Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, August 17, 2009, 1:14 AM 

                                                

QUYẾT   ĐỊNH

 

Ban Chấp Hành TH/AH/CSVSQ/ĐH.CTCT Da Lat  trong buổi họp ngày 16/8/2009 ,

lúc 10AM,về việc thành lập "Quỹ Pháp Lý”  yểm trợ NT1 Đỗ Văn Phúc.

 

Xét rằng:

-Thể theo sự đóng góp ý kiến của đại đa số các Anh trong Đại Gia Đ́nh NT, trên MG trong tuần qua.

-Công việc làm của NT1 Đỗ Văn Phúc là hoàn toàn chính đáng,thể hiện và tiếp tục công việc bảo vệ Chính Nghĩa Quốc Gia của  người Chiến Sĩ QLVNCH.

                                          

Nay Tổng Hội quyết định:

1- Thành lập "Quỹ Pháp Lư" để yểm trợ NT1 Đỗ Văn Phúc.

2- Mọi sự ủng hộ cho "Quỹ Pháp Lư" xin Các Anh Chị gửi về địa chỉ sau:

 

                                     NT1 Nguyen Van Lien

                                     7772   22nd. St

                                     Westminster, CA 92683

                                     PH. (714)373-6917

                                     e-mail:lien2006@ gmail.com

 

BCH/TH rất mong các Anh Chị tích cực ủng hộ cho "Quỹ Pháp Lư".Mọi sự đóng góp của các Anh Chị thể hiện tinh thần đ̣an kết trong Đại Gia Đ́nh NT và  tinh thần Quốc Gia của người Cựu SVSQ/ĐH.CTCT Da Lat.

               

Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH.CTCT Da Lat

 

                                    TM. BCH/TH

                       Tổng Hội Trưởng : NT1 Nguyễn Mạnh Vỹ