TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

                            

62 W  Kingbridge Rd,Bronx. N .Y 10468

                      

Tel : (718) 364-3673 Email: tonghoictnctvn@yahoo.com

 

                                                     

Tuyên bố.

 

v/v: Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam do bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas-FortWorth vào các ngày 3,4,5 tháng 10 năm 2008.

 

Từ khi thành lập năm 1989, Tổng Hội CTNCT/VN là Tổng Hội thống nhất đại diện lực lượng CTNCT/VN ở Hải ngoại. Trong 19 năm qua, Tổng Hội vừa xây dựng, vừa góp phần đấu tranh chống CSVN và đă hợp tác với các Cộng Đồng, Đoàn Thể Quốc Gia chân chính để giữ vững pḥng tuyến ở Hải Ngoại và yểm trợ đồng bào trong Nước vùng lên lật đổ chế độ CSVN.

 

Tổng Hội CTNCT/VN gồm có 37 khu Hội CTNCT, 33 khu Hội ở Hoa Kỳ và 4 khu Hội ở Canada, Úc, Pháp và Tân Tây Lan. Tổng Hội CTNCT/VN có trách nhiệm và luôn luôn quan tâm đến những sinh hoạt của CTNCT.

 

Về ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam do bà Khúc Minh Thơ tổ chức, Tổng Hội CTNCT/VN có những nhận định sau :

 

  1. Bà Khúc Minh Thơ không phải là cựu tù nhân chính trị nên làm Trưởng Ban Tổ chức  ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam 2008 là  không chính danh và trái lẽ.

 

  1. Ngày 27-7-1991 tại nhà hàng Harvest Moon, Virginia, Bà Khúc Minh Thơ, với tư cách Chủ Tịch, đă long trọng công bố giải tán Hội Gia Đ́nh Tù Nhân Chính Trị. Nay lại xử dụng danh xưng Hội Gia Đ́nh TNCT đă ngưng sinh hoạt 17 năm để tổ chức Ngày Hội Ngộ Tù nhân Chính Trị Việt Nam  là không hợp t́nh, không hợp lư.

 

  1. Bà Khúc Minh Thơ không phải là người đă chính thức khởi xướng , vận động hay đại diện cho Chính phủ Hoa Kỳ thảo luận với CSVN . Ông Robert Funseth, Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ là người đă kiên nhẫn đàm phán 25 lần với CSVN trong 7 năm ( 1982-1989) . Do đó,  đại ân nhân của cựu Tù nhân Chính Trị và các em Mỹ Việt là  Cố Tổng Thống Ronald Reagan, Bộ NgoạI Giao Hoa Kỳ và Ông Robert Funseth.

 

  1. Bà Khúc Minh Thơ khuyên một em trong gia đ́nh Mỹ- Việt ở Washington State: Chống Cộng 50/50.. điều này chứng tỏ lập trường của bà chao đảo, nửa Quốc gia, nửa Cộng Sản .

 

  1. Bà Khúc Minh Thơ đă lộng ngôn nói rằng : “ Tổng Hội CTNCT/VN là con đẻ của bà” . Câu nói trên hoàn toàn không đúng sự thật, bà không liên quan ǵ trong tiến tŕnh thành lập Tổng Hội. Trong 19 năm vừa qua, bà không hề quan tâm, tha thiết nên đă đứng ngoài lề những sinh hoạt đấu tranh chống cộng  của Tổng Hội CTNCT/VN.

 

6.   Bà Khúc Minh Thơ và ban tổ chức đă có âm mưu gây phân hoá, chia rẽ  nội bộ Tổng Hội

CTNCT/VN bằng cách không mời Tổng HộI và Khu HộI địa phương vào Ban Tổ chức  mà  lại mời các khu Hội  CTNCT ở xa  về  tham dự.

 

 7.  Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt nam 2008 là một  cơ hội tốt để các Tù Nhân Chính Trị Việt Nam sinh hoạt nhưng với lập trường quốc gia chao đảo và  những âm mưu không trong sáng nên bà Khúc Minh Thơ và ban tổ chức đă t́m mọi cách  không  để Tổng Hội phối hợp hay hợp tác, thậm chí  Khu Hội CTNCT Dallas- Fort Worth  ở địa phương cũng không được mời vào ban tổ chức.

 

Với những nhận định trên, Tổng Hội CTNCT/VN  long trọng tuyên bố:

 

1.       Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam 2008 do bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas – Fort Worth không có Chính Nghĩa.

 

2.       Nhiều người trong ban tổ chức có những thành tích không phù hợp với Cương Lĩnh Đấu Tranh của Tổng Hội CTNCT/VN.

 

3.       Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ TNCT/VN có những người chưa bao giờ đi tù Cộng Sản, thiếu tinh thần quốc gia. Những người đó không đủ tư cách , không xứng đáng và cũng không có quyền hạn đứng ra tổ chức ngày Hội Ngộ  TNCT/VN.

 

4.       Ban Chấp Hành Tổng Hội sẽ không tham dự và Kêu gọi Qúy khu Hội , Phân Khu HộI,  quí Niên trưởng và quí chiến hữu CTNCT không nên tham dự ngày HộI ngộ TNCT do Bà Khúc Minh Thơ tổ chức .

 

5.       Tổng Hội CTNCT/VN trân trọng và ủng hộ  lập trường đứng đắn, sáng suốt của hai Cộng Đồng Ngựi Việt Quốc gia và Hội Liên Quân cùng các đoàn thể ở thành phố Dallas Fort- Worth về ngày Hội Ngộ TNCT của bà Khúc Minh Thơ.

 

6.       Tổng Hội CTNCT/VN hoan nghênh C/H Dương văn Lợi, Chủ Tịch khu Hội CTNCT/VN tại Pháp đă huỷ bỏ quyết định đón tiếp bà Khúc Minh Thơ khi bà đến nước Pháp trong tương lai.

 

 

 

                                                                              NewYork ngày 12   tháng  9   năm 2008.

                                                                              TM Ban Chấp Hành Tổng Hội CTNCT/VN

                                                     

                                                                                       Nguyễn Trung Châu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo