Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 VIỆT CỘNG VÀ VIỆT TÂN LÀ AI?

 

 

- TRƯƠNG MINH H̉A ( tinparis.net)-

 

 

 

     Trong qua tŕnh lịch sử cận đại trong nước trước đây, ngày nay ở hải ngoại, nhiều người đă hiểu ngay rằng: Việt Cộng và Việt Tân chỉ là một, ở trong hay ngoài nước, từ xưa đến nay, song bản chất gian manh là không hề thay đổi, dù cho sông có thể cạn, núi có thể ṃn.  

    Mặc dù cả hai băng đảng nầy, nơi qui tụ những gian nhân của hai thời kỳ, kết hợp với nhau thành đảng phái, ra đời vào hai thời điểm lịch sử và hai nơi khác nhau, nhưng cả hai đều coi nhau là" đồng chí" cật ruột, khi đảng Việt Tân không dấu diếm lập trường đối với đảng Cộng Sản Việt Nam, dù h́nh thức bề ngoài thường hô hào lếu láo, tung hỏa mù, lập lờ đánh lận con đen trong cái chiêu bài:" đấu tranh cho nhân quyền, tự do, giải thể chế độ Cộng Sản, dân chủ đa nguyên..", nhưng băng đảng Việt Tân không thể che dấu măi ư đồ đen tối, như cây kim để trong bọc, nay đă ḷi ra, khi họ nh́n nhận:" đảng Cộng Sản là thành phần dân tộc". Tức là đảng Việt Tân muốn:" nối ṿng tay lớn" để ôm đảng cướp Cộng Sản vào ḷng và sau đó bàn giao cả hải ngoại cho đảng Cộng Sản trong ṿng" trật tự", lập lại bài học như những tên phản tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh, đă làm ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

   Trong khi đó, dân nước  Việt Nam không bao giờ chấp nhận cho bọn Việt Cộng đứng chung trong hàng ngũ, giống ṇi, v́ Việt Cộng tự nhận là" hậu duệ loài vượn cổ", c̣n dân Việt có nguồn gốc:" con rồng cháu tiên". Việt Cộng th́ luôn tôn vinh:" bác hồ vĩ đại, chủ tịch hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc.." c̣n Việt Tân th́ cũng" nhất trí" rằng:" Hồ Chí Minh có công với đất nước". Như vậy th́ cả hai đảng đều là:

  

" Việt Cộng cũng như Việt Tân.

Tôn vinh Hồ tặc, đảng gian nhập vào.

Tỉnh đi, chiến sĩ, đồng bào.

Việt Tân, Việt Cộng, khác vào Việt gian".

  

    Ngày 30 tháng 4 hàng năm, toàn dân Việt Nam ghi nhớ " QUỐC HẬN", là ngày đau buồn, biết bao người chết, hàng triệu gia đ́nh tang thương v́ đại họa Cộng Sản, hàng triệu người bỏ nước ra đi t́m tự do. Nhưng băng đảng Việt Tân lại muốn xóa hết tội ác của Việt Cộng bằng thủ đoạn tuyên truyền qua việc sử dụng từ ngữ, chúng manh tâm sửa lại là:" NGÀY DIỄN HÀNH CHO TỰ DO"; tức là băng đảng Việt Tân công khai ăn mừng, cùng nhịp với đảng Cộng Sản trong nước:" mừng ngày giải phóng" nên thay v́ lên án Việt Cộng phản dân hai nước...th́ lại diễn hành. Có ai buồn rầu mà lại đi diễn hành bao giờ? 

    Tại sao Việt Cộng gian ác, độc tài, mà lại có người đi theo, trong đó có cả thành phần trí thức?. C̣n băng đảng Việt Tân rơ ràng là phát sinh từ mặt trận kháng chiến cuội Hoàng Cơ Minh, lập trường cũng như Việt Cộng, cớ sao lại có một số người đi theo, cúc cung tận tụy, có cả khoa bảng, một số cựu công chức, quân nhân?

     Thời cái gọi là" kháng chiến chống Pháp" mà sau nầy, bản chất chỉ là" đánh Tây giành đập lột", nên sau khi Việt Cộng thành công nhờ lừa đảo, chúng đặt nền mống cai trị độc tài, th́ dân chúng và những ai lầm lỡ đi theo, từng lập công cho kháng chiến, đều bật ngửa ra, khi nhận ra bộ mặt thật của đám ḷng người dạ thú:" đánh thắng Pháp, đảng Cộng Sản tàn ác gấp mười lần thực dân".  

    Từ những ngày đầu mượn danh đánh Tây, khi Hồ Chí Minh cũng với một số tay gian manh, gốc gác bất lương, lừa đảo, giả vờ yêu nước, gạt các đảng phái và thành lập chính phủ, đă bị nhà văn Phan Khôi vạch mặt, cảnh giác qua bài thơ: 

 

" CHÚ PHỈNH tôi rồi CHÍNH PHỦ ơi!

CHIẾN KHU nay đă CHÚ KHIÊNG rồi.

THI ĐUA, miết cũng THUA ĐI măi.

KHÁNG CHIẾN lâu dần, KHIẾN CHÁN thôi". 

 

    Thời mà toàn dân mong được độc lập, tự do, th́ bị Hồ Chí Minh và đồng bọn, lừa bằng b́nh phong kháng chiến. Do đó, chúng lợi dụng chiêu bài yêu nước, để ra tay giết hại, thủ tiêu bất cứ ai không theo chúng và vạch mặt bọn tay sai ngoại bang là Nga, Tàu...nên nhiều người bị chúng giết, thủ tiêu, trong đó có nhà văn Khái Hưng, sáng lập đảng V́ Dân là Lư Đông A, sự mất tích của nhà ái quốc Trương Tử Anh, sáng lập Đại Việt Quốc Dân Đảng....những người bị giết c̣n bị Cộng Sản vu cáo là Việt Gian, oan ức nầy đến nay vẫn chưa được giải tỏa.  

    Để lừa phỉnh đồng bào, đảng Cộng Sản Việt Nam bày ra những tiêu đề nghe êm tai như: 

- Địa chủ khai minh tiến bộ, nếu chịu đóng góp vàng, tiền, lương thực, cho con cháu đi đánh Tây, hay làm công tác khủng bố; bằng ngược lại, bị chụp mũ là Việt gian, mang tội danh là địa chủ phản động, cường hào ác bá. 

- Trí thức nào chịu làm đầy tớ cho đám dốt, sai bảo, dạy chúng học tiếng Việt, hướng dẫn hành chánh, giúp chúng dùng uy tín từ những người có học để thu hút, tập hợp quần chúng để làm công tác, tôn vinh bọn dốt làm lănh tụ, lănh đạo...th́ được gọi là trí thức yêu nước, theo đó nhiều tay có học, bằng cấp cao, đă bị lọt bẩy tên Hồ tặc và đảng cướp Cộng Sản, nên tích cực góp công giới thiệu, đánh bóng những tên hung ác, ít học thành lănh tụ, lănh đạo, trở thành nổi tiếng trong dân chúng, ngoài tên Hồ, c̣n có Lê Duẩn, Trường Chinh, Đổ Mười.... 

-Dân giàu thành thị, hay người có chút của cải, do làm ăn khắm khá, nếu đóng góp tiền, nhân lực, ủng hộ chúng, được gọi là" tư sản dân tộc" ngược lại, bị chụp mũ là" tư sản phản động...tất cả được qui chung vào hai chữ Việt gian, và tùy theo điều kiện mà ra tay khủng bố, ám sát, thủ tiêu....

   

Thời gọi là" kháng chiến đánh Tây giành độc lập", ban đầu có nhiều trí thức, bỏ thành vào bưng, nhưng sau thời gian, nhiều người nhận thức ra được bộ mặt thật của Mặt Trận  Việt Minh, nên tổ chức nầy sớm mang tên VẸM, biết Việt Minh bị" định hướng theo đảng Cộng Sản" bên trong cơ cấu đầu năo, do tên gian manh, ác ôn Hồ Chí Minh cầm đầu.  

Một số trí thức đă bị thủ tiêu v́ có những ư kiến trái ngược với đảng, qua các tay" chính trị viên" và " cấp ủy", là những người có quyền hành nhất trong các đơn vị bộ đội, các cấp hành chánh..Trong Việt Minh, hầu hết giới trí thức thường bị chúng đưa làm những công việc không hợp với khả năng như đào đất, bắt cá, cải hoạt để nuôi ăn đám thất học, nhưng lại là đảng viên lănh đạo, đưa vào những công tác nguy hiểm, để nhờ Tây giết dùm....c̣n hành chánh th́ do đám đảng viên dốt đảm trách ( trong đó, chúng chỉ xài vài trí thức nào chịu làm đầy tớ, tuân phục kẻ dốt); do đó, sau vài năm theo kháng chiến, nhiều người đă bỏ bưng về thành và sau năm 1954, nhiều trí thức gốc Việt Minh đă trở thành công chức, quân nhân thời tổng thống Ngọ Đ́nh Diệm.   

 Sau hiệp định Geneve ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hồ Chí Minh vâng lịnh hai quan thầy Nga-Tàu, cấu kết với thực dân Pháp, chia đội đất nước. Miền bắc lọt vào tay đảng Cộng Sản, ngay sau đó, nhiều gia đ́nh thuộc:" địa chủ khai minh tiến bộ, trí thức yêu nước, tư sản dân tộc.." đă bị triệt hạ một cách dă man với chính sách:" trí, phú, địa, hào, đào tận gốc" trong cái chiến dịch cải cách ruộng đất đẫm máu, theo đúng khuôn mẫu của Nga và Tàu.  

 Tại miền Nam, gần một triệu người miền bắc di cư vào nam, nhưng vẫn chưa làm sáng mắt những người" đứng núi nầy, trông núi nọ" hay thành phần u mê, bị ảnh hưởng cái gọi là:" nam bộ kháng chiến, tự hào trận Điện Biên Phủ với đại tướng hề Vơ Nguyên Giáp...và nhất là tôn sùng tên ác ôn Hồ Chí Minh".   

 Đó cũng là một trong những lư do mà đảng Cộng Sản có nơi nuôi quân, cung cấp nhân lực với công tác" khủng bố", phá hoại, tuyên truyền... trong việc bành trướng thế lực Cộng Sản tại Á Châu, qua cuộc chiến Việt Nam. Mặt khác, đảng Cộng Sản Việt Nam lại dấu tên, chúng gọi là" Đảng Lao Động Việt Nam" để đánh lừa thế giới, vào Nam đổi thành:" Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam" ( na ná như ở hải ngoại ngày nay, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh thoái thân thành: Việt Nam Canh Tân-Cách Mạng đảng").    

 Đảng Cộng Sản Việt Nam tái hoạt động sau 1954 và nhất là sau khi đám phản tướng do trung tướng Dương Văn Minh cầm đầu, làm cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, quốc sách Ấp Chiến Lược bị bỏ ngơ, nên Việt Cộng nằm vùng hồi phục sau thời gian 9 năm của đệ nhất Cộng Ḥa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến sự thất thủ miền nam ngàn 30 tháng 4 năm 1975, nên đám phản tướng nầy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quốc dân và lịch sử, nếu không, th́ Việt Cộng khó lật ngược thế cờ và khó làm cái gọi là:" đại thắng mùa xuân 1975".    

Đám cán bộ nằm vùng, ở lại sau 1954 hồi phục sau năm 1963, nên nông thôn dần dần bị mất an ninh, để Việt Cộng" triển khai" tối đa và áp dụng chủ thuyết Mao Trạch Đông là:" lấy nông thôn bao vây thành thị", gây khó khăn không nhỏ cho chính quyền miền Nam, và nhất là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đă phá nát quân đội ở vùng 1 và vùng 2 chiến thuật, trước khi trở thành" chiến sĩ ra khơi", đưa đến thất thủ miền nam chỉ có 55 ngày.

Một điều mà quân sử thế giới rất hiếm xảy ra, chỉ có trường hợp xảy ra tại miền nam Việt Nam, khi mà cấp chỉ huy tối cao" tổng tư lịnh" phá nát quân, là tan tành ngay. Được biết quân lực VNCH từng bẻ gảy tất cả những cuộc tấn kích qui mô của hầu hết các đơn vị chánh qui bắc Việt, với các sư đoàn xâm nhập như: sư đoàn 2 sao vàng,  304, 320....qua các trận: Đồng Soài, B́nh Giả, Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972....giữ đất từ vỉ tuyến 17 đến mũi Cà Mau trong suốt 20 năm. Cho nên chính ông Thiệu mới là kẻ tạo điều kiện thuận lợi cho giặc Cộng tiến chiếm miền nam.   

Sau năm 1954 tại miền nam, bọn Việt Cộng nằm vùng, phát động chiến tranh khủng bố và tuyên truyền song hành, ai không nghe hay có ư kiến khác là ban đêm, chúng gơ cửa bắt đi chặt đầu bằng mă tấu, nên trong nông thôn có hai câu:

 

" Vai mang túi Vết kè kè.

Nói quấy, nói quá, chúng nghe rầm rầm".

 

 Nhằm chiêu mộ lực lượng" khủng bố" và tuyệt đối trung thành với đảng cướp Cộng Sản, bọn cán bộ nằm vùng khai thác tâm lư của cả thành phần dốt cũng như khoa bảng miền nam:

-Đối với thành phần nông dân dốt: biết đây là những kẻ" vai u thịt bắp", nhưng đầu óc th́ nhỏ hẹp như" ếch ngồi đáy giếng", đa số là ít hay không biết chữ quốc ngữ. Nhưng bản chất lại là ham làm quan, làm lớn để trả thù những người có học, thỏa măn ḷng ganh tỵ, đă có trong huyết quản đám dốt nầy. Thế là cán bộ nằm vùng đến, ban cho quyền giết người, cướp của, cung cấp vũ khi do Nga Tàu chế tạo và nhất là phong chức, khi lập được thành tích khủng bố. Cho nên đám nông dân dốt mà làm quan, th́ chúng sẵn sàng hành động theo lịnh trên, không cần biết sai trái, dă man...luôn được cán bộ cấp trên ban cho chiêu bài:" làm cách mạng", nên vùng nông thôn càng bất ổn, mất an ninh, do đám" quan dốt" nầy gây ra. Những kẻ dốt hay thất học ở thành thị, cũng được cán bộ Việt Cộng chiêu dụ, phong chức, trở thành đám nằm vùng" cơ sở" tại các phường khóm, thị xă, thành thị...nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đám nầy xuất đầu lộ diện, gây tác hại nhiều cho quân nhân cán chính miền nam.

-Đối với thành phần trí thức: một số khoa bảng không có thể cạnh tranh tài năng trong một môi trường có nhiều người tài giỏi hơn. Một số khoa bảng bất lương, lưu manh trí thức, vốn muốn" nhẹ bước thang mây" sớm, vượt thời gian....nên dễ trở thành công cụ cho đảng Cộng Sản Việt Nam; mặt khác, cũng có một số khoa bảng, bị thất bại trong việc làm ăn, chính trị, vông danh....bèn bỏ thành vào bưng. Thế là chúng được đảng Cộng Sản Việt Nam thu hút, đặt vào những chức vụ lớn như chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng.... đó là những bộ mặt khoa bảng miền nam như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Trương Như Tảng, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa....theo lịnh đảng cướp Cộng Sản, thành lập cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam từ ngày 20 tháng 12 năm 1960. Đó là những" con hạc gỗ" được trang trí trước miếu thần hoàng để thu hút nhiều người, nhưng khi đă làm xong việc, là đám khoa bảng nầy bị" vắt chanh bỏ vỏ" bởi đám dốt trung ương, như thành phần trí, phú, địa, hào miền bắc vậy.

Cho nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái:" Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam" của đám Nguyễn Hữu Thọ đă bị giải thể, chấm dứt thời kỳ làm đầy tớ trung thành cho đám đảng Cộng Sản dốt. Thành phần nông dân dốt và trí thức lưu manh, chính là tội đồ dân tộc, rước giặc Cộng vào nhà, đưa đến thảm họa đất nước như ngày nay: dân vừa nghèo khổ, đất nước rơi vào tay Trung Cộng.   

 Băng đảng Việt Tân ở hải ngoại, là thoái trào của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, sau bao năm lừa bịp kháng chiến qua: chiến khu dỏm tại Thái Lan, lếu láo có hơn 10 ngày tay súng ( kháng chiến quân)....mặt trận tan hàng sau cái chết" theo chính sách" của Việt Cộng, để tránh những hậu quả h́nh sự về những cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ qua những cái chết của Tú Rua ( Lê Triết), nhà văn Ḥa Điệp Tử, tiến sĩ Cao Thế Dung bị bắn trọng thương ở đầu, xuưt chết...nhất là đại tá Trần Văn Liễu, tổng vụ trưởng hải ngoại, đă đứng ra tố cáo....thêm vào vụ món tiền lớn, thu từ dân chúng Việt hải ngoại, lên đến hàng chục triệu Mỹ kim...nay trở thành một băng đảng, nội thù rất nguy hiểm, là tổ chức râu ria của đảng Cộng Sản, nhưng đang hoạt động công khai tại các nơi có nhiều người Việt định cư.    

 Sau thời gian" ủng hộ kháng chiến", nhiều người đă nhận ra đây là tổ chức tay sai Việt Cộng, nên đă bỏ, không sinh hoạt, ủng hộ nữa. Tuy nhiên vẫn c̣n một số ít người trung thành, bao gồm nhiều thành phần gốc ty nạn, trong đó có cả khoa bảng....cũng không khác ǵ cách" chiêu mộ" của đảng Cộng Sản Việt Nam trước đây, băng đảng Việt Tân thu hút những thành phần sau đây.

1-Thành phần ít học nhưng ham danh: nhan nhản trong các tập thể tỵ nạn, sau khi được no cơm ấm áo, dư giả, một số người thuộc loại" bất tài vô tướng", có khi không có tŕnh độ văn hóa....muốn được" chút danh ǵ" trong cuộc sống c̣n lại, nên họ có thể là: công chức tầm thường, vô danh tiểu tốt; những kẻ ít học mà muốn được" vinh danh" trong cộng đồng tỵ nạn; một số ít lính, hạ sĩ quan trong quân lực VNCH, vốn khao khát được chỉ huy, được làm lớn ( có một số lính, hạ sĩ quan...bỗng thăng cấp lớn một cách" không người lái")....nên hầu hết những thành phần ham danh nầy đều lọt vào bẩy của Việt Tân... đảng nầy khai thác từng cá nhân, môi trường, sẵn sàng" đánh bóng" những người nêu trên, từ bóng tối, thành hào quang qua cách giới thiệu tại các buổi lễ, tập hợp quần chúng trong các công tác như" thấp nến, cầu nguyện, hội thảo..", sau khi phong chức là đại diện cho cơ sở Việt Tân địa phương hay được giới thiệu là: mạnh thường quân, nhà từ thiện, thân hào, nhân sĩ, nhà đấu tranh, nhà dân chủ... đủ các danh xưng thật kêu, như thời đánh Pháp, đặt cho điền chủ, tư sản, trí thức, nay được băng đảng Việt Tân" recyle" tại hải ngoại, để thu hút người tham gia, ủng hộ tổ chức. Mặt khác, nhờ có tiền nhiều, nên đảng Việt Tân thành lập nhiều cơ quan truyền thông: báo giấy, báo điện, đài phát thanh ( phổ biến là TIẾNG NƯỚC TÔI, CHÂN TRỜ MỚI..), sẵn sàng đưa tên tuổi, đánh bóng những quan chức Việt Tân bằng bài viết, h́nh ảnh....

2-Thành phần khoa bảng: những khoa bảng theo Việt Tân, rơi vào những trường hợp sau đây:

-Cao niên: trong cái hội chuyên gia, được thành lập từ khi Mặt Trận Hoàng Cơ Minh bị bể sau những nguồn tin về cái chết của chủ tịch, biến dạng từ" chiến khu, sang đấu tranh ôn ḥa, ḥa hợp ḥa giải với Việt Cộng"...chính thành phần khoa bảng cao niên nầy, đă có công thu hút khoa bảng nhỏ sau nầy, nên trong băng đảng Việt Tân có một số khoa bảng thuộc thế hệ kế tiếp, vốn ít hay không có nhiều kinh nghiệm với Cộng Sản, họ bị đầu độc bởi những lối đấu tranh không tưởng tại Việt Nam:" dùng bất bạo động để tháo gỡ độc tài", là thông điệp sai lầm hoàn toàn, khi phải đối đầu với một đảng cướp tàn bạo, ác ôn, xảo trá....không khác ǵ:" cảnh sát bắt ăn cướp có súng, bằng tay không".     

Một số khoa bảng trẻ gốc Việt, đă bị nhồi sọ, đầu độc bởi các khoa bảng" b́nh vôi" nên họ tưởng cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, giống như các cuộc vận động bầu cử tự do tại các nước Tây Phương, nơi mà họ đang sinh sống, thật là tai hại vô cùng.

Cho nên, tại các" cơ sở Việt Tân", thấy có một số" khoa bảng mầm non" với các bằng cấp như" bác sĩ, dược sĩ, luật sư, kiến trúc sư, tiến sĩ...." hoạt động hăng say cho đảng Việt Tân....Tuy nhiên dù cho có bằng cấp cao, nhất là chỉ trong các lănh vực chuyên môn như khoa học, y học, luật pháp......nhưng lại nghèo nàn hiểu biết về chính trị, lịch sử, nên kiến thức chuyên môn của các" khoa bảng mầm non" trong băng đảng Việt Tân, chưa phải là điều kiện để thuyết phục người khác tin theo; do đó cái băng đảng Việt Tân không có người ủng hộ, dù có một số tốt nghiệp đại học tại các nước dân chủ; v́ đa số đă biết rơ đảng nầy chỉ là công cụ của Việt Cộng, một" thể loại" na ná như" Mặt Trận Dân Hại Giải Phóng Miền Nam" do tên luật sư Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu trước đây.     

Hăy nh́n những buổi tập hợp dân tại các tiểu bang như ở Úc, dù được cộng đồng kêu gọi, ra thông cáo ( do thành viên Việt Tân trong các ban chấp hành) lợi dụng để làm công tác cho đảng, có cả vài đài phát thanh, báo chí phổ biến.... để cho những thành viên trung ương như chủ tịch đảng Đổ Hoàng Điềm, bí thư Lư Thái Hùng ( Bùi Minh Đoàn), tổng vụ hải ngoại, bác sĩ" b́nh vôi" Trần Xuân Ninh ( Trần Thiên Ân)....thuyết tŕnh, ra mắt sách; nhưng con số người tham dự lèo tèo, có nơi chừng vài chục, kể cả ban tổ chức và gia đ́nh.

Điều nầy đă chứng minh là băng đảng Việt Tân ngày nay đă lộ hẳn bộ mặt gian manh, làm lợi cho Việt Cộng, đang có" mưu đồ" bán đứng hơn 3 triệu người Việt hải ngoại cho giặc Cộng, nên không được quần chúng ủng hộ.

-Những kẻ khoa bảng mà vẫn trung thành theo Việt Tân có thể bị vướng vào những trường hợp: được trả lương, có quyền lợi làm ăn tại Việt Nam, có quyền lợi làm ăn tại các nước mà họ đang cư ngụ, có những điều sai trái trong cuộc sống như lem nhem t́nh dục, từng làm lợi cho Việt Cộng, gian lậu ( có thể là có bác sĩ, dược sĩ, từng làm những gian dối nghề nghiệp với chính phủ trong lănh vực bảo hiểm, y tế)....nên sợ bị băng đảng Việt Tân dùng" diễn đàn qua Ư kiến đọc giả tại các tờ báo điện, giấy, đài phát thanh mà" đấu tố", hay ngầm báo cáo với chính phủ, sở thuế....hoặc lo sợ bị đảng dùng lực lượng" âm binh" tuyên truyền xám qua h́nh thức mạn đàm, rỉ tai...x́ ra những cái xấu cho nhiều người biết.   

Do đó, người ta thấy trong thành phần băng đảng Việt Tân, có cả những kẻ dốt, công chức, nhất là quân nhân trong cái" tập thể quân nhân QUỐC DOANH" do đại tá Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu ( t́nh huynh đệ chi binh đâu không thấy, nhưng hàng năm chỉ thấy ngày quân lực 19 tháng 6, BỊ tổ chức hai nơi, hai phe quân nhân tham dự).

Một số cơ sở có các khoa bảng mầm non, với văn bằng cao, hăng hái hoạt động và có bản chất là hay" tự cao tự đại" về bằng cấp, muốn làm" thầy dạy chính trị, sư tổ dạy cách đấu tranh" về dân chủ đa nguyên, ủng hộ khối 4806, 1906, các nhà dân chủ dỏm trong nước như Nguyễn Khác Toàn, Huề thượng Thích Quảng Độ ( Biểu t́nh tại gia), linh mục Nguyễn Văn Lư, dù bị" bịt miệng" trong lúc ra ṭa, nhưng sau nầy th́:" không muốn thay đổi chế độ, sợ bị xáo trộn..".....một số khoa bảng trẻ hải ngoại bị: băng đảng Việt Tân dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường, ḥa hợp ḥa giải, đầu hàng Cộng Sản, để cùng nhau canh tân đất nước, đoàn kết để cùng nhau chống Trung Cộng...tức là một số ít khoa bảng ngày nay đang bị lừa, như cha ông trước đây đă lầm khi đi theo Việt Minh, tưởng đâu ĐOÀN KẾT để đánh Tây giành độc lập, nhưng sau khi đảng cướp Việt Cộng thành công, th́ trí thức yêu nước cũng ĐẾCH C̉N nhà cửa, mạng sống, địa vị trong xă hội...khi mà" trí, phú, địa, hào, đào tận gốc". Bài học nầy chắc là các mầm non khoa bảng hải ngoại cần phải xem lại, nếu không muốn trở thành CÔNG CỤ hiểu nom na là CU-CỘNG, mà người b́nh dân gọi là: "cầm C...chó đái", khi tham gia hoạt động vào các sơ sở Việt Tân, với lối đấu tranh không tưởng, là giúp cho đảng cướp Việt Cộng được:" thanh tâm trường cai trị". Nh́n cái tên đảng, cũng biết ngay là" đầu voi, đuôi chuột", có ai vừa XÂY DỰNG ( canh tân) mà lại vừa PHÁ BỎ ( cách mạng: phá cái cũ, thay cái mới) bao giờ?.

 

 

" Đầu th́ xây dựng CANH TÂN.

Cái đuôi CÁCH MẠNG, phá tan nước nhà".

 

 

 

 Trương Minh Ḥa

   17.09.2010

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/portal.html

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: