Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản

 

 

- Sơn Tùng -

 

 

 

 

Cuộc chiến Quốc Cộng do Hồ Chính Minh, tên tay sai của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản khởi động đă gây nên tang thương cho dân tộc Việt  kể từ 1945 đến nay.

 

Cuộc chiến quá nhiều bất công  công cho chính quyền cũng như nhân dân miền Nam luôn trong tư thế tự vệ cuộc xâm lược vĩ đại của CS băc Việt dưới sự yễm trợ hùng hậu của Liên Xô, Trung Cộng cùng các nước trong khối cộng sản thời bây giờ.

 

Trong thời gian chiến tranh muốn thắng địch, huy động tất cả nhân lực, tài lực để cung ứng cho nhu cầu chiến trường  cấp bách " viện binh như cứu lửa" thế mà  cuộc chiến " huynh đệ tương tàn" này những bất công cho nhân dân miền Nam do những tên chúa đảng đầu trọc , bạo chúa áo đen những nhà trí thức, quan chức VNCH đă đâm những nhát dao trí mạng vào nhân dân và quân đội của miền Nam VN,chính quyền luôn nằm trong t́nh trạng " tứ bề thọ địch thù trong giặc ngoài".

 

 Thù trong không phải do cấp lănh đạo của miền Nam gây ra, nhưng do những tên "ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản"  những kẽ "NGU" làm tay sai cho  CS luôn khuấy động nhằm mục đích tạo lên những xáo trộn chánh trị, bất ổn hậu phương để "lật đổ chính quyền miền NamVN rước CSBV đặt một nền đô hộ của  thực dân đỏ tại miền Nam

 

Người chiến sĩ oai hùng ngoài trận tuyến, từng phút, từng giờ, từng ngày đối đấu với SCBV xâm lược , đem sinh mạng ra bảo vệ lảnh thổ miền Nam tự do  thân yêu, bảo vệ sự an lành của nhân dân th́  tại hậu phương những tên chính khách salon, những tên phản trắc luôn t́m đủ mọi cách để chống phá chính quyền của hai nền  Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng  Hoà của , đám xôi thịt lợi dụng dân chủ tự do đă  sinh ra lắm "quái thai" gồm : Phong Trào Dân Tộc Tự Quưêt của Trần Văn Đôn , Thành Phần Thứ Ba của Dương Văn Minh, Phụ Nữ Đ̣i Quyền Sống của bà Ngô Bá Thành, Phật Giáo Tranh Đấu của Ấn Quang do chúa đảng đầu trọc  Trí Quang , Huỳnh Liên lănh đạo.

 

Phía Công giáo th́ có " Công Giáo và Dân Tộc" của Linh Mục Thanh Lăng , Thanh Sinh Công … Cùng một số LM "Cấp tiến" như : Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, , Trương Bá Cần (Trần Bá Cường )… .

 

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam gồm những tên khoa bản miền Nam LS Nguyễn Hữu Thọ, KTS Huỳnh Tấn Phát, BS Phùng Văn Cung, LS Trịnh Đ́nh Thảo, BS Dương Huỳnh Hoa, LS Trương Như Tản (định cư tại Pháp)…

Miền trung VN th́ các lực lượng tranh dấu quyết liệt với chính quyền VNCH gồm BS Lê Khắc Quyến, GS Tôn Thất Dương Kỵ, GS Tôn Thất Dương Tiềm, GS Hoàng Phủ Ngọc Phan, GS Lê Văn Hảo v.v. c̣n nhiều và rất nhiều.

 

Những lực lượng tranh đấu được thành lập nhằm mực đích " lật đổ chính quyền " như đă nêu trên , cùng những tổ chức rất là bất ổn như Sinh Viên Tranh Đấu, Phật Tử Quyết Tử, Thanh Niên Tranh Đấu…tất cả đều nằm trong quỷ đạo điều khiển  của cộng sản miền Bắc.

 

Tại trung tâm Thủ Đô luôn có biến động gây xáo trộn và tạo sự chú ư của công luận quần chúng và quốc tế tất cả  là chủ trương và chính sách mà Hà Nội luôn đeo đuổi để tạo bất lợi  cho chính phủ phải tính đến là từng giờ. Với những thế lực thù địch : Phật giáo Tranh Đấu, Sinh Viên Tranh Đấu, Luật Sư Tranh Đấu, Kư Giả Ăn Mày tranh đấu, Thanh Sinh Công Tranh Đấu…

 

Bên ngoài miền Nam th́ tại Paris cũng không ít tổ chức nhằm mục đích vận động thế giới bôi tro tret trấu vào chính quyền  VNCH trong nhiệm vụ tự vệ để bảo vệ phần đất tự do. Trong  những khuôn mặt nổi chống phá nhất là cũng đầy đủ hai tôn giáo như Hoà Thương Thích Thiện Châu và Ni Sư Mạn Đà La thành lập cái gọi là " Uỷ ban đ̣i hoà b́nh và dân chủ cho miền Nam Việt nam, "Tổ chức nhân dân đ̣i thi hành Hiệp định Paris". Hợp sưc với Thiền Sư Thích Hạnh, Thích Chân Không ( Cao Ngọc Phượng) Vơ Văn Ái …

 

Công giáo th́ các linh mục cấp tiến LM Nguyễn Đ́nh Thi, LM Trần Tam Tỉnh (Canada) Lm Vương Đ́nh Bích ( Tây Đức )…Những cựu quan chức cùng tướng lănh của VNCH sống lưu vong an nhàn nơi đất Pháp cũng tích cực  tham gia vào lực lượng "Chống Mỹ Thiệu" gồm những vị từng một thời gây "giông băo" ở miền Nam như cựu: Đại Tướng Nguyễn Khánh, trung  tá Trần Đ́nh Lan, đại tá Đổ Khắc Mai, Trung tá Vương Văn Đông, Trung tá chiến tranh tâm lư Nguyễn Văn Châu bộ trưởng Âu Trường Thanh, Hồ Thông Minh.v.v.( trích MTDTGPMN ,chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời tại hội ngị Paris về Việt Nam trang 450-451* do Nguyễn Thị B́nh cùng một số cán bộ CS  cao cấp thực hiện,do nhà Xuất Bản Trị Quốc Gia 24 Quang Trung Hà Nội phát hành tháng 12-2000 )

 

Với những lực lượng chống chính quyền như đă nêu trên  đă đủ cho chính phủ của VNCH     sụp đổ  ??? Xin thưa đă quá đủ c̣n dư để giựt sập một hệ thống chính quyền dù có củng cố địa vị vững chắc đến đâu như Marcos của Phi Luật Tân hay Suharto của Nam Dương  trong ṿng một tháng là sụp đổ ngay. Trong lúc hai nước này không có chiến tranh như Việt Nam  phải đương đầu với lực lượng gian manh  quỷ quyệt ,hùng hậu  CS xâm lược từ phương Bắc.

 

*Tuy nhiên với những sách báo của Việt Cộng thường  không được minh bạch, luôn bẻ cong ng̣i bút để to son đánh phấn tạo hào quang để phần lợi về cho chúng nên người viết xin trích dẫn những đoạn mà  nêu danh tánh quư vị lănh đạo tôn giáo hay cựu quan chức của VNCH sống tại Pháp hay các quốc gia khác nếu vị nào c̣n tại thế th́ xin lên tiếng xác nhận để rộng đường dư luận :

 

- Hoà Thượng Thích Thiện Châu

 

 

Trong cuốn Mặt Trận Dân Tộc Giải PhóngMiền Nam và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời tại Hội Nghị Paris Về VN Phan Nhẫn viết : "giữa gịng Paris hoa lệ, chúng tôi đă tiếp xúc và trao đổi với Ḥa Thượng Thích Thiện Châu và Ni Sư Mạn Đà La  , hai tiến sĩ Đông phương học yêu nước đang lănh đạo Hội Phật tử Việt kiều hải ngoại tập hợp đông đủ trí thức Việt kiều có tinh thần dân tộc. 

Thượng Toạ thường bộc bạch với chúng tôi ngay trong giới Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng có nhiều khuynh huớng khác nhau , chịu ảnh hưởng của các thế lực Phật giáo khác nhau ở Nam Việt Nam. Tuy Hội Phật Tử hải ngoại  do Thượng tọa đứng đầu hoàn toàn tán thành đường lối chống Mỹ cứu nước Của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam nhưng hội không gia nhập Hội Việt Kiều Yêu Nước để tiện việc liên lạc với Phật giáo trong nước đồng thời tranh thủ  rộng răi dư luận Phật giáo thế giới cũng như những người Việt Nam theo đạo Phật sống ở nước ngoài. 

Trong năm 1969 khi chính phủ cách mạng lâm thời được thành lập, Thượng toạ đă chuyển về cho Ḥa Thượng Thích Thiện Hoa ( Viện trưởng Viên Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang) ở Sàigon bức thư thăm hỏi ân cần của Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thị B́nh. Trong suốt những năm tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam,  thông qua Thượng tọa , chúng tôi đă truyền đạt đến nhiều Ḥa Thượng thượng tọa, cư sĩ Phật giáo từ Saigon sang, về lập trường quan điểm của Mặt Trận Giải Phóng và Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời đối với sự nghiệp giải phóng miền nam Việt Nam , thống nhất đất nước, đặc biệt là chính sách của Mặt trận  đối với Phật giáo… 

Điều mà chúng tôi nhớ măi  là ngày 30-4-1975 vào lúc 7 giờ sáng giờ Paris, Thượng toạ  là người đầu tiên gọi điện thoại cho chúng tôi, báo tin mừng Saigon đă được hoàn toàn giải phóng . Ngay trong ngày hôm ấy , Thượng toạ đă dẫn đầu một đoàn Phật tử Việt kiều ở Pháp mang lẵng hoa đến trụ sở đoàn chúc mừng nhân dân Việt Nam đă toàn thắng….

Năm 1998 Thượng toạ viên tịch tại Paris,  chúng tôi đả đến dự lễ truy điệu tổ chức tại Viện Đại Học Vạn Hạnh  ở thành phố Hồ Chí Minh. Thắp nén hương vĩnh biệt Thượng toạ, chúng tôi bồi hồi tưởng nhớ các cố Ḥa Thượng Thích Quảng Đức, Thích Thiện Hào, Thích Thiện Hoa, Thích Đôn Hậu, Ni Sư Huỳnh Liên, Quách Thị Trang, Nhất Chi Mai cùng hằng ngh́n tín đồ Phật giáo luôn có mặt ở tuyến đầu trận địa  chống Mỹ Nguỵ những người làm rạng rỡ truyền thống yêu nước của Phật giáo trong cuộc chiến giải phóng dân tộc suốt 30 năm ṛng …." (ngưng trích)

 

 

Theo như Phan Nhẫn một đảng viên CS cao cấp là thành viên của cái gọi là CPCMLT tại hoà đàm Paris, đă viết những ǵ công đức  từ những vị cao tăng cũng như chức sắc của Phật giáo chứng tỏ quí vị đă đóng góp tích cực cho CS lật đổ chính phủ VNCH gây nên một cuộc thảm họa cho dân tộc Việt Nam,quư vị đă lợi dụng Phật giáo để hoạt đầu chính trị . 

Về phần  những linh mục "cấp tiến của Công giáo La Mă th́ Phan Nhẫn cũng đă nêu tên một số linh mục như sau:  

(...trong suốt 7 năm hoạt động ở Paris, địa chỉ mà hầu như chúng tôi có mặt hằng tuần là số nhà 18 đường Cardinal Lemoine, trụ sở của nhóm Linh mục cấp tiến Nguyễn Đ́nh Thi với tên gọi ban đầu là " Cộng Đồng Việt nam"  ( communaute’Vietnamienne) sau này mở rộng thành " Huynh Đệ Việt Nam" ( Fraternite’ Việtnamienne ) thu hút thêm nhiều người Thiiên Chúa giáo có thiện chí với sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam…. 

Ngày 2-9-1969 , khi Chủ tích Hồ Chí Minh qua đời, ở Saigon Giáo sư Lư Chánh Trung đă viết bài ca ngợi công đức của Người (HCM) đăng trên một số nội san, c̣n tại Paris th́ nhóm Limh mục cấp tiến Nguyễn Đ́nh Thi, Vương Đ́nh Bích (ở Tây Đức ) Trần Tam Tỉnh (ở Canada) đă tổ chức truy điệu người rất trọng thể, thu hút đông đảo trí thức và tín đồ Thiên Chúa giáo tham gia. Được mời đến tham dư và mục kích lễ truy điệu Người theo nghi thức tôn giáo, chúng tôi càng hiểu rơ lập trường dấn thân của lực lượng Thiên chúa giáo ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Sau lễ truy điệu này Linh mục Vương Đ́nh Bích và một vàii Linh Mục khác đă trở về Saigon tăng cường cho lực lượng Công gíao tiến bộ trong nước, mở ra một thời kỳ mới, hoạt động có sự phối hợp giữa lực lượng trong và ngoài nước, tranh thủ được sự ủng hộ của của giới Thiên chúa giáo trong và ngoài  nước, tranh thủ được sự ủng hộ của giới thiên chúa giáo cấp tiến trên thế giới , góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao của nhân dân miền Nam, Việt Nam… 

Ngày nay khi mà toàn thể người công giáo Việt Nam đang kề vai sát cánh cùng nhân dân cả nước xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh công bằng (sic) dân chủ (sic) văn minh (sic)** chúng tôi càng nhận rơ công lao to lớn của lục lượng Công giáo tiến bộ chọn con đường đi với Đảng Cộng Sản Việt Nam, họ có quyền tự hào v́ đă dẫn dắt giáo dân đi cùng với dân tộc , họ cũng có quyền tự hào v́ đă rửa nhục cho Giáo Hội Công Giáo VIệt Nam…trang 448  ( ngưng trích) 

 

 Nếu như những ǵ Phan Nhẫn đă viết là đúng sự thật, th́ chứng minh quư vị đă đóng góp tích cực  cho CSVN đánh cho sập chính quyền miền Nam những mũi tên  có tẩm thuốc độc được cất dấu an toàn sau lớp áo Cà Sa  của quư Hoà Thượng, Thượng Toạ dưới b́nh phong đạo Phật và lớp áo chùng đen của quư Linh mục đă trực xạ  vào những trái tim của nhân dân hiền lành Việt Nam  nói chung và miền Bắc nói riêng, v́ nhân dân miền Bắc cũng đang mong đợi là họ sẽ được chính  miền Nam ra giải phóng cho họ thoát khỏi ách gông cùm CS sau bao nhiêu  năm cai trị tàn ác của bọn đồ tể Hồ Chí Minh cùng tập đoàn lănh đạo CS. 

Quư Thầy, quư Linh Mục đă dốc toàn lực  vào cuộc chiến "đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào" quư vị  tiếp tay với lũ quỷ đỏ đàn áp người dân  man rợ  nhất trong lịch sử nhân loại. Những tiếng kêu than từ những oan hồn đă chết  do bọn  CSVN gây nên vẫn c̣n măi âm vang trong không gian sẽ là nổi  ám ảnh suốt đời của quư vị, có bao giờ quư vị tự "xét ḿnh", tự "sám hối" trước bàn thờ Phật hay dưới chân cây Thập Tự Giá chưa ? Theo giáo lư Thiên Chúa Giáo th́ quư vị sẽ bị phán xét trước ṭa Thiên Chúa cho những ai đă tiếp tay và  tôn thờ ma quỷ. 

Sự bất hạnh  cho dân Việt Nam là hiện tại c̣n có những cao Tăng, những Linh Mục, Giám Mục vẫn liên tục tiếp tay cho bọn lănh đạo CS tiếp tục đàn áp man rợ cho chính Phật Tử , Giáo Dân của quư vị và đồng bào vô tội. 

 

Phan Nhẫn viết tiếp "…Cũng tại Paris này  chúng tôi đă có những cuộc tiếp xúc riêng với một số cựu sĩ quan  quân đội Sai G̣n sống lưu vong ở Pháp. Họ phần lớn là những người đă có một thời hết ḿnh phụng sự " lư tưởng quốc gia chống cộng " như các cựu đại tá Đổ Khắc Mai, Nguyễn Hữu Khương, các cựu trung tá Vương Văn Đông ( cùng đại tá Nguyễn Chánh Thi làm cuộc đảo chánh hụt năm 1960), cựu trung tá chiến tranh tâm lư Nguyễn Văn Châu, cựu trung tá t́nh báo quân đội viễn chi Pháp Trần Đ́nh Lan…" (ngưng trích)

 

 

Quư vị công chức cao cấp , những đại tá trung tá của VNCH  th́ nay cũng đành quay  lưng trở mặt với nhân dân miền Nam mà tiếp tay cho CSBV  nếu quư vị "ngây thơ" đă không  biết cái quái thai của CSBV là  Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là qúa khờ khạo, cho đến một anh nhân dân tự vệ c̣n biết  là " bọn chúng (MTGPMV)là tay sai  của cọng sản bắc Việt". Quư vị là những nhà khoa bảng những người đă từng hưởng qua nhiều ân huệ của nhân dân và chính quyền miền Nam mà nay đi theo pḥ tá cho CSBV th́ có phải là " ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” ?

 Về phần cựu đại tướng Nguyễn Khánh cũng đă từng một thời " khạc ra lửa" ở miền Nam khỏi nói ra ai cũng biết ông tướng này đă làm ǵ, chức vụ ǵ khỏi cần viết ra thêm tốn công người đọc và thẹn ḷng với non sông gấm vóc có một " quái thai" Nguyễn Khánh nay theo pḥ chú Chánh để kiếm chút hư danh với  chức Quốc Trưởng chính phủ của chú Chánh ban ơn cho.

 

Phan Nhẫn dă viết ǵ về ông tướng này :

 

 

"….Chúng tôi cũng cần viết thêm về tướng lưu vong Nguyễn Khánh, người đă lật đổ Dương Văn Minh sau cuộc đảo chính Ngô Đ́nh Diệm , đă khai sinh hiến chương Vũng Tàu, bị phong trào sinh viên lật đổ và buộc phải ra đi để nhường chỗ cho Thiệu ,Kỳ rước quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam tháng 3-1965.

 

Khi sang sống lưu vong ở Pháp Khánh mang theo trong người bức thư của Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát gởi cho ông ta vào thời kỳ Sai Gon trải các cuộc đảo chánh và cải tổ nội các triền miên. Chúng tôi biết rất rơ mục đích của ông ta giữ ǵn một cách trang trọng bức thư ấy , coi như là chứng cứ về việc ông ta có quan hệ với Mặt trận . Vào giữa tháng 4-1975 khi quân  ta đă giải phóng các tỉnh miền Nam Trung Bộ và đang siết chặt ṿng vây chung quanh Sai G̣n , cũng là thời điểm mà vấn đề truất phế Thiệu đang được đặt ra, ông ta mời chúng tôi đến nhà tŕnh bày về  bức thư của Chủ Tịch  Huỳnh Tấn Phát( với sự hiện diện của một người Pháp mà ông ta giới thiệu là công tác  ở Bộ Ngoại giao)  và báo cho chúng tôi biết là ông ta sẽ sang Mỹ để yêu cầu Mỹ cắt viện trợ và chấm dứt ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu.

 

Chúng tôi hiểu rỏ ông ta muốn ǵ. Ngày 17-4-1975, tướng Khánh cho đăng trên tờ báo New York Times bài "Phải Viêt Nam hóa hoà b́nh " ( The Peace Must be Vietnamised) và vài ngày tước khi tướng Dương Văn Minh được Mỹ chấp nhận thay Trần Văn Hương làm Tổng thống, từ Washington , ông ta gọi điện thoại cho chúng tôi báo rằng "Hoa kỳ đă phế bỏ Nguyễn Văn Thiệu vậy ông ta cần tiếp tục làm ǵ?"Đó là ngày 25-4-1975 khi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài G̣n sắp bắt đầu. Không chờ đợi phải xin ư kiến trong nước, chúng tôi trả lời ngay với ông ta rằng " hăy đ̣i hỏi Mỹ chấm dứt hoàn toàn sự can thiệp vào miền Nam Việt Nam ; vấn đề Namn Việt Nam sẻ được người Việt Nam giải quyết với nhau trong hoà b́nh…(trang 453-454)" (ngưng trích)

 

 

Kính thưa ĐT Khánh, Nếu những điều mà Phan Nhẫn đă viết là đúng sự thật , th́ ngài là người từng  ăn cơm , lớn lên và học hành thành tài tại miền Nam, ngài đă từng là  Thủ Tướng, từng là Chủ Tịch Hội Đồng Tướng Lănh  của VNCH tuy thời gian không lâu, ngài cũng đă từng là một vi tướng nắm giữ chức vụ  tư lệnh vùng 2 chiến thuật với kinh nghiệm " lảo làng" chiến đấu với kẻ thù CS.

 

Nay ngài quay lưng với thuộc cấp của ngài, không cần " đâm sau lưng chiến sĩ" mà ngài trực xạ vào tim vào phổi vào óc của những  sĩ quan, hạ sĩ quan cùng những người lính b́nh thường dưới quyền  của Đại Tướng  trước kia.

 

Ngài có thể không thích TT Nguyễn Văn Thiệu, nhưng sau TT là quốc dân là đồng bào  vô tội cùng thế hệ trẻ tương lai của đất nước . Ngài đă tiếp tay " nhận giặc (CS) làm cha"    đồng lơa với CS để chúng đăt một chính sách cai trị bạo tàn , tṛng vào cổ nhân dân  VIệt Nam một chính sách thực dân đồng chủng. Đại tướng là con đĩ về già  hoạt đầu chính trị nay nằm dưới sự "bảo bọc" của tú bà Nguyễn hữu Chánh.

 

Kính thưa quư vị Cao Tăng, quư Linh Mục quư vị là những nhà tu, luôn lấy đức công bằng và bác ái đó là phương chân của bất kỳ một tôn giáo nào cũng huyên  dạy tín hữu luôn noi theo.

 

Nhưng quư vị đă  hành xử không công bằng cho chính quyền và nhân dân miền Nam, cuộc hiến Quốc Cộng là do Hồ Chí Minh và tập đoàn  Cộng Sản bắc Việt khởi xướng và  gây nên. Chúng dùng tất cả các phương tiện chiến tranh do Liên Xô và Trung Cộng cùng những nước CS viện trợ để tấn công, để giết hại nhân dân miền Nam.

 

Toàn quân cán chính và nhân miền Nam chỉ có bổn phận là tự vệ để sống c̣n nhằm mục đích bảo vê lấy mănh đất tự do thân yêu không bị gót dày bành trướng và xâm lược của đoàn quân tay sai của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản .

 Quư vị đă lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để dấy lên phong trào chống chiến tranh, muốn chống chiến tranh là chống tận nguồn gốc người khởi xướng và bành trướng chiến tranh đó là Hồ CHí Minh và tập đoàn CS BV xâm lược miền Nam chứ không phải do chính quyền và nhân dân miền Nam.

 Trong quư vị đă có một "sứ giả hoà b́nh nào" ra Hà Nội để tổ chức biểu t́nh tuyệt thực tự thiêu để  phản đối  Hồ Chính Minh chấm dứt xâm lăng miền  Nam, như quư vị đă từng thực hiện những cuộc biểu t́nh, tuyệt thực tự thiêu để chống chiến tranh ở phía nam vĩ tuyến 17 .

 HT Thích Trí Quang và Phật tử   đă có khi nào đem bàn thờ phật lên con đường ṃn HCM để ngăn chận đoàn xe Molotova của của Liên Xô viện trợ cho  CSBV dùng  vận chuyễn bộ đội súng ống đạn dược cung ứng cho chiến trường  vào tàn sát lương dân vô tội của miền Nam, như Trí Quang và Phật tử đă khuấy động  chận đoàn quân xa của Mỹ và QLVNCH  ở các tỉnh miền trung.

 Quư vị đă có bao giờ truy tố tội ác Liên Xô, Trung Cộng cùng các nước CS cung cấp vũ khí đạn dược cho CSBV gây nên cuộc chiến thảm khốc này chưa ? Quư vị đă có bao giờ lên án tội ác CSBV với dư luận quốc tế và vụ HCM và tay chân đă lạm sát nhiều trăm ngàn người trong "chiến dịch cải cách ruộng đất" và   Tết Mậu Thân  ?

 Quư vị đă có bao giờ yêu cầu Hà Nội thi hành nghiêm chỉnh  hiệp ước ḥa b́nh đă kư kết,   cũng như lên án trước dư luận quốc tế về việc   CSBV vi phạm hiệp định Paris xua quân vào xâm chiếm miền Nam ?

 Quư vị nhân danh   "hoà b́nh ngăn chận chiến tranh" th́  nên thực hiện tại nguồn gốc gây ra, quư vị lợi dụng cái vỏ bọc tôn giáo tranh đấu, tuyệt thực tự thiêu …để làm áp lực , để trói tay chính quyền, quân đội và nhân dân miền Nam để tự do cho CSBV cưỡng chiếm phần đất tự do thân yêu  th́  quá bất công vô đạo đức và không công bằng của bất cứ một tôn giáo nào.Quỷ là những con kên kên trọc đầu mặc áo cà sa mang tượng Phật và một bầy sư tử mặc áo chùng đen  mang Thánh Giá .Bất hạnh cho dân tộc  Việt Nam có những bầy quỷỹ đội lớp tôn giáo

 

 

Một đêm đông

Melbourne Úc Châu

 

Sơn Tùng

15 July 2010

 

 

 

Chú thích

-*Trích từ  sách  dưới tựa đề “’ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng . Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời tại Hội Nghị Paris về VIỆT NAM do tác giả  Nguyễn Thị B́nh cùng một số cán bộ cao cấp CS như Phan Nhẫn , Lư Văn Sáu.. thực hiện nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội phát hành tháng 12-2000

- ** (sic) của người viết

- tất cả chữ nghiêng trích từ cuốn sách dẫn giải.

 

 

  

 

                                                       

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: