Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

 

Ứng cử viên tổng thống John McCain và Kim Âu Hà văn Sơn,

 

 

 

 

                             Tin yêu

 

 

 

 

 

 

phẫn nộ tin yêu lẫn bụi đường

đát trời c̣n tắm đẫm hơi sương

mẹ hỡi bao giờ con gặp mẹ

đêm qua thao thức suốt canh trường

 

 

 

bằng hữu xuôi rồi con ngược lên

bao giờ rửa sạch hận đông miên

bao giờ mới trà xong thù nước

con sẽ quỳ bên gối mẹ hiền

 

 

 

thế nước xoay rồi chưa toại ư

lưu đày vùi dập nhũng tinh hoa

hào kiệt dẫy đầy trong ngục đá

đói rét nằm ôm mộng thái hoà

 

 

 

thêm một mùa đông nữa lại qua

xuân về khắc khoải tận trời xa

mộng tưởng quay về bên bóng mẹ

rồi sẻ ra đi dựng nước nhà

 

 

 

1973 quyết tiến

MINH THỊ

 

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời.

  Trang Chủ . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Mục Lục . ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn