Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tŕnh Tng Thng... Tôi quyết đnh theo t́nh h́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bng Phong Phm Vũ Bng

 (Bài đăng li t trang web TQLC: http://www.tqlcvn.org/)

 

Hôm nay là ngày ph quc kỳ cho Bác Sĩ Nguyn Văn Thế, Y Sĩ Trung Tá TĐT/TĐ Quân Y Thy Quân Lc Chiến Nam VN trước năm 1975, Anh Thế mi qua đi ngày 2/21/11 vi biến chng ca mt căn bnh ngoài da rt thông thường mà anh b lây t bnh nhân, tôi đến tin đưa và đ chào vĩnh bit v ch huy kh kính ri sa son đi v... 

Ra đến ngoài sân, tôi gp toán Hu Kỳ TQLC quân phc rn ri vi chiếc mũ xanh thân yêu, trong toán tôi gp ch Thiếu Tá Huy L, ch nói vi tôi “ch tí na Thiếu Tướng Tư Lnh TQLC sp đến.” Tôi vô cùng ngc nhiên v́ Thiếu Tướng TL tn tiu bang Texas, mi hai tun trước ông đă v đây thăm bnh anh Thế, hôm nay ông li v đ tin bit, cht nh đă 36 năm nay tôi chưa gp ông nên vi đng ln trong đám đông mc thường phc đ nh́n Tướng Tư Lnh. Tôi không phi ch lâu, chng 10 phút sau th́ ông đến, vn dáng người thư sinh, bước đi t tin và cp kính c hu, ông không thay đi nhiu ch tr mái tóc màu đen bây gi đă nhum bi thi gian! Tôi bi hi nh́n ông mà c mt dĩ văng bi hùng tráng ca Tháng Ba Gy Súng ti Quân Khu I hin v, cái k nim này nhiu ln tôi đă c quên đi đ được sng b́nh yên, nhưng không làm sao đy được nó ra khi tâm trí …

 

 

Quân Khu I - Tháng 3/1975.

 

QK I là mt vùng nm ti cc Bc ca min Nam T Do, QK này bao gm 5 tnh và Th Xă Đà Nng, các tnh ca QK I là: Phía Bc đèo Hi Vân có tnh Qung Tr và Huế, phía Nam đèo có Th Xă Đà Nng, và các tnh Qung Nam, Qung Tín, Qung Ngăi. Ni lin Huế-Đà Nng là Quc L 1, song song vi Bin Đông theo hướng Bc-Nam, đi qua các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hi Vân. Bo v QK I là Quân Đoàn I gm 4 Sư đoàn: SĐ1, SĐ2, SĐ3, SĐ/TQLC là SĐ Tng Tr B tăng phái cho QĐI, SĐI Không Quân, Hi Quân Vùng I Duyên Hi. ngoài ra c̣n có 4 Liên Đoàn Bit Đng Quân, các lc lượng Đa Phương Quân, Nghĩa Quân, Cnh Sát, các Liên Đoàn, Tiu Đoàn, Đi Đi Chiến Xa, Pháo Binh, Bit Cách Nhy Dù, Thám Báo…Quân s ca toàn th QĐI có th trên 2 trăm ngàn chiến sĩ dưới s ch huy tng quát ca Trung Tướng Ngô Quang Trưởng- Tư Lnh Quân Khu I.

 

V́ đa thế đc bit ca 2 tnh Qung Tr-Huế cách Đà Nng bi đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia, đèo Hi Vân vi 1 con đường duy nht đ thông thương là QL1, nên QĐI được chia ra:

 

- Quân Đoàn I Tin Phương, ch huy bi Trung Tướng Lâm Quang Thi, bo v 2 tnh phía bc Hi Vân là Qung Tr-Huế, b ch huy ta lc ti Huế, lc lượng gm có SĐ1BB vi 4 Trung đoàn, LĐ147/TQLC vi 4 Tiu đoàn tác chiến, 1 Tiu đoàn pháo binh, mt Đi đi Vin Thám, Thiết Đoàn 1 K Binh, Liên Đoàn 14/BĐQ, các Tiu đoàn pháo binh hng nng, Đa phương quân, Nghĩa quân…Đây là mt lc lượng hùng mnh và thin chiến nht ca QĐI.

 

- Quân Đoàn I, ch huy bi Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lnh QĐI, b ch huy ta lc ti Đà Nng, bo v các tnh phía Nam đèo Hi Vân, lc lượng gm các đơn v c̣n li.

 

- Quc L 1 là con đường huyết mch và duy nht, ni lin Huế-Đà Nng, theo hướng Bc-Nam, phía Đông sát vi Bin Đông, phía Tây là núi Trường Sơn, QL1 có mt đa thế him tr rt d pḥng th và rt khó cho đch tn công, và được bo v bi mt lc lượng tinh nhu, phía Tây Bc SĐ1BB, gia LĐ15/BĐQ, LĐ/258 TQLC (trong đó có tôi), Nam LĐ468/TQLC.

 

V t́nh h́nh chiến s ti QKI trước ngày 25/3/1975 th́ phi nói là yên tĩnh, đă không có mt trn đánh nào ln hơn cp Trung đoàn, tuy nhiên đch đă bám sát quân ta đ ch thi cơ. Đi ha đă xy ra vào ngày 25/3/75, khi QĐI quyết đnh b Huế-Qung Tr đ rút đo quân tin phương v bo v Đà Nng, và Tướng Tư Lnh Tin Phương Lâm Quang Thi quyết đnh (được s chp thun ca Tướng Ngô Quang Trưởng), rút quân bng Hi Quân ti băi bin Thun An, thay v́ lui binh theo trên QL1 theo đi h́nh v́ ông nghĩ rng có mt Trung đoàn VC ct đt QL1 ti đi 500, Phú Lc.

 

Tôi viết đon này da theo hi kư ca nhng TQLC c̣n sng sót t pháp trường cát Thun An năm xưa, các MX Nguyn Thành Trí, Phm Cang, Phm Văn Tin, Cao Xuân Huy... trong ngày 25/3/75 trên băi bin Thun An, ngoài gn 4000 TQLC ca LĐ147/TQLC c̣n có lính B Binh ca SĐI BB, Thiết Giáp, Đa Phương Quân, Bit Đng Quân… V́ tôi là TQLC nên ch viết ra nhng ǵ liên quan đến LĐ147 thôi.

 

Ngày 24/3/75 lúc 6 gi chiu, các quân nhân TQLC ca LĐ147 được lnh b li vũ khí cng đng, đn dược cùng lương thc, mi quân nhân trang b nh và gn, đon chiến vi quân CSBV, đi b ha tc trên 30 km t Qung Tr đến đim tp hp là băi bin Thun An, Huế, v́ tàu hi quân không th ch được các chiến c nng, nên dc đường h thy vô s đi bác và chiến xa ca các đơn v b binh bn vt đy đường.

 

Ngày 25/3/75 lúc 8 gi sáng, tt c quân nhân thuc LĐ147 đă tp hp ti băi bin Thun An, ngoài khơi là mt lc lượng Hi quân hùng hu vi nhiu LST (tàu ln ch đươc nhiu ngàn quân) và LCM (tàu đ b có th vào sát b đón quân ra tàu ln), nhưng không có mt chiếc tàu nào vào đón! LĐ147 được lnh ch và ch

Đi ha biến thành đi thm ha khi Tướng Tư Lnh Tin Phương Lâm Quang Thi b v Đà Nng ngày 25/3/75 (CTTCB trang 204-H VK Thoi), như vy, đo quân Tin phương b b rơi trên băi bin Thun An đă mt đi cp ch huy ti cao, cp QĐ có thm quyn điu đng Không và Hi Quân.

Bui chiu cùng ngày quân truy kích VC đui kp, chúng chiếm các đi cao, bao vây LĐ147 trên băi cát trng tri, tn công TQLC bng đ loi súng cng đng ti tân. Sáng ngày 26/3/75 có 1 chiếc LCU duy nht vào đón được b ch huy LĐ147, thương binh, và chng 200 TQLC. Quân VC càng ngày càng đến đông hơn đ tn công TQLC trên băi cát trng, TQLC th́ hết đn, hết nước ung, hết lương thc, ngoài khơi các tàu Hi quân vn vô cm, không tiếp tế, không ym tr ha lc, im lng vô tuyến. Sư Đoàn 1 Không Quân lúc đó c̣n nguyên vn nhưng không có 1 chiếc phi cơ nào đến tiếp tế hay ym tr ha lc! Ti ngày 26/3/75, TQLC đă chiến đu đến viên đn và git máu cui cùng, không chp nhn đu hàng hay b bt nên đă có rt nhiu TQLC t sát tp th bng lu đn M26 và chuyn phi đến đă đến: Rng sáng ngày 27/3/75 thành phn c̣n li ca LĐ147/TQLC b bt…

 

Trên đây ch là s phn ca LĐ147 TQLC, s phn ca các đơn v khác thuc Lc Lượng Tin Phương QĐI chc cũng không khá hơn, ch biết rng cho đến ngày 27/3/75 toàn th lc lượng Tin Phương này đă tan hàng, đây là nguyên nhân chính đưa đến s tan ră QĐI hai ngày sau.

 

Có mt điu làm tôi thc mc cho đến bây gi là nếu các cp lănh đo QĐI mun rút đo quân Tin Phương này v đ bo v Đà Nng th́ phi rút theo đi h́nh trên QL1 như vy th́ mi có th mang v Đà Nng nhng Thiết đoàn chiến xa và nhng Tiu đoàn pháo binh, nhng vũ khí cng đng v.v.. rt cn thiết cho s pḥng th, rút bng Hi Quân nếu may mn th́ ch mang được quân thôi, c̣n chiến c nng th́ phi b li.

Khi tôi bàn lun v cái l hơn thua gia ta và đch trên đon QL1 Huế-Đà Nng vi Đi Tá Nguyn Năng Bo L Đoàn Trưởng LĐ258/TQLC là LĐ có trng trách bo v đon QL1 này th́ được ông cho biết rng đa thế ca đon đường này him tr, d th mà khó công, phía Đông QL1 là bin nên đch ch có th tn công t phía Tây QL, mà phía Tây QL th́ đă có quân tinh nhu ca ta đóng cht săn, hơn na đo quân Tin Phương QĐI rt thin chiến và quen thuc đa thế vùng này nên 1 Trung đoàn đch s không th cn được, nếu ta may mn d được chúng dùng nhiu Sư đoàn đ tn công, th́ đây s là chiến trường quyết đnh ti QKI mà đa thế do ta la chn, có li cho ta pḥng th, bt li cho đch tn công, hơn na đa đim này xa vi thành ph, ít dân, nên quân ta s không bn tâm v dân nên có th x dng ha lc ti đa mà không s sát hi thường dân. C̣n đch th́ s không th dùng dân vô ti đ n np, ly lương thc và tin tc t́nh báo. Ta đang làm ch trên tri và dưới bin, vi s tiếp tế di dào và hi pháo ca Hi Quân, vi ha lc khng khiếp ca Không Quân và nhng cht ca quân ta ti phía Tây QL, đch s b phn công mi mt, và phn thng s v quân ta. Ông cũng khng đnh đon QL1 Huế-Đà Nng cho đến ngày 25/3/75 trước khi TQLC và BĐQ được lnh rút đi vn an toàn.

 

Tôi cũng đă đin đàm vi Thiếu Tướng Bùi Thế Lân TL/TQLC và Đ/Úy Nguyn Quang Đan, Chánh Văn Pḥng Tướng TL, đ hi v cái lnh hành quân lui binh ca LĐ 147/TQLC ti Thun An ngày 25/3/75.

 

- Theo Thiếu Tướng TL, ông biết s có cuc lui binh ca đo quân Tin Phương trong đó có LĐ147/TQLC, nhưng v́ LĐ147 đă được tăng phái cho QĐI Tin Phương nên ông không có quyn điu đng và hoàn toàn không biết đến kế hoch rút quân cho đến khi Đ/Úy Đan, bui sáng ngày 25/3/75, tŕnh lên ông bn sao ca lnh hành quân lui binh đă được Trung Tướng Ngô Quang Trưởng kư chp thun mà không tham kho ư kiến nên ông hoàn toàn b bt ng và khi đc lnh hành quân này, ông thy có nhiu sơ h nguy him có th đưa đến s tan ră toàn din ca đo quân tin phương, ông đă gi Trung Tướng Ngô Q. Trưởng đ yêu cu hoăn li hoc thay đi kế hoch, nhưng không kp v́ cuc lui binh đang tiến hành.

 

- Theo hi kư ca Đi Tá Nguyn Thành Trí, lúc đó là Tư Lnh mt trn Tây Bc Huế thuc đo quân Tin Phương QĐI, th́ lnh hành quân lui binh này được son tho bi Trung Tướng Lâm Quang Thi ti Thun An vào trưa ngày 24/3/75 và được Đi Tá Lê Ngc Hy, Tham Mưu Trưởng QĐI TP mang v Đà Nng tŕnh cho Trung Tướng Ngô Quang Trưởng TL QĐI, được Tướng Trưởng kư chp thun lúc 5 gi 30 chiu 24/3/75.(TT2 TQLC trang 537-538)

 

- Theo Đ/Úy Nguyn Quang Đan th́ vào mt bui sáng tháng Ba, anh không nh ngày, (theo tôi th́ có l là sáng 25/3/75 v́ Tướng Trưởng kư chp thun lúc 5.30pm, 24/3/75.) anh nhn được bn sao ca lnh hành quân trit thoái QĐI Tin Phương đă được Tướng Trưởng kư, anh vi vă đưa cho Tướng Lân, đc xong ông than: “ĐM thế này th́ chết lính tao ri!”, sau đó ông ra lnh cho anh bay ra Thun An đưa cho Đi Tá Nguyn Thế Lương LĐT/LĐ147 mt lá thư kèm theo li dn “T́m ra QL1 mà đi” ri Tướng Lân đi thng lên Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn. Tiếc thay Đ/Tá Lương đă không nghe li.

 

Tôi c̣n được biết trong khi LĐ147/TQLC v vây hăm ti băi bin Thun An, v́ ch là Tư Lnh ca mt Sư đoàn tăng phái cho QĐI, Tướng Lân không có quyn điu đng Hi-Lc-Không quân ca QĐI đ tiếp cu LĐ147/TQLC, quyn này nm trong tay ca Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, TL QĐI và Trung Tướng Lâm Quang Thi, TLP QĐI, nhưng hai v tướng này đă không làm ǵ đ cu đo quân Tin Phương b b rơi này.

 

Quc L 1 Huế-Đà Nng, Tháng 3-1975.

 

Ngày 18/3/75, L Đoàn 258 TQLC ca Đi Tá Nguyn Năng Bo di chuyn t Qung Tr ti đèo Phước Tượng, nm gia Huế-Đà Nng vi nhim v rơ ràng:

 

- Bo v lưu thông trên QL1.

 

- Ch đi và bo v đo quân Tin Phương QĐI rút t Huế-Qung Tr v Đà Nng.

 

Tôi đă có mt ti LĐ này vi nhim v Y Sĩ điu tr ca ĐĐ Quân Y 258. T ngày 18/3/75 đến ngày 23/3/75 dân t nn Huế, Qung Tr đi đy đường chy v Đà Nng, CSBV mun tái din mt Đi L Kinh Hoàng năm 1972, nhưng tht bi v́ phía Tây QL có quân ta b trí, chúng không th xông ti gn QL đ dùng súng bn thng tàn sát dân, chúng ch dùng đi bác đt trong núi Trường Sơn bn vào dân t nn, nhưng đa s đn đi bác đă n trên vách núi hai bên QL.T ngày 23, 24/3/75, có th t́nh báo ca chúng biết rng Quân Đoàn I Tin Phương s rút v Đà Nng và có th chúng không có đ quân đ ngăn chn, chúng chơi tṛ “rung cây nhát kh, khua trng gơ mơ” bng cách mang nhng đơn v nh ca chúng liu mng đánh vào tuyến pḥng th ca các đơn v ta, chúng b đánh bi nhanh chóng, b trn vào trong núi phía Tây, tuy nhiên đài phát thanh ca chúng li rêu rao là đă “dit gn” LĐ258/TQLC và LĐ15/BĐQ, và đang kim soát đèo Phước Tượng. Đau đn cho quân ta, đ̣n tâm lư tuyên truyn này đă thành công! Quân ta b kế hoch lui binh trên QL1 đ rút lui bng Hi Quân theo ng Thun An, và đi thm ha đă xy ra như nói trên…

 

Ôi! My ngàn năm trước, Tôn T đă nói: “Binh là cái đo di trá” mà đau đn thay, đch th́ quá gian di c̣n ta li quá tht thà! 

 

Sáng ngày 25/3/75, LĐ 258 TQLC được lnh ca Trung Tướng Tư Lnh QĐI Ngô Quang Trưởng b đèo Phước Tượng rút v Đà Nng, LĐ15/BĐQ (đóng bên cnh LĐ258/TQLC) chia làm hai, mt phn đi hướng Bc v Huế an toàn, c̣n mt phn đi theo TQLC v phía Nam, đi qua Phú Lc chúng tôi không thy mt tên VC nào mà ch thy mt cánh quân ca LĐ 468 TQLC ch huy bi Thiếu Tá Trn Quang Dut, bn tôi! Sau khi qua Phú Lc, chúng tôi được xe Quân Vn ch v Đà Nng an toàn cùng ngày… Điu tôi va k chng t rng QL1 Huế-Đà Nng vn an toàn trong ngày 25/3/75.

 

Đà Nng, Tháng 3-1975.

 

Chúng tôi v đến Đà Nng khong 8 gi ti 25/3/75, Đà Nng là nơi phn hoa đô hi mà trong nhng ngày tháng hành quân dài ti rng núi ca tnh Qung Tr, tôi ch mơ ước có được mt ln tr v, dù cho ch vài gi đ thưởng thc mt ly café thơm ngt và ngm các cô hàng café xinh đp, thành ph trong mng ca tôi th́ nay đang chết! Nhà cháy, xe cháy, khói la bao chùm thành ph. Dưới ḷng đường, trên hè ph la lit người t nn không mt mnh chiếu đ nm! Tôi đă v đây trong cnh hoang tàn đ nát ca thành ph thương yêu, hương v thơm ngt ca café th́ chng được nếm mà ch có v cay đng ca hai ḍng nước mt đau thương!

 

Sáng ngày 26/3/75, tôi được lnh ch huy mt toán QY đ ym tr cho mt đơn v TQLC đánh chiếm li đèo Phước Tượng, đến trưa th́ lnh này b hy b, tôi nhn được lnh khác, mang y tá và xe cu thương ra bến Thương Cng Đà Nng đ đón quân ca LĐ147/TQLC. C mt LĐ gn 4000 quân mà bây gi ch v được trên mt chiếc LCU duy nht, gm B Ch Huy LĐ, khong 100 thương binh trong đó có Đi Tá Nguyn Thế Lương, và khong 200 binh sĩ, nh́n thy h tôi mi thm thía câu nói ca người xưa “chán chường như lũ tàn binh ĺa thành”.

 

Trong cun hi kư “25 Năm Thế K” Trung Tướng Lâm Quang Thi viết 90/100 TQLC ca LĐ147 đă v được Đà Nng, điu này sai vi s tht.

 

Ngày 27/3/75, tôi lên Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn gp Thiếu Tá Trn V, Trung Tâm Trưởng Hành Quân Sư Đoàn th́ được biết nhiu tin xu: Toàn b LĐ 147/TQLC đă b đch bt và đo quân Tin Phương đă hoàn toàn tan ră. Qung Ngăi đă tht th và cuc lui binh ca SĐ2BB xy ra trong hn lon (mc dù không có trn đánh ln nào) ch có mt na SĐ2BB v được Đà Nng. B Tư Lnh QĐI ti Đà Nng b b trng, Thiếu Tá Trn V gi QĐI không ai tr li, anh phi đích thân lên QĐ th́ không thy mt bóng người.

Như vy tính ti ngày 27/3/75, lănh th QKI ch c̣n có Th Xă Đà Nng. Ta đă mt gn hết QKI mà không có mt trn đánh ln cp Trung đoàn nào! Tôi đau đn, bun ru, lo lng tr vê Tiu đoàn Quân Y.

 

Sáng ngày 28/3/75, tôi được gi tŕnh din Y Sĩ Trung Tá Nguyn Văn Thế, TĐ Trưởng TĐ Quân Y SĐ/TQLC, anh Thế mt mũi bơ ph lo lng, trên bàn anh là tp h sơ quân b ca tôi, anh than phin là Bnh Vin Quân Y Dă chiến ca SĐ/TQLC ti phi trường Non Nước đă quá ti, s thương binh đă gn gp đôi sc cha ca bnh vin mà QĐI không cho phương tin đ tn thương v BV Lê Hu Sanh, Th Đc, nếu có đng trn th́ s không có ch cho thương binh, anh hi vê chuyên khoa ca tôi, khi biết rng tôi đă theo thy Nguyn Phước Đi hai năm đ hc v gii phu xương vi tư cách ni trú y nhim ti Bnh Vin Đô Thành th́ anh rt vui v r tôi đi khám bnh cho Đi Tá Nguyn Thế Lương, LĐT/LĐ147TQLC, Đi Tá Lương b thương ti Thun An v́ ming ha tin tm nhit AT3 ti đu gi phi, vết thương sch s và đă được khâu cn thn, có điu ming đn th́ chưa được ly ra được v́ nó nm cnh giây thn kinh và đng mch quan trng, khi anh Thế hi ư kiến th́ tôi đ ngh nên tăng lượng tr sinh ti đa đ nga nhim trùng xương và tôi có th ly ming đn ra nếu có đ dng c, anh Thế vui v và ra lnh:

 

- T nay ĐT Lương là bnh nhân ca toi (anh Thế tt nghip trường trung hc pháp Jean Jacques Rousseau nên có thói quen gi chúng tôi là toi, xưng moi), c̣n s bnh nhân hin ti ca toi, moi s bàn giao cho bác sĩ khác.

 

Tôi nhn lnh ca anh Thế ri quay qua Đi Tá Lương an i:

 

- ĐT yên tâm, tôi s ly ming đn ra an toàn, nếu cn ǵ xin ĐT cho tôi biết.

 

Tôi đ ngh vi anh Thế:

 

- Xin Trung Tá liên lc vi Tng Y Vin Duy Tân, mượn pḥng m đ tôi m càng sm càng tt, v́ đ lâu không n, có th b nhim trùng xương th́ li rc ri.

 

Anh Thế lc đu bun bă:

 

- Moi mi liên lc khi sáng, h cũng quá ti như ḿnh, h đ ngh Bnh Vin Hi Quân Cam Ranh.

 

Chiu ngày 28/3/75, lúc khong 6 gi 30 chiu, Đi Úy Nguyn Quang Đan lái xe đến TĐ Quân Y đón tôi ra sân trc thăng ca SĐ, ti đây tôi thy anh Thế đang đng vi Thiếu Tướng Tư Lnh TQLC Bùi Thế Lân, ĐT Lương th́ ngi dưới đt, tôi chưa kp chào th́ anh Thế đă tiến ti ra lnh:

 

- Toi mang ĐT Lương quá giang tàu Hi quân đến Bnh Vin Hi Quân Cam Ranh đ m, c̣n moi th́ phi đi hp đ xin Hi quân cung cp mt chuyến tàu di tn thương binh ca ḿnh v Saigon hay Vũng Tàu.

 

Tôi không biết nói ǵ, ch đi theo đoàn người lên trc thăng, ti hai bên ca trc thăng tôi thy my người nhái ca TQLC cùng đi. Trc thăng bay chng 15 phút th́ đáp xung B Tư Lnh Hi Quân Vùng I Duyên Hi, ti đây có sn 2 trc thăng đang đu, khi máy trc thăng va tt, tôi nghe được tiếng ôn ào ca nhiu ngàn người dân t nn đang ch tàu trên khong đt trng kế bên băi đáp trc thăng, mt sĩ quan Hi Quân dáng điu nhu ḿ l phép tiến ra chào Thiếu Tướng Tư Lnh TQLC, anh nói Trung Tướng Trưởng mi đến, tay ch chiếc trc thăng bên cnh, c̣n Phó Đ Đc Thoi th́ đang bn hp, sau đó anh hướng dn chúng tôi vào mt bunker bên cnh sân c, cái bunker này được xây bng nhiu lp bao cát kiên c, bên trong có mt cái bàn dài và quanh bàn là mt hàng ghế c̣n b trng, ti góc pḥng có my chiếc đin thoi, đây là TOC Hành Quân ca Hi Quân, có l chúng tôi đến sm nên chưa có ai mà ch có Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đang đng ch. Hai v tướng trao đi chuyn vi nhau mt lúc ri c hai đi v phía my cái đin thoi, trong lúc hai ông tướng loay hoay bên máy đin thoi, tôi thy Phó Đ Đc H Văn Kỳ Thoi cùng my sĩ quan Hi Quân bước vào pḥng, tướng Thoi bước đến bên Tướng Trưởng…

 

Tướng Trưởng bc máy đin thoi th nht gi my lân mà không được, ông dùng máy th hai th́ có người tr li, ông nói chuyn vi người trong máy mt lúc lâu, nét mt khn trương, tôi cũng đng trong pḥng nhưng v́ phép lch s nên không nghe và cũng không mun t́m hiu người bên kia đu giây là ai, cho đến khi Đi Tá Lương, ngi dưới đt, gn ch Tướng Trưởng đang nói đin thoi, lên cơn đau và cu cu, khi tôi ti đưa thuc th́ cũng là lúc được nghe tướng Trưởng nói tng câu rơ ràng vi người bên kia máy:

 

- Tŕnh Tng Thng, tôi quyết đnh theo t́nh h́nh.

 

Nói xong, Tướng Trưởng cúp máy, ông đi qua li trong pḥng, đăm chiêu suy nghĩ mt lúc ri ghé tai Tướng Lân nói thm my câu làm ông tướng này cũng đăm chiêu suy nghĩ bun bă không kém*. Mt lát sau Tướng Lân quay qua nhc Tướng Trưởng là phi mi Tướng Hinh, Tư Lnh SĐ3BB đến hp.

 

(*Trong ba ăn ti ngày 25/2/2011 do Y Sĩ Thiếu Tá Tường, TĐP/TĐQY/TQLC khon đăi ti Little Saigon, tôi gp li Thiếu Tướng Bùi Thế Lân và may mn đă được ông gii đáp nhng thc mc ca tôi t 36 năm nay trong câu tr li ca Tướng Trưởng vi Tng Thng. Thiếu Tướng Lân cho tôi biết người mà Tướng Trưởng nói chuyn đin thoi vi ti hôm 28/3/75 là Tng Thng Nguyn Văn Thiu. Tướng Lân xác nhn câu nói “Tŕnh Tng Thng, tôi quyết đnh theo t́nh h́nh” và Tướng Trưởng đă nói thm vào tai ông: “Ḿnh rút đêm nay”. Thiếu Tướng Tư Lnh TQLC c̣n cho biết: “Ông y bi ri đến ni quên c mi Tướng Hinh, SĐ3BB, tôi phi nhc ông ta, khi Tướng Hinh đến đ nhn lnh b Đà Nng trong đêm th́ ông xin Tướng Trưởng cho 4 ngày đ sa son nhưng b t chi”. Tướng Lân nói tiếp: “S thc th́ đây không phi là mt phiên hp, các tướng được gi đến đ nhn lnh b Đà Nng ch không có bàn căi ǵ hết”. Tôi nghĩ Thiếu Tướng Lân rt có lư v́ dn nhà th́ cũng phi cn my ngày, c̣n dn c mt QĐI “ngay đêm nay” th́ c̣n có ǵ đ bàn căi, ch có nước “b ca chy ly người” mà” t thoát”, vy th́ “bui hp” ny không cn thiết, thay vào đó Tướng Trưởng ch cn dùng đin thoi ra lnh, như vy th́ ông đă tránh cho nhng tướng dưới quyn nhng nguy him mà tôi s k sau. Mt điu tôi không th hiu được là ti sao Tướng Trưởng li phi vi vă như vy đ gây ra thm kch ngày 29/3/75 ti Đà Nng? Đi quân ca đch th́ chưa thy, trong thành ph Đà Nng ch có đc công và tin sát Pháo Binh đch trà trn trong dân t nn, chúng ch có kh năng pháo kích quy ri,).

 

Tôi cht nh nhim v ca tôi là t́m tàu hi quân mang ĐT Lương đến Cam Ranh đ m vết thương cho ông, nên b pḥng hp đ đi ra cu tàu đ t́m tàu, ti đây tôi ch thy cnh “b trơ cơi vng nước c̣n tăm không” trong ánh trăng phn chiếu sóng bin ŕ rm, tàu th́ chng có mà người cũng không! Tôi đi ngược li căn c hi quân vng tanh chng thy mt quân nhân hi quân nào, căn c này có l đă b b trng?

 

Tr li băi trc thăng, nh́n qua hàng rào, tôi thy nhiu ngàn dân t nn chen chúc nhau trên băi đt trng, ch cách hm TOC Hi Quân, nơi các tướng s hp khong 100m, tôi rùng ḿnh t hi trong s người này có bao nhiêu đc công và tin sát pháo binh đch trà trn? Theo ánh đèn vàng, tôi t́m đến bnh xá Hi quân th́ gp mt ông Trung Sĩ y tá, thy tôi là bác sĩ ông vi đng nghiêm chào kính, tôi được biết người ch huy bnh xá là bác sĩ Phước, bn tôi, nhưng bác sĩ Phước mi ra ngoài nên tôi phi ch, khi ông Trung Sĩ biết tôi đang t́m tàu đ v Cam Ranh th́ ông nh́n trước nh́n sau ri ghé tai tôi nói:

 

- Lúc 5 gi chiu c căn c đă b đi gn hết, ch c̣n mt s người Phó Đ Đc ch đnh li, hin gi không có chiếc tàu nào, chiếc cui cùng đă ch ông Lănh S M đi ri.

 

Tôi nhc ông Trung sĩ phi sn sàng súng ng v́ my ông tướng đến hp có th lôi kéo bn đc công VC tn công căn c. Ngi ch mt lúc, v́ nghe thy nhiu tiếng trc thăng lên xung nên vi đi tr li hm TOC, ti đây tôi thy Đi Úy Đan, b́nh thường không bao gi đeo súng, hôm nay anh đeo mt khu tiu liên Uzi bên hông, dáng điu nghiêm trng, cht nghĩ đến ba tic “Hng Môn” thi Hán-S tranh hùng (Trên 4000 năm trước, thi Hán-S tranh hùng bên Tàu, S Bá Vương đă m ba tic tên là Hng Môn mi Hán Đế Vương đến d đ giết đi, vic không thành v́ Hán Đế Vương đă đ pḥng trước.) tôi vi kim soát li khu Colt 45 bên hông, np mt viên đn lên ṇng ri bước vào pḥng hp, trong pḥng lúc nay đă đy người, Tướng Trưởng ngi đu bàn, bên phi là Tướng Thoi, phía bên trái là Tướng Lân, kế bên là Tướng Hinh, sau chót là Trung Tướng Lâm Quang Thi, bên hàng ghế đi din, cnh Tướng Thoi là my v sĩ quan Hi quân và B binh, v́ h ngi xoay lưng v phía tôi nên không nhn din được. Vô t́nh tôi li đng đi din vi Tướng Thi, ông to ln, tôi nhn ra ông v́ bng tên trên ngc áo bên phi, bên trái phía trên trái tim là mt huy hiu nm đm vi my chm phía trên, đng sau ông là mt sĩ quan cn v cũng to con không kém và cũng đeo huy hiu nm đm bên trái, như vy th́ Tướng Thi là mt cao th vơ lâm khiến tôi càng chăm chú nh́n trong đu t hi ông là Tư Lnh Phó QĐI, ti sao không ngi cnh Tướng Trưởng đ ch ta cuc hp mà li ngi tn cui bàn vi dáng điu bn chn bi ri? C̣n Tướng Hinh th́ đang “mc c” vi Tướng Trưởng tng gi đ c cu SĐ3BB.

 

Thy mi vic tt đp, tôi bước khi pḥng hp lúc 8 gi 40 ti th́ được biết anh em người nhái TQLC đă mang ĐT Lương qua cái bunker bên cnh, tôi qua thăm, cho ông biết không có tàu v Cam Ranh. Sau đó tôi ra băi trc thăng ngi ch. Chưa hút hết na điếu thuc, bng thy mt tia la bùng lên gia đám dân t nn trên mnh đt trng cnh băi trc thăng, trong ánh la màu cam có nhng thân người và mnh cơ th tung lên, tiếp theo là mt tiếng n đinh tai. Theo phn ng ca mt chiến binh, tôi nm sát mt đt, đch bt đu pháo kích lúc 9 gi ti, nhp đ 3-4 trái mt phút, v́ đă quen vi chiến trn tôi nhn ra tiếng n quen thuc ca đn đi bác 130 ly, nhưng không nghe thy tiếng depart, đa s đn n trên khong đt trng ch dân t nn. Gia nhng tiếng n, tôi nghe tiến lng kng ca mnh đn va chm vào mái tole, và tiếng kêu khóc ca dân t nn, h́nh như tin sát viên VC đâu đây, đn đi bác t t kéo vào bên trong căn c, và chính xác, mt trái đn n ngay băi trc thăng, làm hai trc thăng ca Tướng Lân và Tướng Trưởng xt la, khong 10 gi 30 ti, cường đ pháo kích t nhiên gim xung, đn pháo rơi tn mác ngoài căn c, theo người nhái TQLC Nguyn Bác Ái th́ đch đt pháo ti đèo Hi Vân v́ anh thy nhng tia la nháng ra t phía đó và lư do đch gim pháo kích v́ ta bn chết mt và bt sng hai tin sát VC.

 

Khong 10 gi 40 ti, Trung Tướng Lâm Quang Thi cùng mt sĩ quan Hi Quân đi vi vă ra băi trc thăng, lên mt trc thăng cui băi, chiếc trc thăng bay lên rt nhanh ra khi căn c, sau này được biết ông bay ra Soái Hm HQ5, như vy ông là v tướng th hai ri Đà Nng bng máy bay, v đu tiên là Thiếu Tướng Hoàng Văn Lc, TLP/QĐI xin đi v Saigon ngày 26/3/75 ri không tr li (CTTCB, trang 273-274, H VK Thoi). Các tướng khác đu phi li ra chiến hm sáng ngày 29/3/75 ngoi tr Tướng Đim ca SĐI/BB b t nn.

 

Băi đt trng bên cnh bây gi vng tanh, không thy mt người t nn nào, nh́n vào căn c HQ có khong 20 người binh sĩ và sĩ quan HQ đang t tp bàn tán quanh Tướng Thoi, như vy th́ c căn c ch c̣n ngn y người, bên TQLC có khong 10 người, tôi nh́n v phía ct c th́ thy Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, dáng đng xiêu đ, lng l hút thuc lá, trông ông như người va thua mt canh bc cháy túi! Thy ông không mũ st, không đeo súng như mi ln trong khi pháo ca đch đang ri rác rơi, tôi nói mt người sĩ quan B binh đng bên cnh tr li pḥng hp ly mũ st cho ông.

 

By gi, tt c chúng tôi đu biết đch ch tm thi gim pháo kích, chc chn chúng s pháo kích tr li và có th tn công căn c bng đc công, chúng đă biết trong căn c có nhiu tướng lănh v́ có nhiu trc thăng lên xung và rt có th tin sát viên ca chúng đă báo cáo (mt tên tin sát b phát giác cùng vi đy đ máy truyn tin trong căn c ch cách pḥng hp chưa đến 50m). Nơi an toàn nht bây gi có l là căn c Non Nước ca TQLC và chúng tôi sa son đi v, hai anh phi công leo lên trc thăng ca Tướng Lân, loay hoay mt lúc ri chy xung báo cáo, Đ/Úy Đan leo lên trc thăng đ máy my ln không được, th́ ra trc thăng đă b hư v́ ming đn pháo, trc thăng ca Tướng Trưởng cũng cùng s phn.Chúng tôi c̣n nhn thêm hai tin xu na, đó là chiếc xe duy nht ca Thiếu Tướng Lân đă b trúng đn pháo không chy được và chiếc tàu dành cho Tướng Thoi ch tên Lănh S M đi lúc chiu ri không tr li, ngoài cu tàu th́ không có mt chiếc tàu nào, vy là chúng tôi đă hết đường v BTL/SĐ ti căn c Non Nước.

 

Đang tuyt vng th́ khong 11 gi đêm mt chiếc trc thăng không biết t đâu xà xung, chúng tôi đă tưởng có cu tinh th́ thy Tướng Trưởng và người tùy viên leo lên, trc thăng vi vă ct cánh, thế là chưa kp mng th́ …! Bây gi nếu gi TQLC t căn c Non Nước đến đón là điu không tưởng, vi t́nh trng kt đường v́ người t nn th́ TQLC ch có cách chy b ti đây như vy phi mt my gi th́ đă quá tr v́ nơi đây đang là mt trái bom n chm…

 

Tướng Thoi đi qua li kim soát các pḥng trong căn c, sau đó ông vào pḥng truyn tin, mt lúc sau bước ra mt bun hiu, ông cùng vi các sĩ quan Hi Quân đng bàn bc mt lúc ri h quyết đnh b căn c, TQLC chúng tôi không c̣n la chn nào khác, phi đi theo h mc dù không biết đi v đâu! Chúng tôi đi qua băi đt trng mà dân t nn t tp trước khi b pháo, trên mt đt đy nhng vũng máu và các mnh cơ th nn nhân! Đ tránh l h́nh tích trên băi đt trng tri, làm mi ngon cho ha lc đch, chúng tôi ṿng xung men theo phía b bin, dưới ánh trăng sao, chúng tôi phi vượt qua nhng tng đá trơn ướt ln như nhng chiếc xe Jeep hoc GMC, ch ti my anh người nhái TQLC phi thay phiên nhau cơng ĐT Lương.

 

Va ra khi căn c Hi Quân khong mt km, th́ đch bt đu pháo kích đt hai, ln này cường đ gp 10 trước, tiếng n liên tc không phân bit được, căn c Hi Quân b ph la, có l không mt sinh vt nào có th sng được trong đó! Không biết ông bn “vàng” Phước ca tôi có c̣n trong căn c này không? V́ Hi Quân không ai mang theo máy PRC25, nên Tướng Thoi phi mượn máy ca TQLC liên tc gi tàu vào đón, nhưng không có ai tr li! Ti Spanish Beach, chúng tôi đi ṿng lên núi Sơn Trà, nơi đây không có đường, phi vch bi cây mà đi, ti lưng chng núi có mt tng đá ln bng mt ṭa nhà cn li, chúng tôi ngi ch đ anh em người nhái TQLC t́m ch thp có th qua được. Phó Đ Đc Thoi ngi xm đưới đt liên tc gi máy PRC25 cu cu mà không có hi âm, tôi cht nghĩ ḿnh đang là nhân chng ca mt s kin có mt không hai trong quân s:

 

“Mt ông Phó Đ Đc HQ có dưới tay nhiu trăm chiến thuyn ln nh quanh đây, vy mà ông đă phi khn c cu cu sut 3 tiếng không ai tr li! Mt ông Tướng TQLC có trong tay c chc ngàn quân thin chiến nay b lâm vào bước đường cùng, ngay trong thành ph Đà Nng, vi khong mười thuc viên ch v́ mt bui hp không cn thiết và sai ch”. 

 

Theo tin t́nh báo th́ VC s pháo kích căn c Hi Quân lúc 4 gi sáng 29/3/75 như vy th́ đch đă có đy đ yếu t đ pháo kích căn c ti hôm 28/3/75 và cuc hp cao cp ca các Tướng Lănh QĐI đă din ra dưới hng đi bác 130 ly ca đch, chúng pháo sm hơn v́ thy các tướng lănh đến hp. Khi mi đến căn c lúc 7 gi ti 28/3/75, thy nhiu ngàn dân t nn đang t tp trong căn c ch cách nơi hp khong 100m, vi cái nh́n ca mt người lính, tôi đă nghĩ nơi đây không an toàn v́ đc công và tin sát VC đă trà trn, Trung Tướng Tư Lnh QKI, các ph tá hay sĩ quan B tham mưu ca ông chc chn phi biết điu sơ đng này, có l v́ s vng mt ca thuc h, thiếu báo cáo t́nh h́nh trong căn c, khiến ông TL/QĐ vn tiếp tc bui hp ti đây thay v́ ti căn c Non Nước, nơi đang được TQLC bo v cn mt.

 

Nh́n xung căn c HQ, la cháy rc mt góc tri, tiếng đi bác 130 ly liên tc n như tiếng sm rn không dt, bn VC đang làm mt vic vô ích v́ căn c đă b b trng, nếu lúc 9 gi ti 28/3/75 thay v́ pháo kích, chúng ch cn dùng mt toán đc công tn công vào căn c th́ không biết chuyn ǵ s xy ra cho các tướng lănh ca QĐI, và bây gi nếu đc công VC đi lên núi th́ chúng tôi s lâm nguy.

 

Đang mi mê suy nghĩ, bng nghe ging nói oang oang quen thuc ca Bác Sĩ Phước, theo tiếng nói tôi t́m ra anh, trong quân phc hi quân màu xanh, đu đi nón st, vai đeo M16 cùng vi mt giây đn, tôi đến bên nói đùa:

 

- Phước, mày om ṣm quá, hi ny có my thng đc công VC hi tao mày đi đâu vng nhà, tao không nói, nên chúng nó ôm AK47 chy lên núi t́m mày đó.

 

Phước quay li nh́n tôi:

 

- Tri đt, hóa ra là chú mày, hi ny y tá nói có mt sĩ quan TQLC súng đn đy người đến t́m làm tao đang lo…

 

- Thôi, mày ch đường cho chúng tao đi.

 

- Tao đâu có biết, tao mi t Vùng 4 đi qua được my tun, hi chiu h b đi nhưng tao li v́ ông tướng cn bác sĩ.

 

My anh người nhái TQLC t́m được mt đon núi đá thp chng 2m, chúng tôi khó khăn ln lượt vượt qua đến mt đon đường đi d hơn, theo tiếng sóng, chúng tôi đến mt băi bin hoang vng toàn đá phía trên Spanist Beach, ngoài khơi thy tàu HQ đang chy… Tướng Thoi đă quá mt mi nên nh TQLC Nguyn Thế Thy, âm thoi viên ca Tướng Lân, tiếp tc gi dùm. Khi theo Tư Lnh TQLC đến căn c HQ hp, Thy, đă thuc gn hết nhng tn s gii ta đc lnh truyn tin, trong đó có ca HQ, nên khi Tướng Thoi nh liên lạc th́ anh thành thuc “b c” máy qua tn s gii ta ri ct tiếng gi. Như mt phép l, trong máy có tiếng tr li, Thy vi trao ng liên hp cho Tướng Thoi đ nói chuyn vi Hi Quân Thiếu Tá Nguyn Văn Hy*…

 

(* gn đây tôi có nhn được đin thư ca Thiếu Tá Hy, v cu tinh đă t́m ra chúng tôi, th́ được biết anh thuc mt đơn v Hi Quân di tn t Thun An v Đà Nng, khi đch pháo kích đt hai, anh ra lnh cho đơn v ri vnh Đà Nng, di chuyn đến Spanish Beach đ tránh pháo, lúc đó Thiếu Tá Hy đang trên ghe Yabuta ca Duyên Đoàn 12, khong 3 gi sáng ngày 29/3/75. Trong lúc đch pháo kích đt 2, anh gi máy đến Trung Tâm Hành Quân Vùng I Duyên Hi không có ai tr li, vô t́nh anh quay qua tn s gii ta nên nghe được li kêu cu, anh ra lnh cho ghe đi vào).

 

Chuyến đu tiên chính anh Hy đng mũi ghe kéo Tướng Thoi, Tướng Lân lên, cùng đi trong chuyến này có Đi Tá Lương, và mt s sĩ quan, ghe Yabuta là mt loi ghe nh không th đón hết mi người nên tôi và Đ/Úy Đan li v́ chúng tôi mun ch anh em TQLC lên thuyn hết ri mi đi. Tuy ân hn 5 phút v́ không đi theo bnh nhân ca ḿnh nhưng tôi cũng yên tâm v́ đă đưa cho Đi Tá Lương nhng thuc ông cn. Lúc đó tôi và Đ/Úy Đan đng trên mt mm đá riêng bit vi nhóm người c̣n li khong 20 người gm HQ và TQLC, Thiếu Tá Hy tr li thêm 3 ln na đón hết đám người này, chuyến cui cùng anh phi mượn mt chiếc ghe đánh cá ca dân v́ ghe Yabuta ca anh không đ nhiên liu.

 

Theo Hi Quân Thiếu Tá Nguyn Văn Hy, vic anh làm đêm hôm đó là t nguyn thúc đy bi t́nh đng đi. Qu tht đây là mt gương can đm và t́nh đng đi cao đp mà tôi đă được cái vinh d chng kiến t đu đến cui.

 

Khi tri đă sáng, trên b bin hoang vng ch c̣n có tôi và Đ/Úy Đan nên nó càng hoang vng hơn, chúng tôi đng trên mm đá chênh vênh, nh́n v phía căn c HQ, đch đă ngưng pháo nhưng khói la vn bc cao, sóng thy triu đang lên che ph mm đá làm chúng tôi b ướt đến đu gi, tôi tht s “lnh cng” theo c hai nghĩa, nh́n qua Đan thy anh đang nh́n tôi vô cm, chúng tôi ch c̣n ch có hai chuyn, VC đến trước th́ chúng tôi chết, ghe Hi Quân ti th́ chúng tôi sng, cht nghĩ sng hay chết th́ giây phút này cũng là giây phút cui cùng tôi được nh́n thành ph Đà Nng thân yêu. Bin vn xanh, sóng vn ŕ rm mt điu nhc muôn tha làm du ḷng người, b́nh minh va ló dng ht nhng tia sáng phn chiếu sóng bin như nhng thi vàng long lanh, trên tri nhng cm mây trng lng thng trôi vô t́nh như không biết đến cuc gió tanh mưa máu đang din ra phía dưới, tng đàn hi âu va ri t riú rít đi t́m mi làm tôi cht nghĩ đến cuc rút quân hong lon vô t chc này, hôm nay my chú hi âu s được no bng v́ s có vô s người chết, có th trong đó có Đan và tôi.

 

Khong 9 gi sáng 29/3/75, mt chiếc tiu đnh loi LCVP không biết t đâu ti và ngng li cnh chúng tôi, trên thuyn không có ai ngoi tr anh Trung Sĩ lái thuyn, tôi và Đ/Úy Đan nhy lên, anh Trung Sĩ chng nói ǵ, cho thuyn chy thng ra khơi, chúng tôi cũng không cn biết là s đi v đâu, bây gi tôi mi thy Đ/Úy Đan m máy PRC25 gi đi my nơi. Khong 10 gi sáng thuyn dng li bên chiếc HQ 802, chúng tôi dùng thang giây leo lên chiến hm, có l là nhng người cui cùng v́ sau đó thang được kéo lên, v hm trưởng chiếc HQ 802 là Hi Quân Trung Tá Vũ Quc Công, ông lch thip vui v ch cho chúng tôi t́m đến căn pḥng có Thiếu Tướng Bùi Thế Lân và các sĩ quan TQLC, tôi coi li vết thương cho Đi Tá Lương sau đó đi lên sân tàu phía trước đ t́m ch ngh ngơi. Trên tàu có khong 5,6 ngàn người gm thường dân và binh sĩ đ các quân binh chng ca QKI, nh́n thy h, tôi thm cm ơn Trung Tá Công và thy th đoàn chiếc HQ 802 đă cc nhc vt v cu được nhiu người.

 

Lên ti sân tàu phía mũi, tôi t́m mt ch khut đ nm ngh và đ gm nhm ni đau thương nhc nhă ca mt “tàn tt”, nhưng tôi không được yên v́ gp li vài người bn cũ, trong đó có mt niên đ Y Sĩ Trung Úy Phm Anh Dũng, anh mc mt b đ b binh nhu nát, ch tr cp lon trung úy sáng chói, anh cười toe toét tươi như hoa đến bên tôi hi vài điu, gia cnh nước mt nhà tan này mà anh li vui v như vy làm cho tôi ngn hng không biết nói ǵ.

 

Cam Ranh, 30/3/1975.

 

Chiến hm HQ802 nh neo xuôi Nam khong 11 gi sáng 29/3/75 mang theo ni đau bun nhc nhă chán chường ca quân dân QKI, tàu cp bến Cam Ranh khong 3 gi sáng 30/3/75, thường dân và binh sĩ b binh lên b trước, sau cùng mi ti lượt TQLC, mt điu trái ngược là thương binh li lên b sau cùng. Tôi và Đi Tá Lương xung tàu khong trưa ngày 30/3/75 lúc thy th đoàn HQ802 đang lau ra tàu. Loay hoay môt lúc mi t́m được xe tn thương đến Bnh Vin Hi Quân Cam Ranh lúc 1gi chiu, ti đây tôi gp mt v niên trưởng t tế tn t́nh giúp đ nên vic gii phu cho Đi Tá Lương tr nên d dàng, cuc gii phu kết thúc thành công lúc 4gi chiu cùng ngày, trong lúc Đi Tá Lương đang ng trong pḥng hi sc, cht nh là tôi chưa ăn ǵ t hai ngày nay nên vi vào câu lc b hi quân đi din vi bnh vin đ gi món ăn, nh́n cnh thanh b́nh ca quân cng Cam Ranh mà tôi bng chnh ḷng thương sót cho ḿnh, v́ đă l yêu thích “gió sương” nên mi gia nhp binh chng TQLC đ ri được quá nhiu “sương gió”!

 

Đang suy nghĩ v vn th́ cht nhn ra mt điu khác l, lúc mang Đi Tá Lương đến bnh vin tôi thy Quân Cng Cam Ranh đy TQLC, bây gi chng có ai, hi mt sĩ quan HQ ngi bàn bên cnh th́ được biết TQLC đă bt đu lên tàu v Vũng Tàu lúc 3gi chiu, tôi vi tr tin mc dù chưa được ăn ǵ, ri chy v bnh vin. Đi Tá Lương đang ng ngon lành, nhưng tôi không có la chn nào khác là phi đánh thc ông dy, chúng tôi mượn mt chiếc xe hng thp t lái thng đến TTHQ/HQ Vùng II Duyên Hi, khi bước vào Trung Tâm HQ tôi thy Phó Đ Đc Hoàng Cơ Minh đang ngi ung café vi my sĩ quan Hi Quân khác, chưa kp chào kính th́ ông đă đng dy đưa tay bt, ming hi:

 

- Sao bây gi bác sĩ c̣n đây, TQLC đang lên tàu HQ 802 v Vũng Tàu?

 

- Tôi m cho ông Đi Tá b thương mi xong…

 

Phó Đ Đc Hoàng Cơ Minh suy nghĩ mt giây ri nói:

 

- Thôi được, đ tôi giúp bác sĩ.

 

Nói xong, ông bc máy nói chuyên mt lúc ri ra lnh cho hai người cn v đưa chúng tôi ra cu tàu BTL Vùng II Duyên Hi. Có mt điu đc bit ông tướng này làm tôi nh măi là khi tôi chào kính cám ơn ông th́ ông ch mm cười thân mt bt tay tôi và lch s chúc chúng tôi thượng l b́nh an.

 

Khi chúng tôi đến cu tàu th́ HQ802 đă rút thang và sa son hi hành, có l được báo trước nên trên tàu th thang lưới xung đ chúng tôi leo lên, hai anh cn v ca Tướng Minh cơng Đ/Tá Lương lên tàu ri tr xung…Chúng tôi là nhng người cui cùng lên tàu.

 

Vũng Tàu 31/3/1975.

 

Chiếc HQ802 nh neo lúc 6gi chiu 30/3/75, nhưng v́ sóng và gió ngược nên măi đến 8gi ti mi ri Quân Cng Cam Ranh đ xuôi Nam v Vũng Tàu, trên tàu ch khong 4000 tàn binh ca SĐ TQLC (TT2TQLC,trang 551), như vy ch có 1/3 quân s ca SĐ thoát được v Cam Ranh, gn 8000 TQLC c̣n li th́ hoc chết hay mt tích ti Thun An và Đà Nng. Đa s các TQLC tinh thn đ nát và được mc qun áo mi rng thùng th́nh, không có vũ khí, v́ khi bơi ra chiến hm t căn c Non Nước Đà Nng sáng ngày 29/3/75, các anh đă phi b li vũ khí và quân phc trên b. Được biết ch có LĐ468 ca Đi Tá Ngô Văn Đnh lui binh ti băi bin Nam Ô, may mn được tàu Hi Quân vào sát b đón nên quân s và vũ khí cá nhân c̣n đy đ, cuc lui binh ca LĐ258 và 369 TQLC ti căn c Non Nước đă xy ra trong hn lon và đm máu, ch có nhng TQLC may mn và biết bơi mi lên được tàu, nhng người c̣n li th́...(TT2TQLC, trang 578-579). Ngoài ra tôi c̣n được biết SĐTQLC đă có cái vinh d bo v cho Trung Tướng Ngô Quang Trưởng tá túc trong đêm ngày 28/3/75 ti căn c Non Nước đ ri sáng ngày 29/3/75 h tng ông li lên chiến hm sm nht, trước khi đi, li c̣n được nghe ông đă nói mt câu đáng được ghi vào quân s: “Coi như đây là mt cuc t thoát” (Đ/tá Trí, TT2TQLC,trang 548).

 

Sư Đoàn TQLC vi quân s gn 12.000, là mt Sư đoàn Tng tr b ca quân lc VNCH, trc thuc B Tng Tham Mưu QLVNCH, đây là mt trong nhng Sư đoàn thin chiến nht mà s trường là di đng, đánh nhng trn đa chiến ln, tn công nhng đi đơn v đch. Sau chiến thng Qung Tr năm 1972, Sư đoàn này b QĐI xin gi li đ làm lính Đa Phương Quân gi đt cho QKI. Tng Thng Nguyn Văn Thiu đă nhiu ln đ̣i SĐ/TQLC v, đ làm nhng nhim v khác quan trng hơn mà ln cui cùng là ngày 22/3/75, (Ti sao tôi b QK1, NQT) nhưng QĐI đă không tr, đ ri ngày 29/3/75 SĐ/TQLC không được đánh vi đch mt trn nào mà b tan hàng ch v́ mt cái lnh lui binh hong lon và không chun b tính toán.

 

HQ 802 v đến Vũng Tàu lúc 4 gi 20 chiu 31/3/75, nhưng măi đến 9gi ti tôi mi đt chân lên cu tàu vi tâm trng nhc nhă chán chường ca mt bi binh, nh́n trong đám đông tôi thy anh rut tôi, Bác Sĩ Phạm Lê Thăng lúc đó đang làm Trưởng Ty Y Tế tnh Phước Tuy, đang tt t ngược xuôi t́m tôi trên cu tàu, gp tôi anh mừng r hơn bt được vàng, anh nh́n tôi t đu đến chân đ biết tôi không b thương ri hi.

 

- Cu đă ăn ǵ chưa, anh có mua khúc bánh ḿ cho cu, c nhà đu lo cho cu.

 

Tuy không có mt ht cơm nào trong bng t ngày 28/3/75 nhưng tôi vn nói đ anh tôi yên ḷng.

 

- Em c̣n no, anh c đưa bánh cho em đ ngày mai ăn sáng.

 

Hai anh em hàn huyên mt lúc ri anh tôi phi v đ báo tin mng cho gia đ́nh, trong ánh đèn vàng hiu ht trên cu tàu, tôi đng đó, nh́n theo bóng anh tôi khut trong màn đêm mà ḷng đau đn, tôi đă chng làm nên cơm cháo ǵ đ bo v đt nước, bây giơ li làm cho c gia đ́nh lo lng…

 

Orange County-California, 2010.

 

Mt bui sáng mùa Thu có nng vàng rc r, ba anh TQLC già ngi nhâm nhi nước trà ti Factory Cafe là tôi, Trn Như Hùng và Cao Xuân Huy, trên bàn có mt t báo cũ đăng bài "Ti Sao Tôi B QKI" mà tác gi là Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, chúng tôi chia nhau đc, Tướng Trưởng ph nhn tt c ti li ca các tướng lănh QĐI b k lut và đ ti làm mt QKI cho Tng Thng Nguyn Văn Thiu. Đc xong tôi thc mc hi hai đng đi:

 

- Quân Đoàn I có quân s tương đương vi đch, không đánh mt trn nào cp trung đoàn mà li tan hàng ch trong có năm ngày, vy mà không ai có li ?

 

Cao Xuân Huy cười ri nói:

 

- Ch có my thng lính là có ti thôi!

 

Đây cũng là câu cui cùng Cao Xuân Huy nói vi tôi v́ ch my tun sau anh đă lên tàu sut đ tr v băi bin Thun An t́m li khu súng b gy tháng Ba năm 1975.

 

California, 23/3/11

Bng Phong Phm Vũ Bng.

 Viết cho mùa đi tang ca binh chng TQLC.

 

Tài liu tham kho:

 - Tuyn Tp 2 Thy Quân Lc Chiến (TT2TQLC)

 - Can Trường Trong Chiến Bi (CTTCB) PĐĐ H Văn Kỳ Thoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

www.nguyenkinhdoanh.com

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: