Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

MINH THỊ

 

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời.

 

 

 

độc hành

 

 

 

 

 

Nghe như sét nổ tung trời đất 

Nát vụn càn khôn 

Vỡ vụn đời

 

Ta quẫn 

Ta điên 

Ta phẫn hận 

Khốn cùng tận tuyệt 

Việt Nam ơi

 

Dường như chí khí cơ hồ cạn 

Rưng rưng huyết lệ khóc thương đời. 

 

 

than ôi 

ta sống mà như chết 

chửa xuống diêm đ́nh đă hóa ma 

huyệt mộ đỉnh trời 

nghe nước mất

 

c̣n đâu 

bếp lửa ấm quê nhà

 

từ nay là tắt niềm mơ ước. 

vất vưởng dương gian 

một kiếp tù

 

Thân ta hóa đá 

Tâm tràn hận 

Hận trời 

hận đất 

hận ngh́n thu  

 

Quốc thù chất ngất 

không phương rửa 

ta vẫn nằm đây 

huyệt mộ tù

 

đêm đă cực đen 

đen cùng tận 

hy vọng trơ cành 

xương khốc khô

 

nghe như thiên địa 

cùng ta khóc 

huyết lệ tràn tim 

ướt đáy mồ

 

...........

 

 

 

Kim Âu

 

30-4-1975

 

  Trang Chủ . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Mục Lục . ***