Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

 

Ứng cử viên tổng thống John McCain và Kim Âu Hà văn Sơn,

 

 

 

 

ĐI DƯỚI BÓNG CỜ

 

 

 

Ta đi giữa hàng hàng cao ốc.

Nắng trải vàng ba sọc đỏ.

Cờ bay!

Trọn kiếp phù sinh

Vẫn đợi một ngày.

Cờ Tổ Quốc!

Tung bay trên cố quốc.

 

***

 

Không chấp nhận lá cờ bạo ngược.

Ánh sao mờ trên nền máu toàn dân

 

***

 

Chân bước đi theo nhịp trống hành quân

Khắc khoải nhớ

Sa trường thơm khói súng

Cờ Chính Nghĩa vẫy vùng trong lửa đạn

Cờ tung bay, lớp lớp quân lên

Bao anh hùng

Bao tử sĩ không tên

Đă ngă xuống xây nên giềng mối Việt

 

***

 

Chân vẫn bước

Hồn mơ ngày quyết liệt

Phá cùm gông

Tồ Quốc hồi sinh...

 

***

 

Trên đất khách

Nghe ḷng ḿnh tha thiết

Bùi ngùi đi dưới

Bóng cờ bay!

 

Kim Âu

Veterans Day 11-11-2000

 

MINH THỊ

 

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời.

  Trang Chủ . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Mục Lục . ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn