Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo Úc: “Người Trung Quc đang mua sch các trang tri ca chúng ta”

 

Vũ Cao Đàm 23/06/2010

 

“Người Trung Quc đang mua sch nhng trang tri ca chúng ta” (Chinese buying up our farms), đó là nhan đ bài viết ca tác gi Malcolm Farr trên t The Daily Telegraph (Đin báo hàng ngày) ca Australia (Úc) s va ra ngày 18/6/2010 trong đó đưa tin, mt nhân vt cao cp ca lănh đo Trung Quc là Phó ch tch nước Tp Cn B́nh đă đích thân đến Úc đ thương tho vic mua mt vùng trang tri rng ln thuc đng bng Liverpool ca Úc vi giá 320 triu đô-la Úc.

Đây là ư đ “Dùng tin bc đ đi ly đt đai” mà tp đ̣an lănh đo Trung Cng đă tng nói công khai và đang thc hin chiến lược đó mt cách ráo riết trên phm vi ṭan cu.

Rt nhanh nhy, hai chính khách ca Tiu bang Nam Úc đă lên tiếng v vic này. Đó là Thượng ngh sĩ Bill Haffernan và Ngh sĩ Robert Brokenshire. Các nhà chính khách này đă t nhng mi quan ngi vi cuc thương tho nói trên. Ngh sĩ Robert Brokenshire c̣n gi Trung Quc là “Con chim kên kên”.

 

Bài báo được GS Vũ Cao Đàm tóm lược và b́nh lun. Xin ph biến đến quí đc gi.

 

 

 

T The Daily Telegraph (Đin báo hàng ngày) ca Úc (Australia) s va ra ngày 18/6/2010 đăng mt bài báo có tiêu đ rt git gân: “Chinese buying up our farms” (Người Trung Quc đang mua sch nhng trang tri ca chúng ta). Tác gi bài báo là Malcom Farr, Biên tp viên chính tr quc gia ca Úc. 

Bài báo loan tin, trong cuc viếng thăm Úc, Phó ch tch Trung Quc Tp Cn B́nh có mt mc đích quan trng là tho lun vic mua các trang tri ca nước này vi tng tr giá 320 triu đô-la Úc, tương đương khong 300 triu đô-la M (trong bài báo, tác gi không nói rơ din tích). Phía Trung Quc gii thích vic mua trang tri ca Úc là nhm bù đp ch thiếu lương thc cho dân chúng Trung Quc. 

Đ bàn v vic mua các trang tri mà xut tướng đến c Phó ch tch nước chc chn là mt thông đip cho thy, vic mua đt được đt ra vi mt quyết tâm ln như thế nào! 

Bài báo cho biết, tháng trước ông Robert Brokenshire, Ngh sĩ Tiu bang Nam Úc, nói rng “Cái con kên kên [1] Trung Quc đang mun quây các trang tri ca Úc li”. Tác gi bài báo cũng đưa ra li cnh báo: “Tht là mt câu chuyn mang đy tính huyn thoi là, vùng đt đen ca Đng bng Liverpool được các nhà đu tư ngoi quc mua vi cái giá cao ngt ngưởng”. 

Bài báo dn li Thượng ngh sĩ Bill Haffernan nói vi Quc hi Úc là “Đă có mt h thng báo cáo t nguyn ca dân chúng nói v nhng d án đu tư vào đt đai được các nhà đu tư nước ngoài ng h”. Nhưng v Thượng ngh sĩ này li cho rng, “Đó có th không phi là các báo cáo t nguyn, mà rt có th là nhng báo cáo được áp đt t đâu đó”. Ông nói: “Các thc th (entity) ngoi quc có th phn bi cam kết, mua mi tài sn đt đai mà không khi nghip đu tư theo yêu cu ca y ban Xét duyt Đu tư nước ngoài ca Úc”.

 

Chúng ta chưa cn biết kết cc cuc mua bán này ra sao; chúng ta cũng chưa có đ thông tin đ biết được phn ng ca dân chúng Úc như thế nào; ch vi vài tiếng nói ca mt v Ngh sĩ và mt v Thượng ngh sĩ, th́ chúng ta cũng chưa th biết được, Chính ph Úc và mu quc ca h là Vương Quc Anh có đnh bán đt đai ca h cho cái con kên kên Trung Cng, theo cách nói ca Ngh sĩ Robert Brokenshire, như mt s nước vùng Đông Nam Á đă làm hay không..., song, chúng ta có th h́nh dung, đt nước Úc mu m, thi tiết thun ḥa, vi din tích rng bao la, gn ln bng din tích Trung Hoa đi lc, nhưng vi s dân chưa bng mt tnh ca Trung Quc, th́ tht là mt miếng mi béo b

Không ai ngc nhiên v vic cái con kên kên Trung Quc t́m mi cách, k c mua chuc các nhà cm quyn đ mua đt đai ca các nước láng ging. Ri h đă ṃ đến tn Châu Phi. Và hôm nay h đang l m sang đt Úc, mt lănh đa vn c̣n đt dưới quyn bo tr ca Vương Quc Anh Nam Thái B́nh Dương.

 Theo cách phân loi ca các nhà nghiên cu chính tr hc thế k XX, chúng ta có th nói, cái con kên kên Trung Quc đang ráo riết hot đng đy khát vng ca mt đế quc mi tri dy, ging như các đế quc đàn anh trong thi kỳ mi tri dy hi thế k XVI-XVIII. Đế quc mi tri dy Trung Quc đang thèm mun thuc đa, đang nuôi đy ma phương qu kế trong cơn hm hc v́ c̣n thua kém các đế quc đàn anh, chng hn, nước Anh, đă đ ra my nước Anh trên thế gii này, đă tng t hào “Mt tri không bao gi ln trên đt Anh”, đă lôi kéo c thế gii phi nói tiếng Anh, th́ cái mng vĩ cung Đi Hán, chc s cũng quyết tâm đ ra nhiu nước Trung Cng, s bt c thế gii này phi dùng Hoa ng thay thế Anh ng, cũng bt mt tri không bao gi được ln trên đt Trung Hoa, và ri cái thế gii này s ... vt b luôn c th́a-dĩa-bánh-ḿ mà ăn cháo-kê vi bánh-bao bng đũa.

 

Vào thế k trước, chúng ta được đc nhiu tài liu ca các nhà nghiên cu chính tr hc v ch nghĩa thc dân, trong đó lp lun rng, ch nghĩa thc dân cũ th́ áp bc, bóc lt các dân tc khác bng con đường chiếm đot thuc đa; C̣n ch nghĩa thc dân mi (neo-colonialism) th́ bóc lt các dân tc khác thông qua con đường th trường tinh vi và “lch s” hơn. Đi chiếu vi các th ch nghĩa thc dân cũ và thc dân mi đă được phân loi t thế k trước, th́ tht s chúng ta lúng túng không biết xếp Trung Cng vào th ch nghĩa thc dân nào. 

Xếp h vào hàng k thù xâm lược? H đang vut ve ḿnh là “đng chí”. Xếp h vào loi nước “anh em – đng chí” th́ tht đc ti vi t tiên và đc ti vi c nhân dân trong nước hin đang ngày ngày dơi nh́n v Bin Đông, lo lng trước s hoành hành ngang ngược ca Hi quân nước h... V́ vy, căn c theo nhng cách thc mà h đang theo đui và ráo riết áp dng vi thế gii hin nay, tôi nghĩ, chúng ta nên đt cho h bng mt cái tên mi, nghe hơi nghch nhĩ vi các “đng chí”, nhưng xem ra khá phù hp vi Trung Cng, là: “Ch nghĩa thc dân tân c đin”, có th dch ra tiếng Anh là “Neo-classical colonialism”.

 Căn c theo đc đim hot đng ca Trung Cng hin nay trên trường quc tế, chúng ta nhn ra được ba đc đim ca th ch nghĩa thc dân tân c đin, có th nêu tóm tt như sau:

 Th nht, ch nghĩa thc dân tân c đin Trung Cng va xâm lăng thế gii bng con đường th trường, va quay li mô h́nh ca ch nghĩa thc dân c đin, nhưng không chiếm đóng thuc đa bng các cuc chinh pht đm máu mà bng con đường thuê – mua đt đai. Đương nhiên Trung Quc vn công khai tuyên b, h không t b th đon ca ch nghĩa thc dân c đin (xem bài Phi giết bn gic Vit Nam đ làm l vt tế c trong trn chiến thu hi Nam Sa đă dn), và trên thc tế h đă thc hin các cuc tn công đm máu vi dân tc Vit Nam. Tuy nhiên, th đon ch yếu mà h s dng hin nay là chiếm đóng thuc đa theo kiu gm nhm va thông qua các hp đng mua bán hoc thuê mướn đt đai, va mua chuc gii cm quyn.

 

Th hai, tuy nhiên, ch nghĩa thc dân tân c đin Trung Cng táo bo hơn: va đánh vào các dân tc kém phát trin (Châu Phi) như bn thc dân c đin, nhưng li va đánh thng vào các quc gia đă đt đến tŕnh đ phát trin cao hơn hn Trung Quc, như Nga (vùng Vin Đông) và Úc (đang mon men đến vùng đng bng Liverpool). H biết dùng đ các mánh khoé, t sc ép chính tr và quân s, đến các mưu ma chước qu theo truyn thng ca tin nhân Đi Hán.

 

Th ba, ch nghĩa thc dân tân c đin Trung Cng gm nhm thế gii c gng không l mt tàn ác ca thc dân cũ, cũng không l mánh khóe xo quyt ca thc dân mi, như các thế h thc dân đàn anh, mà dưới b mt coi b rt “lch s”, thm chí khoác c lên cái ct cách phù thy ca ḿnh mt mt n ư thc h vn đă tng thu phc trái tim ca ngàn triu con người đ mê hoc nhng “đng chí” nh d. Xét v mc đ tàn đc và xo quyt, th́ tt c các đế quc thc dân đàn anh trong lch s có l phi gi bn đế quc thc dân tân c đin Trung Cng bng... ông ni.

 

Nếu vic ngă giá vi Úc thành công, th́ con kn kn Trung Cng s đt được tham vng quây mt vùng thuc min Tây Thái B́nh Dương thành ao nhà ca h, ch không ch quây li nhng trang tri màu m ca Úc, như cách nói ca Ngh sĩ Robert Brokenshire.

 

Câu nói ca Thượng ngh sĩ Bill Haffernan trong bài báo v “các thc th đu tư nước ngoài có th phn bi cam kết và bán li đt cho các nhà đu tư nước ngoài khác” làm chúng ta liên tưởng đến “các thc th đu tư nước ngoài” đă ln ṃ vào Vit Nam và đă được các nhà cm quyn cho “thuê” đt. Nhng công ty đng ra thuê đt này cũng có th, như Thượng ngh sĩ Bill Haffernan và Robert Brokenshire đă nói, s phn bi li mi cam kết đu tư vi Vit Nam, s đ cho mt “thc th” nước ngoài khác (chng hn Trung Cng) mua li quyn “thuê” vi giá cao ngt ngưởng, như nhn đnh ca các v chính khách Úc.

 

Tiếc rng nước ta, ngoài s cnh báo ca các v tướng kh kính và các nhà khoa hc cũng như đông đo cư dân mng trên các mng “không thuc l phi”, đc bit là trên trang mng Bauxite Vit Nam, c̣n th́... chưa thy mt Ngh sĩ nào hành đng như Thượng ngh sĩ Bill Haffernan và Ngh sĩ Robert Brokenshire, trong khi các hàng quan ph mu thuc mi tng nc trong h thng hành chính ca chúng ta th́ c đàng hoàng theo nhau cho người láng ging Trung Cng “thuê” rng, “thuê” đt, cho “thng thu” m, “thng thu” nhà máy đin, “thng thu” làm đường, “thng thu” vân vân và vân vân,... C̣n dân chúng th́ ngơ ngác trong đói nghèo, chng được biết mô tê ǵ, cũng chng có thông tin, chng thy nói ǵ đến mt “y ban xét duyt đu tư nước ngoài” nào công b kết qu xem xét và kim tra nghiêm túc các d án đu tư ca người nước ngoài có thc hin đúng như trong cam kết hay không?

 

Nếu như Trung Cng thành công trong vic mua các trang tri ca Úc, ri vic mua bán c tiến trin tiếp tc, và Úc dn dn tr thành mt th nhượng đa không tuyên b ca Trung Quc, th́ chúng ta s không th tưởng tượng được chuyn ǵ s din ra trong vùng này ca Thái B́nh Dương?

 

Vi nhng đng thái này ca Trung Cng, có l mt câu hi phi được đt ra trước dân tc Vit Nam là: Liu chúng ta s đng lơa tiếp tay cho con kn kn Trung Cng ngày càng xiết cht ṿng vây đ quây khu vc min Tây ca Thái B́nh Dương thành ao nhà ca h, hay là chúng ta s không c̣n thi gian đ do d h́nh thành nhng mi liên kết kh dĩ vi mi đng minh đ ct đt mt mt xích trong ṿng vây nghit ngă mà Trung Cng đang xiết ngày càng cht vào khu vc này?

 

VCĐ

 

[1] Nguyên văn tiếng Anh “As Chinese vultures circle Australian farms”. Vulture là mt loài chim có tên là “chim kên kên”, chuyên ăn tht các đng vt đă chết, nhưng c̣n có nghĩa bóng là “tham lam”. đây, có l tác gi mun chơi ch, xem Trung Quc như nhng con chim kên kên trước vùng đt đen ph́ nhiêu ca đng bng Liverpool ca Australia, nhưng cũng có th có ư nói đến cái mng tham lam ca các nhà lănh đo Trung Quc (VCĐ)

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: