Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯ hay THC

 

 

 

 

 

Duyên-Lăng Hà Tiến Nht

 

 

 

     Đi vi cng đng t nn người Vit trên thế gii, biến c gây sôi ni nht lúc này là vic con hát Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) b xt hơi cay vào mt ngay trên sân khu lúc nó đang tŕnh din. Vn đ đă được báo đài tường thut đy đ, và c̣n tiếp din dài dài, chúng tôi không cn lp li, ch xin nêu mt vài cm nghĩ sơ khi sau:

 

Nhng Nhn Đnh 

 

    Gi thiết Lư Tng (LT) không xt hơi cay mà xt acit chng hn, con hát ĐVH s b tt tiếng sut đi. Cuc đi nó s đi vào ti tăm. Nhưng kết qu cuc đu tranh ca ngựi Vit t nn s rt bt li, v́ trước dư lun thế gii, chúng ta không nhng không chng minh được VGCS đang tn công chúng ta, mà chúng ta s tr thành k khng b. Nh xt hơi pepper, tên ĐVH có th hát tr li trong ṿng 15 phút sau, ti trng ca LT được chng minh rng đây ch là đ̣n cnh cáo ch vô hi. Hơn na v mt chính nghĩa đu tranh, chúng ta gt hái được nhiu thành qu đáng k. S kin này: 

 

1.  Làm dy lên phong trào chng văn hóa vn ca VGCS rt sôi ni trong cng đng t nn mà lâu nay tưởng chng như đă tt ngm. T đó thy được tinh thn chng cng ca đi đa s đng bào t nn vn rt cao và rt kiên cường, bt buc bn VGCS phi e ngi và dè chng, không dám ln lướt chúng ta như trước. 

 

2.  Làm l din nhng tên bu show v́ tham đng tin nhơ bn đă bán r lương tri và bán đng đng bào, nhng tên MC mt dy hơn tht chuyên đưa người ca trước rước người ca sau đ kiếm tin như nhng m tú bà trong đng điếm. Chc chn nhng bn này phi e nga và chùn bước. 

 

3.  Đ tác dng đ cnh cáo bn con hát trong nước c̣n mơ tưởng ra tuyên truyn và ht bc ti hi ngoi này, và nhiu khi c̣n hn láo nhc m người t nn. Chúng tôi không nh rơ nhưng biết có mt con hát nào đó đă đe da chôn sng người t nn kia đy. Tht ngông cung và khn kiếp. Tt nhiên cũng c̣n cnh cáo luôn bn xướng ca vô loài mang danh t nn nhưng vn nuôi mng tr v ḷn trôn bn VGCS. 

 

4.  Cho biết nhng ai là người thích đi nghe bn này hát? Mt người bn lăn ln trong gii báo chí cho biết đi đa s đám khán thính gi là thành phn du sinh và thân nhân hi ngoi, c̣n li là “lũ ĐƯỢI tha phương cu thc, v́ người t nn CS thc s và có liêm s không bao gi mt tin đi nghe bn này hét c

 

5.  T nhiên vch ra ln ranh gia nhng người chng cng dt khoát và nhng k ch trương ḥa hp ḥa gii vi VGCS bi mt s tht hin nhiên là, hu như tt c mi t chc, mi nhóm, mi cá nhân xưa nay kêu gi đa nguyên đa đng, b điu 4 Hiến Pháp v.v. đu im lng trước chiến dch NQ36 ca VGCS mà c th là vn đ tên ĐVH b xt hơi cay xy ra rt sôi ni trong cng đng.

  

6.  C̣n làm l din nhng t báo, nhng tên viết báo “hnTrương Ba, da hàng tht”. T báo nào đă qung cáo show ĐVH? T báo nào đă cung cp ch cho tên ĐVH m cuc hp báo? Nhà báo nào đến chu chc đ nghe tên này nói láo. Không nghe th́ cũng biết nó nói ǵ ri th́ hà tt phi đến chu chc đ nghe nó nói. Có bao gi nó nhn nó sai đâu? Ngày xưa bn Bc Vit xua quân xâm chiếm min Nam rành rành như thế mà chúng c̣n chi leo lo, th́ th hi tên con hát đng viên t nhn nó đi tuyên truyn NQ36 sao? Mt điu đáng lư ư khác na là tên ĐVH hp báo ti Anaheim hay Westminster ǵ đó có vi phm lut l ca thành ph này không. Người đng ra t chc có vi phm không. Chúng tôi nh không lm là h́nh như lut l thành ph có cm nhng tên CS lai văng đến các thành ph này th́ phi. ĐVH là mt đng viên CS, nó m hp báo đây mà không phm lut sao? Xin bà con coi li vn đ này. 

 

7.  Kết qu quan trng nht có th đt được nếu LT, các lut sư, và nhng v dn thân trc tiếp trong v này biết làm và làm khéo, là biến c này có th làm cho dư lun M hiu được chính nghĩa chng cng ca người t nn đ h bng ḷng ng h chúng ta.

 

     Đng tưởng rng người M sáng sut v các vn đ chính tr thế gii, nht là các vn đ ca VN. Xin đan c mt thí d đ dn chng người M ngu dt lm. Tun qua, bà dân biu Sheila Jackson Lee, người da đen, đơn v 18 Texas, thành viên y Ban Đi Ngoi, và Tiu Ban Trung Đông và Nam Á H Vin Hoa Kỳ đă tuyên b ti cuc hp khoáng đi H Vin mt cách quái đn thế này: Ngày nay chúng ta có 2 nước VN Bc và Nam vai sánh vai trao đi và làm vic chung vi nhau. Chúng ta có th không đng ư vi các vic mà min Bc làm, nhưng h sng trong thanh b́nh. Tôi hy vng min Bc có được mt thành tích v nhân quyn hoàn ho hơn, nhưng dù sao h cũng đang sng đ hu bên cnh nhau (Today we have two Vietnams, side by side, North and South, exchanging and working. We may not agree with all that North Vietnam is doing, but they are living in peace. I would look for a better human rights record for North Vietnam , but they are living side by side.) (The Washington Times 7-18-2010). Mt dân biu trong y Ban Đi Ngoi H Vin mà hiu biết v VN như vy th́ th hi gii b́nh dân M biết ǵ v CSVN và v vn đ người Vit t nn chúng ta. Làm cho dư lun M hiu chúng ta là điu hết sc cn thiết ch không coi thường được. 

 

8.  Đim sơ sót ca chúng ta là phn đông chúng ta đă thi tên ĐVH lên hơi quá đáng. Báo chí đến nghe nó hp báo là không nên. Có ǵ phi thông tin v nhng điu nó nói láo. Gi nó là ca SĨ là đ cao nó quá. Trong văn hóa VN, ch SĨ và ch SƯ trong cái title đ gi mt người nào đó rt quan trng. Người đó cn hi đ ít nht 2 điu kin: mt là người đó phi đt ti cnh gii cao nht v chuyên môn, kh năng, hay ngh nghip. Hai là phi có tư cách, đc hnh đúng vi phm giá ca ngh nghip đó. Nhng người viết nhc ch viết mt vài bài t́nh ca r tin th “ḿ ăn lin” chng nên gi là nhc sĩ. Con hát nếu phi gi nhng tṛ tiu xo khoe vú phơi rn, hay nhy choi choi như kh ăn t trên sân khu đ ăn xin cm t́nh ca khán gi th́ nht đnh không th gi là ca sĩ. Tên ĐVH không có 2 tiêu chun đ gi là sĩ nên không nên gi nó là ca sĩ. Gi nó là ca công hay con hát được ri. 

 

Nhng Vic Nên Làm 

 

   Xin có vài ba ư kiến sau đây nhân cơ hi này: 

 

1.  Nếu LT và các lut sư khéo lèo lái được các quan ṭa (x sau này) chp nhn hành đng pepper spraying ca LT là do đng cơ chính tr và thng kin th́ tc là chúng ta đă dành được chính nghĩa. T đó các đng phái, đoàn th, và các cá nhân chng cng thc s da trên s kin c th này đ phát đng chiến dch m mt các thành phn M khác t thượng tng đến h tng xă hi. Đot ly s ch đng mà hin nay đang trong các thành phn ch trương ḥa hp ḥa gii vi VGCS.

 

2.  Vn đng cng đng t nn embargo và boycott gii văn ngh sĩ và bn trung gian thông đng làm ăn vi VGCS như không coi các show có các con hát đă v đu hàng CS, không mua đĩa nhc ca chúng v.v. Cô lp bn ḥa hp ḥa gii. Nếu thành công chiến dch s lan dn sang đến các lănh vc khác. Và cui cùng là cng đng t nn hi ngoi s t ḿnh đơn phương embargo và boycott tp đoàn VGCS trong nước như không gi tin, không v VN, không mua hàng ca VGCS, tr nhng trường hp tht s cn thiết mà thôi.   

 

3.  Trong cuc biu t́nh ti San Jose ngày 18-7 va qua, chúng tôi thy có s tham d ca DB Cao Quang Ánh. Chúng tôi rt cm kích và hoan nghênh ông. Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ, cương v mt dân biu liên bang, ông có th làm mt chuyn ǵ đó thiết thc và hu ích hơn là chuyn tham gia biu t́nh nhiu. Chng hn ông có th đưa ra QH mt d tho lut cm các show có mt các con hát trong nước, nếu các show này b nhiu (vài ba trăm chng hn) người complain v́ lư do nó quy nhiu và làm xáo trôn s an vui ca cng đng, hơn na c̣n làm tn hao công quĩ v́ cnh sát phi tăng cường an ninh v.v. Nếu nhà hàng xóm ca ông nuôi mt con chó c sa ban đêm làm ông mt ng, ông có quyn nh lut pháp bt người hàng xóm phi khóa mơm con chó li. Hoc nếu ông có ḷng mun xây mt ngôi chuà hay thánh đường trong mt khu vc, nhưng b cư dân đy phn đi vi chính quyn đa phương v́ Chùa hay nhà th s làm h phi mt s yên lng trong cuc sng, hn nhiên ông không th đt được ư mun dù là vic công đc. Tôi không rành v lut, nhưng cũng th đ nghi mt thí d, c̣n tùy theo sáng kiến ca ông. Nếu được th́ đng bào s đ phi biu t́nh. Tt biết my. 

 

Cm Nghĩ Cui Cùng 

 

     Ông bà ta thường nói “Mưu s ti nhân, thành s ti Thiên”. cái mnh đt San Jose này mà c khng đnh mưu s ti nhân, thành s ti Thiên là sai bét. … dĩ văng gi đă xa ri … nhưng người ta c̣n nh, đă có nhiu chuyn xy ra đây mưu s do con người, nhưng bt thành s cũng li do con người c. Đ cái tht bi lên đu ông Tri th́ oan cho ng lm. Vic chng văn hóa vn ca VGCS hin nay cn rt “cn tc vô ưu” đ tránh cái kết cuc bt thành s ti nhân như trong quá kh mà ông LT góp phn ch đng và trc tiếp. Li c̣n mt đim này na. Ông LT ra khi nhà tù vn c̣n mc b đ gi đàn bà trông ng ghê vy đó. Nh́n ông, người ta thc mc không hiu ông làm chuyn đi s quc gia hay đang mn tung tranh đu. Hư hay thc chng biết đâu mà ṃ. Rơ kh

 

 

Duyên-Lăng Hà Tiến Nht

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: