Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioLearning

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ TRẢ LỜI NAM LỘC

 

– BS Nguyễn Mạnh Tiến

 

THURSDAY, 10 JANUARY 2013 14:49

 

 

 

 

 

 

Thưa anh,

 

Đọc lá thư anh viết cho BS Cường và LS Trí Dũng đề ngày 6/12/2012 đăng trên báo Văn Nghệ, với tư cách là một người đă sinh hoạt nhiều năm với Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐUC), tôi thấy cần phải lên tiếng trả lời anh để làm rơ một số điều thiếu chính xác anh đă viết trong lá thư nói trên. Và tuy là thư riêng nhưng v́ anh đă cho đăng tải trên báo chí, nên tôi cũng theo lối ấy mà yêu cầu báo chí đăng lá thư trả lời này để rộng đường dư luận.

 

Trước hết, tôi xin tŕnh bày vắn tắt những ǵ liên quan đến văn hoá văn nghệ được nhà cầm quyền CSVN nêu rơ trong Nghị Quyết 36 và nhiều Quyết Định, Thông tư của những Bộ, Sở liên hệ của chế độ CS, để nhắc độc giả và người Việt trong CĐ rằng ca nghệ sĩ từ VN sang tŕnh diễn tưởng chừng như vô hại, nhưng thực ra là nằm trong sách lược của nhà nước CS. Và cũng để nhắc anh nếu anh đă biết nhưng quên, hoặc nếu chưa biết th́ nay rơ chuyện.

 

Với số luợng đông đảo người Việt sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhà cầm quyền CSVN đă chú trọng tới việc tuyên truyền, lôi kéo người Việt hải ngoại (NVHN) qua những sinh hoạt văn hóa văn nghệ từ nhiều năm qua. Trong cuốn sách “Về người VN định cư tại nước ngoài” của BS Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Việt Kiều Trung Ương xuất bản vào tháng 6/1990, trong phần tŕnh bày đường lối về văn hóa thông tin của đảng CSVN đối với người Việt sinh sống ở ngoại quốc, y đă đề nghị :“Trong hoàn cảnh và điều kiện cho phép, hàng năm đưa các đoàn nghệ thuật tổng hợp gọn nhẹ ra biểu diễn ở nước ngoài, vừa phục vụ kiều bào, vừa bồi dưỡng và gây phong trào văn nghệ quần chúng, tạo điều kiện cho các Hội Người Việt (chú thích của người viết: thân cộng hoặc do CSVN dựng lên) ở nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ văn hóa xă hội của ḿnh…”. Trong một cuộc Hội Thảo Quốc Tế có chủ đề “Asia Pacific Migration affecting Australia” diễn ra tại Darwin vào tháng 9/1993, Phó Trưởng ban Việt Kiều Trung Ương là TS Nguyễn Ngọc Trân đă đọc một bài tham luận nhan đề “Vietnamese Migration, Australia and Vietnam”, trong đó y viết ;“Chúng tôi (nhà nước CSVN) đang nỗ lực gửi những đoàn văn nghệ đến những nước có đông Việt kiều…”.

 

Văn bản chính thức đầu tiên của nhà nước CSVN là Quyết Định 210/1999/QĐ-TTg ban hành ngày 27/10/1999 do TT/CSVN Phan Văn Khải kư, trong đó Điều 5 Khoản 3 chỉ thị cho Ban Vật Giá cùng Bộ Thông Tin Văn Hóa, Bộ Tài Chính, Bộ Ngoại Giao… “…nghiên cứu tŕnh Chính phủ xem xét, quyết định việc trợ giá đối với cước vận chuyển phim ảnh, sách báo, văn hóa phẩm và các tài liệu tuyên truyền…và giá vé máy bay cho các đoàn nghệ thuật ở trong nước được Bộ Văn Hoá Thông Tin hoặc Bộ Ngoại Giao giới thiệu đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người VN ở nước ngoài“.

 

Sau đó QĐ 210/1999 được bổ sung bằng Quyết Định 114/2001/QĐ-TTg do Phó TT/CSVN Nguyễn Mạnh Cầm kư ngày 31/7/2001, đi vào chi tiết hơn : “Mức trợ giá bằng 50% tổng số giá cước phí vận chuyển, giá vé máy bay thực tế thanh toán với các đơn vị …hàng không…” và “Các đoàn nghệ thuật trong nước đi biểu diễn tại nước ngoài phải được Bộ Văn Hóa Thông Tin hoặc Bộ Ngoại Giao giới thiệu”. Thông Tư Liên Tịch số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG do đại diện Ban Vật Giá Chính Phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Văn Hóa Thông Tin và Bộ Ngoại Giao kư ngày 24/12/2001 đă ấn định những quy định rơ ràng hơn để thực hiện việc trợ giá nêu trong 2 QĐ nói trên.

 

Đến năm 2004 th́ Nghị Quyết số 36/NQ/TW của Bộ Chính Trị CSVN, do Phan Diễn, Thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Đảng kư, được ban hành ngày 26/3/2004, trong đó nói rất nhiều đến sách lược và các kế hoạch xâm nhập mong chiếm lĩnh những địa bàn của người Việt hải ngoại, chủ yếu nhắm vào giới trẻ non kinh nghiệm với CS, đạc biệt chú trọng đến vấn đề dạy và học tiếng Việt của các em, đầu tư vào việc ra báo, mở đài phát thanh, truyền h́nh ở nước ngoài, và một lần nữa nhấn mạnh đến việc “thường xuyên tổ chức các chương tŕnh giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật…”.

 

Sau đó, đến ngày 02/7/2004, Bộ Văn Hóa- Thông Tin CSVN đă ban hành Quyết Định số 47/2004/QĐ-BVHTT về Quy Chế Hoạt Động Biểu Diễn Và Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Chuyên Nghiệp do Bộ Trưởng Phạm Quang Nghị kư, trong đó nói rơ: “…trường hợp biểu diễn ở nước ngoài phải báo cáo Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giaoVN…”. Điều 2.6 của QĐ này nói: “ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài…trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tổ chức biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài, phải gửi văn bản báo cáo kết quả hoạt động về cơ quan cấp phép”. Điều 13 về “Quyền lợi và nghĩa vụ của diễn viên chuyên nghiệp”, khoản 1.5 ghi rơ : diễn viên chuyên nghiệp “được ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt“. Trong Chương IV nói về đơn vị nghệ thuật, diễn viên ra nước ngoài biểu diễn, điều 15- “Điều kiện tổ chức cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên VN ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”, khoản 1 đ̣i hỏi phải “Có giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước”, khoản 2 “Có đơn đề nghị, gửi kèm theo danh sách thành viên tham gia (ghi rơ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp) và nội dung chương tŕnh, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn ở nước ngoài”. Khoản 3: “Có văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác nước ngoài”. Khoản 4: “Nơi nộp hồ sơ: đơn vị gửi hồ sơ (gồm các văn bản quy định tại khoản1,2,3 Điều này) về Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn hoặc Sở Văn Hóa-Thông Tin…”.

Khoản 5 c̣n nói cụ thể và rơ ràng hơn nữa về những ca nghệ sĩ từ VN đi lẻ tẻ ra ngoại quốc tŕnh diễn mà các ông bà bầu show thường nói là họ chỉ đi với tính cách cá nhân để kiếm tiền:

“5. Trường hợp diễn viên đi ra nước ngoài với mục đích khác sau đó tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp,  phải thực hiện:

5.1. Làm thủ tục bổ sung hoặc chuyển đối mục đích nhập cảnh tại cơ quan cấp thị thực ở nước sở tại;

5.2. Có văn bản báo cáo tới Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao VN ở nước sở tại, nội dung nêu rơ: họ, tên, số điện thoại, địa chỉ cá nhân khi cần liên hệ; nội dung chương tŕnh, tiết mục, vở diễn; địa chỉ đối tượng tổ chức biểu diễn; thời gian, địa điểm biểu diễn”.

 

Trong quá khứ, CSVN đă từng thử nghiệm gửi ra nước ngoài những đoàn nghệ thuật qui mô, như đoàn Duyên Dáng VN gồm cả trăm thành viên sang Sydney vào tháng 11 năm 2005, nhưng đă bị CĐ/UC chống đối dữ dội nên đă thất bại ê chề. Ngay cả những ca sĩ đảng viên CS trước đây ăn khách như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân… cũng đă gặp phải phản ứng mạnh của CĐ hải ngoại, nên không c̣n đắc dụng. Cho nên công thức được sử dụng trong những năm gần đây là tŕnh diễn hỗn hợp, cài vài ca nghệ sĩ từ VN vào trong một show có những ca nghệ sĩ hải ngoại (xin gọi là “show VN+HN” – Việt Nam và Hải Ngoại – cho gọn), vừa đỡ lộ liễu, vừa hy vọng phần nào giảm thiểu được sự chống đối.

 

Như vậy, câu hỏi đặt ra là CSVN chủ trương đưa nghệ sĩ từ VN ra hải ngoại tŕnh diễn nhằm những mục đích ǵ? Theo sự phân tích của CĐNVTD/UC th́ sách lược văn hóa vận này của CSVN nhắm đến nhiều mục đích:

1-    Tạo xáo trộn và gây chia rẽ trong nội bộ các CĐ người Việt hải ngoại, bởi v́ không nhiều th́ ít, cũng có một số người trong CĐ không rơ chuyện, ham thích ca nhạc và đến xem tŕnh diễn, sẽ tạo xích mích, đụng chạm với những người chống đối.

2-    Làm suy yếu hiệu năng của các Ban Chấp Hành CĐ người Việt hải ngoại, gồm toàn những người làm việc thiện nguyện ngoài công việc làm ăn kiếm sống, thay v́ dồn thời gian và năng lực vào những chuyện hữu ích để phục vụ cho phúc lợi của CĐ, th́ lại phải bỏ sức lực và tâm trí ra đối phó với các âm mưu văn hóa vận của CS, vừa mất thời giờ vừa tốn sức.

3-    Tập cho CĐ hải ngoại quen dần, đi đến chỗ chấp nhận chuyện các nghệ sĩ từ VN sang tŕnh diễn là chuyện b́nh thường, thoạt đầu chỉ là một hai ca sĩ pha trộn với các nghệ sĩ hải ngoại, từ từ tăng dần con số ca sĩ và số lượng show, cho đến lúc đưa cả đoàn như Duyên Dáng VN sang th́ hy vọng không c̣n chống đối nữa.

4-    Tạo cơ hội đăng h́nh ảnh, bài viết tuyên truyền trên báo chí trong nước là “Việt kiều nồng nhiệt ủng hộ nghệ sĩ từ VN sang”, như đă từng làm nhiều lần trước đây trên các tờ Tuỏi Trẻ, Sân Khấu Thành Phố, Quê Hương Saigon GP…vv, với mục đích đánh lộn ṣng, xóa nḥa lằn ranh giữa người Việt quốc gia tị nạn và cộng sản, và khiến người Việt trong nước hiểu lầm rằng các CĐ người Việt hải ngoại nay đă chấp nhận chế độ CS.

5-    Tạo ảo tưởng cho khán giả hải ngoại là VN ngày nay là một nơi tốt đẹp, v́ các ca nghệ sĩ đều đẹp đẽ, hát hay, ăn mặc sang trọng hợp thời trang, th́ hẳn là phải đến từ một xử sở tươi đẹp.

 

Trong phần trên, tôi đă trích dẫn và phân tích những văn bản của CSVN, hy vọng là đă đủ để chúng ta có thể khẳng định rằng không thể có chuyện ca nghệ sĩ từ VN thoải mái tự do ra nước ngoài tŕnh diễn, mà tất cả đều phải nằm trong sự kiểm soát, chỉ đạo của nhà cầm quyền CSVN. Hiểu được như thế, tôi mong quí đồng hương tại Úc Châu hăy đề cao cảnh giác, tẩy chay không mua vé tham dự những show VN+HN, không tiếp tay phổ biến, quảng cáo hoặc bán vé cho những show có ca nghệ sĩ từ VN sang. Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ sở thương mại, tiệm ăn, tiệm bán băng nhạc đừng v́ tham lợi mà nhận làm đại lư bán vé cho những show như vậy, các nhóm tổ chức show hăy nghĩ đến sự ổn định của CĐ chúng ta ở hải ngoại mà không đứng ra tổ chức những show VN+HN, vô t́nh t́ếp tay cho âm mưu xâm nhập văn hóa của CS.

 

Nói chuyện chính trị đến đây đă quá đủ, bây giờ tôi xin quay lại với lá thư của anh Nam Lộc. Trong lá thư đó, anh trách quí vị lănh đạo CĐ đă không “cảnh báo trước” cho các nhóm tổ chức show và cá nhân anh là sẽ có chống đối, đă không “lư tới quyền lợi của người dân”, và đă không thèm liên lạc trao đổi ư kiến với anh trước ngày anh sang Úc mặc dù anh đă có thiện chí tiếp xúc. Tôi sẽ lần lượt tŕnh bày với anh từng điểm một.

 

Thưa anh, ở Úc Châu này, đặc biệt là ở Sydney, chuyện chống đối các show có các ca nghệ sĩ từ VN sang đă gần như là một truyền thống của CĐ từ rất nhiều năm nay. Xin nhấn mạnh điểm quan trọng này: trong các cuộc biểu t́nh chống đối, chúng tôi không chống cá nhân các ca nghệ sĩ từ VN – trừ trường hợp họ là đảng viên CS, mà chống cái âm mưu, cái ư đồ đằng sau những show như vậy nhằm phục vụ cho sách lược của CSVN để thực hiện những mục đích đă nêu trên. Đồng hương ở Sydney hẳn chưa quên cuộc biểu t́nh chống một show có ca sĩ từ VN sang của chúng ta tại Bankstown hồi cuối thập niên 80, hôm đó bọn côn đồ do bầu show thuê mướn đă đâm anh Hậu bị thương ở tay. Từ đó đến nay hơn 20 năm CĐ đă tổ chức rất nhiều cuộc biểu t́nh chống những show tương tự khác ở Bankstown Town Hall, Revesby Club, Cabravale Diggers Club, Star Casino, Seymour Centre, nhà hàng Spot Lounge, Đại Lam Sơn…vv, hầu như năm nào cũng có và đồng hương ở đây chẳng ai là không biết.

 

Có nhiều show người đi biểu t́nh chống đối đông đảo, mà số khán giả vào xem chỉ lèo tèo năm bẩy chục. Nếu nhẩm tính số tiền mà bầu show phải chi ra, từ tiền trả cho các ca sĩ cộng thêm tiền vé máy bay và chi phí ăn ở, tiền mướn rạp, tiền trả ban nhạc, trả nhân viên an ninh, chi phí in ấn, quảng cáo…vv, so với con số ít ỏi khán giả mua vé vào xem, th́ số tiền lỗ lă phải lên tới hàng trăm ngàn!  Người làm thương mại b́nh thường chắc chắn chẳng ai làm ăn kiểu đó, chỉ mua rắc rối vào người, vừa bị biểu t́nh chống đối, vừa thua lỗ. Ấy thế mà những bầu show ấy chỉ một thời gian ngắn sau lại thấy quảng cáo sắp làm tiếp một show tương tự nữa! Có điều ǵ khuất tất bí ẩn đằng sau cái hiện tượng quái lạ này? Xin độc giả suy nghĩ và t́m cách giải thích hộ!

 

Cũng phải nh́n nhận là thời gian sau này có một số show có ca nghệ sĩ từ VN sang hát mà không thấy CĐ tổ chức biểu t́nh chống đối. Lư do đơn giản là CĐ không biết, v́ chẳng có ai báo cho biết. Xin hiểu cho rằng mỗi Ban Chấp Hành của các CĐ ở Úc này chỉ có dăm người mà phải chia nhau làm rất nhiều công tác CĐ ngoài việc làm riêng của ḿnh, có thời giờ đâu mà theo dơi các posters dán trong shop! Chúng tôi quan niệm rằng tai mắt của CĐ chính là mỗi đồng hương, do đó luôn luôn kêu gọi mọi người hăy báo động cho CĐ để t́m cách đối phó mỗi khi biết được chuyện ǵ không hay.

 

Trong thư anh đề nghị mỗi khi có vấn đề, CĐ nên “đối thoại để t́m hiểu sự việc hầu đưa ra một giải pháp dung ḥa…Chứ nếu (CĐ) chỉ đưa ra quyết định đơn phương, một chiều, bỏ mặc sự thiệt tḥi cùng quyền lợi của  người dân mà ḿnh đang lănh đạo th́ đó là một thái độ độc tài…Quan trọng hơn hết chúng ta cần phải cân nhắc về sự thiệt hại tài chánh cũng như uy tín của người tổ chức, họ cũng cần phải lo cho cuộc sống gia đ́nh như tất cả chúng ta…”. Thưa anh, trong vụ này anh đă biết rằng ông Nguyễn văn Thanh Chủ tịch CĐ/NSW đă đích thân liên lạc điện thoại nói chuyện với ông LQN, người tổ chức show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại”, cả tháng trước buổi tŕnh diễn để giải thích về lập trường của CĐ và yêu cầu ông ta loại bỏ 2 ca sĩ đến từ VN hầu tránh bị chống đối. Như thế là “đối thoại để t́m hiểu sự việc hầu đưa ra một giải pháp dung ḥa”, có phải không thưa anh? Và ông ta đă đồng thuận với yêu cầu này qua email gửi cho CĐ đề ngày 09/11/2012! Như thế sao anh lại gọi là “đơn phương, một chiều”? Anh cũng viết:“…quí vị lănh đạo CĐ không ai muốn mất ḷng người dân, ngoại trừ đó là những kẻ phá hoại hoặc tay sai của Cộng Sản…”. Cách anh dùng chữ “người dân” trong mấy câu trích dẫn trên đây khiến tôi hiểu rằng “người dân” mà anh nói đến là những người tổ chức văn nghệ có ca nghệ sĩ từ VN sang, thường được gọi là “bầu show”. Thưa anh, ở Úc Châu này quanh quẩn chỉ có một số đếm trên đầu ngón tay những “người dân” chuyên môn tổ chức những show văn nghệ có ca nghệ sĩ từ VN như vậy, và đều đă từng bị chống đối nhiều lần trong quá khứ: bầu LQN ở Perth, bầu T. ở Melbourne, bà M. và con gái CQ, bầu MS, bầu L. ở Sydney… Họ chẳng cần phải được “cảnh báo trước” v́ thừa biết lập trường của CĐNVTD/UC đối với các show đem nghệ sĩ từ VN sang, đặc biệt được nhấn mạnh trong Quyết Nghị của Đại Hội lần thứ 21 của CĐNVTD/UC do Chủ tịch các CĐNVTD Liên bang và tất cả 8 vị Chủ tịch CĐ các Tiểu bang, Lănh thổ tại Úc Châu đồng kư vào ngày 10 tháng 6 năm 2012 , mà điều 2 khoản 1 đă nói rơ: “Cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá hoại của nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36, chẳng hạn như việc tổ chức các buổi triển lăm văn hóa, tŕnh diễn văn nghệ có nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong CĐ người Úc gốc Việt”.

 

Họ đều biết trước là sẽ bị chống đối, đều đă từng bị chống đối, thế nhưng vẫn đều đều tiếp tục tổ chức những show tương tự! Tại sao lại thế? Xin nhường cho anh suy nghĩ và t́m câu trả lời! Họ biết hết, mà họ vẫn làm, nên có lẽ anh chẳng cần phải lo lắng về “sự thiệt hại tài chánh cũng như uy tín của người tổ chức…” đâu, anh Nam Lộc ạ! Và dĩ nhiên là CĐ đă làm “mất ḷng” những “người dân” đó qua việc chống đối những show VN+HN. Nói họ là “tay sai của Cộng Sản” th́ chúng tôi không dám nói v́ không có bằng chứng cụ thể, nhưng hành động của họ nếu không gọi là tiếp tay th́ cũng là làm lợi cho CS!

 

Nhưng điều làm cho tôi buồn và thất vọng nhất trong lá thư của anh là đoạn anh viết: “Chính tôi đă mau mắn viết thư tŕnh bày và giải thích, đồng thời mong được nhận lănh ư kiến từ quí vị lănh đạo cộng đồng đang quan tâm về vấn đề này (chú thích của người viết: ư nói show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại”). Thế nhưng rất tiếc không ai trả lời tôi trước khi tôi lên đường sang Úc Châu. Tôi rất buồn và hoang mang, không hiểu v́ lư do ǵ…”. Thưa anh, suốt trong thời gian từ cuối tháng 10 cho đến hết tháng 11/2012, anh đă nhiều lần liên lạc điện thoại với hai người bạn chung thân cận với Ban Chấp Hành CĐ, anh Quang và anh Trân ở Sydney, và đă biết rơ sẽ gặp sự chống đối, biểu t́nh của CĐ tại Sydney nếu trong show có sự tŕnh diễn của 2 ca sĩ từ VN. Và chính tôi đă chứng kiến ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐ/NSW gọi điện thoại viễn liên trực tiếp nói chuyện với anh trong hơn nửa giờ đồng hồ vào khoảng 6 giờ 20 chiều giờ Sydney ngày Thứ Tư 14/11/2012 tại trụ sở đài phát thanh 2VNR của anh Hoàng Nam, hai tuần lễ trước khi anh sang Úc. Ông Thanh đă mất công, mất thời giờ liên lạc trao đổi với anh, v́ CĐ ở đây hoàn toàn không muốn có sự hiện diện của anh trong show này, sẽ là đối tượng của cuộc biểu t́nh nếu vẫn có mặt 2 ca sĩ từ VN, chỉ v́ ḷng quí mến đối với anh qua những đóng góp đáng kể của anh trong những cuốn băng video của Asia và các buổi Nhạc Hội gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH, và v́ muốn bảo vệ uy tín của anh. Ông Thanh sau đó đă cho biết rằng trong cuộc điện đàm, anh vẫn muốn có 2 ca sĩ từ VN sang trong buổi tŕnh diễn, và đă ngỏ ư yêu cầu ông Thanh “giúp cho lần này v́ đă lỡ kư hợp đồng với bầu show, không thể hủy bỏ” (“giúp” trong trường hợp này phải hiểu là làm lơ cho hai ca sĩ từ VN sang hát trong show, không biểu t́nh chống đối, có phải không anh?). Như vậy có nghĩa là anh muốn ông Thanh phải áp dụng hai cách hành xử khác nhau (double standard): show VN+HN có người “phe ta” như anh th́ lơ đi, c̣n show khác th́ biểu t́nh chống đối, nhưng ông Thanh đă trả lời anh là ông ta không thể và không có thẩm quyền “giúp” anh như thế, mà phải chấp hành đúng quyết định chung của CĐ Liên bang! “Nhận lănh ư kiến từ quí vị lănh đạo cộng đồng” như vậy là quá đầy đủ, sao anh lại nói là “không ai trả lời tôi trước khi tôi lên đường sang Úc Châu”? Như vậy tại sao anh lại “buồn và hoang mang”, tôi thật t́nh “không hiểu v́ lư do ǵ…” ! C̣n nếu như ư anh là “trả lời” có nghĩa là phải hồi đáp bằng email th́ ông Thanh đă không làm điều đó. Theo tôi, ông Thanh rất thận trọng và tinh tế! Ông ấy không email v́ e ngại anh sẽ tự ư phát tán nó ra trên internet, hay thậm chí đem đăng lên báo như anh đă làm với lá thư “riêng” gửi cho BS Cường và LS Trí Dũng trên tờ Văn Nghệ! Như đă nói, tôi buồn và thất vọng v́ không ngờ một người có uy tín và danh vọng như anh mà lại tŕnh bày vấn đề thiếu trung thực như vậy!

 

Sở dĩ CĐ ở NSW đă không tổ chức biểu t́nh chống đối trong tối 30/11/2012 tại Nineveh Club là v́ tin tưởng vào thiện chí của nhóm tổ chức show qua email đề ngày 9/11 của ông LQN hứa sẽ loại bỏ hai ca sĩ từ VN là LQ và TH, và nhất là tin tưởng rằng khi có mặt anh trong show, với uy tín của anh ắt hẳn sẽ không thể có chuyện xấu xẩy ra. Nào ngờ vào cuối chương tŕnh buổi diễn tại Nineveh tối hôm đó, anh đă mời 2 ca sĩ từ VN sang – nguyên nhân chống đối của CĐ – lên sân khấu, lấy cớ là để “xin lỗi khán giả ái mộ”. Xin lỗi xong, họ hỏi ư kiến khán giả xem có “được” hát hay không, để rồi dĩ nhiên sau đó tŕnh diễn thoải mái. Phải công nhận là anh rất khéo. Cái khéo của anh là ở chỗ anh phủi tay tránh tiếng, rời rạp ra về ngay sau khi tạo cơ hội cho họ lên sân khấu. Tôi đoán là anh và nhóm tổ chức phải bàn thảo tính toán kỹ lưỡng từ trước th́ bài bản mới được lớp lang như thế! Khôn khéo hơn nữa, anh bỏ không tham dự 2 buổi tŕnh diễn sau ở Perth và Melbourne v́ biết rằng ở 2 nơi đó có thể có biểu t́nh chống đối v́ được Sydney thông báo. Thay vào đó, anh lên Brisbane tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân VN, chụp nhiều h́nh ảnh quảng bá trên internet, rơ ra là người công chính, luôn luôn quan tâm đến người tị nạn VN. Thật là một tuyệt chiêu, đến Nhạc Bất Quần cũng c̣n phải chào thua: yên ấm mọi bề, ca sĩ từ VN sang vẫn hát, anh hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ MC, bầu show hài ḷng vui vẻ, uy tín cùa anh không những không sứt mẻ mà không chừng c̣n lên cao!

 

Trong email đầu tiên về vụ này gửi cho CĐ vào ngày 29/10/2012, anh có nhắc rằng tại Hoa Kỳ từ lâu các tổ chức CĐ đă không c̣n chống các show có ca sĩ từ VN sang mà anh đă nhiều lần làm MC, ngầm ư thắc mắc tại sao Úc Châu lại chống? Thưa anh, Úc Châu có chính sách, đường lối hành động riêng, không bắt chước nơi khác, cũng không buộc nơi khác phải làm giống như ḿnh. Nhập gia phải tùy tục, anh Nam Lộc ạ! Người Việt quốc gia tại Úc Châu chúng tôi đă hiểu thấu dă tâm từng bước xâm nhập, lấn chiếm các CĐ hải ngoại của CSVN, và tự coi Úc Châu như một tiền đồn chống xâm nhập văn hóa của CSVN mà các Ban Chấp Hành CĐNVTD ở đây có nhiệm vụ phải giữ vững kẻo bị địch tràn ngập. Đơn giản chỉ có thế!

 

Bây giờ th́ anh biết rồi đấy! Chúng tôi hy vọng là từ nay anh đừng dính dự vào những show có mặt các ca nghệ sĩ từ VN sang diễn tại Úc Châu nữa! Bởi v́ chắc chắn CĐ ở đây sẽ biểu t́nh chống đối, không tốt cho anh!

 

Những chuyện chung quanh cái show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại” vừa rồi thật ra chẳng hay ho ǵ, và thực sự không đáng cho chúng ta tốn thời giờ và giấy mực. Thế nhưng lá thư “riêng” của anh đăng tải trên báo Văn Nghệ, theo tôi, có thể có tác dụng nguy hại khiến một số đồng hương có thể hoang mang, mất niềm tin vào giới lănh đạo CĐ ở Úc Châu, đặc biệt là ở Sydney này. Chính v́ nhu cầu “giải độc” cho những người không rơ chuyện mà vạn bất đắc dĩ tôi phải viết trả lời anh trước công luận, mong anh hiểu.

 

Thư trả lời này đến đây đă quá dài, tôi xin chấm dứt. Lời cuối xin được chúc anh một năm 2013 nhiều tài lộc như mọi năm trước, và mong anh nghĩ lại để đứng cùng chiến tuyến với chúng tôi trong công việc bảo vệ cộng đồng hải ngoại chống lại những âm mưu xâm nhập văn hóa của chế độ CSVN

 

 


 


 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: