MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH  KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH . DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH  CHỨ KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

֎ 03-2017 ֎ 04-2017 ֎ 05-2017

֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  v LawNews

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch v Hill

v  MediaFactCheck v Infowar  TownHall

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm  Foreign Policy

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v Fair

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of American Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v Infowar v Open Culture

v Syndicate v Capital Research v Russia News

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

 2017: SỰ CHẤM DỨT

TRẬT TỰ THẾ GIỚI TỰ DO?

 

Biên tập bởi Alain Guidetti -Kim Âu phỏng dịch

-19 tháng 1 năm 2017- June 17/2017

Phản ứng của vô số người đối với thắng lợi gọi là bất ngờ của Donald Trump trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, vào ngày 8 tháng 11 năm 2016, có ít nhất một điểm chung: những rủi ro đặt ra cho trật tự tự do toàn cầu của một vị tổng thống sắp tới mà chủ nghĩa bảo hộ và những quan điểm ly khai sẽ định h́nh quan hệ quốc tế năm tới.

Trật tự tự do, được phát triển và duy tŕ bởi Mỹ qua ba thế hệ, được củng cố bởi một loạt các giá trị (dân chủ, thị trường tự do) và các thể chế (UN, WTO, vv), dường như hứa hẹn sẽ nhanh chóng tan ră dưới cuộc tấn công cách mạng dân chủ- Một tổng thống Mỹ đă hứa "Mỹ đầu tiên" để thay thế "lănh đạo Mỹ".

Những tiếng nói nổi tiếng nhất đă lên sân khấu để tố cáo một vụ vỡ nợ lịch sử, theo Francis Fukuyama, tác giả của cuốn sách "Sự kết thúc của lịch sử" , gọi là "một thời điểm sâu sắc như sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989" và Robert Kagan, Tác giả của  "The World America Made" , mô tả như là "một sự phá vỡ quyết định" mang lại "Hoa Kỳ, cho đến bây giờ, ra khỏi thế giới kinh doanh theo thứ tự". Ian Bremmer , người đứng đầu Tập đoàn Eurasia, đă đưa ra những kết luận không rơ ràng: "kỷ nguyên của sự lănh đạo của Mỹ đă qua (...) Hoa Kỳ đă trở thành một nguồn bất ổn quốc tế lớn nhất". Về phần ḿnh, Financial Times đă viết trong một bài báo rằng cuộc bầu cử của ông Trump không phản ánh lời hứa "Make American Great Again", mà là "một dấu hiệu khủng khiếp của sự suy đồi và suy thoái quốc gia".

Bên cạnh các siêu văn bản này, hầu hết các nhà phân tích đều nhấn mạnh đến những nguy cơ mà ông Trump đă tuyên bố nhằm phá vỡ hoặc bỏ qua các hiệp định và thể chế quốc tế nhằm duy tŕ thương mại trong một thế giới toàn cầu hóa, một thế giới trong đó các công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ có nhiều lợi ích và vô số công ăn việc làm đang bị đe dọa, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Họ dự đoán rất ít cơ hội sống sót cho một trật tự quốc tế về các thể chế chia sẻ và những thực tiễn chung mà sẽ bị tước quyền lănh đạo bởi một tổng thống Mỹ tuyên bố hiểu và bảo vệ lợi ích của Mỹ một cách đơn phương thay v́ phổ quát.

Đặc biệt, họ cảnh báo chống lại các mối đe dọa đối với WTO, Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ và Hợp tác xuyên Thái B́nh Dương (đă và đang triển khai); Việc từ chối biến đổi khí hậu và lời thề sẽ rút khỏi Mỹ khỏi Hiệp định Paris; Sự lăng mạ của các tổ chức quốc tế và nói chung của tất cả các cuộc đàm phán dựa trên sự đồng thuận. Trong lĩnh vực an ninh, họ lên án mối đe dọa phá hủy thỏa thuận hạt nhân của Iran và tố cáo hệ thống liên minh an ninh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, bao gồm NATO. Họ nhấn mạnh phản ứng câm lặng của hầu hết các đối tác Hoa Kỳ, ở châu Âu và Đông Á, đối với những cam kết quân sự của Hoa Kỳ đối với các đồng minh của họ, trước áp lực ngày càng quyết đoán gia tăng từ một cường quốc, Trung Quốc và một sức mạnh suy yếu, Nga.

Những tiếng nói phê phán này bày tỏ sự thất vọng trước sự trượt dốc nhanh chóng của các xă hội Mỹ và phương Tây đối với các chủ nghĩa dân tộc dân tộc và dân tộc, như đă được Brexit tŕnh bày, cuộc bầu cử Donald Trump và sự nổi lên của "thế lực cánh  hữu" ở Mỹ, sự gia tăng của Mặt trận Quốc gia Dưới sự quản lư của Marine Le Pen ở Pháp, và những tiến triển tương tự liên quan đến những phong trào cực hữu và các đảng phái cực đoan ở nhiều nước châu Âu, bao gồm Áo, Hungary và Ba Lan. Nhưng họ cũng cay đắng thừa nhận rằng sự chuyển đổi triệt để này của cảnh quan chính trị nổi lên như là kết quả của sự thất bại trắng trợn của các nhà lănh đạo trong việc đáp ứng những mối quan tâm ngày càng gia tăng ở các nước phương Tây về bất b́nh đẳng, bất trắc kinh tế và mất sắc tính được tăng cường bởi toàn cầu hoá. Sự thiếu hiểu biết về những mối quan tâm hợp pháp của các bộ phận lớn của xă hội phương Tây đă tạo ra những hạt giống của sự bất măn,

Để tương đối hóa những than thở về sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy và sự trỗi dậy của trật tự tự do, mọi thứ phải được đặt trong bối cảnh. Trật tự thế giới không c̣n là mô h́nh mà chúng ta tuyên bố. Được rèn luyện sau Thế Chiến II và phổ cập sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nó đă bị một loạt các cú đánh. Để trích dẫn gần đây nhất: cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đă đặt câu hỏi nghiêm túc về sự thành công của trật tự tài chính và kinh tế phương Tây (gọi là sự đồng thuận Washington) với sự thất bại của cuộc chiến tại Iraq, sự đổ vỡ của Trung Đông; Gia tăng sự bất ổn ở Đông Á và sự sát nhập quân sự của Crimea.

Tóm lại, hệ thống quốc tế đă bị rung chuyển đến mức mà chúng ta phải đối mặt, trích dẫn Ian Bremmer, "thế giới rối loạn" thay v́ trật tự thế giới. Điều này phản ánh cơ bản sự thay đổi về sự cân bằng quyền lực toàn cầu liên quan đến sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy yếu của Pax Americana, di sản an ninh của trật tự thế giới. Và điều này được minh chứng bằng cách tiếp cận thận trọng đối với các vấn đề quốc tế của Chính quyền Obama, thường được coi là kiềm chế, phản ánh sự miễn cưỡng chủ đạo của người Mỹ đối với can thiệp sau chiến tranh Iraq. Thật thú vị, một chính sách cấm tương tự được ủng hộ bởi ông Trump. Cả hai đều nhận ra rằng Hoa Kỳ không c̣n là phương tiện để làm cảnh sát thế giới.

Nhưng những ǵ ông Trump khuyến khích trong một cách tiếp cận đơn phương "Mỹ đầu tiên" về quan hệ quốc tế là một sự thay đổi cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Các nhà khoa học chính trị sẽ định nghĩa nó như là một tư thế cách mạng đối với trật tự thế giới, giống như chủ trương của Tổng thống Nga V. Putin, người không làm mâu thuẫn về sự ghê tởm của ông đối với một hệ thống quốc tế thống trị bởi Mỹ. Giống như ông Putin, tổng thống đắc cử nh́n nhận các mối quan hệ quốc tế thông qua lăng kính của trật tự Hobbes, được tạo thành bởi một tập hợp quyền lực được điều khiển bởi các tương tác tṛ chơi bằng không. Trong khi trật tự hiện nay đă cai trị thế giới với thành công nhiều hơn hoặc ít hơn trong những thập kỷ qua - đảm bảo đáng kể sự ḥa b́nh tương đối và sự gia tăng ngoạn mục của Trung Quốc - hệ thống quốc tế do ông Trump đưa ra (và ông 

Trung Quốc thay thế Mỹ?

Nhưng không có ǵ chắc chắn rằng trật tự thế giới toàn cầu sắp sụp đổ. Bất kể thách thức của tổng thống được bầu vào tiến tŕnh toàn cầu hóa và sự miễn cưỡng của ông trong việc tham gia một cách nghiêm túc vào các thể chế thế giới đang củng cố trật tự toàn cầu th́ nó vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Không thể trở lại thời kỳ trước toàn cầu hóa, trừ sự sụp đổ của nền kinh tế thế giới mà không ai muốn. Và chắc chắn không có ǵ xảy ra khi vào thời kỳ Chính phủ bảo hộ và toàn cầu hóa quản lư lên nắm quyền tại Washington, các nhà hoạt động khác tỏ ra quan tâm đến tính bền vững của toàn cầu hoá và trật tự kinh tế quốc tế.

Châu Âu nên là nơi đầu tiên nên để tâm trí đến việc dẫn đầu. Nhưng những điểm yếu từ những rắc rối hiện tại đến việc thiếu thống nhất về những thách thức chính và những kết quả kinh tế ảm đạm của EU khiến họ không phải là ứng cử viên chắc chắn.

Do đó, nước đầu tiên nổi lên có thể là Trung Quốc, nước đă phản ứng trước sự sụp đổ của Quan hệ đối tác xuyên Thái B́nh Dương, ban đầu là một dự án do Mỹ tài trợ và bị chỉ trích nặng nề ở Mỹ. Bắc Kinh đang tích cực quảng bá các khuôn khổ thương mại đối nghịch, đặc biệt là Đối tác Kinh tế Toàn diện Vùng (RCEP) liên kết tất cả các nền kinh tế châu Á trong một hiệp định thương mại tự do dưới sự lănh đạo của Trung Quốc. Hơn nữa, Bắc Kinh thúc đẩy dự án One Belt One Road sẽ kết nối Trung Quốc với châu Âu thông qua một loạt các cơ sở hạ tầng định h́nh sự phát triển của Âu Á và xa hơn nữa.

Trong một cử chỉ mang tính biểu trưng rất ấn tượng, Tập Cận B́nh sẽ là vị chủ tịch đầu tiên của Trung Quốc tới thăm Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm nay, để giới thiệu "vai tṛ lănh đạo có trách nhiệm" mà ông muốn chơi trong các vấn đề toàn cầu. Không rơ là đội chuyển tiếp ở Washington sẽ gửi một người nào đó đến Mecca của toàn cầu hóa. Trung Quốc đă tận dụng toàn cầu hoá trong sự nổi lên tuyệt vời của nó để tiến tới sức mạnh siêu cường. Như Joseph Nye nói, mối quan tâm của Trung Quốc không phải là bỏ qua các tổ chức đang củng cố nền toàn cầu hóa, mà là đưa chúng vào một hướng thuận lợi hơn đối với nó.

Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có sẵn sàng đi đầu trong việc quản lư các vấn đề thế giới và liệu nó có thể làm được như vậy hay không, với những trách nhiệm đáng kể. Điều này là phức tạp bởi sự mâu thuẫn của sự sẵn sàng của Hoa Kỳ rơ ràng để bỏ vị trí của người lái xe cỗ xe trật tự toàn cầu, trong khi vẫn quan tâm để duy tŕ một tư thế như là siêu cường duy nhất.

Hai yếu tố gợi lên sự thận trọng. Thứ nhất, hợp phần an ninh (các liên minh quân sự) của trật tự thế giới là điểm tranh chấp cao nhất giữa Mỹ và Trung Quốc. Không có dấu hiệu cho thấy rằng, hoặc là muốn quay trở lại trong cuộc cạnh tranh về sự ưu việt của khu vực và toàn cầu. Thứ hai, tổng thống đắc cử đă làm cho Trung Quốc trở thành mục tiêu chính của một tư thế thương mại quyết đoán, đe doạ áp đặt thuế quan rất lớn đối với các sản phẩm của Trung Quốc. 

Các nhà kinh tế đă cảnh báo chống lại một cuộc chiến tranh thương mại có thể có những ảnh hưởng to lớn đến triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Cả hai yếu tố này đều tạo ra một môi trường song phương phức tạp, ngoài những tác nhân kích thích khác như Đài Loan và Triều Tiên, có thể có tác động cực kỳ lớn đến thế giới.

Alain Guidetti là Cố vấn cao cấp tại Trung tâm Chính sách An ninh Giơ-ne-cô (GCSP) . Quan điểm thể hiện ở đây là quan điểm cá nhân của tác giả.

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: