Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi các "ông y ban" chng Cng!

 

Vũ Ánh/Vit Herald

(08/09/2010)

 

 

 

 

My hôm đau m xa phi xa lánh cái máy tính đin t, mt người thy “tr măi”, luôn tr lc hu hiu cho cái đu đă cùn ṃn ca ông già 70, tôi cm thy như b ht hng, đu óc b co li. Nay, tnh mt chút, co được cái râu, tm táp, làm mt tô miến gà nóng, pha mt m nh trà xanh ri ngi vào trước bàn phím. Hoa thơm c l, chen ln vi nhng cây đc hin ra đ mu sc trong khu vườn e-mail bé nh ca ḿnh. Cái thói quen ca tôi là vào thăm khu văng lai trước đă.

Lúc đu, tôi  gi e-mail ca tôi là khu vườn văng lai bi v́ trong khu vườn y ít khi tôi t trng cho ḿnh mt loi cây ci nào. Đó ch là mt "khu đt" đ cho đng nghip tôi, bn bè tôi gi nhng thông tin cho nhau hay hi thăm sc khe. Sau dn, khu e-mail văng lai tr thành mnh đt ca nhng người quen, người l, người quí mến ln người ghét tôi, nhng tác gi, nhng chính khách sa-lông, chính khách xôi tht, chính khách phường tung, nhng người thích xưng hùng, xưng bá... quăng ti đ th đ tài tranh lun, đ kích cá nhân, t cáo vu vơ, khoác cho nhau đ th mũ áo, nhăn hiu và c giy na.

 

Đu tiên th́ tôi rt bc bi v́ phi mt công đ b nhng điu mà tôi nghĩ không cn thiết cho đi sng riêng tư ca ḿnh, nhưng sau cũng quen dn. Bi v́, ln trong trong nhng bè cây di kết to bi nhng li lên án nhau rt nng li, vn có nhng cây vươn cao, đơm nhng bông hoa n kín bi s hiu biết, ḷng bao dung, thông cm và nhng trái tim vn c̣n m ngn la thc s mun mi người t nn đoàn kết, đ sang mt bên nhng hành đng sân hn, bè phái hu có mt sách lược chung chng li nhng đ̣n ph đu rt tinh vi ca Cng sn đi vi dân chúng Vit Nam, trong đó c̣n nhiu người thân rut tht ca chúng ta. Chính nhng ưu tư này ca nhng đng hương đă giúp tôi nh́n được, hiu và tin tưởng v hướng đi ca dư lun thm lng.

 

Gn đây có nhng tranh lun trong cng đng v ca sĩ  Đàm Vĩnh Hưng, mt cuc biu t́nh chng anh ta và nhng li lên án, ty chay mt s nhà báo tng tham d cuc hp báo ca người mà nhng người chng đi gi là văn công Vit cng. Trên mt đt nước t do như Hoa Kỳ, đến ngay như "bênh" và "chng" c̣n được Đ Nht Tu Chính Án Hiến Pháp Hoa Kỳ bo v, hung chi vic tham d mt cuc hp báo ca mt đi tượng nào đó mang mt màu sc chính tr b mt phn dư lun chng đi, min là nhng li tường thut ca nhng nhà báo tham d cuc hp báo y trung thc, khách quan.

 

Thi chiến tranh Vit Nam vào giai đon cui sau Hip Đnh Paris ngày 27 tháng 1 năm 1975, khi nhng phiên hp trong tri David Tân Sơn Nht ca Phái Đoàn Liên Hp Quân S 2 Bên din ra, tôi cũng có đôi ba ln được người ch huy trc tiếp ca ḿnh ti H Thng Truyn Thanh Quc Gia VNCH c tham d các cuc hp báo ca phái đoàn VNCH cũng như ca phái đoàn Vit Cng. Nh li chuyến đi đu vào trong căn c này gn cui năm 1973, người ch huy trc tiếp ca tôi căn dn: “Ăn mc chnh t, mang theo máy ghi âm, nói năng lch s, đt câu hi ngn gy gn, không thêm ư kiến ch trích ca ḿnh vô, hăy đ vic đó cho nhng biên tp viên b́nh lun, cn nht là mang theo nhng con s, nêu c th nhng v ln đt giành dân ca h, xem h tr li ra sao. Nh nhé, không nên biu l thái đ thm vn mà là phi hi vi ging ôn tn...”.  Bui hp báo ca Vơ Đông Giang, phó trưởng đoàn Vit cng din ra n tha dù ông ta ch nói như con vt và dùng cuc hp báo làm din đàn tuyên truyn cho h. Khi tr li đài phát thanh quc gia, ông đàn anh ch huy trc tiếp bo tôi: “Cu viết mt cái tin chng khong 150 ch, cm không được nhn xét, b́nh lun. D kin nói lên mi điu ri. Xong, chuyn cun băng cho Ban Kim Thính bo h làm transcript, ri chuyn cho Pḥng B́nh Lun khai thác. Cu thy không, đó là truyn thông trong cuc chiến tranh chng Cng”.

 

Năm 1973, tôi đă tri qua 9 năm làm vic cho H Thng Truyn Thanh Quc Gia, nhưng vn phi cn nhng người có kinh nghim trong ngành, hiu được nhng đim then cht ca k thut tuyên truyn nhc nh v nhng nguyên tc cn phi tôn trng trong lănh vc tâm lư chiến. Điu này không có ǵ l, bi v́ trong lúc hi gia bi cnh mt cuc hp căng thng có s hin din ca đi phương, chúng tôi thường rt d b lôi kéo vào ln ranh ta, đch. Ông xếp nhn mnh vi tôi: "Cu nên nh tuyên truyn không phi là v rn thêm chân, dán băng keo vào ming, đâm thng tai, thng mt thiên h đ lái dư lun hiu khác vi s tht. Làm nhng chuyn đó là o tưởng ch thêm ni giáo cho gic và cm dao đng lưỡi. V li cu làm truyn thông ch không phi là tuyên truyn. Tôi mi có trách nhim làm tuyên truyn và gi nguyên tc ca tuyên truyn. Bn ḿnh có chính nghĩa, có ǵ mà phi s Vit cng ch, mà không vào tri David?”

 

Nh li chuyn cũ, nh́n li chuyn va xy ra trong cng đng, thy va ngc nhiên, va bun cười. Chuyn chng Cng là chuyn muôn thu trong cng đng này ri. Cho dù rng ngày nay, nhng người Vit Nam đến sinh sng M t nhiu ngun khác nhau, cng đng Vit Nam vn c̣n là mt cng đng t nn, đa phn là nhng đng hương tng là nn nhân ca Cng sn, tng tri qua nhng năm khá dài sng vi Cng sn, đă có bao nhiêu người tr thành Cng sn hay ít ra là tay sai? Nhng thành phn này đâu, tên ǵ và có nhng bng chng nào đ chng t h là Cng sn hay là tay sai?

 

Cái li qui kết cho nhng nhà báo tham d mt bui hp báo ca mt đi tượng mà ḿnh cho là Vit cng không nói lên được mt điu ǵ góp phn vào vic làm sáng thêm chính nghĩa chng Cng đây c. Vi chính nghĩa, chúng ta đâu đến ni hèn kém, s hăi mà phi “lên án” nhng người làm truyn thông ch v́ h đến tham d mt cuc hp báo ca mt “văn công Vit cng”? Ngay c nếu nhng phóng viên nhà báo được ct c ngi phng vn Nguyn Minh Triết, Nguyn Tn Dũng, Lê Công Phng... trong nhng bui hp báo chng hn - ch không phi trong mt cuc tiếp rước, chiêu đăi hay ăn chơi - th́ có ǵ là mt hành đng phn bi hay tay sai? Và chuyn này có ǵ quan trng? Khi mt nhà báo s dng quyn được hi, được tường thut, được quyn gi đến đc gi, thính gi, khán gi ca ḿnh nhng ǵ đ cp đến trong cuc hp báo, phng vn, nói chuyn hay bt c mt s kin nào đó th́ có ǵ là sai trái? Tr phi khi tham d xong, h li viết nhng bài tường thut bóp méo s tht, ngi ca Cng sn.

 

Cng đng Vit Nam ca chúng ta đă 35 tui ri, tôi không tin rng có nhiu người d dàng ăn phi “b Cng sn” hay có nhiu người nh́n đâu cũng thy cng sn. Và tôi cũng chng bao gi c̣n tin rng cng đng cn nhng li báo đng, khuyến cáo, hù da, cnh giác v Cng sn vi ni dung ging y ht nhng ni dung đă có t 50 năm trước, thi khi đu cuc chiến tranh chng Cng ca người dân Min Nam Vit Nam.

 

Trong cuc chiến truyn thông hin nay, Hà Ni đang áp dng chiến lược tinh vi, him và đc hơn cách đây 50 năm rt nhiu da vào li thế sau khi Vit Nam được M b cm vn, tái lp bang giao. Mt bng chng hin nhiên cho ti nay, Hà Ni đă lp thêm mt ṭa tng lănh s ti Houston và nhng sn phm văn hóa t Vit Nam rt d mua nhng nơi có cng đng ln ca người Vit t nn, chng hn như các khu Little Saigon, Houston, Eden, Falls Church (Virginia) và Seattle (Washington State). Đài truyn h́nh VTV4 hot đng khơi khơi Hoa Kỳ. Không ch có thế. Mt s h thng truyn h́nh Vit ng qun Cam vn chiếu nhng phim ngn, phim dài sn xut t Vit Nam, trong khi vào các ca hàng bán băng nhc, DVDs, CDs, khách hàng có th mua không khó khăn nhng sn phm văn hóa sn xut t Vit Nam, giá li r. Nhng sn phm đó không h có ca tng c đ sao vàng, không h có li l ca tng chế đ Cng sn hay xen vào nhng vn đ chính tr trong nước mà ngược li đó ch là nhng “soap opera” kiu Hng Kông, kiu Vit Nam, Tu sn xut t Vit Nam. Nhưng nếu xem và nghe k, đu có th thy trong nhng phim này, cnh mt cô thư kư trong mt công ty nh Hà Ni Saigon cũng có th mt căn chung cư khá đy đ tin nghi c đâu phi nghèo khó như chính báo chí trong nước mô t? Nhưng ca hàng bán nhng loi băng, DVDs này trong các cng đng Vit Nam có ǵ vi phm lut pháp Hoa Kỳ không? Có th nói không, bi v́ nhng bn hàng va k kinh doanh trong mt x t do, nước M không cm vic nhp cng nhng sn phm này và nơi nào có người mua th́ nơi đó có người bán. H ch vi phm nếu như kinh doanh không giy phép, lem nhem v thuế, v sinh, vi phm lut an toàn, hoc in, buôn bán sn phm văn hóa lu. Nhưng v phương din tâm lư hay t́nh cm, vic này có gây nhiu ưu tư trong cng đng tùy theo cách nh́n khác nhau ca nhiu người.

 

Tuy nhiên, c  th đánh giá vn đ vi cách nh́n khác: nếu không có ai vào mua th́ người bán s phi thay đi mt hàng. Nhưng điu này li rt khó xy ra nếu như không có mt cuc vn đng rng răi. Ngăn chn vic bán nhng sn phm này bng cách gán ti hay bao vây tài sn ca h hoc khách hàng ca h s không hu hiu. Trong nhiu trường hp đă to ra phn tác dng và nhng v kin. Cui cùng bin pháp tt nht đ ngăn chn s xâm nhp các sn phm văn hóa t Vit Nam là chúng ta phi có nhng sn phm tt hơn, phi có mt sách lược thuyết phc được đng hương không mua hàng t Vit Nam. Thuyết phc không phi là biu t́nh, lên án, chi ra, kích đng bao vây kinh tế người bán hay chng các ca sĩ t Vit Nam, v́ đó ch là bin pháp cht ngn, cht cành mà cái gc cây Vit Nam c ph́nh ra măi. Thế cht gc? Mt cng đng không th làm được vic này mà cn phi có sc lc, tâm huyết ca 80 triu người Vit Nam vùng lên làm mt Đông Âu th hai lt đ chế đ Cng sn ti Vit Nam. Do đó, bin pháp trước mt ch là chn bt nhng thit hi v mt tuyên truyn ca Hà Ni ti hi ngoi, nhưng cũng phi bng nhng lun gii có t́nh, có lư kèm theo vi nhng n lc khác như vic nâng đ nhng ca sĩ, nhc sĩ và gii làm văn hc ngh thut hi ngoi đ h to ra được lung sóng mi.

 

Bin pháp trên nếu ch gm nhng li đ kích, lên án vô lư vi lp lun u trĩ, cũ ṃn, ngây ngô vi phm vào c nguyên tc t do ngôn lun, t do báo chí được ghi trong Hiến Pháp Hoa Kỳ th́ chc ch làm nhng thit hi gia tăng và tr thành mt ngn giáo đâm ngược li cng đng Vit Nam.

 

Hăy c nh́n xem, ngay đến Nguyn Minh Triết đến gn cng cng Vit Nam nht là Dana Point, được mt gung máy chính quyn khng l ca M ym tr mà có làm nên cơm cháo ǵ v phương din tuyên truyn ngoài phm vi ca mt cái khách sn đâu? V́ thế, chng có ǵ phi s nếu ông ta dám công khai t chc hp báo ngay trong thành ph Westminster. Chúng ta không thiếu ǵ nhà báo, không thiếu ǵ cách buc ông ta phi xác nhn mt s đim v h sơ nhân quyn và mt s nhng vn đ khác. Hi đi s Vit cng Lê Văn Bàng đến nói chuyn trong mt khách sn Irvine, nhng lut sư, nhà báo và mt s nhà trí thc tr gc Vit cách đây mười bn, mười năm năm được Hi Đng Liên Lc Quc Tế mi đă vào khách sn và h đă đưa ra nhng câu hi khiến Bàng cng hng, phi kết thúc sm bui nói chuyn ti. S kin này nói lên được điu ǵ th́ ai cũng có th thy.

 

Nói tóm li, mt vài y ban, t chc chng Cng Little Saigon, hot đng tuyên truyn không nên nghĩ rng ḿnh được toàn th đng hương c ra, trong khi thc ra ch do mt nhóm người bu lên. Các hot đng chng cng ca các y ban này có th có đóng góp vào cao trào chng cng chung, nhưng không phi v́ th mà c ra lnh, lên án, tuyên b cô lp người này, "ngh chơi" vi người kia, mi người này, đui người n ra khi các cuc sinh hot ca h. Nói tht, nếu tt c nhng nhà báo phóng viên cái đt này bo nhau không lai văng đến ch các nhà hot đng hoang tưởng trên th́ ch thit cho các v y mà thôi, bi trước hết, đ tài ca các "ông y ban" chng có ǵ hp dn, th đến nhng li đ kích, phê phán thm chí lên án ca h không c̣n làm cho bt c ai s st na và nó cũng chng gây hiu qu ǵ v́ các ông y không nhng không đưa ra được bng chng kh tín mà vic "làm" không đúng vi "nói".

 

Khi "làm" không đúng vi "nói" đi vi nhng chuyn nh nht hàng ngày th́ ch có th biến h tr thành nhng anh h. Nhưng khi "làm" không đúng vi "nói" trong chuyn chng cng và tay sai s làm di hi cho đi cuc ca nhng người quc gia chng cng và nhng người quc gia không Cng sn, không nhng trong cng đng này mà c̣n Vit Nam.

 

 

(VA)

 

 

 

 


 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: