Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

 

TỔ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CỦA

MỤ THỊ NỞ LÊ MINH NGỌC HỦI

 

 

 

Thị Nở Cốt Đột Lê Minh Ngọc Hủi và thằng con loạn luân

 

Chào quư vị trên diễn đàn,

Và anh Chu tất Tiến.

 

- Có ai ngây thơ đi hỏi TÊN ĂN CƯỚP với lời trịnh trọng là: Thưa “ông” ăn cướp, sao “ông” lại ăn cướp tiền bạc nhà tôi?

- Có ai ngây thơ đi hỏi TÊN ĂN TRỘM với lời trịnh trọng là: Thưa “ông” ăn trộm, sao “ông” lại ăn trộm của cải gia đ́nh tôi?

- Có ai ngây thơ đi hỏi TÊN MÓC TÚI với lời trịnh trọng là: Thưa “ông” móc túi, sao “ông” lại móc bóp tôi?

Và trên đời này chẳng có ai ngây thơ đến độ đi hỏi TÊN LƯU MANH với lời trịnh trọng là: Thưa  “ông” lưu manh, sao “ông” lại gọi tôi là “người không tử tế”?

Bản chất của những tên LƯU MANH là luôn luôn gian dối, bịp bợp và lừa phỉnh người khác. Nên “Đừng hỏi để khỏi phải nghe lời nói dối”, một khi cô Hoàng dược Thảo, cô Hương Sài G̣n ...... đă hỏi những người lưu manh về ư: “Tại sao lại gán ghép tôi là NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ”. Th́ cho dù quư vị chưa ngây thơ đến độ “thưa ông”, nhưng một khi đă phải hỏi để đợi LƯU MANH TRẢ LỜI, th́ một phần nào đó quư vị đă quá THẤT THÀ với LƯU MANH đấy!

 

Câu chuyện về “Tăng Sâm giết người”, hay “Tam nhân thành Hổ (cọp)” cũng chỉ là Kế “ VÔ TRUNG SINH HỮU (không có mà làm thành có)”. Dậy cho người đời cái nguy hại về: “Lời tuyền tụng dù vô lư (vô căn cứ), nhưng nếu được lập lại nhiều lần, th́ cũng khiến người nghe tin thật”, nên:

Người hiền hậu, hiếu thảo như Tăng Sâm, và không ai hiểu biết tâm tính con bằng người mẹ (v́ không biết có người trùng tên là Tăng Sâm đă giết người), thế mà bà mẹ Tăng Sâm cũng tin là thật, khi nhiều tin đồn đưa đến: “Tăng Sâm giết người”!

Người trung thành như Bàng Thống,một đại thần nước Ngụy, đă cân nhắc với vua trước khi phải đi xa (đưa con vua Ngụy sang nước Triệu làm con tin) về chuyện “Tam Nhân Thành Hổ (cọp)”: ““Có hổ (cọp) chạy trên phố”.  Khi người thứ nhất nói thế, Vua trả lời: Sẽ không tin. Đến người thứ hai cũng nói thế, Vua trả lời: Nửa tin nửa ngờ. Nhưng đến người thứ ba th́ Vua trả lời: Tin.””

Bấy giờ Bàng Thống mới tâu: “Thưa bệ hạ, hổ đâu có chạy đến phố,  một sự việc ai ai cũng biết. Nhưng ba người đều nói như thế, th́ tin đồn trên phố có Hổ thành việc thật!”

Những gian dối, bịp bợp của Nguyễn chí Thiện (NCT) do chính NCT “TỰ THÚ” chứ chẳng một ai “bóp cổ” bắt NCT phải nói ra.

Vậy, anh Chu tất Tiến có cách chi bào biện giúp NCT về những điều gian dối, bịp bợm…. mà tôi (BN 587) đă viết trong bài QUÁI THAI HOA ĐỊA NGỤC là sai không? Chắc chắn không!

Do đó, ai đang thi hành kế “VÔ TRUNG SINH HỮU ” cố tạo cho NCT có cái vỏ là đích thực tác giả tập thơ VÔ ĐỀ …..Chính là anh Chu tât Tiến, anh đă nắm vững phương kế tin đồn “Tắng Sâm giết người”, nên anh và cả nhóm: Hoàng hải Thủy, Phan nhật Nam, Trần phong Vũ….. ào ào lên viết, theo kế sách tin đồn “Tăng Sâm giết người” để cầu mong mọi người tin NCT chính là TÁC GIẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ.

Nhưng anh Chu tất Tiến hẳn nhớ lời tôi đă nói nhiều về anh: Anh tự xưng là nhà văn có 40 năm viết văn, nhưng không hề biết lư luận, đó là điều tội nghiệp cho các độc giả nào  đă bị anh tra tấn khi đọc văn của anh ( Chu tất Tiến)!

Thời tin đồn kiểu “Tăng Sâm giết người” quá xa xưa rồi, nên người đời thời đó mới dễ bị lừa. C̣n thời nay, xă hội đâu c̣n lạc hậu. Khoa học, tầm nh́n và kiến thức của con người khác xưa rất nhiều.

Bà Mẹ Tăng Sâm đời nay, vừa có người đến nói “Tăng Sâm giết người”! Lập tức bà ta móc phôn tay (cell phone) gọi ngay Tăng Sâm. Và kể cả ông thầy Khổng Tử cũng gọi phôn xác định lại với bà mẹ Tăng Sâm rằng: Tăng Sâm ngồi học với tôi từ sáng đền giờ, việc Tăng Sâm giết người vào buổi trưa chắc là ai đó trùng tên, hay do một sự hiểu lầm nào đó thôi….Mong bà cứ yên tâm dệt cửi.

Mời anh phao tin đồn nhảm “Tăng Sâm giết người” Chu tất Tiến đọc thêm lá thư của anh Kim Âu Hà văn Sơn gửi cho chính anh (CTT) để thấu hiểu thêm tỏ tường (đính kèm dưới). Thư gởi Chu Tất Tiến

Anh Chu tất Tiến à, ai cũng hiểu: Việc áp đặt những người không tin NCT là tác giả tập thơ VÔ ĐỀ vào thành phần “người không tử tế”, th́ đó chỉ là tṛ lưu manh của Nguyễn phước Đáng và Tôn thất Sơn nặn ra một cách hết sức phi lư. Bởi chính Nguyễn chí Thiện đă tự bộc lộ ra bản chất của một tên gian dối, bịp bợm, không biết làm thơ……không cách chi chối căi được.

 

 

Mời anh Chu tất Tiến vào link http://chinhnghia.com/hoathobantunct.htm  tham khảo thêm.

 

Vậy làm ǵ có chuyện ngược ngạo, lạ lùng khi những người vạch trần cho mọi người biết về sự gian dối, bịp bợm ….của anh NCT, th́ lại bị quy kết là “người không tử tế”. C̣n anh Chu tất Tiến và những người bao che về gian dối, lừa bịp…cho NCT th́ tự xưng là “người tử tế”!

 

Thưa anh Chu tất Tiến, thử hỏi:

Đảng Cộng Sản Việt Nam có gian dối, lừa bịp …không? Chắc chắn anh Chu tất Tiến trả lời: Có!

Bọn đảng viên chúng nó có bao che về những  gian dối, lừa bịp…của đảng CS chúng nó không?

Chắc chắn anh Chu tất Tiến trả lời: Có!

Vậy anh Chu tất Tiến có đồng ư, bọn đảng viên Cộng Sản cũng là NGƯỜI TỬ TẾ không?

Chắc chắn anh Chu tất Tiến lại trả lời ngược lại là: Không!

 

Vậy, giữa anh Chu tất Tiến và bọn đảng viên CS là đều cùng một hành động: Bao che về những gian dối, bịp bợm… Nhưng anh Chu tất Tiến và nhóm anh Chu tất Tiến lại là “người tử tế” được ư!

Bỏ cái thói “lưu manh” tự nhận đó đi nghe anh Chu tất Tiến! Chỉ có những TÊN LƯU MANH th́ mới t́m cách bao che gian dối, bịp bợp…. cho nhau mà thôi.

 

Mời quư vị trên diễn đàn xem danh sách “cập nhật” nhóm lưu manh này:

Nguyễn chí Thiện,

Nguyễn phước Đáng,

Tôn thất Sơn,

Đỗ thị Thuấn,

Tao Khang ,

Chu tất Tiến,

…………

(Sẽ bổ túc thêm ở bài viết chính sau này.)

Trân trọng,

BN 587

 

  Trang Chủ .  Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Quảng Cáo . Mục Lục . Photo . Photo 1***