Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm t́nh cùng các cháu Vit Nam “thế h th hai”

(MẶT THẬT CỦA BỌN LƯU MANH VIỆT TÂN Ở ÚC)

 

  - Sơn Tùng -

 

 Các cháu thân mến,

Hôm nay chú mun viết đôi gịng tâm t́nh thân gi đến cháu bng tt c ḷng chân tht ca chú, và c nhng bng hu ca chú, mong rng các cháu s vui ḷng đón nhn s quan tâm ny ca tt c chúng tôi, nhng người cha chú ca thế h th nht, v tương lai con cháu, thế h th hai, nhng người tr tui VN được sinh ra và ln trên trên quê hương hi ngoi nói chung, nước Úc nói riêng.

Câu nói “Thanh niên là rường ct ca nước nhà’’ luôn luôn đúng, cho nên dù bt c nơi đâu, triu đi nào, chính th nào, chế đ nào, hoàn cnh nào, đt nước, quc gia, dân tc, quc dân, đng bào…cũng đu đt hết nim tin, hy vng vào nhng năng lc và nhng đóng góp ca nhng người tr tui, thanh niên. 

Tuy nhiên, nim tin và hy vng ca tp th, cng đng, dân tc, quc gia, T quc… dành cho gii tr có được đáp ng hay không, và đáp ng như thế nào, th́ phi có nhng điu kin, mà tiên quyết là nhng vn đ: lương tâm, trách nhim, đo đc…, ca nhng người lănh đo, c th đây, trong hoàn cnh ca chúng ta, nhng người Vit lưu vong hi ngoi, trên nhng đt nước t do, dân ch Tây Phương, là nhng người t nhn là “Ban Chp hành Cng Đng Người Vit T Do”, đó là vn đ chính mà chú mun nói vi các cháu trong bc tâm thư ny.   

Các cháu đă rt là may mn mi được sinh ra và ln lên trên đt nước t do dân ch, như là đt nước t do Australia, nơi đây các cháu được hưởng nhng tài sn có giá tr khng l, mà các bn cùng trang la chác cháu nơi quê nhà Vit Nam không bao gi có được, chú không mun nói đến nhng tài sn vt cht, mà chú mun nói đến nhng tài sn và giá tr tinh thn, đc bit là chú mun nói đến mt nn giáo dc tân tiến, ci m: dân ch, t do, khai phóng tư tưởng, tôn trng con người.

Nn giáo dc t do, dân ch, ci m, tân tiến, khai phóng, tôn trng… ca nước Úc khc hn nn giáo dc trói buc, g̣ bó, ti tăm, cht hp, giáo điu, nô l ch nghĩa xă hi ca Cng Sn Vit Nam quê nhà, mà các con em, các thế h tr tui Vit Nam đang phi b cưỡng ép giáo dc, hc hi, không được t do suy nghĩ, tư duy, sáng to, sáng kiến…mà ch biết mù quáng tôn th ch nghĩa, thn thánh hoá lănh t, bt k s tht, l phi, công bng, chân lư, t do, dân ch, nhân ái, nhân quyn...

Nn giáo dc Cng Sn không dy d tr thơ nhng điu tt đp, thin lương đ xây dng con người, phng s xă hi, quc gia, dân tc, đt nước, nhân loi như là: t́nh thương, bác ái, nhân đo, nhân ái, nhân quyn, dân ch, t do…, mà h li c t́nh, c ư dy d, hun luyn cho con em chúng ta, nhng người tui tr, nhng thanh thiếu niên Vit Nam, nhng rường ct ca quc gia dân tc Vit Nam, hin ti và tương lai, nhng điu ti t, tai hi: nghi ng, thù hn, ganh ghét, chiến tranh , bt trung bt hiếu …

Hu qu ca mt nn giáo dc sai lm, ti t, xu xa như vy đi vi xă hi, quc gia Vit Nam s rt là nghiêm trng, mt Bác Sĩ phán đoán sai lm ch giết chết mt s bnh nhân, mt ch huy quân đi phán đoán sai lm có th thua mt trn đánh, nhưng mt nn giáo dc sai lm th́ nh hưởng rng ln, lâu dài, tai hi, nguy cơ đến c dân tc quc gia, cho nên nn giáo dc sai lm ca Cng Sn Vit Nam đă, đang và s mang li nhiu tai ho, tai ương, thm nn, cho dân tc, đt nước Vit Nam.

Giáo dc thanh thiếu niên, nói chung, đi vi bt c quc gia, dân tc nào, đt nước nào, luôn luôn phi là mi quan tâm hàng đu trong vic xây dng xă hi, đt nước, quc gia, nói riêng trong hoàn cnh lưu vong ca người Vit t nn Cng Sn hi ngoi hin nay, là vn đ xây dng và phát trin cng đng người Vit quc gia hi ngoi nói chung, nước Úc nói riêng.

Trên thc tế, thanh thiếu niên, nhng người tr tui Vit Nam, đc bit là nhng thanh thiếu niên được sinh ra và ln lên đây, phn ln, phn nhiu đu được giáo dc tt đp trong môi trường xă hi Australia, t do, dân ch, ci m, khai phóng, tân tiến, …., cho nên phn ln nhng thanh thiếu niên Vit Nam đu đă trưởng thành vi nhng hc thc, văn bng, ngh nghip chuyên môn, không có ǵ đáng nói.

Nhưng cũng trong thc tế, cng đng người Vit quc gia ca chúng ta hi ngoi, nói chung, Úc nói riêng, đang b mt nhóm người đă và đang có nhng âm mưu cùng vi nhng hành đng đen ti, ma đo, ma giáo, nhm lôi kéo mt s thanh thiếu niên Vit Nam nh d tin nghe nhng li đường mt, d d ca mt s cá nhân, mt s t chc mưu đ chính tr nhm li dng kh năng, nhit t́nh, nhit huyết ca gii tr Vit Nam cho nhng tham vng chính tr, kinh tế, tài chánh, quyn lc, quyn hành… ca h.

C th, chú mun nói đến t chc Mafia Vit Tân, đây là mt t chc chính tr nguy him, đă và đang thao túng cng đng Vit Nam, đc bit là đang có nhng âm mưu mun d d, giáo dc và mun thao túng, mun khng chế, chi phi, ch đo, ch huy nhng người tr tui Vit Nam hi ngoi nói chung, Úc nói riêng, đ nhng người ny tr thành nhng tay sai đc lc, phc v cho nhng mưu đ chính tr đen ti ca t chc Mafia Vit Tân, nói rơ hơn, đó là mưu đ thao túng cng đng người Vit Quc Gia hi ngoi, thao túng mi mt, đc bit là mt chính tr.   

Trn Cng Sn li gp “Cng Đng Vit Tân”, hay “tránh v dưa li gp vơ da”, là nhng điu bt hnh ca cng đng người Vit t do hi ngoi hin nay, là  điu chúng ta không th chp nhn (khi nói đến danh t “Cng Đng” đây, chúng tôi xin được nói rơ đây là t chc tiếm danh cng đng vi danh xưng la đo, bp bm là Cng Đng Người Vit T Do, thc cht h ch là mt nhóm người, không phi là tp th cng đng, nhưng li có nhng âm mưu khuynh loát tp th cng đng).

Bng chng tai hi ca “Cng Đng đây là chuyn có nhng ông ch tch “Cng Đng” đang thi hành mt chính sách ging như Vit Cng : Trn áp, hăm da , trù dp, vu khng, m l, chp mũ , bt trung, bt nghĩa, đu t, bè phái , băng đng, kiêu căn ngo mng , tht kính b trên xen thường người dưới, bt minh tài chánh, dùng côn đ đng viên Mafia Vit Tân như  Hi Cá, Chng Thanh Trúc , Đc Đen (có tin án giết người nay là đng viên ṇng ct ca VIt Tân ti Sydney ) ,Hai Sang… nhng tên này đă trn áp đến tánh mng người khác,  tt c là do đng Mafia Vit Tân  to nên   …

Thc tế th́ t chc gi là “Cng Đng Người Vit T Do Victoria”, ch là mt mt t chc hi đoàn xă hi như bao nhiu t chc hi đoàn xă hi khác vi cái tên ban đu là “Hi Ái Hu Vit Kiu Victoria”, (hin nay có gn c 100 hi đoàn xă hi Vit Nam trên toàn tiu bang Victoria), ca người Vit t nn ti Victoria, nhim v chính yếu ca Hi “Ái hu Vit Kiu Victoria” ch là mt hi đoàn thân hu ca người Vit ly hương đang sinh sng ti Tiu bang Victoria.

Sau đó, “Hi Ái Hu Vit Kiu Victoria” là mt Hi đoàn, đoàn th xă hi ca người Vit Nam ti tiu Bang Victoria, trên nguyên tc th́ hi ny có th xin mt ít tin tr cp xă hi ca chính ph Victoria, như nhiu Hi đoàn x hi khác, như “Hi Tương Tr Người Vit Victoria”, hay “Hi Tương Tr Người Đông Dương”, “Hi Tương Tr Ph N Úc Vit”, vân vân, đ phc v mt s công tác xă hi nhm giúp đ đi sng cho người Vit Nam mi đến đnh cư bước đu c̣n nhiu b ng, khó khăn.

Nhưng ri ch v́ mt lư do, mc đích duy nht là lư do mc đích chính tr, là mun khng chế, lănh đo tt c các t chc, đoàn th, hi đoàn người Vit t nn khác Victoria, mà nhng người lănh đo ca “Hi Ái hu Vit Kiu” đă đi danh xưng “Hi Ái hu Vit Kiu Victoria” thành “Cng Đng Người Vit T Do Victoria”, đ ri nhp nhng, và đng hoá gia cái danh xưng “Cng Đng Người Vit t Do”.

Vi cái ư nghĩa ca nhóm t ng “cng đng người Vit t do”, đ ri t khoác áo cho ḿnh là t chc trung ương, đu năo, duy nht lănh đo toàn th cng đng, lănh đo tt c các t chc, đoàn th khác ca người Vit t do. Đc bit là t chc mang tên “Ban Chp hành Cng Đng Người Vit T Do” ngang nhiên phong cho ḿnh nhng quyn hn, quyn hành như mt cơ cu chính quyn, mt chính ph ca mt đt nước, coi tt c nhng người Vit Nam sinh sng trong tiu bang Victoria như thn dân ca ḿnh, tha h ra tuyên ngôn, tuyên cáo, tha h ra đ th lnh lc, lănh luôn phn vic ca Quan Toà, hay vic ca mt ông Vua, như là vic khai tr ông Vơ Ngc Anh và Hi Thin Chí T Nn, hay gii tán Hi Đng Tư Vn Giám sát, và gn nht là vic t ư t quyn gii tán Hi Đng Cao Niên.

Hành đng cưỡng bc ny ca nhng người t xưng danh là “Ban Chp hành Cng Đng Người Vit T Do”, hoàn toàn ging vi hành đng ca người Cng Sn, đă x dng t ng “Nhân Dân” đ lp ra nhng cơ cu, t chc gi là: “y Ban Nhân Dân”, “Hi Đng Nhân Dân”, “Toà Án Nhân Dân”, “Chính Quyn Nhân Dân”, ‘’ Công An Nhân Dânvân vân, đ ri t khóac cho ḿnh vai tṛ lănh đo tt c quc gia, dân tc, lănh đo tt c các đoàn th, t chc, không cho bt kỳ ai có được có được bt c quyn hn ǵ, ngoi tr h, nhng người t mang danh nghĩa là “Nhân Dân”, thc tế đây ch là tṛ la đo, bp bm, hiếp danh chính tr, hiếp danh t ng, lng ngôn, lng quyn.

Mun chng Cng chúng ta phi chng tṛ la đo, bp bm danh xưng, danh t, hiếp dâm ch nghĩa, hiếp dâm chính tr ny ca người Cng Sn Vit Nam, nếu không chng được tṛ la đo bp bm ny th́ chúng ta không th nào chng Cng được, bi v́ Cng Sn s sn sàng vu khng, vu v, t cáo, la làng là chúng ta “chng Nhân Dân”.

Trong khi thc tế là chúng ta không h chng nhân dân, mà ch là chúng ta thc hin thc hành quyn hn ca nhân dân, nói lên tiếng nói ca nhân dân, đ̣i hi nhng công quyn ca nhân dân, vân vân, nghĩa là chúng ta mi thc s là nhân dân, c̣n chúng nó, nhng người Cng sn, bn chúng ch là nhng k mo danh nhân dân bng danh t hoa m là “Nhân Dân”.

Tṛ vu khng, vu v, la làng ny cũng đă được băng đng Mafia Vit Tân áp dng trit đ trong vic âm mưu vu khng, vu v, chp mũ, la làng trong v án Vơ Ngc Anh kin Nguyn thế Phong va qua, hay v án 3 cá nhân cng đng kin Nguyn thế Phong sp ti. S thc không có bt c ai kin cáo cng đng người Vit t do Victoria, không có ai đi kin tp th người Vit đang sinh sng tiu bang ny, mà ch có kin ông Nguyn Thế Phong, người gi chc v mang tên là “ Ch Tch Ban Chp Hành Cng Đng Người Vit T Do Victoria”, nói mt cách d hiu vn đ nht là: ông Vơ Ngc Anh, Trưởng nhóm ca mt Hi Đoàn A, kin ông Nguyn thế Phong, trưởng nhóm ca mt Hi Đoàn B, v mt ti danh vu khng.

Tt c vn đ ch có vy, nhưng Nguyn thế Phong và băng đng Mafia Vit Tân đă li dng cái danh xưng: “Ch Tch Cng Đng Người Vit T Do” ca ông Nguyn thế Phong, đ vu khng, vu v ông Vơ Ngc Anh là đă đánh phá “cng đng người Vit t do”, tc là đánh phá tp th tt c mi người Vit Nam t nn Cng Sn, đ ri đy xa thêm mt bước na là vu khng, vu v cho ông Vơ Ngc Anh là tay sai Cng Sn, lănh lương Cng sn, nm vùng đ đánh phá người Vit t nn Cng sn, vân vân, và vân vân. Đây là tṛ lưu manh, mt dy, đu cáng ca bn Cng Sn, cho nên chúng ta không chp nhn nhng k nhân danh chính nghĩa quc gia đ d nhng tṛ gian ln, bp bm, lưu manh chánh tr ny, trong cng đng người Vit t do, cng đng người Vit chng Cng, căm thù Cng sn.

Tr li vn đ ca Hi đoàn mang tên là “Cng Đng Người Vit T Do”, đây là mt Hi đoàn xă hi như bao nhiêu hi đoàn xă hi khác ca cng đng người Vit t do, Hi đoàn mang tên “CĐNVTD” này ch khác vi các Hi đoàn người Vit t do khác có mt cái tên, mt cái danh xưng mà thôi, ch không có mt cái khác bit nào khác c. Hi đoàn ca ông Vơ Ngc Anh có tên là “Hi Thin Chí T Nn Cng Sn”, như vy nếu ông Phong đ̣i khai tr “Hi Thin Chí T Nn cng Sn” th́ chng l ông Phong không chp nhn cho người ta “T Nn Cng Sn”! Và gi s Hi ca ông Vơ Ngc Anh mang tên là “Hi người Vit Nam chng chế đ Cng sn” th́ chng l là ông Phong không chp nhn “chng chế đ Cng Sn”!

Nhng điu trên đây ch là nói đùa cho vui vy thôi, ch chúng tôi không h mun dùng nhng tṛ ma giáo, bp bm, lưu manh ch nghĩa ca Cng sn đ bt b ông Phong hay bt b ai, chúng tôi ch mun nói là chúng ta không được dùng nhng tṛ lưu manh, đu gi, h cp kiu Cng sn ny đ sinh hot trong cng đng người Vit t do. Cng đng người Vit t do mun được xng đáng vi cái danh nghĩa ny th́ phi là cng đng chung t do, yêu chung l phi, tôn trng s tht, công lư, không được vu oan, vu v, vu khng, áp chế, áp đt người khác, không được thế, hiếp cô, không được gi tṛ phe đng hi người, không th va ăn cướp va la làng như nhng vic làm ti t ca Nguyn Thế Phong, và băng đng Mafia Vit Tân trong v án Vơ Ngc Anh kin Nguyn thế Phong.

Và quan trng là điu tôi mun nói vi các cháu tr tui, nhng thanh thiếu niên Vit Nam hi ngoi ny, nhng người đă được hp th mt nn gáo dc văn minh, tân tiến, ci m, chân tht, t do ca nước Úc Đi Li ny, là các cháu nh đng bao gi hc nhng cái lưu manh, đu gi ny, mà các cháu nht thiết, nht đnh phi, và nht đnh cương quyết, nht đnh quyết tâm, quyết lit loi tr tt c nhng đ̣n ma giáo, nhng th đon gian manh như vy trong tt c các sinh hot cng đng chúng ta.

Các cháu thế h th hai thân mến: Nước Úc có cũng như bt c mt quc gia nào trên thế gii, là ch có  mt bn Hiến Pháp duy nht mt nn lut pháp do Quc Hi thiết lp và thông qua, chính ph ban hành. Chúng ta là công dân Úc , chúng ta tôn trng Hiến Pháp , tôn trong lut ca chính Ph  Úc, nếu có ai đó bt cn vi phm lut th́ người đó s b toà x chiếu theo nhng vi phm trong lut pháp hin hành , đu này r như ban ngày.

Thế mà mt bn hiến pháp , mt nn lut pháp th hai trong mt Quc Gia được áp đt cho gn tám chc người Úc gc Vit ti tiu bang Vitoria và gn 300 ngàn c nước Úc đó là ‘’Bn Ni Quy Hi Cng Đng’’

Tt c các hi đu có bn ni quy riêng đ làm căn bn cho sinh hot hi ch có hiu lc vi các hi viên ca h mà thôi.

Hi viên là ai??? Chiếu  lut Association Act 103/98 th́ ‘’Hi viên ‘’ là người có đóng niên lim, có thanh gia bu c ban chp hành, có d đi hi thường niên…Bn ni quy ca hi A không có hiu lc vi Hi B và cũng không có giá  tr cho nhng người ngoài hi.

Thế mà nhng tṛ ma mănh ca ‘’BCHC ĐNVTD Victoria  ‘’ra thông báo’’ ông A vi phm ni quy Cng Đng bà B v phm ni quy CĐ h đă áp đt nhng điu l kỳ quái đ khng b tinh thn tt c người Vit lưu vong ti Úc noí chung và Victoria nói riêng, bn ni quy CĐ không có giá tr ǵ vi công dân Úc.

 

“NGÀY TÂM T̀NH VI TH H TH 2”

Chúng tôi được biết là nhng người mang danh xưng là “Ban Chp Hành Hi Cng Đng Người Vit T Do”, thc cht ch là mt nhóm người bè phái, tay chân b h ca ông Nguyn thế Phong, người đang ch phi ra Toà v nhng ti danh liên quan đến nhng vn đ’’ thâm lm công qu’’ ca cng đng, s t chc mt bui sinh hot vi nhng người tr Vit Nam vi danh xưng là “Ngày tâm t́nh vi thế h th 2”, được t chc vào lúc 9 gi sáng đến 4 gi chiu ngày 26-6-2010 ti s 92 Knight Ave Sunshine North Victoria.

Đi vi bui sinh hot ny, vi bn phn và trách nhim ca nhng người đă có nhng hiu biết v cá nhân nhng người t chc như Nguyn Thế Phong, Nguyn Văn Bon, Trn Đông…, tư cách, đo đc ca nhng người t chc, và c nhng ư đ âm mưu ca nhng ngựi t chc bui sinh hot ny, chúng tôi mun gi đến các cháu nhng li cnh báo và nhng li khuyên nh chân t́nh.

Hăy cnh giác đây là hot đng ca nhng con người bt xng, cm đu bi tên Nguyn thế Phong, và bên trong là bàn tay nhám nhúa có tm thuc đc bc nhung  ca băng đng Mafia Vit Tân, mt t chc chính tr hi ngoi ca mt băng đng mafia vi nhng th quyn lc và quyn li đen ti, có ư đ mun khng chế mi sinh hot ca cng đng người Vit t do, dưới nhiu h́nh thc và nhng danh nghĩa tt đp, m miu như: kháng chiến, t do, dân ch, nhân quyn.., đ la bp đng bào.

Bi v́ các cháu hăy c̣n là nhng người tr tui thanh niên, nhng người có th là chưa có nhiu hiu biết, kinh nghim chính tr, cho nên chúng tôi mi phi có nhng li tâm t́nh ny, nhưng mà đng thi các cháu cũng là nhng phn t ưu tú ca người Vit t do, nhng người đă được hp th mt nn giáo dc tân tiến, t do, khai phóng, văn minh ca Âu M, Úc…, cho nên chúng tôi không mun đi vào chi tiết ca nhng li cnh báo, khuyên nh, tâm t́nh...

Tóm li, v́ quan tâm, chúng tôi đă phi có nhng li tâm t́nh ny hôm nay, nhưng mt khác, chúng tôi tin tưởng và hy vng các cháu có đy đ tt c nhng điu cn thiết ca nhng con người trưởng thành, văn minh: sáng sut, tri thc, tài năng, đo đc,… đ nhn chân s vic, nhn xét con người, nhn thc l phi, nhn ra chân lư, vân vân, đ có nhng hành đng thích đáng, thích nghi, hp t́nh, hp l, hp lư, quan trng là các cháu phi làm ǵ đ không thn vi lương tâm, phi làm ǵ đ xng đáng là người Vit Nam, và phi làm ǵ đ làm người Vit Nam xng đáng.

 

 Thân ái chào các cháu

 Sơn Tùng

 20-6-2010                                                                                                         

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: