Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nht khuyn ph h́nh Bách khuyn ph thanh"

 

Ông Châu Kim Nhân Bé Cái Lm!

 

 

 

"Nht khuyn ph h́nh - Bách khuyn ph thanh". Đó là câu tc ng ca Ba Tu vi nghĩa: "mt con chó thy h́nh bóng th́ sa, trăm con khác không biết chuyn đu đuôi ǵ, nghe con kia sa là c nhao nhao sa m c lên." T câu đó, Ba Tàu rút li thành mt thành ng: "ph h́nh ph thanh", theo tiếng Vit ta, có th dch là "sa bóng sa gió".

 

Nhưng câu trên, mc du nói v chó thuc nghĩa đen, c̣n nghĩa bóng - và ch v nghĩa bóng là thuc v con người thôi - là không biết t giáp ǵ, h nghe ai nói câu ǵ hp vi ư ḿnh, không cn tht hay gi, đúng hay sai, là c hùa theo. Hiu như vy đ tránh s hiu lm người viết bài này có ng ư không tt. Hăy xem người M, lúc hai người tranh c, k thng thế được gi là "upper dog", k lép vế b gi là "under dog" đó sao!

 

"Nht khuyn ph h́nh, bách khuyn ph thanh" là câu chuyn ông Châu Kim Nhân phn ng mt cách hung hăng v́ b chm t ái bi mt đon văn ngn nói v ông trong quyn "Tâm Tư Tng Thng Thiu" (TTTTT) ca ông Nguyn Tiến Hưng (NTH) trích t cun sách "There To The Bitter End" ca bà Anne Blair. Thế ri nhiu người hùa theo ông Nhân công kích ông Hưng túi bi. Cnh tượng đó, ông Trn B́nh Nam, trong bc thư gi ông Trn Thin Hu, 13 tháng 6, 2010, đă khéo léo không dùng "bách khuyn ph thanh", mà dùng t "b hi đng".

 

Như vy, đương nhiên ông Châu Kim Nhân là ch tch cuc b hi đng ông Nguyn Tiến Hưng. Ông Châu Kim Nhân là k "ph h́nh" v́ ông thy đon trích ca ông Nguyn Tiến Hưng.

 

Trước khi bàn k v câu chuyn gia ông Hưng và ông Nhân, tôi xin k vài câu chuyn tương t, cũng là câu chuyn ph h́nh ph thanh:

 

Cách đây vài năm, nhà văn Hoàng Hi Thy có viết câu chuyn "Thuyn Trưởng Hai Tàu". Ni dung câu chuyn là hai ch em Trưng Trc Trưng Nh đu là v ca ông Thi Sách "Thuyn trưởng". Thế ri mt ông nào đó đc được bài "Thuyn Trưởng Hai Tàu" bèn "phóng tay phát đng phong trào đu t Hoàng Hi Thy" bng bài viết bo Hoàng Hi Thy m l n anh hùng dân tc, Hoàng Hi Thy vu khng lch s, ba đt chuyn không có… Thế là mc cm t hào dân tc ni lên, qun chúng cm bút đ kích Hoàng Hi Thy kch lit, không khác ǵ mi đây qun chúng cm bút huà vi Châu Kim Nhân đả kích Nguyn Tiến Hưng vy. Nhà văn Hoàng Hi Thy là mt nhà báo lành ngh, c im lng, mc thiên h chi đ báo bán chy. Cui cùng, ông đă đưa ra bng chng lch s th́ c lp ph h́nh và ph thanh đu im lng, không mt li xin li, im m cúp bút xung. Thc s là mt giai thoi thm thía, không khác ǵ câu chuyn Vương An Thch chơi khăm Tô Đông Pha; Vương An Thch làm hai câu thơ:

 

"Minh nguyt sơn đu khiếu

Hoàng Khuyn ngo hoa tâm"

 

Tô Đông Pha chê Vương An Thch dt: Trăng sáng không th kêu đu núi, chó vàng không th nm trong hoa, và bèn sa li:

 

"Minh nguyt sơn đu chiếu

Hoàng khuyn ngo hoa âm"

 

(Trăng sáng chiếu đu núi, Chó vàng nm dưới bóng hoa). Vương An Thch tm tm cười. Nhân dp Tô Đông Pha chng đi Tân pháp ca Vương, Vương đy Tô ti mt nơi có loi chim kêu đu núi và sâu nm trong hoa, hi ra mi biết là chim Minh Nguyt và sâu Hoàng Khuyn. Tô Đông Pha hi ôi! Té ra "con ma văn t" Vương An Thch chơi ḿnh. (Tô Đông Pha thường khen Vương An Thch là "con ma văn t"). May sao, Tô Đông Pha không có bn ph thanh hùa chê Vương An Thch. Nếu có, không biết Vương An Thch phi đy bao nhiêu người ti ch có chim Minh Nguyt và có sâu Hoàng Khuyn. Có l v́ Vương An Thch quyn ln cho nên không ai dám hùa vi Tô Đông Pha. Đi là vy đy. Thú v tht, đau thương tht, thm thía tht, và cũng ma mai lm. Đi là vy đy, đúng lm! Tuy thi đi có khác nhau, nhưng ḷng người vn như nhau, vn mc cm t cao, t đi, vn ghen tương đ k, vn tt khoe, xu che, và vn có k ph h́nh, lm k ph thanh.

 

Khng đnh li như vy, đ bàn li câu chuyn ph h́nh ph thanh gia ông Nhân và ông Hưng, ch v́ mt đon văn ngn ca ông Hưng trích dch t cun sách "There To The Bitter End" ca tác gi Anne Blair, da theo nht kư ca Tướng Serong và có footnote ca ông Serong na, viết v cuc gp g gia ông Nhân và Tướng Serong:

 

"Khi Huế và Đà Nng b tràn ngp vi người dân di tn, có ông Châu Kim Nhân ti thăm ông và nói đang có cuc thay đi ni các, có th ông Nhân s gi b Quc Pḥng. Nếu như vy, ông Sarong có th giúp ông ta được không. "Được", Sarong tr li, "nhưng vi mt điu kin, đó là lnh đu tiên ca ông là cm ch không được dùng trc thăng làm trung tâm hành quân (command posts), các tướng lănh phi đi trên b đ cùng chết vi binh sĩ (Yes, but there is one condition. That is that your first order is to ban all use of helicopters as Command Posts. Put the damn generals on the ground to die with the troops."

 

Đem so li trích dch trên vi nguyên văn bng Anh ng ca bà Blair th́ ông Nguyn Tiến Hưng đă t ra lương thin và rt mc bo v thanh danh cho ông Nhân. Không hiu v́ sao – Không hiu ông Nhân đă đc cun sách TTTTT, đă đc There To The Bitter End chưa, hay ch nghe ai đó, qua đin thoi, đc cho ông nghe đon trích dch ca ông Hưng, ông ni đoá, v́ không đc k hoc v́ nghe không rơ, hoc v́ chm ḷng trc n by lâu giu kín trong tim thc v cuc gp g gia ông và Tướng Serong, nay người ta nhc đến, ông mt b́nh tĩnh. "Tâm Tư TTT" mà ông viết thành "Tâm Thư…", và mt c tư cách thanh liêm trong ngôn t, phang ông Hưng bng mt bc thư đy ut hn tưởng như ông đang bt chước Đng Dung mài kiếm dưới trăng (1). Dưới đây là nguyên văn thư ca ông Châu Kim Nhân gi ông Nguyn Tiến Hưng:

 

Ngày 8 tháng 6, 2010

 

Thư gi: Tiến sĩ Nguyn Tiến Hưng,

 

Tác gi quyn TÂM THƯ TNG THNG THIU

 

Người gi: Châu Kim Nhân

 

Đ Mc: Li yêu cu đính chính nhng điu sai s tht do tác gi viết trong quyn sách Tâm thư Tng Thng Thiu Đă

 

1. Làm tn thương danh d cá nhân tôi

 

2. Coi thường mt v Tướng đng minh và Mit th Tướng lănh Quân lc VNCH.

 

 

Tôi cc lc phn đi s thiếu ngay thng và s ba đt ca ông Nguyn Tiến Hưng khi viết v tt c s vic sau đây trong trang 48 ca Tâm Thư Tng Thng Thiu: "Khi Huế và Đà Nng b tràn ngp vi người dân di tn, có ông Châu Kim Nhân ti thăm ông Sarong và cho biết đang có cuc thay đi ni các, có th ông Nhân s gi B Quc pḥng. Ông Nhân hi rng: nếu như vy, ông Sarong có th giúp ông ta được không. "Được", Sarong tr li, "nhưng vi mt điu kin, là lnh đu tiên ca ông là cm ch không được dùng trc thăng làm trung tâm hành quân (command posts) các Tướng lănh phi đi trên b đ cùng chết vi binh sĩ, (Yes, but there is one condition. That is that your first order is to ban all use of helicopters as Command Posts. Put the damn generals on the ground to die with the troops). Tôi mun nhn mnh rng ông Nguyn Tiến Hưng đă hoàn toàn ba đt s vic k trên, là v́ nhng đim trên đu sai s tht, tôi xin nêu ra đây:

 

1. Ông đă ba đt và m l cá nhân ca tôi

 

- Tôi khng đnh là tôi không h gp g Chun Tướng Francis Phillip Serong trong thi gian t 10/1974 – 30/04/1975;

 

- Tôi khng đnh là tôi không h xin Chun Tướng Francis Phillip Serong giúp tôi nếu gi chc Tng Trưởng Quc pḥng. Năm 1975, tôi đang gi chc Ph Tá Th Tướng (cho TT Trn Thin Khiêm) tôi không cn phi h ḿnh đi xin x mt ông Tướng ngoi quc, nht là trong mt giai đon khn cp mà nước nhà đang lâm nguy, th́ mt người Tng Trưởng hoc là mt v Tướng lănh nào có th làm được vic vô liêm s đó ?

 

2. Coi thường mt v Tướng đng minh và mit th Tướng lănh Quân lc VNCH Qua s liên lc gia tôi và Chun Tướng Francis Phillip Serong, ông không bao gi dùng ch "Damn Generals" đ mit th nhng Tướng lănh ca VNCH; và nếu có, tác gi cn chng minh tài liu đ đc gi không nghĩ rng chính tác gi Nguyn Tiến Hưng đă dùng ch "Damn Generals" đ mit th nhng Tướng lănh ca quân lc VNCH. Trong lúc các chiến sĩ Quân lc VNCH đă đ bao nhiêu xương máu đ bo v nhân dân ta trong my mươi năm chiến tranh ṛng ră, th́ ông Nguyn Tiến Hưng đang sng Hoa kỳ. Ông có biết rng hai tun l sau khi ông đă ri Vit nam và đang Hoa kỳ, th́ có năm Tướng lănh VNCH đă t tiết thay v́ đu hàng đch và mt s Tướng lănh khác như Tướng Lư Ṭng Bá, Trn Quang Khôi, Lê Minh Đo, đă chiến đu vi binh sĩ cho đến gi phút cui cùng cho đến khi được lnh buông súng.

 

Sao ông n ḷng nào mit th Quân lc VNCH khi viết ra nhng câu ba đt, sai s tht như trong trang 48 ca quyn sách ca ông ?

 

Cui cùng, tôi yêu cu ông Nguyn Tiến Hưng, tác gi ca quyn sách Tâm Tư Tng Thng Thiu chính thc đính chánh vi đc gi trước là đ làm sáng t vn đ và không bóp mép lch s; sau là đ g li danh d ca các chiến sĩ Quân lc VNCH và v Tướng lănh đng minh, cũng như danh d ca cá nhân tôi.

 

Xin trân trng kính chào Ông.

Châu Kim Nhân

7748 Mandan Road

Greenbelt, MD 20770-2167

ĐT.: (301) 474 8390

 

Vi lá thư sc mùi đao to búa ln ca ông Nhân, ông Hưng vn khiêm tn nhă nhn viết thư tr li ông Nhân, như ông Trn B́nh Nam đă nói: "… bc thư ca ông Hưng đă tr li đy đ cho s cht vn ca ông Nhân…" Đy đ vi tính cách "rót nước cha cn" ca ông Hưng. Đy đ vi tm ḷng lương thin bo v danh d cho ông Nhân. Nhưng chưa đy đ vi s thc lch s. Và đây là s thc ca lch s - theo nguyên bn bng Anh ng ca bà Anne Blair vi footnote ca Tướng Serong trong cun There To The Bitter End, trang 221-222 viết v cuc thăm viếng tướng Serong ca ông Nhân vào ngày 23 và 24 tháng 3, 1975 như sau:

 

"As Hue and Danang filled with refugees, Serong received a visit from Finance Minister Nhan. A Cabinet reshuffle was in progress, and Nhan had set his sights on the Defence Ministry. If he gained Defense, would Serong help? ‘Yes,’ Serong replied, ‘but there is one condition. This is that your first order is to ban all use of helicopters as command posts. Put the damn generals on the ground to die with the troops.’ "

 

Đon này ghi footnote s 23, trang 277: "Nhan visits, entries for 23 and 24 March, FPS D24" - (FPS viết tt tên ông tướng "Francis Philip 'Ted' Serong"). "… and Nhan had set his sight on the Defence Ministry".

 

Câu này, trong phn phiên dch ca ông Hưng đă không dch tng ch và tht sát nghĩa, mà ch dch nh nhàng là: "có th ông Nhân s gi B Quc Pḥng". Nếu dch sát nghĩa th́ phi là: "… và ông Nhân đang ngp nghé chc B trưởng Quc Pḥng".

 

Thế mi biết ông Hưng tt bng vi ông Nhân, không đ ông Nhân mt tiếng thanh liêm và trng liêm s. S tht qua nguyên bn là có con sâu Hoàng Khuyn nm trong bông hoa, và có con chim Minh Nguyt kêu đu núi.

 

Vương An Thch đâu có nói sai, Tô Đông Pha ch hăng tiết vt by. Tiếc rng ông Nhân không phi là Tô Đông Pha và ông Hưng không phi là Vương An Thch.

 

Tuy nhiên, đây cũng là mt giai thoi – giai thoi ca hai t thanh liêm và liêm s.

 

Trên đây ch mi nói đến k "phê b́nh" là ông Châu Kim Nhân, c̣n k "ph thanh" th́ chưa nói ti. Trên NET tôi thy nhiu bài hùa vi ông Nhân đ kích ông Hưng, như my ông Nguyn Ngc Linh, Hà Nhân Văn, Trn Bá Đàm, Trn Vit Hi, Mai Thanh Truyết, Đoàn Liêm và Sơn Tùng, v.v... Ông Nguyn Ngc Linh đă có ông Trn B́nh Nam phê b́nh; Hà Nhân Văn không hơn Nguyn Ngc Linh, ghen ghét Nguyn Tiến Hưng v́ Hưng có bng tiến sĩ tht, Hà Nhân Văn có bng tiến sĩ gi. Thm chí khi Sàig̣n, gi mo bng cp đ được hc cán s y tế, b bt qu tang, đem ra toà may nh lut sư Phm Nam Sách cu nn (theo li lut sư Phm Nam Sách). Sang M li khoe có bng tiến sĩ. Khi ra Ṭa California hi bng tiến sĩ đâu, Hà Nhân Văn bo đă đt trước m m nuôi đ tr ơn m. Hà Nhân Văn tr ơn m bng ca gi như vy đy. Thế mà cũng xun xoe khua m. Nhc lm!

 

Riêng ông Mai Thanh Truyết, Đoàn Liêm và ông Sơn Tùng đu được ông Châu Kim Nhân k li qua ba cơm vi ông hoc qua đin thoi. Điu này phi xét k. V́ rng ông Châu Kim Nhân đă phn ng đi vi đon trích dch ca ông Hưng mt cách ht hong vi tính cách như người b cáo. Du hiu đó, như tôi đă nói trên, th hin mt điu ǵ chm đến ḷng trc n đi vi tim thc hoc tâm tư ca ông Nhân, nếu không mun nói là bí n ca cuc gp g gia ông Nhân và ông Serong mà chính ông xin gp. (Theo nguyên bn Anh ng ca bà Blair). Thế ri, ông Nhân mt mt viết thư m l ngược ông Hưng, mt mt ông Truyết, ông Liêm và ông Sơn Tùng gii đc giùm. Trong 3 ông, ch có ông Sơn Tùng gii đc mt cách khéo léo, văn ông khúc chiết, rơ ràng.

 

Tuy nhiên, nhng li ca ngi ca ông đi vi ông Châu Kim Nhân và nhng dn chng v nhng sai lm ca sách v ngoi quc, rt ci lương và rt bôi bác: 

 

RT CI LƯƠNG: Ông Sơn Tùng khen ông Nhân "thanh liêm" và "trng danh tiết". Được! Và chính điu đó đă làm k viết bài này nh́n sai lch s (s nói sau). Ông Sơn Tùng bo là ông Nhân được tiếng là "thy tu" v́ không chu ly v. Ly v s mt thanh liêm. Ci lương hết ch nói! Ca như vy có khác ǵ bn cng sn ca H Chí Minh không v, không con v́ yêu nước; ca Castro không co râu đ th́ gi làm cách mng? Ly v s mt thanh liêm! Nay ông Nhân có v, có l đă gim thanh liêm? Thanh là trong sch, Liêm là không tham, thế mà ông dùng ch rt tham: Ông đem tư cách ca Tướng Serong, đem danh d quân đi VNCH, đc bit là năm v Tướng tun tiết đ áp đo ông Hưng và đ kéo bè kéo cánh v ông, v.v… Và c̣n chê ông Hưng coi thường Tướng Serong, chng t ông tôn trng tư cách Tướng Serong. Cho nên ông không th ph nhn đon viết ca bà Blair (nói v cuc gp g ca ông và Tướng Serong).

 

BÔI BÁC: Ông Sơn Tùng bo, nhiu người có thói quen tin vào sách báo ngoi quc là "chân lư", điu này nên xét li. Nói như vy đúng, đúng ch nên xét li đ có điu nên tin, có điu không nên tin. Nên tin nơi xut x đáng tin. Không nên tin nơi xut x không đáng tin.

 

Nhng câu chuyn mà ông Sơn Tùng vin dn như Alan Dawson và Peter Arnett là không đáng tin v́ bn h là nhng nhà báo, như đ tam nhân bên l cuc chiến Vit Nam. H ch cn có tin tc git gân đ bán báo, bán sách...

 

Riêng ông Serong là mt v Tướng c vn cho ông Thiu trc tiếp trong cuc chiến th́ li nói ca ông là điu rt kh tín. Li na, nhng điu mà bà Blair viết là rút t nht kư cá nhân ca ông Serong. C̣n bà Blair là mt nhà nghiên cu ca đi hc Úc, lănh tin tr cp (grant) ca chính ph, nếu viết mà không có bng chng, b phanh phui th́ mt job, tht nghip, có th làm tiêu tan s nghip. Ông Sơn Tùng đem so sánh my nhà báo nói quàng vi mt v tướng đng đn – theo li ông Nhân, và vi mt bà nghiên cu gia nghiêm túc th́ không th được. Tht là bôi bác. Đt gi thiết, mai mt đây, 30 năm sau, lúc bàn đến cuc đin đàm gia ông Nhân và ông Sơn Tùng, gia ông Nhân và ông Truyết ngày hôm nay, nht đnh rng có ông "Sơn Tùng" vi ông "Mai Thanh Truyết" th hai s bo rng: "điu đó không đáng tin", ông Sơn Tùng nghĩ sao? Ông Sơn Tùng li bo, sao ông Hưng không kim chng vi ông Nhân. Nếu có, th́ ông Nhân nht đnh nói vi ông Hưng như đă nói vi ông Sơn Tùng. Và gi s, ông Nhân không c̣n na th́ ông Hưng kim chng đâu? Tt nhiên phi tin vào bà Blair.

 

Trong cuc chiến Vit Nam, sách lược Hoa Kỳ - đng minh VNCH - khi thế này, khi thế khác, ta không th tin và không nên tin. Tuy vy, vic ông Nhân đến gp ông Serong đ nói đến chc B trưởng Quc Pḥng không my may nh hưởng đến sách lược ca Hoa Kỳ, không my may nh hưởng đến cc din VNCH đương thi, th́ ông Serong bày đt chuyn đ làm ǵ? Nói láo đ làm ǵ? Vy nhng ǵ bà Blair viết v li nói ca ông Serong là đáng tin. 

Tôi nghĩ rng, mun bin h hoc gii đc cho bt c mt người nào, th́ ông Sơn Tùng nên cn thn. S bin h ca ông cho ông Châu Kim Nhân tht qu sai lm, không khác ǵ ông đă bin h cho Ban giám đc đài Vit Nam Hi Ngoi trước đây. 

"Ngon cũng cái lưỡi, d cũng cái lưỡi" là chuyn ng ngôn ca Pháp. Ngày nay ngôn ng đă đến ch rc ri, nhng câu chuyn hin nhiên mà vn c bàn ngang tán dc tht là lon - lon ngôn ng; không khác ǵ xưa, bn qu bin thi Socrate đem ming lưỡi chim chóc bàn ngang tán dc; Tàu th́ có bn qu bin Bit Mc bo: "nga không phi nga, con gà 3 chân, tên bay mà dng". Tôi là con người thc tin, thy kiu lư lun đó th́ gin lm. 

Bây gi tôi nhc đến chuyn v́ ông Nhân mà tôi nh́n sai lch s: Sau cái chết ca anh em Tng thng Ngô Đ́nh Dim, nhiu người bt măn và kháo nhau Trn Thin Khiêm giết ông Dim. Thm chí có người so sánh Trn Thin Khiêm vi chó, có người căi li, chó đâu có giết ch. Tôi ch nghe và tin như vy cho ti ngày ông Châu Kim Nhân làm ph tá đc lc cho ông Khiêm và ông Nhân được nc tiếng là trong sch và trng khí tiết. Tôi nghe ông Nhân trng khí tiết và trong sch th́ đương nhiên ông Khiêm cũng phi như vy th́ ông Nhân mi ph tá ch.

Thy nào t ny, t nào thy ny. Ông Nhân khí tiết th́ ông Khiêm cũng phi khí tiết; đă khí tiết sao có th ly tin thuê đ giết ch? Nht đnh không! Có người li bo Dương Văn Minh và Mai Hu Xuân giết anh em ông Dim. Tôi cũng cho là không đúng, v́ ông Khiêm, ông Xuân, ông Minh đu là bn bè vi nhau, k c Đôn, Đính và Đ Mu na đu được dy d bi nn văn minh Pháp quc th́ không th giết ch được. Hơn na, khi ông Khánh cm quyn sau cuc chnh lư có lp pḥng điu tra đ t́m th phm giết Tng thng Ngô Đ́nh Dim th́ không thy DNA ca ông Nhu và ông Dim qun áo ca các tướng nói trên.

 

Nghe đâu DNA ca anh em tng thng Dim t́m được tay chân và tóc ca tên Nhung nào đó và tên Nhung đă ly dây giy t tht c chết trong quân lao. Sau khi ông Ngô Đ́nh Cn chết, người ta li nói Nguyn Khánh giết ông ông Cn. Điu đó cũng không đúng. V́ rng không t́m thy DNA ca ông Cn nơi bàn tay ca ông Khánh. Cái chết ca 3 anh em ông Dim đn đăi tùm lum, Đng minh M bèn lp pḥng điu tra ti Hoa Thnh Đn t́m DNA ca anh em ông Dim th́ không thy đâu c. Nghe đâu có mt nhà khoa hc nào đó, giu tên, t́m được DNA ca Tng thng Dim trên mt bc tường trng hếu DC. Nay, câu chuyn ông Nhân gp ông Serong, cái nh́n lch s ca tôi li khác. Tôi không nói ra đây, v́ nói th́ đau ḷng, tuy rng có người nói Trn Thin Khiêm và đng bn là Đ Thích (2) đy. Lut sư Nguyn văn Chc có viết, đi khái rng Sadam Hussein tuy chết nhưng không có mt tướng lănh nào phn Sadam c, trong khi ông Dim chết li do các tướng lănh ca ông phn ông, là mt điu s nhc cho nước Vit Nam. Lut sư Nguyn Văn Chc rt đúng. Nhưng Lut sư Chc quên rng nn văn minh Lưỡng Hà có lâu đi hơn nn văn minh Cu Long giang.

 

KT LUN

 

Đ kết lun, tôi xin phê b́nh quyn sách "Tâm Tư Tng Thng Thiu" ca ông tiến sĩ tht Nguyn Tiến Hưng. Ông Hưng đem đ tài liu và s hiu biết ca ông v nhng liên h gia chính ph VNCH và M đ nói lên Tâm Tư TT Thiu. Nhng điu đó có li cho nhng ai nghiên cu v mi tương quan gia đi cường và nhược tiu cũng như ông đă trích dn li Trnh T Gia viết cho Triu Tuyên T do Lư Hng Chương lc thut. Đi vi tôi, khác ông Hưng, tôi không nh́n lch s mt cách dài ḍng như vy. Khi tên quc tc H Chí Minh đem cng sn quc tế v Vit Nam đ dn dà xung vùng Đông Nam Á th́ tư bn quc tế phi chn cng sn quc tế t vĩ tuyến 17 tr xung. Chiến trường Vit Nam tr thành chiến trường quc tế gia tư bn và cng sn. Ông Dim da vào tư bn đ cng c ch nghĩa quc gia, ch quyn quc gia. Đc lp quc gia và quyn li quc tế không tương nhượng nhau, do đó Tng thng Dim b giết - b thuê giết. Min Nam mt t khi TT Ngô Đ́nh Dim chết ch đâu phi mt vào tháng 4-75. Không c̣n ch quyn gi là mt. Cũng như thi Tây thuc, các nhà yêu nước gi nhng bn hp tác vi Tây là cu ly, cu ly thy, cu ly quan, cu ly dân. Cu ly là phát âm theo tiếng Tàu t ch "kh lc" (âm Vit), là làm vic nng nhc, là đy t.

 

Tôi tiếc rng nước Vit Nam đă tng là mt nước nh, nhưng rt hùng trong mt ngàn năm đc lp, không may tr thành nhược tiu vi 100 năm nô l Pháp và càng nhược tiu hơn t khi tên quc tc H Chí Minh đem cng sn v nước theo lnh Tàu cng, dy dân vu khng, la đo, con t cha, v t chng, giết hi gn triu người vô ti, văn hóa băng hoi, ḷng người ly tán, c min Bc mang mt màu tang. min Nam, cng sn np lén dưới đ h́nh thc, xúi biu dân làm lon, vi thù trong gic ngoài li thêm mt bn đâm thuê chém mướn giết ch. Đt nước toàn cơi VN thi kỳ mt vn cho ti hôm nay.

Đt nước Vit Nam c̣n li ǵ, và s c̣n li ǵ? - ch c̣n li nhng trang s hùng ca quân đi min Nam đánh cng sn đ giành li đc lp quc gia và t do dân ch; c̣n li nhng ngôi sao sáng là các tướng lănh, quân, cán chính đă tun tiết khi Minh văn Dương tuyên b đu hàng cng sn.

 

Vit Nam có chính nghĩa, có anh dũng, có hùng khí là nh nhng cái chết tun tiết ca các tướng lănh và quân cán chính. H là nhng ngôi sao sáng chiếu ri cho lch s Vit Nam, là nhng bông hoa đp trang đim cho đt nước Vit Nam, h không thua ǵ Trn B́nh Trng, Hoàng Diu và Nguyn Tri Phương, h không đ cng sn s đến da tht. Tiếc thay nhng bông hoa đó đă mt ln trang đim cho mt vườn hoa như tm b́nh phong che kín mt lâu đài ca bn Đ Thích giết ch. C đt nước Vit Nam đang thi kỳ mt vn, bán đt cho Tàu, ct bin cho Tàu và mt bn du th du thc đang đè đu cưỡi c dân. Điu đó có đúng không?

 

Nguyên nhân v́ sao? Min Nam, nh ông Nhân hi Khiêm Thin Trn, CHXHCNVN nh Nguyn Minh Triết hi Vơ Nguyên Giáp.

 

Đó, cách nh́n lch s ca tôi là như vy, rt đơn gin và nht đnh khác vi ông Tiến sĩ tht Nguyn Tiến Hưng. Quyn TTTTT va mang tính lch s và mang tính hi kư. Đă mang tính lch s, như ông đă trích dn lc thut ca Lư Hng Chương t Đông Chu Lit Quc, sao ông không thy gương sáng, cũng t Đông Chu Lit Quc, ca nhng nhà viết s dũng cm như Đng H đi Tn và 4 anh em Thái S Bá, Nam S Th đi T (3). Ông không được vy.

 

Tuy nhiên, tôi quí mến ḷng lương thin ca ông đi vi nhng người ông biết, lúc ông h bút xung. Nhưng điu đó không nên, s kin rt khách quan, không thân, không sơ. Ngô Thi Chí, em Ngô Thi Nhm, trong Hoàng Lê Nht Thng Chí, Chí vn chép: "... Ngô Thi Nhm s Vũ Văn Ước, na đêm chy ti Trn văn K xin K gii thiu vi vua Quang Trung". S kin là s kin, đâu k ǵ đến cái nhc ca anh rut ḿnh mà không chép. Ông Hưng rt lương thin, lương thin ca mt người có hc vn (không k đến hc v). Nhưng ông không có can đm ca mt người viết s. Nếu ông có can đm ca nhà viết s, sao ông không trích hn nguyên văn Anh ng đon bà Blair viết cuc gp g gia ông Nhân và tướng Serong có Footnote ca tướng Serong đ khi có chuyn ph h́nh ph thanh như my hôm nay.

 

LÊ CHÍNH NGÔN

8 tháng 7, 2010

 

 

 CHÚ THÍCH:

 

1. Trong bài "Thut Hoài" có câu:

"N nước chưa đn đu đă bc

Gươm mài bóng nguyt biết bao rày".

 

2. Đ Thích là k đă hành thích vua Đinh Tiên Hoàng.

 

3. a) Đng H: khi Triu Thun giết vua Tn, Đng H chép s viết: "Triu Thun giết Vua." Triu Thun hi H có th sa li được không? H tr li: "s kin là phi tht, không th sa được." Thun thn b đi.

b) Thái S Bá: Thôi Ch giết vua T ngày t Hi…, Bá viết "Thôi Ch giết vua T ngày t Hi…" Ch gin, giết Bá; Trng chép như Bá, b giết; Thúc cũng chép như Trng, b giết; Quí cũng chép vy. Ch hi Quí: "3 cái đu đă rơi, mày không s chết à?" Quí tr li: "chép s mà không tht, thà chết c̣n hơn."

 Được my ngày, Nam S Th ti, Quí hi:

- Bác đến làm ǵ?

- Tao nghe anh em ti bay b giết hết, tao s không c̣n ai chép chuyn Thôi Ch giết vua T Trang Công, nên tao đến đ chép chuyn đó.

- Thưa bác, cháu đă chép ri,

- và đem cho Nam S Th xem.

- Thế đ ri, tao v đây

 

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: