Tại sao lại nói Điếu Cầy là Cộng Sản

 

Chieu Pham

 

 

 

 

 

 

 

1-Tại sao Điếu Cầy là Cộng Sản?

 

     Tại sao lại phải dặt thành vấn đề Điếu  có phải là một tên Cộng Sản hay không? Hắn là hay không là CS cũng chẳng có ǵ quan trọng. Nó trở thành quan trong là v́ có nhiều người nói Diếu đă về với hang ngũ Quốc Gia mà lại cứ đẩy người ta trở lại với CS là sai lầm hoặc nói “Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại”. Nếu quả thực là như vậy th́ đúng là sai lầm thật. Để dánh giá đúng sai ấy, chúng ta phải chứng minh hoặc Điếu không phải là CS, hoặc Điếu chính là một tên CS cho đến khi có sự chứng minh ngược lại một cách rơ rệt. Bây giờ chúng ta đi chứng minh ông Điếu chính là một tên CS

 

1-Tại sao lại nói ông Điếu Cầy là một tên Cộng Sản?

 

     Không có ǵ rơ ràng và chính xác  cho bằng căn cứ ngay vào lời nói của đương sự. Điếu Cầy nói: “Mục tiêu của tôi sang đây là v́ tôi đă nh́n thấy rơ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng th́ sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng t́nh đoàn kết trong ngoài.” (Ngọc Lan/Người Việt)

 

     ĐC đă nói rơ ràng: “Mục tiêu của tôi sang đây là v́ tôi đă nh́n thấy rơ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm....

 

Hỏi:   Vậy Điếu Cầy sang đây để  làm cái ǵ?

 

…để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên.

 

Hỏi:   Đẩy mạnh thông tin giữa hai bên để làm ǵ?

 

     Khi thông tin cân bằng th́ sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng t́nh đoàn kết trong ngoài.” (Ngọc Lan/Người Việt)

 

Hỏi:  Thông cảm giữa hai Cộng Đồng trong và ngoài nước...xây dửng t́nh đoàn kết trong ngoai là cái ǵ?

 

-  Câu trả lời  dễ quá mà cũng c̣n hỏi. Khi Cộng Đồng Hải Ngoại thông cảm với Dảng CS trong nước th́ sẽ không c̣n chống đối việc Đảng CS hà hiếp bóc lột dân lành nay cướp đất mai cướp nhà nữa. Nhất là Hải Ngoại không c̣n tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước việc Đảng CS  VN bán nước cho bọn Tầu Chệt mà mật ước Thành Đô là căn bản. Đảng CS VN rất sợ Cộng Đồng Hải Ngoại moi móc tất cả những việc làm bán nước của chúng làm mất an ninh chính trị trong nước trong khi chúng chỉ muốn mọi sự êm thắm cho đến ngày chúng chuyển giao đất nước này cho Tầu Chệt không c̣n gặp khó khăn do Hải Ngoại gây ra. Cho nên Hà Nội mới đưa ra Nghị Quyết 36 để Hải Ngoại thông cảm, hàn gắn, đoàn kết với trong nước. Đó là công tác của Điếu Cầy, công tác thi hành NGHỊ QUYẾT 36 ĐẤY MÀ.

 

     Tóm lai Điếu Cầy sang đây là để thực hiện nghị quyết 36. Tại sao ĐC không nói toạc ra . Nếu nói toạc ra th́ như là lạy ông tôi ở bụi này, tôi là thằng CS đây th́ c̣n ai tin Điếu nữa. Cho nên người ta nói trong cuộc họp báo, những câu trả ḷi cua ĐC rất thông minh. Sang đây để thực hiện NQ 36

 

Điếu Cầy là Cộng Sản

 

2-Tại sao lại nói Điếu Cầy là Cộng Sản?

 

     Ở đây ta cũng dặt thêm một câu hỏi: ĐC nói:tôi sang đây là để làm việc kết nối..... ĐC sang Mỹ để làm việc.....chứ không phải sang đây dể chơi, bị tống xuất như quư vị thấy mà là sang để làm việc, có công tác hẳn hoi chứ không như thấy bên ngoài. Đó chỉ là h́nh thức thôi. Đấy cũng là hai mặt của một vấn đề nếu chúng ta dem phối hợp với công tác của nghị quyết trên. Nói ra th́ khi phân tích cho tới nơi tới trốn th́ quư vị có thể nói là vạch lá t́m sâu. Nhưng đối với CS là phải thế v́ CS đồng nghĩa với gian manh, dối trá. Đó là ư của các vị Lănh tụ CS đó. C̣n thông thường kiểu VN th́ chỉ nói: " Nói như Vẹm". Cũng v́ cả tin cho nên thế giới đặc biệt là dân Miền Nam chân chất của chúng ta.  mới tin vào Hiệp Định Geneve và Hiệp Định Paris..

 

 

     Nếu không phải sự ra đi của ĐC là một sự chỉ định th́ ĐC sẽ phát biểu khác tỉ như:" Hiện tôi chua có chương tŕnh rơ rệt nhưng có lẽ tôi sẽ....", hoặc “ư định của tôi là….”chứ không phải : TÔI SANG ĐÂY LÀ ĐÊ LAM....(như là một công tác được giao phó mà ĐC biết trước.)

     Việc thực hiện Nghị Quyết 36 là công việc của Đảng của nhà nước chứ không phải việc của dân thường. Ở đây Điếu đi làm việc của nhà nước, việc của Đảng th́ Điếu là người của Đảng  của Nhà Nước. hay nói khác đi: Điếu Cầy là Cộng Sản

 

 ĐC lên đường vội vă

     ĐC lên xe từ trại giam và chở thẳng đến phi trường Nội Bài, không kịp thay cả đôi giép tổ ong. Thế mà ĐC c̣n có thể thông báo cho anh em bạn biết để gủi thư ra ngoài nữa. Không phải la thư gửi tay mà là c̣n phải cất giấu, kim chỉ vá may vào áo. Bạn bè c̣n phải viết lách cũng đ̣i hỏi thời gian.  Kinh nghiệm trong trại giam cho biết trong hoàn cảnh đó, Công an như muỗi đứng sát bên, nói năng ,nhờ vả một câu cũng phải lén. vả lại chúng đông, lén cũng không xong chứ đừng nói khâu thư vào áo ma đem ra ngoài , sang đến Mỹ. Nói rằng không được thông báo trước là sai sự thật

 

     Đó là hai chuyện nhỏ nêu lên để suy nghĩ. (Chuyện nay ĐC đă giải thích có lư trong một buổi họp báo mới đây v́ ngay khi c̣n ỏ trong trai vào những ngày cuối th́ đă có tin dồn là Đ C sắp được trả tự do nên mọi sự đă được sắp xếp trước. Đó là đúng sự thật)

 

3-Tại sao lại nói Điếu Cầy là CS?

 

     Điếu Cầy chỉ chống Trung Quốc Xâm lược, không chống Đảng CS VN.

Tầu Chệt là quân xâm lược (bên mua). Đảng và Nhà Nước là lũ bán nước. Lũ bán nước lại là anh  em, 16 chữ vàng, 4 tốt với bọn bán nước. Tại sao chống thằng mua mà lại không chống thằng bán trong khi thằng bán tội nặng hơn thằng mua. Tại sao lại có sự mâu thuẫn đó. Điếu không phải là thằng ngu mà không biết cái mâu thuẫn đó? Tại v́ thằng bán nước là phe ta c̣n thằng Chệt là phe địch cho nên Điếu chỉ biểu t́nh chống Chệt mà không chống tụi CS VN bán nước. Chỉ có thể giải thích sự mâu thuẫn này là hữu lư nhất. Như thế th́ Điếu thuộc phe ta tức là phe Đảng CS VN hay nói khác đi: Điếu Cầy là Cộng Sản.

 

4-Tại sao lại nói Điếu Cầy  là CS?

 

     Tại phi trường Los Angeles, khi  bước chân xuống phi trường, Điếu Cầy  đă gặp ngay một đoàn nguời đông đảo ra đón, một sự kiện mà chắc Điếu Cầy chưa từng thấy. Trong hoàn cảnh ấy, khi được trao cờ Quốc gia,Điếu Cầy đột nhiên phải đứng trước  hai ngả đường, hoặc nhận hoặc từ chối. Sự chọn lựa của ĐC lúc này phản ảnh chính xác nhất tư tưởng hoặc khuynh hướng chính trị của đương sự. Điếu Cầy đă từ chối cờ Vàng. Chúng ta không thể biện minh cho Điếu Cầy là không biết ǵ về biểu tượng ấy v́ từ sau 1975 và nhất là từ năm 1990 về sau này hầu hết mọi ngươi  đều biết về  xă hội  miền Nam trước năm 1975, về mọi mặt kinh tế , văn hóa, tự do, dân chủ như thế nào mà một người như Điếu Cầy khong thể không biết. Chúng ta cũng cần nhớ rằng vào lúc ấy ĐC đang đứng trên dất Mỹ , nơi mà ĐC được trả tự do. Sự lựa chọn không vào phe Cờ Vàng là đúng ư của ĐC muốn. Tư tưởng đă hướng dẫn việc làm của ĐC và tư tưởng ấy nói lên:

Điếu Cầy là Cộng Sản.

 

5- Tại sao lại nói Điếu Cầy là CS?

 

     Dân ta thường nói “ Ngưu tầm ngưu, Mă tầm mă”. Đoàn  người  với cờ quạt, biểu ngữ chào đón không làm rung động ĐC v́ đoàn người này không cùng phe với ĐC nhưng ĐC dă chọn Trúc Hồ. Nhiều người nói rằng Trúc Hồ thân Cộng. Cách đây mấy bữa, Tên Nguyễn Phú Trọng chê Trúc Hồ đă soạn những bản nhạc không thích hợp. Thế là một nhóm người dă lên tiếng ngay: “Vậy Trúc Hồ đâu phải là VC”. Hôm nay ĐC dă thân với TH th́ cũng đúng thôi.

 

     Trên đay là những nhận xét dựa trên những sự kiện khách quan hoặc dựa ngay vào lời nói của chính ĐC dể đi đến những kết luận ĐC là cộng Sản nhưng không phải v́ thế mà chúng ta cố đẩy họ đi ngược đường với chúng ta. Chúng ta vẫn mong sẽ có một chứng minh khác chứng tỏ ĐC không phải là Cộng Sản

 

     Thái dộ của chúng ta vẫn là thêm bạn bớt thù song luôn luôn đề cao cảnh giác dể tránh những thiệt hại cho Cộng Dồng. Bản tính hiền ḥa cua dân tộc chúng ta là không làm hại họ nhưng cũng tránh đừng dể hại dến ta. Chúng ta cũng có thê biết phần nào hướng đi của họ qua những kinh nghiệm của những người dến trước Diếu Cầy nhất là trong giai đoạn sắp tới, Hà nội sẽ tung ra 20 triệu Đô la dể tăng cường hệ thống phát thanh, TV cho dến năm 2020 cũng là năm chót của kế hoạch bán nước Thành Đô. Nghề phát thanh,thông tin cũng là lănh vực sở trụng của Điếu Cầy. Biết nhu vậy là để chúng ta chuẩn bị đối phó với những kế hoạch mới trong công tác thục thi NQ 36 của chúng đă dược đề ra từ 10 năm nay và đă bị chúng ta bẻ gẫy.

 

                                                                                          Pham Quang Chieu

 

   

 

 

 

 

 

SƠ   HỞ  CỦA   ĐIẾU – CÀY

 

Ông Điếu-Cày đă “ thất bại “ từ 25% đến 30% tại buổi hội-luận ở W/DC Thủ-Đô  Hoa-Thịnh-Đốn

 

·Có thể, v́ “vô t́nh “ và sự thông-minh “qúa bén nhạy “ của Ông Điếu-Cày...đă đưa Điếu-Cày đến chổ “thất bại “ mà chính Ông không biết...ngay cả phần đông thính-gỉa trong pḥng hội ( có thể ) cũng không biết Điếu-Cày đă bị “gảy đổ...!!!“ họ không hiểu đựơc thế nào là gảy đổ hay thất bại !!! ? ( theo ư riêng của tôi...)

·Chỉ có một ngừơi biết đựơc...đó là ngừơi đă đặt câu hỏi với Điếu-Cày“  Anh nghĩ ǵ về  Hồ-Chí-Minh  ? “. Chỉ hơi tiếc..ngừơi đă đặt câu hỏi...( không đựơc trả lời...)  không có cái “ mĩm cừơi độ-lựơng...” cho sự SƠ  HỞ của Ông Điếu-Cày...rồi ung nhung bứơc ra khỏi pḥng hội...

Tôi không dùng chữ tệ-hại hơn.. nhưng hơi tầm thừơng...có ngừơi đă đứng lên..viện cớ...đại-ư nơi đây Tự-Do... ngừơi ta có quyền từ chối không trả lời.. ( gián tiếp..như để biện minh cho Ông Điếu-Cày...và bảo ngừơi đặt câu hỏi là Cộng-Sản... )

BIỆN  GIẢI

Sơ  hở “Thất  Bại“ thứ nhất ..

Ông ĐC. Ăn nói ..khá chửng chạt...ở cái tuổi kề 60...Riêng tôi, không hiểu “ tại sao “ĐC lại đi nứơc cờ  “ hạ sách?“ tránh né ( hỏan binh ) với mấy chữ “ XIN MIỄN B̀NH-LUẬN Ở ĐÂY “

·“Tại sao ? “ ĐC  không muốn trả lời hay không dám trả lời v́ thiếu tŕnh-độ hiểu biết...hoặc tự dối ḷng ḿnh...để không trả lời ? trứơc “ thanh thiên bạch nhật ...” (  Anh nghĩ ǵ về Hồ-Chí-Minh ? )

·Ông Hồ-Chí-Minh đă chết.. mặc dù xác Ông chưa tan...! Không lẽ hồn ma bóng quế của Ông Hồ c̣n luẩn quẩn đâu đây...và ám ảnh Ông Điếu-Cày...?  hoặc là ĐC đă hổ thẹn hay hảnh -diện.. ? v́ Ông là một cháu ngoan bác Hồ.. và cũng là ngừơi lính bộ-đội ( 15 tuổi - 1971  đă vào Nam / B́nh-Định )  với chiếc nón cối tai bèo.. che khuất vầng trán cao.. thông minh của Ông...và đôi dép râu dẩm nát miền Nam VN...như kẻ chiến-thắng ! ?

·Uẩn-khúc nào ? bí-ẩn nào ? mà Ông ĐC c̣n giử kín trong tim...? một ngừơi đă ra hải-ngoại với SỨ  MẠNG  TRUYỀN – THÔNG...( với ứơc mơ lớn lao.. hàn gắn vết thương cho quê-hương và dân-tộc VN...trứơc viển-tựơng NÔ-LỆ và bị ĐỒNG-HÓA...) mà không thể nói lên.. vài cảm nghĩ về Lănh-Tụ tối cao của CS/XHCN- miền Bắc hay ( của ḿnh nếu có ...? )

·Đối với kỷ-thuật an-ninh và t́nh-báo “Thẩm Vấn“ ( trắc nghiệm tâm-lư ..trung-cấp )..Nếu tôi không sai...Ông Điếu-Cày đă vụng về.. vô t́nh để lộ một SƠ  HỞ...khi Ông Điếu-Cày đă từ chối...không bày tỏ sơ qua vài cảm nghĩ về Ông Hồ-Chí-Minh ( dể gây hiểu lầm ...! ?) {Xin Miển B́nh-Luận ở đây!}. Hơi thiếu sự khôn ngoan.. v́ trong tim.. có thể.. c̣n nhiều uẩn-khúc và âm thầm khó nói...Tôi xin nhừơng lại sự lựơng gía cho qúi-vị An-Ninh và Cảnh-Sát ( ban thẩm-vấn...)

·Riêng tôi.. với cái nh́n của một công nhân Mỹ..gốc Việt..Ông ĐC đang cần những ǵ ở Mỹ và khắp thế-giới...Tôi cầu mong ứơc mơ của Ông thành sự thật như ông đă nói và HỨA với đồng-bào tị-nạn Hải-Ngoại ( Cộng-Đồng W / DC ) và một số ngừơi ở Quốc-Nội đang trông chờ Ông..trong lănh-vực gíơi hạn “ truyền thông “ ...Mong Ông mạnh tiến trên con đừơng v́ nứơc và dân Việt.. một cách chân thật .

Sơ  hở “ thất bại “ thứ hai..

·Ông Điếu-Cày thiếu sự phản ứng và bản lănh..nói vài lời...!!! ?  khi cá nhân Bà Kim-Oanh tặng và quàng khăn cổ ..với biểu tựơng Cờ Vàng...( khi chưa đựơc 90 triệu đồng-bào Việt-Nam đồng thanh chấp nhận ) { đúng hơn là..đựơc đa số..phần đông của 90 triệu ngừơi dân Việt-Nam..ở Hải-Ngoại và Quốc-Nội biểu quyết...) như Ông ĐC đă tuyên-bố.. lá cờ chỉ là “ Bỉểu-Tựơng...” Ông có cái “ lư đúng “ và khó xử của Ông. Vấn đề nan gỉai cho dân-tộc Việt-Nam là giữa hai lá cờ...và chiếc áo CH/XHCN..trứơc viển- tựơng dân-tộc VN sẽ bị làm nô-lệ và bị đồng-hóa...

·Riêng tôi,  Cờ Đỏ chỉ là lá cờ của Đảng Cộng-Sản VN...( ở Mỹ là lá cờ Hamburger ! ? xin hỏi mấy Bà..Cô ...có đúng như vậy không ! ?  )

·Xin Ông Điếu-Cày và Bà Kim-Oanh tha thứ cho tôi đă trêu ghẹo qúi-vị một chút cho vui mà thôi...Tôi thừa biết Ông Điếu-Cày bị ở vào thế lửơng nan...( giữa ngả ba đừơng...với sứ mạng truyền-thông hải-ngoại...và ứơc mơ thầm kín...)

·Không biết GS. Kim-Oanh có thâm ư trắc-nghiệm tâm-lư...khi tặng và quàng khăn cho Ông Điếu-Cày hay không ! ? chỉ có Trời biết...Đất biết ! ?

Sự ” lệch lạc...“  ( ? )

·H́nh như.. có một sự vô-ư..nhầm lẩn...của một số ngừơi đă đặt câu hỏi với Ông Điếu-Cày...Họ đă vô-t́nh tửơng-tựơng..vĩ-đại HÓA  ông ĐC.

· 30-4-1975  ĐC. mới chỉ có 18 tuổi..Năm 1971 (14-15 tuổi..SBTN ) với cấp bậc “ BINH  NH̀ “ ( ? ) . Điếu-Cày đă vào Nam để Giải-Phóng cho đồng-bào miền Nam...thóat khỏi cảnh ngoại-bang Mỹ và ngụy quân.. đă và đang hiếp dâm..bốc lột..hành hạ..đày đi kinh-tế mới.. đánh tư-sản..cứơp giựt nhà cửa.. đất đai..vơ vét tài sản...của dân và đánh đập dân tàn bạo...( chưa kể đến tù tội và trả thù...hèn hạ...với những thủ tục đầu tiên..dollars..vàng cây...) { mĩa mai và chua xót ! }

·Thực ra 30-4-1975... ngày vinh-quang bất tận.. mà lănh-đạo CS/XHCN/VN đă tung hô chiến-thắng...! Ông bộ-đội dép râu..nón tai bèo.. Điếu-Cày không có một quyền lực.. quyền hạn và trách-nhiệm ǵ cả...{ ( Anh Điếu-Cày hoàn toàn vô tội...lúc đó..Anh cũng chỉ là nạn nhân...đứng bên phía tấn công... mà thôi ) Anh Điếu-Cày chỉ là kẻ nhận lệnh..chạy theo..xung phong và bóp c̣... nếu có ! ? Anh Điếu-Cày ḥan ṭan không có ch́-huy và ra lệnh... )( ? ) May mắn cho Anh Điếu-Cày là chưa chết hay bị thương...! }

CUỐI   CÙNG

· Dù dứơi một h́nh thức nào...Anh Điếu-Cày đă vào Nam với một qủa tim trong sáng đầy nhiệt huyết...để gỉai-phóng cho đồng-bào miền Nam...mà Anh đă ôm ấp lên đừơng...như chúng tôi đă cố-gắng chiến-đấu trong tư thế “ tự vệ “ . Riêng tôi, luôn kính trọng Anh..( nếu có thể..yêu thương và qúi mến Anh..như một ngừơi Việt-Nam...cùng nhau chân-thành trở về với dân-tộc Việt...mà suốt một quảng đừơng dài...dân-tộc Việt-Nam đă giết hại lẩn nhau...một cách mơ hồ...Nguyên nhân ..không phải do thế-hệ của chúng ta...( thế-hệ đă gây nên máu lữa...đă chết hết ...từ lâu rồi...) Nay chỉ c̣n thế-hệ của sự xâm lăng..nô-lệ..đồng-hóa...đă lộ diện gần 10 năm qua và đang tiêu-diệt lần ṃn Việt-Nam...

·Nếu thực sự Việt-Nam là quê-hương của Anh...Tự-do..( tự-do ngôn-luận... ) dân-chủ.. dân-quyên,,và nhân quyền...như Anh đă ứơc mơ...

Ṭan dân Việt-Nam và chúng tôi đang trông chờ bàn tay đóng góp của  Anh..trong t́nh ngừơi..t́nh tự dân-tộc VN ...với qủa tim “ chân thật ” của Anh... như Anh đă “ HỨA “

Xin Anh hảy v́ quê-hương Việt-Nam mà giử trọn lời “ HỨA “

Hảy nắm lấy tay nhau...thương yêu nhau...nhừơng nhịn nhau...( hy-vọng chúng ta không c̣n chơi game...đánh lận con đen..với nhau  nữa...)

V́ thế-kỷ 21..văn-minh điện-tử ṭan-cầu-hóa..ngày nay..KHÔNG  dể xử dụng mưu mô..bưng bít..lật lọng và xí gạt thiên hạ đựơc nữa...phải thế không Anh?

” Hởi những tên nô-lệ...ai không có một quê-hương để yêu thương... “

 

                                             NGUYỄN - LỄ   ( Thanksgiving 2014 )

 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố Vấn An Ninh

Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám