Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nỗi Ḷng Hàn Phi

 

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

 

 

Hàn Phi là Công tử thuộc ḍng dơi qúi tộc nước Hàn cuối đời chiến quốc bên Trung Hoa. Từ thuở nhỏ Hàn Phi không may bị khuyết tật nói cà lăm và phát âm không rơ nên không được vua cha trọng dụng như mấy người con khác. Tuy bị tật nhưng Hàn Phi lại có một sự hiểu biết rất uyên bác và có những cuốn sách viết ra nói lên cái tư tưởng của ḿnh.  

Sống trên nhung lụa nhưng Hàn Phi cảm thấy cô đơn, hiu quạnh . Đối với Hàn Phi thuật trị nước phải được đặt trên nền tảng Pháp Trị. Có nghĩa là công cuộc trị nước phải đặt trên nền tảng pháp luật rơ ràng. " Pháp luật không hùa theo kẽ sang người giàu. Khi đă thi hành pháp luật th́ không bỏ qua cái sai của đại thần và thưởng cái đúng dù của kẽ thât phu".  

Tư tưởng của Hàn Phi đối nghịch với tư tưởng trị nước của Nho giáo tức là trị dân trị nước đặt trên nền tảng Nhân trị và Đức trị  

Hàn Phi thấy nước Hàn bị suy yếu, đă mấy lần viết thư dâng lên can vua Hàn, nhưng vua Hàn không dùng. Đối với Hàn Phi những người trị nước lúc bấy giờ không chịu trau dồi để làm ra một pháp chế sáng rơ, mà muốn dùng cái quyền lực của ḿnh để   chế ngự bầy tôi, đàn áp dân chúng. Không lo toan công việc làm cho nước giàu dân mạnh mà chỉ t́m cách gây phe nhóm bành trướng thế lực để tiếp cai trị dân đời đời  

Tuy không được Vua Hàn trọng dụng, Hàn Phi chán ngán nhưng không mệt mỏi để ĺa xa cái tư tưởng của ḿnh. Không v́ sự lạnh nhạt của phụ vương mà Hàn Phi lẫn trốn mọi tương quan trong cung đ́nh để làm cho tâm hồn của ḿnh trống không dằng dặc tủi hờn.

Nhân khi Vua Tần vây đánh nước Hàn, Vua Hàn kinh hăi bèn gởi Hàn Phi qua Tần làm sứ giả để gặp vua Tần xin hoà giăi. Hàn Phi ngậm ngùi lên đường sang Tần , hy vọng gặp được Tần Thủy Hoàn nói đền thuật Bá Vương pháp trị hầu hy vọng Tần Thủy Hoàn dừng lại mộng bá chủ xâm lăng. Hàn Phi đệ thư lên Vua Tần nhờ Lư Tư bạn hoc của Hàn Phi hiện đang là Tể Tướng của nước Tần . Trong thư, đại khái Hàn Phi nói rằng: "Nước bất kính phục vua Tần là Triệu, vậy Tần chớ nên đánh Hàn, đáng lư nên liên minh với Hàn, cùng nhau phạt Triệu mới đúng"

Lư Tư không đồng ư với quan điễm đó v́ chỉ có lợi cho Hàn mà không giúp ǵ cho Tần, do đó Lư Tư đă không cho Hàn Phi gặp vua Tần.

Trong căn nhà nhỏ trên đồi cao. Hàn Phi nh́n ra song cửa trong những đêm khuya khoắt, bỗng nhiên ḷng Hàn Phi chùng xuống trong nỗi xót xa, gờn gợn vùng đau xót trên sự cai trị của Vua Hàn. Hàn Phi đang chuyển qua một nhịp đời khác . Đất Tần như một nơi thách đố. Những ngày tháng chờ đợi Vua Tần tiếp kiến vẫn lặng lờ trôi.

Thuyết Nan mà Hàn Phi nhờ Lư Tư dâng lên cho Vua Tần cũng biệt tăm tích.

Biết được nỗi khó khăn của ḿnh nên Hàn Phi mới viết cuốn Thuyết Nan dâng lên Vua Tần xem trước khi Hàn Phi được tiếp kiến.

Trong cuốn Thuyết Nan Hàn Phi đă nói đến cái khó trong việc du thuyết chính là ở chỗ làm thế nào biết được cái tim của con người ḿnh muốn thuyết phục để dùng cái thuyết của ḿnh mà đối phó.

Một hôm Tần Thủy Hoàn vô t́nh đọc được cuốn Thuyết Nan của Hàn Phi. Vua Tần cảm nhận tư tưởng của Hàn Phi rất khác lạ và có ḷng ngưỡng mộ. V́ thế Vua Tần truyền gặp Hàn Phi. Trong buổi gặp gỡ Vua Tần, Hàn Phi đă có ư chê trách Vua Tần không có tâm tiếp khách. Vua Tần chịu sự phê phán đó của Hàn Phi đồng thời yêu cầu Hàn Phi giăi thích rơ ràng tư tưởng của ông ta. Hàn Phi cho biết Quyền Lực là điều tối quan trọng của một ông Vua. Khi một người dân có toàn quyền th́ người dân sẽ tức khắc trở thành ông Vua. Trái lại khi một ông Vua mà mất hết quyền hành sẽ trở thành người dân.

Chính v́ ham muốn quyền lực ngông cuồng mà nhiều người đă thân bại danh liệt.

Vua Tần cho rằng những việc Hàn Phi vừa nói th́ ông ta cũng đă quá rơ nhưng c̣n những điều pháp, thuật của Hàn Phi trong cuốn Thuyết nan có nghĩa ǵ?

Hàn Phi bảo rằng: Muốn trị nước được lâu dài th́ nước đó phải có một nền pháp trị để thi hành và chủ trương một pháp chế bao gồm bốn nguyên tắc: (1) Luật pháp phải hợp với thời thế; (2) Luật pháp phải được ghi chép rơ ràng và công bố minh bạch; (3) Luật pháp phải được áp dụng một cách công bằng; và (4) Vấn đề thưởng phạt rất quan trọng cho nên phải được quy định rơ ràng.

Hàn Phi tiếp thêm là nếu bốn nguyên tắc này mà không được thi hành hoàn chỉnh th́ như một cái lưới có lỗ thủng. Một khi cái lưới có lỗ thủng th́ con cá có thể lọt lưới.

Đây cũng là một vấn đề mà sinh hoạt của các tổ chức Cộng Đồng cần phải quan tâm. Tuy chỉ là một bản nội qui đơn thuần được đồng thuận của  đa số được bầu ra để soạn thảo, nhưng khi đă được thông qua th́ phải thi hành và tôn trọng triệt để. Chứ khi cần củng cố quyền lợi của phe nhóm hay lănh đạo th́ lật đật đi thay đổi nội qui như vậy những tổ chức đó chẳng khác ǵ những cái lưới lũng.

Về phần Vua Tần khi nghe Hàn Phi nói đến 4 phần nguyên tắc đó bèn tư lự hỏi Hàn Phi:- Một du thuyết gia cần phải có kiến thức, đạo đức và khẩu tài. Ta xét nhà ngươi có đủ phần 1 và 2 nhưng khẩu tài nhà ngươi không có th́ làm sao có thể hoàn tất trách nhiệm của một du thuyết được.

Hàn Phi bị tật nói ngọng cho nên khi nghe Vua Tần nói điều đó đă cảm thấy xót xa ngậm ngùi cho sự bất hạnh của ḿnh.Nỗi ngậm ngùi của Hàn Phi cũng đôi lần là nỗi ngậm ngùi của chúng tôi mỗi một lần vào gặp gỡ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hay các yếu nhân Nghị sĩ hay Dân Biểu của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Cho đến nay mặt trận đấu tranh với CSVN đă khởi đi từ mặt Trận Hoa Thịnh Đốn. Nếu quí vị có cơ hội vào Quốc Hội Hoa Kỳ quí vị sẽ thấy ngay trên hành lang của các Dân Biểu qua lại. Chúng ta sẽ thấy nhiều bộ mặt người Mỹ gốc Việt nhưng mục tiêu vào gặp gỡ các Dân Biểu Nghị sĩ khác với mục tiêu của chúng ta. Họ cũng chống CS độc tài nhưng họ có những lư luận của những mục tiêu giúp đỡ VN là giúp cho dân tộc VN nghèo đói, lạc hậu nhưng họ vẫn không mảy may kết án sự tham nhũng của các cán bộ CSVN mới đưa đến một VN nghèo nàn lạc hậu hôm nay. Họ đă được học tập để đưa ra những tỷ lệ cao trên sự điều khiển đất nước của bọn VC.

Phía chúng ta cũng có nhiều du thuyết gia vào Quốc Hội, Bộ ngoại giao như ai. Nhưng phần đông đều mang một bịnh trầm kha thời đại là xưng tụng danh tánh hội đoàn rất thâm sâu, rất uyên bác của những vị lănh đạo toàn quả đất. Nhưng khẩu tài th́ họ vướng phải cái bịnh của Hàn Phi.

Tôi nhớ 2006 tôi vào Bộ Ngoại giao theo lời mời của Cựu Đại Tá Trương Như Phùng trong việc giúp cho ông ta phần thông dịch. Tôi không ngại. rủ Nha sĩ Đàm bảo Kiếm cùng đi . Trưởng phái đoàn là ông Lai Thế Hùng có bà LS Xinh nào ở DC tháp tùng cùng một ông Đại tá nào đó ở DC.Qua thủ tục ở cửa ra vào chúng tôi ngồi đợi bà nào đó ra tiếp phái đoàn tôn giáo của ông Lai Thế Hùng mà theo ông LTH là đă có agenda trước. Ngồi một lúc có một ông nhân viên nho nhỏ của bà ǵ đó mà ông LTH đă được sắp xếp gặp gỡ ra gặp ông LTH và bảo rằng giờ bà đó bận vậy ông ta sẽ tiếp chúng tôi tại Cafeteria. Tự ái dân tộc trong tôi không cho tôi ngồi để nh́n một viên quan chức ngoại giao xử sự không ngoại giao chút nào. Trong khi mọi người yên lặng tôi lên tiếng. Tôi hỏi là đă có thời khoá biểu gặp gỡ chúng tôi tại sao lại bắt chúng tôi phải chờ ở Cafeteria. Tôi yêu cầu ông ta phải vào xếp đặt pḥng họp đàng hoàng. Nếu bà ta bận th́ sắp xếp phụ tá bà ta gặp chúng tôi. 

Ông quan ngoại giao nhỏ xíu đó líu lưỡi bèn OK và sau đó sắp đặt pḥng họp cho chúng tôi vào. Bà LS Xinh ở DC cằn nhằn tôi yêu cầu đừng x́ nẹt Mỹ mà làm mất ḷng họ. Tôi cười nh́n bà ta trong trang phục cổ truyền áo dài khăn đóng VN để vào dâng kiến nghị và buồn thay cái tên tiếp phái đoàn tôn giáo của ông Lại Thế Hùng là ông nhân viên nhỏ của bộ ngoại giao hồi năy.Bà Ls Xinh trịnh trọng lên dâng kiến nghị cho ông Scott tên của quan ngoại giao nho nhỏ muốn tống chúng tôi xuống cafeteria họp trong khi thông cáo của Phái đoàn Liên Tôn Giáo của ông Lai Thế Hùng đă tung ra rầm rộ trên internet là phái đoàn đi gặp gỡ Bộ ngoại giao. Tôi mắc cở quá nh́n lén NS Đàm bảo Kiếm. Bà ấy nháy tôi im lặng.

Sau đó Cụ Phan Vỹ đọc một bài diễn văn. Tội nghiệp quan ngoại giao Hoa Kỳ mắt trừng trừng, miệng há hốc chờ thông dịch viên như con chờ mẹ đi chợ về. Cũng tương tự đến phiên ông Lai Thế Hùng. Tôi tuy làm thông dịch viên theo diễn văn ứng khẩu dài ḍng của hai ông mà bỗng cảm thấy thương hại cho quan ngoại giao Huê kỳ.

Sau đó, qua phần thảo luận quan ngọai giao nhỏ xíu của Huê Kỳ bèn phán là v́ các ông bà không về VN giúp đỡ cho nhà nước CSVN nên không biết CSVN đă thay đổi và tỷ lệ vi phạm nhân quyền đă không c̣n.

Nghe vậy nhà văn Sơn Tùng và Tôi bèn đâu khẩu với viên quan ngoại giao Huê Kỳ. Bị cả hai chúng tôi tấn công tới tấp th́ quí vị trong phái đoàn gồm ông cựu đại tá ǵ đó không phải ông Phùng. Ông Phùng không vào được v́ phải lo ḷng ṿng t́m chỗ đậu xe, bèn lên tiếng là Trưởng phái đoàn và xin phép ra về. Trước khi ra về phái đoàn (not me và bà Kiếm) xin ông quan ngoại giao Huê Kỳ chụp h́nh. Ông ta từ chối. Tôi hỏi ngay sao người ta yêu cầu chụp h́nh mà ông từ chối vậy. Ông ta bảo năm nào cũng chụp h́nh rồi cười và bỏ đi. Bà Xinh quay lại cằn nhằn tôi và ông Sơn Tùng sao căi lại với bộ ngoại giao. Tôi không nói ǵ nhưng tai tôi đă ù, tay tôi đă run v́ giận cái tên quan ngoại giao đó đă binh vực cho CSVN.

Ra tới ngoài đường, Đại tá Phùng trườn xe đến đón. Phái đoàn Liên tôn giáo toàn thế giới gồm ông Lại thế Hùng Bà ls Xinh, Cụ Phan Vỹ ông Đại tá ǵ đó cùng một anh nữa leo lên xe chiếm hết chỗ bỏ lại NS Đam bảo Kiếm và tôi  bơ vơ giữa chợ mắc cửi của Hoa Thịnh Đốn. May có ông Sơn Tùng thấy vậy gọi ngay một taxi đưa hai chị em tôi về Eden.. Mô phật. Sau đó tôi tiếp tục liên lạc với bà Julie Turner coi về Nhân quyên tại Đông nam Á và bà ta yêu cầu tôi chuyển tất cả những tài liệu vi phạm nhân quyền ở VN cho bà ta. 

Mới đây chúng tôi theo phái đoàn Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vào gặp gở bô ngoại giao về vấn đề phản đối sự hiện diện Toà Lănh Sự VC tại Houston. Chúng tôi gặp rất nhiều phụ tá của các Dân Biểu Nghị sĩ liên bang cho chúng tôi biết có rất nhiều người Mỹ gốc Việt đến các Văn pḥng dân Biểu Nghị Sĩ đ̣i hỏi nhiều quyền lợi cho VC và chúng nói tiếng Mỹ rất giỏi cũng như sự thông cảm giữa chúng và các vị dân cử rt rơ ràng. Tuy nhiên những vị dân cử chống Cộng th́ họ không giúp đở những ǵ có lợi cho CSVN.Nếu nh́n quanh thấy những  khuôn mặt trẻ nào vào Bộ Ngoại giao hay Quốc Hội th́ họ không thuộc Đảng phái chính trị này th́ cũng thuộc hội đoàn chuyên khoa khác. Luận điệu của họ chỉ có là giúp cho dân tộc VN mà không cần thiết ai đang cai trị Đó là nỗi ngậm ngùi của chúng ta. Nếu may ra chúng ta có một du thuyết có khả năng th́ cái ta của du thuyết này to hơn cả thế giới bao trùm dân tỵ nạn. Do đó sự đấu tranh tại mặt trận Hoa Thịnh Đốn coi như phần lép về chúng ta cho dù chúng ta có nhiều uyên bác tư tưởng Hàn Phi nhưng khổ nỗi lại không có khẩu tài.

Bài viết của chúng tôi không có tính cách đả phá hay chê trách ai mà chỉ muốn nêu lên một phần tiêu cực của chúng ta trên mặt trận tại Hoa Thịnh Đốn. Chiến trường của chúng ta tại đó. Hy vọng quí vị lănh đạo của những tổ chức chống Cộng hăy đào tạo những nhóm thành viên có khẩu tài để tiếp ứng mặt yếu kém của chúng ta tại các cơ quan ngoại giao quốc hội tại Hoa kỳ trong công cuộc dứt điễm một chế độ độc tài phi nhân của CSVN tại quê nhà.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Những ngày đầu Tháng 6/2010

 

Liên Hội cựu SVSQ Thủ Đức Hoa Kỳ tiếp xúc với Quốc Hội Hoa Kỳ

 

 

 

Slide show: http://picasaweb.google.com/bacha52/ThuDuc#

Video: http://lhsvsqthuduc.iboards.us/viewtopic.php?t=95

 

Tin Washington DC – Khoảng 40 cựu SVSQ Thủ Đức đại diện cho 12 khu hội cựu SVSQ Thủ Đức từ các tiểu bang tại Hoa Kỳ đă có buổi gặp gỡ với các đại diện dân cử Hoa Kỳ để tŕnh thỉnh nguyện. Với sự vận động ngầm từ nhiều tháng trước của Liên Hội Trưởng Huỳnh Hồng Quân (Hội trưởng hội cựu SVSQ Thủ Đức Louisiana,) Quốc Hội Hoa Kỳ đă chuẩn thuận một buổi điều trần trước Hạ Viện Hoa Kỳ vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu Ngày 11/6/2010.

 

Đa số các phái đoàn có 1 hay tối đa 5 cựu SVSQ, riêng phái đoàn Orange County và vùng Phụ Cận có 4 cựu SVSQ Nguyễn Trọng Thu (Hội trưởng,) Nguyễn Phương Hùng (Phó Ngoại Vụ,) Vũ Đ́nh Trung (Tổng Thư Kư) và cựu SVSQ Đào Anh Tuấn và Thuư Nguyễn đă có mặt tại Virginia vào lúc 4 giờ chiều thứ Năm 10/6/2010 để kịp tham dự buổi tiền thảo luận. Mục đích cuả buổi điều trần như đă gợi ư và được sự tán thành của các hội điạ phương theo sự tŕnh của Liên Hội Trưởng Huỳnh Hồng Quân gồm có 5 điểm: 1. Vấn đề Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ. 2. Vấn đề t́m hài cốt của các cựu TNCT. 3. Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. 4. Phục hồi danh dự cựu Quân Nhân VNCH. 5. Vấn đề chủ quyền lănh hải (Hoàng Sa - Trường Sa.)

 

Đúng 10 giờ 30 sáng Dân biễu Cao Quanh Ánh xuất hiện với phụ tá tên Danny Nguyễn. Hiện diện trước đó có cô Kate Doherty (đại diện dân biểu Chris Smith,) ông Hunter Strupp (đại diện dân biểu Ed Royce.) DB Cao quang Ánh cho biết v́ phiên họp thứ Năm 10/6/2010, Hạ Viện Hoa Kỳ đă đạt được những biểu quyết nên hầu hầu hết những dân biểu điạ phương để đă trở về nhiệm sở. Nhưng họ đă cử đại diện đến để nhận thỉnh nguyện thư. Sau đó DB Joseph Cao đă dành 15 phút tường tŕnh những sinh hoạt của Lưỡng Viện Hoa Kỳ và t́nh h́nh VN. Ông nói: “ Cộng sản Việt Nam hiện nnay có 2 khuynh nhướng: Bảo thủ (lớp già) khuynh hướng thân Mỹ (lớp trẻ); về dân chúng th́ có 8 trong số 10 người thích Hoa Kỳ hơn.” Kết luận ông nói: “Tổng thống Barrack Obama có vẻ muốm nhượng bộ và bang giao với VN không điều kiện. Nhưng v́ áp lực của tôi, DB Ed Royce và DB Christopher Smith, TT Obama có không dám làm tay mạnh.” DB Cao Quang Ánh cũng tỏ ư chê DB Loretta Sanchez, ông nói: “DB Loretta Sanchez chỉ nói mạnh bằng miệng. Thực tế tôi chưa thấy bà ta đă làm điều ǵ thực tiễn cho cộng đồng chúng ta.” Ông tiếp lời nhắn nhủ: “Cộng đồng chúng ta cần có them một dân biểu ngườ Mỹ gốc Việt để tiếp tay với chúng tôi.”

    

Tổng cộng có tất cả 12 phái đoàn có mặt trong buổi đứa thỉnh nghị. Trưởng phái đoàn Liên Hội CSVSQ/TĐ là SVSQ Huỳnh Hồng Quân đại diện Lousiana thuyết tŕnh về đề tổng quát, SVSQ Huỳnh Hồng Quân mở đầu bản diễn văn: “…Đại diện cho Liên Hội SVSQ/TB/TĐ/HK và phái đoàn của 12 Hội có mặt cũng cá phái đoàn vắng mặt không về dự, tôi xin trân trọng gửi lời tri ân nồng nàn nhất của đại gia đ́nh Cư an Tư Nguy chúng tôi đến tất cả quư vị. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quư vị tất cả các phái đoàn của 12 hội thuộc Liên Hội Hoa Kỳ.  

 

Kế tiếp là phần tŕnh bày của các phái đoàn, đại diện phát ngôn cho hội Orange County và vùng phụ cận là ông Nguyễn Phương Hùng tŕnh bầy vấn đề TPB. Bốn phái đoàn khác: Dallas tŕnh bày vấn đề t́m kiếm xác chết của người TNCT, phái đoàn Missouri nói Nghĩa Trang quân Đội, phái đoàn Austin tŕnh bày về Nghĩa Trang Quân Đội và Floria tŕnh bày vấn để Hoàng Sa và Trường Sa. Sau phần thuyết tŕnh các SVSQ đại diện đă được Quốc Hội tiếp nhận thỉnh nguyện thư và hứa sẽ nghiên cứu cũng như cho biết kết quả vào thời gian sớm nhất. Phóng viên Vơ thành Nhơn của SBTN đă phỏng vấn và quay phim toàn bộ buổi tiếp xúc.

    

Tưởng cũng nên tŕnh bày cho độc giả biết về hệ thống tổ chức của các cựu SVSQ Thủ Đức th́ vấn nạn 2 Tổng Hội Thủ Đức đă được giải quyết xong. Một Tổng Hội do SVSQ Ngô Viết Quyền đă chính thức giải tán Tổng Hội Thủ Đức trong đại hội tháng 4/2009 tại Dallas. Ngay sau đó với sự hiện diện của 21 đại diện cựu SVSQ Thủ Đức thuộc các khu hội và sự đồng ư của 4 khu hội vắng mặt, một cơ chế mới được thành lập với danh xưng là Liên Hội cựu SVSQ Thủ Đức tại Hoa Kỳ. Cựu SVSQ Huỳnh Hồng Quân đă được tín nhiệm với chức vụ Liên Hội Trưởng. Danh xưng này có thể thay thế bằng LH/CSVSQ/TĐ Hải Ngoại nếu có sự sát nhập của các khu hội Canada, Úc và Âu Châu. Một Tổng Hội khác do ông Nguyễn Khắc Hai tức nhà văn Hải Triều tự xưng là THT và tự ư lưu nhiệm 18 tháng sau khi măn nhiệm kỳ cũng đă ch́m vào quên lăng. Tổng Hội Hải Triều đă triệu tập một Đại Hội Thủ Đức kỳ 6 vào 2 ngày 12 và 13 tháng 12/2009 chỉ có 7 cựu SVSQ tham dự. V́ chỉ có một khu hội duy nhất (4 người San José) có mặt và 3 cá nhân: Lê Khắc Hai, cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa, Phan Anh Dũng và Phạm Long nên Tổng Hội Lê Khắc Hai bắt buộc phải tiến đến một cơ cấu (không giống ai) là Tổng Hội Lâm Thời Chuyển Tiếp trong ṿng 6 tháng để tổ chức Đại Hội 6 (phụ) hầu đi t́m “minh chủ” thành lập Tổng Hội Hải Triều nằm dưới sự chỉ đạo của cựu Đại tá Phạm Bá Hoa. Cho đến hôm nay báo lên khuôn 14/6/2010 chúng tôi không nhận được một th ông báo chínhn thức nào nào do đó thời hạn 6 tháng đă qua, Tổng Hội Hải Triều coi như đă tự xử sau 2 năm tự ư lưu nhiệm.

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: