US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

CĐNVQGHK Phản Kháng Việc Công Nhận Ngày 30-4 là Ngày Nam Việt Nam

 

KHÁNG THƯ

 

 

Của Tập Thể Người Việt tại Hoa Kỳ

Về việc Quốc Hội Tiểu Bang Virginia Ban Hành Quyết Nghị

Công Nhận Ngày 30 tháng 4 là “Ngày Nam Việt Nam”

Hoa Kỳ ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gởi: Quư vị Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội Tiểu Bang Virginia

1000 Bank Street Richmond, VA 23219

 

 

Kính thưa quư vị,

Chúng tôi nhận được tin có một vài cá nhân đă đệ tŕnh thư yêu cầu đặt tên “Ngày Nam Việt Nam” hay “Ngày Việt Nam Cộng Ḥa” cho ngày Quốc Hận 30 tháng 04. Liên tiếp trong hai ngày 21 và 22 tháng 02 năm 2013, Lưỡng Viện Quốc Hội Virginia đă chấp thuận thư yêu cầu này qua Nghị Quyết SJ455.

Thông qua Nghị quyết SJ 455 nói lên sự quan tâm đặc biệt của quư Dân Biểu tiểu bang Virginia đối với biến cố lịch sử của quê hương chúng tôi. Thay mặt các tổ chức cộng đồng và đoàn thể Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ, chúng tôi trân trọng cám ơn ḷng ưu ái của quư vị.

Tuy nhiên, đối với người Việt Nam chúng tôi, ngày 30 tháng 04 năm 1975 là ngày đánh dấu một biến cố đau thương của Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam. V́:

Ngày 30 tháng 04 năm 1975, Việt Nam bị cộng sản hoàn toàn thống trị, mở ra một trang đen tối, bi thảm trong lịch sử Việt Nam

Từ ngày 30 tháng 04 năm 1975, hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi

Từ ngày 30 tháng 04 năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt tử nạn trên đường vượt thoát chế độ cộng sản.

Từ ngày 30 tháng 04, hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà bị đưa vào các trại tù khổ sai, mà hàng chục ngàn người đă chết v́ đói khát, bệnh tật và tra tấn nhục h́nh.

Do đó, Ngày 30 tháng 04 đă được người Việt Nam trên toàn thế giới đặt tên là Ngày Quốc Hận và tại các thành phố có đông người Việt tị nạn, đều tổ chức Lễ Tưởng Niệm hàng năm vào ngày này..

Chúng tôi cũng biết rằng, vào năm 2002, lưỡng viện Quốc Hội Virginia đă công nhận ngày 30 tháng 04 là “National Vietnamese Remembrance Day” qua Nghị Quyết SJ139, được bảo trợ bởi Thượng Nghị Sĩ Leslie Byrne.

Kính thưa quư vị,

Nghị Quyết SJ 455 đă không nói lên đúng cái ư nghĩa đích thực của ngày 30 tháng 04 đối với cộng đồng Việt Nam. Cho nên, thay v́ đây là tin mừng, nay trở thành một tin không vui cho tập thể người Mỹ gốc Việt.

V́ vậy, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quư Dân Biểu của Lưỡng Viện Quốc Hội Virginia hăy dành Nghị Quyết này cho một dịp khác và giữ ngày 30 tháng 04 hàng năm là ngày “National Vietnamese Remembrance Day” cho đúng với ư nghĩa đích thực của nó.

Rất mong được sự giúp đỡ nhanh chóng và dứt khoát của quư vị.

Trân trọng

Đồng kư tên:

1. CĐNVQGHK:

- Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

- Huỳnh Thu Lan, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

- Nguyễn V Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.

2. CĐVNHK:

- Mạc Hồng Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

- Tôn Nữ Hoàng Hoa, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

3. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant

- Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch

4.- CĐNVQG Bắc Cali

- Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch

5.- CĐNVQG Arkron, Ohio

- Cao Dinh, Chủ Tịch

6. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio – Đinh Cao, Chủ Tịch

7. Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan

- Phạm Hùng Kiệt, Chủ Tịch

- Dương văn Biểu, Phó Chủ Tịch

8. Hội Cựu Chiến Binh Michigan

– Nguyễn Thanh Vân, Chủ Tịch

9. Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH

– Nguyễn Hữu Nhân, Chủ Tịch

(Kháng Thư đang được vận động các đoàn thể tham gia kư tên)

April 15, 2013

 

 

Letter of Objection to the Recognition of April 30th as “South Vietnamese Recognition Day”

From: Concerned Vietnamese American in the USA

To: The State of Virginia Congress

1000 Bank Street Richmond, VA 23219

 

 

April 15, 2013

 

Dear Senators and Representatives,

We acknowledged that some individuals had submitted a petition to name our mourning day April 30th as “South Vietnamese Recognition Day” . As a result, the Congress of Virginia State – after two day of discussion on February 21nd and 22nd – passed the Resolution SJ-455 to approve said demand.

By working on the Resolution SJ-455, you have shown your concern on an important historic event that happened in our motherland Vietnam. On behalf of the Vietnamese American Communities and Organizations, we’d like to express our deepest gratitude to your noble move to our cause.

But we also want to express our disappointment to the Resolution for the following reasons:

1.- April 30th, 1975 marks a darkest page in our Vietnamese history when the Communists took power in Saigon, thus all over our nation.

2.- April 30th is the day that tens of millions of Vietnamese people began to suffer the brutal policies of the Vietnamese Communist Party that led to the Boat People diaspora in which hundreds of thousands lost their lives on the high sea.

3.- April 30th is also the day that hundreds of thousands of South Vietnamese officers and civil servants, even priests and businessmen were detained in hard labor concentration camps in years. Many of them died of starvation, torture, illness, and many other causes.

Therefore – wherever outside Vietnam – Vietnamese people commemorate the April 30th as “Ngay Quoc Han”, meaning “the Day of Mourning”.

We learned that in 2002, the Congress of Virginia State did recognize April 30th as “National Vietnamese Remembrance Day” by passing the Resolution SJ-137 which was endorsed by the Honorable Senator Leslie Byrne.

The recent Resolution SJ-455 doesn’t reflect the true meaning of the “April 30th” that the Vietnamese people have in their thought. We are not happy that “April 30th” is given any names other than Remembrance or Mourning Day.

We, Vietnamese Americans, promptly request the Congress of Virginia State to keep the Resolution SJ-455 for another day, but reconfirm the name “National Vietnamese Remembrance Day” instead.

Thank you for your concern and consideration.

Signed by

The Vietnamese American Community of the USA

- Mr. Tien Ngoc Nguyen, Chairman of the Representative Board

- Ms. Thu Lan Huynh, Chairwoman of the Executive Board

- Mr. Tan Van Nguyen, Chairman of the Supervisory Board.

The Vietnamese Community of the USA

- Mr. Quang Hong Mac, Chairman of the Representative Board.

- Ms. Hoang Hoa Ton Nu, Chairwoman of Executive Board.

The Vietnamese American Community of Tarrant County, Texas

- Mr. Luan Kinh Nguyen, President

The Vietnamese American Community of Arkron, Ohio

- Mr. Dinh Cao, President.

The Vietnamese American Community of North California

- Mr. Tien Nguyen, President

  

 

 


 


 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: