nhanhu

 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioLearning

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác Giả: Lê Sỹ Minh Tùng

 

Nhẫn Nhục

 

Trên con đường tu đạo chúng ta sẽ gặp rất nhiều thử thách, nhưng trước khi nói về những chông gai trắc trở mà chúng ta có thể sẽ đối diện, chúng ta hăy quay về khoảng 2500 năm trước đây khi Đức Phật quyết định xuất gia xả thân cầu đạo, th́ Ngài phải đương đầu với không biết bao nhiêu là trở ngại. Ngài bắt đầu tu thiền rồi cũng không đạt được những điều Ngài muốn, nếu không kiên nhẫn th́ Ngài đă bỏ cuộc. Ngài tiếp tục tu theo lối khổ hạnh, hành thân hoại thể trong sáu năm trời cũng không đem lại  kết quả thích đáng nào.

 

Thử hỏi ở trường họp của một người thường, chúng ta có c̣n đủ kiên nhẫn để tiếp tục con đường mà chúng ta muốn đi đến nữa không? Sau đó, Ngài tham thiền nhập định trong suốt 49 ngày trước khi Ngài chứng quả Bồ-đề. Sự thành công của Đức Phật không phải là một sự tự thiên mà có, nhưng đây là một thử thách cực độ đức tính kiên nhẫn của một vĩ nhân khi muốn đạt được một chân lư tối thượng để giải thoát cho nhân loại thoát khỏi cảnh sinh tử khổ đau.

Khi đă hiểu sự kiên nhẫn đưa đến thành công lớn như thế, th́ chúng ta tự hỏi nhẫn nhục có ư nghĩa ǵ?

Nhẫn có nghĩa là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt, nghịch ḷng.

Nhục là điều sĩ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến ḷng tự ái của ḿnh.

 

Nhưng trong kinh Phạn không có chữ “nhục”, mà chữ nhục ở đây là do những vị Đại sư khi họ dịch kinh điển từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa mà ra. Họ đă ghép thêm chữ nhục vào cho nó thêm ư nghĩa. Tại sao mà họ làm vậy?

 

Chúng ta c̣n nhớ trước khi Đạo Phật du nhập vào Trung quốc, th́ Đạo Khổng đă phát triển rộng răi trong xă hội này. Đức Khổng Tử đă lấy Hiếu, Để, Trung,Thư làm gốc và lấy sự sửa ḿnh làm căn bản để mà dạy người. Bởi vậy, người Trung quốc có câu:”Sĩ khả sát, bất khả nhục”, có nghĩa là người trí thức thà chết chứ không chịu nhục. Quư vị thử nghĩ rằng: “thà chết vinh c̣n hơn sống nhục” th́ cái giá trị của chữ “nhục” c̣n nặng hơn cái chết.

Bởi vậy, khi dịch kinh sách th́ những vị Đại sư ngày xưa đă ghép hai chữ này lại với nhau cho ư nghĩa của nó thật sâu sắc để chúng sinh ngẩm nghĩ mà tu hành.

Vậy nhẫn nhục là chịu nhục đến chỗ tột cùng không c̣n ai có thể nhẫn nhục hơn thế nữa.

 

Nói như thế th́ người tu Phật tại sao lại cần phải nhẫn nhục?

 

Con đường tu đạo mà muốn đạt thành viên măn th́ không phải là dễ, chẳng hạn như tu thiền không thể nào một sớm một chiều mà đạt được”minh tâm kiến tánh”, và niệm Phật cũng cần thời gian mới đạt được “nhất tâm bất loạn”. Nhưng trên đời này chúng ta nhẫn cái mà người khác không nhẫn được th́ mới thành công được. Muốn thành công nhỏ th́ nhẫn nhỏ, nhưng nếu muốn thành công lớn th́ chúng ta cần phải nhẫn nhiều hơn. Hơn thế nữa, cổ nhân cũng có câu:”Tiểu bất nhẫn, bất thành đại sự”, có nghĩa là việc nhỏ mà ḿnh không thể nhẫn nhục được, th́ việc lớn không mong chi thành công.

 

Chúng ta hằng ngày phải đương đầu với rất nhiều cảnh trái tai gai mắt, đó là chưa kể người đời th́ ăn ngược nói ngạo, gian tham quỷ quyệt, thay trắng đổi đen. Nếu  không có tâm  nhẫn nhục th́ Tham, Sân, Si sẽ nỗi dậy khiến cho Thân, Khẩu, Ư của chúng ta  vọng động và từ đó chúng ta sẽ tạo cho ḿnh những ác nghiệp mà có thể làm trở ngại cho việc văng sinh sau này. Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta nên nhớ rằng tất cả mọi việc trên thế gian này đều là vô thường, ngay cả chính cái bản thân của chúng ta cũng vậy, th́ dầu cho chúng ta có tranh dành, chiếm đoạt, đánh đập, hay sĩ vả người khác cũng chẳng có ích lợi ǵ.

 

Nói như thế không phải chúng ta chọn con đường nhu nhược để sống. Mà con đường chúng ta đi là con đường nhân đạo dựa trên căn bản thêm bạn bớt thù và lấy phương châm là tạo hạnh phúc cho người tức là tự tạo hạnh phúc cho chính ḿnh vậy. Nếu có người chửi mắng ḿnh, th́ ḿnh phải b́nh tỉnh tự nghĩ rằng: Ta có làm ǵ sai quấy không? Nếu có th́ họ sĩ nhục ta là thích đáng rồi, ta không nên cải lại mà chỉ cám ơn họ thôi. C̣n nếu ta trong trắng, th́ những lời chửi mắng kia đâu có dính líu ǵ với ta đâu mà phải bận tâm! Ta nhẫn nhục là v́ ta có ḷng Từ Bi Hỷ Xă, thương người, và không muốn làm người phải đau thương.

 

Nhẫn nhục của ḷng từ bi th́ khác hẳn với nhẫn nhục do tham vọng, sân si, ái dục thúc đẩy. Bởi v́ những nhẫn nhục do ái dục sinh ra, th́ họ cố cắn răng chịu nhục một thời, rồi sau đó sẽ t́m phương hại người để trả thù. Đây là đại ác.  Khi nói về chuyện nhẫn nhục để trả thù th́ trong truyện Đông Châu Liệt Quốc vào khoảng năm 26 đời Châu Kinh Vương, tức là cùng một thời với Đức Khổng Tử tại nước Lổ, giữa vua Việt là Câu Tiển và vua Ngô là Phù Sai.

 

Quư vị c̣n nhớ là Ngủ Tử Tư v́ chạy trốn vua Sở B́nh Vương đă giết hại toàn gia đ́nh của ḿnh, phải nghĩ cách trốn qua ải, chỉ một đêm mà đầu bạc phơ. Sau ông gặp được vua Ngô là Hạp Lư, cùng với Tôn Vủ đem binh về báo thù nhà, nhưng lúc bây giờ vua Sở mới chết. Ḷng thù hận đă khiến ông sai lính quật mồ vua Sở B́nh Vương để bằm tử thi nát ra như cám cho hả giận. Khi vua Việt là Doản Thường nghe tin nước Ngô đang bỏ trống, định đánh lén bất ngờ, nhưng Tôn Tử đă giúp vua Ngô lui binh về kịp. Từ đó giữa Việt và Ngô lại tạo thù kết oán.

Khi vua Ngô là Hạp Lư chuẩn bị kéo quân sang báo thù, th́ vua Việt là Doản Thường bị bệnh chết, con là Câu Tiển lên thay. V́ không nghe lời can gián của Ngủ Tử Tư là đang lúc người ta có tang mà đánh là bất nhân, vua Ngô bị thảm bại mà chết, cháu là Phù Sai lên thay và thề sẽ trả mối hận này. Khi quân đă hùng mạnh th́ vua Phù Sai đánh thắng vua Câu Tiển. Nhưng thay v́ giết đi, lại nghe lời nịnh hót của Thái Tể Bá Hi để cho Câu Tiển được hàng.

 

Trong thời gian bị giam cầm, v́ chí lớn, Câu tiển nghe lời Phạm Lải  đi nếm phân của vua Phù Sai để lấy ḷng trong khi ông ta đang bệnh. Quư vị có thấy là khi con người đă quyết chí báo thù th́ họ chấp nhận làm bất cứ việc ǵ để có cơ hội phục thù. V́ nghĩ rằng Câu Tiển đă ăn năn nên Phù Sai thả “cọp” Câu Tiển về nước. Sau đó Câu Tiển nghe lời Phạm Lải đem mỹ nhân kế Tây Thi, Trịnh Đán cống sang làm cho Phù Sai say đắm mà quên đi pḥng bị. Cuối cùng Câu Tiển đă diệt được Phù Sai.

 

Cái nhẫn nhục của Câu Tiển th́ trên đời nầy khó có ai b́ kịp bởi v́ ở địa vị cao sang tột đỉnh của một v́ chúa tể một nước mà cam ḷng làm tên giữ ngựa, hốt phân, giữ chuồng mà bề ngoài không tỏ ư oán hận. Việc nếm phân cho Phù Sai càng chứng tỏ sự nhẫn nhục đến tột độ và cho thấy chí phục thù mảnh liệt đă giúp cho Câu Tiển đến chỗ thành công. Nhưng sự thành công nào mà không phải trả giá. Cái giá ở đây là từ khi Câu Tiển nếm phân, ông ta sinh ra bệnh hôi miệng cho nên dù cao lương mỹ vị ông ta ăn cũng không biết ngon. May thay, Phạm Lải t́m được một thứ rau gọi là “rau chấp” dâng cho vua ăn để trừ bịnh nầy. Rau này ăn có mùi hôi nhưng rất hạp với Câu Tiển nên nhà vua cho đặt tên ngọn núi có rau này là Chấp sơn.

Có nhẫn nhục th́ ḷng từ bi mới chan chứa, tính thanh tịnh tràn lan, sự nghiệp dâng cao, người người quư trọng, và dĩ nhiên đạo quả viên thành.

V́ nhận thấy công đức lớn lao và quư báu của nhẫn nhục, nên cổ nhân đă có câu nhắn nhủ với người đời một cách mạnh mẻ như sau:

 

          Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận.

          Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn hóa nhất tề tiêu.

          Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc.

          Hưu hưu hưu, cái thế công danh bất tự do.

 

Tạm dịch là:

 

   Nhẫn nhẫn nhẫn (thân nhẫn, khẩu nhẫn, tâm nhẫn) th́ điều trái chủ oan gia từ đây dứt hết.

  Nhịn nhịn nhịn (thân nhịn, khẩu nhịn, tâm nhịn) th́ ngàn tai muôn họa đều tan biến.

  Nín nín nín (thân nín, khẩu nín, tâm nín) th́ cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đây mà được.

  Thôi thôi thôi (thân thôi, khẩu thôi, tâm đều thôi) th́ những công danh cái thế không c̣n tự do.

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám