Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Lính Già Không Bao Gi Chết

 

 

Người Lính Già Không Bao Gi Chết hay chuyn  Tung Douglas MacArthur

 

 

Trn xuân Hin

 

 

 

 

Ngui Lính Ǵa Không Bao Gi Chết là câu hát ca ngui lính M trong doanh tri thi truc, nhưng khi câu hát này đuc tht ra t Tung Douglas MacArthur khi ông đc bài điu trn trước lung vin Quc Hi Hoa Kỳ sau khi b ct chc Tư lnh ti cao quân đi Hoa kỳ Đông Nam Á và các lc lung Liên Hip Quc trong cuc chiến tranh Nam - Bc Hàn năm 1950, th́ tr thành bt h. Ông là mt trong nhng v tung 5 sao ca Hoa Kỳ đuc nhiu huy chuơng chiến trường nht, và ông là mt thiên tài quân s đuc xem là mt Caesar. Nhưng trong mt phương din khác, ông gây ra nhiu ư kiến chng đi, đó là lư do ti sao ông không đuc bu làm tng thng Hoa Kỳ, mà ch làm mt ngui Lính Già Không Bao Gi Chết.

 

Ông sinh trung trong mt gia đ́nh vơ nghip. Cha ông là tướng ch huy lc lượng Hoa Kỳ chiếm đóng Phi lut Tân sau cuc chiến tranh Hoa Kỳ -Tây Ban Nha 1898. Lúc nh sng trong doanh tri, ông được d nhng bui chào c và din hành quân cách, nên nuôi gic mng làm lính. Ông đuc gi hc trung thiếu sinh quân, và ln lên đuc thâu nhân vào trung West Point. Sau khi ra trung vào năm 1904, ông đuc gn cp thiếu úy ngành công binh, và phc v Phi Lut Tân đ xây ct đường sá và bến tàu, ri làm sĩ quan tùy viên cho cha. Nh đó ông đuc tháp tùng theo cha trong các cuc thăm viếng Nht Bn, Trung Hoa và Singapore, và có nhn đnh sm là tương lai quyn li Hoa Kỳ không phi Au Châu mà là các nuc Á Châu đang giành li quyn đc lp.

 

Tr v Hoa Kỳ ông tham gia công tŕnh kênh Panama, ph trách xây ct San Francisco sau v đng đt 1906, tham gia trn chiến tranh vi Mexico năm 1913. Khi Thế chiến 1 bùng n, ông là Đi tá trong đoàn quân Vin chinh Hoa Kỳ sang chiến đu Pháp năm 1917. Mc dù là sĩ quan tham mưu sư đoàn, ông thích cm quân ra trn. Ông là mt sĩ quan gan d trong các trn đm máu nht ca mt trn min Tây (Pháp, B va Hoa Lan) ông được gn 7 anh dũng bi tinh Silver Star, mt DSC (Distinguished Service Cross), mt DSM (Distinguished Service Medal) và mt Legion d honneur(Bc đu bi tinh) ca quân đi Pháp, và đuc thăng cp Tung mt sao.

 

Cũng như các danh tung M khác, ông có mt li ăn mc đc bit, không gài cúc c áo, không mang cà vt, và thích đi chiếc nón két bàu nhàu thêu kim tuyến trông rt tài t.

 

Ông được c làm Ch Huy Trưởng trường West Point năm 1919 lúc 39 tui, là mt trong nhũng v ch huy trung tr nht. Ông thc hin nhiu ci cách sâu rng như nâng cao tinh thn th thao, mang môn khiêu vũ vào chuơng tŕnh, khuyến khích SVSQ khích đc báo hàng ngày đ tiếp xúc vi thế gii bên ngoài. V văn hóa, ông thy người lính tương lai không c̣n là hng chuyên nghip na mà xut thân t các tng lp xă hi, nên người sĩ quan không th dùng k lut khc khe và h́nh pht nng n đ ch huy mà phi có tm hiu biết rng răi v tâm lư, lch s, xă hi và nhng mi tuơng quan trên thế gii, nên khoa Nhân văn (S, Văn chuơng) và Khoa hc xă hi (Xă hi, Lut, Kinh Tế) được mang vào, và các ging viên được gi đến các đi hc bên ngoài hàng năm mt tháng đ trau di kiến thc. Nh vy văn bng tt nghip West Point đuc Quc hi HK biu quyết chp nhn có giá tr ngang hàng vi văn bng c nhân các đi hc dân s.

 

Năm 1922 ông được c tr li Phi Lut Tân ch huy lc lung quân s HK Manila trong 3 năm, khi tr v HK ông được thăng cp Tung 2 sao ch huy cp quân đoàn, ri làm vic ti B Quc pḥng.

 

Năm 1930 ông được c làm TngTham mưu trưởng quân lc HK, và được mang cp tung 4 sao gi đnh theo chc v. Ông thc hin nhiu công tác quan trng, như ra Quc Hi tranh đu đ̣i tăng ngân sách quc pḥng, gia tăng quân đi, lp ra trường tham mưu trung cp Leavenworth giúp sĩ quan tr có cơ hi tiến xa trên đường vơ nghip, lp ra Đi hc quân s đ giúp cp tá lănh đo sau này. Nh vy khi Đi chiến 2 bùng n, quân đôi HK có đ cp sĩ quan lănh đo.

 

Khi TT Roosevelt đc c năm 1930, chính sách New Deal đuc mang ra đ gii quyết nn kinh tế khng hong. Mt t chc gi là Civilian Conservation Corps thu hút hơn 300 ngàn người tr không có vic đ thc hin nhng chương tŕnh như xây trường hc, tu b công c, x đường, khơi sông và trng rng. Chương tŕnh này gp khó khăn buc đu v́ tt c đoàn viên đu là dân tht nghip lui biếng và thiếu k lut, nên ông được giao phó nhim v này. Nh áp dng t chc quân đi và dùng sĩ quan điu hành, ông đă thc hin kế chưong tŕnh này tt đp.

 

Năm 1934 nhim kỳ Tham mưu trung đáo hn, ông vn đng li đ có th thc hin nhiu chương tŕnh khác, nhưng không được. Trong lúc đang khó x, v́ ông s tr li cp cũ, th́ phái đoàn chính ph Phi Lut Tân sang Washington nh chính ph HK gii thiu mt v c vn quân s đ thành lp mt đi quân chun b cho mt nuc PLT sp được HK trao li đc lp vào năm 1946. Nếu nhn chc v này ông phi ri quân đi. Đó là mt kh tâm ca ông, mc dù ông hưởng đuc nhiu quyn li ln. Cui cùng buc ḷng, ông chp nhn, và chính ph đc phái Đi tá Eisenhower đi theo làm ph tá cho ông.

 

Vào năm 1940, Đế quc Nht Bn đang bành trung thế lc trong vùng Đông Nam Á. V́ thi gian cp bách và ngân sách eo hp nên ông phng theo Thy sĩ lp mt đo quân tr b, nghĩa là ch duy tŕ mt đo quân hin dch 40 ngàn, c̣n ngoài ra s đào to mt đo quân tr b khong 200 ngàn ngui trong thi gian 6 năm, khi b́nh thung nhà, khi có chiến tranh s tr li nhp ngũ. Đó là mt kế hoch sai lm, v́ đo quân này ô hp tan r nhanh chóng khi quân Nht đ l lên Luzon vào năm 1941.

 

Sau khi chiếm Triu Tiên, Măn Châu, min Bc Trung Hoa, các tnh Thung Hi, Bc Kinh và Đài Loan, Nht Bn thy không đ sc đ chiếm nt Trung Hoa, nên ngng li và quay ra bành trướng trong vùng Thái B́nh Duơng đ chiếm các tài nguyên quan trng cn cho b máy chiến tranh như du ha Nam Duơng, cao su Mă Lai và hm m Úc. Khi s Nht đưa quân vào Đông Duơng năm 1940 vi s đng ư ca Pháp đ đánh chiếm Mă Lai, Singapore, và tiếp tc đ quân chiếm các qun đo Marinas, Solomons và Papua New Guinea đ xâm chiếm Úc. Truc t́nh h́nh nghiêm trong, B Tng Tham mưu HK gi ông tr li quân đi và thăng ông cp Tung 3 sao vào tháng 7/41 làm tư lnh quân đi HK và PLT.

Khi quân Nht th́nh ĺnh oanh tc Pearl Harbour ngày 8/12/41, ông đuc thăng lên tung 4 sao ch huy tt c lc lung HK Thái B́nh Duơng.

 

Lc lung HK PLT ch gm có 3 sư đoàn vi quân s không đy đ dui quyn ch huy ca tung Wainwright, ông yêu cu B Tng Tham Mưu (TTM) gi thêm quân và vũ khí, nhưng không đuc đáp ng, v́ ưu tiên dành cho mt trn Âu Châu. Nên khi quân Nht t Đài Loan đ b 200,000 quân cùng vi hàng trăm phi cơ lên bán đo Luzon phía Bc PLT th́ HK không chng đ ni, quân đi HK rút v c th bán đo Battan cách Manila vài chc dm v phía Bc, nhưng Battan tht th, ông và và b tham mưu ri Manila rút ra đo Corregidor ngoài vnh Manila. Ông cuơng quyết c th đ ch tiếp vin. B TTM dui quyn tướng Marshall yêu cu ông ri ḥn đo này đ qua Úc lp lc lượng phn công, ông t chi dù phi b mng. Tung Marshall lo ngi nếu tung MacArthur b bt sng th́ đó là mt s nhc nhă đi vi cường quc HK và làm mt tinh thn quân đôi HK trên khp thế gii, nên ra lnh ông phi ri. Hi quân đuc lnh phái tàu đến đưa ông và ban tham mưu xung đo Midanao phía Nam PLT, và t đó không quân đưa ông sang Darwin, thành ph bc Úc. Ông cm thy h thn như k đào ngũ b rơi quân đi, nhưng ông ha, “I shall return.” Đó là câu nói bt h đă dày ṿ tâm hn ông ngày đêm cho đến khi gii phóng đuc PLT mi thôi. Khi ông va đến Darwin th́ không quân Nht di bom xung thành ph này. Khi xung Melbourne ông được th tung Úc John Curtin và dân chúng thành ph này đón mng như mt v anh hùng. Trong khi đó HK b máy tuyên truyn ca ngi ông đ nâng cao tinh thn quân đi, các hi hè, các đoàn th và các trung hc đu treo c và h́nh nh ca ông.

 

Ông đuc c làm ch huy lc lung HK và các nuc Đng Minh Vin Đông, nhưng ông kh tâm v́ quân lc HK chưa có mt trên đt Úc. Trong khi đó nuc Úc đang bao trùm trong mt bu không khí bi trn đến nơi, v́ Úc đang b b ngơ, quân lc Úc gm 4 sư đoàn thin chiến đang mt trn Bc Phi, Hi quân Úc đang Đia Trung Hi và không lc Úc đang Trung Đông, nên dân chúng lo s quân Nht có th xut hin bt c đâu và bt c lúc nào.

 

S có mt ca ông mang li mt nim hy vng ln cho dân Úc. Ông đt bn doanh ti thành ph Brisbane, ng ti khách sn Lennon và làm vic ti ṭa nhà AMP. Khi mt trn Âu Châu bt đu nghiêng v phe Đng Minh, Tng Tham Mưu Trung Hoa Kỳ mi bt đu nghĩ đến chiến trung Vin Đông, quân đoàn 8 do tung Eichelberger và nhiu phi đoàn vn ti và chiến đu đuc gi sang Úc.

 

Chiến luc ca Nht là mt mt chiếm các qun đo Solomons, Papua Guinea, và mt mt khác dit tan hm đi HK, ct đt đung hi vn t HK, tc là làm bá ch được vùng Thai B́nh Duơng, và vn đ xâm chiếm Úc không c̣n khó khăn na, nên Nht đă oanh ti Trân Châu Cng ngày 8/12/41 ḥng tiêu dit hm đi 7 ca HK, nhưng không thành công, nên qua năm sau, Đô đc Yomamoto dn hm đi hùng hu vi 4 hàng không mu hm cha trên hàng trăm phi cơ quyết tâm tiêu dit hm đi HK. Nh bt được tín hiu mt ca Nht, Hi quân HK phát hin sm và đánh tan đoàn chiến hm Nht gn đo Midway. Trn hi chiến này đă xoay chiu mt trn Thái B́nh Dương. Trong khi đó, tướng MacArthur bt đu phn công nhng qun đo. Nhng trn đánh chiếm nhng căn c Nhât trên các qun đo này là nhng trn đm máu đt giá vi 1 đi 2, bi v́ quân Nht c th trong nhng hm h kiên c. Sau khi chiếm đuc đo Solomons, HK va Úc bt đu phn công New Guinea. Khi các căn c ln như Rabaul, Lae, Gona và Buna lt vào tay HK, và quân Úc đánh tan đuc quân Nht con đung ṃn Kokoda phía Bc th trn Moresby ca Papua New Guinea th́ Đng Minh coi như làm ch t́nh h́nh qun đo này, và tung MacAthur tuyên b vi dân Úc mi đe doa Nht không c̣n na.

 

Bây gi tướng MacArthur mi nghĩ đến kế hoch gii phóng PLT như li ha, nhưng các tư lnh Hi quân và Không quân mun b PLT mà đánh thng vào Nht. TT Roosevelt bay sang Hawai hp vi các tung vùng Vin Đông đ vch mt kế hoch phn công. Ông thuyết phc TT Roosevelt phi gii phóng PLT.

 

Ông được thăng cp tung 5 sao ngày 18/12/44 ch huy các lc lung Vin Đông. Vào năm 1944, quân Đc b đy lui khp các mt trn Âu Châu, nên mt trn Vin Đông đươc tăng cung. Cuc đ b lên đo Leyte phía Đông PLT gm mt hm đi trên 1000 chiếc và hàng trăm máy bay hùng hu chng kém trn Normandy. Tung MacArthur li nuc t chiếc tàu đ b buc lên băi bin, đu đi chiếc nón két tài t và ngm ông v là h́nh nh lch s khó quên, và t đó quân M tiến chiếm Luzon và gii phóng Manila vào tháng 2, 1945.

 

Hi quân tiến chiếm các đo chiến lược như Saipan, Iwo Jima và cui cùng là Okinawa gn Nht. Đây là mt trn đm máu nht, c 2 bên đu thit hi nng, HK phi tr gía 50 ngàn quân mi chiếm được ḥn đo này.

 

Kế hoch đánh thng vào ni đa Nht bt đu, hàng trăm pháo đài bay B.29 t các căn c trên Thái B́nh Dương hàng ngày di hàng ngàn tn bom xung các thành phô k ngh Nht, nhưng Nht chưa chu đu hàng. Căn c vào mc thit hi nng trn Okinawa, TT Truman không mun HK phí tn và kéo dài cuc chiến tranh, nên h lnh th 2 qa bom mguyên t xung Hiroshima ngày 6/8 và Nagazaki ngày 9/8 khiến Nht đu hàng vô điu kin vào ngày 15/8/45.

 

Tướng MacArthur được c làm Ch Huy Tôi Cao các lc lung Đng Minh chiếm đóng Nht. L đu hàng đuc din ra trên chiến hm Missouri, tướng MacArthur oai phong vi chiếc nón két phong suơng, c không tht cà vt như thung l ch ta bui l.

 

Khi quân đi chiếm đóng HK đt b ch huy trên đt Nht, ai cũng tưởng tướng MacArthur s thi hành mt chính sách tr thù không nuơng tay đi vi s tàn ác ca quân đi Nht, nhưng nguc li ông là mt nhà chính tr khôn ngoan. Lúc đu ông đnh thiết lp chế đ quân qun và lp ṭa án quân s, nhưng th tung Yokoda cam kết s thi hành nghiêm chnh văn kin kư kết, nên ông b ư đnh này, và qu nhiên 3 tháng sau tt c vũ khí, máy bay, tàu chiến đu được giao trn cho lc lung chiếm đóng. Mt vài nuc đng minh yêu cu tháo g may móc k ngh ca Nht đ đến bù thit hi chiến tranh, và bt x Nht Hoàng v ti ác chiến tranh, ông t chi, bi v́ bây gi ông không cm quân na, mà đang đi phó vi nn k ngh sp đ, nn tht nghip và các đng chính tr thiên t ca Nht. Cho nên vn đ cp bách là phc hi nn kinh tế Nht đ gai quyết nn tht nghip trm trng do hàng triu quân Nht gii ngũ, và dân ch hoá mt nước quân phit đc tài.

 

Ông có công ln đưa ra mt bn d tho Hiến Phap Nht và được Quc Hi Nht chp nhn vi nhng nguyen tc dân ch như: biến nước Nht quân ch chuyên chế quân phit thành mt nước quân ch lp hiến, biến nn kinh tế ch huy thành kinh tế th trường, b chế đ tr cp Thn đo tôn sùng Nht Hoàng, thành lp các nghip đoàn lao đng, ci cách rung đt, phá b nhng t hp công ty gia đ́nh phc v cho b máy chiến tranh...

 

Mc dù HK có vin tr cho Nht đ tái thiêt nn kinh tế, nhưng Nht không hưởng đuc chương tŕnh vin tr Marshall như Âu Châu, nn kinh tế Nht vn thp kém, nên sau 3 năm chiếm đóng ông kêu gi HK thc hin mt hip ước b́nh đng đ giúp Nht bn phát trin kinh tế vi các quc gia khác. Lúc này ông nghĩ đến hoà b́nh hơn là chiến tranh, nên ông b công kích là đă b quên vn đ quân s.

 

Ngày 25/6/50 quân Bc Hàn đt nhiên xua quân sang vĩ tuyến 38 chia đôi Nam Bc Hàn, quân Nam Hàn tháo chy xung Pusan, th trn cc Nam ca Nam Hàn, HK vi quân s ít cũng không ngăn chn đuc. Ông được c làm tư lnh ti cao quân đi các nước Liên Hip Quc.

 

Lc lung HK chiếm đóng Nht và Vin Đông được gi sang Nam Hàn. Nhưng mun đy lui quân Băc Hàn tr li vĩ tuyên 38, tướng MacArtur tính HK phi tn tht ít nht trên mt trăm ngàn quân, nên ông nghĩ ra mt chiến thut táo bo, là b mt trn phía Nam mà đánh tp hu hi cng Inchon gn v tuyến 38, cách Hán Thành 20 dm v hung Tây Nam và cách Pusan 130 dm đ ct đt ngun tiếp vn lương thc, vũ khí và binh lính Bc Hàn. Ông gi kế hach v TTM và yêu cu tăng vin mt sư đoàn Thy quân lc chiến. TTM không tin tung kế hoch này, nên c mt phái đoàn gm 3 tung tư lnh lc, hi, không quân và tướng ch huy quân đoàn TQLC sang Tokyo đ tŕnh bày nhng đim bt li v đa thế, thi tiết và tiếp vn mà nguyên tc chiến thut không cho phép. Ông b́nh tĩnh tr li tng đim và đánh tan mi s h nghi ca ban tham mưu trung uơng, và kết lun: “Đây là mt ván c khó khăn, 1 đi vi 5000, nhưng tôi chp nhn. Nếu như tht bi tôi lănh chu trách nhim, và tôi s cùng binh sĩ chiến đu rút lui, c̣n qúy v không mt ǵ c, danh tiếng ca tôi s b chôn vùi. Tôi ch xin qúy v cp cho tôi mt sư đoàn TQLC đ đánh tan quân đch”. Ban Tham Mưu không c̣n lư do ngăn tr và đng ư.

 

Đến ngày 15/9/50, tướng MacArthur đng trên chiến hm vi tướng ch huy TTQC tiến v hi cng Inchon. B bin Inchon b́nh thung rt cn, nuc triu mi ngày lên xung 2 ln là nhng lúc tàu có th vào b. Khi cơn triu th nht dâng lên vào lúc 8 gi sáng, mt đơn v TQLC chiếm ḥn đo nh trước mt hi cng Inchon chng gp khó khăn, và khi cơn triu th nh́ lên cách 8 gi sau, th́ c sư đoàn trên các tàu đ b tiến vào b mà chng gp s kháng c đáng k. B yếu t bt ng Bc Hàn không chng c được, trong khi đó lc lung HK t Pusan đánh lên thế trên búa dui đe, Bc Hàn tan r và chy tr li v tuyến 38.

Vói chiến thut lng ly này MacArtur tr thành mt thiên tài quân s, và tên tui đi vào lch s. Các danh tung t c chí kim và t Đông sang Tây thung hay công và bt phc tùng. Tung MacArthur cũng không thóat khi thông l đó. Điu này có mt nh hung tai hi cho tham vng chính tr ca ông v sau.

Ln th nht khi làm tng Tham Mưu Trung quân lc HK dưới thi TT Hoover. Khi cuc khng hong kinh tế xy ra, hàng trăm ngàn cu chiến binh mt vic yêu sách chính ph tr tr cp hưu trí lin thay v́ phi ch đến 60 tui, nhưng chính ph không chp nhn, nên h tp hp thành mt đoàn biu t́nh gi là Bonus Marchers kéo v th đô Washington chiếm mt s công c và gây bo đng, cnh sát đuc lnh dp đoàn biu t́nh, nhưng bt lc. Chính ph giao cho quân đi, tướng MacArthur ci nga điu đng toán quân vi súng gn lui lê và lu đan cay thng tay dp đoàn biu t́nh, và theo ch th ông phi ngng li bên này sông Potomac, th́ ông ra lnh cho quân đi vượt qua cu cào sch lu tri ca đoàn biu t́nh. V đàn áp này làm dân chúng công phn, và b báo chí lên án là mt hành đng phát xít chà đp quyn t do biu t́nh ca dân chúng ca mt nước t do dân ch ngay gia th đô HK. Cuc đàn áp này TT Hoover đă tr giá bng cuc tht bi tranh c ln 2, c̣n MacArthur mang mt vết dơ không ty xóa đuc.

Và ln th hai, sau khi dn quân Bc Hàn tr li v tuyến 38, ông được lnh ca TTM và Hi đng Bo an Liên Hip Quc vượt qua vĩ tuyến này đ giúp Bc và Nam Hàn thng nht theo hoà uc kư kết gia các nuc Đng Minh sau Đi chiến 2, nhưng không đuc tiến gn sát ranh gii Trung cng. Đng thi TT Truman bay sang đo Wake đ gp MacArthur t s lo âu mt cuc tham chiến ca Trung cng.

Gia TT Truman và tung MacArthur vn có mt s him khích nhau. Sau khi Nht đu hàng, TT Truman hai ln mi tung MacArthur v HK, nhưng MacArthur thoái thác vin c bn rn công vic, TT Truman tc bc, nhưng không dám ra lnh triu v, v́ tung MacArthur là mt v anh hùng. Và sau trn Inchon th́ uy danh ca ông ln át tt c chính khách HK, trong khi uy tín ca TT Truman đang tt gim. Khi TT Truman bay sang đo Wake đ gp tung MacArthur, th́ theo nghi l tướng MacAthur phi phi bay đến truc đ đón tiếp mt v Tng Thng va là tng tư lnh quân lc HK, th́ trái li MacAthur ra lnh cho máy bay h cánh cùng lúc vi máy bay ca TT Truman, tướng MacArthur vn ăn mc thung l vi chiếc nón phong suơng và không mang ca vt khiến TT Truman tc gin trong ḷng và ch mt cơ hi khác đ ct chc. Trong bui nói chuyn MacArthur b ngoài tai mi lo s ca v Tng Thng, và c khi TT Truman mi MacArthur ăn cơm chiu th́ MacArthur cũng t chi.

Sau trn Inchon, các tung trong b TTM t thy ḿnh nh bé, và không dám t bày ư kiến khi tướng MacArthur cho quân đi HK tiến sát biên gii Trung Hoa và cho không quân đánh sp các cây cu trên sông Yulu gia Trung Cng - Bc Hàn, và qu nhiên đưa đến s can thip ca Trung Cng. HK b đánh tan, và Trung cng vượt qua vĩ tuyến 38 li và tiến v Pusan. Hoa Kỳ phi khó khăn và thit hi nng mi đy Trung cng v li vĩ tuyến 38.

Cuc chiến tranh dây dưa và tn tht nng khiến dân chúng HK đ̣i chm dt chiến tranh sm. TT Truman trước s chng đi ca dân chúng đang t́m cách dàn xếp ngưng chiến vi Trung cng, th́ tung MacArthur tuyên b trên báo chí s dùng không lc di bom các vùng k ngh Trung cng nếu không chu rút quân. Li tuyên b này đi nguc đung li ca chính ph, và chng t mt s bt phc tùng, nên TT Truman quyết đnh ly tư cách tng tư lnh quân lc HK ct chc tung MacArthur Tư lnh các nước LHQ, tư lnh các lc lung Đng minh chiếm đóng Nht và tư lnh HK Vin đông và triu hi ông v HK ngay.

Khi dân chúng Nht nghe tin này, mt s đông coi như môt cái tang trong gia đ́nh. Khi ông ri phi trung Tokyo, hơn 250 ngàn dân Nht đng 2 bên đung tin đưa thương tiếc, và khi máy bay đáp xung sân bay San Francisco, mc dù không được loan báo chính thc hơn 500 ngàn ngui t tp đón tiếp, và khi ông xut hin chính thc thành ph New York, hơn 7 triu dân chúng đ ra đường đón tiếp ông.

Trong bài điu trn truc lung vin Quc Hi HK, ông đuc v tay hoan nghênh khiến ông phi ngưng li nhiu ln mà v ch tch Quc Hi là Joe Martin nói ông chưa h thy mt chính khách nào đuc hoan nghênh như vy sut 50 năm chính trung.

Ông có ngh thut viết và nói truc đám đông. Trong pḥng làm vic ca ông khi nào cũng có gn mt tm guơng ln. Mi ln viết xong mt bài nói chuyn, ông thung đng truc tâm guơng hc cách din t trong li nói và dáng điu.

Sau khi Nht đu hàng, danh vng ca ông không ai bng. Vào cuc bu c tng thng năm 1948, mt s t chc HK phát đng phong trào “MacAthur For President”, nhưng ông t chi. Trong cuc bu c tng thng 1952 gia lúc chiến tranh Triu Tiên đang gay go, dân chúng HK đ̣i hi mt v tng thng uy tín có th mang li hoà b́nh, là lúc ông đă t giă quân đi. Trong kỳ đi hi đng Cng Ḥa năm 1952 chn ng viên ra tranh c tng thng, ông b đàn em là tướng Eisenhower đánh bi như thông l, hc tṛ hơn thy, con hơn cha. Tung Eisenhower thua tung MacArthur 10 tui và là khóa đàn em West Point. Khi tung MacArthur làm Tng Tham Mưu trung, Eisenhower, thường đuc gi thân mt là Ike mi là Trung Tá phc v b TTM. Eisenhower lên tung 5 sao ch 2 ngày sau tung MacArthur. Ike luôn luôn kính n v niên trung thiên tài quân s, nhưng nguc li, MacArthur tuy khâm phc tài tham mưu ca đàn em, nhưng không khi khinh khi Ike là mt v tung chưa h có mt huy chuơng chiến trung. Trong đi binh nghip, Ike ch cm quân có 6 tháng, ri nhy qua ngành tham mưu, nhưng là mt sĩ quan tham mưu xut chúng, nên MacArthur có ln đă ghi trong phiếu cá nhân ca Ike: “mt sĩ quan tham mưu xut chúng mà thi chiến tranh s là mt v tung gii.”

Trong binh nghip, mt v tướng có th tht bi đôi ln, nhưng ch cn mt trn lng ly th́ có th tr thành bt t. Tướng MacArthur tht trn PLT, nhưng ch mt trn Inchon (Triu Tiên) như sm vang đă đưa ông lên hàng Caesar.

Trong bài điu trn truc lung vin Quc Hi HK, ông kết thúc như sau:

“Tôi đang khép cánh ca cuc đi binh nghip 52 năm. Khi tôi gia nhp quân đi trước khúc quanh thế k, mi hy vng và ước mơ thơ u đă thành tu. Thế gii đă đi thay bao phen k t khi tôi tuyên th trên vũ đ́nh trường West Point, và nhng gic mng và uc mơ đă tan biến t lâu. Nhưng tôi vn c̣n nh đip khúc mt bài ca quen thuc nht trong doanh tri ca thi đó được hát mt cách kiêu hùng: “Ngui lính già không bao gi chết, h ch tàn phai vi năm tháng”. Và ging như ngui lính già ca câu hát đó, tôi đang khép ca cuc đi binh nghip và tàn phai, và ngui lính già đă c gng làm tṛn nhim v mà Thung Đế đă soi sáng đ thy nhim v đó. Xin chào tm bit mi ngui” (I am closing my fifty two years of military service. When I joined the army before the turn of the century, it was the fulfillement of my boyish hopes and dreams. The world has turned over many times since I took the oath on the plain at West Point, and the hopes and dreams have long since vanished. But I still remember the refrain of one of the most popular barrack ballads of that day which proclaimed most proudly that - Old soldiers never die, they just fade aways. And like the old soldier of that ballad I now close my military career and just fade away, and old soldier who tried to do his duty as God gave him the light to see that duty. Goodbye!) 

C lung vin Quc Hi đu đng dy v tay hoan nghênh, và mt s mt hoen l.  

Tt c người lính già đu chết, nhưng s chết trong bóng ti như mi ngui, ch có nhng ngui lính già vinh vi lính, nhc vi lính, không b rơi lính, không chy trước lính, và gi trn phuơng châm “Nhim V, Danh D, T Quc” như tướng MacArthur mi đuc gi là ngui Lính Già Không Bao Gi Chết. Đó là lư do ti sao tác gi cun sách này đă dùng câu hát Ngui Lính Ǵa Không Bao Gi Chết đ gi tướng Douglas MacArthur.

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: