MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record vCBO

v US GovvCongressional RecordvC-SPAN

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribune vSlate

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GlobalSecvGlobalIntelvEnergyvArchive

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max vCNSvDailyStorm vForeignPolicy

v Observe vAmerican Progress vFair vCity

v Guardian vPolitical Insider vLaw vMedia

v RamussenvWikileaksvFederalistvHistory

v The Online Books vBreibart vInterceipt

v AmFreePress vPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadio vForeignTrade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v vVatican?vCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

19 Bí Mật Và Tai Tiếng Của Cựu TT. Bill Clinton

 

 

Tuyết-Lan

 

 

Bạn thân mến,

Bạn đang bận rộn và vô cùng hào hứng theo dơi chuyện tuần lễ vừa qua, Đại Hội Đảng Dân Chủ Mỹ đă họp để đoàn kết đảng sau lưng bà Clinton nhằm đánh bại ứng cử viên Cộng Ḥa Donald Trump trong cuộc đua vào Ṭa Bạch Ốc phải không?

Cựu Tổng Thống Bill Clinton đă đọc diễn văn ca ngợi vợ ông như là một người xứng đáng nhất để làm Tổng Thống Hoa Kỳ (!). Tổng Thống Obama cũng đọc diễn văn tâng bốc bà Hillary Clinton lên tới tận trời xanh… Ai cũng biết tỏng rằng họ làm như vậy chỉ v́ quyền lợi của Đảng Dân Chủ mà thôi, chứ cựu Tổng Thống Clinton và Tổng Thống sắp về vườn Obama đă có quá nhiều tai tiếng khi tại chức, lấy đâu ra tư cách và uy tín để kêu gọi dân bầu cho đồng đảng Hillary Clinton cũng không ít tai tiếng và phạm pháp khi làm Ngoại Trưởng, cụ thể là vụ E-mails riêng và vụ Benghazie với cái chết của Đại Sứ Chris Steven và ba viên chức Mỹ khác…

Riêng cựu Tổng Thống Bill Clinton, báo Life Daily đă vạch ra 19 sự kiện bí mật và tai tiếng trong khi tại chức.

Thật vậy, nhiệm kỳ 2 của Clinton chỉ c̣n một nửa sau khi bị cáo buộc về những “x́-căng-đan” như ngoại t́nh, hối lộ và tham nhũng, dẫn đến chuyện bị đàn hặc, suưt bị truất phế ngôi Tổng Thống v́ vụ Monica Lewinsky… Dư luận về Bill Clinton đă thay đổi rất nhiều trong những năm sau khi suưt bị truất phế. Một số người vẫn ca ngợi là Clinton đă giỏi về kinh tế và hoàn thành chính sách ngoại giao, một số người khác cũng phê phán Clinton về kinh tế và ngoại giao… Việc đánh giá và xếp hạng Clinton trong hàng các Tổng Thống đă gặp nhiều tranh luận. Do đó, chúng ta cũng nên biết đến 19 sự kiện bí mật và tai tiếng của Clinton để có cơ sở đánh giá cho đúng. Sau đây là những việc làm bí mật và những vụ tai tiếng của cựu Tổng Thống Clinton.

1/- Ân Xá Cho Em Khác Mẹ

Tổng Thống Bill Clinton đă kư ân xá cho người em trai cùng cha khác mẹ với ông là Roger Clinton Jr. đang bị giam tù về tội sở hữu ma túy cocaine. Roger Clinton Jr. bị kết án và chỉ mới ở một năm trong tù. Đến ngày 20-01-2001, Bill Clinton đă kư lệnh ân xá, do đó lư lịch tội phạm của Roger Clinton cũng bị xóa đi.

2/- Những cáo buộc Về Ngoại T́nh (Extra-Marital Allegations)

Rất nhiều người Mỹ và cả thế giới đều biết về vụ ngoại t́nh nổi đ́nh nổi đám của Bill Clinton với cô thực tập viên Monica Lewinsky mà lúc đầu Bill Clinton đă chối bai bải rằng “Tôi không bao giờ có quan hệ t́nh dục với người đàn bà tên là Monica Lewinsky”, cho đến khi Monica đưa cái áo đầm mầu xanh có dính tinh trùng của Bill Clinton  cho ban giảo nghiệm y tế. Nhưng đó chỉ là vụ nổi tiếng thôi, rất nhiều người không biết những vụ bế bối nhục dục khác của Bill Clinton từ hồi làm Thống Đốc, như vụ Paula Jones, một nữ nhân viên của tiểu bang đă tố cáo Clinton sách nhiễu t́nh dục cô ta. Vụ này Clinton cũng chối bay, cho đến khi Paula Jones mô tả đúng bí mật bộ phận kín của Bill Clinton và được y tế xác nhận. Vụ này có người bỏ ra 800 ngàn đô cho Paula Jones để xếp hồ sơ lại.

Ngoài ra c̣n vụ ngôi sao khỏa thân Gennifer Flowers đă khai nhận đă có quan hệ t́nh ái với Bill Clinton từ năm 1980 và nhiều phụ nữ khác nữa. Vụ Monica chỉ là một ṛ rỉ rủi ro mà thôi.

3/- Vụ Mới Bị Phát Giác: Eleanor Mondale

Theo một nhân viên mật vụ tại Ṭa Bạch Ốc, Bill Clinton đă có thêm ít nhất ba vụ lem nhem t́nh dục khi làm chủ Bạch Cung. Ngoài Monica Lewinsky, Bill Clinton c̣n “hú hí” (entertained) với con gái của Phó Tổng Thống Walter Mondale, cô Eleanor Mondale, lúc đó là một phóng viên truyền h́nh và cũng là một tiếp viên vô danh. Nhân viên mật vụ này tiết lộ: “Tôi đứng canh gác, mang súng ở hông, bên ngoài Pḥng Bầu Dục, rào cản cuối cùng trước khi bất cứ ai nh́n thấy… Eleanor Mondale và Monica Lewinsky không thể nào thỏa măn những ham muốn thổi tù-và của vị tổng thống này (Eleanor Mondale and Monica Lewinsky could not satiate the president’s horndog sexual desires.”).

4/- Vụ Juanita Broaddrick

Trong chủ đề cáo buộc Bill Clinton về bê bối t́nh dục, đây lại thêm một vụ khác nữa. Năm 1999, Juanita Broaddrick đă tố cáo rằng Bill Clinton đă hiếp dâm cô ta hai thập niên trước. Cô ta có một chương tŕnh phỏng vấn trên Dateline NBC. Juanita Broaddrick đă nộp đơn kiện vào mùa hè 1999 để nhận các tài liệu hồ sơ mà Ṭa Bạch Ốc đă có thể thu thập về cô ta. Trong cùng thời điểm đó, cô ta bị sở thuế kiểm toán, nên đă buộc cô phải huỷ bỏ vụ kiện.

5/- Một Tổng Thống Phá Kỷ Lục

Người ta không quy chiếu về sự kiện Bill Clinton có lẽ đă đạt kỷ lục về một tổng thống bất tín nhất. Tuy nhiên, Bill Clinton từng là một đảng viên Dân Chủ cừ khôi đă thắng hai nhiệm kỳ kể từ năm 1936 thời Tổng Thống Roosewelt. Bill Clinton cũng là vị Tổng Thống tại chức đầu tiên phải ra đối chứng trước Đại Bồi Thẩm Đoàn về vụ điều tra tư cách hành xử sau vụ Paula Jones kiện Clinton sách nhiễu t́nh dục.

6/- Vấn đề Sức Khỏe

Vào giai đoạn cuối của tám năm cầm quyền, Bill Clinton đă được đưa vào bệnh viện để giải phẫu cắt bỏ một tuyến ung thư ở lưng. Bác sĩ nhận định rằng t́nh trạng của Clinton có thể trở nên trầm trọng gây đau đớn do những chấn thương tinh thần từ nhiệm vụ Tổng Thống và hậu quả của vụ suưt bị truất phế. Nhưng sau đó Clinton đă hồi phục sức khỏe v́ ung thư không lan ra và di căn sau khi mổ.

 

7/- Vụ Truất Phế Tổng Thống (Presidential Impeachment)

Vụ tằng tịu ân ái bán công khai với cô Monica Lewinsly tại Bạch Cung là dấu chữ thập ác độc đă chấm dứt sự nghiệp Tổng Thống của Bill Clinton với nhiều ê chề nhục nhă cho gia đ́nh, ǵong họ và cả đất nước (thế nhưng bà Hillary Clinton vẫn “tỉnh bơ”, không thèm ghen tuông, không cần tức giận, th́ thật quả là một người đàn bà vô cảm phi thường…). Vào thời điểm đó, dân chúng Mỹ tưởng rằng Tổng Thống Clinton sẽ bị truất phế, nhưng ông ta đă thoát nạn, chỉ bị tội nói dối dưới lời thề (perjury) mà thôi. Lời khai nổi tiếng của Bill Clinton trước Đại Bồi Thẩm Đoàn là: “I did not have sexual relations with that woman,” (Tạm dịch: “Tôi không quan hệ t́nh dục với người đàn bà ấy,”. Đây là một gian dối sau khi tuyên thệ “chỉ nói sự thật” đă dẫn tới h́nh phạt truất phế ông ta. Trong lịch sử nước Mỹ, ngày 19-12-1998, Bill Clinton đă trở thành vị Tổng Thống đầu tiên bị đưa ra thẩm vấn trong quá tŕnh truất phế (kể từ vụ Tổng Thống Andrew Johnson năm 1867). Monica Lewinsky như một dấu khắc trên trán của Bill Clinton. Đối với bà Hillary, Monica như một bóng ma ám ảnh danh phận gia đ́nh Clinton.

8/- Sự Thú nhận Kỳ quái (Bizarre Admissions)

Bill Clinton cũng đă “nổi tiếng” một cách kỳ lạ khi thú nhận đă từng thử hút cần sa khi học “college”, nhưng ông lại cam đoan với công chúng Mỹ rằng ông ta đă không hít vào (yea right). (Hút nhưng không hít nghĩa là ǵ hở Bạn?) Trong một thú nhận kỳ quái khác trên đài MTV, Bill Clinton nói là ông ta thích mặc đồ bó sát hơn là quần sọt bốc-xơ (Boxer shorts). Bill thú nhận là đă có ít nhất một vụ ngoại t́nh sau lưng bà Hillary. Chắc chắn là đă có thêm nhiều bí mật ướt át và lư thú để ông phải miễn cưỡng thú nhận.

9/- Vụ Tai Tiếng Du Hành (Travelgate Controversy)

Chẳng bao lâu sau khi Bill Clinton vào Ṭa Bạch Ốc nắm 1993, Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton đă sa thải 7 nhân viên phụ trách du hành tại Bạch Cung. Sau đó mới phát giác ra rằng một cơ quan du lịch có quan hệ mật thiết với gia đ́nh Clinton đă thuê Hillary đuổi người cũ và thay thế nhân viên của họ vào. Nhiều cuộc điều tra đă bào chữa cho Bill Clinton thoát khỏi tội dính vào vu này, nhưng bà Hillary Clinton bị phát giác là đă man khai (khai gian) với các nhân viên điều tra

.

10/- Việc Bang Giao với Bắc Hàn (North Korean Diplomacy)

 

Khi hai phóng viên Mỹ là Euna Lee và Laura Ling bị Bắc Hàn bắt giam tù năm 2009, Bill Clinton đă được làm sứ giả qua Bắc Hàn để bàn chuyện thả họ ra. Họ bị kết tội ǵ? Hai phóng viên này đă vào Bắc Hàn bất hợp pháp từ Trung Cộng. Chuyến đi của Clinton thành công và hai nhà báo được thả về. Tuy nhiên, dư luận nhiều hoang mang khó hiểu động lực chính trị nào đă khiến cho Bill Clinton được Bắc Hàn chọn làm sứ giả?!!!

Bài nguyên văn: “When American journalists Euna Lee and Laura Ling were imprisoned in North Korea in 2009, Bill Clinton was sent to broker their release. Their crime? They entered North Korea illegally from China. Clinton’s trip was successful, and the journalists were released. However, there was much speculation as to the political motivations of Bill selection as emissary.”

 

11/- Vụ Nhân Vật Sidney Blumenthal

Blumenthal từng là phụ tá cao cấp của chính phủ Bill Clinton, người đă điều động những thông tin vào thời cao điểm của tai tiếng Monica. Ông ta cũng từng làm cố vấn cho bà Hillary trong cuộc vận động tranh cử Tổng Thống năm 2008. Sau khi trở thành Bộ Trưởng Ngoại Giao của chính phủ Obama, Hillary đă t́m cách thuê Blumenthal làm cố vấn riêng. Nhưng yêu cầu của Hillary đă bị chính phủ Obama bác bỏ. Câu chuyện này có phần nhậy cảm, bởi v́ Blumenthal là người đă có vai tṛ chính trong các cuộc đả kích, thóa mạ ứng cử viên Obama là “đồ vô tài” khi tranh cử với Hillary. Bất chấp mọi chuyện, bà Clinton đă t́m cách loại Blumenthal khỏi chức cố vấn một cách bán chính thức và đă cắt tiền lương của ông ta từ Quỹ Clinton. H́nh như Blumenthal là nhân vật đằng sau ư tưởng cho rằng những vụ tấn công tại Benghazi chỉ là tự phát, phụ họa với phán đoán của Ngoại Trưởng Hillary.

Bài nguyên văn: “Blumenthal was a top aide in the Bill Clinton administration who directed messaging at the height of the Lewinsky scandal. He also served as an adviser to Hillary Clinton’s 2008 presidential campaign. After becoming Secretary of State, Hillary sought to hire Blumenthal’s counsel. However, her request was refused by the Obama administration, which was apparently still sensitive to Blumenthal’s role in the attacks on candidate Obama. Regardless, Clinton sought out Blumenthal’s counsel informally and cut him a check from the Clinton Foundation. Blumenthal was apparently behind the idea that the Benghazi attacks were spontaneous, calling into question the Clintons’ judgement.”

 

12/- Vụ Tiền Triệu Trả Cho Diễn Thuyết (Millions in Speaking Engagements)

 

Kể từ khi rời Bạch Cung vào năm 2001 (cho đến khi bị ngập đầu v́ nợ pháp lư), gia đ́nh Clinton đă thu nhập hàng triệu đô-la bằng các bài diễn văn hầu hết tại các cơ quan tài chánh và các nhóm lợi ích đặc biệt. Nhiều câu hỏi đă đặt ra trong t́nh trạng xung đột quyền lợi và “việc trả miếng”. Chẳng hạn như, theo sự đặt hàng của Hillary từ Bộ Ngoại Giao, ông Bill Clinton đă bắt đầu nhân lên gấp đôi, thậm chí gấp ba những ǵ mà ông ta đă thu tiến như khi c̣n tại chức trong nhiều năm. Bà Ngoại Trưởng đă dùng ngân sách Bộ Ngoại Giao trả cho các bài diễn thuyết của cựu Tổng Thống Clinton số tiền lên tới 12 triệu!

13/- Quỹ Xă Hội của Cliton (The Clinton Foundation)

Sau khi rời Bạch Cung, Quỹ Clinton trở thành mối giao dịch hàng đầu của Bill Clinton trong hầu hết mọi việc, đặc biệt là trong khả năng tập hợp tài sản. Mặc dù Quỹ này đă nhận tiền tặng cho từ các nhóm tài phiệt ngoại quốc, các chỉ trích đă cáo buộc rằng làm như thế là không đúng đắn. Bởi v́ tiền bạc không luôn luôn đạt đến mục tiêu chính đáng ban đầu, thế nào nó cũng đưa đến những xung đột quyền lợi thường dễ gia tăng. Không ai có thể hoàn toàn vô vụ lợi khi cho một số tiền lớn… Tin cũng cho hay là The Clinton Foundation đang có những sai sót về thuế má, nhất là chuyện trả cho cô con gái Chelsea tiền lương điều hành Quỹ $3 triệu một năm!

14/- Các Bí Danh Eagle, Evergreen & Energy

 

Sở Mật Vụ đă đặt ra ba bí danh cho gia đ́nhBill Clinton, những bí danh này được sao chép bởi Giám Đốc Josiah Barllett trong loạt tŕnh diễn truyền h́nh “The West Wing” (Cánh Phía Tây). Rơ ràng, Bill là Phượng Hoàng, Hillary là Trường Thanh và Chelsea là Năng Lượng.

15/- Là Bạn Lâu Năm với Bọn Buôn Người (Long Time Pals with Human Traffickers)

 

Hồ sơ du lịch và nhiều bằng chứng khác đă cho thấy là Bill Clinton đă từng giao thiệp với Jeffrey Epstein, một tay tội phạm t́nh dục (sex offender) và một tay buôn người nổi tiếng đang bị giam giữ. Cô Virginia Roberts, người cáo buộc Epstein về việc đă tuyển cô như là một cô gái vị thành niên và ép buộc cô tham gia vào hậu cung của những vị thành niên, cô Virginia nói rằng cô đă nh́n thấy Bill Clinton đă có mặt tại ṭa nhà của Epstein ở Virgin Island với hai người đàn bà vô danh.

16/- Vị Thống Đốc Trẻ tuổi nhất (Youngest Governor)

 

Về uy tín, Bill Clinton là vị Thống Đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mỹ Quốc. Đó là năm 1978, Bill Clinton vừa đúng 32 tuổi, đă trở thành một thống đốc trẻ trung, nhưng đầy tham vọng.

Bài nguyên văn: “To his credit, Bill Clinton was the youngest governor of Arkansas in American history. It was 1978, when Clinton was just 32, and he became a young but ambitious governor.”

 

17/- Ban Nhạc Three Blind Mice (Ba Con Chuột Mù)

 

Bill Clinton là cây Saxophone trong ban nhạc Three Blind Mice hồi Trung Học.Bill rất có tài về âm nhạc, nhiều người nghĩ là Bill có thể trở thành một nhạc sĩ tài danh.

 

18/- Khởi Đầu Nghiệt Ngă (Tough Start)

 

Bill Clinton có một khởi đầu nghiệt ngă trong cuộc đời. Người cha bị chết v́ tai nạn xe hơi ba tháng trước khi ông sinh ra. H́nh như đây là lư do chính khiến ông đổi họ từ Blythe thành Clinton theo họ của “kế phụ”.

 

19- Sự Bén Nhạy Về Học Vấn (Academic Acumen)

 

Bill Clinton là vị Tổng Thống duy nhất trong lịch sử lúc c̣n thanh niên đă được gửi đến Đại Học Oxford với một học bổng Rhodes và đă tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Dịch Vụ Ngoại Giao từ Đại Học Georgetown, Anh Quốc. (Theo Báo Life Daily).

Qua những điều mà báo Life Daily nêu ra trên đây, chúng ta thấy được chân tướng của cựu Tổng Thống Bill Clinton, một người có nhiều tài, nhưng lại rất ít đạo đức. Bill Clinton đă phạm khá nhiều tội khi làm Tổng Thống cũng như trong đời thường với các mối giao du mờ ám.

Thật đáng sợ nếu nhỡ ra cặp bài trùng Bill Clinton bà Hillary cùng trở thành Tổng Thống năm 2017. Không biết Mỹ Quốc chúng ta sẽ đi về đâu?

“Gái ngoan làm quan cho chồng”! Nhưng nay gái ngoan Hillary làm cho hũ mắm hư của chồng Clinton bị dậy mùi nồng nặc Bạn ạ!

Câu chuyện vô cùng hấp dẫn về Bill Clinton dài quá rồi Bạn ơi! Xin tạm ngừng đây Bạn nhé! Hẹn Bạn thư sau.

Thân mến chào bạn.

Tuyết-Lan.

Stalin: “Nước Mỹnhư một cơ thể khoẻ mạnh và sức đề kháng có ba phần: Tinh thần yêu nước, giá trị đạo đức và đời sống tinh thần. Nếu chúng ta có thể ngầm đục phá dần hồi ba mặt này, Mỹ sẽ tự sụp đổ”

http://www.quoteland.com/author/Josef-Stalin-Quotes/197/

Google các từ khoá có dấu *

Hán Việt Tự Điển Trích Dẫn: BẢO: Giữ (Bộ 9 nhân [7, 9] U+4FDD)

 THỦ: Tiết tháo, đức hạnh (Bộ 40 miên [3, 6] U+5B88).

https://www.youtube.com/watch?v=KrefKCaV8m4

 

TT Clinton nói trước khi sự thật được mở ra:

https://www.youtube.com/watch?v=KiIP_KDQmXs

 

Xem  đài chính phủ: C-PAN3:

https://www.youtube.com/watch?v=DUObFqU5cgE

 

https://www.youtube.com/watch?v=2plVL_7tT30

 

https://www.youtube.com/watch?v=NaENYYQIAKE

 

Giám đốc FBI điều trần trước QH

https://www.youtube.com/watch?v=pIzS6okNI_E

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4qrBn-Za0w

  (xem hết video sẽ thấy rơ vấn đề khi Nghị viên Trey Gowdy, Jim Jordan hỏi vị Giám đốc trả lời để biết sự vi phạm thế nào)

Và nếu có thời gian th́ xem thêm: How evil …

https://www.youtube.com/watch?v=jkfE10g8xbc

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: