Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiu tàn trên sông Vàm C

 

 

Hoàng Xuân Bái

 

 

 Vào nhng ngày đu tháng tư, mt trn min Trung đă v, làn sóng người di tn tràn ngp Sài G̣n. Vùng 4 tương đi vn c̣n yên tĩnh. Sài G̣n mt ch c̣n là vn đ thi gian. Có tin chính ph s trit thoái v Vùng 4 đ c th. Có tin sp đo chánh...vv...

 

 

Tm nh́n ca Đi Bàng

    Đô Đc Cang vi tm nh́n xa ca mt v tướng đă thy rơ vn đ, phi di tn Hm Đi, không th nào đ Hm Đi lt vào tay gic, dù Chính Ph có rút v Vùng 4 hay không. Bng mi giá Hm Đi phi ra khơi vào gi phút thích hp nht. Mun ra khơi êm đp, bo tn được Hm Đi th́ thy l Soài Rp và Ḷng Tào phi tt. ( Sông Ḷng Tào và Soài Rp là 2 thy l chính t Sài G̣n ra Vũng Tàu. Sông Ḷng Tào rt hp,quanh co nhưng khá sâu là thy tŕnh chính ca thương thuyn và chiến hm, trong khi đó sông Soài Rp ln hơn nhưng khá cn, do đó ch s dng khi cn thiết.)

    Đô Đc Cang lin ra lnh thành lp ngay Lc Lượng Đc nhim 99, ly tàu t nhũng đơn v  tinh nhu ca sông ng̣i. Người ch huy? C̣n ai na! Đánh gic “ti” nht trong hi quân ai cũng biết là Huỳnh Duy Thip và Lê Hu Dơng. Ông Thip th́ đă bit phái qua làm giám đc Thương cng Đà Nng và đang b kt ngoài đó, sng chết chưa biết, ch c̣n li ông Dơng, tên tht xng vi người !!! Đô Đc Cang nói vi chánh văn pḥng: “Gi ngay Đi Tá Dơng v gp tôi gp, ni trong ngày hôm nay.”

    Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Lc Lượng Đc Nhim 99 được thành lp. Trong khn cp, các đơn v sau đây đă được ly v:

- Giang đoàn 42 ngăn chn

- Giang đoàn 59 tun thám

- Đi đi hi kích

- Đa phương quân

- Mt s giang đĩnh ly ra t nhng giang đoàn Thy b, Xung phong gm tt c 62 chiến đĩnh, mt mũi xung kích mnh m nht ca HQVNCH lúc đó.

 

Nhim v:

    - Lc lượng s là đơn v hu v nng đ bo v Chính ph rút v Min tây khi t́nh h́nh xu.

    - Bo v an ninh thy tŕnh Soài Rp và Ḷng Tào trong trường hp phi di tn.

    - Bo v B Tư Lnh Hi Quân nếu có đo chánh

    - Nhn lnh trc tiếp t Tư Lnh Hi Quân.

 

Tm hot đng

    - Không gii hn

    - Tùy theo t́nh h́nh

    Bàn c đă đến hi chung cuc. Đô Đc Cang c̣n làm ǵ hơn được ?? !!! Bo toàn cho Hm đi di tn an toàn, cho Hi quân, cho đng bào vào nhng ngày bi thm cui cùng ca cuc chiến đó là điu cui cùng mà Đô Đc Cang có th làm đươc trong tm tay ca ḿnh. Và Đô Đc Cang đă chn lưỡi kiếm bén nht, tm khiêng chc nht trao vào tay người đàn em ĺ lm, chu chơi nht ca ông: HQ Đi tá Lê Hu Dơng.

 

Vàm C máu và la

    Sau khi Khmer Đ xâm chiếm Cao Miên, Cng sn Bc vit kéo quân ào t qua biên gii Miên Vit đông như kiến, hung hăn vi ư đ ct đt quc l 4,tràn ngp Sài G̣n theo hướng tây nam, khóa chc thy l Ḷng Tào Soài Rp, bt sng Hm đi Hi Quân Vit Nam Cng Ḥa, tch thu toàn b làm chiến li phm....Kế hoch chc ăn như bp, miếng mi ngon như miếng m. Nhưng khi kéo quân ào t đến b Tây sông Vàm C th́ Bc quân đành phi khng li. Ti đây Bc quân đă đng ngay mt bc trường thành thép và la do Đô Đc Cang dng nên: Tướng trn i là Hi quân Đi tá Lê Hu Dơng, v đi tá tr và đánh gic ch́ nht ca hi quân VNCH. Trong tay Đ/Tá Dơng có hơn 60 giang đĩnh đ loi thuc các giang đoàn Xung phong, Thy b Ngăn chn, và mt đi đi hi kích đ sc đt cháy nhng tham vng điên cung nht ca đch quân.

    Bc quân đành phi ém quân tht k li bên b tây sông Vàm C ch cơ hi vượt sông. Nhưng cơ hi đó không bao gi ti. H đă tr mt bước. Trên sông Vàm C, ngày cũng như đêm, bao gi cũng có hơn chc chiến đĩnh tun tiu ti lui, sóng cun c mt vùng sông nước mênh mông.

    By ngày đêm trôi qua, Tướng Vit cng Lê đc Anh như ngi trên đng la, c 3 công trường 5, 7 và 9 dưới quyn ca ông ta đu hoàn toàn b vô hiu hoá, không tiến được mt buc, mũi nhn ca mt giáp công phía Tây Nam đă b cùng. Đau tht, mang tiếng là quân đi nhân dân bách chiến bách thng, khó khăn nào cũng vượt qua, k thù nào cũng đánh thng mà phi bó gi ngi đây, ho mt tiếng ln cũng không dám. Nhc tht !!! Đành phi nướng quân thôi. bt k giá nào. Dù phi đy bao nhiêu lính vào t đa cũng phi làm, mng người đâu có sá ǵ so vi s nghip ca “Bác vá Đng”. B tư lnh Bc quân quyết đnh “d đch vào trn đa pháo, tiêu dit gn các tàu đch, to điu kin vượt sông, gii phóng Sài G̣n vây cht hm đi đch vào r.”

    Vào ngày 16 tháng 4, Đi tá Dơng đn đi b phn Lưc Lượng Đc Nhim 99 đi gii ta áp lc đch trên kinh Th Tha. Ông chn nhng chiến đĩnh có ha lc mnh nht, nhng chiếc c̣n li vn thay phiên nhau tun tiu trên sông Vàm C. Đôi h́nh vn như thường l. Toán tin phong gm nhng giang đĩnh gn, nhanh, ha lc mnh. Soái Đĩnh đi gia sau đó là nhng quân vn đĩnh, pháo đĩnh đi đon hu ..v.v... Đoàn tàu đi tht sát b, càng sát càng tt, kinh nghim chiến đu bao nhiêu năm trên sông dy cho ông như vy. Đoàn giang đĩnh di chuyn đúng đi h́nh, gi khong cách đu đn, truyn tin liên lc tt như đang din tp. Đ/Tá Dơng mĩm cười hài ḷng. Ông không biết là ông đang dn đoàn tàu đi vào trn đa pháo đang dương sn.

    Cách Th Tha chng 5 cây s v hướng Nam, ngay rch Cn Đt, khong mt đi đi Vit cng đang tm sông vi nhim v la li, đùa gin càng ln càng tt. Trên b trn đa pháo đă hm sn, thuyn ghe trưng dng ca dân đă xong. B40, súng chng chiến xa, đi liên, trung liên đă sn sàng.

    Trên soái đĩnh, Thượng sĩ Hiếu - cn v, mt đàn em thân tín nht ca Đ/Tá Dơng, đă theo ông t thu ban đu, thi ông c̣n Trung úy - đt ng ḍm quan sát bên kia b, thy nước bn lên tung toé, đu người l nh. L tht, đâu mà nhiu người tm thế trên mt khúc sông không mt xóm nhà này. Thôi chết ri, Vit cng. Thượng sĩ Hiếu ch tay v phía y và tŕnh báo vi Đ/Tá Dơng: “Ông Thy, Vit cng đang tm.

    Đ/Tá Dơng quan sát tht k, sau mt giây suy nghĩ, ra lnh: “i vào tn công !” Các chiến đĩnh quay mũi v bên kia b sông, dàn hàng ngang, dn tt c ha lc vào đch, súng ln, súng nh trên các giang đĩnh nh đn như mưa. Trong khi y, pháo đch bt đu rơi lm tm xung sông to thành nhng ct nước tung toé. Pháo đch càng lúc càng dày. Vài chiến đĩnh đă b trúng đn, quay mũi chy v b đông nơi đó có mt Quân vn đĩnh (LCM) đă được ci biến đ làm bnh vin dă chiến như kế hoch đă vch. Nhng chiếc khác vn lm lũi tiến vào b va đi va khc đn.. Đoàn chiến đĩnh càng lúc càng đâm gn b 200 thước...100 thước... Pháo và súng đch bn ra xi x. Các chiến sĩ giang đoàn không mt chút nao núng, vn i tàu vào v trí đch. Đoàn tàu càng tiếng gn, pháo đch càng vô hiu v́ tm bn quá ngn...80 thước...70 thước...50 thước...40 thước. Súng ln súng nh vn n vang tri. Bc quân vn ĺ lm chng tr, không tháo chy. Đ/Tá Dơng ra mt đường gươm tht him: Hai chiếc phóng ha đĩnh nhào đến, phóng 2 lung la kinh khiếp, đ nóng thép cũng phi chy, đng nói chi đến da tht con người.

    Bc quân tháo chy. Chiến trường t t du li ri im bt. Đ/Tá Dơng ra lnh đ b, thu dn chiến trường. Xác bc quân nm la lit. Vũ khí tch thu: AK, súng trường nhiu như ci mc, 12 khu B40, 2 khu 12 ly 8, 4 khu 82 ly...Lc Lượng Đc nhim 99 ch có 2 chiến đĩnh b hư hi nhe và mt s nh chiến sĩ b thương. Trn đa pháo ca Bc quân đă biến thành trn “Tu pháo”. Chúng đă ôm đu máu vt súng mà chy v́ đă không đánh giá đúng ho lc và tinh thn chiến đu ca các chiến sĩ giang đoàn trong Lưc Lương Đc Nhim 99 dưới tài ch huy ca Hi Quân Đi Tá Lê Hu Dơng.

    Bc quân điên tiết sau cuc thm bi hôm trước. H kéo quân đông hơn đến Rch Cu Đót, ha lc cũng mnh hơn. LLĐN 99 li đng đch nng n đó. Chiếc pháo đĩnh ch huy ca giang đoàn Ngăn Chn trúng 82 ly không git trc x. Ch huy trưởng, Thiếu tá Phm Ngc L thuc khóa 12 và 3 nhân viên b thương. Nh đi sát b nên chiến đĩnh đă kp thi i băi, không ch́m dù tàu b thng l. Đ/Tá Dơng cũng b thương nhưng ông vn li trên Soái đĩnh cho đến khi tàn cuc.

    Nhng ngày sau đó, Lc Lượng Đc Nhim 99 đng đch liên tc. Bc quân vn không tiến được bước nào và cũng không gây thit hi nào đáng k cho Lc Lượng nên chúng đi chiến thut, tm ngưng giao chiến trên b. Đêm đêm, Bc quân tung tng đt người Nhái, li dng lúc ti tri, tn công các giang đĩnh nhưng vi s pḥng th chc ch và đôi khi người Nhái ta phi cn chiến bng dao găm. Người Nhái đch đă b h sát nhiu.

    Ngày 23 tháng 4, trong tuyt vng, Bc quân tung ra mt cuc tn công “Thí cht bt xe” cui cùng. Cp ch huy ca Bc quân bt đu xài sinh mng binh lính dưới quyn như xài bc gi. H trưng dng tt c ghe thuyn ca dân, cht đy lính, ào t nhào ra tn công, tính dùng chiến thut “bin thuyn” đ tràn ngp và trit h LLĐN 99. Nhưng h đă lm, các chiến đĩnh đă hm sn, phn pháo bng tt c các súng cơ hu. Xác người l t. Ghe thuyn, chiếc th́ lt úp, chiếc th́ không người lái chy ngn ngang trên sông. Nhưng chết lp này, lp khác vn tiếp tc xông ra, nhiu như lá tre trong mùa băo lt. Súng ln, súng nh ca lc lượng bn không xu. Đ/Tá Dơng ra lnh cho 2 chiếc Zippo, súng phóng ha đă np đy xăng đc, 4 pháo đĩnh h tng, i thng vào v trí đch và phun la. Lưởi la phun ra dài c trăm thước. Trong nháy mt tt c ghe thuyn đch đu bc cháy, c mt vùng cây xanh gn b t gc ti ngn cũng cháy rc, găy đ, la bc cao, khét lt. Tng lp đch quân sát b sông ngă như sung rng, dày đc c mt nước. Lính trên b vn đy nght, kêu thét, chy tán lon. Pḥng tuyến đch v. Cuc tn công t sát tht bi. Bc quân đă nướng bao nhiêu quân vào trn này. Đó là điu bí mt, ch có h mi biết.

 

Ni ḷng

    Vài ngày sau, xác người cháy xém vn c̣n trôi ni đen đc trên mt nước sông Vàm C. Nhng chiếc thuyn ma vn bp bnh theo con nước lên xung. Tt c Lc Lượng 99 t sĩ quan, h sĩ quan cho đến đoàn viên thy th, ngay c nhng người vui tính nht đu tr nên trm ngâm ít nói. Cuc chiến tht quá dă man và đau ḷng. Đ/Tá Dơng nh́n theo, ḷng va bun va gin. Bun v́ bao nhiêu sinh mng phi tiêu tan ch v́ mt cái bánh v tht ln “Thiên đường Cng sn”, gin v́ cp ch huy đch đă quá tàn nhn xem sinh mng ca thuc cp không bng c rác. Ông chiến thng mà ḷng ông đau xót. Cùng là người Vit Nam da vàng máu đ, ai gây chi cnh huynh đ tương tàn. Ông và lc lượng 99 ch là người t v. Ta đánh ngươi v́ ngươi đánh ta. Ch có vy thôi.

    T đó, hai con sông Vàm C Đông và Vàm C Tây tr nên yên tĩnh. Có l Bc quân sau nhng ln tht bi, hết ư chí tn công, đă kéo quân đi hướng khác hay v́ t́nh h́nh biến chuyn quá nhanh, h vn ém quân ch.

    Dù ǵ đi na, lc lượng Đc Nhim 99 cũng đă hoàn thành nhim v mt cách xut sc cho đến gi th 25 ca cuc chiến kéo dài trên 20 năm. Đ/Tá Dơng vi tư cách là tư lnh LLĐN 99 đă có th xác nhn vi Đô Đc Cang mt cách t tin “An ninh tt” khi được hi v an ninh thy l Ḷng Tào, Soài Rp trước gi Hm đi ra khơi di tn.

 

Ḱnh ngư nh l

    - 10 gi sáng ngày 30-4-1975, Tng thng Dương văn Minh kêu gi quân nhân các cp buông súng.

    - 11 gi, xe tăng Cng Sn i sp cng chánh Dinh Đc Lp.

    - 4 gi chiu cùng ngày, trên ng ba sông Vàm C, Đi tá Dơng ra mt lnh cui cùng, tp hp tt c các sĩ quan, thuyn trưởng li, trên Soái Đnh ch huy đ nhn ch th. Xa xa các chiến đnh vn như nhng con ḱnh ngư dũng mănh đang r sóng thi hành công tác tun tiu, ngăn chn không cho Cng quân vượt sông uy hiếp thy l Soài Rp, Ḷng Tào.

    Cũng vào lúc đó chiến hm cui cùng ca Hi Quân Vit Nam Cng Ḥa, chiếc HQ-402 bt đu khp khing hi hành ra ca Soài Rp... Chiu bt đu xung.

    Bng mt ging nghn ngào, Đi tá Dơng nói vi các cp thuc h “ Tt c đă hết, chúng ta đă thua, min Nam đă mt vào tay CS. Bây gi là lúc chúng ta phi tan hàng, anh em nào mun đi theo hm đi th́ theo tôi, anh em nào mun li vi gia đ́nh th́ c đem tàu v. Trên đường v, cng quân chn li c x súng bn, kiếm mt ch nào an toàn thay đ dân s, ri v vi gia đ́nh. Xin t giă anh em. Hn gp li...”

    Nhng li cui cùng ch có thế, tính ông vn vy, nói ít, nht là trong gi phút này, chính trong thâm tâm ông, ông cũng không biết ḿnh s đi đâu, v đâu. Đi din ông là khuôn mt ca nhng thuc h thân yêu đă cùng ông vào sinh ra t trong trn đánh cui cùng khóc lit này. Nhng khuôn mt hc hác v́ chiến đu quên ăn, thiếu ng, râu ria tua ta y đang nh́n ông, nhng cp mt đ ngu v́ xúc đng đang nh́n ông, không ai tht được li nào.

    Giây phút này như kéo dài vô tn.... Đi úy Hi ngp ngng hi:“ Commandant d tính s đi đâu ? ” Đ/Tá Dơng tr li: “ Có l mt ḥn đo nào đó trên Thái B́nh Dương, tao cũng không biết na, c̣n mày ?”. Ông vn có thói quen gi cp dưới bng “mày, tao” mt cách thân mt như anh em thâm t́nh. Đi úy Hi tr li : “Chc tôi v Bến Tre đi tu vi m tôi quá.”.

    Đ/Tá Dơng bùi ngùi nói li t giă cui cùng: “ Chúc anh em may mn.... Hn gp li...”. Ln đu tiên trong đi binh nghip, mt git nước mt lăn dài trên khuôn mt ông. Ri ông đáp tàu lên HQ-402. Ánh chiu cũng bt đu thoi thóp tàn dn trên sông Vàm C. Ráng chiu đ li trên mt sông mênh mông nhng vt đ như máu.

 

Cui đi nh́n li

    Do nhng quc tế sp đt cng thêm vi nhng yếu kém, sai sót ca chính ḿnh đă đ min Nam tht bi. Min Nam li không được cái may mn như đt nước Đài Loan c̣n có được mt ḥn đo nh đ dung thân, đ t tu sa, hc hi, xây dng t nhng li lm cũ.

Mi quc gia đu có mt s phn. Và s phn Vit Nam mi chua xót, cay nghit và mai mĩa làm sao !!!  Anh em trong cùng mt nước đánh giết nhau, máu thành sông, xương thành núi trên 20 năm. K thng trn, sau hơn 2 thp niên th nghim tht bi v cái gi là xă hi ch nghĩa li chuyn hướng 180 đ, tp tnh đi vào con đường kinh tế th trường, con đường mà min Nam đă đi cách nay 40 năm. Đúng là đi cho lm li tr v chn cũ. Bao nhiêu xương máu đă xài phí mt cách vô ích.

    Ông Dơng năm nay đă ngoài 65, đă v hưu sau 26 năm làm vic tr n áo cơm cho người bn đng minh bc bo. Mi khi mt ḿnh trong đên vng, ông không khi ngm ngùi nghĩ đến cuc chiến cũ. Nhng tiếng khóc la đau đn, kinh hi “Tri ơi” ca chiến binh cng sn vn ám nh, quy đng trong gic ng ca ông, sau đó ông thường chp chn đến sáng. Phi chi nhng tiếng kêu la đó là nhng tiếng kêu la ca bn ngoi xâm không cùng ḍng máu, không cùng tiếng nói chc ḷng ông thanh thn hơn nhiu... Ri nhng khuôn mt bn bè, nhng thuc h cũ thân yêu hin v, k c̣n, kéo lê kiếp sng tha hương trên đt l hoc sng nghèo kh không tương lai trên chính đt nước ḿnh, người mt, m đă xanh c... Ông nghĩ đến h, nước mt li tuôn trào ra. Ri ông li nghĩ đến dân tc đau kh, bt hnh ca ḿnh, k c nhng người cm súng phía bên kia đă tng đi đch vi ông. Nghĩ cho cùng, tt c đu là nn nhân ca ch nghĩa cng sn. Ông đă không thù hn h như h đă thù hn ông mt cách điên cung, v́ trong thâm tâm, ông vn nghĩ đa s h là nhng người nông dân hin lành, tht thà, cht phát đă b bn cm quyn Cng sn cy vào nhng đc t thù hn giai cp đu tranh ..v.v.. Tên 26 năm lưu lc x người, ông luôn mang mt tâm trng bun chán, lc lơng, không th nào hi nhp vào xă hi mi. Ông cũng không nghĩ đến chuyn gia nhp Quc tch M, không màng đến chuyn an cư lp nghip, tu nhà, mua đt...

    Ông ch là người tm cư trên đt nước vĩ đi và lnh lo này...

    Ông măi măi là người Vit Nam.

 

Hoàng Xuân Bái k13

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: