Trang Chủ . Kim Âu . Video . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . Tác Gỉa . Forum 4 . Groups . Portal 1 . Forum 2 .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghia Media . Tác Phẩm . Dịch Thuật . Tự Điển . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vơ Nguyên Giáp : "Mt Hung Thn Cng Sn Vit Nam"                 - Phùng Ngc Sa

 

 

Khi viết bài ny th́ được biết,tướng Vit Cng (VC)Vơ Nguyên Giáp hin đang được điu tr ti bnh vin 108 Hà Ni, hin trng sc khe ca ông Giáp có phn kh quan hơn trước Tết Canh Dn; cũng theo các ngun tin thân cn, ông Giáp không c̣n dùng đến b́nh dưỡng khí vào ban đêm na. Tuy không nói chuyn được nhưng vn hiu và gt đu nếu có ai đó nói cho ông biết đến các điu có liên quan đến bn thân ông hay thi s. Theo nhng người thân, h mong ông s kéo dài cuc sng cho đến ngày 25 tháng 8 năm 2010 là lúc ông va đ 100 tui, tc đi th.

 

  A-/ Thi Niên Thiếu

 

 Đc qua tiu s và cuc đi hot đng ca tướng Vơ Nguyên Giáp do nhng điu ghi trên t đin Wikipedia và Histoire du Monde, người viết cm thy có nhiu tài liu không được chính xác và khách quan cho lm. Lư do: phn th́ do nng v quyn li ca tư bn, h cn phi o bế chế đ CSVN đ vic kinh doanh buôn bán suông s, v́ thế phi un nn li  viết  và phi b qua nhng tin tc không có li. Mt khác, có mt s thâm cung bí s b ni b đng bít đu mi, người ngoài khó khai thác. Nói chung, ch có nhng người  trong ḷng chế đ, hoc may mn  mà các bí mt b ṛ rĩ, ha chăng mi nm vng đ viết tung ra ánh sáng.

 

 Viết v tiu s ca tướng Vơ Nguyên Giáp, tài liu nói ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 làng An Xá, xă Lc Thy huyn L Thy, tnh Qung B́nh trong mt gia đ́nh nho giáo, (tướng Giáp và gia đ́nh h Ngô, c Ngô Đ́nh Kh cùng quê và ch xa nhau mt rch nh). Thân ph ông, c Vơ Quang Nghiêm là mt nho sinh, do thi c không thành  tr v làng làm hương sư kiêm thy thuc Đông y. Sau đó v́ chng thc dân Pháp, c Nghiêm b bt giam và mt trong tù.

 

Có th nói, vào bui đu, trong hàng ngũ lănh đo CSVN, tướng Vơ Nguyên Giáp là người có hc lc cao nht. Năm 1937 ông nhn bng c nhân lut (licence en droit),nhưng măi bn rn lo hot đng chính tr, ông Giáp đă b d hc chương tŕnh năm th tư v Kinh Tế Chính Tr, v́ thế không ly được bng Lut sư.

 

 Nh́n chung, khi đu Vơ Nguyên Giáp qu tht là mt nhà trí thc thiên t theo li sng ca tư sn người Âu, rt căm thù chng thc dân Pháp. Có l mt  phn do nhng tác đng bên ngoài, đc bit sau cái chết ca thân ph ông, c Vơ Quang Nghiêm, can ti chng thc dân b bt và chết trong tù, kế đến là người yêu và v đu đi mà ông cưới vào năm 1934 là Nguyn Th Quang Thái , sng vi nhau ti năm 1943 th́ cũng b Pháp bt, b hành h tra tn và chết trong ha ḷ Hà Ni cùng năm 1943. Kế đến là ch rut ca v ông, là Nguyn Th Minh Khai, mt đng viên cao cp tng tt nghip trường Đông Phương thuc đng cng sn Liên Xô; Nguyn th Minh Khai, người rt nh hưởng đến v chng Giáp, v́ thế mà ông b Tân Vit Cách Mng Đng, gia nhp đng cng sn Đông Dương. Xin nh, Tân Vit Cách Mng Đng, là mt đng theo ch nghĩa dân tc nhưng li có màu sc cng sn được thành lp t năm 1942 ti min Trung VN.

 

Sau khi được tin Minh Khai b bt và b Pháp hành quyết ti min Nam, Giáp lúc đó vi bí danh Dương Hoài Nam cùng Phm Văn Đng vượt biên gii qua Trung quc ngày 3-5-1940 đ gp H Chí Minh, ri gia nhp đng cng sn cũng trong năm đó .

 

Có điu đc bit, là sau s kin Xô Viết-Ngh Tĩnh xy ra vào tháng 10 năm 1930, Giáp li b bt và b giam ti Nhà lao Tha ph (Huế), cùng vi người yêu Nguyn Th Quang Thái, các thy giáo Đng Thái Mai và Lê Viết Lượng cùng chung s phn, Nhưng đến cui năm 1931, nh s can thip ca Hi Cu Tế Đ ca Pháp, v́ thế h Vơ được tr t do nhưng li b Công s Pháp ti Huế cm không cho cư ng ti Huế, Giáp phi ra Hà Ni xin theo hc Albert Sarraut.

 

 Có th nói, đây là thi gian ô nhc mà Vơ Nguyên Giáp b người quc gia mit th khinh r v́ ti phn bi ca y. Lúc by gi phn ln đu biết, Giáp nh có trung gian môi gii vn đng, ngoài ra c̣n có s cam kết nhn làm ch đim cho Pháp, hết ḷng trung thành vi mu quc Pháp, nh thế Giáp mi được nhn làm con nuôi cho Marty, tên chánh mt thám Pháp ti Bc Kỳ.

 

 Xin nhc li, ch nhc đến tên Marty cũng đũ làm nhiu nhà đu tranh chng Pháp phi git ḿnh kinh s. Cũng nh được làm con nuôi ca Marty, Giáp mi được nhp hc vào trường Albert Sarrault, mt trường ch dành cho lũ Tây con và con cái ca bn quan li Nam triu. Đi li, cũng v́ phương v con nuôi ca Giáp đă có biết bao chiến sĩ  quc gia ái quc và t chc chng thc dân Pháp b hi .

 

Trên đây, không ch là s t cáo ca mt s cá nhân, các t chc chng Pháp, mà ngay c hàng ngũ CSVN, trong đó có 3 tướng Lê Đc Anh, Lê Kh Phiêu, Đoàn Khuê, nhng nhân vt quyn lc nht năm 1996, thêm vào đó c̣n có tên Trn Quỳnh tng là Phó Th tướng VC t năm 1976 đến 1984 cùng công khai nói toc ra, Vơ Nguyên Giáp, trước là con nuôi ca tên trùm mt thám Pháp Marty,ngoài ra c̣n nói rơ Giáp là mt tên gian manh, cướp công lao và tiếm quyn ca Phùng Chí Kiên trong vic thành lp b đi"c H". Dp ny Vơ Nguyên Giáp li c̣n b t cáo, là người không đo đc, v́ đă gian dâm vi v nhà văn Đào Vũ khi bà ny dy piano ti tư gia ca Giáp.

 

 Được biết, đây không phi ln đu mà bn cán b Vit Minh cng sn làm đim ch cho Pháp, phn bi gây ra. mà trước đây, lúc mà ông Nguyn Thái Hc, lănh t Vit Nam Quc Dân Đng c̣n bôn ba t chc đng và lc lượng tn công đánh đui Pháp, th́ bn cán b cng sn cũng đă bt đu gi tṛVit gian, chúng theo dơi, ch đim các hot đng ca VNQDĐ ri báo cho Pháp biết đ tn công tiêu dit

 

       B-/ Tham Gia Quân S Là mt người nghiên cu và say mê s hc, nht là s nước Pháp, trong đó danh tướng Pháp Napoléon Bonaparte là thn tượng ca Giáp. Ông thuc ḷng tên các trn đánh cũng như nhng kế hoch hành binh ca Napoléon, v́ thế Hoàng Minh Giám, giám đc trường tư thc Thăng Long; Giáp thích hp vi môn s nên đă mi Giáp dy s ti trường tư thc Thăng Long vào tháng 5/1939. Ti đây, Vơ nguyên Giáp ni tiếng trong vai giáo sư s.

 

Ngày 3 tháng 5 năm 1940, Vơ Nguyên Giáp vi bí danh Dương Hoài Nam cùng vi Phm Văn Đng vượt biên gii sang Trung Quc đ gp H Chí Minh và gia nhp Đng Cng Sn Đông Dương cùng thi gian đó; Giáp bt đu hot đng trong t chc Vit Nam Đc Lp Đng Minh, (tc Vit Minh=VM), mt t chc chng thc dân và quân phit Nht. Sau đó ông có ư đnh theo hc trường Hoàng Ph ti Thành Đô, nhưng HCM buc cp tc tr v nước, m các lp hun luyn quân s cho Viêt Minh ti Cao Bng.

 

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, H Chí Minh ch th cho Giáp thành lp đi Vit Nam Tuyên Truyn Gii Phóng Quân gm 34 ngươi vi vũ khí thô sơ, song da vào  yếu t bt ng, đến 25-12-1944, trung đi ny đă tn công chiếm hai đn Phai Kht và Nà Ngn do mt s lính đn trú đóng và tch thu thêm được mt s vũ khí cho đi Tuyên Truyn.

 

Nói chung, cho đến gi phút đó, Vơ Nguyên Giáp chưa tng qua mt trường lp quân s nào căn bn, k c cp thp .Và măi v sau, nh mt s lính Lê Dương gc Đc thuc Binh Đoàn lính Lê Dương Pháp đào ngũ qua giúp Vit Minh, lúc đó VM mi t chc hun luyn các lp sĩ quan cho quân đi. Riêng phn h Vơ đă có Ernst Frey, Thượng sĩ Lê Dương,  dy riêng v quân s cho Giáp.

 

Theo tác gi Pierre Sergent trong quyn sách "Un étrange Monsieur Frey"(bm vào đây đ đc bài viết v Ernst Frey trên TinParis.net) )  và quyn khác được dch ra tiếng Vit  có ta đ "Nhng Tiến Sĩ Đc Trong Vit Minh" cho biết. Ernst Frey cp bc Thượng sĩ (Adjudant) vn gc cng sn Áo thuc Binh Đoàn Lê Dương (Légion Etrangère), mà HCM đt cho tên Vit là Nguyn Dân, cp Đi tá trong quân đi VM, người thy quân s ca tướng Vơ Nguyên Giáp, người tng đào to các sĩ quan đu tiên cho b đi VM; tng là ch huy trưởng Quân Khu 9;, y viên D Khuyết B Chính Tr đng CSVN và cui cùng là Ph tá Tướng Nguyn Sơn, Tư Lnh Liên Khu IV- do đó rt thân vi tướng Nguyn Sơn , người Vit gc  Hoa ny. Nguyn Sơn là người đă tng tham gia cuc " Vn Lư trương Chinh " ca Mao trch Đông.  

 

Mt s tác gi viết trong t đin Wikipedia khi viết v Giáp thường xu nnh bc thi, nói láo, "Giáp là mt tướng gii, chuyên áp dng ngh thut ly ít đánh nhiu, ly yếu chế mnh". Trái li, theo Ernst Frey cũng như tướng Nguyn Sơn do quen biết nhiu, h coi thường Giáp, v́ Giáp không nhng điu binh d mà c̣n cái ti "nướng quân " mt cách tàn nhn, v́ vy thường nói đùa; h nói, tướng Giáp ch biết đánh gic trên bng, nguyên văn tiếng Pháp, "Giáp, il fait la guerre sur le tableau". Nhng tiếng bc tiếng ch́ ca Ernst và tướng Nguyn Sơn cui cùng cũng đến tai Giáp khiến Ernst Frey b đ́ và hết được tín nhim, đng thi do Giáp liên tc tâu hót và báo cáo v thái đ nghênh ngang coi thường đng ca tướng Nguyn Sơn; cui cùng th́ H Chí Minh nghe li xúi dc ca Giáp đă tr Nguyn Sơn v li vi Gii Phóng Nhân Dân Trung Quc ca Mao Trch Đông.

 

Được biết, khi chiến tranh Đông Dương ln th nht chm dt; do đ̣i hi ca Pháp, và  Ulbricht,lănh t đng cng sn Đông Đc, buc các đi lính Lê Dương phc v trong quân đi CSVN phi được tr v đơn v gc Quân Đi Pháp,( như vy khác nào nh Pháp lên án tù Ernst Frey ) hoc v Đông Đc. Do chán nn chế đ cng sn. Ernst Frey v́ không mun v li Đông Đc, nên đă trn thoát và nh được tướng Nguyn Sơn giúp tr v Áo và cui cùng vô Đo Thiên Chúa cùng ph giúp h đo Nhà Th Hirschstetten.

 

 

 

   C-/ Phong Hàm Đi Tướng

Theo Sc Lnh s 110/SL ngày 28 5/1948, Giáp được phong quân hàm Đi tướng, v Đi tướng đu tiên ca Quân Đi Nhân Dân Vit Nam lúc va tṛn 37 tui. V sau, nhân v phong tướng ny, mà mt kư gi ngoi quc đă hi ông H, da vào đâu, và căn c vào tiêu chun nào đ phong quân hàm cho mt lúc nhiu người như vy. H Chí Minh đă tr li,"Ai đánh thng đi tá th́ phong đi tá, thng thiếu tướng th́ phong thiếu tướng, ai đánh thng trung tướng th́ phong trung tướng, và ai đánh thng đi tướng th́ phong đi tướng. Cùng đt phong đó c̣n có Nguyn B́nh được th phong trung tung; Nguyn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trn Đi Nghĩa, Trn T B́nh đu được phong thiếu tướng, đng thi vào tháng 8 năm 1948 Hi Đng Quc Pḥng Ti Cao được thành lp và Vơ Nguyên Giáp là y viên ca t chc đó.

 

Qu tht, h H xem thường vic khen thưởng, coi vic phong tướng cũng như các tṛ chơi trên sân khu, và tướng ca H cũng không khác ǵ loi tướng phường tung Quăng Lc. Th hi, nếu như H nói, ai thng đi tướng,th́  phong đi tướng, vy th xem li vào năm 1948, Vơ Nguyên Giáp nào có thng được trn nào ln chưa đ được thăng đi tướng. Biết  rng, t Chiến dch Vit Bc, thu đông năm 1947; ti Chiến dch Biên Gii tháng 9,10/50; Trung Du tháng 12 năm 1951; Đng Bng tháng 5 năm 1951; Ḥa B́nh năm 1951, Tây Bc; Thượng Lào năm 1953 và Đin Biên Ph tháng 3 - 5 -1954 th́ đă có trn nào do h Vơ ch huy đâu.

 

Nói chung nhng chiến dch ln đu do my tướng Tàu như, Trn Canh, Vi Quc Thanh, Lă Quư Ba v.v. trc tiếp lănh đo, c̣n Giáp th́  biết  ǵ mà đánh đm. Đó là chưa tính yếu t hèn nhát cũa h Vơ, Trong quyn bch thư ca Trung Cng phát hành năm 1979-1980, gi cho B Chính Tr đng CSVN, ngoài vic nhc li s vũ khí và trang b cho Vit Nam, Tàu cng c̣n xác đnh, chính các tướng Tàu mi tht s đă trc tiếp ch huy các chiến dch ln ti Vit Nam. Riêng Giáp c̣n b ti Tàu đ khinh r, chúng t cáo, Giáp nhát như th, ti ngày ch biết chung trong hm v́ s chết, ngoài ra c̣n diu nói cho mi người biết, Giáp không dám đi quan sát mt trn B, tc min Nam v́ s máy bay B-52 ca M dp chết. Tr li, khi tr li vic kư gi hi h H v tiêu chun thăng thưởng, H đă tr li, ai thng đi tướng th́ thăng đi tướng. Vy th hi, h Vơ trong các chiến dch thu-đông năm 1947 ; Biên Gii năm 1950, nhm mc đích m rng đường tiếp cho Trung cng ào t đ vin tr quân s  vào VN, th́ đâu đă có Vơ Nguyên Giáp xut hin, thế mà h H li dám pha nói láo, ai thng đi tướng, phong đi tướng, đúng là h.

 

Vic người Tàu đánh giá h Vơ là "hèn tướng" rt đúng; chính v sau Bùi Tín, mt b tôi trung thành ca Giáp cũng lp li li nói trên bng câu :"Anh Văn quá hèn". Bùi Tín nói Giáp quá hèn, khi thy có  mt s đàn em tay chân Giáp như : Hoàng Văn Thái, Đăng Kim Giang, Lê Liêm, Chu Văn Tn, Trn Đ, các đi tá Đ Đc Kiên, cc trưởng Tác Chiến, đi tá Lê Trng Nghĩa, cc trưởng Cc Quân Báo, tt c đu bi bè lũ T Nhân Bang h Lê, gm có Lê Dun, Lê Đc Th, Lê Kh Phiêu và Lê Đc Anh trc tiếp ra tay h đc th, thế mà Giáp không h có mt thái đ c th đ nào bao che đàn em. Thm chí, mt v ca T Nhân Bang vn khinh khi coi thường Giáp; chúng biết danh tướng Pháp Napoléon Bonaparte là mt thn tượng ca Giáp, thế mà trong ngày sinh nht, khi Giáp nhn được mt món quà sinh nht h́nh Napoleon bng chocolat, thế mà lũ T Nhân Bang vn cho tay em rch nát búp bê trước khi chuyn ti tay Giáp.

 

Nói chung, s dĩ Vơ Nguyên Giáp tiến nhanh như gió, mt phn nh có công b đ và cúc cung tn ty vi H Chí Minh. Mt khác, nh lp công đu trong v tàn sát hàng ngũ chiến sĩ quc gia; lp mưu trit h hàng lot chính đng chân chính trong giai đon liên hip Quc-Cng mà đin h́nh là V Ôn Như Hu năm 1946 nh thế Giáp mi lên nhanh như  vy.

 

 

    D-/ Mt Hung Thn Khát Máu

 

 

a-) Thi làm B trưởng Lc Lượng Công An - 1945

Sau cuc đo chánh quân s ca lc lượng Nht Bn lt đ chính quyn Bo h Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945; li dng lúc chính ph Trn Trng Kim chưa vng mnh, cng sn Vit Minh lin cướp chính quyn. Trong ni các đu tiên, Vơ Nguyên Giáp được Ch tch H Chí Minh giao gi chc B trưởng đc trách lc lượng Công An. Vi ḷng d gian ác, h Vơ đă biến bn công an thành mt lũ sát nhân, chuyên bt cóc và ám sát bt c nhng ai t ư không thích cng sn, có khuynh hướng quc gia ri chp cho cái mũ "Vit gian" phn đng đ tiêu dit.

 

Vơ Nguyên Giáp đă ra lnh cho h thng công an toàn quc, phn ln là bn lưu manh, trm cướp, tng có án h́nh s mà được bn VM phóng thích ra khi tù ngay lúc chúng cướp được chính quyn. Bn ny phi hp cùng dân du đng, chuyên cướp git khng b người dân lương thin. Vi ch trương "Bt lm hơn tha l"; công an đă t chc nhiu cuc "thanh lc" đ tàn sát tt c nhng ai t du chng VM/cng sn hay nghi ng h có liên h vi Pháp. V́ thế, ch cn mt vài mu văi, các loi ch may có màu sc xanh đ khác nhau cũng đ đ công an VM kết ti là "Vit gian phn đng" đ b tù, th tiêu hay dùng mă tu chém. Nói chung thi gian Vơ Nguyên Giáp làm trùm công an qu là thi kỳ đen ti và kinh hoàng cho toàn th dân chúng VN, đâu đâu cũng xy ra các v bt cóc, th tiêu và ám sát mà th phm đu là tay chân và th tc ca h Vơ. Mt s đông các nhân vt tên tui như Cung Đ́nh Vn, Phm Quỳnh, Ngô Đ́nh Khôi , Phan Văn Hùm, Trn Văn Thch , T Thu Thâu, lănh t Đ T CS quc tế . tt c đu b sát hi trong thi gian Vơ Nguyên Giáp là Trùm Công An VM  

 

 

b-) Thi gian làm B Trưởng B Quc Pḥng - 1946

Theo Ông Philippe Devillers, mt s gia ni tiếng Pháp, tác gi quyn Histore Contemporaine de l'Indochine và ông Hoàng Văn Đào, tác gi quyn Vit Nam Quc Dân Đng cho biết, khi H Chí Minh qua Pháp, đă giao cho c Huỳnh Thúc Kháng lúc đó đang gi chc B trưởng B Ni V được tm quyn thay thế ch tch Nước.; Giáp li dng lúc c Kháng đi kinh lư tnh Qung Nam, h Vơ tuy đang gi B Quc Pḥng; trong mưu đ có phương tin và cơ hi ra tay trit h các chiến sĩ quc gia chng VM cng sn, Giáp li đ ngh kiêm luôn chc v B trưởng B Ni V đ tin hành s.

 

Được biết, sau khi Tm Ước 6-3- 1946 kư kết gia Marius Moutet và H Chí Minh mt cách ám mui và nhc nh, th́ dư lun trong toàn quc đă dy lên mt phong trào chng li s phn bi ca H Chí Minh và bn VMCS. H xách đng qun chúng và đc bit là các chiến sĩ VNQDĐ phn kháng rt sôi ni. V́ thế VM t́m cách ngy to ra mt v án đ làm mt công đôi vic; va áp đo qun chúng, luôn tin đàn áp chiến sĩ VNQDĐ.

 

Ngoài ra, tng B cng sn VM  có dp đ ly c lp gii nghiêm lùng bt hết các chiến sĩ quc gia c̣n li trong nước chưa kp chy thoát qua Tàu; ngoài ra, c̣n t́m cách đánh lc hướng qun chúng nhân dân, không cho h chú tâm vào Tm Ước va kư kết.

 

 Giáp pha ra tin, ngày14-7, (Juillet) VNQDĐ s đưa quân cm t đến hành thích các nhân viên chính ph tham d l duyt binh ca Pháp, Thế là Giáp vn c đó nhm vào s 9 Ôn Như Hu đ tn công. Biết rng, Ôn Như Hu là Tr s Ban Tuyên hun Đ Tht Khu Đng B VNQDĐ t Qung Ngăi mi thuyên chuyn ra đóng lu trên, c̣n lu dưới dùng làm nơi hun luyn cho các cán b t cán nơi đưa v.

 

 Ngày 12-7-46, s Quân V Thành ph Hà Ni phi hp vi Tư Lnh B lnh gii nghiêm toàn thành, ri li dng gi gii nghiêm vng người qua li ,S Công An Bc B xungcác bnh vin Bch Mai và Ph doăn ch mt s xác chết vô tha nhn đem vt trong tr s VNQDĐ Ôn Như Hu đng thi cho mai phc vũ khí quanh ri bt đu m cuc đt kích vào tr s bt tt c nhng người có trách nhim ti đó và bí mt đưa đi giam, trong s có Phan Kích Nam, , mt đng viên VQ li lc, cùng vi tài liu quan trng liên quan đến kế hoch đo chính Chính ph H Chí Minh.

 

Sáng ngày 13-7 VM/CS cho khai qut các hm chôn xác chết mà bn chúng va vt vào ti hôm trước, ri mi báo chí, qun chúng và mt  s người ngoi quc ti xem, chp h́nh quay phim; tuyên truyn và t cáo trước dư lun, tr s VNQDĐ, là mt hc điếm, chuyên cướp ca giết người, và Bt cóc th tiêu thường dân vô ti, mà đă có bng chng rơ ràng. Trước bng c ngy to đó, c Huỳnh Thúc Kháng ch biết dm chân than:"Không ng bên VQ li có nhng hành đng tàn ác dă man như vy."

 

Ch cn đi lnh B Ni V, "cương quyết tr ti" nhng k làm vic phi pháp th́ đến ngày 13-7 Vơ Nguyên Giáp lnh cho b đi và công an các đa phương được phép tn công trit h các chiến khu VNQDĐ, tr tr s Trung Ương Hà Ni. Và ch trong ṿng mt tháng th́ bàn tay đm máu ca Giáp đă trit h và tn dit hết lc lượng quc gia và chiến sĩ yêu nước liên h.

 

 Trên đây ch sơ lược mt vài đim chính v hành v khát máu ca Giáp. Nhưng bôn ba cũng chng qua thi vn, có huênh hoang tàn ác cho lm ri cũng b qu báo. Giáp ngoài 3 ln b ám sát ht trong đó mt ln nh đip viên s quán Liên Xô kp cp báo, Giáp va nhy ra khi xe th́ bom n. Nhc nhă hơn hết là b đá văng ra khi quyn lc và phi chp nhn vai làm "cai đ", chuyên đt ṿng cho ph n.  Ngoài ra c̣n b bn T Nhân Bang hăm da, nếu Giáp có hành đng phn kháng s b đưa đi an trí ti đo Tun Châu.

 

  V sau, mt s người b lm ln cho rng, dù sao Vơ Nguyên Giáp cũng là người biết đến quyn li t quc dân tc, v́ đă 3 ln viết thư cho tên Th tướng VC là Nguyn Tn Dũng, yêu cu hăy ngưng chương tŕnh Bauxit có hi cho đt nước. Tht ra nhng v đó c̣n chưa rơ chế đ cng sn mi phê phán như thế. Xin nh, đă  là người cng sn th́ làm ǵ c̣n nói đến chuyn t quc dân tc; chính Lê Nin, thy dy ca VGCS đă xác đnh:"Khi bn tư sn nm quyn th́ người cng sn không có t quc. Và, xin ghi nh t quc ca chúng ta, tc nhng người cng sn là Quc Tế Vô Sn. Bi thế th́ Giáp hay my tên mà CSVN va dng lên như Đng Sĩ Nguyên, Trn Trng Vĩnh mà ti CS va đánh bóng mong thay thế Giáp, chng qua là ch đ sm tung trên sân khu chính tr; nếu đă có đào thương, th́ cn phi có kép đc; bn chúng v́ quyn li CSVN chia nhau đóng kch ch đâu là thc. Xin nh, đng VGCS ch là mt chi b đa phương, nên chúng phi trit đ phc tùng Trung Ương ca chúng là Đng Cng Sn Trung Hoa, ch đâu phi t quc VN, con cháu Rng Tiên như nhng người quc gia nghĩ ti.

 

Ước chi nhng người Vit Quc Gia hăy sáng sut nhn rơ, CSVN ch biết quyn li Đng và băng đng ca chúng: chng có chng Tàu và cũng không h thân M và ch  nghĩ đến  Quc Tế Vô Sn mà thôi-

 

 

 

Phùng Ngc Sa

20.03.2010

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: