Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cộng Sản Việt Nam Và Cuộc Bầu Cử Quốc Hội Khóa XII
 

Phùng Ngọc Sa

 


Theo đúng lịch tŕnh ấn định th́ đến 20 tháng 5, năm 2007, Quốc Hội Khóa XI của cái được gọi là Nhà Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ măn nhiệm. V́ thế, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản hiện đang gấp rút nhóm họp để tiến hành tổ chức bầu cử Quốc Hội Khóa XII. Đây là một nhiệm vụ vô cùng to lớn và quan trọng; lần nầy th́ Ủy Ban Bầu Cử không thể tùy tiện như trước muốân làm ǵ th́ làm, do đó mọi hành động cần phải đắn đo cân nhắc tỉ mỹ. Lư do:Việt Nam bây giờ đă được chấp nhận vào sân chơi quốc tế; cụ thể đă gia nhập vào tổ chức Thương Măi Thế Giới, tức W.T.O (World Trade Organization). Do đó Trung Ương Đảng phải vận động thế nào để nhào nặïn cho Quốc Hội Khóa XII trở thành bộ mặt mới; một bộ mặt mà từ trong nước cho đến quan sát viên nước ngoài trông vào sẽ thấy hoàn toàn khác hẳn với các khóa trước. Lần nầy CSVN phải làm thế nào vừa chứng tỏ cho quốc tế biết, quốc hội của họ gồm đủ mọi thành phân dân tộc; một quốc hội đa nguyên đa đảng, đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam, lại vừa chứng minh cho thế giới thấy Việt Nam, một đất nước đang tiến lần tới nền dân chủ văn minh nhất thế giới. Điều khó khăn cho bọn cầm quyền trong công việc nầy, là tuy phải diễn kịch, bầu cử cho ra vẻ dân chủ, nhưng phải 100% cuội và dzơm, v́ nếu chơi tṛ chơi dân chủ thật sự, cứ thẳng mực Tàu: nghĩa là phải có luật lệ bầu cử dân chủ, có tự do truyền thông báo chí để tuyên truyền và “đánh bóng”cho các ứng cử viên; đặc biệt là tất cả các ứng cử viên sẽ có cơ hội tiếp xúc tự do với cử tri hầu tŕnh bày lập trường và xác định đường lối hành động của ḿnh một cách trung thực th́ chế độ cộng sản sẽ bị “bể mánh” và sập tiệm. V́ thế, lần nầy ủy ban tổ chức bầu cử của đảng phải vô cùng thận trọng. Do đó tất cả những ǵ được gọi là tiểu xảo, bịp bợm, dối trá, lường gạt và gian manh mà đảng CSVN đă học hỏi, rút kinh nghiệm và tích lũy được từ trước th́ lần này chúng sẽ tận dụng khai thác, đem ra ứng xử với quốc hội Khóa XII và các Khóa tiếp(?) . ., mục tiêu là biến quốc hội khóa nầy thành một quốc hội dân chủ nhất từ trước đến nay. Nhưng thựïc chất phải hoàn toàn cuội để đóng vai tṛ dân chủ giả hiệu trên sân khấu chính trị VN.
Trước khi đi vào chi tiết về kỹ thuật tổ chức để tiến hành bầu cử quốc hội Khóa XII, chúng tôi xin sơ lượïc tŕnh bày đến độc giả quá tŕnh của cái được gọi quốc hội CSVN từ trước đến nay:

I-/ Quốc hội của chế độ CSVN:

Tại các quốc gia dân chủ nhất là tại các nước Tây phương, với chủ trương tam quyền phân lập; tức là ba ngành Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp đều độc lập và riêng biệt. Không một thẩm quyền nào của một trong ba ngành nói trên được phép dẫm chân lên ngành khác. Nói chung là dẫm chân lên nhau.
Mục đích của chế độ phân quyền chẳng qua là ngăn ngừa, tránh không để t́nh trạng chuyên quyền có thể xảy ra đưa tới một thể chế độc tài. Với truyền thống dân chủ triệt để đó th́ quốc hội là một cơ quan tối cao đầy quyền lực, thực sự là đại diện và là tiếng nói của tất cả tầng lớp dân chúng trong xă hội để điều hành đất nước.
Đối với Việt Nam Cộng Sản hiện nay là một quốc gia có chế độ độc đảng th́ t́nh trạng của nó không khác ǵ với một gánh hát tuồng. Nếu trong đoàn hát mà ông bầu cần có đào kép để diễn tuồng, th́ đảng CSVN, kẻ đang nắm độc quyền thống trị đất nước ắt cũng phải tạo ra đủ cơ cấu cho bộ máy cai trị. Nếu đoàn hát cần có đủ đào thương, kép độc và quân cờ chạy hiệu th́ chế độ cộng sản toàn trị cũng phải có đủ cơ cấu như Hội Đồng Bộ Trưởng, Viện Kiểm Soát Tối Cao và Quốc Hội.
Theo Hiến Pháp và bộ máy tuyên truyền của đương quyền CSVN thường huynh hoang tuyên bố th́ quốc hội của cái được gọi là Nhà Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là Cơ Quan Quyền Lực Cao Nhất Nước. Nhưng với thực trạng và h́nh thức bầu cử hiện nay, ngành Lập Pháp của Việt Nam không xứng đáng với danh vị đó v́ những lư do sau:

- Thứ nhất: trong khi tại nước dân chủ văn minh, những ứng cử viên tham gia tranh cử quốc hội phần lớn đều là các chính trị gia, tầng lớp trí thức và chuyên viên có nhiều kinh nghiệm; họ tham gia tranh cử, đua nhau vào quốc hội là muốn đem kinh nghiệm, sở học và kiến thức của ḿnh để tranh đấu trong nghị trường; họ dùng nó để soạn thảo luật lệ giúp cải tiến xă hội và đưa đất nước đi lên. Trái lại tại Việt Nam, trên thực tế các thành viên quốc hội hiện nay cũng như trong quá khứ đều không đạt đủ điều kiện và tiêu chuẩn đó. Nói chung, họ ít học, không kinh nghiệm, thiếu kiến thức chính trị, quan trọng là chế độ CS không chấp thuận cho họ làm đúng nghĩa vụ đó.

- Thứ hai: Các ứng cử viên tham gia tranh cử đáng lẽ phải là những nhân vật thực sự đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của người dân, trong thực tế họ là người của bọn cầm quyền đưa ra tranh cử không phải do khả năng, mà tùy theo mức độ trung thành với đảng dưới h́nh thức Đảng Cử Dân Bầu, Đảng Chọn Dân Lựa. Như vậy điều mà CSVN tuyên truyền đề cao quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao nhất nước th́ hoàn toàn sai sự thật. Quốc hội VC chẳng qua là một công cụ tay sai và là chậu kiểng để trang trí chế độ.

* - Những hành động trái nguyên tắc, bất hợp pháp của quốc hội VC từ trước đến nay:

a-) Không có luật lệ; tổ chức bầu cử một cách thiếu dân chủ, sai nguyên tắc. Điển h́nh: ngay cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên được tổ chức vào ngày 6-1-1946, khi chưa tiến hành bầu cử mà Việt Minh Cộng Sản (VMCS) đă tự động nhường cho phe đối lập quốc gia là Mặt Trận Quốc Dân Đảng gồm có Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng cùng Việt Cách của cụ nguyễn Hải Thần 70 ghế quốc hội mà không thông qua bầu cử; chưa kể một việc làm sai nguyên tắc khác, đó là việc cựu Hoàng Bảo Đại đang ở tại Sầm Sơn dưới h́nh thức bị quản chế. Ngài không yêu cầu, không đăng kư ứng cử, cũng chẳng có vận động tranh cử, thế mà vào ngày 7-1-1946, một ngày sau khi cuộc bầu cử chấm dứt th́ đă có phái đoàn từ Hà Nội tới thông báo cho cựu Hoàng biết:” Ngài đă đắc cử tại tỉnh Thanh Hóa với 92% số phiếu”.Trong quyển Con Rồng Việt Nam ở trang 222, cựu Hoàng đă cho hay, là ngài không biết đến ngày giờ bầu cử và chẳng đi bầu, thế mà ngài đă trúng cử được một số thăm rất cao. Riêng việc nhường lại 70 ghế quốc hội cho phe đối lập quốc gia th́ Hồ Chí Minh khi núp dưới tên Trần Dân Tiên trong cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh” đă viết để tự đánh bóng đề cao ḿnh; họ Hồ viết :”Hồ Chủ tịch đă t́m được một giải pháp rất thích hợp:nhường cho Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Tường Tam 70 ghế quốc hội để cho chúng chia nhau, hoặc muốn bán cho người nào xuất tiền mua”. Ư họ Hồ muốn chửi xéo phe phái quốc gia trong vấn đề đ̣i chia ghế.

b-) Mang nhiều h́nh thức áp đặt: Các đơn vị bầu cử đều được lệnh của đảng bộ địa phương phải thu xếp thế nào khi có kết quả th́ số phiếu phải tương xứng với chức vị lănh đạo.Ví dụ, khi c̣n sống th́ bao giờ Hồ Chí Minh phải được số phiếu cao nhứt từ 98 hoặc 99%; khi y chết th́ vinh dự đó phải được dành cho chức vị Tổng Bí Thư đảng, rồi sau đó lần lượt đến các Ủy Viên trong Bộ Chính Trị.

c-) Không có tự do bầu cử: theo bộ máy tuyên truyền VC nói, tự do đầu phiếu, nghĩa là ai muốn đi bỏ phiếu hay không là tùy theo cá nhân và hoàn cảnh gia đ́nh. Trên thực tế, người dân bắt buộc phải đi bầu và nhận chỉ thị rơ là bầu cho ai. Cụ thể, mổi người dân trong tổ dân phố, hay thôn xóm đều được cấp phát một Thẻ Cử Tri; đến ngày bỏ phiếu cử tri đem thẻ đó đến tŕnh diện pḥng phiếu và công an trách nhiệm sẽ đóng mộc vào thẻ để chứng minh là cư dân ở địa chỉ đó có đi bỏ phiếu. Sau ngày bầu cử, công an khu vực kiểm tra lại và sẽ đối phó tùy theo đối tượng. Những ai bị bệnh nặng đi lại không được th́ thùng phiếu sẽ được đưa đến tận nhà. Việc cúp hộ khẩu và cúp tem phiếu được triệt để áp dụng với những ai có hành vi chống đối việc bầu cử.

Đưa ra một số dữ kiện cụ thể và điển h́nh nói trên để chứng tỏ quốc hội CSVN chỉ là một tổ chức bù nh́n. Tuy nhiên, trong quốc hội đầu tiên của chính phủ Liên Hiệp Quốc-Cộng vào năm 1946, tuy bị đa số đại biểu VMCS khuynh đảo quấy phá, tạo khó khăn trên diễn đàn. Nhưng c̣n có một số đại biểu trong khối quốc gia đối lập như quư ôngTrần Trung Dung, Cung Đ́nh Quư, Đào Hữu Dương v.v. mạnh dạn chỉ trích nhưng hành động trí trá gian xảo của chính phủ Hồ Chí Minh. Nhưng càng về sau, khi họ Hồ đă loại xong các đại diện chính đảng quốc gia ra khỏi guồng máy chính quyền vô sản; chính phủ Liên Hiệp Quốc-Cộng bị giải tán, đặc biệt là sau chiến dịch Bắc Sơn năm 1950 th́ quốc hội cộng sản chỉ c̣n là một cơ quan để làm kiểng và t́nh trạng nầy vẫn kéo dài cho đến tận ngày nay.

* Nêu lên một vài diễn tiến và cung cách đóng kịch trong quốc hội các khóa trước:

1- Nội t́nh ứng cử và bầu cử quốc hội Khóa X như thế nào th́ cộng sản giấu nhẹm, không ai được rơ chỉ biết đảng khoe, trong số 460 đại biểu đă có tới 61 người không đảng, 3 độc lập và một sĩ quan cấp đại úy của chế độ Sài G̣n; ư cộng sản Hà Nội muốn tuyên truyền là họ thuận để một y sĩ đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa cũ, tức bác sĩ Nguyễn Thành Trai, người từng cộng tác với bác sĩ Trần Đông A, giải phẫu một ca mổ phức tạp để tách rời hai em bé song sinh thành công từng nổi tiếng trên thế giới; cộng sản chấp thuận cho họ tham gia tranh cử và đă trúng cử. Có điều đặc biệt là khi cộng sản nói tới con số 61 đại biểu độc lập không đảng, mà họ lại giấu không nói rơ cho đồng bào biết, các đại biểu nầy cũng do Mặt Trận tổ Quốc đề cử. Thật đúng như người dân chất phát thường nói:”Vô ra cũng thằng cha VC lúc năy”giấu đầu hở đuôi và lui tới chỉ là một ḷ cộng sản.

2- Trong quư 3, năm 2001, quốc hội được đảng cho phép diễn kịch thêm để thể hiện quyền lập pháp của ḿnh bằng cách triệu tập Hội Đồng Bộ Trưởng và buộc các thành viên trong chính phủ phải tŕnh bày chánh sách và lề lối làm việc của Nhà Nước. Tiểu xảo và thủ thuật nầy được các đài phát thanh và truyền h́nh tŕnh chiếu công khai cho dân chúng biết mọi sinh hoạt nội bộ của quốc hội để chứng tỏ là ngành Lập Pháp Việt Nam thực sự có quyền, đă tách dần không thống thuộc vào đảng nữa. Có điều ngạc nhiên, kể từ thời gian đó trở đi, th́ hệ thống tham nhũng trong nước mỗi ngày một dày cộm và được hệ thống hóa, khiến bàng dân thiên hạ kêu trời là:” Tham nhũng bắt nguồn ngay từ quốc hội.”

3- Ngày 19-5-2002, đảng cộng sản lại rung chuông gióng trống tuyên bố tổ chức tranh cử 498 ghế cho quốc hội Khóa XI – Lần nầy Hà Nội làm ra vẻ tiến bộ hơn để chứng tỏ quốc hội của họ có đầy đủ quyền lực nên trước khi tranh cử đă công khai loại 3 Ủy Viên Trung Ương Đảng ra khỏi danh sách ứng cử viên. 3 tên bị loại đó là Trần Mai Hạnh, Tổng Thư kư Hội Nhà Báo v́ dính líu tới vụ án Năm Cam; Trần Trung An, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nam Định v́ tội tham nhũng và Lê Công Minh, Phó Bí Thư Thường trực, Tỉnh ủy Quảng B́nh v́ tội giả mạo hồ sơ. Quả thật là bọn chúng đă lấy vải thưa che mắt thánh; thử hỏi Việt Nam có hàng vạn tên tham nhũng gộc mà chỉ lựa ba thằng tượng trưng đưa ra làm “dê tế thần”. Đúng là tṛ khỉ.

4- Vào ngày thứ Sáu 19-7-2002, sau khi có kết quả bầu cử, quốc hội Khóa XI khởi đầu phiên họp nhiệm kỳ th́ Nguyễn Văn An, chủ tịch Khóa X lại được tái đắc cử chức chủ tịch quốc hội. Có khác lần trước, các đại biểu bầu chủ tịch quốc hội bằng cách giơ tay, khóa nầy th́ màu mè và có vẻ dân chủ hơn, các đại biểu tiến hành bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín: Kết quả: 99 thăm không chấp thuận ông An và 20 phiếu trắng.

5- Quốc hội các khóa trước th́ chỉ cần Thủ tướng chính phủ theo lệnh đảng đưa danh sách các thành viên Hội Đồng Bộâ Trưởng ra th́ các đại biểu vội vàng gật đầu lia lịa, lần nầy kịch bản dân chủ được dàn dựng kỹ hơn, mặc dầu thành phần nhân sự đă được Trung Ương đảng chấp thuận thông qua, nhưng các đại biểu vẫn đóng kịch tiến hành công tác khảo hạch khả năng, hạnh kiểm, lư lịch và quá tŕnh kinh nghiệm của các ứng viên để rồi cuối cùng các đại biểu quốc hội quyết định bác bỏ một số đề nghị; ví dụ: quốc hội từ chối không chấp thuận để cho Đào Đ́nh B́nh làm Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tăi; v́ thế Phó Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng tạm kiêm nhiệm cho đến khi t́m được ứng viên khác.
Nhờ các màn tŕnh diễn linh hoạt và cụ thể nói trên mà ngày thứ Ba 6-8-2002, hăng Reuter đă điện đi từ Hà Nội cho biết:” Quốc Hội Việt Nam không chấp nhận thông qua thành phần do chính phủ đề nghị. Việc nầy cũng nói lên được một phần nào các đại biểu quốc hội đă dành lại quyền mà Hiến Pháp đă ủy quyền cho họ, cái quyền được công nhận bởi Hiến Pháp, chứ không phải công cụ cho chế độ như trước đây”. Theo giới ngoại giao tại Việt Nam th́ đây quả thật có sự tiến bộ nhiều hơn so với các khóa trước. Trước phản ứng nầy cho thấy truyền thông Tây phương vẫn c̣n bị gạt và VC lại qua mặt quốc tế một cách dễ dàng.


II - Chuẩn bị quốc hội Khóa XII.
Như đă tŕnh bày ở đoạn đầu, nhà cầm quyền CSVN chuyến nầy phải tạo cho Quốc Hội CSVN Khóa XII một bộ mặt mới, một quốc hội có đủ mọi thành phần dân tộc và đa nguyên đa đảng như mọi giới mong muốn; v́ thế trong buổi hiệp thương lần thứ nhất, khi nhóm họp tại Hà Nội ngày 23-2-07 vừa qua, Ủy Ban Thường Vụ quốc hội cho biết, trong số 500 đại biểu sắp bầu gồm có 169 làm việc cho cơ quan trung ương và 331 ở tại 61 tỉnh và thành phố, kiểm tra lại th́ thấy có hơn 90% là người của đảng, do đó Gs Lưu Văn Đạt Tổng Thư kư Hội Luật gia có ư kiến, ông nói: “cơ cấu quốc hội mà có hơn 90% là đảng viên là một điều không hợp lư. Ngoài ra, Tiến Sĩ Nguyễn Đ́nh Diệu, giáo sư Đại Học Quốc Gia Hà Nội lại phát biểu: “Quốc hội mà không có cơ cấu cho ứng cử viên tự do, có nghĩa là quyền tự do ứng cử của người dân đă bị loại trừ và như vậy th́ đâu c̣n ư nghĩa”. Trước phát biểu có tính cách tích cực và đi đúng với xu hướng thời đại, Ủy Ban Thường Vụ quốc hội cảm thấy ngượng và công việc tiến hành bầu cử Khóa XII bị khựng lại để chuyển qua một h́nh thức khác.

Tất cả lời phát biểu màu mè nói trên chẳng qua chỉ là một kịch bản của các kịch sĩ đă nhuần nhuyển và thuộc bài. Thực sự mọi kế hoạch không phải mới có bây giờ mà ngay từ lúc Hà Nội vừa kư Hiệp Ước Thương Măi với Hoa Kỳ th́ CSVN đă quyết định là quốc hội Khóa XII phải là một quốc hội có bộ mặt dân chủ đa nguyên đa đảng, nhưng thực chất vẫn chỉ là một quốc hội bù nh́n; một chậu kiểng để trang trí chế độ; có nghĩa là tổ chức bầu cử phải hành động như có dân chủ thật nhưng lại hoàn toàn dzơm, cuội và Vũ Như Cẩn.
Muốn tổ chức thành công một cuộc bầu cử giả hiệu để làm dân chủ cuội, CSVN phải trước hết hoàn thiện cơ chế bầu cử ; thứ đến là phải tăng số đại biểu chuyên trách:


a-) Hoàn thiện cơ chế bầu cử: Trước đây, tất cả ứng viên đều phải thông qua Mặt Trận Tổ Quốc, có nơi đó giới thiệu mới được tham gia tranh cử. Nhưng lần nầy th́ khác hẳn; cơ chế bầu cử được sửa đổi lại, các ứng cử viên được khuyến khích trực tiếp ghi danh bầu cử mà khỏi qua trung gian của cơ cấu ngoại vi của đảng là MTTQ. Điều nầy mới nghe qua thấy có phần mới lạ. Nhưng độc giả đă từng theo dơi t́nh h́nh Việt Nam th́ biết rơ là bọn cầm quyền trong thời gian qua đă kín đáo lập ra một số hội đoàn ma, vài tổ chức chống cộng giả, đặc biệt là có nhiều nhà đối kháng xuất hiện. Thực chất bọn người nầy đều cùng ḷ cộng sản với nhau, song một là v́ không đồng quan điểm, khác băng đảng với bọn đương quyền ác ôn trong đảng; hai là tranh ăn không lại với của bọn cầm quyền bèn nổi lên chống lại đảng rồi trở thành đối kháng. Bọn VC chỉ cần bí mật chỉ định một số người trong các tổ chức nói trên ra tranh cử như điều kiện trao đổi để rồi chúng tự động ra ứng cử là đạt.


b -) Tăng số đại biểu chuyên trách: Ví dụ điển h́nh, trong quốc hội Khóa XI có 498 đại biểu th́ con số đại biểu chuyên trách là 25%; chuyên trách là những đại biểu trông nom về các ban chuyên môn như kinh tế, tài chánh, đối ngoại và luật pháp. Khóa XII sắp tới có 500 đại biểu th́ cộng sản sẽ tăng số đó lên 30%; xin nhớ đă là chuyên trách th́ nặng về chuyên môn và nhẹ về chính trị như thế tiện cho VC xếp đặt thành phần nhân sự.
Câu hỏi đặc ra: bọn chuyên trách được tuyển chọn từ đâu và thuộc thành phần nào? Qua tiết lộ của Ủy Ban Thường Vụ quốc hội cho biết: chúng được tuyển từ hai giới dưới đây:
Thứ nhất: mấy tên được gọi là trí thức khoa bảng hải ngoại, bọn háo danh, tự vỗ ngực cho ḿnh là người của Mỹ về tham gia tranh cử và chắc chắn chúng sẽ được trúng cử để đóng vai tṛ đối lập cuội.
Thứ hai: tuyển lựa mấy thằng đối lập cuội mà đảng đă gầy dựng dạy dỗ trong thời gian qua cùng với bọn được gọi là đối kháng tỉ như Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần Mạnh Hảo v.v. để sử dụng vào công tác chuyên trách.


Ghi chú: Một điều quan trọng mà chắc chắn những ai t́nh nguyện tham gia tranh cử nếu tỉnh táo đều sẽ thấy trước: tuy nói là tự động và có quyền tự do tham gia ứng cử, không phải theo thể lệ cũ như trước, nghĩa là Đảng Cử Dân Bầu, Đảng Chọn Dân Lựa hay do MTTQ giới thiệu. Tuy nhiên, hồ sơ tranh cử căn bản phải theo thể lệ hành chánh, nghĩa là phải đi theo hệ thống cơ sở, nơi ghi danh tranh cử như: tổ dân phố, ban, ngành đoàn thể hội đoàn và thôn xóm. Tại các nơi đó chỉ cần một hồ sơ ngụy tạo hay một bức thư nặc danh vu khống nào đó, th́ ứng cử viên bị tố liên hệ sẽ lập tức bị loại ngay từ cơ sở hay địa phương. Nói như vậy có nghĩa là đương quyền CSVN đă có đủ trăm phương và ngàn kế để tạo ra một tầng lớp ứng viên tranh cử như của họ muốn và trở thành đại biểu quốc hội thi hành đường lối của VC trong kịch bản dân chủ giả hiệu tại Việt Nam.
Với tất cả thông tin, dữ kiện thâu thập được, cùng với những nhận định của các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam và tiên đoán của giới truyền thông quốc tế th́ quốc hội cộng sản Khóa XII và kế tiếp của CSVN, trước sau cũng chỉ là quốc hội bù nh́n để đóng vai tṛ đối lập cuội cho bọn đương quyền thống trị
– Quư độc giả chờ xem –

 

PNS
 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: