Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

                             

"Lừa sĩ" chưa bỏ tính lừa đảo! 

 

 Nguyễn Chí thiện lại tiếp tục Bịp,

 

 

 

 

Van Tran kiểm chứng qua một người bạn là cô Patty Fisher có văn pḥng giảo nghiệm chữ viết ở Oakland , CA USA số điện thoại của cô là 1-510-987-8129. Th́ ở San Francisco ,CA không có chuyên viên giảo nghiệm chữ viết Ngoại Ngữ (nên nhớ Ngoại Ngữ nhé!) nào có đủ kiến thức ngoại ngữ để giảo nghiệm tiếng Pháp (ngoại ngữ) và tiếng Việt (ngoại ngữ) . Bạn nào không tin th́ nên gọi phone để kiểm chứng qua điện thoại th́ sẽ rơ .

 

Quư bạn đọc nên nhận rơ là: Giảo Nghiệm Ngoại Ngữ khác với giảo nghiệm tiếng Mỹ (English) .  San Francisco chỉ có duy nhất 1 người có thể ( nên nhớ Có Thể thôi) giảo nghiệm Foreign language là ông Ken Moses số điện thoại là 1- 415-664-2600, trong tổ hợp này c̣n 1 người nửa có thể giảo nghiệm chữ viết nhưng người này KHÔNG có Permit/ License để giảo nghiệm về FOREIGN LANGUAGE . Tóm lại là Giảo Nghiệm chữ viết về tiếng Mỹ th́ có nhiều nhưng về Foreign Language th́ rất hiếm  và nhất là tiếng Việt th́ h́nh như không có ai làm cho bất cứ văn pḥng nào ở San Francisco hiện nay .

 

Nguyễn Chí Thiện nên cho đăng lá thư của văn pḥng Marcel B. Matley để bảo rằng Marcel B. Matley nào đó có văn pḥng ở San Franbcisco đă “giảo nghiệm chữ viết của NCT và cho Kết Luận rằng chữ viết đúng là của NCT . Vậy yêu cầu NCT cho đăng lên các web “Bản Kết Luận” của Marcel B. Matley có lời phê cũng như các chữ Giảo Nghiệm được Phóng Lớn do chuyên viên giảo nghiệm phát họa . Nói cách khác là Nguyễn Chí Thiện nên cho đọc giả xem các chữ được phóng to và khoanh ṿng để giảo nghiệm và họ đă so sánh (giảo nghiệm) ở những góc độ nào ?!. Nên nhớ mỗi chữ phóng to phải có chữ kư hay  kư tự riêng của Marcel B . Matley th́ mới đáng tin . C̣n không th́ các dạng chữ phóng to ai cũng có thể đem ra Kinko ‘s in lớn ra cũng được .

 

Điều nửa là các văn pḥng giảo nghiệm ở Mỹ muốn giảo nghiệm tiếng Pháp th́ văn pḥng đó phải mướn 1 chuyên viên giỏi tiếng Pháp và quan trọng là phải có kinh nghiệm giảo nghiệm tiếng Pháp lâu năm , Và giảo nghiệm tiếng Việt cũng vậy . Nếu văn pḥng của Marcel B. Matley có thể giảo nghiệm cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt th́ xin cho biết nơi nào đă cấp Permit/ License cho Marcel B. Matley (tiểu bang hay liên bang?) , xin cho số phone của Marcel B. Matley để đọc giả có thể kiểm chứng sự thật . Nếu có th́ tại sao check trong tất cả các list về giảo nghiệm FOREIN LANGUAGE th́ không có tên của Marcel B. Matley ??? Và địa chỉ ông NCT nêu bên dưới cũng không thể t́m thấy văn pḥng số 3092 Army St SF, CA 94110 hay 94188 như NCt đă cho bên dưới . Xin đọc giả bấm vào link của Google map dưới đây sẽ rơ , chung quanh chỉ là khu chung cư chứ không có văn pḥng nào cả . Một điều chúng ta cần lưu ư là hiện nay trên khắp nước Mỹ chưa có chuyên viên người Việt nào về giảo nghiệm chữ viết có mở văn pḥng hay làm việc cho tư nhân cả . Vậy người Việt nào đă giảo nghiệm chữ viết cho NCT ở San Francisco ?!?!?!

 

http://maps.google.com/maps?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hl=en&tab=il

 

Tóm lại NCT và các thầy dùi đứng sau lưng NCT có lẽ không có nhiều kiến thức về giảo nghiệm chữ viết, nên cứ tưởng giảo nghiệm là giảo nghiệm và văn pḥng giảo nghiệm nào cũng có thể giảo nghiệm chữ viết được . Giảo nghiệm chữ viết đâu có nghĩa là chỉ phóng dạng chữ to ra rồi bảo là giống nhau . Đây là lối làm việc có tính lừa bịp những người lười biếng hay những người chỉ xem “tin tức” cho vui , chứ không thể lừa bịp được những người cố ư đi t́m ra sự thật về con người của NCT . Những ǵ nhóm của NCT nói ta hay chính từ mồm NCT đă nói ra th́ từ đây không thể nào tin được nửa . Họ chỉ là 1 đám chuyên đi lừa Bịp để kiếm ăn . Và nhất là cái lưỡi của NCT không có xương nên NCT nói kiểu nào cũng được , miễn sao có lợi cho chúng là được , chúng bất chấp người khác nghĩ ǵ về chúng.

 

 

 

Van Tran

  Trang Chủ . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Mục Lục . ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn