Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

 

THƯ NGỎ GỞI ÔNG NGUYỄN HOÀNG THĂNG

 

 

 

 

 

ATLANTA, Ngày 03 tháng 01 năm 2009

 

Kính gởi : Ông Nguyễn hoàng Thăng.

 

Tôi xin phúc đáp thư đề ngày 29 tháng 12 năm 2008 của ông đă gởi cho tôi.

Tôi Thái quang Ty, Nguyên Giám Sát Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Georgia.

Xin báo tin ông rơ : Tôi hiện đang giữ toàn bộ hồ sơ Thương Phế Binh QL/VNCH và một số vật dụng của Khu Hội CTNCTVN/GA.

Tôi sẽ bàn giao số hồ sơ và vật dụng nầy lại cho  Tân Ban Chấp Hành của Khu Hội do Đại Hội tập thể CTNCTVN/GA chính thức bầu ra.

Riêng cá nhân ông Nguyễn hoàng Thăng, v́ có tiền tích  bất xứng như: thâm lạm 3,470.00 USD tiền Thương Phế Binh – và gần 2,000.00 USD tiền làm báo do anh em Cựu Tù Nhân đóng góp để hổ trợ xây dựng cho tờ báo ( Nguyệt san Tự Do ), Chưa kể số tiền mắc nợ nhà hàng Happy Valley 1400.00 USD đă 2 năm rồi chưa trả. Ông Thoại chủ nhà hàng đă nhiều lần nhờ chúng tôi hỏi giúp. Ngoài ra ông Thăng c̣n gây xáo trộn và làm tan ră khu hội trong hơn hai năm qua không có hoạt động.

 

C̣n cái gọi là cuộc bầu cử chiều ngày 26 tháng 10 năm 2008 vừa qua đưa Nguyễn xuân Vinh lên làm chủ tịch Khu hội là một tṛ hề bịp bợm, lừa gạt anh em, hoàn toàn bất hợp lệ và bất hợp pháp v́:

 

Thứ nhất : Nguyễn xuân Vinh đă tiếm danh chức vụ chủ tịch Khu Hội CTNCTVN/GA, kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2008 ( giấy phép số K 110312 ngày 14 – 4 – 2008, bản phô tô đính kèm ) Nguyễn xuân Vinh đă tự động đăng kư với chính quyền tiểu bang GA tự xưng đương sự là chủ tịch Khu hội CTNCTVN/GA. Kể từ ngày 14 – 4 – 2008 trong lúc Ban chấp hành cũ chưa hết nhiệm kỳ và chưa có bầu cử lại là bất hợp pháp.

 

Thứ 2 : Nguyễn hoàng Thăng  vừa là chủ tịch Khu Hội vừa là trưởng ban bầu cử Ban Chấp Hành Khu Hội  là bất hợp lệ.

 

Thứ 3 : Cái gọi là cuộc bầu cử chiều ngày 26 – 10 – 2008 tại quán ăn Thanh Thanh, thực chất là một cuộc nhậu nhẹt của một nhóm người, trong đó chỉ có khoảng 14 người là cựu tù nhân chính trị, số c̣n lại là vợ con thân nhân không phải là cựu tù nhân chính trị. Như vậy 14 người nầy không đủ túc số tối thiểu để bầu cử, nên không thể đại diện cho tập thể hơn 400 hội viên CTNCT tại tiểu bang Georgia.

 

Thứ 4 : Nguyễn xuân Vinh trước đây đă có những hành vi bất hảo với những lời lẻ thô tục đăng trên báo Việt Times để bôi nhọ các Tôn giáo, các Hội đoàn và Cộng Đồng gây ô nhiễm văn hóa, nên hầu hết Đồng Hương Việt Nam tại Georgia đều lên án phỉ nhổ khinh bỉ và xa lánh.

Gần đây vào ngày 14 – 4 – 2008 Nguyễn xuân Vinh c̣n lừa đảo tiếm danh chức vụ chủ tịch Khu hội CTNCTVN/GA (  Với bằng chứng nêu trên ). Như vậy Nguyễn xuân Vinh đă không có đủ tư cách của một người b́nh thường th́ làm sao có đủ tư cách để làm chủ tịch một hội đoàn.

 

V́ những lư do nêu trên. Nếu tôi giao những hồ sơ và vật dụng của Khu hội CTN cho Nguyễn hoàng Thăng và Nguyễn xuân Vinh th́ sẽ bị mất như số tiền Thương Phế Binh và tiền làm báo đă bị mất.

Tôi sẽ giao số hồ sơ và vật dụng nầy lại cho Tân Ban Chấp Hành Khu Hội do Đại Hội Tập Thể Cựu Tù Nhân Chính Trị VN/ GA chính thức bầu ra.

 

***  Ngoài ra trong khoảng thời gian Nguyễn hoàng Thăng lên làm chủ tịch Khu Hội, xem như Khu Hội đă bị tê liệt không hoạt động ǵ được, v́ sau vụ gây quỷ để giúp đở TPB/VNCH ngày 28 – 4 - 2007. Nguyễn hoàng Thăng đă quỵt 3,470.00 USD của Hội mà không gởi về cho anh em TPBVNCH..

Thế mà tôi, với tư cách là người quản lư hồ sơ Thương Phế Binh, tôi vẫn liên lạc được với các nơi có thẩm quyền và họ đă giúp đỡ  153 hồ sơ ( mỗi hồ sơ 50 USD và 100 USD ): Như Khu hội ở TP Worcester Tháng 9 năm 2007 ( 31 hồ sơ. ) – Ở TP Stockton Bắc cali Tháng 12  năm 2007 ( 52 hồ sơ ) - Ở TP Worcester Tháng 8 năm 2008 (34 hồ sơ ) – Bà Hạnh Nhân năm 2008 vừa qua tôi gởi ( 36 hồ sơ ). Những nơi này họ đă gởi tiền về giúp cho anh em TPB xong  và đă có biên lai gởi về hồi báo cho chúng tôi./.

 

 

 

 Kính thư Thái quang Ty

 

 

 

* Bản sao kính gởi:

Ô. Nguyễn trung Châu

Chủ tịch Tổng Hội CTNCTVN                                                

 “Để kính tường “

Đồng kính gởi :

Các Báo Việt ngữ tại Atlanta

“ Kính nhờ đăng tải để rộng đường                                                

dư luận. “

  Trang Chủ .  Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1 . Tinh Hoa***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám