Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 30/04/1975

 

QLVNCH Buông Súng Nhưng Không Đu Hàng

 

Mường Giang, Xóm Cn, Tháng 042007

 

 

T chiu 29 cho ti trưa ngày 30/04/1975, súng đ loi ln nh đă bt đu n vang khp Sài G̣n. Kinh khiếp hơn hết là các loi bích kích pháo B40-41, ha tin 122 ly, c b́ bm liên tc, rót xung phi trường Tân Sơn Nht và các vùng đông dân lân cn. 

Rt cc ch có mt nha phi đo b đn làm xoáy tung mà thôi. Nơi nơi bôn hướng, cây ci, dây đin, gch vôi và thân xác ca nhng người lính quèn lúc đó, vn c̣n li đ pḥng th cái phi trường trng không, chp chong, ng nghiêng thm thê theo làn đn đch. Ánh la hng t các đám cháy, quyn vi mùi khói khét và sơn vôi gch vn, theo gió bc mùi vào các ô ca kính b v v́ mănh đn bay lc. Trong Vin Quc Gia Nghĩa T, nm cnh khu nghĩa trang Thánh Tây và phi trường, trên đường Vơ Tánh, là nơi tm trú ca my trăm gia đ́nh di tn thuc các Ty Cu Chiến Binh t Min Trung chy vào. Mi người ai cũng đang co rúm gia bn bc tường mng manh loang l đan, nm ngi trên nn xi măng hay các bàn ghế hc tṛ lnh lo, đói khát. Lũ con nít thiếu nước, thiếu sa nên la khóc inh i.

 

Lúc đó trên đường Vơ Tánh t cng chính ca B Tng Tham Mưu gn ngă ba Trương Tn Bu chy ti ngă ba By Hin, xa nh́n ngút mt, có các đám cháy ln và nhiu quân xa ch lính cũng như thiết giáp đang dn dp di chuyn. Khói la, điêu linh và chết chóc, đă được đám khoa bng trí thc vô dng, ăn chén đá bát ca min Nam, qua cái r t do dân ch, hoà hp dân tc, đ rước cng sn đ tam quc tế Hà Ni, mang t Liên Xô và Trung Cng, vào tn đt Sài G̣n thơ mng hin hoà.

Trong ni câm nín ca nhng ngày Vit Nam sp mt nước, đt tri như cũng cm thông chia st vi thân phn ca mt dân tc nhược tiu, b chính đng bào ḿnh, qua nhân danh lănh t, đem bán đng cho các thế lc ngoi nhân, trong có đế quc Trung Cng, là mt k thù ngàn đi măn kiếp ca nước Vit. Bi vy bn b quang cnh mông mênh su thm, qua cơn mưa hè đu mùa st sùi l mt. Trong góc pḥng, có chiếc máy thu thanh ca ai đó m sut t đêm qua, nhưng âm thanh tuyt nhiên vng ngt, lâu lâu phát ra nhng tiếng gió sè sè lăng xt.

 

Gia gi th 25 chết chóc đang chc ch, bng thy thèm nhng ging ca thương lính thu nào, ca nhng nam n ca sĩ phong lưu dm dáng, trng tro no tṛn, vi b đ trn rn ri, lúc nào cũng c̣n nguyên nếp gp và mùi thơm vi. T́nh nht là trên túi aó có lúc lc chùm huy chương đ loi, cũng như các phù hiu ca nhng binh chng d dn như Nhy Dù, TQLC, BĐQ, Lôi H ... Cũng thy nh ti nhng bài din văn bc la, đượm t́nh mến nước yêu dân ca các đng nguyên th, chính khách, lănh t, cha-thy, k c các trí thc khoa bng ca Sài G̣n. Ri nhưng cuc biu t́nh chng chính ph, chng tham nhũng, chng đàn áp tôn giáo, báo chí đến ni kư gi phi đi ăn mày đ có được t do ngôn lun như các đng nghip đang sng Hà Ni, trong thiên đàng xă hôi ch nghĩa, cái ǵ cũng có.

Nhưng gi này h đâu ? V́ hôm qua c̣n thy chường mt đ trên đài truyn h́nh hay báo chí, hùng h phun bt mép, khua c tay chân qu đm đ̣i này n, đ có thc quyn đi mt vi my trăm ngàn b đi min Bc, đang lăm lăm súng đn, m tu, đ phanh thây xé xác đng bào. H nói có quyn mi có hoà hp hoà gii,mang li hoà b́nh cho đt nước và trên hết người Vit không cn phi b nước ra đi, đ phi chết v́ thèm mm tôm cà pháo nơi x người.

Tt c gn như chy hết ri, b li đng bào thân yêu, lính tráng đng đi đang c̣n t chiến vi gic khp chiến trường, các thương bnh binh đang rên la trong quân y vin và mnh đt Sài G̣n ba trăm năm, trong cơn hp hi :

 

 

Sài G̣n, nhng phút gi hp hi

 

 

Hai mươi năm chinh chiến, bao gi cũng vy, ti lúc cui cùng ch chết, vn là người lính trn và đng bào nghèo, không có phương tin đ vượt thoát khi cnh bom đn. Lính chết tht oan khiên v́ chiến đu trong đơn đc, không có đng minh cũng như đng đi ym tr, v́ vào gi th 25, đâu có ai ngu như người lính VNCH, li chết đ không có tin t tut, k c chiếc quan tài vùi thây đi lính. Biết nghĩ như vy, nhng ai c̣n sng sót tơí ngày hôm nay, phi nh mt git nước mt, dù mun màng đ cm ơn h. Lính chết oan khiên chng nhng ngoài chiến trường khi phi đi mt vi k thù hung ác, mà c̣n chết lăng nhách nơi hu phương bi nhng cái lưỡi tc kè xanh xanh đ đ, gi này nh́n li cũng đ đ xanh xanh, đâu có thy đi màu. Thm nht là trên đu lính, gn hết là bn lănh đo ti, th này gi đă hết răng đ mà ăn, nhưng lúc nào cũng mun chường ra gia bia ming, chc cho thuc h và con cháu khinh nhn, khi c xưng chc, đeo huy chương và tr li nhng phng vn cui, như mi đây có đám vit gian hi ngoi v Sài G̣n phng vn lũ tướng đu hàng VC, trong đó có Nguyn Hu Hnh và Triu Quc Manh, thuc hàng tép riu, không quân, không đơn v trước khi Dương Văn Minh được làm tng thng hai ngày, đ bt QLVNCH buông súng ră ng.

Người lính Min Nam bi hùng là thế đó, như vy làm sao bo h phi chiến thng khi cng sn đ tam quc tế, trong đó có Liên-Xô và Trung Cng ? Người lính đă li ti gi phút cui cùng vào trưa ngày 30/04/1975, đă là anh hùng th hi có quân đi nào anh hùng hơn, k c quân Pháp, Đc, Anh trong Thế chiến 2.

Sau khi Hoa Kỳ cùng Bc Vit đng thun ngy to cuc ngưng bn bp vào tháng 2/1973, chm dt s hin hu ca M ti chiến trường. Cũng t đó, QLVNCH b đem con b ch, chiến đu trong thiếu thn, thiếu cp ch huy trên thượng tng, thiếu đn dược, thuc men, xăng nht, các quân dng khiến cho nhiu phi cơ, chiến xa phi nm v́ không cơ phn sa cha hay thay thế. Tóm li mi s đu do người bn đng minh Hoa Kỳ to ra, như ct quân vin, bi ước li th" mt đi mt" được chính siêu cường kư nói ha hn bng giy trng mc đen. Trong khi đó th́ Bc Vit, t H Chí Minh ti Lê Dun, Lê Đc Th, Phm Văn Đng ... đă đem mănh giang sơn gm vóc ca tin nhân, cm bán thế chp cho đ tam cng sn, nên được c khi như Liên Xô-Trung Cng, Đông Âu, Bc Hàn, Cu Ba, các đng cng sn Ư, Pháp, M và nhng thành phân ăn cơm min nam li theo VC min bc, giúp đ hết ḷng, t cây kim ht go, cho ti bom đn, tăng, máy bay, tin bc và nhng cái lưỡi tc kè đ đ xanh xanh đo ln s đi. T nht là lũ h hu danh vô thc, trong cái gi là Liên Hip Quc, lúc nào cũng bưng b Hà Ni, như mun đ du vào bin la thng hn trùng hng ti Min Nam.

 

 

Không chu ni cái cnh a gan, hiếp người ngă nga, nhà bnh bút quân s thế gii lương thin và ni tiếng là Louis A Fanning, đă phi viết li chi M :" Sau hip đnh Paris 1973, hơn 300.000 b đi cng sn quc tế, được người M bng dưng t tác cho li trên lănh th ca nước khác. Đó là Min Nam VN, mt quc gia đc lp, có ch quyn, quc hi và không h là thuc đa hay các tiu bang ca Hoa Kỳ. Trong lúc đó, VNCH là mt đng minh vi M t khuya, li b chính M phn bi, lường gt, ct vin tr và s nhc mi điu. Đúng là thái đ ca bn con buôn chính tr, hèn chi người M đă b thế gii t do coi thường, v́ đă bi tín vi nhiu đng minh ca ḿnh".

 

 

Viết v t́nh trng đng bào VN, sng gia cnh chết chóc ca chiến tranh mt kiếp, đáng l s chng bao gi xy ra nếu không có đng cng sn Hà Ni, khiến cho đt nước sau khi Nht đu hàng, thay v́ s có hoà b́nh như nhiu nước trong vùng Á Châu, lúc đó cũng đang là thuc đa ca bn thc dân da trng. Đ din t s bt hnh này, nhà báo người Tây Đc Une Siemon Netto, đă viết trong t International Herald Tribune : " gi th́ mi người đă biết rơ cái thc cht cách mng cu nước, mà cng sn Hà Ni luôn dùng làm chiêu bài, đ có c gây nên mt cuc chiến vô luân, ni da xáo tht. Tiếc thay trước tháng 05/1975, nhiu trí thc khoa bng và nhà báo Tây Phương, đă biết rơ cng sn đ tam quc tế gây chiến tranh ch v́ ư thc h và trên hết chúng rt dă man tàn bo. Nhưng v́ h ích k, hám danh và trên hết nhiu k đă táng tn lương tâm, nên mui mt, b cong ng̣i bút, viết láo sai s tht, đ đu đc môi người, nht là dân chúng Hoa Kỳ, đang có nhiu người thân tham d cuc chiến thn thánh, bo v t do cho nhân loi ti Đông Dương, đang b Đ tam cng sn quc tế tàn sát nhum đ".. Hành đng vô lương ca bn bi bút, đă gây nên nhiu ni oan khiên ti nghip, khiến bao oan hn lương dân vô ti, đă b b đi cng sn min bc tàn sát dă mang trong tết Mu Thân, nht là ti Huế. Ri mùa hè đ la 1972 trên đi l kinh hoàng, t Đông Hà v Huế, trên quc l 14 Dakto-KomTum, đường 13 An Lc-Bến Cát và đon đường s 1, t Tam Quan-Hoài Nhơn-Phù M v Qui Nhơn, qua nhng Lai Giang, sông Côn, sông C ... Nhưng bi thm nht cũng vn là nhng ngày cui cùng di tn ti Vùng I, vùng II trên đường s 7, dân chúng lánh nn gc chết như ra v́ đn kích pháo ca gic, không cn biếy hay thương hi cho mng người lá rng, dù nhng mng sng đó vn cùng b đi VC, chung cháu Lc Con Hng. Tóm li tt c đu vô lư, đă khiến cho nhiu nhà báo ngoi quc sau này, phi kêu tri không ngt, v́ t vn lương tâm khi h đ vô t́nh hay c ư, câm nín trước nhng thm trng ca nam VN. Trong lúc đó v M Lai (Qung Ngăi), do chinh Hà Ni git dây đo din, đy dân lành vô ti ra làm bia đ đn cho lính M, th́ được bao chi Tây phương làm ln chuyn, tuyên truyn không công cho Hà Ni, trong sut cuc chiến.

 

 

Sài G̣n đă bt đu xáo trn t tháng 03/1975, t lúc min Trung b mt qua quyết đnh sai lm rút b quân đoàn I và II ca TT.Nguyn Văn Thiu, Th Tướng Trn Thin Khiêm và Đi Tướng Cao Văn Viên, Tng Tham Mưu trưởng QLVNCH lúc đó. Ngày 21/04/1975, Tng Thiu qua áp lc ca M, mun thay nga theo ư ca cng sn Bc Vit, đ hoà hp hoà gii, nên ông phi tuyên b t chc tng thng trong lúc đt nước nguy ngp, ngàn cân treo ch mành và đă cùng Th tướng Khiêm, được Toà Đi S M, đưa ra khi Sài G̣n, ti Đài Bc trong đêm ti bng máy bay quân s. Vic b nước ra đi ca TT. Thiu, khác vi trường hp ca Th Tứơng Khiêm hay Đi Tứớng Viên, v́ hai người này chng h b đe da hay bt buc. Trái li Tng Thng Nguyn Văn Thiu vào gi th 25 ca VNCH trong tháng 04/1975, ging như cái chết ca Tng Thng Ngô Đ́nh Dim ngày 02/11/1963, được quyết đnh bi bàn tay ca người M. Tng Thng Dim không cho người M đem quân vào VN nên b giết trong danh d. TT Thiu khôn ngoan t chc ra đi, nên được sng nhng ngày tha nơi quê người, chu bia ming nguyn ra, v́ ham sng s chết, dù rng con kiến cũng mun sng. Đó là s tht ca lch s, ca thân phn nhược tiu VN, mà các tài liu M đă hé m cho mi người cùng đc, trong vài năm trước đây và c̣n được lưu tr ph biến khp mi văn kh, k c VC. Ngoài ra, cũng theo s liu, chính Tng Thng Trn Văn Hương, mun người M đem Tng Thng Thiu ra khi nước, mà theo TT Hương, đó là kỳ đà cn mũi, nên ông ta không th tr nước hay chng Cng được.

Thương nht là C Trn Văn Hương lúc đó, đă gn đt xa tri, thêm mt mũi kém, li b M bt làm Tng Thng VNCH, theo điu kin ca Bc Vit. Nguyên th như vy, nên min Nam b mt là cái chc, dù sm hay mun cũng thế thôi. Sau đó li màn thay nga cui cùng, đ Dương Văn Minh danh chánh ngôn thun, kết thúc cuc chiến t đu cũng do VC sp đt và cui cũng cũng do VC quyết đnh, qua ming k cm quyn ca min Nam, dù ch có hai ngày ngn ngi.

VNCH đang lúc lâm nguy v́ thù trong gic ngoài. C triu quân, công, cán cnh ... lúc đó đang xă thân, dùng xác người thay súng đn M, làm công s cn xe tăng hng đn pháo ca cng sn khp mi no đường dn vào th đô, th́ cũng lúc đó nhưng sâu b nơi hu trường chính tr, hăng say toc mm, áo thng vái ly ông, bày ra nhng tṛ h tác t, đ t phong quan gn chc, làm nn chí nhng người lính đang x thân nơi chiến trường, bt QLVNCH phi tan hàng ră ngũ trong tc ti oan khiên và cui cùng làm cho c nước phi sng đa đày thương đau, trong cùm gông xă nghĩa t y cho ti bây gi, vn không h thay đi, vn không có t do dù chút t do đ nói li chân tht trong đáy hn ḿnh.

Nhưng dù gp khó khăn nguy him, các l quân c̣n li ca VNCH vn cn ni quân xâm lăng Bc Vit, trên khp các tuyến đường dn vào Sài G̣n. Chính hành đng phi thường này, nên dù VNCH không c̣n na, vn được thế gii ngi khen và kính phc, như Peter Kohn đă viết trên t the Wall Street Journal :"Quân đi VNCH là mt quân đi can đm và chiến đu lăo luyn. Quân đi y đă chiến đu gii trên nhiu đa danh, mà người M hoc thế gii biết hay chưa biết ti. Quân đi y đă hào hùng ngo ngh vi đch, qua hàng ngàn chiến trn, tin đn ho lánh hiu ht. Quân đi y không được trang b như quân M hay b đi cng sn Hà Ni. Thế nhưng t khi Hoa Kỳ rút quân v nước hay lúc đu quân M chưa vào VN, vn hiên ngang chiến đu trong sut 20 năm kḥi la, gn như bo toàn trn lănh th ca cha ông, t phía bên này v tuyến 17 cho ti Cà Mâu, đến khi b Vit gian đâm sau lưng, VC bn trước mt, mi đành đ mt non sông vào tay đ tam cng sn quc tế.

Cũng v́ phi chiến đu khp các mt trn, nên đă có hng tram ngàn người lính phi chết, hng triu thương phế binh, cô nhi qu ph. Ti gi phút cui cùng, đă biết nước sp mt, chết ch thêm ung mng nhưng h vn hiên ngang chiến đu ti Khánh Dương, Phan Rang, Phan Thiết, Xuân Lc, Long An, Tây Ninh, C Chi, Biên Hoà và Sài G̣n. Tt c đu là nhng chiến tích đ đi và lưu danh thiên c trong ḍng s Vit

Cui cùng trong gi th 25, QLVNCH đă x s mt cách mă thượng anh hùng. Thay v́ dùng vũ lc bt trn Toà Đi S và Cơ Quan Dao làm con tin, như Iran đă tng làm, đ gây áp lc, bt Hoa Kỳ phi gi li ha, dùng B52 đui b đi cng sn rúr v phía bên kia v tuyến 17 như Hip đnh Geneve năm 1954 và 1973. Nhưng h vn không làm như vy, vn tôn trng k lut quân đi, biu l nét hào hùng văn hiến ngàn đi ca mt dân tc có văn minh, văn hóa VN, khi c gng pḥng th và tiếp tc chiến đu khp nơi, giúp cho M và nhng đng đi, cp ch huy hèn nhát, b chy khi nước mt cách an toàn, trước khi gic H vào Sài G̣n trưa 30/04/1975. H đáng được ca tng và kính phc".

 

QLVNCH t chiến trong gi th 25

 

Sau khi được 400.000 quân Trung Cng pḥng th đt Bc, cng sn Hà Ni xua toàn b quân đi xâm lăng min Nam. Mai ma nht là lúc mà Dương Văn Minh cùng ni các mi, hy vng được hoà hp hoà gii vi VC, đ chúng chia chc nhín cho mt chút quyn trong cái chính ph liên hip, nếu có cũng ch là th bù nh́n, như MTGPMN được dng lên, t 12/1960 ti tháng 5/1975. Đây chính là thi đim, mà Bc B Ph gi là gi G, ngày N, đ tng tn công chiếm Sài G̣n. Đó là lúc na đêm 29/04/1975, thi gian Hà Ni qui đnh cho tt c các cánh quân, t năm hướng tiến vào th đô. Đây cũng là thi gian qui đnh cho bn đc công, bit đng nm vùng, chui ra khi các hang đ gây hn lon trong thành ph, ch đường, bt tay cho b đi min Bc.

Ti Mt Trn Min Đông Nam Phn, t sau ngày SĐ18BB và L Đoàn 1 Dù, rút lui an toàn v Bà Ra, Quân Đoàn III đă tái phi trí li các pḥng tuyến mi vào nhng ngày cui tháng 04/1975.

V́ SD18BB ca Thiếu Tướng Lê Minh Đo b thit hi nng n sau 12 ngày ác chiến vi cng sn Bc Vit. Ngoài Trung Đoàn 48/18 ca Trung Tá Công, tương đi quân s c̣n nguyên vn, các Trung Đoàn 52/18 ca Đi Tá Ngô Kỳ Dũng, ti Mt Trn Ngă Ba Du Giây-Túc Trưng, thit hi hơn 80% quân s và Trung Đoàn 43/18 ca Đi Tá Lê Xuân Hiếu, t th trong th xă Xuân Lc, thit hi trên 30% nht là Tiu Đoàn 2/43/18 ca Thiếu Tá Nguyn Hu Chế, là đơn v cui cùng ri Long Khánh. Do đó sau khi chnh đn li đơn vi, SD18BB được giao trách nhim pḥng th tuyến phía đông Sài G̣n, t kho đan thành Tuy H chy dài ti Tng Kho Long B́nh. Riêng BCH Hành quân ca SD18BB đt ti căn c Hi Quân Cát Lái. Pḥng tuyến ca SD 18BB tiếp giáp vi v trí pḥng th ca Lc lượng Nhy Dù, Trường Thiết Giáp và B Binh Th Đc.

Tnh Phước Tuy và Đc Khu Vũng Tàu, trong đó có quc l 15 được L Đoàn 1 Nhy Dù, SD3BB phi hp vi các lc lượng DPQ + NQ ca Phước Tuy và B́nh Thun di tn t min trung ti. Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, tư lnh SDTQLC kiêm Tng trn đc khu Vũng Tàu. Riêng SD3BB t vùng 1CT di tn vào, quân s k luôn SD1BB cng được hơn 1000 người, lp thành 2 tiu đoàn thuc Trung Đoàn 2/3 và 56/3 vn do Thiếu tướng Nguyn Duy Hinh làm tư lnh. SD3BB được tăng cường thêm Chi đoàn 2/15 Thiết K và L Đoàn 1 Dù, bo v QL15, th xă Bà Ra-Vũng Tàu.

Tnh Biên Hoà và phi trường do Lc lượng III xung kích ca Chun Tướng Trn Quang Khôi, được tăng phái thêm 2 L đoàn 147 và 258 TQLC pḥng th. T ngày 28/04/1975, đ bo v thành ph Biên Hoà, Liên Đoàn 81 Bit Kích Dù b trí trong phi trường gi mt bc B tư Lnh QDIII. Mt TD/TQLC thuc L Đoàn 2 bo v BTL.QDIII, các thành phn c̣n li ca L Đoàn, pḥng th mt nam BTL. Quân Đoàn. L Đoàn Nhy Dù gi hai Cu Mi và St cùng các nút chn vào th xă. Riêng Lc Lượng III Xung kích gm Chiến Đoàn 315pḥng th t Ngă ba H Nai đến Ngă tư Ḷ Than. Chiến đoàn 322 gi t Ngă tư Ḷ Than ti cng phi trường Biên Hoà và Chiến đoàn 318 t phi trường ti Cu Mi.

V phía bc Sài G̣n có SD25BB ca Chun tướng Lư Ṭng Bá được tăng phái thêm hai Liên Đoàn 8 và 9 Bit Đng Quân, trách nhim Tây Ninh và C Chi-Hu Nghĩa. Mt trn phiá bc tnh B́nh Dương là trách nhim ca SD5BB ca Chun Tướng Lê NguyênV, k c Trung Đoàn 8/5 ca Đi Tá Nguyn Bá Mnh Hùng tăng phái cho Lc Lượng III Xung kích ca Tướng Khôi Hưng Lc, va được tr v. Pḥng tuyến phía nam Sài G̣n là Long An, có SD22BB B́nh Đnh di tn ti, phi hp vi Lc Lượng 99 Tun Thám Ngăn Chn ca Hi Quân và DPQ+NQ.Long An, t lâu ni tiếng là kiêu dũng thin chiến, không kém ǵ quân ch lc. Như vy tr ba SD7,9 và 21BB ca QDIV phi bo v lănh th ca các tnh thuc Vùng 4/CT. Phía VNCH ch c̣n li : sáu Sư Đoàn gm SD5,18,22,25 bô binh + Hai L Đoàn 1 và 4 Nhy Dù + Sư đoàn TQLC + Lc Lượng III Xung Kích +Liên Đoàn 81 Bit Cách Nhy Dù + 4 LiênĐoàn BDQ + DPQ và NQ + 625 chiến xa đ loi và 400 pháo, tt c chng 240.000 người, đ bo v Sài G̣n. Trong khi đó VC tung vào 5 l quân vi quân s trên 280.000, gm 15 Sư đoàn BB + 5 L đoàn bit lp + 4 L đoàn thiết giáp + 6 Trung Đoàn Đc công.Tt c được trang b đy đ vi các vũ khí bom đn hin đi, không thua ǵ quân đi M.

T chiu ngày 29/04/1975, hai B Tư Lnh Không quân và Hi quân VNCH đă di tn chiến thut, k c Tướng Nguyn Văn Toàn (Tư lnh QDIII) và Đi Tướng Cao Văn Viên, Tng TMT t chc. Do đó, tng thng mi nhm chc là Dương Văn Minh, c Tướng Vĩnh Lc lên thế chc Tng Tham Mưu Trưởng. Đến ti cùng ngày, Tướng Lc ra lnh cho SD18BB v b trí t Nghĩa Trang Quân Đi Biên Hoà, ti Th Đc.

 

 

T đu tháng 04/1975, trường B Binh Th Đc đă di v Long Thành-Biên Hoà, đông nght sinh viên các khóa, trong đó có hai quân trường t Đà Lt di chuyn v như Trường Vơ B và Chiến Tranh Chính Tr. Lúc 8 gi ti ngày 27/04/1975, trường B Binh li có lnh di chuyn tr v trường c Th Đc. Ti 8 gi sáng ngày 30/04/1975, có bn T54 ca cng sn Bc Vit t Xa L Biên Hoà, tn công trường, b Pháo Binh 105 bán trc x cháy 3 chiếc ti ch. Nhưng chiếc c̣n li đă nhp dược vào trung tâm, sau khi thoát được các tm đn M72 ca sinh viên, bn t thượng Trung Tá Ông Văn Tuyên, Trung sĩ I Nhân và 5 sinh viên, cùng 10 người b thương, trong s này có Trung Tá Vương Bá Thun. Cui cùng chiếc tăng trên ḅ ra khi trường và b M72 bn đt xích, nm ti Nim Pht Đường cnh Ch Nh, nhưng vn tác x d di vào trường. Gi chót, có hai sinh viên Th Đc, chưa được gn Alpha, t́nh nguyn mang lu đn lân tinh loi xuyên phá, mi tiêu dit được chiếc T54 này.

Cũng ti Long B́nh vào sáng ngày 29/04/1975, Tiu đoàn 43 thuc Liên Đoàn 4 BDQ, do Thiếu Tá Xn làm TDT, được lnh ca Bit Khu Th Đô,tăng phái pḥng th Trung Tâm Hun Luyn Quang Trung. T 2 gi 30 chiu cùng ngày, VC đă v ti Trung Chánh-Hóc Môn, sau khi chiếm được Căn c Đng Dù ca SD25BB, căn c Pháo binh Ḷng To và đánh tan Trung Đoàn 46/25BB trên QL s 1 t C Chi v Tân phú Trung. Lúc đó Trường Quân Vn đi din vi TTHL Quang Trung cũng đă mt, nên Chiến xa ca VC bt đu tn công trung tâm, nhưng không ng trong đó không phi ch có tân binh quân dch, mà c̣n s hin din ca mt tiu đoàn BDQ vơí hơn 500 tay súng, sut cuc chiến, đă cùng vi các TD41,42,44 là nhng cp ba đu rn tung hoành như ch không người trong mt khu śnh ly ca Vùng 4 Chiến thut. Ti 29/04/1975, qua h thng truyn tin ca TD43BDQ, mi bit BTL Bit Khu Th Đô đă b chy, ch c̣n các sĩ quan cp uư li nhưng BCH.Bit Đng Quân và Tướng Đ Kế Giai vn c̣n nguyên vn ti Tri Tô Hiến Thành. Bên trong chiến hào ca TTHL Quang Trung, cũng như sut đon đường t ngă ba Trung Chánh- Hóc Môn, v ti Ngă ba By Hin, các đơn v kit hit nht ca QLVNCH như BDQ, Bit Cách Dù và Nhy Dù đang đi ch mt trn đánh cui cùng dũng lit như SD18BB, LD1ND,TD82BDQ và DPQ Long Khánh, ti Xuân Lc, th́ trưa 30/04/1975 b Dương Văn Minh ban lnh buông súng ră ngũ, mt cách tc ti đon trường.

5 gi chiu ngày 29/04/1975, các mt trn, lính vn chiến đu không ngng nghĩ. Ti Biên Hoà, TQLC, Bit Cách Dù và các Chiến Đoàn thuc Lc Lượng III Xung Kích, đă ngăn chng VC ti các pḥng tuyến vô cùng đm máu kinh hoàng.

Ti BCH.Thiết Giáp trong tri Phù Đng, cũng là nơi đt tm BTL.QDIII t Biên Hoà di tn v, cũng như Trung Tâm Hành Quân /BTTM/QLVNCH gn như không c̣n đi bàng đ nhn tin chiến trường và quyết đnh lnh lc. Cho ti 22 gi 30 đêm 29/04/1975, Phế tướng Nguyn Hu Có, người vào năm 1965 b Nguyn Cao Kỳ lt chc và bt li Hng Kông không cho v nước, cách đó vài gi, va được TT.Dương Văn Minh gn cho cái lon Trung Tướng, lên máy ra lnh cho SĐ18BB ca Thiếu Tướng Đo và LL3XK ca Tướng Khôi, c gng gi yên pḥng tuyến trong đêm 29/04/1975, đ rng sáng ngày 30/04/1975 s có hoà b́nh v́ cng sn Bc Vit đă chu hoà hp hoà gii hoà chung máu l vi TT Minh và lc lượng th ba đi lp.

Nhưng 23 gi 45 đêm 29/04/1975, Bc Vit đă không hoà hp mà li tn công d di bng b binh và chiến xa khp các pḥng tuyến ti Biên Hoà. Hai bên gn như cn chiến vi khong cách chng 10-15 m, nht là ti pḥng tuyến do quân Dù, TQLC và Chiến Đoàn 315 ca Trung Tá Đ Đc Tho có chiếnxa M48.

2 gi sáng ngày 30/04/1975, pḥng tuyến SD18BB ca Tướng Đo ti Long B́nh b VC tràn ngp, quân ta t Nghĩa Trang Quân Đi Biên Hoà phi rút v Th Đc.

 

 

Riêng Chiến Đoàn 3, thuc Liên Đoàn 81 Bit Cách Nhy Dù ca Thiếu Tá Phm Châu Tài, quân s hơn 1000 người, t Biên Hoà được điu đng v bo v B Tng Tham Mưu t 5 gi 30 ngày 26/04/1975. B Ch Huy Chiến Đoàn đóng ti Building s 1, đi din vi Tri Vơ Tánh. Các Bit đi 811 ca Đi Uư Lâm đóng trong Lc Quân Công Xưởng. Bit đi 812 ca Đi Uư Ánh đóng gia cng sau TTM và Tng Y Vin Cng Hoà. Bit đi 813 a Đi Uư Thch ri quân t Ngă Tư By Hin ti Tri Phi Long ca Nhy Dù và Bit Đi 815 ca Đi Uư Li là lc lượng tr b ca Chiến Đoàn, đóng trước cng B TTM.

T ngày 28/04/1975, các đi bàng B TTM, B Tư Lnh QD3, Quân Khu Th Đô ... t Đi Tướng tr xung đă di tn chiến thut, nên coi như không c̣n ai ra lnh cho thuc cp dưới quyn. V vic tên phi công ni tuyến Nguyn Thành Trung, dn đoàn máy bay ca KQ.VNCH b li Phù Cát, Phan Rang vào oanh tc phi trường Tân Sơn Nht, không b Chiến Đoàn 3 Bit Cách Dù bn h, v́ đă tưởng là phe ta làm đo chánh.

 

 

Chiu ngày 29/04/1975, tướng Vĩnh Lc được TT Minh c làm Tng Tham mưu trưởng thay Cao Văn Viên, c̣n Nguyn Hu Có th́ gn ba sao, xưng là Tng Tham Mưu Phó. Ngoài ra c̣n có VC nm vùng Nguyn Hu Hnh, cũng được Dương Văn Minh gn sao tướng, dù Có và Hnh đă b gii ngũ t lâu. Mi đây VC li cho các tên h Có, Hnh và Triu Quc Mnh làm cuc phng vn cui ti Sài G̣n, do bn Vit gian hi ngoi t Canada v thc hin, ri đem phát trên đài đ la bp người Vit trong và ngoài nước, mt cách trơ trn v́ câu chuyn lăng xt ca đám sâu b, tng làm xu h danh d và th thng ca người lính VNCH năm nào.

T 06 gi 30 sáng ngày 30/04/1975, VC pháo kích ba băi ha tin 122 ly vào khu dân cư đông đúc, nhiu trái rt xung đường Vơ Di Nguy, làm nhiu đng bào thương vong. Nhiu trái khác rơi vào ṿng thành B TTM. Trên các đường ph dn ti Đi L Chí Lăng, chiến xa Bc Vit đă xut hin, bn vào Bnh Vin V́ Dân ti Ngă Tư By Hin nhưng b Bit Cách Dù, dùng súng đi bác M90 ly không git, ch trong ṿng 15 phút, bn cháy 6 chiếc T54, PT76 cùng vi mt khu pháo pḥng không có bánh xe kéo, vi nhiu đc công b chết, nm ri rác t By Hin ti B TTM.

09 gi 30 sáng ngày 30/04/1975, Dương Văn Minh ra lnh cho Chiến Đoàn 3 Bit Cách Dù, lúc đó cũng đang t chiến vi VC, phi ngưng đánh nhau, đ ch đu hàng. Tuy nhiên nhiu toán không tuân lnh, vn tiếp tc bn vào các đoàn xe ca VC, sau đó t t tp th bng lu đn vào gi th 25. Riêng 2 Chiến Đoàn Bit Cách Dù do Đi Tá Phan Văn Hun ch huy, sáng ngày 30/04/1975, t Sui Máu rút v Nghĩa trang Quân Đi Biên Hoà, khi nghe lnh Dương Văn Minh bt đu hàng, nên cũng ră ngũ ti đây.

Khôi hài nht là lúc mà người lính đang ni tiếp nhau ngă gc khp các chiến trường, đ bo v cho th đô Sài G̣n và cuc di tn bng máy bay trc thăng ca M, trên các mái nhà ti Cơ quan Dao và Toà Đi S, th́ gn hết tướng lănh b chy trước. C̣n Chính ph Dương Văn Minh va mi nhm chc, th́ đă sai Nguyn Văn Huyn vào Tri David, đ thương thuyết vi gic xin đu hàng, nhưng b Vơ Đông Giang làm nhc và bt giam luôn bn Vit Gian Chân Tín, Châu Tâm Luân và Trn Ngc Ling, t chiu ngày 29/04/1975, khi vào làm s gi hoà b́nh.

Trong cuc di tn ra khi nước, ngoài người M c̣n có đ mi thành phn lúc đó, t quan tướng, trí thc, thy cha, nhà báo, ca sĩ, m ḿn, đĩ điếm. Tt c đp lên đu ln nhau đ kiếm mt ch chy ra khi nước trn cng sn. Lúc đó không c̣n ai thèm ngh ti tư cách, th din, trinh tiết hay ǵ ǵ na. Kỳ cc nht là nhng chuyên viên đi lâp, phn chiến, phá hoi và nói xu chính ph VNCH, gi phút cui li là nhng thành phn hăng hái chy trn nhiu và trước hết. Ba mươi năm sau mi cht hiu, th́ ra h ch có th chũi người quc gia mà thôi. Vi cng sn, dù ch mi léng phéng mm ming, không b roi đ̣n thoi đm, hay ăn mă tu, vào tù, b ct đá neo sông, mi là chuyn l. Bi vy phi nhanh chân chy trước ra ngoi quc, đ được tiếp tc đi lp vi người Vit t nn, ln na làm tôi mi cho cng sn, dù rng đă v́ chúng mà phi mt ln chuc ly s nhc nhă năm nào.

Sài G̣n náo lon khp nơi, dân chúng ùn ùn kéo ti các ngân hàng rút tin kư thác. Các Toà Đi S ln lượt đóng ca, cũng như nhiu Hăng Máy bay ngưng hot đng v́ s ha lây. Ḥn Ngc Vin Đông như đă chết vào nhng ngày gn cui tháng 04/1975

Thế ri 09 gi 30 sáng ngày 30/04/1975, trong lúc mi người đang mê tnh trong cơn hp hi ca đt nước, th́ Dương Văn Minh v́ quá nghe li xúi di ca bn thân Cng như Lư Quư Chung, Nguyn Hu Thái, Nguyn Hu Hnh, nên li dng chc v tng thng tng tư lnh quân đi, ép QLVNCH buông súng ră ng, trong khi tt c c̣n đang t chiến vi gic ngoài biên đ́nh.

Hi ơi VN ch v́ mt tên hám danh lng khng, mà c mt dân tc chu cnh lm than nô l t ba chc năm qua và không biết ti bao gi mi thoát khi xích xing tù ngc. Tt c đu là ư tri, là s mnh, là hu qu tt yếu ca mt hu phương min Nam vô t́nh bc nghĩa, ch biết hưởng th cá nhân, nên chng bao gi chu chia x ni đau cùng cc ca người lính, đă v́ h mà vong thân hay tàn phế na đi.

Nhưng ri gic chiếm được nước, tt c dân lính cùng chu cnh tan tác phân ly không cha hay b sót mt thành phn nào, k c nhng người mt thi theo gic. Lính b súng vào tù, dân không c̣n được lính bo v, nên b đe da mng sng và mt hết t do k c quyn sng làm người dân thường bên v đường.

Trưa 30/04/1975, b đi Bc Vit h hi tiến vào Sài G̣n. Người người cùng cười dù đang thúi rut, v́ ln đu tiên được chm mt vi lính c H, lù khù, ngô nghê. Nhiu chàng nàng cc mch trong b đ trn, vi nón ci, dép râu, y chang nhng con dă nhân trong s thú. Vy mà sut ba mưới năm qua, tháng tư nào cũng khoe là mùa xuân đi thng, hay huênh hoang nhn đi là quân đi nhân dân anh hùng.

Phút cui vn c̣n mt s đơn v Dù, TQLC, BDQ, Bit Cách Dù ... không thèm nghe lnh ca Dương Văn Minh. H chn đánh cng sn Bc Vit, trên các đường ph Hng Thp T, Th Nghè. Ti Đi l Thng Nht, lính Dù và BDQ bn M72 vào xe tâng VC khi chúng tiến vào chiếm Dinh Đc Lp.

Đúng 12 gi 30 trưa ngày 30/04/1975, lá c vàng ba sc đ ca quc dân VN treo trên nóc Dinh Tng Thng VNCH b gic tước b. Dương văn Minh và toàn b ni các có mt ti dinh, b b đi min bc, nht gi ti ch, dù t ln ti nh, đă sùi bt mép nnh b ca tng chúng. Nhc nhă muôn đi là c đám b thu h́nh trước ng kính ca hng trăm nhà báo ngoi quc. Cũng vào gi phút mà Dương văn Minh b c̣ng tay gc đu, th́ ti B Quc Pḥng, Trung Tá Nguyn văn Cung, thuc SD18BB khi nghe tin đu hàng đă t sát. Nhiu lính Dù cũng dùng súng M16 kết liu đi trai trước Tng Cc Chiến Tranh Chính tr. Trong tri Hoàng Hoa Thám, mt toán lính Nhy Dù, nm tay làm thành ṿng tṛn, ri m cht lu đn đ cùng chết tp th. Mt Đi Úy Cnh Sát t bn vào đu chết trước Quc Hi. Trong khi đó các tướng lănh Phm văn Phú, Nguyn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Lê nguyên V, Phm Văn Hai ... cũng quyên sinh khi thành mt. Đó là nhng h́nh nh tuyt vi, ngàn đi khc sâu trong tâm khm ca người Vit và nhng trang s bt dit ca dân tc.

Sài G̣n đă chết t đó, dân chúng thành đô dng dưng trước ch mi. Cùng lúc, có nhiu con kh trong s thú, va được s chung, c quàng khăn đ, tay pht c máu, trang b súng đn lượm được ca lính bơ bên v đường, chm ch trên các xe quân đi, tung tăng múa ri khp đường ph, c vơ, làm oai, hoan hô, đă đo mt cách l bch.

Trưa đó, 125 nhà báo ngoi quc c̣n nán li, đ xô ti chiêm ngưỡng nhng anh hùng cách mng, mà t năm 1960-1975, h đă không ngt xưng tng và tô son đánh phn khp thế gii không tiếc li. Nhưng s tht đă làm té nga các trái tim thú vt, khi biết được tt c ch́ là s tuyên truyn la bp ca ming lưỡi cng sn, mc đích đ cho thế gii có thành kiến không tt và ghét b VNCH. Có như vy h mi b i ca tng mt chiu cuc xâm lăng min Nam ca Bc Vit, mà không cn phi t́m hiu s tht. 

T đó, thế gii mi bt đu tnh ng và chu viết v mt s tht mà h đă c t́nh du diếm :" Không có ai là người min nam, tt c đu là b đi min bc, trong tp đoàn đ tam cng sn quc tế, do Liên Xô/Trung Cng cm đu".Riêng Norman Podhreta, khi v nước đă viết trên t Los Angeles times :" Nam VN b mt, không phi v́ cu xé ni b, cũng không do nhit thành quc gia hay v́ chính ph không tranh th được ḷng dân. S tht tt c do s xâm lăng ca Bc Vit, qua hu thun ca khi cng sn đ tam quc tế, trong đó có đng cng sn Hoa Kỳ". C̣n n kư gi Ư tng ca tng H Chí Minh, tên Tiziano Tersani th́ viết" Binh sĩ tn công vào Sài G̣n đu là b đi Bc Vit. S phân bit rt d dàng nh h́nh vóc và tiếng nói, người min bc hoàn toàn khác l vi VC min nam"..Mt n kư gi Pháp, Brigitte Friang th́ mai ma hơn" Trưa 30/04/1975, b đi Bc Vit vào Sai G̣n. Đây là mt thành ph chết, ch có 125 nhà báo ngoi quc và hơn mt chc đa con nít nam n, trương c máu đế chào đón chúng. Ba triu dân min Nam nh́n chúng bng thái đ lănh đm. Vy mà Trn văn Trà, Nguyn Th B́nh đi đâu cũng tuyên b rng, chính nhân dân min Nam đă tng ni dy, đ lt đ chính ph VNCH".

Nhưng cay cú nht, phi là li viết ca Jean Larteguy, mt nhà báo Pháp tng cung nhit ca tng H Chí Minh và VC như thn thánh trong nhiu năm qua. Ông viết "Sài G̣n mt bi đo quân Bc Vit. Nh́n đoàn quân chiến thng đang h hi trên nhng chiếc tăng T54 hay PT46, treo c máu, đâu có khác ǵ cnh quân Sô Viết đàn áp, xâm lăng Hung Gia Li, Tiếp Khc, Ba Lan tai Đông Âu năm nào".

Ba mươi hai năm qua, hu hết đng bào VN trong cũng như ngoài nước tan nát ca nhà sau cuc đi đi không bao gi dám nghĩ là s có. Nên c mi ln tháng tư quc hn ti, cho dù ai chăng na, đi đa s người dân sng thm lng bên vê đường thi gian hay thiu s dn thân trên con đường đu tranh quang phc đt nước, đu mang chung tâm trang bi thương, tc tưởi, ngm ngùi.

Tt c đu là s tht v́ mi bí mt ca cuc chiến đă được cac phe phái, chính người trong cuc hay các s gia t́m hiu, như giáo sư Morris" cng sn Hà Ni đă thng cuc xâm lăng min nam, nh tuyên truyn, đ và thi phng ba đt các huyn thoi chính tr mà hu hết, đu là chuyn trên tri dưới bin. Có như vy, VC mi d d và phnh gt được, nhiu trí thc khoa bng nhà báo trong và ngoài nước. Nh thế sut cuc, chính thành phn này đă góp phn chiến thng cho Hà Ni, không phi chiến trường, mà là ti Paris, Luân Đôn và Hoa Thnh Đn".

Ba mươi hai năm ri, xin hăy tr li cho người lính trn min nam nhng ǵ h đă mt t lâu, do nhng k c hay t xưng ḿnh là trí thc, đă cướp đot. Người lính VNCH không cn bt c ai phi vinh danh, v́ chính cái phm cách tuyt luân phi thường ca lính, đă có mt v trí xng đáng trong ḷng dân tc

Bng ao ước sao cho đt nước sm có t do cuc đi tr li như thu nào, đ dân-lính li tha t́nh cá nước, lính t dân mà có và dân sng được nh s bo v thn thánh và chân thành ca lính, đin h́nh như các cuc di tn khi vùng chiến cuc Tết Mu Thân 1968, mùa hè đ la 1972, cuc di tn ti B́nh Thun, Xuân Lc và nhng ngày Sài G̣n hp hi, cui tháng 04/1975.

 

Ta v cúi mt đu sương đim

nghe nng t tâm lượng đt tri

cám ơn hoa đă v́ ta n

thế gii vui v́ mi l loi"

 

 

(Thơ Tô Thùy Yên)

 

Ba mươi hai năm trước hay bây gi, người M cũng ch ngh đến quyn li ca quc gia ḿnh mà thôi. Bi vy mun đem quân vào VN, người M phi giết mt tng thng dân c ca bn x. Ri đ rút quân an toàn v nước, khi đă đt xong mc đích chiến lược kinh tế ca ḿnh, M li dùng áp lc quân vin, đ bt buc đng minh ca ḿnh, kư vào mt hip ước gi mo phi luân. Cui cùng dùng nó đ bán đng quc gia VN, chôn vùi tương lai ca dân tc anh hùng trong ṿng nô l ca cng sn đ tam quc tế, sut thi gian t đó ti bây gi. Tt c đúng như li Sir R.Thompson đă viết năm 1989 trong tác phm" Make for the hill", đi ư ông nói rng, s sng ca min nam VN đă b bán đng, v́ cnh cu xé ca nước M. Riêng Nixon, nhân vt chính đă cùng Kissiger đo din tn thm kch VN hôm nay, cũng đă viết nhng li sám hi trong" No More VietNam".Ông viết rng, tôi đă nh́n thy nhng vn đ nan giăi ca hip đnh Ba Lê, nht là s tha hip, cho phép b đi Bc Vit công khai li và xâm lăng min Nam. Nhưng đau đn nht, có l là li phát biu ca M. Gauvin, nguyên y Viên Giám Sát Quc Tế (ISCC) ti VN. Ngay khi thy CS Hà Ni ngang nhiên xé b hip đnh ngưng bn mà chúng va kư kết chưa ráo mc, tn công xâm lăng VNCH, bt chp c Hoa Kỳ và Liên Hip Quc. V́ vy ông đă viết bài đăng trên t The Times s 59362 ngày 05/04/1975 rng, s tht bi ca VNCH đă bt ngun t hip đnh Ba Lê, v́ nó chng bao gi phn nh được ư mun và nguyn vng ca dân-nước VNCH.

Mt thp niên sau ngày M b chy khi Sài G̣n trong đêm ti trên mái nhà, do nhng biến chuyn chính tr thế gii, quan trng nht là s hoà hoăn gia Nga-Hoa cũng như s liên h ca M và Trung Cng có chiu hướng thay đi. Đ chiếm phn ưu tiên, người M li t́m cách mon men tr li Đông Dương ln th 4 vào tháng 04/1985. Bi vy mt phái đoàn cao cp ca M, do Richard Armitage cm đu, cùng vi ph tá ngoi trưởng M là Paul Wolfon Witz (đc trách Đông Á và Thái B́nh Dương ), ln đu ti Hà Ni, vi chiêu bài "t́m lính M mt tích và hài ct quân Hoa Kỳ c̣n ti VN". S kin ging co úp m gia hai nước, cho ti khi phái đoàn nghiên cu M do cưu b trưởng quc pḥng Mc.Namara, sau khi thăm viếng Hoa Lc v, đă tiết l âm mưu Trung Cng đang có dă tâm mun tr thành Á Châu và Thái B́nh Dương. V́ thế Hoa Kỳ mi m pḥng liên lc gia hai nước vào ngày 03/02/1995 và ni li bang giao năm 1996. Mt Đi S M ti Hà Ni được Thượng vin Hoa Kỳ chp thun sau 22 năm chiến tranh chm dt, đă chính thc xác nhn s b́nh thường hoá ngoi giao vi VC.

Ngày nay, lch s đă ngng li và quay tṛn đúng vào thi đim c trên đt nước ti nghip VN. C hai : Tài phit Hoa Kỳ và cng sn đ tam quc tế cũng đu v́ quyn li riêng tư ca ḿnh, nên mui mt đi thù thành bn. Ln này không c̣n có chiêu bài VN là tin đn chng cng, nên người M đă công khai ti VN qua danh phn lái buôn lái súng. Hin trong cng đng cm quyn đă manh nha hai phe theo Tàu, theo M. Nhưng dù VN có theo phe nào chăng na, th́ chc chn đt nước chúng ta cũng s b cun hút theo vết xe lch s, khi Trung Cng công khai gây nên thế chiến ln th 4 ti Á Châu-Thái B́nh Dương.

Đc và viết lch s, không phi đ khóc hn than thân, mà là ly đó làm mt kinh nghim đ hành đng cu nước trong thc ti và tương lai. Năm 1954, khi cng sn đ tam chiếm được min bc, mt s ít trí thc khoa bng chy vào làm trùm ti VNCH, nên h chng h biết ǵ v kinh nghim sng chung vi VC. Ngày 30/04/1975, khi VC chưa vào Sài G̣n, s trí thc khoa bng trên li ù trn chy sang M hay ngoi quc. H không h biết thế nào là s đi đi ca phn người xung hàng súc vt. ngoi quc, v́ quá t do, nên vn chng nào tt đó, coi s hiu biết ca ḿnh ngang hàng vi lănh t, mun ai cũng phi theo ư và đng sau lưng ḿnh. H v́ không sng tht vi lch s nên chng bao gi có kinh nghim lch s, vn o tưởng xây lâu đài và chc phn trên cát bin, vn ngây thơ mun hoà hp hoà gii, vi mt đng cướp tàn bo bt lương, qua by mươi năm ch la bp lường giết đng bào và ban nước ḿnh mà thôi. T nht là ḿnh và gia đ́nh lúc nào cũng thích sang giàu hnh phúc nơi thiên đường Âu M, mà mm th́ luôn xuí người khác, nếu đi hết bin, th́ phi tr v đ làm nô l cho cng sn.

Cũng may bn người này không nhiu và ngày nay hu hết đu ging như nhng b́nh vi ǵa nua, mà Phan Khôi tng ví vi bn cán ng min bc trong tác phm" Trăm Hoa đua n", ch n trên giy hay nm trơ tri trong góc đi hiu qunh v chiu ...

Thm thê cho thân phn nhược tiu VN, hết b Tàu đô h ti Pháp, Nht, M, Liên Xô ... ri nay li làm đy t cho c thế gii, mà đin h́nh nht là h́nh nh ca nhng công nhân lao đng và ph n b bán ra nước ngoài. Không biết bao gi đt nước và đng bào mi thoát được ni thng hn trên, đ cho con cháu có cơ hi ngn mt nh́n tri, người Vit t nn tha phương, tr v c quc, mt cơi ḷng mà ai cũng hoài vng ao ước, khi quê hương không c̣n bóng dáng lá c máu và đng CSQT.

 

 

Xóm Cn

 

Mùa Quc Hn 32

 

Mường Giang

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: