Trang Chủ .Kim Âu. Video .Lưu Trữ. Báo Chí .Tác Gỉa. Kẻ Sĩ .Chân Thiện Mỹ. Groups .Chính Nghĩa. Vấn Đề .Forum. Da Lat .Thư Quán. Tinh Hoa .Tác Phẩm. Dịch Thuật .Tự Điển. Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hng Ngàn Người Tham D Biu T́nh

trước Toà Lănh S CSVN Houston

 

 

            Sáng th Năm 25/3/2010, k nim 35 năm ngày Min Trung tht th, dù là ngày làm vic trong tun, nhưng đáp li kêu gi ca Ch Tch Cng Đng Người Vit Quc Gia và y Ban Phi Hp Đu Tranh Chính Tr đă có trên 1,000 người tham d cuc biu t́nh rm r vi rng c Vàng ba sc đ và c Hp Chng Quc đng cht hai bên l đường Sage góc 5251 Westheimer bên cnh Galleria Mall đ phn đi s hin din ca Toà Tng Lănh S CSVN (Vietnam Consular Section) và tên Tng lănh s Lê Dũng (cu phát ngôn viên B Ngoi Giao CSVN) cùng đám nhân viên ca tp đoàn Cng sn trên thành ph này.

 

            Tt c mi người hin din đă cùng hô to "đ đo Cng Sn" hay là "Vit Cng go home" hoc là "không cn Toà Lănh S CS nơi đây", "hăy v lo cho dân đi" "đ đo bn bán nước hi dân" v.v... và v.v...

 

            Đng gia đường có nhiu cnh sát lưu thông, có c cnh sát ci nga, đi dc hai bên l đường đ canh chng an ninh trong khu vc có biu t́nh, không nhân viên công lc nào làm khó d đoàn biu t́nh, v́ đoàn biu t́nh đă t giác gi trt t nên sut cuc biu t́nh t 10 gi sáng đến 1 gi trưa đă không có chuyn ǵ đáng tiếc xy ra.

 

            Vào lúc 9 gi rưỡi khá đông đo đng hương đă đến t nhiu vùng ca thành ph Houston hp cùng phái đoàn biu t́nh đến t Dallas và ht Tarrant.

 

            Đoàn biu t́nh có già có tr, có nam có n, đa s đu phi đi làm nhưng xin ngh mt ngày đ tham d cuc biu t́nh ngày hôm nay. Cũng có nhiu c ông chng gy tham d cuc biu t́nh này nói lên lp trường dt khoát không chp nhn CS ca h. Đc bit là mt c bà 97 tui ngi xe lăn đă không qun ngi thi tiết c̣n lnh lo đă đến tham d cuc biu t́nh chng toà TLS Vit cng và mun xem mt đám Vit Gian tham tin, quên liêm sĩ lén lút đến tham d.

 

            Ngh vin thành ph Al Hoàng, District F thành ph Houston cũng hin din vi tư cách cá nhân, ông phát biu như sau: "Ngày hôm nay CSVN lén lút m ca Tng Lănh S Quán ch không phi là khai trương (khánh thành). Khi nói khai trương mt cơ s ln hay nh ǵ người ta cũng phi gi thip mi hay thông báo trước mt thi gian. Đng này h không h thông báo hay mi bên Hi Đng Thành Ph đến cùng h ct băng khánh thành, thm chí h cũng không thông báo tin vui ca h trên các cơ quan truyn thông... Nói tóm li h không dám làm ǵ hết, ch âm thm lén lút m ca làm vic... Ch chng l Toà Tng Lănh S ca h có mt nơi này mà im ĺm t ngày này qua ngày khác... Đây không phi là Toà Tng Lănh S mà ch là mt cái ti ác! Tôi hin din nơi đây vi tư cách cá nhân cùng sát cánh vi đng hương đ bày t thái đ không chp nhn Toà Tng Lănh S CSVN".

 

            V phía Hi Đng Đi Din Cng Đng Người Vit Quc Gia Houston & Vùng Ph Cn, ông Phan Như Hc, Ch Tch đă ra thông cáo báo chí v vic CSVN m Tng Lănh S Quán cách chui rúc ti đa đim 5251 Westheimer góc đường Sage, Houston, Texas vào ngày th Năm 25/3/2010 như sau:

 

            "Tháng 8 năm 2009, B Ngoi Giao CSVN, t Hà Ni công khai loan tin h s chính thc m Toà Tng Lănh S CSVN ti Houston, tr nht là cui tháng 9 năm 2009. Lp tc h b nhng người Vit t nn Cng Sn khp nơi trên thế gii, đc bit ti Houston, t chc nhng bui biu dương lc lượng phn đi và h đă nhc nhă không dám ló đu ra trong nhiu tháng qua. H đă b nhiu người M trong chính quyn đa phương gi ma mai là "go in hiding"

 

            "Toà Tng Lănh S là b mt ca mt nhà nước ti mt đa phương ca mt quc gia khác nên mt khi chính thc khánh thành phi có nhng th tc ngai giao xng hp, nếu không, đây ch là mt s khai trương chui rúc. Hoa Kỳ, mt chuyn quan trng như vy phi gi thip mi trước ti thiu 30 ngày đến chính quyn các cp, đc bit là B Ngoi Giao, Hi Đng Thành Ph, các cơ quan truyn thông báo chí, cũng như thông báo rng răi đến các cư dân, nht là cng đng mà Toà Tng Lănh S mun giao dch. Cng Sn Vit Nam đă không dám công khai mic hính quyn các cp cũng như các cơ quan truyn thông, không có B Trung Ngoi Giao hay chí ít là Th Trưởng Ngoi Giao đến tham d, cũng như không có s hin din ca Th Trưởng Hi Đng Thánh Ph đến ct băng khánh thành, th́ vic khai trương như thế càng nói lên tư cách hèn h và mt ḷng dân ca nhà nước CSVN đang đc quyn cai tr. H nhc nhă đến ni không dám tuyên b khánh thành Toà Tng Lănh S trên các cơ quan truyn thông báo chí ca h trong nước như h đă tng làm trước đây vào tháng 8 năm 2009!

 

            "Du CSVN Toà Tng Lănh S m ca làm vic cách lén lút, Cng Đng Người Vit Quc Gia Houston & Ph Cn mnh m ym tr cho y Ban Đu Tranh Chính Tr t chc nhiu cuc biu t́nh ngày đêm trước Tng Lănh S Quán vi hai mc tiêu chính:

 

            1. Vch trn ti ác CSVN và s hèn h lén lút m ca ca chúng cho nhng người dân bn x.

 

            2. Nhn din nhng ai đi đến thường xuyên nơi này ngơ hu biết ai đng v chiến tuyến người Quc Gia và ai đng v phe Cng sn.

 

            "Cng Đng xác nhn biu t́nh chng CSVN không có nghĩa là công nhn s khai trương chính thc ca h, mà ch là bày t không chp nhn s hin din ca CSVN dưới bt kỳ h́nh thc nào, du là công khai hay lén lút m ca làm vic. Vi lp trường này, Cng Đng kêu gi toàn dân Vit t nn CSVN khp nơi trên thế gii, nht là ti Texas và đc bit là Houston, hăy đến biu t́nh đông đăo trước Tng Lănh S Quán CSVN vào ngày th Năm 25/3/2010. Kính mong quư v ghi danh vi y Ban Đu Tranh Chính Tr đ thay phiên nhau ngày đêm biu t́nh trước hang ti ác, đng bao gi đ cho chúng rnh tay rnh trí, v́ mt khi chúng rnh tay rnh trí th́ chúng lin t́m cách quy phá đâm tht gy phân hoá Cng Đng chúng ta.

 

            "Kính mong quư đng hương t nn Cng sn, mi người mt bàn tay đ chúng ta tranh đu giúp cho Quê Hương sm có ngày T Do và Dân Ch tht s."

 

            Ông Trương Như Phùng đng Trưởng y Ban Phi Hp Đu Tranh Chính Tr cũng là Trưỏng Ban T Chc cuc biu t́nh hôm nay đă kêu gi đng bào đi biu tht đông: "... 35 năm qua, cng đng người Vit t nn CSVN đă sng an b́nh, cùng nhau xây dng đi sng mi trong t do ti thành ph Houston. Ngày hôm nay, cái chế đ mà chúng ta phi trn chy ra khi quê Cha đt T đi t́m t do vi cái giá là nhiu người trong chúng ta đă mt v, mt con, mt bn bè trong bin c hay trong rng sâu, nhiu ph n là thân nhân, bn bè, con cái đă b cướp bin hành h hăm hiếp trên con đường t́m t do... Nay bn CSVN chính thc khai trương lănh s quán ca chúng ti Houston, chúng ta đưong nhiên phi biu t́nh chng đi đ t cáo cùng chính quyn và nhân dân Hoa Kỳ cùng nhân dân khp thế gii v nhng ti ác ca CSVN."

 

            Mt ph n tên Vân mnh m phát biu khi được hi cm tưởng v cuc biu t́nh. Ch nói: " trong nước h cm cn đ th, nói ra là b b tù. đây được t do ti sao chúng ta không ct tiếng nói phn đi bn chúng giùm cho đng bào. Hôm nay tim Nail ca tôi rt đông khách, nhưng tôi đóng ca đ tham gia biu t́nh...". Ch Vân t ḿnh may c vàng ba sc đ gn sn vào cây và mang theo đi biu t́nh. Ch cũng có cây dù màu vàng ba sc đ nói là ca "phong trào Hưng Ca" phong trào này s v Houston tham d L Quc Hn 30/4 .

 

            Vào lúc 10 gi rưỡi ông Trn Minh Tâm (Ch Bút Đp Magazine) và ông nhà báo th thao Trnh Du trong Ban T Chc cuc biu t́nh đă vào thng văn pḥng ca Lănh S Quán đt trong toà building cao 11 tng đ t́m hiu thêm v bui l khánh thành tng lănh s quán này. Văn pḥng "Vietnam Consular Section" ca h lúc đu tm đt tng lu th ba (Suite 370) nay đă di lên tng 11 tut trên sân thượng k t ngày 23-3-2010 đ được yên thân, mun lên tng 11 phi dùng thêm mt thang khác t tng th 10! Như ban T chc cuc biu t́nh t́m hiu được vào gi chót th́ c nhóm ch mi, khách tham d l khánh thành khi biết được tin đoàn biu t́nh ca đng hương t nn cng sn s đến hin trường lúc 10:00 AM nên chúng đă đóng ca lănh s quán sm, chun qua bên Westin Oaks Hotel trong Galleria Mall đ hi hp ăn mng "chui" bên kia đường. Ông Trnh Du đă g ca, đp ca m m mà chng có cán b nhà nước Xă Hi Ch Nghĩa nào ra m ca (dù trước ca có gn bng ghi rơ gi làm vic t th Hai đến th Sáu, (9:30 am - 12:30 pm / 1:30 pm - 5:30 pm) và cũng chng có dán Note cáo li, mi d tic ch khác... ǵ c. Trong lúc đó, ha sĩ Phm Thông (Ch Nhim Tp chí Con Ong TX), ông Nguyn Gia Bo cùng ông Trương Như Phùng đă t́m được nơi ăn tic lén lút ca đám CSVN và Vit gian bên Westin Oaks Hotel, lu 2, nhưng đă b nhân viên an ninh mi ra, đ̣i tch thu máy nh v́ không có thip mi!

 

 T 11 gi sáng đến 12 gi trưa, đoàn biu t́nh đă tp trung, dàn trn trước Galleria I đ biu dương lc lung, gây s chú ư ca dân bn x lái xe qua đường, khiến băi đu xe ca Mall này vng que khách đi shopping (li ca ban giám đc hotel cho đám Vm mướn ballroom bên trong hi các businesses bên trong mall, ch không phi do cng đng người M gc Vit!) sau đó đoàn biu t́nh kéo tr v trước building nơi đt văn pḥng Lănh S Quán, ti nơi đây sau phn phát biu cm tưởng ca ông Phan Như Hc, Đng Quc Vit, Nguyn Văn Nam... là tiết mc xé, đp c đ sao vàng ca CSVN, Cháu bé 5 tui thuc thế h thế Ba ca cng đng t nn đă vui thích khi có dp đp chân lên lá c đ khát máu này. Người viết nhn thy khí thế đu tranh ca đoàn biu t́nh rt cao, s tham d ca gii truyn thông Vit ng khá nhiu, ban t chc đă c công "đánh trng thi kèn' trên các din đàn internet trong cng đng t nn khp thế gii, qua tn bên châu Úc (din đàn Ph Nng) kêu gi đoàn hương tham d rt tích cc. Nhưng có l "tiếng chuông" ca ban t chc chưa vang rn đến tn tai các cơ quan truyn thông Anh ng ti đa phương nên thy vng bóng các cơ quan truyn thông bn x này đến làm phóng s đ giúp đưa tiếng nói đy chính nghĩa ca cng Đng Người M gc Vit ti Houston nói riêng, hi ngoi nói chung vào ḍng chính, đ cho dân chúng Hoa Kỳ và Uncle Sam biết được nguyn vng đu tranh cho mt Vit nam t do ca cng đng chúng ta và quyết tâm phn đi s hin din ca lănh s quán CSVN trong thành ph Houston nơi tp trung đông đo người M gc Vit, mt Tp Th T Nn cng sn đă hin din ti x s t do này 35 năm qua (không phi vn là nhng Vit Kiu "khúc rut ngàn dm" như Vit Cng gán cho và đám Vit Gian nhc nhă vui v chp nhn được gi khi đi v nước tham quan).

 

 Lúc 1 gi trưa, Ban T Chc tuyên b tan hàng và mi đng bào chun b tham d đông đo trong nhng ngày đu tranh sp ti, gn nht là trong Bui Tic Gây Qu t chc Ngày Quc Hn 30-4-2010 ti Ocean Palace Restaurant vào Ch nht 04-4-10; cuc Biu Dương Khí Thế Chng Cng trong L Tưởng Nim Ngày Quc Hn 30-4 ln th 35 vào ngày Ch Nht 25-4-2010 ti khuôn viên HongKong City Mall và cuc Biu T́nh Vĩ Đi vào ngày L Quc Hn, th Sáu 30/4/2010, trước Tng Lănh S quán ca Cng sn Vit Nam nay đă công khai hot đng, ngang nhiên thách thc Cng đng t nn cng sn ca chúng ta ti Houston Texas.

 

Phóng viên ĐP Magazine ghi nhn & tường thut

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: