Vạch mặt bọn Cộng Sản gian manh

đang núp bóng Người Quốc Gia-Tỵ Nạn.

Bài 2

 

-   Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.  - 

 

 

 

    Như đă hứa với quư độc giả, để tiếp tục vạch mặt bọn cộng sản gian manh đang núp bóng người Quốc Gia-Tỵ Nạn. Th́ quả đúng như thế. Lũ gian manh này, cái mơm th́ luôn xưng là Quốc Gia-Tỵ Nạn-Chống Cộng ; nhưng hai tay của chúng th́ lúc nào cũng đều thủ sẵn song đao, song kiếm, có tẩm đầy những chất độc, chúng luôn t́m mọi cách để hăm hại hoặc giết chết những người v́ thiết tha với đại nghĩa, dân tộc mà đă lên tiếng để vạch trần những bộ mặt thật gian manh, tàn ác của bọn chúng cho đồng bào trong và ngoài nước đều được biết.

Mới đây, bọn chúng lại giở những tṛ khủng bố tinh thần, qua bài viết «  Khủng Bố Đen » của tác giả Trương Minh Ḥa, là cây bút thép trong Ban Biên Tập của Trang Điện Báo Hồn Việt ;  tôi được biết, lũ gian manh kia lại giở tṛ khủng bố một cách vô cùng ấu trĩ : Chúng đă «  sản xuất » ra những cái giấy «  Tưởng Thưởng » được cho là của Việt Cộng. Rồi gửi cho nhiều tổ chức của người Việt tại hải ngoại, kể cả Ông Trương Minh Ḥa. Tôi xin ông Trương Minh Ḥa không nên nóng nảy và chẳng cần để ư đến những cái tṛ con nít ấy.  Bởi, một khi Việt Cộng mà muốn « Tưởng Thưởng » cho bất cứ người nào «  có công với cách mạng » ; th́ người ấy phải trực tiếp nhận cái «  Giấy Tưởng Thưởng » từ chính tay của viên chức của Ṭa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam, hoặc từ các Chi bộ đảng Cộng Sản ở các địa phương ; v́ ở đâu mà chẳng có Việt Cộng. Và cái «  Giấy Tưởng Thưởng » đó th́ chỉ có phía người trao và người nhận được biết mà thôi. Đàng này những cái «  Giấy Tưởng Thưởng » kia nó giống như những cái thư rơi, vung văi khắp nơi, th́ những người «  có công » ấy ; kể cả những kẻ đang nằm vùng làm sao mà dám tiếp tục nằm vùng cho được.

Nhân đây, tôi khẳng định rằng chính bọn « Khủng Bố Đen » này,  chúng đă « sản xuất » ra   những cái «  Giấy Tưởng Thưởng » có con dấu đỏ của Việt Cộng, rồi đem phổ biến khắp nơi. Tôi cũng khẳng định thêm rằng : Không phải chỉ có những giấy tờ giả mạo này, mà chính bọn chúng đă và đang «  sản xuất » ra những «  Giấy Tưởng Thưởng- Tưởng Lệ » và cả những con người cũng giả nữa. Nhưng c̣n kinh khiếp hơn là chúng c̣n dám cả gan làm những cái giả có tầm cỡ quốc tế. Bọn chúng là một tổ chức tội phạm quốc tế. V́ vậy, bọn chúng  sẽ bị  các cơ quan An Ninh Quốc Tế theo dơi, điều tra và rồi sẽ sa lưới…  Tôi chỉ có thể nói đến đó mà thôi, bởi bắt buộc không tiết lộ thêm một điều ǵ nữa cả.

Và cũng nhân bài viết này, tôi muốn nói thẳng với bọn chúng. Tôi, một phụ nữ b́nh thường, song tôi không hề sợ bất kể một điều ǵ do chúng đưa đến. Tôi biết, bọn chúng muốn hăm hại chúng tôi, chúng muốn giết chúng tôi như Ông Bà Kư Giả Lê Triết. Nhưng chúng cũng biết tôi là một con người không sợ chết. Năm xưa ông bà Lê Triết chết đi ; song tất cả những tài liệu mà ông bà Lê Triết đă cất giữ, bọn chúng cũng không sao t́m thấy được. Hôm nay, tôi cầu xin oan hồn của ông bà Lê Triết hăy phù hộ cho chúng tôi, để chúng tôi hoàn thành mọi sự, để rữa oan cho linh hồn của ông bà, trước khi chúng tôi gặp ông bà ở một cơi nào mà chúng tôi chưa biết.

Ngoài những điều ấy, tôi cũng muốn nói với lũ gian manh trong tổ chức tội phạm quốc tế kia rằng : Tôi cũng đang chờ và sẵn sàng để nhận bất cứ một thứ ǵ chúng muốn gửi đến cho chúng tôi. Nếu chúng tôi «  được » nhận những cái «  Giấy tưởng Thưởng » tương tự như của ông Trương Minh Ḥa, th́ chúng tôi sẽ đưa lên mạng lưới toàn cầu cho mọi người được biết. Tôi cũng biết bọn chúng sẽ không từ bất cứ một việc làm nào, dù hèn hạ , bẩn thỉu nhất, hầu để triệt hạ chúng tôi. Nhưng chúng tôi không bao giờ sợ. Bọn chúng nên biết, nếu chúng tôi sợ th́ hơn mười năm trước đây, làm sao tôi dám lên tiếng trên Văn Nghệ Tiền Phong.

Chính bọn «  Khủng bố đen » này, chúng chẳng những đă « sản xuất » ra nhiều thứ giả, mà c̣n có cả con người giả nữa để làm «  anh hùng chống cộng » . Nhưng ai cũng đều biết, những con người giả nhưng mang tên của những người thật này, nó cũng giống như những người máy. V́ là người máy, nên chúng không có kiến thức. Bởi thế, cả lũ người máy này khi nói năng cũng không ra đường ra nẽo, chứ đừng nói đến chuyện viết sách hoặc làm thơ, nên thơ với sách toàn là do người khác viết.

Để chứng minh cho những hành vi Gian Manh- Lừa bịp- Lường gạt của bọn chúng. Tôi xin trích nguyên văn một vài đoạn ở từ trang số 11-12-13, trong tập «  Tài Liệu Tối Mật » gồm 23 trang, có đủ cả một bản viết tay và một bản đánh máy của bọn chúng như sau :

« …Chọn một ni cô, một d́ Phước, hoặc một phụ nữ nỗi danh hoặc vô danh…( phải chưa chồng) để làm Thánh nữ. Bà đóng vai Mẹ Việt Nam tức Mẹ Âu Cơ… Mẹ Việt nam thiêng liêng nhập xác phàm.

Ta thần thánh hóa Mẹ. Mẹ là hóa thân của Mẹ Âu Cơ, đồng thời của Mẹ Maria, đồng thời của Mẹ Quan Âm. Mẹ sẽ nỗi tiếng khắp thế giới… Ta sáng tác sấm kư Trạng Tŕnh để thần thánh Mẹ Việt Nam là Mẹ Maria xuống thế gian, là Phật Quan Âm giáng trần, là Mẹ Âu Cơ tái sanh… Sau đó Mẹ sẽ ném tiền qua cửa sổ…Mẹ sẽ phát tiền ra như mưa như băo, hàng triệu người sẽ tôn sùng mẹ, sẽ tử v́ đạo để bảo vệ mẹ… »

Ngoài «  thánh nữ » tức  Mẹ-Chúng-Nó ; băng đảng tội phạm quốc tế này bọn chúng cũng đă cố tạo ta một ông  «  thánh » nữa, tức Cha-Chúng-Nó. Chúng tôi cũng xin nói rơ : Trong danh sách của lũ con đông đảo này của Mẹ-Chúng-Nó, cũng đă  có ghi tên của thằng con Nguyễn Đan Quế , thằng con Đoàn Viết Hoạt  và thằng con Lê Hữu Mục.

Chính v́ thế, nên bọn chúng đă toan tính đến chuyện đưa «  thánh nữ » và  cũng là «  Mẹ » của bọn chúng sang Âu Châu để «  Mẹ » giáng… trần nhà tiêu của «  Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại ». Tiếp đến bọn chúng phải đưa «  Mẹ » đến Thánh địa Lourdes (  Pháp ), để «  Mẹ » uống nước suối tại Thánh địa này, để « chữa bệnh » trong dịp Đức Thánh Cha đến cử hành Thánh Lễ nhân dịp tưởng niệm 150 năm Đức Mẹ Maria đă hiện ra tại đây. Rồi sau đó, «  Mẹ » của bọn chúng sẽ đi khắp thế giới rao truyền phép lạ… bịp!!!. Để mọi người sẽ tin những lời của «  Mẹ » chúng nó nói.  Ôi ! thật vô cùng may mắn cho những ai đă từng ngủ với «  Mẹ » của chúng . Mà ngủ với «  Mẹ » tức được ngủ với «  thánh nữ ». Mà được ngủ với «  thánh nữ » với «  Mẹ » th́ chắc chắn là được cùng  «  thánh nữ » bay bỗng lên tận…Vu Sơn.  Vậy, các « đấng » tu mi nếu «  đấng » nào muốn Du Sơn-Du Thủy th́ cứ tự nhiên lên đàng đầu quân « đăng kư » để xin được ngủ với Mẹ-Chúng-Nó.

Song ở đời  « Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên » ; nên tất cả khó có được một kết quả như mưu đồ của bọn chúng.  Và rồi đây, mọi sự phải được phơi bày ra trước ánh sáng. Cả băng đảng tội phạm quốc tế này, chắc chắn phải sa vào lưới Trời cũng như lưới của luật pháp.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định trước độc giả cũng như trước luật pháp của bất cứ của một quốc gia nào rằng :  Chính cả bè lũ trong băng đảng tội phạm quốc tế này đă dùng Đồng Tiền Đen để Khủng Bố Đen.