Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

 

Những điều nên nói ...

 

ĐÀO NƯƠNG

 

“CUỘI SĨ” LẠI TIẾP TỤC NÓI CUỘI...

 

 

 

 

Trong số hàng trăm bài viết Saigon Nhỏ nhận được về buổi “họp báo” của ông Nguyễn Chí Thiện, Đào Nương tôi chỉ xin ghi nhận ai cũng khen Đào Nương tôi là người can đảm v́ biết là đi vào ... hang cọp mà không sợ. Thật ra không phải như thế đâu. Đào Nương tôi “rung”... thấy mồ. Như đă nói trong bài trước, đối diện với một lănh tụ th́ đủ “rung” rồi huống hồ chi đối diện với 5, 3 ông “lănh tụ” mà trong đó lại có cả “anh hùng” “Lư Tống”. “Anh hùng Lư Tống” la hét hào hứng, bên cạnh các ông như Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ, cô Xuân Mai, ông Phan Nhật Nam, ông Nguyễn Công Giân lại thêm người đẹp Jean Libby của ông Nguyễn Chí Thiện làm sao Đào Nương tôi không “rung” cho được. Bởi v́ Đào Nương tôi nghĩ rằng dù là “vè sĩ” th́ ông Nguyễn Chí Thiện không phải là người “vô sĩ” đến độ không tôn trọng lời hứa. Nhưng sự thật là như thế. Trong 6 điều hứa với báo Saigon Nhỏ về việc phối hợp tổ chức, ông Nguyễn Chí Thiện không giữ được một điều nào. Do đó, sau buổi “họp báo” này, danh xưng “cuội sĩ” của ông Nguyễn Chí Thiện lại được xác nhận thêm một lần nữa.

 

Nhưng buồn cười nhất là nhóm Nguyễn Chí Thiện nhắm sai đối tượng khi tấn công báo Saigon Nhỏ hay cá nhân Đào Nương tôi. Saigon Nhỏ là một cơ quan ngôn luận đưa ra những nghi vấn về một vấn đề văn học để cộng đồng chúng ta cùng giải quyết: đó là vấn đề ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Đề.

 

Trong hai tháng qua, Saigon Nhỏ đă đăng nhiều bài viết của nhiều tác giả khắp năm châu để chứng minh điều này. Nhất là bài viết của ông Sơn Tùng, người mà ông Nguyễn Chí Thiện đă kư cái Affidavit tức văn thư để ông Sơn Tùng là đại điện đi gặp Bộ Ngọai Giao Anh để đ̣i bản thảo tập thơ Vô Đề. Bộ Ngoại giao Anh đă xác nhận không có bản thảo, không có ai “chui” vào toà đại sứ Anh như lời ông Nguyễn Chí Thiện mô tả cả. Và Saigon Nhỏ nhấn mạnh nhiều lần sẵn sàng dành diễn đàn cho ông Nguyễn Chí Thiện minh chánh cho ông. Nhưng ông Nguyễn Chí Thiện đă chọn việc “họp báo” và mời Đào Nương tôi đến để “bà có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với tôi, Nguyễn Chí Thiện”. Theo lời ông Trần Phong Vũ, chủ bút Diễn Đàn Giáo dân và ông Phan Nhật Nam th́ hai ông này không ở trong ban tổ chức nhưng Đào Nương tôi c̣n ghi âm lời ông PNN cam kết sẽ giữ yên lặng khi Đào Nương tôi phát biểu.

Khi đến dự cuộc họp báo, Saigon Nhỏ tưởng rằng ông Nguyễn Chí Thiện ít ra cũng có vài ba văn kiện để chứng minh ông là tác giả tập thơ dù là bản thảo hay bản bịa. Nhưng không, ông Nguyễn Chí Thiện không có ǵ cả. Chỉ vài ba bản “kết giả”giảo nghiệm do chính ông thực hiện (khi giảo nghiệm th́ phải biết là so sánh với “cái ǵ” mới là quan trọng. Ông Nguyễn Chí Thiện cam kết sau 20 phút phát biểu cuả ông Nguyễn Chí Thiện là phần phát biểu cuả tôi. Nhưng không, sau phần “ca tụng” công đức của ông Nguyễn Chí Thiện do cô MC Xuân Mai đọc và ông Trần Phong Vũ khoanh tay lắng nghe là phần phát biểu của ông Nguyễn Chí Thiện rồi ông Nguyễn Chí Thiện lôi anh của ông là Nguyễn Công Giân, lôi bà Jean Libby lên diễn đàn. Đào Nương tôi đến buổi họp báo như ông Nguyễn Chí Thiện đă viết để “bà có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với tôi, Nguyễn Chí Thiện”. Chứ không phải để trả lời ông Nguyễn Công Giân hay bà Jean Libby. Chuyện đâu c̣n có đó. Nhưng v́ phép lịch sự, Đào Nương tôi đă ngồi yên lặng để nghe ông Nguyễn Chí Thiện “đấu tố”. Không sao cả.

Đến phần phát biểu của Đào Nương tôi th́ ông Nguyễn Chí Thiện “chỏ mồm” vào sau 6 phút: 30 giây khi Đào Nương tôi cho biết tôi đến không phải để đối chất với ông Ncuyễn Công Giân hay bà Jean Libby v́ thật ra họ có thể thể gửi thư đến Saigon Nhỏ để xác nhận điều nghi ngờ của Saigon Nhỏ. Cũng vậy, ông Nguyễn Chí Thiện có thể trả lời những nghi ngờ tại sao cùng một dữ kiện như ông đi tù mấy lần th́ ông Nguyễn Chí Thiện đưa ra nhiều niên kỷ khác nhau trong các cuộc phỏng vấn ông, tại sao sự kiện vào toà đại sứ Anh đă được ông “tả chân” 5, 3 đường khác nhau. Dĩ nhiên là ông Nguyễn Chí Thiện không trả lời được. Nhưng vấn đề hôm nay, Đào Nương tôi đến là để minh chứng ông Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ Vô Đề hay không?

Khi đó, “cuội sĩ” Nguyễn Chí Thiện thách đố $200,000 đô la mới cho giảo nghiệm chữ viết của ông. Nghĩa là Nguyễn Chí Thiện sẽ cá cược số tiền này trước khi giảo nghiệm với Saigon Nhỏ.

Mặc dù đă trả lời nhiều cuộc phỏng vấn (với giáo sư Nguyên Xuân Vinh, với ông Trần Viết Đại Hưng, với ông Bùi Văn Phú) là rất giỏi tiếng Pháp nhưng ngay khi Đào Nương tôi đề nghị đối thoại bằng tiếng Pháp và yêu cầu ông Thiện viết lại lá thư bằng tiếng Pháp của ông Vô Đề trong quyển sách “đưa vào toà đại sứ Anh” v́ Saigon Nhỏ có thể chứng minh ngay tại chỗ là ông Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ Vô Đề hay không?

Nhưng Nguyễn Chí Thiện đă lập lại lời thách đố này để từ chối viết lại bức thư này. Máy chiếu phim Saigon Nhỏ đă lo xong, chỉ cần ông Nguyễn Chí Thiện dám viết lại lá thư này th́ chúng tôi đă chứng minh được điều mà mọi người mong đợi:

Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Đề.

 Cách tổ chức luộm thuộm, vô trật tự và thái độ của các ông Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ hiện rơ trong các chương tŕnh truyền h́nh trên toàn thế giới Đào Nương tôi không cần phải viết lại. Tất cả người Việt hải ngoại đều được nh́n thấy tư cách “cờ bạc, cá cược” của ông Nguyễn Chí Thiện, thi sĩ Vô Đề làm sao mà có thể hành xử như Nguyễn Chí Thiện được.

Tuy việc bạch hoá nghi án về văn học Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Đề không phải là trách nhiệm riêng của hệ thống báo Saigon Nhỏ hay của Đào Nương tôi mà là việc mọi người dân Việt không chấp nhận chế độ cộng sản vô nhân tại Việt Nam để trả bi hùng ca chống cộng này về lại cho tác giả đích thực của nó. Tuy nhiên, qua cuộc “họp báo” của ông Nguyễn Chí Thiện ngày 25 tháng 10, 2008, Saigon Nhỏ đă chứng minh được rằng:

- Khả năng Pháp ngữ của ông Nguyễn Chí Thiện quá yếu, không thể cùng tŕnh độ với thi sĩ Vô Đề.

- Ông Nguyễn Chí Thiện không dám viết lại lá thư tiếng Pháp của ông Vô Đề trong quyển thơ Tiếng Vọng Từ Đáy Vực hay Chúc Thư của Một Người Việt Nam xuất bản vào năm 1979, trước khi có tên Nguyễn Chí Thiện “dính vào” trước mắt mọi người v́ chữ viết của Nguyễn Chí Thiện không phải là chữ viết của ông Vô Đề. Khi viết trước mặt mọi người th́ ông Nguyễn Chí Thiện sẽ không chối được nữa.

- Chúng tôi biết rơ điều này và biết rơ khả năng Pháp ngữ của Nguyễn Chí Thiện và có phương cách để chứng minh nên mới dám thách đố Nguyễn Chí Thiện như vậy.

Saigon Nhỏ đă chuẩn bị máy chiếu để khi Nguyễn Chí Thiện viết th́ sẽ “tŕnh làng” ngay. Nhưng tài liệu chúng tôi có sẽ không ngừng ở đó. Khi thấy máy chiếu phim của Saigon Nhỏ mang đến th́ Nguyễn Chí Thiện phải t́m mọi cách để... chạy làng.

Tuy nhiên, trước đề nghị “dễ dàng” của Đào Nương mà Nguyễn Chí Thiện chạy làng th́ đă đủ để chứng minh ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Đề.

Sáng này chúng tôi lại đọc được trên nhiều diễn đàn điện tử tin sau đây:

Nguyễn Chí thiện lại tiếp tục Bịp,

 

On Tue, 10/28/08, Van Tran <ngamy1944@.. .> wrote:

From: Van Tran <ngamy1944@.. .>

Subject: [Thaoluan9] RE: NCT Lai Tiep Tuc Lừa Bịp

To: “Thao Luan” <thaoluan9@yahoogrou ps.com>

Date: Tuesday, October 28, 2008, 5:13 AM

Van Tran kiểm chứng qua một người bạn là cô Patty Fisher có văn pḥng giảo nghiệm chữ viết ở Oakland , CA USA số điện thoại của cô là 1-510-987-8129. Th́ ở San Francisco , CA không có chuyên viên giảo nghiệm chữ viết Ngoại Ngữ (nên nhớ Ngoại Ngữ nhé!) nào có đủ kiến thức ngoại ngữ để giảo nghiệm tiếng Pháp (ngoại ngữ) và tiếng Việt (ngoại ngữ) . Bạn nào không tin th́ nên gọi phone để kiểm chứng qua điện thoại th́ sẽ rơ .

Quư bạn đọc nên nhận rơ là: Giảo Nghiệm Ngoại Ngữ khác với giảo nghiệm tiếng Mỹ (English). San Francisco chỉ có duy nhất 1 người có thể (nên nhớ Có Thể thôi) giảo nghiệm Foreign Language là ông Ken Moses số điện thoại là 1- 415- 664-2600, trong tổ hợp này c̣n 1 người nữa có thể giảo nghiệm chữ viết nhưng người này KHÔNG có Permit/ License để giảo nghiệm về

FOREIGN LANGUAGE . Tóm lại là Giảo Nghiệm chữ viết về tiếng Mỹ th́ có nhiều nhưng về Foreign Language th́ rất hiếm và nhất là tiếng Việt th́ h́nh như không có ai làm cho bất cứ

văn pḥng nào ở San Francisco hiện nay .

Nguyễn Chí Thiện nên cho đăng lá thư của văn pḥng Marcel B. Matley để bảo rằng Marcel B. Matley nào đó có văn pḥng ở San Franbcisco đă “giảo nghiệm chữ viết của NCT và cho Kết Luận rằng chữ viết đúng là của NCT. Vậy yêu cầu NCT cho đăng lên các web “Bản Kết Luận” của Marcel B. Matley có lời phê cũng như các chữ Giảo Nghiệm được Phóng Lớn do chuyên viên giảo nghiệm phát họa. Nói cách khác là Nguyễn Chí Thiện nên cho độc giả xem các chữ được phóng to và khoanh ṿng để giảo nghiệm và họ đă so sánh (giảo nghiệm) ở những góc độ nào ?!. Nên nhớ mỗi chữ phóng to phải có chữ kư hay kư tự riêng của Marcel B . Matley th́ mới đáng tin. C̣n không th́ các dạng chữ phóng to ai cũng có thể đem ra Kinko‘s in lớn ra cũng  được .Điều nữa là các văn pḥng giảo nghiệm ở Mỹ muốn giảo nghiệm tiếng Pháp th́ văn pḥng đó phải mướn 1 chuyên viên giỏi tiếng Pháp và quan trọng là phải có kinh nghiệm giảo nghiệm tiếng Pháp lâu năm, Và giảo nghiệm tiếng Việt cũng vậy. Nếu văn pḥng của Marcel B. Matley có thể giảo nghiệm cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt th́ xin cho biết nơi nào đă cấp Permit/ License

cho Marcel B. Matley (tiểu bang hay liên bang?), xin cho số phone của Marcel B. Matley để đọc giả có thể kiểm chứng sự thật. Nếu có th́ tại sao check trong tất cả các list về giảo nghiệm FOREIN LANGUAGE th́ không có tên của Marcel B. Matley ??? Và địa chỉ ông NCT nêu bên dưới cũng không thể t́m thấy văn pḥng số 3092 Army St SF , CA 94110 hay 94188 như NCT đă cho bên dưới. Xin độc giả bấm vào link của Google map dưới đây sẽ rơ, chung quanh chỉ

là khu chung cư chứ không có văn pḥng nào cả. Một điều chúng ta cần lưu ư là hiện nay trên khắp nước Mỹ chưa có chuyên viên người Việt nào về giảo nghiệm chữ viết có mở văn pḥng hay làm việc cho tư nhân cả.

Vậy người Việt nào đă giảo nghiệm chữ viết cho NCT ở San Francisco ?!?!?!

http://maps. google.com/maps? client= firefoxa&rls=org.mozilla: en-US:official&hl=en&tab=il

Tóm lại NCT và các thầy dùi đứng sau lưng NCT có lẽ không có nhiều kiến thức về giảo nghiệm chữ viết, nên cứ tưởng giảo nghiệm là giảo nghiệm và văn pḥng giảo nghiệm nào cũng có thể giảo nghiệm chữ viết được . Giảo nghiệm chữ viết đâu có nghĩa là chỉ phóng dạng chữ to ra rồi

bảo là giống nhau. Đây là lối làm việc có tính lừa bịp những người lười biếng hay những người chỉ xem “tin tức” cho vui, chứ không thể lừa bịp được những người cố ư đi t́m ra sự thật về con người của NCT. Những ǵ nhóm của NCT nói ra hay chính từ mồm NCT đă nói ra th́ từ đây không thể nào tin được nữa. Họ chỉ là 1 đám chuyên đi lừa Bịp để kiếm ăn. Và nhất là cái lưỡi của NCT không có xương nên NCT nói kiểu nào cũng được, miễn sao có lợi cho chúng là được, chúng bất chấp người khác nghĩ ǵ về chúng.

Van Tran

Trích “tài liệu” của Nguyễn Chí Thiện về văn pḥng giảo nghiệm Marcel B. Matley phát trong buổi “họp báo” ngày 25 tháng 10, 2008 tại khách sạn Ramada. 

 

Trích

 

Ngày 9 tháng 10, 2008, tôi tới văn pḥng chuyên viên giảo nghiệm tự dạng Marcel B. Matley, tại 3092 Army St, CA 94110, San Francisco, CA 94188, giao cho ông 5 trang nguyên bản bài thơ Đồng Lầy, trong đó có lá thư tôi viết bằng tiếng Pháp. Đó là phần A.

Phần B: Bức thư tôi viết bằng tiếng Việt gửi cho giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ngày 6 tháng 12, 1995, có in trong tập Flowers of Hell, dịch giả Nguyễn Ngọc Bích, xuất bản 1996.

Phần C: Một trang tôi viết bằng tiếng Anh, chú thích những danh từ xử dụng trong tập truyện Hỏa Ḷ bằng tiếng Anh được đại học Yale xuất bản tháng 11, 2007.

Kết luận: Tất cả 3 phần A,B,C là chữ của một người viết (ngưng trích)

*

Trong một bài viết cuả ông Phan Nhật nam về cuội sĩ ông PNN có nêu ra một Trung Tâm Giải Nghiệm chữ viết khác do ông Nguyễn Sĩ Hưng nêu ra th́ điạ chỉ là 4316 Boyar Ave, LongBeach. Một cựu đại úy không quân, ông Trần Văn Phúc cho biết đó là nhà tư nhân v́ ông ở gần đó nên biết rơ.

*

Riêng về “Chị” Jean Libby th́ đây là Website “chị” quảng cáo về Hoa Điạ Ngục cho “anh” Nguyễn Chí Thiện nhưng không ai vào được.

https://www. blogware.com/admin/ index.cgi/ cmd=edit_ photo/id= 3951304

“Chị” Jean Libby c̣n quảng cáo h́nh chị chụp chung với chuyên viên giảo nghiệm Marcel Matley nhưng theo ông Van Tran ở trên th́ không ai t́m ra địa chỉ văn pḥng số 3092 Army St SF , CA 94110 hay 94188 của chuyên viên này ở đâu cả. Sáng nay Saigon Nhỏ đă nhờ 1 người quen sống ở San Francisco đă 16 năm đến khu đường Army St như NCT đă cho biết và được biết rằng đó là 1 khu xô bồ, không có văn pḥng “giảo nghiệm” nào ở đó cả.

Chúng tôi cũng đă xem qua hệ thống viễn thông video khác cũng thấy như vậy

Trích webside của “Chị” Jean Libby quảng cáo cho Hoa Điạ Ngục cuả Nguyễn Chí Thiện

From: Jean Libby <editor@vietamreview .net>

Date: Tue, Oct 28, 2008 at 10:05 AM

Subject: Original manuscript Hoa Dia Nguc by Nguyen Chi Thien documented.

Thong Tin Bao Chi. Abstract (English).

Jean Libby, author

To: jlibby@alum.calberkeley. org

“Please God the gentleman will find the peace he seeks and the justice he deserves.”

. Marcel Matley, handwriting expert, October 28, 2008.

Photo by Jean Libby in Mr.Matley’s office on October 9, 2008

This is the original Hoa Dia Nguc manuscript.

https://www. blogware. com/admin/ index.cgi/ cmd=edit_ photo/id= 3951304

 

SAIGON Nhỏ Nhật Báo  13861 Seaboard Circle, Garden Grove , CA 92843

Email: nhatbaosaigonnho@ yahoo.com

SỐ 53

THỨ TƯ 29 THÁNG 10, 2008

  Trang Chủ . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Mục Lục . ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn