường dây ISI và s b trí ca Tướng Hamid Gul, khi y đă ri ISI đ khi mang tiếng! Mi quan h y nay vn c̣n sau khi Taliban chiếm chính quyn năm 1996 - nh Pakistan - ri b Hoa Kỳ đánh bt khi Kabul năm 2001, sau v khng b 9-11.

Nh́n t quan đim quyn li ca Pakistan, APH có giá tr chiến lược v́ nhiu lư do.

Đu tiên là v́ sc dân Pashtun rt đông trên khu vc biên gii gia hai nước. Th na là nếu APH có lc lượng chng Paksitan th́ Islamabad lâm thế kt gia sc ép min Tây - t APH - vi mi đe da t min Đông - t n Đ. V́ vy, Islamabad phi kim soát được t́nh h́nh APH và mt chiến lược cho mc tiêu y là duy tŕ quan h "thân hu" vi Taliban đă được xây dng và nuôi dưỡng t xưa.

Nh́n t Hoa Kỳ th́ nhu cu tiêu dit khng b al-Qaeda sau v 9-1 khiến M phi đy Taliban ra khi chính quyn, nhưng không mun và không th tiêu dit lc lượng này v́ nó đ̣i hi mt n lc quân s rt ln. Vic đ quân chiếm đóng APH là bt kh - cn quân ri - mà cũng chng là ưu tiên ln v́ al-Qaeda đă tn qua Pakistan và tri mng cơ s ti Ethiopia, Yemen, Somalia... Vn đ c̣n li ca Hoa Kỳ là... bo v Pakistan khi tan ră và vơ khí hch tâm ca x này khi rơi vào tay quân khng b.

V́ vy, quan h gia hai nước là mt nghch lư.

Pakistan b sc ép và s khuyến d - vin tr - ca Hoa Kỳ đ thành đng minh ca M trên trn tuyến chng khng b toàn cu, trước hết là ti APH. Islamabad cũng biết là M không th tiêu dit được Taliban và sm mun ǵ th́ s rút khi APH - Chính quyn Obama xác nhn điu y trong chiến lược mi, được Tng thng M công b hi đu tháng 12 năm ngoái. Nhưng lănh đo Islamabad cũng e ngi Hoa Kỳ s ym tr n Đ nếu h không tha măn yêu cu ca M.

V́ vy, h đi hai hàng. Va hp tác v h́nh thc vi Hoa Kỳ, va ngm ngm duy tŕ quan h tt vi Taliban và... ch ngày M rút.

Lănh đo quân s và chính tr Hoa Kỳ không th không biết điu y t lâu, ch cũng chng ch WikiLeaks tiết l. Khi đó, nếu không th tiêu dit Taliban th́ s chn la ca M là ǵ? Nếu c APH và Pakistan đu b đi lon th́ Hoa Kỳ và n Đ có th làm được ǵ? Gia nguy cơ tan ră ca APH và ca Pakistan, nguy cơ nào là quan trng hơn cho an ninh và quyn li Hoa Kỳ?

Chính là nghch lư rt hp lư y mi khiến hai "đng minh" là Hoa Kỳ và Pakistan hp tác theo kiu k cp vi bà già.

Hoa Kỳ ch cn xoá sch hu c al-Qaeda ti APH là có th ra v, và c dùng dng na na đi v́ chưa dt khoát được, trong khi cũng chng mun mt cường quc khác - như n Đ hay Trung Quc - s nhy vào thế ch ca Paskitan ti APH. Pakistan th́ cười cười hp tác nhm bo v biên gii min Tây, nhưng ch ngày M rút và Taliban quay v làm ch ti APH. Trong khi ch đi th́ h đm ngc th tht là không ym tr Taliban và biết rng Hoa Kỳ cũng không tin.

Bây gi WikiLeaks phanh phui ra s tht mà mi người trong cuc đu biết nhưng c làm như không! Ngn y th đô ti Trung Á và Nam Á đu b chn đng. T Kabul qua Islamabad ti New Delhi, lănh đo các nước phi làm b lên tiếng, phàn đi hay ph nhn, v.v... Nhưng chuyn chính vn nm ti Washington, th đô Hoa Kỳ.

Thc tế đă được phơi bày là: Hoa Kỳ không có ư chí quyết thng ti APH, Chính quyn Obama chun b tháo chy, trong khi Taliban vn có kh năng tn ti và kim soát được mt vùng lănh th rng ln, bên cnh mt nước láng ging đy thân hu và thin chí ch ngày M rút. S tht y khiến Chính quyn Obama hết ch chy v́ dư lun t t qua hu, t phn chiến ti bo th v an ninh, đu nêu vn đ và gây áp lc.

Và đy Hoa Kỳ ti quyết đnh trit thoái c̣n sm hơn d tính.

Vic hơn 90 ngàn tài liu được ai đó thu thp, chuyn hoá và phóng ra cho t chc phn chiến WikiLeaks là mt n lc công phu và có phi hp. Ch không th là sáng kiến ca mt cá nhân, như anh binh nht Bradley Manning 22 tui, đang b điu tra. Hay anh Julian Assange, người Úc 39 tui đang tr Thy Đin và là sáng lp viên WikiLeaks. N lc có phi hp y nhm vào mc tiêu ǵ nếu không phi là thúc đy Hoa Kỳ sm trit thoái khi A Phú Hăn?

Mà ai là đo din tht ca đ̣n tác đng tâm lư này?

WikiLeaks tiết l nhiu d kin phương hi cho s an toàn ca binh lính Liên quân và dân APH, đy là mt vn đ. Nhưng nếu vic tiết l này li c̣n chun b cho Hoa Kỳ tháo chy th́... chúng ta hết ư kiến. Kinh hăi và kinh tm.

 

 NGUYN XUÂN NGHĨA

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: