Trang Chủ .Kim Âu. Video .Lưu Trữ. Báo Chí .Tác Gỉa. Kẻ Sĩ .Chân Thiện Mỹ. Groups .Chính Nghĩa. Vấn Đề .Forum. Da Lat .Thư Quán. Tinh Hoa .Tác Phẩm. Dịch Thuật .Tự Điển. Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEP MAGAZINE ARTICLE: 

 Issue: 868 - May 2nd, 2008 page 82

 

Ông Danny Quc Đoàn Nguyn, Ch Tch Pḥng Thương Mi Vit M ti Houston tiếp tay Đi S CSVN Lê Công Phng kêu gi tài phit M qua Vit Nam đu tư.

Trn Minh Tâm

 

 

Vào trưa ngày th Năm 24 tháng 4 năm 2008, ti tr s T Chc Greater Houston Partnership, 1200 Smith Street, Downtown Houston, mt bui Trade Mission Luncheon đă được t chc quy t khong 30 thương gia, chuyên gia người M và mt s ít quan khách người M gc Vit đến đ nghe Đi s Vit Nam ti Hoa Kỳ Lê Công Phng thuyết tŕnh v đ tài "Mi bang giao gia Vit Nam và Hoa Kỳ, cơ hi đ buôn bán và to nhng đu tư mi ti Vit Nam". Greater Houston Partnership (GHP) là mt t chc tư nhân vô v li 501(c) 6, thành lp bi s đóng góp ca các thành viên, c đng vic giao dch thương mi, đem các dch v này v cho thành ph Houston và t chc này thường phi hp vi Houston Chamber of Commerce, Economic Development và Wold Trade Organization. Đc bit hin din trong bui tic trưa này có các v Tng lănh s ca Puerto Rico, Panama, Nicaragua cùng mt s đi din các cơ quan truyn thông trong Cng đng Ngựi Vit Quc Gia Houston như ông Trn Minh Tâm, ch bút Đp Magazine, ông Phm Thông, ch nhim Tp chí Con Ong Texas, cô Hin Vy, ĐPV đài RFA Á Châu T Do và các nhân sĩ ni tiếng hăng say hot đng trong cng đng như bà Kim Nix, ông Nguyn Gia Bo, Lê Văn Sanh, Nguyn Thái Hc. Ngoài ra chúng tôi c̣n nhn thy s hin din ca mt s rt ít khách người M gc Vit gm mt vài thương gia, chuyên viên, lut sư tr không tên tui trong cng đng đến nghe ông đi s Lê Công Phng thuyết tŕnh. Tuy nhiên, trong bui tic trưa vi món bún tht nướng ca nhà hàng Kim Sơn Catering có s hin din đc bit ca bà Gigi Đ, mt viên chc ca Houston Community College - tng là thuyết tŕnh viên chính trong bui Luncheon Vietnam Investment Forum do Asia Society of Texas t chc vào ngày 09-4-08 va qua ti khách sn Westin Galleria Uptown Houston vi B trưởng B Kế Hoch & Đu Tư CSVN Vơ Hng Phúc, các ph tá Bùi Quc Trung, Giang Thanh Tùng đ c súy vic giao thương mu dch vi VN.

Trong khi ông Đi s Lê Công Phng và đoàn tùy tùng ca toà đi s VC tham d bui hi tho trên lu By th́ trên vĩa hè truc cng toà building cao ngt Allen Center 2, ông Trương Như Phùng, ch tch UƯy Ban Bo V Chính Nghĩa Quc Gia Houston đang hướng dn trên dui 50 đng hương mang c vàng, biu ng hô to nhng khu hiu chng Cng; được biết trước đó ông Trương Như Phùng trong mt c gng đă mun tiến vào trong pḥng hi đ chm mt ĐS Lê Công Phng, nhưng b nhân viên an ninh mi ra v́ ông không có trong danh sách quan khách đă ghi danh trước.

Thành phn ch to đoàn ca bui hi tho gm có:

- Ông Don Wang, Ch tch y ban Giao Tế Thương Mi vùng châu Á, châu Úc ca Greater Houston Partnership. Ông Wang c̣n là Ch Tch Metro Bank (nơi rt nhiu đng hương t nn VN đến giao dch và gi tin);

- Bà Linnet Deily, Ch tch hi đng qun tr World Trade Supervisory Board, GHP.

- Ông Eddie Goldsberry, Giám Đc Internaltional Services.

 Thành phn thuyết tŕnh đoàn gm có:

- Tân Đi s VN ti Hoa Kỳ Lê Công Phng, nhm chc hi tháng 10 -2007.

- Ông Danny Quc Đoàn Nguyn, Ch tch Pḥng Thương Mai Vit M Houston, President of the Vietnamese American Chamber of Commerce, Houston Texas.

- Ông Robert Bowser, Tng Giám Đc và CEO ca Firstline Corporation.

Sau nhng th tc m đu bui hi tho, bà Linnet Deily đă gii thiu đi s Lê Công Phng thuyết tŕnh v đ tài "Vietnam - US Relations, Opportunities for Doing Business & Making New Investments in Vietnam". Bng mt phong cách ca mt nhà ngoi giao chuyên nghip, ông Phng vi ging hơi yếu đă x dng Anh ng mt cách chm ri, lưu loát không cn đc bài son sn đ nói chuyn cùng c to. Bài din văn ca ông dài chng 14 phút, xin được tóm lược nhng đim chính như sau:

- Ông Lê Công Phng đă xác nhn rng ông nhn chc v đi s ti Washington DC được 5 tháng rưỡi và đây là ln đu tiên ông đến Houston . Ông Phng cho biết rng ông đang chun b cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ ca th tướng CSVN Nguyn Tn Dũng vào cui tháng 6 năm nay và Nguyn Tn Dũng s đến thăm Houston, s có mt bui hi tho v mu dch thương mi trong dp này. Lê Công Phng cũng cho biết rng ông đă vào "chu" cu tng thng George W. H. Bush, trước khi ông đến đây, đ tŕnh bày v chính sách đi ngoi ca nhà nước cng sn Vit Nam đi vi Hoa Kỳ, ông hy vng rng mi bang giao hin ti gia Hoa Kỳ và Vit Nam, xưa là thù đch nay là đng minh, s tiến trin nhiu hơn trong tương lai v mt chính tr, quân s và kinh tế thương mi cũng như văn hóa. Ông Phng kêu gi gii tài phit M hăy đu tư vào Vit ..v.v....

 Đi s CSVN Lê Công Phng xác nhn rng ông đă thy có mt s người đang cm c biu t́nh chng ông dưới lu. Ông ng li cám ơn chính quyn tiu bang và thành ph đă chăm sóc cho người Vit đây (* k c cng đng t nn!) Ông biết rng cũng có nhiu người đă thành công có mt cuc sng khá gi, nhưng cũng có nhng người Vit đang gp phi hoàn cnh sng khó khăn. Trong cng đng có nhng thành phn khác chính kiến, quan nim sng vi ông, nhưng tt c đu là người Vit. Dù rng quư v này đă vào quc tch M, tr thành công dân Hoa Kỳ nhưng ngun gc vn là công dân Vitnam (* b ràng buc bi lut song tch!). Và chánh ph Vit có bn phn, s c gng hết sc đ giúp đ khúc rut ngàn dm này ti Houston trong tương lai (*s thiết lp ṭa Tng Lănh s lo cho du sinh?). Đi s Lê Công Phng cũng không quên kêu gi s h tr ca gii doanh thương bn x và đng hương trong các dch v nhp cng các hi sn, nông sn ca Vit Nam đến Texas phn ln qua c a khu Port of Houston.

 Thuyết tŕnh viên th nh́ được ông Don Wang gii thiu là ông Danny Quc Đoàn Nguyn, ch tch Pḥng Thương Mi Vit M ti Houston (VACCH), thành viên ca t chc Greater Houston Partnership (GHP), va được Houston Community College cp cho bng Honor Degree v s phc v không ngng ngh cho Cng Đng, hin hành ngh đa c (commercial real estate) ti Houston. Bài thuyết tŕnh ca ông Danny Nguyn dài khong 13 phút, được tóm lược sau đây. Nếu quư đc gi mun t́m hiu thêm v ni dung ca gn trn phn nói chuyn (thiếu phn t gii thiu ca ông Danny Nguyn) xin mi quư v theo dơi trên h thng Internet / Youtube.com qua link: http://www.youtube.com/watch?v=_NPOfQoLo3w :

 Ông Danny Quc Đoàn Nguyn đă ng li chào mng ngài Đi s và phái đoàn cùng các quan khách. Danny Nguyn cám ơn ban t chc đă cho ông mt cơ hi đ tŕnh bày nhng đ ngh ca ông đ gia tăng mu dch gia Hoa Kỳ và Vit Nam. Ông cho biết rng k t khi ông tt nghip ti Texas A&M vi bng International Business mười năm v trước, sau đó ông đă tr nên thành viên ca t chc Greater Houston Partnership và có dp tiếp xúc và hc hi vi nhiu phái đoàn thương mi ca các quc gia trên thế gii đến Houston hoc các nơi khác trên thế gii. Ông Danny xin có vài li nhn cùng cng đng người Vit ti Houston rng trong gi phút này, ti nơi đây ông không đi din cho cng đng v́ cng đng Houston là mt cng đng quá ln quá đông, li gm nhiu thành phn, nht là gii già ln tui hăy cho ông mt cơ hi, v́ dù rng ông có đến nói chuyn vi ông đi s này cũng không th biến ông tr thành người cng sn! Th nh́ ông mun có cơ hi đ ông suy nghĩ, quan sát vi chính mt ông ta, ông mun có li cơ hi mà ông đă "b mt" khi ông ri Vit Nam lúc c̣n bé, và ông yêu cu c ta người Vit Nam đến nghe ông nói hăy kính trng s kin này!

Ông Danny Nguyn đă khen ngi ngài đi s đă đưa ra nhng d kin, cơ hi v vic đu tư ti Vit Nam, ông Danny không cn phi lp li và nếu cn biết thêm chi tiết xin mi c ta t́m hiu nơi t chc GHP, riêng ông ch mun tŕnh bày nhng kinh nghim bn thân ca ông v Vit Nam khi ông tr v Vit Nam mt năm v trước trong chuyến đi gn 10 ngày vi mt phái đoàn ca M trong chương tŕnh "How to do business with Vit Nam" và ông đă m mt vi đi, nh́n thy mt Vit Nam khác xa vi 24 năm v trước khi ông và gia đ́nh vượt biên t́m t do hi c̣n nh. Mt Vit huy hoàng, tráng l, nhà ca san sát thay đi rt nhiu, ông đă có dp tiếp xúc vi đ mi hng người và ông nhn thy rng h rt năng đng, rt chu làm vic (* ch cn đ đ mua go!). Vit Nam có mt lc lượng th thuyn rt đông, 60% là gii tr dưới 35 tui, quc gia này có rt nhiu cơ hi cho người M đu tư trong nhiu lănh vc. Ông Danny Nguyn rt tiếc đă không có cơ hi đ t́m hiu nhiu hơn v Vit Nam, v nhng thay đi mi đây, qua s ch giáo ca ngài đi s và phái đoàn, v́ ông đang trong thi kỳ c t́m hiu thêm v Vit Nam. Vi tư cách là cp lănh đo ca Pḥng Thương mi VM, ông Danny không ch có nhim v đ ư đến nhng cơ hi tt này, mà ông cn phi đem cơ hi đến mi người, thành viên hay không thành viên ca VACCH v cách giao dch thương mi vi Vit Nam. Thi gian gn đây có rt nhiu người, đng hương ln người bn x đă gia tăng tiếp xúc vi ông đ t́m hiu phương cách làm ăn vi Vit và ông rt cm ơn v s kin này. Và dù rng ông có mt s liên h mt thiết vi ông Andy (Andrew) Trn, giám đc ca công ty Vietnam Venture đ theo v Vit Nam quan sát, t́m hiu thêm v vic làm ăn buôn bán, nhưng ông cn nhng s c vn khá hơn t các chuyên viên kinh nghim ca Vit Nam trong lănh vc này và ông Danny Nguyn đă chính thc khuyến khích đi s Lê Công Phng nên gi thêm nhiu phái đoàn thương mi tư nhân t Vit Nam qua Houston trong tương lai đ ông có dp hc hi thêm! Ông cũng nhc nh ngài đi s rng vic tiếp xúc "đúng nơi, đúng ch" vi nhng t chc thương mi người M / Vit ti đa phương biết nhiu v VN cũng rt quan trng. Ông Danny Nguyn đă gii thiu mt s thân hu đă liên h vi ông trong vic nghiên cu, t́m hiu v VN như bà Gigi Đ v.v.., ông Danny cho rng ngui M nên đến VN làm ăn, m các xí nghp... đ giúp đ cho quc gia này trong vic mưu t́m mt gii đáp cho nhng khó khăn hin ti, nhng khó khăn mà hu hết quc gia nào cũng gp phi! Trong phn kết, Danny Nguyn đă ng li khen ngi và hoan nghênh s mng ca ông đi s Lê Công Phng và phái đoàn đă "reach out" đ chng t s h tr t cp cao ca chính ph CSVN.

Sau đó là phn thuyết tŕnh ca ông Robert Bowser, tng giám đc ca mt t hp tên Firstline Corp.sang VN đ t́m "cơ hi" đu tư qua vic m các xí nghip, x dng ngun nhân công r mt đ chế to các hair products bán giá h cho Wal-Mart, Target. Ông Bowser đưa ra nhng kinh nghim ca ông đ khuyến khích các nhà thương mi ti Houston nên nhân cơ hi ny sang VN đ đu tư.

Trong phn hi tho hi đáp, bà Kim Nix, mt v community activist năng n trong cng đng NVQG Houston đă đt câu hi vi ông Bowser v công vic đu tư ca công ty ông ti VN, ông đă mun bao nhiêu nhân công Vit? Và ông có săn sóc nhân viên theo đúng lut lao đng hay không ,v́ trong quá kh công nhân Vit làm cho hng giàu Nike đă b đi x rt tàn t? Ông Robert Bowser cho biết rng công ty ca ông đă bt đu hot đng t năm 2004, đến nay có khong trên by, tám trăm nhân công làm vic qua nhng công ty trung gian (labor contractors) và công ty ca ông có đưa ra nhng lut l v lao đng đ tránh vic vi phm.

Ông Trn Minh Tâm, ch bút TS Đp đă đt 2 câu hi cùng thuyết tŕnh đoàn. Câu hi th nht cho c 3 v thuyết tŕnh viên là đi s Lê Công Phng, ông Danny Quc Đoàn Nguyn và ông Robert Bowser:

- Quư v có biết rng tun qua, trên tin tc báo chí, đă có hơn 10 ngàn nhân công hăng giày đang đ́nh công v́ t́nh trng làm vic t, v́ lương thp hay không?

            - Vi nhng li l tt đp mà ông đă dành cho cng đng ngui Vit ti Houston, có l ông đi s đến Houston vi mt s mng thuyết phc người Vit ti đây nên bt tay hp tác vi ông và chánh ph VN. Vy ông đi s có biết rng, cng đng người Vit ti đây là mt cng đng t nn cng sn, hu hết đă tr thành người M gc Vit và h không có ǵ đ hp tác, liên h vi quư v?

 Đi s Lê Công Phng đă tr li câu hi th nht v ngun tin đ́nh công bên VN rng đy là nhng s kin t nhiên, xy ra thung xuyên khp mi nơi, ngay c ti M, gia gii ch nhân và gii th thuyn.

 V câu hi th hai, Đs Phng ci chính rng ông không xung đây đ thuyết phc cng đng người M gc Vit ti Houston hp tác vi chính ph CSVN, mà ông ch mun rng cng đng đây nên to cơ hi đ cho thế h mai sau c̣n nh đến Motherland, qua nhng hành đng như thường xuyên du lch, đu tư ti VN trong tinh thn thượng tôn lut pháp ca nhà nước, v́ dù người Vit t nn đă vào quc tch M nhưng vn b chi phi bi lut song tch ca Vit Nam!

 Ông Danny QD Nguyn đă đng dy, giơ tay xin tr li câu hi đu tiên ca ông Trn Minh Tâm, nguyên văn như sau:

- Chúng tôi nhn thc rng ông Tâm là mt nhân vt hot đng trong cng đng rt năng n và tôi (Danny) cũng là mt người rt năng n trong nhng hot đng ca cng đng người M gc Vit! Ông đă thc thi công vic cung cp tin tc rt tt cho cng đng và ông đt câu hi vi tôi rng tôi có biết rơ tin tc v vn nn lao đng xu ti VN hay không? Tôi xin tr li - Tôi Không Biết! Tôi không phi là người trong gii truyn thông. Tôi nghĩ rng VN tương t như nhng quc gia khác cũng có rt nhiu vn nn cn phi gii quyết, ngay c nước M cũng có rt nhiu "problems". Chúng ta không nên đem nhng vn nn ra đ bàn ci vô ích, nhưng nếu ông đă nêu ra vn nn này th́ ông cũng nên đưa ra nhng phương thc đ gii quyết! (* Ông Danny đă đ ngh trt người! Nhà nước CSVN và ngài đi s có nhim v gii quyết và gii thích, ch gii truyn thông không có nhim v này!).

- Và đ làm sáng t vn đ hơn, có phi đây là ln đu tiên tôi gp ông đi s và phái đoàn không ? Tôi đang đi din cho chính tôi là mt cá nhân, xin ông cn thn khi ông đ cp đến c cng đng Ngui Vit, v́ cng đng người Vit ti Houston rt đông hơn 200 ngàn người, sng trong mt vùng rt rng, có nhiu d bit v hc vn, gc gác, chính kiến. Chúng ta không th quơ đa c nm gi chung mi người cho mt nhóm trong cng đng, mà hăy đ cho l t nhiên biến đi và hăy tôn trng s phát biu ư kiến, tư tưởng cá nhân ca h; xin đng ngăn cn người dân trong công vic h làm đ thc hin gic mơ mà h đă và đang mun thc hin dù rng có th h phi tr mt giá rt đt cho s t do khi h ri b quê hương. (* ông Danny đă biến đi khi ông ĐS Lê Công Phng xung Houston, sau ngày ông làm MC cho ngày khánh thành tr s ca CĐNVQG t nn cng sn ti Houston cui tháng 3 va qua).

            Người phát biu kế tiếp là ông Nguyn Thái Hc, cu ng viên ngh viên thành ph Houston vào thp niên 90. Ông Hc cho biết rng ông không chp nhn chế đ đng tr ca nhà nước CSVN và ông hy vng rng như li ông đi s Phng va ha hn, ông s không b khó khăn mt khi ông v nước thăm li quê nhà. Bui Luncheon đă kết thúc vào lúc 1:30 PM đúng như chương tŕnh d đnh nên đc phái viên Hin Vy ca đài RFA đă mt đi mt dp phng vn ngài đi s Lê Công Phng và ông Vit kiu Danny Quc Đoàn Nguyn.

Trn Minh Tâm tường tŕnh

nh ca Tp chí Con Ong Texas  

 GHI CHÚ:

- Nhng hàng ch in nghiêng vi du ( * ) trong ngoc kép là li người viết din gii.

- link ca YouTube.com:

  

 

   http://www.youtube.com/watch?v=_NPOfQoLo3w  

   http://www.youtube.com/watch?v=_NPOfQoLo3w  

   http://www.youtube.com/watch?v=_NPOfQoLo3w#GU5U2spHI_4

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: