Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioLearning

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại Âm Mưu Ḥa Hợp Ḥa Giải

 

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-202_4-4376_15-2/

 

Tôi rất đắn đo khi viết xuống bài nầy. Đang khi trào lưu kư tên vào “ Bản Tuyên bố Công dân Tự do” của Nguyễn Đắc Kiên đang phát triển rầm rộ. Đang khi những bản Tuyên ngôn, Tuyên bố của các tổ chức chánh trị, tôn giáo đang phổ biến ào ạt. Tôi viết ra những ư kiến trái chiều, xem ra lạc lơng, nếu không muốn nói là tiêu cực, thiếu thiện chí. Nhưng v́ lương tâm không thể im tiếng.

Tục ngữ có câu: Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không cạn lẽ là bất nghĩa. Tôi là một cá nhân nhỏ bé, không dám tự hào là ḿnh biết. Nhưng trước vận mệnh đất nước, là con dân tự ư thức trách nhiệm nên mạnh dạn phát biểu ư kiến.

Đại âm mưu Ḥa hợp Ḥa giải

Ngày 25/2/2013, Tổng bí thư đảng csvn phát biểu tại Vĩnh Phúc:” ...Vừa rồi đă có các luồng ư kiến th́ cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ ǵ nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai tṛ lănh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!…

Ngay ngày hôm sau, nhà báo Gia đ́nh và Xă hội Nguyễn-Đắc-Kiên viết trên blog bài viết nẩy lửa trong đó 5 điểm sau đây, nay trở thành “ Bản Tuyên bố Công dân Tự do” đang được luân lưu thu nhận chữ kư:

1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ư chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ư chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh v́ tự do, dân chủ, v́ ḥa b́nh, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách ǵ để thao túng, toàn trị đất nước.

3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà c̣n muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ư chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lănh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5- Tôi khẳng định ḿnh có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, ḿnh đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đă tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. V́ thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.”

Lập tức, Nguyễn Đắc Kiên bị cho nghỉ việc. Vài hôm sau, Nguyễn Đắc Kiên viết trên blog hai bài liên tiếp kêu gọi ḥa hợp, ḥa giải, thậm chí đặt điều kiện tiên quyết để ḥa hợp ḥa giải là không truy cứu “hồi tố” các tội phạm của bọn cs cầm quyền hiện nay đă gây ra:

“Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự ḥa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ.”

Trong bài viết “ Về một vài định kiến tai hại“, Nguyễn Đắc Kiên c̣n đi xa hơn, xóa nḥa các ư niệm về “phản động,” “Diễn biến Ḥa b́nh”, “ Thế lực thù dịch “, nghĩa là xóa nḥa phân biệt giữa người dân bị áp bức, bất công với bọn cọng sản cầm quyền phạm tội, cũng có nghĩa là bất phân thiện, ác:

“Bản tuyên bố đâu có lời lẽ nào là tố cáo, là phỉ báng, là hằn học với ĐCS VN đâu? Ấy thế mà từ chị nội trợ, đến anh kỹ sư, từ bác giáo sư, đến cô bác sỹ… đều nhất loạt kư vào. Trong số 2.100 người kư tính đến tối 2/3, người Việt ở nước ngoài chiếm đa số tuyệt đối. Đấy chẳng phải là chỉ dấu cho mong muốn xoá bỏ hận thù, tức giận? Chẳng phải là chỉ dấu cho thấy người Việt ở khắp nơi đang mong mỏi cho một cuộc hoà hợp dân tộc nay mai hay sao?

Câu in đậm kể trên rơ ràng là cưởng ép, lập lờ đánh lận con đen: Người ta kư tên là kư xác nhận “Quyền công dân Tự do” chớ có phát biểu ǵ về vụ xóa bỏ hận thù, ḥa hợp, ḥa giải đâu?

Đặt vào miệng những người kư tên vào bản tuyên bố ư tưởng xóa bỏ hận thù HHHG là trí trá, thiếu lương thiện.

Vă lại, giữa người dân với nhau, dù trong hay ngoài nước thương nhau c̣n không hết, làm ǵ có thù oán mà XÓA BỎ HẬN THÙ, H̉A HỢP H̉A GIẢI?!

Trước thái độ quay quắc, tiền hậu bất nhất như vậy, có thể diễn giải bằng hai cách:

Một là sau phút xuất thần, viết nên bản văn chân thật hùng hồn, đến khi bị cho nghỉ việc mới tự viết hai bài “phản tỉnh” lập công.

Hai là bị ép buộc phải viết tiếp hai bài như vậy, nếu không sẽ bị bắt bỏ tù.

Cho nên mới có việc phân trần rằng tôi muốn sống yên phận làm biên tập viên nhà xuất bản do TS. Nguyễn Quang A vận động giúp!

Dầu sao th́ sự việc cũng đă dở dang, những người ngay t́nh kư vào bản Tuyên bố nếu thật tâm MUỐN có những điều ḿnh muốn thời phải tiếp tục công cuộc vận động công luận “ư thức về Quyền Công dân Tự do” và … SẲN SÀNG ĐỨNG LÊN TRANH ĐẤU ĐỂ Đ̉I CHO ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU M̀NH MUỐN. “TỰ DO KHÔNG CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG!”

Những màn tŕnh diễn Ḥa hợp Ḥa giải ngoạn mục

Đầu tháng 3, 2013, trên các trang mạng xuất hiện những h́nh ảnh thật giựt gân: Thứ trưởng ngoại giao vc Nguyễn Thanh Sơn cặp kè với cái gọi là Chủ tịt Hội người Mỹ gốc Việt ( Vietnamese American Foundation ) Nguyễn Đạc Thành, thăm viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa và thắp nhang trước Đài Tử sĩ VNCH!

Người xem ngẩn ngơ tự hỏi làm sao có chuyện mèo khóc chuột một cách hoành tráng làm vậy?!

Câu chuyện c̣n đang râm rang th́ ngày 7/3/2013, Tổng Lănh sự Mỹ Lê Thành Ân hướng dẫn một phái đoàn bề thế cũng hoan hĩ viếng thăm nơi mồ tử sĩ ấy và cũng thắp nhang trịnh trọng y như dzậy.

Như vậy là chuyện ǵ đây?

Trong khi các chú em nhỏ trong nước hí hửng nhảy cà tưng hô hoán: Ngày vẽ vang VNCH đă tới rồi: Mai mốt Nghĩa trang QĐBH sẽ được tái thiết huy hoàng, gă cựu chức việc tui ḷng buồn rười rượi, nghĩ xa, nghĩ gần về một thời bán buôn chánh trị trên xương trắng của tử sĩ Miền Nam trong những ngày sắp tới!

Cứ liên kết cái bản “Tuyên bố Công Dân Tự do” của Nguyễn Đắc Kiên với hai bài “kêu gọi Ḥa hợp, Ḥa giải “ với “hai màn tŕnh diễn” kể trên th́ có thể mường tượng ra được tấn tuồng treo đầu dê, bán thịt chó sắp xảy ra.

Trước hết là trường hợp Nguyễn Đắc Kiên, một anh phóng viên tầm tầm lại cả gan giở giọng giọng một, giọng hai với Tổng Bí Thư Đảng cao nhất nước như vậy? Phải chăng có ai đó cở Đồng chí X bật đèn xanh th́ chú em nhà báo nhỏ xíu kia mới dám vừa cà khịa Tổng Bí vừa lớn tiếng kêu gọi HHHG mới được chớ!

Trường hợp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn th́ cũng dzậy, chí ít th́ cũng phải cở Tể ba Dê trở lên chấp thuận hay chỉ đạo th́ mới dám vác đầu đi lễ bái tử sĩ “ngụy quân” như vậy.

Trường hợp TLS. Mỹ th́ cũng vậy, phải có sự chấp thuận trước của Đại sứ Mỹ mới hướng dẫn một phái đoàn chánh thức viếng thăm Nghĩa trang QĐVNCH, chớ đâu phải thăm viếng riêng tư với tư cách cá nhân.

Câu hỏi đặt ra là: V́ sao bọn trùm csvn lại dám đơn phương hành động gọi là HHHG với “ Mỹ – Ngụy “ như vậy?

Chánh phủ Đoàn kết Dân tộc

Bọn viên chức Tổng Lănh sự Tàu cọng Thành hồ dù có ham ăn, ham ngủ th́ bọn t́nh báo Hoa Nam cũng đâu thể ngủ mê. Vậy th́ làm sao mà để cho bọn tôi tớ An nam “làm ngụy” như dzậy? Câu trả lời thật giản dị: “Đế quốc Mỹ” đă thỏa thuận với “ Đại x́ thẩu” Tàu đưa chú nhỏ CS An nam tŕnh diễn HHHG ba bề, bốn bên để vỗ yên đám đông dân Việt đang làm ầm ỉ về tham nhũng thúi nát bên trong và nhượng biển đông cho Tàu cọng, có cơ nổi lên làm loạn.

Nếu sự thể diễn tiến xuôi chèo, mát mái th́ rồi đậy, khi Mỹ thỏa thuận được với Tàu cọng về vấn đề Biển Đông th́ Việt Nam cũng có một thứ gọi là Chánh Phủ Đoàn Kết Dân tộc mà thực chất vẫn là cọng sản trá h́nh, phục vụ cho quyền lợi Tàu là chính, hợp tác phần nào với Mỹ là phụ.

Rồi đây, một lần nữa, số phận Đất nước lại do bọn cọng sản đưa vào tay người ngoài dịnh đoạt!

Nếu Trí thức Việt Nam c̣n đáng mặt sĩ phu Đất Việt sẽ liều chết tiến hành cuộc CÁCH MẠNG DÂN TỘC đánh đổ chế độ cộng sản bán nước, buôn dân, giành lại QUYỀN TỰ QUYẾT cho DÂN TỘC.

Làm được như vậy mới khỏi hỗ thẹn với công lao của tổ tiên trải qua bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Nguyễn-Nhơn

 

 

 


 


 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: