Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác gi "Tâm tư Tng thng Thiu" đă đào nhim, sang đot tài sn quc gia

 

TRONG V̉NG 15 NĂM: TU CNG S ĐÁNH: PHI DP CAO TRÀO DÂN TC VÀ PHC HI VNCH

 

Hà Nhân Văn

 

 

 

 

 

 Mc b́nh lun thi s này đă có mt quá tŕnh viết lách trên 20 năm. tui gn đt xa tri như chúng tôi, viết được kỳ nào hay kỳ y, mng ngày y. S thn trng đn đo là tiêu chun căn bn. Nêu vn đ "Tâm tư Tng thng Thiu" trên mc này, tuyt nhiên không phi là ch gii thiu hay phê b́nh mt cun sách như thường t́nh. Ngày 21-6-2005, nón ci Phan Văn Khi (PVK) đến Bch c yết kiến TT Bush, không c không kèn không trng nhưng nó đă m ra mt chương mi trong lch s bang giao Vit - M. Ts. Nguyn Tiến Hưng (t đây viết tt NTH) cho ra đi "Khi đng minh tháo chy" San Jose, vào chiu th By 19-6 và cũng ngày y nón ci PVK đến Seattle hp báo và tiếp tân b đng bào ta biu t́nh đ đo d di. PVK nói đi cương đă trang tri xong mt giai đon đen ti. Vũ Khoan tháp tùng đi xa hơn, nói đi cương rng, cuc chiến Vit - M vi di sn ca nó đă khép li. Khoan nói thng đó là cuc chiến ca M và VN. Trong cuc phng vn ca báo The Washington Times, Khoan b i xuyên tc lch s VN cn đi rng t thp niên 1930 VN ch có mt ĐCSVN lănh đo, ngoài ra không c̣n lc lượng nào khác! Đng minh M tháo chy là như thế đy. Rt ráo VNCH ch là vai tṛ lính ph lc, nói theo CS mt cách thô b là đánh thuê! Ông Thiu là tay đu s ca lính ph lc đánh thuê! Đi s Hoa Kỳ Michalak mi đây tr v M đă tuyên b "đao to búa ln" như thế nào đ khen ngi nhng tiến b ca bo quyn CSVN. Và như thế đó, ta đă nghe rơ! Ông là nhà ngoi giao và ngoi giao kiu M "American first" nên l t nhiên ông phi nói như thế. Ch có điu đáng lưu ư: đài VOA và RFA làm ni bt và rm r k nim 15 năm bang giao Vit - M. Đài VOA là tiếng nói ca Hoa Kỳ, l t nhiên VOA phi làm tṛn chc năng. Đài RFA dù không phi là tiếng nói chính thc nhưng ai cũng biết đó là lung thông tin ca USIS, cơ quan thông tin Hoa Kỳ trc thuc b ngoi giao M dù RFA ăn lương do quc hi chi, tc ăn lương ca người th thuế (tax payers). Cũng chng có điu ǵ đáng thc mc. Xong mt pha!

 

Pha ngon mc th hai, NTH ra mt "Tâm tư tng thng Thiu", sách chưa đến tay đc gi, đài RFA đă có mt cuc phng vn NTH khá nng nhit ca Vit Hà. V k thut chuyên nghip th́ đó là cuc phng vn khéo, khá đy đ, không có ǵ có th chê. Nhưng li thế này, có hàng chc tác phm giá tr ca người Vit hi ngoi, RFA không bao gi gii thiu ly mt câu cho phi phép công b́nh ti thiu ca mt cơ quan thông tin ca "người th thuế" như RFA, ngoi tr vài ba cun ca anh em phe ta, gà nhà. Đó cũng là truyn thng ca RFA t ngày thành lp (hy vng rng tân giám đc Nguyn Khanh vn gc sư phm, người có khí phách và cương trc s xóa gn cái truyn thng "gà nhà" vi nhau, mèo khen mèo dài đuôi). RFA thi phng "Tâm tư Tng thng Thiu", tc khc, tc thi khi sách này mi ch là gii thiu Westminster. Che mt sao ni "thế gian" VN hi ngoi vn có nhng nhân vt mà đu có c ngàn ht sn. Có nhng "tr" siêu siêu đng "con rui bay qua cũng biết con đc con cái"! Ví von cho vui vy thôi.

 

Mt quyết đnh ca Vatican b nhim Gm. Nguyn Văn Nhơn, ni tiếng "giao lưu son st" vi bo quyn CSVN thay ĐTGM Ngô Quang Kit, vô t́nh hay hu ư đă đánh xp, đánh tan cao trào tranh đu ca giáo dân VN đ̣i công bng công lư. V Thái Hà, Tam Ṭa, Đng Chiêm là đin h́nh. Tr li "Tâm tư ca TT Thiu", thiên h li toan tính ǵ đây? Dù toan tính ǵ chăng na th́ cũng đy sơ h, u trĩ, h hênh (xem phâàn sau), ch là "Khi đng minh tháo chy" xào xáo li, thêm mm mui hoa lá cành. Đy! Lănh đo VNCH là như thế, "quan thy M ép buc đến thế vn bo sao nghe vy ri tht bi, b b rơi th́ chi bi phàn nàn, tâm t́nh tâm s! Nay li tâm tư vi NTH. Ts. NTH là ai? Trong 9 năm lănh đo min Nam, tâm tư ông Thiu mt tri đy p. NTH chưa là "thân thn" ca ông, mi có vài ba năm cui ăn vi VNCH, vn là ngoài l nếu so vi tướng ĐVQ hay ông HĐN, thi gian không dài bng nhng năm tháng NTH phc v Hà Ni vn c̣n đy mt tri oán than, ut hn ca dân Vit.

Sao li là tâm tư? Tâm tư ca mt người đang dưới m? C Thiu có phép nào đi m sng dy đ ci chính hay xác nhn đúng, sai? Dù vy, cun sách y trên toàn b mt góc đ chính tr xa xa, nó đă nói lên được điu này: cuc chiến VN là ca M, lănh đo min Nam là loi tay sai "gi d bo vâng" ca M.

Thế thôi! Nó phn bin li (dùng tiếng Quan thoi Bc Kinh mà CS Hà Ni nhai li), phn bin v mt thc ti đang sng đng hi ngoi: chế đ và quân đi VNCH đă và đang được phc hi. T thc ti lch s 1955-1975 t phc hi. Các s gia M và Tây phương có lương tâm và công chính đang phc hi danh d và s thc lch s rt trong sáng cho chế đ và quân đi VNCH. Ông Thiu không bao gi là mt tiêu biu duy nht cho chế đ y. Ít nht ông Thiu đă không t như "tâm tư" ca ông mà NTH đă phơi bày. Dù sao, "Tâm tư ca TT Thiu" vi đy mâu thun và o hóa, NTH đă nói lên được mt điu xa gn theo tam đon lun: mt Nguyn Văn Thiu quá tm thường qua tâm tư, mt Thiu không có khí phách lănh đo, M bo sao nghe vy cho nên lănh đo thế th́ chế đ y cũng như thế y. Phc hi cái ǵ! Quên đi đ "hai bên người ta thanh thn làm ăn vi nhau" như ch hướng ca Đs. M Michalak. Cn phi tay, xóa đi n nn dĩ văng!

 

Tng minh tháo chy" đến "Tâm tư TT Thiu", xin nói thng và nói rơ: Đó ch là mt "lung", mt ch hướng mà thôi. Tôi nghiên cu k và so sánh 2 cun này: văn th, văn phong và ph t, nghĩa là t ch nhưng, mà, thế... cho đến văn phm, cú pháp đă khác nhau, làm như th không cùng mt người. Văn là người mà! "Style c'est l'homme!" Hy vng đó ch là thói xu đa nghi ca HNV, ch trước sau vn là mt NTH - mt Nguyn Tiến Hưng 35 năm nh́n li là mt NTH tháng 4, 1975 đă đào tu đào nhim và đă sang đot tài sn quc gia (xem phn sau).

 

T THƯỢNG ĐNH AN NINH Á CHÂU

 

B trưởng QP M Robert Gates tham d hi ngh thượng đnh an ninh Á châu Singapore tun qua (June 4, 2010), gm 28 nước, trong đó phái đoàn VNCS do Đt. Phùng Quang Thanh lănh đo. Đáng lưu ư là có c Trung tướng Nguyn Chí Vnh, th trưởng, con bài thân cn nht ca Bc Kinh tháp tùng. Vnh có nhiu du hiu s được Bc Kinh đy lên thay Nông Đc Mnh vào đi hi đng th XI-1, 2011. Ông Gates được các nước ĐNA và Nam Hàn hoan hô nhit lit, nc ḷng tin tưởng. Bt. Gates được c Á châu chú ư và cm kích qua bài tham lun ca ông trên tp chí Foreign Affairs mà HNV đă dn. Như mt khng đnh Bt. Gates kết lun cho bài viết ca ông rng "Giúp các nước khác tt hơn là cung cp cho h nn an ninh ca chính h s là ch́a khóa và là cuc trc nghim kiên tŕ vai tṛ lănh đo toàn cu ca Hoa Kỳ và cũng là phn thiết yếu (a critical part) đ bo v nn an ninh ca Hoa Kỳ (báo đă dn, s May & June, vol. 80, no - bài đu, tr. 2-6). Gates tái minh đnh vai tṛ lănh đo toàn cu ca Hoa Kỳ (US global leadership). Điu này c n Đ, Úc Đi Li, Nht Bn mc nhiên nh́n nhn. Theo báo chí, phái đoàn Trung Cng t ra xa cách vi M, hn là TC không khi nhc nhi trong ḷng thy các nước ĐNA và Á châu như n Đ rt vn vă vi ông Gates.

 

BC KINH CÔNG KHAI "B MT" M

 

Theo thường l đă 3 năm qua, M và TC hp hi ngh quân s thường niên gia cp b trưởng quc pḥng. Theo d trù, sau hi ngh an ninh Á châu, Bt. Gates s qua Bc Kinh hp vi b trưởng quc pḥng TC tun này. Đt nhiên, Bc Kinh đơn phương hy b. Ông Gates và Hoa Thnh Đn phn ng nh nhàng mi là đau cho Bc Kinh. TC vn là "ḷ la" ca chiến tranh. Năm 2009, Bc Kinh bám sát M v s vũ khí bán trên thế gii, hơn 100 t đô la (so vi M dn đu là 661 t, k c vũ khí quân vin. Tiến xa hơn, TC đă cung cp k thut và "kh năng ht nhân" cho Miến Đin. Như vy, sau Bc Hàn, TC s có thêm mt đàn em có đu đn và bom nguyên t.

 

VIT NAM ĐI V ĐÂU?

 

Trung Cng s không bao gi buông tha VN. Nguyn Chí Vnh tháp tùng tướng Thanh đi phó hi an ninh Á châu là mt du ch - lp li. Theo d đoán ca vin chiến lược quc tế, trong 15 năm ti, TC s thanh toán "vn đ Bin Đông" trong đó có Trường Sa. mt nc cui cùng TC s đánh chiếm các đo c̣n li. Mc tiêu xa ca nó là tiến đến vùng đo Côn Sơn tim năng du khí nhiên liu ln nht ca VN. Đă t lâu ri Bc Kinh m chiến dch "din biến ḥa b́nh" ngay trên đt nước VN (s bàn sau), chi vin và xâm nhp vào báo chí, văn ngh và các t chc văn hóa VN đ gây nh hưởng Hoa hóa ngoi quc nhân, "Din tiến ḥa b́nh" ca TC đă lan rng qua hi ngoi. Lănh đo ĐCSVN và đc v t́nh báo Bc Kinh đă biết rng "ngy" (VNCH) đă và đang tri dy rt mnh hi ngoi, nht là M và Úc châu. Mt VNCH đang được phc hi khá mănh lit, 35 năm nh́n li là mt! Phi đánh xp! Bc Kinh cũng như Hà Ni Đ thy rng cao trào dân tc chng TQ khi phát và lan tràn t hi ngoi. Vi Bc Kinh và Hà Ni, cho rng, rt nguy him v́ cao trào y đă gn lin vi VNCH đang phc hi. Phi đánh xp cao trào này, phi "minh chng" bng lch s (!) VNCH là "ngy", lănh đo VNCH t NĐD đến Nguyn Văn Thiu là tay sai M! Xin cn thn!

 

CÁI ĐNG SAU "TÂM TƯ TNG THNG THIU"

 

Ông NTH M này gn na đi người, ông nghè nhn nơi đây làm quê cha đt t, được cha m M thay cho đng sinh thành nơi quê xưa đng chua nước mn, hai c ni tiếng mt vùng là đo đc gương mu, ăn ngay lành rng ḷng nhân ái. Nhưng "sinh con ai n sinh ḷng"! Dù vy thân thế ông nghè cũng OK quá đi. T ph M đ li mt s đc tính cao quí như ṣng phng (fairness), "fairplay" nhưng ông li lăng quên.

 

 Qua v xut bn "H sơ dinh Đc lp", ông đă không "fair" và phm hai ti: đào tu - đào nhim trong khi thi hành trng trách quc gia mà TT VNCH tin cn y thác cho ông vi hy vng "c̣n nước c̣n tát". S là, quc hi M chun b cúp hết vin tr cho VNCH. TT Thiu cung cung nên c ông làm trưởng phái b qua Hoa Thnh Đn đ thuyết phc quc hi M vi các h sơ mt minh chng Nixon ri Ford đă cam kết vi VNCH như thế nào. Phái b này c̣n có mt s thành viên trong đó có ông Nguyn Ngc Bích by gi đang làm x lư thường v giám đc Vit tn xă. Ông là trưởng nên ông được cm chiếc cp cơ mt quc gia. Có l, ông Thiu kỳ vng nơi ông NTH do nhc ph M ca ông là mt ngh sĩ thế lc thượng ngh vin. Ô hô! M mà! Cui cùng "dă tràng xe cát bin Đông" chng nên cơm cháo ǵ, ông đào tu li M vi v con.

Nên nh ông qua M vi thông hành công v và công lnh ca chính ph, mi phí tn do ngân sách quc gia đài th và ṭa đi s VNCH phi cung ng mi th cn thiết, ông phi v VN đ báo cáo công tác dù đă tht bi. Tham v Phm Dương Hin ra tn phi trường Dulles đón ông và ông Bích. Thu c̣n sinh thi ông Hin đă thut li cho tôi ghi làm tài liu chi tiết v v này và điu gi là “h sơ dinh Đc lp”. Rt tiếc tham v Hin sm qua đi nên HNV không được nêu lên mt nhân chng chết đây. Nhưng c̣n các nhân chng khác như ông Nguyn Ngc Bích đang vùng th đô HTĐ. Ông Bích tr v trong cơn hp hi ca chế đ c̣n NTH li, ông cum tt c tài liu vô giá y, vn không phi ca riêng cá nhân ông Thiu mà ca quc gia VN.

Lut văn kh rt cht ch nghiêm ngt. VN theo lut văn kh Pháp, tài liu lưu tr văn kh gi là tài sn quc gia (fonds nationaeaux). Dù là nguyên th quc gia cũng không được t tung t tác đi vi các tài sn tinh thn và vt th này. Dù sao th́ trong t́nh thế du sôi la bng vào tháng 4-1975, ông t́nh c đă có công to đi vi đt nước nh gi được các tài liu vô giá này ca quc gia ri "hơn 10 năm nghiên cu" (li m đu), ông cùng vi J. L. Schecter in thành sách "H sơ dinh Đc lp" (bn Anh ng), tht đ s 908 trang vi các ph lc tài liu vô cùng quí giá gm 211 trang cùng vi nhiu h́nh nh sng đng hiếm quí.

Do vy, ti sang đot tài sn, dĩ công vi tư li tr thành mt công trng bt ng. Nhưng ti đào tu, đào nhim trong khi thi hành công v ca ông th́ vn c̣n đó. L t nhiên s sách s ghi rơ. Gi như ông đng viết rng ông đă tng "ym tr cho nhng chiến sĩ cm súng ti chiến trường". Ông v VN làm c vn cho Cao Sĩ Khiêm, Thng đc NHTƯ VNCS vào lúc cá nhân ông đă n đnh, ông đang ging dy ti ĐH Howard, Washington DC. Ngân hàng ca bo quyn t khi ông v làm c vn th́ càng ngày càng đ bác, ngu si, b rc, tham nhũng cao ngt tri.

 

Tác gi NTH trong phn m đu sách HSDĐL li đy p ân t́nh vi chế đ t do min Nam, viết rng: "Nước VNCH đă sp đ, đng minh b trng, xóm làng tan hoang. Người ra đi đy nước mt, k li tù đy tang tóc". NTH cũng biết như thế mà! Ô hô! Năm 1987, khi nhn được b sách này nhà Gs. NMH, ĐH George Mason, HNV tht là cm đng và cm kích công tŕnh ca Ts. Hưng và bn dch trác tuyt ca hai ông Cung Tiến và Nguyn Cao Đàm. Do gi ư ca Gs. H. tôi đă nng nhit trnh trng gii thiu tác phm quí này trên nhiu báo mà HNV cng tác. Thm chí báo Thi Lun phi phàn nàn "anh khen hơi quá li". Nhưng s thc là như thế, phi đ đng hương ta biết rơ ngn ngun M ha cui như thế, c nước VNCH b la "ngon lành" như vy. Thế ri NTH bước qua b gii tuyến bên kia. Đường ông, ông đi. Vy thôi.

 

Trên đây, HNV nói ông Hưng đă lăng quên s ṣng phng ca t ph M ca ông là do s thc rơ rt như thế này: 1. Ông đă quên các thành viên trong phái b đi cùng vi ông đem theo cp tài liu cơ mt ca quc gia. Ông không mt ln nhc đến h, nguyên do và xut x ca HSDĐL.

2. Ông đă b mang tiếng là đánh ln con đen khi nói rng TT Thiu trao cho ông cách đó 2 tháng. Không, không phi thế. B́nh thường th́ ông Hưng đă phm ti h́nh s "sang đot tài sn quc gia", lut văn kh gi là "fonds nationeaux".

Nhc li. Nếu ông không đào tu đ cùng ông Bích tr li VN, ông đă phi hoàn li cho TT Thiu cái cp h sơ mt y. Chc hn khi ri VN ch khi nào ông Thiu li đ li cho các anh nón ci. Nhưng dù sao th́ HSDĐL qua cun sách ca ông vn c̣n măi măi. S liêm khiết và lương ho trí thc đó NTH phi ghi rơ đây là tài sn quc gia ca nhà nước VNCH. Ông may mn "ngi mát ăn bát vàng" ch không phi là mt công tŕnh kho cu ca cá nhân ông. Ai cũng biết, giá tr ca tác gi và tác phm do công tŕnh kho cu công phu mài mit ca ḿnh. Tài liu hc, mt môn hc thiết yếu ca kho cu và ca s hc mà s hc lạ là khoa hc tài liu. Do vy, do xut x, tài liu HSDĐL là tài sn quc gia.

Bây gi vi "Tâm tư TT Thiu", vn tng y xào đi xào li, chng thy tâm tư ca ông Thiu đâu c. Mt HSDĐL, NTH do t́nh c đă có công to nhưng ri ving minh tháo chy" xào ti xào lui li thành "Tâm tư ca TT thiu" tác gi đă hin ra mt người sang đot tài sn quc gia cho mc tiêu kinh doanh lch s. Cho rng như vy cũng đành vy thôi nếu không có mc tiêu xa gn như s trùng hp hay thế nào đó nhân dp nón ci PVK đến M trước đây.

  

 

                                                       

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: