MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB vThống Kê

17 CƠ QUAN TẠO RA MẠNG LƯỚI  T̀NH BÁO LỢI HẠI NHẤT THẾ GIỚI

 

 

Paul Szoldra  

 

 

Cộng đồng t́nh báo Hoa Kỳ rộng lớn, bao gồm 17 tổ chức riêng biệt hoạt động dưới những tấm màn bí mật riêng.

Việc giám sát các cơ quan này thường thuộc về Bộ Quốc pḥng hoặc Quốc hội, khiến công dân b́nh thường rất ít kiến ​​thức về cách hoạt động của họ. Được tài trợ bởi ngân sách phân loại chủ yếu, rất khó để đánh giá mức chi tiêu của Hoa Kỳ hàng năm đối với các hoạt động bí mật này, nhưng một ước tính lộ ra năm 2012 cho thấy tổng số chi phí vào khoảng 75 tỷ USD.

 

Sự tŕnh bày sau đây làm nổi bật tầm nh́n mở rộng của cộng đồng t́nh báo Hoa Kỳ.

 

 

Cơ quan T́nh báo Trung ương gián điệp cho các chính phủ nước ngoài và tổ chức các hoạt động bí mật.

 

1-Cơ quan T́nh báo Trung ương gián điệp cho các chính phủ nước ngoài và tổ chức các hoạt động bí mật.

 

CIA là cơ quan gián điệp nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, được thành lập thông qua Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947. Cơ quan này có nguồn gốc từ Văn pḥng Dịch vụ Chiến lược (OSS) hoạt động trong Thế chiến II.

 

 

 

Trụ sở chính : Langley, Va.

 

Nhiệm vụ : CIA thu thập, phân tích, và phổ biến thông tin t́nh báo tập trung vào nước ngoài. Điều này xảy ra thông qua các tín hiệu và nguồn thông tin t́nh báo của con người. 

Ngân sách : Phân loại. Trên trang web của họ , CIA tuyên bố, "không phải số lượng nhân viên cũng như kích cỡ của ngân sách của Cơ quan hiện nay có thể được tiết lộ công khai. Một quan niệm sai lầm phổ biến là Cơ quan có một ngân sách không giới hạn, điều đó hoàn toàn xa thực tế."

 

Tuy nhiên, vào năm 2005, phó giám đốc CIA vô t́nh tiết lộ ngân sách t́nh báo hàng năm là 44 tỷ USD.

 

2-Cơ quan An ninh Quốc gia đă từng bí mật đến nỗi nó được gọi đùa là 'Không có cơ quan như vậy'.

The National Security Agency was once so secretive it was jokingly called 'No Such Agency.'

 

Trụ sở NSA tại Fort Meade, Maryland NSA

 

NSA được thành lập vào năm 1952 với nhiệm vụ chủ yếu dành cho việc phá mă, sau khi thành công của Allies trong việc giải mă số của Đức và Nhật trong Thế chiến II. Trong một thời gian dài, NSA, hoạt động trong Bộ Quốc pḥng, thậm chí không được công nhận bởi chính phủ, thường được gọi là " Không có cơ quan như vậy ".

 

Trụ sở chính : Fort Meade, Md. 

Nhiệm vụ : Các chức năng chính của NSA là tín hiệu truyền tin - đánh chặn và xử lư thông tin liên lạc nước ngoài, mă bí mật - mă hóa, và bảo đảm thông tin. IA là, đặt đơn giản: ngăn chặn tin tặc nước ngoài nhận được thông tin bí mật. 

Ngân sách : Phân loại. Một số ước tính NSA thực sự là tổ chức t́nh báo lớn nhất trên thế giới - gấp ba lần kích thước của CIA. Chỉ có trụ sở chính mới có diện tích 6,3 triệu feet vuông - bao quanh cùng kích thước như Lầu Năm Góc - với 112 mẫu Anh băi đậu xe, theo báo Washington Post. 

 

3- Cơ quan T́nh báo Quốc pḥng làm việc để hiểu những ǵ quân đội nước ngoài sẽ làm trước khi họ làm điều đó.

The Defense Intelligence Agency works to understand what foreign militaries will do before they do it. DIA

DIA được thành lập vào năm 1961 với mục đích chia sẻ thông tin được thu thập bởi các bộ trang phục t́nh báo quân sự quan trọng (chẳng hạn như Quân đội hoặc Cơ quan T́nh báo Hải quân). Gần đây, DIA đă mở rộng mạng gián điệp ở nước ngoài để thu thập thông tin t́nh báo.

 

 

Trụ sở chính : Washington, DC 

Nhiệm vụ : DIA phục vụ như cơ quan t́nh báo hàng đầu cho Bộ Quốc pḥng, điều phối việc phân tích và thu thập thông tin t́nh báo đối với quân đội nước ngoài, ngoài các hoạt động giám sát và trinh sát. DIA là liên kết chung giữa quân đội và cơ quan t́nh báo quốc gia. 

Ngân sách : Phân loại. DIA không tiết lộ thông tin ngân sách, mặc dù họ nói rằng họ có hơn 16.500 nam giới và phụ nữ làm việc cho họ và thuộc Bộ DoD và giám sát của Quốc hội.

 

4-Cục T́nh báo và Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao cung cấp cho các nhà ngoại giao các công cụ cần thiết để thực hiện chính sách đối ngoại hiệu quả.

The State Department's Bureau of Intelligence and Research provides diplomats the necessary tools for effective foreign policy.

Cục T́nh báo và Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao (INR) có quan hệ với Văn pḥng Dịch vụ Chiến lược từ Chiến tranh thế giới II, nhưng đă được chuyển giao cho Nhà nước sau chiến tranh. INR báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, khai thác trí thông minh từ mọi nguồn và đưa ra các phân tích độc lập về các sự kiện toàn cầu và hiểu biết thời gian thực.

 

 

Trụ sở chính : Washington, DC

 

Sứ mệnh : Cơ quan này là cố vấn chính của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề t́nh báo và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, đại sứ và nhân viên đại sứ quán. 

Ngân sách : 49 triệu USD trong năm 2007, theo các tài liệu thu được của FAS. 

 

5-T́nh báo Không quân  cung cấp trinh sát cho quân đội Hoa Kỳ mặt đất.

Air Force Intelligence provides reconnaissance for US ground troops.

 

Trước đây được gọi là Cơ quan t́nh báo Không quân, cơ quan này hiện nay được gọi là Không quân ISR - T́nh Báo, Giám sát, Trinh sát. Thông tin t́nh báo Không quân được thành lập vào năm 1948 để thu thập thông tin cho quân đội trên mặt đất, và gần đây nhất, ISR đă thu thập được thông tin t́nh báo từ máy bay không người lái.

 

 

Trụ sở chính : Căn cứ không quân Lackland, Texas

 

Sứ mệnh : Không quân ISR thu thập và phân tích thông tin t́nh báo đối với nước ngoài và các lực lượng thù địch, cả trong và ngoài khu vực chiến đấu. Họ cũng tiến hành giám sát điện tử và h́nh ảnh, cung cấp dữ liệu về thời tiết và lập bản đồ cho quân đội trên thực địa.

 

Ngân sách : Không biết . Ngân sách của ISR dường như thuộc ngân sách Vận hành & Bảo tŕ của Không lực, bao gồm các khu vực khác nằm ngoài phạm vi của cơ quan như hoạt động bay và hậu cần. Tuy nhiên con số đó trong năm 2012 chỉ hơn 46 triệu đô la.

 

6- Chi Cục An ninh Quốc gia của FBI giám sát hoạt động chống khủng bố và thu thập thông tin.

The FBI's National Security Branch oversees counterterrorism and intelligence gathering.

H́nh ảnh AP

Cục An ninh Quốc gia của Cục Điều tra Liên bang (NSB) được thành lập vào năm 2005 , kết hợp các nguồn lực bao gồm chống khủng bố, phản công, vũ khí hủy diệt hàng loạt và t́nh báo dưới sự lănh đạo của FBI.

 

 

Trụ sở chính : Washington, DC 

Nhiệm vụ : Thành lập sau 9 tháng 11 và Ủy ban WMD Iraq - khi các cơ quan t́nh báo không chia sẻ dữ liệu với nhau - NSB tích hợp thông tin về an ninh quốc gia và các mối đe dọa h́nh sự từ nhiều nguồn khác nhau thường gắn bó với nhau để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ. 

Ngân sách : Tổng ngân sách của FBI ước tính khoảng 8,1 tỷ đô la trong năm 2012, bao gồm khoản tăng thêm 119 triệu đô la "để tăng cường chống khủng bố, xâm nhập máy tính và các chương tŕnh khác", theo trang web của họ . 

 

7- Quân đội T́nh báo và Lệnh an ninh cung cấp thông tin cần thiết cho quân đội trên chiến trường.

Army Intelligence and Security Command offers essential intel to troops on the battlefield.

Bộ Tư lệnh Đặc biệt T́nh báo quân đội đă xảy ra kể từ khi gián điệp làm việc cho Lục quân lục địa vào năm 1775 , nhưng Bộ Tư lệnh T́nh báo và An ninh của Quân đội Hoa Kỳ (INSCOM) được thành lập năm 1977 để trở thành bộ chỉ huy thống nhất của t́nh báo quân đội.

 

 

Trụ sở chính : Fort Belvoir, Va. 

Sứ mệnh : INSCOM cung cấp cho các chỉ huy trên mặt đất những thông tin họ có thể cần trên chiến trường: thu thập thông tin liên lạc vô tuyến của địch, bản đồ, h́nh ảnh mặt đất và thông tin về cấu trúc và số lượng của lực lượng. 

Ngân sách : Không biết. Tổng ngân sách t́nh báo của quân đội là 21,5 tỷ đô la vào năm 2012.

 

8- Bộ Năng lượng, Văn pḥng Thông minh và Bộ Ngoại giao thu thập thông tin về vũ khí hạt nhân nước ngoài.

The Department of Energy, Office of Intelligence and Counterintelligence gathers information on foreign nuclear weapons.

thông qua DoE

Đáng ngạc nhiên, Bộ Năng lượng thậm chí c̣n có một dịch vụ t́nh báo. Văn pḥng T́nh báo và Phản Gían tập trung vào thông tin kỹ thuật về vũ khí hạt nhân và không phổ biến hạt nhân, năng lượng hạt nhân (đặc biệt là nước ngoài) và an ninh năng lượng.

 

 

Trụ sở chính : Washington, DC 

Nhiệm vụ : Bộ Năng lượng không có khả năng thực hiện t́nh báo nước ngoài thay vào đó dựa vào thông tin được thông qua bởi các cơ quan khác (chẳng hạn như CIA hoặc NSA). Nếu nó liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, DoE đưa ra chuyên môn phân tích.

Ngân sách : Không biết. Giống như các ngân sách của chính phủ khác, hoạt động t́nh báo không được đề cập cụ thể, mặc dù nó có thể thuộc "Các hoạt động pḥng thủ năng lượng nguyên tử" với tổng ngân sách lên tới hơn 16 tỷ đô la vào năm 2012.

 

 

9-Coast Guard Intelligence cung cấp thông tin về an ninh hàng hải và quốc pḥng.

Coast Guard Intelligence provides information on maritime security and homeland defense.

Các thành viên Cảnh sát biển Alaska được mô tả trong bài tập năm 2009 flikr / US Coast Guard

Cảnh sát Cảnh sát bờ biển (CGI) được thành lập vào năm 1915 và hiện thuộc Bộ An ninh Nội địa, cung cấp thông tin về an ninh hàng hải và an ninh cảng, t́m kiếm và cứu hộ, và thuốc chống ma túy.

 

 

Trụ sở chính : Washington, DC 

Sứ mệnh : Mặc dù CGI là về mặt kỹ thuật một cơ quan t́nh báo, nhiệm vụ chính của nó là như một cánh tay điều tra của Cảnh sát biển. Các nhân viên đặc biệt của CGI "tiến hành điều tra tội phạm, phản gián và điều tra an ninh nhân sự trong phạm vi trách nhiệm của Cảnh sát biển", phần lớn là tội phạm vi phạm luật quân sự, theo trang web chính thức của Cảnh sát biển . Tuy nhiên, Coast Guard có các chuyên gia tiến hành phân tích và thu thập thông tin t́nh báo. 

Ngân sách : Không biết. Giống như quân đội, ngân sách có một số trùng lắp, mặc dù yêu cầu ngân sách năm 2014 bao gồm 60 triệu đô la cho các hệ thống C4ISR, viết tắt của Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.

 

CGI trụ sở chính là tương đối nhỏ, chỉ có sử dụng khoảng 280 .

 

10-Văn pḥng T́nh báo và Phân tích của Kho bạc thu thập thông tin t́nh báo và khủng bố.

The Treasury's Office of Intelligence and Analysis collects terrorism and financial intelligence.

Văn pḥng Thông tin và Phân tích là khá mới, được thành lập vào năm 2004 theo Đạo luật Ủy quyền T́nh báo. OIA tập trung chủ yếu vào việc cung cấp thông tin để chống khủng bố và các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

 

 

 

Trụ sở chính : Washington, DC 

Sứ mệnh : OIA biện pháp bảo vệ hệ thống tài chính Mỹ "không bị sử dụng trái phép, chống nước bất hảo, hỗ khủng bố, vũ khí phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tội phạm rửa tiền, trùm ma túy, và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác," theo DNI.

Ngân sách : khoảng 340 triệu USD.

 

 

11-Cơ quan Quản lư Thực thi Ma túy đă thu thập các loại ma túy bất hợp pháp.

The Drug Enforcement Administration hunts down illegal drugs.

 

 

DEA đă thu thập thông tin t́nh báo về hoạt động chống ma túy kể từ khi thành lập vào năm 1973 . Cơ quan thu thập và cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật khác và giúp điều tra.

 

Trụ sở chính : El Paso, Texas 

Sứ mệnh : DEA giúp thực thi pháp luật địa phương và liên bang trong việc thực hiện cuộc điều tra ma túy lớn, cùng với việc phát triển "thông tin đó dẫn đến co giật và bắt giữ, và provid [ing] hoạch định chính sách với thông tin xu hướng ma túy khi mà quyết định chương tŕnh có thể dựa," theo họ trang mạng. 

Ngân sách : 2 tỷ đô la (tổng ngân sách của DEA vào năm 2013)

 

12-Hoạt động t́nh báo của Thủy quân lục chiến giám sát các chiến trường của Tập đoàn.

The Marine Corps Intelligence Activity monitors the Corp's battlefields.

 

Trang Facebook của Hải quân Hoa Kỳ

 

Giống như t́nh báo của Quân đội, Thủy quân lục chiến cung cấp cơ quan của chính họ để thu thập và phân tích thông tin cho quân đội trên mặt đất. Điều này bao gồm tạo bản đồ, chặn sóng vô tuyến điện, t́nh báo của con người và phản gián.

 

Trụ sở chính : Quantico, Va. 

Sứ mệnh : Chức năng chính của Marine IA là cung cấp thông tin chiến thuật và hoạt động cho các chỉ huy chiến trường. Họ cũng phục vụ như là "đi-to" đơn vị cho Tư lệnh của Thủy quân lục chiến về sự hiểu biết intel. 

Ngân sách : Không biết. Tổng ngân sách t́nh báo của quân đội là 21,5 tỷ đô la vào năm 2012.

 

 

13-Cơ quan t́nh báo không gian địa lư quốc gia cung cấp bản đồ tiên tiến cho các lực lượng quân đội.

The National Geospatial-Intelligence Agency provides advanced mapping for military forces.

 

 

Quả cầu số

 

Có gốc rễ từ sự h́nh thành của Cơ quan Bản đồ Quốc pḥng năm 1972 và trước đây gọi là NIMA , cơ quan này đă được đổi tên thành Cơ quan T́nh báo Không gian-Địa lư Quốc gia (National Geospatial-Intelligence Agency) năm 2003 . Cơ quan này có nhiệm vụ thu thập và hiểu biết các thuộc tính vật lư và nhân tạo của Trái Đất. Sử dụng h́nh ảnh tiên tiến (chủ yếu là từ vệ tinh), đó là NGA đang xem khu phức hợp của Osama bin Laden ở Pakistan.

 

Trụ sở chính : Ft. Belvoir, Va. 

Nhiệm vụ : NGA sử dụng các nhà vẽ bản đồ và các nhà phân tích thu thập và tạo ra thông tin về Trái Đất. Dữ liệu này được sử dụng trong điều hướng, an ninh quốc gia, các hoạt động quân sự và các nỗ lực viện trợ nhân đạo. 

Ngân sách : Phân loại . NGA sử dụng khoảng 14.500 nhân viên của chính phủ.

 

14-Cục trinh sát quốc gia chịu trách nhiệm cho các vệ tinh gián điệp của Mỹ.

The National Reconnaissance Office is responsible for America's spy satellites.

 

TÍN DỤNG: NASA Marshall Space Flight Center

 

Trong khi NGA chịu trách nhiệm thu thập thông tin từ dữ liệu vệ tinh, Văn pḥng Trinh sát Quốc gia - được tạo ra bí mật vào năm 1961 và không công nhận cho đến năm 1992 - phụ trách thiết kế, xây dựng, phóng và bảo dưỡng vệ tinh.

 

Trụ sở chính : Chantilly, Va. 

Nhiệm vụ : NRO cho sứ mệnh của ḿnh là "các hệ thống thông minh trên cao cho nền an ninh quốc gia." Nói một cách đơn giản, NRO cung cấp "khách hàng" của họ tại CIA, DoD, và những nơi khác với vệ tinh ḍ ​​t́m tiên tiến. 

Ngân sách : Phân loại . 

 

15-Văn pḥng Thông tin Hải quân cung cấp thông tin về các đại dương trên thế giới cho thủy thủ ở mọi nơi.

The Office of Naval Intelligence provides information on the world's oceans to sailors everywhere.

 

Kenneth Abbate qua Hải quân Hoa Kỳ

 

Văn pḥng T́nh báo Hải quân được thành lập năm 1882 với mục đích thu thập và ghi lại thông tin hải quân có thể hữu ích trong chiến tranh và hoà b́nh. Giống như các dịch vụ t́nh báo quân đội khác, ONI cung cấp cho các chỉ huy hàng hải thông tin mà họ cần cho các lực lượng nước ngoài.

 

Trụ sở chính : Washington, DC 

Nhiệm vụ : ONI thu thập thông tin t́nh báo và nhanh chóng chuyển nó đến những người ra quyết định. "Chúng tôi sản xuất t́nh báo hàng hải về vũ khí và công nghệ phổ biến vũ khí và buôn lậu và các hoạt động hàng hải bất hợp pháp mà trực tiếp hỗ trợ của Hải quân Mỹ, máy bay chiến đấu chiến tranh chung và người ra quyết định quốc gia và các cơ quan," theo trang web của họ. 

Ngân sách : Không biết. Tổng ngân sách t́nh báo của quân đội là 21,5 tỷ đô la vào năm 2012.

 

16-Cục An ninh Nội địa Văn pḥng T́nh Báo và Phân tích t́m kiếm thông tin về bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào đối với Hoa Kỳ.

The Department of Homeland Security Office of Intelligence and Analysis looks for information on any potential threats to the US.

 

Báo chí liên quan

 

Văn pḥng T́nh báo và Phân tích của DHS chủ yếu hoạt động về các mối đe dọa ở quê hương - thu thập và phân tích thông tin và chia sẻ thông tin với cơ quan thực thi pháp luật địa phương và liên bang thông qua việc sử dụng " các trung tâm hợp nhất ".

 

Trụ sở chính : Washington, DC 

Sứ mệnh : Họ làm việc trên bốn lĩnh vực chính: sự hiểu biết các mối đe dọa thông qua phân tích, thu thập thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, chia sẻ thông tin với các cơ quan mà cần đến nó, và quản lư doanh nghiệp an ninh quốc gia, theo DNI. 

Ngân sách : Phân loại. Trong một báo cáo về Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội , ghi nhận rằng "DNI không tiết lộ công khai chi tiết về ngân sách t́nh báo, nhưng ... báo cáo rằng tổng số tiền được sử dụng cho [chương tŕnh t́nh báo quốc gia] trong năm 2009 là 49,8 tỷ đô la."

 

 

17- Văn pḥng của Giám đốc T́nh báo Quốc gia là nơi mà tất cả trí thông minh nên đến với nhau để giao cho tổng thống.

The Office of the Director of National Intelligence is where all the intelligence should come together for delivery to the president.

 

DNI

 

Được thành lập vào năm 2004 , Văn pḥng Giám đốc T́nh báo Quốc gia (ODNI) quản lư nỗ lực của toàn bộ cộng đồng t́nh báo Hoa Kỳ. Giám đốc James R. Clapper phục vụ như là cố vấn chính cho tổng thống cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia và An ninh Quốc gia.

 

Trụ sở chính : Washington, DC 

Nhiệm vụ : DNI có hai nhiệm vụ chính : dẫn dắt sự tích hợp trí tuệ, và "tạo ra một cộng đồng t́nh báo cung cấp sự thông minh sâu sắc nhất có thể". 

Ngân sách : Các chi tiết cụ thể của chính văn pḥng không được biết, nhưng tổng số tiền tổng cộng cho chương tŕnh t́nh báo quốc gia là hơn 48 tỷ đô la.

 

Cộng đồng t́nh báo Hoa Kỳ được chính thức thực hiện từ 17 tổ chức, nhưng câu chuyện có nhiều hơn nữa để nói . 

Một cuộc điều tra đột phá từ Washington Post đă t́m thấy một số con số khá khó chịu: 

- 1.271 tổ chức chính phủ và 1.931 công ty tư nhân đang làm việc về t́nh báo, chống khủng bố, hoặc an ninh quốc gia tại Hoa Kỳ 

- Chỉ riêng NSA kư hợp đồng với hơn 250 công ty về công tác t́nh báo, bao gồm các tên tuổi lớn như Northrop Grumman và SAIC. 

- Nhiều cơ quan t́nh báo đang làm việc dôi dư, như 51 tổ chức liên bang và quân đội theo dơi ḍng tiền trong và ngoài mạng lưới khủng bố. 

- Một lư do tại sao những ngân sách t́nh báo này được phân loại: hàng triệu đô la trong cái gọi là "tiền ma" cho các chính phủ nước ngoài.

 

Kim Âu

Feb 16/2017

 

 

 

http://www.businessinsider.com/17-agencies-of-the-us-intelligence-community-2013-5#the-central-intelligence-agency-spies-on-foreign-governments-and-organizes-covert-ops-1

'Trạng thái t́nh báo' đă được mở rộng mạnh mẽ từ 9/11.

The 'intelligence state' has been expanding drastically since 9/11.

Gary Nichols qua Quân đội Hoa Kỳ

 

 

  


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: