Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

MINH THỊ

 

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời.

 

Bản Thảo (Bản  chánh)  duy nhất của Tập thơ " Vô Đề " 

hiện  do Văn Nghệ Tiền Phong  cất giữ  ! 

 

- TinParis -

 

 

Trong thời gian gần đây, nghi án Nguyễn chí Thiện đă được đề cập trên các diễn đàn và trên TinParis.net, nay khi lật " chồng báo cũ " VNTP  chúng tôi t́m lại  được  một vài sự kiện liên hệ đến  bản thảo của tập thơ " Vô Đề " xuất phát từ Văn Nghệ Tiền Phong, nên đưa lên để quư đọc giả hiểu rơ thêm vấn đề từ lúc đầu.

 

Trong bài viết " Mở lại hồ sơ tập thơ " Hoa Địa Ngục " của Nguyễn Chí Thiện , Văn Nghệ Tiền Phong số 435 , ngày 1 đến  ngày 15.3.1994, tr 24,25,26,80,81, tác giả Nguyễn Lư  ( xem phụ đính ) cho chúng ta thấy được những sự kiện rất quan trọng mà chỉ có người trong cuộc và trách nhiệm của tờ báo mới biết được thôi , và từ đó kết luận Nguyễn Lư không ai khác hơn là cố chủ nhiệm, chủ bút Nguyễn thanh Hoàng . Ngoài ra, cần nói rơ lúc đó NCT chưa qua Mỹ, nên Ô NTH , cũng như tất cả mọi người,rất phục và đề cao NCT, và tin chắc rằng NCT là tác giả của tập thơ " Vô Đề " mà ông gọi là " Hoa Địa Ngục ".

 

Nhờ thế,  qua bài viết của một kư giả "lăo thành" như ông, chúng ta có thể biết được nhiều dũ kiện rất chính xác sau đây :

 

1- Ông Đỗ Văn, nhân viên phụ trách Việt Ngữ Đài BBC, trao tập thơ cho Ông Châu Kim Nhân để nhờ ông nầy trao lại cho Văn Nghệ Tiền Phong. Đối với những ai trước tháng 4.1975 thường nghe Đài BBC th́ hăy c̣n nhớ là  Ông Đỗ Văn thường loan tin các thành phố Miền Nam thất thủ trước 1,hoặc  2 ngày trước khi điều đó xăy ra

 

2-  Theo Ông Đỗ Văn cho VNTP biết, tập thơ đă được trao cho ông ta một cách kín đáo, không cho biết là từ Bộ Ngoại Giao Anh.  Như vậy, không ai biết rơ " tập thơ " từ đâu đến ngoại trừ Đỗ Văn. 

Thông thường, cách làm việc ở Ṭa Đại sứ của một quốc gia Tây phương, bất cứ một sự việc nào quan trọng nhất là "NCT  xâm nhập sứ quán ", Sứ quán  đều có làm báo cáo chi tiết gởi về Bộ Ngoại Giao , huống chi lại có nhận một văn kiện ( tập thơ) và t́nh báo MI6 của Anh nổi tiếng trên thế giới.

Chỉ có NCT kể lại trong thư viết cho ông anh ở Mỹ  là NCT chạy vào sứ quán. Không t́m ra báo cáo, hay chứng tích về sự việc này, kể cũng lạ.

 

Theo Ông Sơn Tùng , Ông có nhờ  một người bạn tại Virginia ḍ hỏi Bộ Ngoại Giao Anh về Bản thảo " tập thơ " v́ ông nầy có liên hệ hoạt động về nhân quyền với tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) ở London. Giữa tháng 12.2006, người bạn chuyển cho tôi e-mail của một viên chức tại tổ chức Ân Xá Quốc Tế báo tin đă tiếp xúc với ông Nick Alexander, Trưởng Ban Mekong và Miến Điện thuộc Nhóm Đông Nam Á và Thái B́nh Dương tại Bộ Ngoại Giao Anh. Ông Alexander cho biết đă có nhiều người hỏi về tập thơ, và ông cho số điện thoại với đề nghị Nguyễn Chí Thiện gọi cho ông ta, nếu muốn hỏi về tập thơ. Ông ST đă  chuyển ngay những tin tức này cho ông Nguyễn Chí Thiện.

Về sau, Nguyễn Chí Thiện cho Ông ST biết là ông đă điện thoại với ông Alexander và ông ta cũng không biết tập thơ ở đâu, và nói rằng nếu ông Thiện biết tập thơ đang do ai giữ th́ cho ông ta biết!

 

3- Theo sự tiết lộ trong bức thư viết tay gửi cho người anh ruột, NCT đả đích thân đến Ṭa Đại Sứ Anh ở Hà Nội và tự tay trao tập thư này cho nhân viên Ṭa Đại sứ vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai 13.7.1979. Ông nói chuyện với các nhân viên sứ quán bằng tiếng anh khoảng gần một tiếng đồng hồ.  Như vậy, rơ ràng là NCT nói tiếng Anh rất lưu loát.

Đây chỉ là tường thuật của NCT mà thôi, chứ Sứ quán  Anh không có báo cáo về Bộ Ngoại Giao nên không có dấu tích.

 

4- trích từ bài viết của Nguyễn Lư tức NTH :

 

" Để cho công việc phổ biến được chu đáo và tài liệu khỏi bị thất lạc, VNTP đă chụp hai bản sao ( hai bản sao duy nhất) tập thơ. Bản thứ nhất được lưu giữ cùng với nguyên bản tại ṭa soạn , bản thứ hai ( tức là bản cuối cùng ) được trao cho ông Ngụy Trúc ( tức Bùi Bảo Trúc) lúc ấy đang cộng tác với VNTP để dịch ra Anh ngữ ..." ( hết trích )....

 

 

Sau đó, Ô. NTH được ô. Ngụy Trúc cho hay h́nh như là Ô. Nguyễn hữu Hiệu -một cựu Đại Đức" cũng có một bản chụp tương tự!:

trích :

 

" Thật là một điều phi lư khó tin. VNTP đă lập tức điện thoại và phối kiểm sự việc với Ông Đỗ Văn, th́ được xác nhận là bản ông Đỗ Văn chuyễn cho VNTP qua ô. Châu kim Nhân vào trung tuần tháng 8.1980 là bản duy nhất, v́ chính Ông Đỗ Văn cũng không c̣n giữ một bản nào khác cho nên không hề có người thứ hai nào được trao bản thảo tập thơ nầy ". 

 

Nói tóm lại, nếu Ông Đỗ Văn nói thật với Ô. Nguyễn Thanh Hoàng , chỉ có một   bản chánh duy nhất hiện  c̣n " giữ tại Văn Nghệ Tiền Phong" thế thôi!   Như vậy bản mà Đinh Quang Anh Thái ( xem chú thích) trao lại cho NCT ở đâu ra nếu không nói là bản giả !

 

HVT

TinParis.net

19.10.2008

 

Chú thích

Theo Ô. Sơn Tùng viết như dưới đây : :

 

Bẵng đi hơn một năm không có tin ǵ thêm về tập bản thảo, bỗng vào tháng 4.2008, tôi được ông Nguyễn Chí Thiện cho biết ông đă nhận được tập bản thảo do vợ một nhà văn người Anh gửi tới. Theo lời ông Thiện, nhà văn này (tôi quên tên) vừa qua đời, bà vợ trong khi dọn dẹp kho sách của chồng đă thấy tập bản thảo nên t́m cách liên lạc với ông để trả lại. Cũng theo lời Nguyễn Chí Thiện, ông đă yêu cầu bà vợ nhà văn Anh gửi tập bản thảo cho ông Đinh Quang Anh Thái, một nhà báo quen thân với ông tại Orange County, California. Khi nhận được tập bản thảo, ông Thái đă bóc ra, sau đó giao lại cho ông Nguyễn Chí Thiện. Ông Thiện cho biết ông Thái không chịu cất giữ, v́ sợ thất lạc.

 

 

 

PHỤ ĐÍNH:

 

 

 

 

 

trang tiếp theo

 

 

 

 

 

trang tiếp

 

 

 

2 trang cuối  80, 81 của bài viết  chỉ nói đến các vần đề phổ biến và  giải thưởng dịch thuật  của VNTP nên TinParis miễn đăng lên v́ không cần thiết cho đề tài.

 

 

 

 

  Trang Chủ . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Mục Lục . ***