Tuesday, September 22, 2009

Audio Viet Nam Hai Ngoai Ngay 21-22 thang 09-09

Viet Nam Hai Ngoai Ngay 21-22 thang 09-09
- Chuong trinh Tong Hoi Cuu Tu Nhan Chinh Tri - Nguyen Tuong Thuoc
- Chuong Trinh Chung Ta Va Thoi Cuoc- Huynh Quoc Binh
- Thong Bao VNHN 20-09-09
- Chuong Trinh - Dien Dan Nguoi Viet Quoc Gia- Nguyen Dinh Toan

video

Audio 1 Huynh Quoc Binh -22-09-09 Phan 1


video
Audio 2 Huynh Quoc Binh -22-09-09 Phan 2


video
Audio 3- Nguyen Tuong Thuoc 21-09-09


video

Audio 4 - Nguyen Dinh Toan 20-09-09

video
Audio 5 VNHN thong bao 20-09-09

Lý do tôi rời khỏi Ðài VNHN là:

1. VỀ LẬP TRƯỜNG của Ðài VNHN thì Ban Giám Ðốc đã có những hành động phản bội lại niềm tin của người Việt tỵ nạn cộng sản, của thính giả... qua những hành động, như:

a - Quan hệ mật thiết với Tòa Ðại Sứ Việt Cộng tại Hoa Thịnh Ðốn đến độ mở tiệc tại nhà hàng, mời cán bộ VC cao cấp trong Tòa Ðại Sứ công khai đến dự. Tôi là người đã phát giác ra chúng và đã tranh luận gay gắt với chúng ngay trong bữa tiệc về các đề tài Cải Cách Ruộng Ðất, Nhân Văn Giai Phẩm, Hồ Chí Minh có vợ và viết sách tự ca tụng mình qua cái tên Trần Dân Tiên...

Danh thiếp và tuồng chữ của 1 trong mấy tên trong tòa đại sứ Việt Cộng ở Washington D.C ra ăn tiệc sinh nhật bà Lưu Lệ Ngọc và được sắp xếp ngồi đối diện với ông Hồng Phúc

b - Anh Dương Văn Hiệp, Giám đốc Giao tế của Ðài qua lại Việt Nam (đi riêng 1 mình);

c - Chị Lưu Lệ Ngọc (vợ anh Dương Văn Hiệp), Giám đốc Tài chánh và Giám đốc Ðiều hành của Ðài qua lại Việt Nam (đi riêng một mình) từ Nam ra Bắc.

d - Anh Ngô Ngọc Hùng, Tổng giám đốc của Ðài VNHN, qua Ba Lan tiếp xúc với cán bộ đảng viên Cộng Sản.

2. Sau những chuyến đi trên, anh Ngô Ngọc Hùng tuyên bố Ðài VNHN sẽ có một Văn Phòng Ðại Diện tại Sàigòn.