MẶT THẬT CỦA

MT HOÀNG CƠ MINH:

HÈN HẠ, VÔ LIÊM SỈ TAY SAI VC

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Cựu Nghị Sĩ Nguyễn Văn Chức

 

Tôi nhận đuợc tài liệu (bài thuyết tŕnh và h́nh ảnh) về buổi ra mắt ngày 19/9/2004 của đảng Việt Tân tại Đức Quốc. Đoàn viên của mặt trận Hoàng Cơ Minh gửi cho tôi. Họ yêu cầu tôi lên tiếng.Tôi thấy có bổn phâ.n.

 

 

Ư NIỆM ĐẢNG

VÀ Ư NIỆM MẶT TRẬN

 

 

Quyển Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, tủ sách giáo khoa Mác Lênin do Hà Nội xuất bản năm 1979, đă viết rơ: đảng là chiến lược (stratégie), mặt trận là chiến thuật (tactique). Đảng là trường kỳ, mặt trận là giai đoa.n.

Từ 1930 cho đến 1975, đảng CS Đông Dương đă đẻ ra ít nhất 6 mặt trận hoặc phong trào: Mặt Trận Phản Đế Đông Dương, Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương, Mặt Trận Việt Minh, Phong Trào Hoà B́nh, Mặt Trận Tổ Quốc VN và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

Mỗi mặt trận có nhiệm vụ phục vụ cho chiến lược của đảng trong một giai đoa.n. Xong nhiệm vụ, nó bị đảng khai tử. Hiện nay, trong số những mặt trận do đảng CS Đông Dương đẻ ra, chỉ c̣n một mặt trâ.n. Đó là Mặt Trận Tổ Quốc VN. Điều 9 của hiến pháp Việt Cộng đă nâng nó lên hàng định chế của nhà nước, với nhiệm vụ giúp đảng thực thi chiến lược của đảng và kiểm soát sự trung thành của nhân dân đối với đảng. Luật Bầu Cử Quốc Hội của Việt Cộng c̣n dành cho nó (tức Mặt Trận Tổ Quốc) một vai tṛ rất lớn-gần như quyết định-nơi điều 4, điều 12 và 25.

 

 

LỊCH SỬ GỌI VỀ

 

 

Đảng ta là một bộ phận khăng khít của đảng CS Quốc Tế, có nhiệm vụ lănh đạo các phong trào đấu tranh chống đế quốc Pháp tại ba xứ Đông Dương.

Lời tuyên xưng nói trên của bọn Hồ Chí Minh và đảng CS của y đă đuợc khẳng định nhiều lần dưới nhiều h́nh thức khác nhau, trong cơ man sách vở, tài liệu và văn kiện đảng.

Hôm nay, đảng Việt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh cũng cùng tương quan đó và cùng nhiệm vụ đó đối với bạo quyền trong nước: làm tay sai cho bạo quyền, xâm nhập các phong trào đấu tranh tại hải ngoại, biến Người Việt Tỵ Nạn thành Việt Kiều, tiến tới hoà hợp dân tộc theo đường lối của bạo quyền.

 

 

Gọi đó là canh tân!

Canh tân, hoặc cải cách, cùng nghĩa với cải lương.

 

 

Thập niên 1930, trong những Án Nghị Quyết hoặc Chương Tŕnh Hành Động hoặc Lời Kêu Gọi Quần Chúng nổi dậy chống Pháp, Hồ Chí Minh và đảng CS của y đă dùng hai chữ cải lương để lên án chính sách Pháp Việt Đề Huề của bọn Việt gian, “một bọn không chủ trương lật đổ bộ máy thống trị của thực dân Pháp mà chỉ đ̣i canh tân để duy tŕ bộ máy thống trị của thực dân Pháp”.

 

 

Chúng ta hăy nghe (nguyên văn):

 

 

“Mục đích nó là lưà dối dân cầy các nơi và tán loạn tranh đấu khắp nơi. Đó là cái kế mượn danh quần chúng mà phá tranh đấu quần chúng. Đồng thời đế quốc chủ nghĩa lại thả bọn điạ chủ phú nông, quốc gia cải lương ra hoạt động hết sức để phá hoại cách ma.ng. Bọn “Lập Hiến” ở Nam Kỳ, tức là bọn Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phàn Long, không ngày nào là không khoe khoang ca tụng những “hội đồng cải cách”, “hội đồng quản hạt” đối với thợ thuyền dân cầy. Bọn Huỳnh Thúc Kháng (Trung Việt), bọn Phạm Quỳnh (Bắc Kỳ) cũng bưng “lập hiến” với “cải lương” nói hàng ngày rất náo nhiệt” (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Trích Văn Kiện Đảng, Nhà Xuất Bản Giáo Khoa Mác Lê Nin, Hànội 1979, Tập Một, trang 71)

 

 

Và chúng ta hăy nghe (nguyên văn):

“Bọn quốc gia cải lương như Bùi Quang Chiêu, Huỳng Thúc Kháng, Nguyễn Văn Vĩnh, nhất là bọn “tả” như Dương Văn Giáo,v,v... cũng giả ra bộ xăng xe phản đối đế quốc là người chủ của chúng nó để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, để củng cố nền thống trị của đế quốc, phong kiến” (sách đă dẫn, trang 120)

 

 

SỰ THẬT TRUỚC MẮT

Đến đây, sự thật đă hiện ra. Đến đây, chúng ta nh́n thấy rơ thân xác cùi hủi Việt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh: Một lũ tay sai của Việt Cộng giả bộ xăng xe phản đối Việt Cộng là chủ của chúng nó, để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, nhằm củng cố nền thống trị của bạo quyền Việt Cộng.

Khi lên án một đoàn thể tại hải ngoại là tay sai Việt Cộng, chúng ta nên dè dă.t. Nhưng đối với bọn Hoàng Cơ Minh, chúng ta không cần phải dè dă.t. Quá khứ của họ là bằng chứng vô giá.

Kháng chiến ma, hù dọa đồng bào hải ngoại, làm tiền đồng bào hải ngoại, lường gạt tiền đóng góp cuả đồng bào hải ngoại chia nhau bỏ túi, đánh phá Người Việt Tỵ Nạn, rước đèn trung thu nón cối, ca tụng Hồ Chí Minh có công với dân tộc Việt Nam.Vân vân và vân vân, v,v,v...

Rồi vụ Trần Trường treo ảnh Hồ Chí Minh và treo cờ Việt Cộng tại Bolsa năm 1999. Rồi vụ đại hội toàn quân tháng 9/2003. Vân vân và vân vân.

Những tṛ lưu manh và phản bội nói trên đă đi vào tiềm thức Người Việt Tỵ Na.n.

Bây giờ bọn lưu manh đổi tên là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, để-tôi xin mượn cách hành văn cuả tên chó đẻ Hồ chí Minh ngày xưa-“giả bộ xăng xe phản đối bạo quyền Việt Cộng là chủ của chúng nó, để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, để củng cố nền thống trị bạo quyền.”

 

 

Nhưng bọn lưu manh đă làm tṛ hề.

Đă canh tân lại c̣n cách mạng.

Canh tân và cách mạng là hai từ xung khắc nhau, trong ư niệm, trong thực tế, trong cứu cánh, cũng như trong hành động.

Canh tân (rénovation) hoặc cải cách (réforme) là thay đổi từ từ và ôn ḥa một thực tế để thực tế ấy trở nên tốt hơn (changement en mieux). C̣n cách mạng (révolution) là thay đổi đột biến, triệt để và bằng bạo lực (brusque et violent) để xoá bỏ một thực tế. (*)

 

 

Bọn Hoàng Cơ Minh không hiểu được sự khác biệt giữa canh tân và cách mạng. Hay lại dở tṛ bịp?. Như tṛ bịp kháng chiến quốc nội với 10 ngàn quân kháng chiến ma ngày xưa? Hiển nhiên, bọn lưu manh chẳng bịp được ai. Trái lại, chỉ làm tṛ cười.

LỄ RA MẮT TẠI ĐỨC NGÀY 19/9/2004

 

 

Tôi có đọc các bài thuyết tŕnh của buổi lễ ra mắt của đảng Việt Tân tại Tây Đức. Theo tôi, bài thuyết tŕnh của ông Vũ Thư Hiên có tŕnh độ và đĩnh đạc nhất. Ông đúng là một nhà văn, và một con người chính trị.

LS Trần Thanh Hiệp cũng có mặt trong buổi lễ, nhưng trái với sự chờ đợi cuả tôi, ông Hiệp không thuyết tŕnh.. Đó là điều đáng tiếc.

C̣n những bài thuyết tŕnh khác trong buổi lễ hôm đó? Toàn là hiếu hỉ và rẻ tiền.

Riêng bài thuyết tŕnh của hai ông Nguyễn Kim và Lư Thái Hùng, tôi xin nói ngay: quá kém và quá hạ cấp.

Chúng ta thường nghe hai chữ “Noblesse oblige”, để nói về phép ứng xử của giới thượng lưu, giới có học hoặc con nhà ḍng dơi.

Bây giờ, câu đó đă bị thay thế bằng câu “Décence oblige”.

“Décence oblige”, nghĩa nôm na là: đừng làm tṛ cười.

Đảng Việt Tân, đă làm tṛ cười khi đưa hai ông Nguyễn Kim và Lư thái Hùng ra thuyết tŕnh trước quan khách tại hội trường Urania Bá Linh. Một ông là chủ tịch đảng, một ông là tổng bí thư đảng.

 

 

Người ta có dịp nh́n thấy tŕnh độ của họ. Một anh bạn ở Pháp gọi cho tôi, nói oang oang trong điện thoại:

“Tờ Rốt Kít thứ thiệt đấy, chứ không phải I Tờ Rít” thứ thiệt đâu, toa đừng lầm.”

Riêng tổng bí thư Lư Thái Hùng, chẳng những ông là nhà vô học chuyên chính thứ thiệt, mà c̣n là nhà “vô sỉ” chuyên chính cũng thứ thiệt. Cách đây khoảng 6 năm, lúc đó, ông Hoàng Cơ Minh đă chết gần 10 năm, nhưng họ Lư vẫn quả quyết rằng “chủ tịch” Hoàng Cơ Minh c̣n sống và đang đi đó đây lănh đạo kháng chiến quốc nội tiến tới thành công. Sao lại có thể vô liêm sỉ và trắng trợn đến thế!

 

 

Tôi nhớ lại ngày xưa

Ngày xưa, những tháng đầu của năm 1946, tôi ở Thanh Hoá. Chả tối nào tôi không theo người lớn đi tập hát cách mạng hoặc đi nghe học tập chính trị.

Tôí hôm đó học tập về bác Hồ. Chủ toạ là một anh lái lợn, tức vô học chuyên chính thứ thiệt. Anh ta quả quyết đă trông thấy mắt bác Hồ có bốn đồng tử. Cả pḥng họp nhao lên. Người th́ nói mắt bác Hồ chỉ có hai đồng tử như mọi người khác, người th́ nói mắt bác Hồ có 6 đồng tử, một ông dược sĩ già th́ quả quyết mắt bác Hồ có tất cả 9 đồng tử. Pḥng họp cười nói như cái chợ, nhất là mấy bọn thanh niên đứng cuối pḥng. Cuối cùng, anh lái lợn vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, tuyên bố chấm dứt thảo luận để bỏ phiếu. Anh ta hô lớn: “Ai đồng ư nà mắt bác Hồ có bốn đồng tử th́ dơ tay nên?” Cả pḥng họp đều giơ tay lên. Anh lái lợn bèn tuyên bố: “Tất cả đồng bào đă đồng ư nà mắt bác Hồ có bốn đồng tử, vậy tôi tuyên bố nà từ nay mắt bác Hồ có bốn đồng tử, ai chống nại th́ nà Việt gian phản động”.

Tôi kể truyện này cho anh bạn Paris nghe. Anh ta nói oang oang trong điện thoại: “Toa trông ảnh có giống không? Không nẽ đồng chí Nư cuả chúng ta nại nà con anh nái nợn à”

 

 

*

 

 

Về lễ ra mắt của đảng Việt Tân, bạn bè hỏi tôi “Tại sao đảng Việt Tân không ra mắt taị Paris, mà ra mắt ở Đức.?”

Tôi nghĩ: nên hỏi: “Tại sao Đảng Việt Tân đă không dám ra mắt tại Paris?” Hỏi, tức là trả lời.

Ở Mỹ, đảng Việt Tân đă phải chui rúc ra mắt măi tận miền Bắc Seattle khỉ ho c̣ gáy. Họ không dám ra mắt tại Cali, nơi được coi là thủ đô Người Việt Tỵ Na.n. Tại Cali, năm 1999, Trần Trường và bọn đồng loă đă bị đồng bào ta đuổi đánh và nhổ đờm vào mặt khi trưng ảnh giặc Hồ và treo cờ nước vỏ lưụ máu mào gà tại khu Bolsa.

Bọn đồng loă trong vụ Trần Trường năm 1999 là ai? Xin thưa: mặt trận Hoàng Cơ Minh, nay đổi căn cước là đảng Việt Tân.

 

 

30 THÁNG TƯ, NGÀY QUỐC HẬN

 

 

Ngày 30/4/1975, khi vào chiếm miền Nam Việt Cộng đă xử sự như một đoàn Hung Nô trên đất đi.ch. Cực kỳ tàn bạo, cực kỳ đểu cáng. Hàng triệu người dân miền Nam đă phải liều chết ra đi, trên những con thuyền mong manh, làm mồi cho băo táp, làm mồi cho cướp biển, làm mố cho cá biển. Theo lời cựu tổng thống Nixon tháng 4 năm 1985 (ngày kỷ niệm biến cố 1975) th́ cứ 3 người Việt Nam ra đi, có một ngừơi chết. Người đó có thể là người già cả, hoặc trẻ thơ.

Ngày 30/4/1975, khi vào chiếm miền Nam, Việt Cộng đă xử sự như môt đoàn Hung Nô trên đất đi.ch. Cực kỳ sắt máu, cực kỳ vô nhân đa.o. Hàng trằm ngàn công cán chính, anh em quốc gia, và anh em chiến sĩ QLVNCH bị bắt, bị tra tấn, bị đánh đập, bị giam trong những trại cải tạo khủng khiếp nhất và phải lao động nơi rừng thiêng nước đô.c. Cựu nghị sĩ Trần Trung Dung, và cựu nghị sĩ Thái Lăng Nghiêm có kể cho tôi nghe những đối xử vô cùng ác độc của Việt Cộng đối với anh em Quốc Gia “cải tạo”z, nhất là anh em cựu chiến sĩ QLVNCH. Bao nhiêu người đă chết mất xác, chết tức tưởi, không đuợc nh́n mặt vợ con lần cuối!

 

 

Ngày 30/41975 là ngày tang tóc cho nhân dân miền Nam. Cha mất con, vợ mất chồng, con mất cha mẹ.

Đó là ngày của hận thù. Hận thù mà bọn Việt Cộng đă gây ra cho nhân dân Miền Nam. Và gây ra cho cả nhân dân miền Bắc. Bởi v́: miền Nam không c̣n nữa, quân đội miền Nam không c̣n nữa, Việt Cộng được rảnh tay xiết chặt thêm gông cùm sắt máu trên thân xác yếu gầy nhân dân miền Bắc. Nhân dân miền Bắc đă tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn. Và đă đói rách, lại càng đói rách hơn. Cựu thủ tướng Nguyễn Văn Lộc có kể cho tôi nghe: ngừơi dân miền Bắc đói khổ ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Hôm ấy một ngày đông lạnh buốt ruột, hàn thử biểu chỉ 18 độ, ông đi lao động trên rừng già. Trên đường ông trông thấy những phụ nữ áo rách, phong phanh, quần rách xắn ngang gối, và đi chân đất. Đứa con nhỏ da bọc xương lũn chũn đi sau mẹ, ở truồng, mặc áo rách, cũng đi chân đất.

Ngày 30/4/1975 sẽ sống măi trong tiềm thức dân tộc cũng như với lịch sử Việt Nam. Đó là NGÀY QUỐC HẬN.

Nay đảng Việt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh gọi ngày đó là Ngày Tự Do. Bị Người Việt Tỵ Nạn vạch mặt, họ đổi giọng, gọi là Ngày Tranh Đấu Cho Tự Do.

Chúng ta đă nh́n thấy họ mưu tính ǵ rồi. Ngày hôm đó, họ sẽ manh động, xâm nhập vào hàng ngũ biểu t́nh của chúng ta, để-tôi xin mượn lời của tên chó đẻ Hồ Chí Minh ngày xưa- để “lưà dối dư luận và tán loạn tranh đấu khắp nơi. Đó là cái kế mượn danh quần chúng mà phá tranh đấu quần chúng”

Đúng là một lũ cải lương-tôi lại xin mượn lối hành văn của tên chó đẻ Hồ Chí Minh ngày xưa–“một lũ tay sai Việt Cộng giả bộ xăng xe phản đối Việt Cộng là chủ cuả chúng nó, để cướp ảnh hưởng cuả quần chúng, nhằm củng cố nền thống trị của bạo quyền trong nước”

 

 

TỘI ÁC CÓ TỔ CHỨC (organized crime)

 

 

Thập niên 1990, một hồ sơ xuất hiện, nói là của cơ quan FBI về tội ác của một Tội Ác Có Tổ Chức (Organizec Crime). Buôn lậu xi kè ma tuư, buôn lậu gái vị thành niên, tổ chức những ổ gái măi dâm, mang khí giới bất hợp pháp, phá rối an ninh Người Việt Tỵ Nạn tại Mỹ, theo sách lược của bạo quyền Việt Cô.ng. Nhiều bạn của tôi đă được đọc hồ sơ đó.

Việt Cộng hiện có nhu cầu bức thiết phải tóm thâu Người Việt Tỵ Nạn vào một mối, để rảnh tay đàn áp đồng bào trong nước. Nghị Quyết 36-NQ/TU ngày 26/3/2004 của Việt Cộng nằm trong nhu cầu và sách lược đó.

Phải chăng sự công khai hoá đảng Viêt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh, cũng như những manh động mà bọn này dành cho ngày Quốc Hận sắp tới nằm trong nhu cầu và sách lược nói trên?

Chúng ta, Người Việt Tỵ Nạn , với tư cách công dân Mỹ, có quyền viết thư cho chính quyền Tổng Thống Bush, để đặt vấn đề và ngăn chặn tội ác có thể xẩy ra. Chẳng những chúng ta có quyền, mà có bổn phận.

 

 

THAY CHO LỜI KẾT

 

 

Tuổi đời bạc phơ rũ trên trang giấy trắng phau. Và những giọt lệ không mầu.

Đêm nay tôi viết, v́ mặc cảm tội lỗi. Tôi viết để những thế hệ sau này khỏi trách tôi hèn, cái hèn của một kẻ nhờ sống trong chế độ của Người Quốc Gia mà có được chút học vấn.

Tôi viết, để có thể ngẩng mặt lên nh́n các anh em cựu chiến sĩ QLVNCH đó đây trên đất Mỹ, có người đă để lại một phần thân thể trên chiến trường Miền Nam.

Tôi viết để không hổ thẹn với anh linh các chiến sĩ đă hy sinh v́ đại nghĩa dân tộc, trong đó có những ngưới lính của tôi tại Mạo Khê, Đông Triều.

Trước mặt tôi là tấm ảnh cũ kỹ của những Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Trần Văn Nhật, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn. Những vị anh hùng của QLVNCH, và của dân tộc Việt Nam.

 

 

Houston 28/3/2005

 

Ngày 30/41975 là ngày tang tóc cho nhân dân miền Nam. Cha mất con, vợ mất chồng, con mất cha mẹ.

Đó là ngày của hận thù. Hận thù mà bọn Việt Cộng đă gây ra cho nhân dân Miền Nam. Và gây ra cho cả nhân dân miền Bắc. Bởi v́: miền Nam không c̣n nữa, quân đội miền Nam không c̣n nữa, Việt Cộng được rảnh tay xiết chặt thêm gông cùm sắt máu trên thân xác yếu gầy nhân dân miền Bắc. Nhân dân miền Bắc đă tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn. Và đă đói rách, lại càng đói rách hơn. Cựu thủ tướng Nguyễn Văn Lộc có kể cho tôi nghe: ngừơi dân miền Bắc đói khổ ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Hôm ấy một ngày đông lạnh buốt ruột, hàn thử biểu chỉ 18 độ, ông đi lao động trên rừng già. Trên đường ông trông thấy những phụ nữ áo rách, phong phanh, quần rách xắn ngang gối, và đi chân đất. Đứa con nhỏ da bọc xương lũn chũn đi sau mẹ, ở truồng, mặc áo rách, cũng đi chân đất.

Ngày 30/4/1975 sẽ sống măi trong tiềm thức dân tộc cũng như với lịch sử Việt Nam.

Đó là NGÀY QUÓC HẬN