US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

Cuc hành quân Ha Thn. (Vulcan)

 

Tai nn bí mt vùng vnh Bc B

 

 

 

 

Nguyt san Soldier of Fortune, May 2000. Ghi chú ca tác gi:  Nhng s vic dưới đây đă được trích ra t mt quyn sách mi ca hai tác gi Ken Conboy và Dale Andrade.

Gián đip và Bit hi:  Làm thế nào mà Hoa Kỳ đă thua cuc chiến tranh bí mt min Bc Vit nam.

 

i Hc Tng Hp Kansas; 2000).

 

     Khi ánh nng b́nh minh ta khp vùng vnh Bc B, nhng thuyn đánh cá bt đu ra khơi đến vùng vi ánh nng trong sáng, h đă đ li sau lưng nhng đng c xanh tươi, hin rơ như nhng ln ranh chy dc theo duyên hi ca bui sáng ban mai.  Nhng ngư ph này thường đến đây đ th lưới, và cùng đ li dng nhng cơ hi ca vùng nước bát ngát ca sông Gianh vào khong 40 cây s v phía bc ca Đng Hi, thuc nhng vùng phía bc gn v phía nam.  Nhưng lúc đó là thi chiến, và cnh thanh  b́nh hin din bên ngoài gn như là gi to.  Khong đ mt cây s bên trên ḍng sông, phía nam là mt căn c hi quân Qung Khê, là mt căn c hi quân Pḥng V Duyên Hi ca quân Bc Vit.

    Vào ngày 16 tháng 5 năm 1962, quang cnh trông ging như nhng ngày b́nh thường.  Không ai đă nghi ng rng phía dưới mt nước đang có mt tim thy đĩnh ca Hi Quân Hoa Kỳ đang ln hp phía dưới, tim thy đĩnh Cá Trê  (USS Catfish),  chiếc tàu ngm này đang theo dơi mt cách k lưỡng căn c Hi Quân Bc Vit này.  Chiếc tàu ngm này đă khi hành t mt căn c Phi Lut Tân vài hôm trước đó và đă trc ch sông Gianh trong mt công tác có bit danh Con Thn H  (wise tiger), và chiếc tim thy đĩnh này đă lng vng vùng thuc hi phn quc tế và theo dơi cùng ghi nhn nhng d kin v nhng hot đng ca các Hi Đi Bc Vit.

    Tàu ngm đă chăm chú quan sát các tàu chiến Swatow, loi tàu chiến đă được đóng bi Trung Cng và loi tàu được xem là lc lượng nng ct ca Hi Quân Bc Vit.  Chiu dài 83 feet, tàu có ba khu Đi bác loi t đng 37 ly, hai ṇng súng đôi 14.5 ly và tám dàn phóng ha tin.  Tàu có mt đoàn thy th 30 người, tàu Swatow có th di chuyn vi tc đ 28 knots mt gi và có th phát hin ra nhng tàu đang tiến đến nó.  Sau khi đă kim nhn theo dơi, tàu ngm Cá Trê, (USS Catfish) đă đánh đin v Phi Lut Tân và sau đó là Sàig̣n, nơi mà t́nh báo Hoa Kỳ đă nghiên cu và hoch đnh chương tŕnh tn công các tàu Swatow này.

    Nhng công tác này đă được son tho ra t lâu ri.  Quay tr li vào tháng Ba năm 1961, cơ quan t́nh báo M đă tng đ ngh là đánh phá các hi phn quân s ca quân Bc Vit trong kế hoch đo ln cuc chiến, như c Tng Thng Kennedy đă tng đ ra.  Kế hoch đă tm thi đ́nh hoăn cho đến mùa xuân năm 1962, khi mà Hà Ni gia tăng gây hn min Nam Vit nam và quc gia láng ging Lào đă làm cho Hoa Thnh Đn phi chú ư đến vic phi xâm nhp, đc bit là đường ṃn H Chí Minh, ni các ca Tng Thng Kennedy đă gom góp nhng phương thc đ chng li nhng s vic đó.  Và dùng nhng hot đng lén lút gi tin tc đă tr thành nhng phương tin hu hiu khi cuc chiến gia tăng.

    Nhng hot đng các lănh hi đă không có ǵ là mi m đi vi cơ quan t́nh báo ca Hoa Kỳ.  Bt đu vào năm 1951, cơ quan t́nh báo đă thường dùng nhng dng c thô sơ và nhng Bit Hi Đài Loan đ đánh phá lc đa duyên hi ca Trung Cng, và trong cuc chiến tranh Cao ly, cơ quan t́nh báo Hoa Kỳ cũng đă gi nhng toán đc công đánh phá dc theo vùng bin ca bán đo Triu Tiên.  Da theo nhng kinh nghim ca quân Bc Vit đang làm, các sĩ quan t́nh báo M đă nghï đến nhng chiếc ghe máy đ chy dc theo vùng duyên hi BV, và t đó s có nhng toán Bit Hi di chuyn bí mt vào sông Gianh và đt cht n vào nhng chiếc tàu Swatows.

    Vào tháng Tư năm 1962, cơ quan t́nh báo M đă mướn mt toán bn Hi Kích ca Đài Loan đă được hun luyn.  Bí danh toán Ha Thn , h đă được hun luyn và gn ḿn ging như các san hô nh vào các lườn tàu Swatows.  Tiếp theo tháng sau đó, sau khi xác nhn có s hin din ca các tàu này t tàu Cá Trê, cơ quan t́nh báo đă quyết đnh làm th.  Toán Ha Thn cùng 10 nhân viên bao gm Bit Hi đă xung mt chiếc tàu Nautilus 2 đ đi vào vùng vnh Bc B.  Và th neo ngoài ca sông Gianh, các toán Bit Hi đă lén lút xâm nhp vào b bng nhng thuyn cao su nh đ thám sát.  Sau khi đă quan sát chung quanh, h đă tr li tàu Nautilus 2.  Và không ai đă trông thy h khi h vào b.

 

Bit phái toán Bit Hi.

    Đai Tá Hà Ngc Oanh, Ông có mt bí danh là Antoine, đă hi hp vi bn Bit Hi Ha Thn trong pḥng hp.  Vi hai năm trong công tác bí mt, đây là toán BH đu tiên dưới s điu đng trc tiếp ca Ông.  Khi có lnh phá hai tàu Swatow vào ngày 28 tháng Sáu, Ông đă m mt cuc hp cui cùng.  Cuc hp này đă có s hin din ca hai gii chc t́nh báo M.  Antoine đă dch mt lnh ra tiếng Vit nam, cùng vi không nh đă được chp ch vài ngày trước đó. Trong bc tranh treo phía sau Ông có mt bn đ ca căn c hi quân BV đă được đánh du nhng con đường dn đến và rút lui.  Các Bit Hi đă chăm chú lng nghe mt cách thn trng.  T tàu chiến h s xung thuyn g và chèo vào b sông.  Có ba chiếc Swatow đang đu ti Qung Khê, ch có ba người Nhái đă vào b bng thuyn c̣n các toán c̣n li s ln vào b. Bit Hi Nguyn Chuyên là người th tư li tàu (Nautilus 2) pḥng khi có mi chuyn bt ng.  Toán Bit Hi s đánh phá tng chiếc Swatow mt, h đă gài các loi ḿn như các con ṣ nh phía dưới mc nước gn vi pḥng máy, ri h bơi tr li tàu Nautilus 2.

    Vào đêm ngày 29 tháng Sáu, Toán Ha Thn tr li được tàu Nautilus 2 cùng vi mt toán 12 người bao gm BH và đi tun tra.  H đi sut đêm và cho đến ngày hôm sau, Nautilus 2 đă nhp vào vi mt chiếc Nautilus khác ngoài bin.  Vào đêm hôm sau h đă quyết đnh làm tr li công tác đó.  Cùng vi đêm ti dc theo vùng duyên hi, vào trước lúc na đêm 30 tháng Sáu, h tt hai máy ca tàu.  Hai BH đă h xung mt thuyn nh và h xung thuyn.  Các toán BH Ha Thn được trang b vi dng c ln và mang theo mt túi cht n.  V́ là xung cao su nh phi chng chi vi sóng nước, và chiếc xung này đă ri chiếc Nautilus 2.

    Mười lăm phút sau đó , Lê Văn Kính, mt trong nhng BH, đă có th trông thy b sông Gianh. Trong đêm ti, các toán BH đă điu chnh thi gian s cho n hai tiếng đng h sau  ... cho đ thi gian đ h bơi vào b và gn cht n vào các tàu Swatow, và cũng đ thi gian đ h quay tr li Nautilus vi thuyn cao su.  Anh Kính đeo kính ln và ng th vào ming, ri ln xung nước.  Sau đó có hai BH khác na cùng s gp vi anh ti đim hn là Bit Hi Nguyn Văn Tâm (1) và Nguyn Hu Tho.  Hai BH này đă kim soát li kính ln và ng th ming ri ln xung nước.

    Các toán Người Nhái đă vào b khong 45 phút sau đó và đă bt đu công tác ca h trong vùng nước pha ln vi du, Nguyn Hu Tho đang trong t́nh trng đt cht n vào lườn tàu Swatow.  Nhng tiếng nói huyên náo trên sàn tàu làm anh ht hong - và cht n đă n hai tay ca Tho.  Bây gi th́ công tác bí mt đă tr thành cuc trn thoát đ sng c̣n.

    Anh Kính, là Người Nhái đu tiên dưới nước, đă hoàn thành và đă gài được cht n vào lườn tàu Swatow và không có mt tr ngi ǵ c.  Ch c̣n cách có hai mươi thước vi Nautilus, anh đă ni lên và xác đnh v trí.  Đó cũng là cùng mt lúc cht n ca Tho đă phát n thành mt đóm la loé sáng chói mt.  Tiếng n đă chm vào phía sau đu ca anh Kinh, ri sc ép đă chm vào toàn thân ca anh.  Ri hai tay ca anh đă b tê lit, anh đă ni lên mt nước và tr thành bt lc.  Anh Kinh nh́n thy tàu Swatow đă b thit hi nng, nhưng anh cũng biết rng  quân BV s báo đng toàn căn c.

    Trên chiếc xung nh, Nguyn Chuyên và hai BH khác na đă trông thy tiếng n bùng lên vào đêm ti.  Ch không lâu sau đó th́ quân BV đă phát hin ra chiếc tàu b phát n và b cháy.  S là các tàu Swatow c̣n li s m máy và xem như là mng sng s b tiêu tán, các BH đă không c̣n nhiu th́ gi đ suy nghĩ đến nhng vic ǵ s xy ra cho h kế đến.  H đă m máy tàu và chy ra bin. Trong bi cnh khn cp đó anh Chuyên đă đưa súng nhm bn vào nhng tàu rượt theo  h.  Quân BV đă bn tr li, và cho đến khi chiếc thuyn nh đă đến được chiếc Nautilus, anh Chuyên đă b trúng đn và b ra máu.

    V́ ch có mt ḿnh dưới nước, anh Kính đă không có nhiu th́ gi đ suy nghĩ.  Trong lúc đau đn v́ b thương, anh đă bơi li vào b, trn vào mt bi rm, anh đă ci b b́nh hơi và ch đi cho s huyên náo du đi, ri s c bơi tr v phía nam.  Tht không may mn.  Ch trong ṿng mt tiếng đng h sau đó, mt tàu tun BV đă bt gp anh.  H đă đánh anh Kính không thương tiếc, h đă bt anh dn đi đ điu tra.  H đă bt mt anh, anh Kính đă c tươi cười khi có tiếng n th hai mt khong cách đng xa.

    Anh Nguyn Văn Tâm, người BH th ba có mt cơ may rt nh.  Sau khi đă gài cht n xong.  Anh đă bơi tr li xung cao su đang ch đi.  Khi mà tiếng n đu tiên phát n, anh đă bt ng b b đơn đc ḍng sông.  Anh Tâm đă t́m thy mt chiếc nh gn đó và trèo lên và bơi dc theo b sông.  Vi hy vng là bơi ra bin đ không có ai biết, anh đă leo lên mt mép tàu và rơi vào tay các dân quân chiến đu Bc Vit.

 

Tàu ch́m.

    Qung Khê đă nhn nháo bi đc công phá hoi.  B thng mt l ln, Swatow s 185 b ngp nước rt nhanh.  Trong lúc khng hong đó mt chiếc Swatow s 161 đă ra khơi bn rượt chiếc Nautilus ...  M máy và chiếc tàu này đă chy vào vùng tàu b phá hoi đ t́m ra k phá hoi và ít lâu sau đó h đă phát hin chiếc thuyn g nh.  Và đă theo đui chiếc thuyn g và đă bn tr li chiếc Nautilus.  Không cm thy c̣n chút hy vng nào na, đoàn thy th ca chiếc Nautilus 2 đă bn tr li chiếc Swatow sau v xy ra li lm trong công tác.  H đă c chng chi li vi chiếc Swatow vào khong ba tiếng đng h khi h đang c chy tr v phía nam dc theo duyên hi.  Vào lúc 0600 gi, đn ca chiếc Swatow bn trúng pḥng máy ca chiếc Nautilus.  Bây gi th́ chiếc Nautilus 2 đă b chết máy, chiếc Swatow đă lượn quanh chiếc thuyn g.  Anh Nguyn Chuyên, người Nhái, người mà đă đi trên chiếc Nautilus, và mt thy th đoàn na đă b thit mng trong cuc chm súng.

    Khi chiếc Swatow t́m kiếm nhng người sng sót đang bơi trên bin, 10 BH đă được vt lên và b bt mt. Và đă không biết là c̣n mt thy th ca Nautilus, người th 11 thy th ca chiếc Nautilus, anh Nguyn Văn Ngc, anh đă n náu mt pḥng máy đă b ngp nước.  Và đă bám vào chiếc tàu b nn này, anh đă trôi dt v hướng nam trc ch vĩ tuyến 17, và anh đă được cu vt bi mt phi cơ tun thám và đă được cu thoát.

    Vào ngày 21 tháng By, Hà Ni đă mang ra ṭa các BH và thy th đoàn ca chiếc Nautilus ra ṭa. Và b tuyên án chung thân kh sai, các BH đă lng l b nht vào tù.  Nhng h́nh nh trong cnh b bt ca h đă được phát đi bi nhng t báo bng Anh Ng khp Hà Ni, và mt BH đă b cưỡng ép lên án nhng hành vi mà h đă tham d.

 

Th đi, th li.

    Cho dù tuyt vng v́ b tht bi, và vn c̣n nhng công tác tiếp theo sau đó na.  Cơ quan phn gián M đă gi mt nhân viên t́nh báo mi tên là Tucker Gougleman, đ duyt xét và sa đi li toàn b kế hoch.  Là mt nhân viên điu hp khế ước trong quân đi Hoa Kỳ, Ông Gougleman là mt cu TQLC M là mt hi viên ca Hi Vn Đng Thái B́nh Dương và đă b lit mt cánh tay trong thế chiến th hai bi đn ca quân Nht Bn.  S thương tích v́ bt lc đă không ngăn cn Ông hp tác vi cơ quan phn gián M, nơi mà Ông đă tng tham chiến cuc chiến tranh Triu Tiên và phn công li đch quân bán đo Cao Ly.

    Ông Goulgleman đă không hài ḷng vi s điu hành mà Ông đă được ch đnh, mt toán Người Nhái M (SEAL's) và Bit Hi M đă được ch đnh đ hp tác vi Ông và đă được gi đến Đà Nng đ giúp Ông Goulglemen hoàn thành công tác d dàng hơn.  Có hai sĩ quan người nhái và 10 đoàn viên người nhái đă b ra sáu tháng đ hun luyn các Người Nhái HQVN/CH, và vào cui mùa hè năm 1963, có bn toán BH đă sn sàng thi hành công tác, mi toán gm có các thường dân đă được tuyn dng và mt s nh các cưu quân nhân VNCH vi cp bc H Sĩ Quan.  Mt người trong s h, bí danh NEPTUNE, anh này có đy đ kh năng v ngp ln. Mt người khác, có bí danh CANCER, anh này là người thuc gc đng bào thiu s, người Nùng.

    Ông Gougleman bây gi th́ có đy đ các BH, nhưng Ông hăy c̣n có mt tr ngi v phương tin thuyn bè.  Mc du quân Bc Vit không có ḷng thương xót cho các quân nhân VNCH, nhng chiếc chiến đnh ca quân BV th́ không th so sánh vi nhng chiếc chiến đnh ca cơ quan t́nh báo M.  Mt cách hin nhiên là Ông Gougleman hăy c̣n mun nhng chiếc thuyn tt hơn đ đi và v t vùng công tác.

    Đ t́m ra nhng tàu chiến như vy, th́ quay tr li vào năm 1959, khi mà HQ/M đă c t́m ra mt loi tàu chiến mà có th thay thế cho loi cũ đă dùng thế chiến th II (WW II torpedo boats).  Mt trong nhng s chn la là loi tàu ca Norwegian Nasty, loi tàu tun tra.  Loi này được đóng bi hăng Westermoen Mandel, Norway, loi tàu gi là thô kch này là loi tàu chy nhanh nht và có th tin tưởng được vào nhng công tác phá hoi đó. Tàu được trang b bng hai mày du cn Napier mà đă có th đy chiếc tàu dài 24 mét và nng 80 tn này vi vn tc hơn 40 knots mt gi.  Chiến đnh được trang b ha lc nh, và nó có th hot đng trong ṿng 1,600 dm mà không cn phi tiếp tế nhiên liu.  Hơn thế na công ty đă đóng ra nó đă bo đm mi tr ngi nếu có trong nhng công tác bí mt.

    Sư tht bi ca công tác Ha La ca cơ quan t́nh báo đă đem đến nhng tranh lun.  Hoa Thnh Đn, Tư Lnh Liên Quân đă yêu cu cung cp cho nhng chiến thuyn mi, s yêu cu này đă được các gii chc quân s Hoa Kỳ Sàig̣n quan tâm (nhng gii chc c vn này đă thay thế các gii chc c vn cũ).  Vào tháng Tám năm 1962, Tướng Paul D. Harkins, Ch  Huy Trưởng C Vn M, đă đ ngh loi chiến đnh  PT dùng cho các công tác ra ngoài Bc.  Li đ ngh ca Ông đă được chuyn đến và duyt xét bi các c vn ca c T.T. John F. Kennedy.

    Chính c Tng Thng Kennedy đă tng là mt thuyn trưởng ca loi chiến đnh này trong sut thế chiến th II , và Ông đă chp thun nhng đ ngh đó.  Vào ngày 27 tháng 9, ni các Kennedy đă chp thun cho kế hoch đó. Thi hành điu y nhim này, Hi Quân Hoa Kỳ đă dùng hai chiếc chiến đnh vào năm 1950, loi chiến đnh có lườn tàu bng nhôm, PT-810 và PT-811, nhng chiếc chiến đnh này được đt khu đ các tàu chiến cũ cơ xưởng Philadelphia đ tm dùng cho đến khi có loi chiến đnh mi hơn đ gi qua Nam Vit nam.  Hai chiếc chiến đnh có lườn bng nhôm này, được đt cho hn danh "ĐA UNG XĂNG," là bi v́ máy ca nhng chiếc chiến đnh dùng xăng thay v́ dùng du cn, và đă phi cn đến hai tháng đ tu xa hai chiếc này. Mi chic được gn mt súng phóng lu đn 40 ly phía trước và mt đi liên 50 ngang hông, và ng khói được ci biến li và n êm du hơn . Và chúng được đi tên li là PTF-1 và PTF-2 [ Patrol Torpedo Boat, Fast, theo như tên đt ca Hi Quân].

    Trong khi các chiếc "Đa ung xăng" sn sàng đ gi qua VN, cơ quan t́nh báo đă qua t́nh trng quan li   Ngũ Giác Đài và xin thêm hai chiếc "Xu Xí". Trước năm 1963 , cũng cùng lúc Ông Gougleman đến Đà Nng, cơ quan t́nh báo đă gi chúng đến cho HQHK th nghim, và chúng đă được th nghim tp trn Little Creek, Virginia.

    Vào ngày 28 tháng Sáu, Đô Đc George W. Anderson, Ch Huy Trưởng Hành Quân ca Hi Quân, đă ch đnh giao các chiến đnh này vào toán tn công đ b thuc toán s 1, và biến ci ngay tc khc trong khi chúng được trang b vũ khí. Các chuyên viên vũ khí đă gn mt súng phóng lu đôi và mt súng đi bác 20 ly đôi, cùng vi môt súng phóng rocket 3.5 ly và ba súng phóng ha. Công vic đă được hoàn tt vào cui tháng Tám, và các chiến đnh này được ch bi tàu chuyn vn hm Vancouver- trong cuc hành tŕnh đến San-Diego qua kinh đào Panama.

    Nhng công vic này đă đ̣i hi thi gian, tuy nhiên, cơ quan t́nh báo mun nó được hoàn thành đ thi hành công tác sm hơn. Ông Gougleman mun tm thi có nhng chiến đnh hot đng trước khi các chiếc "xu xí" này được gi đến. Câu hi được đt ra t công tác bí mt khác, ln này Cuba. K t năm 1961 cuc khng hong vnh con heo, cơ quan t́nh báo đă thi hành mt cuc vn đng hi gii vi vàng nhm chng li nhà đc tài Fidel Castro, và h đă chn la mt chiếc thuyn thường thy trong vnh M Tây Cơ --- loi thuyn đă được đóng bi công ty Seward Seacraft Burwick, Louisiana, được biết có tên là Swift. Mà nhng chiếc thuyn này đă được chế biến ra cho nhng dàn khoan du vùng vnh M Tây Cơ, chiếc thuyn này dài 15 mét, nng khong 20 tn, và có hai máy du cn.

    Nhng chiếc Swift này vn c̣n nm California đang trong t́nh trng biến ci cho đến khi sn sàng gi qua thi hành nhng s mng min Bc Vit nam. Ba chiếc đă được đóng vào thùng và được gi qua Phi lut Tân. T đó, chúng s được kéo bng phà qua Sàig̣n. Và đă được gi đến Đà Nng, ti đó chúng đă sn sàng thi hành công tác vào tháng Mười năm 1963. Trong khi các chiến đnh Swift này là nhng điu mong đi ca nhng toán quân lén lút xâm nhp vùng lănh hi ca Ông Gougleman, h đă hoăn li công tác . Mc du d dàng bo tŕ hơn các chiếc "Xu-Xí," chúng là tiêu biu trong bước tiến nhy vt trong k thut cho các cuc phân công ca cơ quan phn gián đến nhng thy th ca các chiếc Nautilus. S vic này đă làm cho cơ quan phn gián được tha măn s yêu cu. B ngăn tr trong công vic tuyn m nhng thy th đy kinh nghi HQVNCH, và cũng không th dùng đến người M mà c̣n có kh năng đ chi t, không ai đă sn sàng đ điu hành các chiến đnh.

    Bi vy cơ quan t́nh báo xoay qua các nhà chuyên môn ngai quc. Khi h đă có sn nhng khám phá tt đp Oslo trong thi gian mua nhng chiếc chiến đnh bí danh "Xu Xí," h đă làm mt cuc điu đ́nh vi ba người Norwegian và mướn ba người Norwegian này trong thi gian ba tháng. Và h đă đến Đà Nng dưới bí danh cướp bin  "Viking" và được ch đnh làm các thuyn trưởng, mi người là thuyn trưởng mi chiếc Swift. Tr trung và đy nhit tâm, các người Norwegian này rt d hi nhp vi các quân nhân HQVNCH. " H tht là nhng người [cướp bin] " Đi Tá Trương Duy Tài, mt sĩ quan v hàng hi. " H biết v hàng hi rt gii."

    Bây gi th́ có chiến đnh và có thy th, cơ quan t́nh báo d tính thi hành mt cuc bn phá ri chy k t khi công tác Ha La b tht bi. Nhưng nhng nhà nghiên cu kế hoch đă có chút ít n tượng --- d tính ca h có chút ít bn cht đem li s không thành công như là s tht bi ln trước Qung Khê. Ch có điu khác bit là toán BH đă đi bng nhng chiếc Swift thay v́ bng nhng chiếc Nautilus.

    Vào ngày 15 tháng Mười Hai, cơ quan t́nh báo b qua ngày xuân đu năm, cui cùng, vào ngày 14 tháng Giêng năm 1964, h đă phóng ra mt trn tn công thy b hai đu. Chương  tŕnh hoch đnh ra là hai chiếc Swift ri ch đu vào lúc gia đêm. Và hai chiếc này s đi cùng nhau cho đến khi chúng đă vượt qua vĩ tuyến 17, ri t đó chúng s đi vào vùng đch mt ḿnh. Mi chiếc s đi vào mt vùng đă được ch đnh gn thành ph Đng Hi. C̣n chiếc khác s đi vào Sông Ron, khong 18 cây s phía trên vùng bin Qung B́nh nơi căn c ca các tàu Swatow thuc sông Gianh. Khong mt cây s dc theo sông Ron có mt chiếc phà đă đưa quân BV cùng các đi pháo, theo đường s 1.

    Toán Đng Hi, bí danh ZEUS, toán này không có mt tr ngi ǵ. Thuyn trưởng người Norwegian đă đến đim hn trước màn đêm ph xung, lùi tr li khi chiến đnh đến gn b. Không ging như là công tác phá hoi va qua, các toán ZEUS dùng xung cao su đ vào b. Khi vào đến b h dùng nhng  bao đng súng ng đă đươc phân chia bi các nhân viên t́nh báo. Gm có sáu súng phóng ho tin, các cht n đă được gài bng pin. Và đă được ch dn đt vào nhng vùng đă được ch đnh, h phi cài gi phát n, đ ln tr li thuyn cao su và chiến đnh Swift không có mt tr ngi nào.

    Toán th hai, bí danh CHARON, đă kém may mn. Khi chiếc Swift đă c̣n cách mc tiêu có 19 mét, thuyn trưởng Norwegian đă phát hin có mt chiếc thuyn đă tiến đến t hướng bc. Mc du chiếc thuyn này đă không di chuyn nhanh lm mà xem như là nguy him cho h, thuyn trưởng đă làm ngược li hướng đi, đă làm môt ṿng tht ln cho đến khi h đă đánh lc chiếc thuyn l. H đă chy dc theo vùng duyên hi, ri h chuyn hướng nhanh v phía bc. Bây gi h đă chm khong mt tiếng đng h theo như kế hoch.

    Đ thi hành công tàc đă được ch đnh, trưởng toán công tác đă ra lnh toán CHARON xung thuyn cao su. Khi toán Bit Hi đn gn sông Ron, h đă đeo dng c người nhái và ln xung nước. H chia thành hai toán: mi toán gm hai người, mt toán đi v phía b sông phía bc, trong khi toán khác đi dc theo phía nam. H đa ri nhau mt cách nhanh chóng. Mt toán đă gp mt chiếc chiến thuyn tiến đến t phía dưới ḍng sông. V́ là có nht nhiu phù sa phía b sông li đi vào sông Ron, h lo ngi rng mc nước không đ đ sâu đ vượt qua con sông mà không b phát hin. V́ s hăi h đă bơi li ch thuyn cao su.

    Toán Bit Hi th hai không biết là đang nơi đâu. Sau khi đă c ch đi thêm mt chút na, hai BH đă bơi tr li Swift mt ḿnh. Vi tri sáng t t sáng ra, thuyn trưởng Norwegian đă ra lnh phi ri vùng công tác. Nhưng khi máy tàu đă khi đng, thuyn trưởng đă phát hin ra ánh đèn chp gn phía b sông. Và vi tt c nhng nguy him nếu có, v thuyn trưởng Norwegian đă tiến váo b sông và th phào nh nhơm v́ nhng người đang  bơi b́ bơm dưới nước là nhng người nhi tưởng như là b mt tích. Vi tt c toán BH, h đă đi tr li hướng nam.

    Tr li Đà Nng, cơ quan t́nh báo M đă rt va ḷng v công tác đó. CHARON đă không thành công nhim v ca h, và đă ni c là đă bn ha tin, và đă không đó đ chng kiến s kin. Nói mt cách khác, c hai toán BH đă tr v an toàn, và đó là ln đu tiên toán quân thi hành công tác phá hoi đă tr v đy đ.

    Công tác đó xem như là công tác cui cùng ca cơ quan t́nh báo VN. Vào tháng Giêng năm 1964 toàn th công tác bí mt đă được giao phó li cho Ngũ Giác Đài và được gi là 34A. Quân đi coi như là tiếp tc vi nhng công tác và dùng nhng chiến đnh Xu-Xí - Ch Huy Trưởng SOG, toán quan sát nghiên cu, các chiến đnh Xu-Xí là loi chiến đnh đă được xem như là thành công, nhưng vào năm 1964 chúng đă giúp làm gia tăng vai tṛ ca người Hoa Kỳ trong chiến tranh cùng vi tai nn trong vùng vnh Bc B

 

Dale Andrade, Ph.D., residents in Washington, D. C.

 

Chú Thích

(1)- Anh Nguyn Văn Tâm (Người Nhái) đă qua đi vào đêm Th Hai, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2006 ti bnh vin UCI. California.

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: