CHÍNH NGHĨA

 

   

Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá

QUAN NIỆM CỔ TRUYỀN VỀ CHÍNH THỐNG

 VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA

NGƯỜI LÊN CẦM QUYỀN

    (trích đọan Chương 3 trong sách sắp xuất bản)

Nguyễn Mạnh Quang

 

Chính thống và hay chính nghĩa là tính cách hợp lư, hợp t́nh và chính đáng của một nhân vật hay một thế lực có đủ uy tín hay đă tạo được những chiến công hiển hách khiến cho muôn dân kính mến và triệt để ủng hộ đưa lên nắm giữ vai tṛ lănh đạo đất nước (cũng có thể là của một tổ chức có những hoạt động liên hệ đến đời sống của nhiều người trong xă hội). V́ thế cho nên, mỗi khi có cá nhân của một một đảng phái chính trị xuất hiện người ta không thể không xét đến tư cách chính thống hay chính nghĩa của cá nhân người lănh đạo và chính cương của tổ chính đảng đó. Cũng v́ thế mà chính thống và chính nghĩa chính quyền là ưu tiên quan trọng nhất trong đời sống văn hóa và chính trị của người dân trong xă hội theo văn minh tam giáo cổ truyền Việt Nam thường ưu tư..

Vấn đề chính thống và chính nghĩa quan trọng như vậy. Thế nên, trước khi bàn đến vấn đề này, chúng ta hăy t́m hiểu ư định nghĩa của từ kép “chính thống” hay “chính nghĩa” để tránh khỏi t́nh trạng hiểu sai lạc trong những đề tài liên quan đến chính trị.

 

ĐỊNH NGHĨA: 

Thường thường, khi có một cá nhân hay một thế lực mới lên nắm chính quyền là người ta thường đặt vấn đề chính thống hay chính nghĩa của cá nhân hay một thế lực đó. Vi vậy, chúng ta cần phải hiểu rơ định nghĩa của hai từ kép chính thống và chính nghĩa này. Theo Hán-Việt Tự Điển của ông Đào Duy Anh th́:  

“Chính thống là ḍng chính của nhà vua hoặc của môn học, (đồng nghĩa với chính thống) và ‘Chính nghĩa là đạo lư chính đáng (đồng nghĩa với công đạo = justices).”

Theo Việt Nam Tự Điển của ông Lê Văn Đức cùng một nhóm văn hữu th́:

“Chính tông là ḍng chính nhà vua hay phái chính một tôn giáo, một học thuyết (đồng nghĩa với chính thống) và “chính nghĩa là nghĩa vụ chính đáng, việc làm đúng với lẽ phải.”

Theo Việt Nam Tự Điển của Ban Văn Hội Khai Trí Tiến Đức th́:

“Chính thống là mối chính, ḍng chính (nói về các đời làm vua)” và “chính tông là chỉ về phái nào đă nối được chính truyền của một tôn giáo hay học thuyết.”

Chúng tôi không thấy có từ “chính nghĩa” trong cuốn tự điển này.

Trái ngược với chính thống hay chính nghĩa là “phi chính nghĩa” hay “bất chính”..

CHÍNH THỐNG HAY CHÍNH NGHĨA

KHI LÊN NẮM CHÍNH QUYỀN

CỦA MỘT CÁ NHÂN HAY MỘT THẾ LỰC

Thiển nghĩ rằng hai từ kép chính thống và chính nghĩa gần như giống nhau và trong tập sách này chúng tôi sử dụng hai từ kép này như vậy. Trong phần tŕnh bày dưới đây, chúng tôi chỉ áp dụng các từ trên đây cho những cá nhân những người lănh đạo, các tổ chức hay chính đảng hoặc thế lực tranh giành quyền chính cai trị đất nước theo truyền thống đạo lư từ ngàn xưa của các dân tộc Đông Phương trong đó có Việt Nam ta. Cá nhân hay chính đảng nào có chính thống hay chính nghĩa th́ được nhân dân ủng hộ, nguợc lại, nếu cá nhân hay chính đảng nào dựa vào bạo lực hay dựa và quyền lực của ngọai bang nhảy lên cầm quyền th́ sẽ bị coi là không có chính nghĩa, tức là phi chính nghĩa hay bất chính.

Theo quy luật của tạo hóa, gà sinh ra gà, cuốc sinh ra cuốc và cáo sinh ra cáo. Tương tự như vậy, thói thường, bất chính tất nhiên sẽ sinh ra hàng ngàn thứ bất chính khác. Đồng thời, bất chính c̣n là cha đẻ của bất công, bạo ngược và hung tàn; bất công, bạo ngược và hung tàn sẽ làm cho nhân dân bất măn, căm giận và thù ghét. Một khi nhân dân đă bất măn, căm giận và thù ghét th́ nhân dân sẽ nổi loạn chống lại chính quyền. Đây là quy luật lịch sử. Câu nói “thượng bất chính, hạ tắc loạn” là do quy luật này mà ra. Cũng v́ thế mà từ ngàn xưa, các dân tộc Đông Phương luôn luôn đặt chính nghĩa và chính thống lên hàng ưu tiên số 1 cho những người hay đảng phái chính trị muốn nhẩy lên nắm quyền quản lư quốc gia. Cũng v́ thế mà trong bài B́nh Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trăi mới có câu, “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo”.

Nói về chính thống hay chính nghĩa, ông Richard J. Hardy trong cuốn Government In America viết như sau:

"Quyền lực và quyền thế không phải là những lư do độc nhất mà nhân dân phải tuân hành các chính sách của chính quyền. Nhân dân tuân hành những chính sách của chính quyền v́ họ tin rằng chính quyền có chính thống (chính nghĩa hay hợp pháp). Như vậy có nghĩa là nhân dân chấp nhận quyền thế và cái quyền của chính quyền được lănh đạo đất nước. Một chính quyền có đủ quyền lực có thể tồn tại được thường thường là dựa vào bạo lực dù là nhân dân không chấp nhận cái chính quyền này. Nhưng nếu muốn có một chính quyền ổn định, hữu hiệu và bền vững lâu dài th́ tính cách chính thống (chính nghĩa hay hợp pháp) là cần thiết." (Nguyên văn: "Power and authority are not the only reasons people comply with the policies of their government. People follow these policies because they believe the government has legitimacy. That is, people accept its authority and its right to lead them. A government enough power can exist for a while, usually by force, even if the people do not accept it. But legitimacy is necessary if the government is to be stable, effective, and lasting." [1]

Cuốn sách Government In America là một trong những cuốn giáo khoa về môn "Công Dân" (Civics) được rất nhiều trường trung học ở Hoa Kỳ chọn làm sách giáo khoa dạy trong các lớp 12. Môn công dân là một trong những môn học bắt buộc học sinh phải học. Xem như thế cũng đủ biết nhân dân Hoa Kỳ coi việc rèn luyện cho các em học sinh phải hiểu thấu đáo tính các chính thống hay chính nghĩa hoặc hợp pháp của một chính quyền và của người lănh đạo nhân dân. Ngoại trừ các nước nằm dưới ách thống trị của Giáo Hội La Mă hay các chế độ đạo phiệt Hồi Giáo và quân phiệt, hầu như tất cả các nước theo chế độ dân chủ tự do (thực sự) như ở Bắc Mỹ và Tây Âu đều có cùng quan niệm về chính thống và chính nghĩa giống như ở Hoa Kỳ. Riêng ở Việt Nam ta, tùy theo hoàn cảnh của đất nước, tiêu chuẩn về chính thống hay chính nghĩa của một chế độ hay cá nhân người cầm quyền trị quốc đă trở thành truyền thống của dân tộc là phải có điều kiện hay tiêu chuẩn như sau:

1.- Nếu đất nước đang ở trong thời quân chủ chuyên chế như các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lư, Trần, Hậu Lê, Nguyễn Tây Sơn và Nguyễn Phúc th́ người con nào được vua cha hay hội đồng hoàng tộc (thường là vua cha) chỉ định lên kế nghiệp th́ người đó sẽ được lên cầm quyền và được coi là có chính thống hay chính nghĩa. Đây là trường hợp Vua Gia Long chọn trước Thái tử Đảm vào năm 1816 và vua Thiệu Trị chọn Thái tử Hồng Nhậm lên kế vị trước khi băng hà vào năm 1847. Trong trường hợp vua cha từ trần đột ngột mà không để di chiếu lại cho người con nào lên kế nghiệp th́ sẽ có hai trường hợp:

Trường hợp A.- Người con trai lớn nhất sẽ được đưa lên kế nghiệp như trường hợp Vua Lê Thái Tông chết đột ngột vào năm 1442. Nếu không làm như vậy th́ triều chính sẽ trở thành rối loạn rồi biến thành đại họa cho nhân dân.

Trường hợp B.- Nếu có sự tranh giành quyền lực giữa các người con của nhà vua (hoàng tử và công chúa) th́ phe nào thắng sẽ được coi như là đă giải quyết xong chuyện rắc rối này. Nhưng nếu vị tân vương này trở thành thứ “quân phi quân” hay “bạo chúa” coi quần thần hay các viên chức chính quyền như một thứ băng đảng hay một bầy gia nô và coi nhân dân như chó ngựa, lạm dụng quyền chính, ưu đăi bà con và phe đảng của ḿnh để làm lực lượng ṇng cốt bảo vệ chế độ rồi tự tung tự tác, biến chính quyền thành bộ máy đàn áp, tra tấn và thủ tiêu những người bất đồng chính kiến, đàn áp và khủng bố những người không chịu khuất phục. Ở vào trường hợp như vậy, nếu trong ḍng họ nhà vua (hoàng tộc) không c̣n có ai lập tức đứng lên phát cờ dấy binh khởi nghĩa để diệt trừ tên quốc tặc này, th́ kể như là cái ḍng họ nhà vua này không c̣n chính thống hay chính nghĩa nữa.

2.- Nếu đất nước ở vào trường hợp B trên đây, th́ bất kỳ người dân nào có khả năng đứng lên chiêu binh măi mă kéo quân về khử diệt tên bạo chúa đương quyền và phe đảng gia nô này th́ người đó được coi như là có chính thống hay chính nghĩa nắm quyền lănh đạo quốc dân. Đây là các trường hợp của Vua Lê Đại Hành vào năm 980, của ông Lư Công Uẩn vảo năm 1009, của anh em nhà Tây Sơn trong thập niên 1770. Tính cách chính thống này được ghi rơ trong kinh điển của Nho giáo và đều được các nhà viết sử ghi lại trong các tác phẩm lịch sử của họ. Một bậc trí giả người Âu Mỹ có nhiều tác phẩm viết về lịch sử Việt Nam là sử gia Bernard F. Fall đă ghi nhân sự kiện này như sau:

"Nếu người làm vua áp bức nhân dân th́ người đó không c̣n xứng đáng được đối xử như là vua nữa. Cá nhân ông vua đó không c̣n thiêng liêng nữa, và trừ khử ông vua đó không c̣n là một tội ác. Nổi loạn giết một tên bạo chúa như vậy không những là một việc làm hợp lư mà c̣n là một việc làm đáng được ca tụng, và người đứng ra trừ diệt tên bạo chúa đó xứng đáng được đưa lên nắm quyền lănh đạo đất nước, cai trị muôn dân.” (If the sovereign oppressed the people, he no longer deserved to be treated as the sovereign. His person was no longer sacred, and to kill him was no longer crime Revolt against such tyranny not only was reasonable but was ameritorious act and conferred upon its author the right to take over the power of the sovereign.) [2]

Cụ Trần Trọng Kim cũng viết trong sách Nho Giáo như sau:

"Nếu ông vua nào trị dân mà yêu cái của dân ghét và ghét cái của dân yêu, là làm những điều trái ḷng dân, tức là trái mệnh trời, th́ người khác được quyền "điếu dân phạt tội", nghĩa là cứu dân mà đánh người có tội, như vua Thang đánh vua Kiệt, vua Vũ Vương đánh vua Trụ vậy." [3]

Vấn đề này sẽ được tŕnh bày đầy đủ trong tiểu mục “Những Trường Hợp Làm Mất Chính Nghĩa” ở phần sau.

3.- Nếu đất nước đă nằm dưới ách thống trị quân thù xâm lược th́ bất kỳ cá nhân hay thế lực nào trong nhân dân có khả năng chiêu binh măi mă, huy động nhân dân cùng lăn xả vào cuộc chiến đánh đuổi quân thù ra khỏi giang sơn, khi thành công, cá nhân hay thế lực đó sẽ có chính thống hay chính nghĩa lên nắm quyền cai trị đất nước. Đây là các trường hợp của Vua Ngô Quyền vào năm 939, của Vua Lê Lợi vào năm 1427, của Vua Quang Trung vào năm 1789, của Việt Minh vào năm 1954. Đây là quy luật lịch sử thiết tưởng bất kỳ người dân nào đă học qua bậc tiểu học cùng đều biết. Dựa vào quy luật lịch sử này, Giáo sư Lê Xuân Khoa viết trong cuốn Việt Nam 1945-1975 như sau:

“T́nh h́nh chính trị Việt Nam vào thời điểm 1945-1946 cho thấy rằng Việt Minh dưới sự lănh đạo của Hồ Chí Minh đă giành được chính nghĩa chống Pháp và lôi cuốn được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng.” ; ”Chẳng có ǵ đáng ngạc nhiên khi chính nghĩa chống Pháp đă được dồn hết sang phía chính phủ kháng chiến do Hồ Chí Minh lănh đạo.”  [4]

Truyền thống của dân tộc Việt Nam nói riêng, và các nước theo văn minh Nho Giáo là như vậy. Nếu một cá nhân hay một thế lực nào lên cầm quyền cai trị nhân dân mà không ở vào một trong 3 truờng hợp trên đây là phi chính nghĩa. Đă phi chính nghĩa hay bất chính th́ rồi thế nào cũng lạm dụng quyền hành để làm rất nhiều điều bất chính, thất nhân tâm khác nữa. Ở vào trường hợp này, chính quyền trở thành một băng đảng ăn cướp, hay bạo quyền, người lănh đạo dù mang tước hiệu là “vua” hay “tổng thống” th́ cũng chỉ là một tên trùm ăn cướp hay môt tên quốc tặc hay bạo chúa, và tập đoàn nắm giữ những chức vụ chỉ huy trong chính quyền này cũng chỉ là “những quân ăn cướp ngày” mang tước hiệu các ông quan. Có lẽ cùng v́ thế mà người dân Việt Nam ta có thành ngữ “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Gặp trường hợp như vậy, bất kỳ người dân nào cũng quyền đứng lên phất cở khởi nghĩa “diệt trừ quốc tặc, đạp đổ bạo quyền”.

4.- Nếu đất nước đă giành lại độc lập rồi và theo thể chế dân chủ tự do giống như các nước dân chủ tự do ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và Ấn Độ, th́ việc chọn người lên nắm quyền lănh đạo quốc dân được quyết định bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do, bỏ phiếu kín và không có gian lận. Cá nhân hay chính đảng nào được đa số phiếu nhân dân tín nhiệm th́ được coi như là có chính thống hay chính nghĩa, hợp pháp, hợp lư và hợp t́nh lên nắm quyền cai trị quốc dân.

Sở dĩ người viết nhấn mạnh đến cụm từ “tuyển cử tự do, bỏ phiếu kín và không có gian lận” là v́ trong thời kỳ 1954-1975, tuy rằng, chế độ miền Nam Vỉệt Nam manh danh hiệu theo đuổi lư tưởng tự do dân chủ, người dân miền Nam có quá nhiều kinh nghiệm về bầu cử gian lận do chính quyền chủ mưu. Sự kiện này hăy c̣n có các nhân chứng sống, và các nhà viết sử đều ghi lại rơ ràng trong những tác phẩm của họ. Giáo-sư Lê Xuân Khoa ghi lại trong cuốn Việt Nam 1945-1975 với nguyên văn như sau:

“Ngày 23 tháng Mười (1955), một cuộc trưng cầu dân ư được tổ chức để dân chúng miền Nam lựa chọn theo Bảo Đại hay Ngô Đ́nh Diệm. Khi đó, Bảo Đại đă trở lại thân Pháp và đang ủng hộ B́nh Xuyên, do đó chắc chắn là ông phải thất bại v́ đă mất hết tín nhiệm trong dân chúng. Tuy nhiên, ban tổ chức trưng cầu dân ư đă sắp đặt cho việc thắng cử của Ngô Đ́nh Diệm qúa bảo đảm đến độ ông được 98.2 phần trăm trong khi Bảo Đại chỉ được 1.1 phần trăm. Bằng chứng gian lận lộ liễu nhất là ở nhiều nơi số phiếu ủng hộ ông Diệm nhiều hơn số cử tri. Chẳng hạn riêng vùng Sàig̣n-Chợ Lớn có 450,000 cử tri ghi danh mà số phiếu bầu lên tới 605, 025.” Lê Xuân Khoa, Việt Nam 1945-1975.” (Bethesda, MD: Tiên Rồng, 2004), tr 432.

 “Khi thành lập chính phủ cũng như trong những lần cải tổ nội các, Ngô Đ́nh Diệm đều không muốn có sự tham dự của Phan Huy Quát, một lănh tụ Đại Việt cũng được Hoa Kỳ tin cậy. Trong cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến tháng Ba 1956, ứng cử viên đối lập Phan Quang Đán đắc cử nhưng không được công nhận v́ “gian lận”, và bị thua ứng cử viên chính phủ trong lần bầu lại. Năm 1959, ông Đán ra tranh cử lần nữa và trúng cử với đa số phiếu nhưng vẫn bị loại v́ ”vi phạm luật bầu cử.” Một ứng cử viên đối lập khác là Nguyễn Trân cũng đắc cử với ông Đán ở Sàig̣n cũng bị loại cùng một lư do.” [5]

Đến đây, thiết tưởng cũng nên nói sơ qua về tiểu sử ông Gia-tô Ngô Đ́nh Diệm. Thân phụ của Ngô Đ́nh Diệm là tên đại Việt gian Gia-tô Ngô Đ́nh Khả. Ngô Đ́nh Khả được Giáo Hội La Mă đưa sang chủng viện Pénang huấn luyện làm nghề thông ngôn một thời gian rồi được đưa về Việt Nam tiếp tay cho Liên Minh Pháp – Vatcian đặc trách việc dẫn đường chỉ điểm trong những chiến dịch tấn công đánh chiếm Việt Nam và những chiến dịch tiêu diệt các lực nghĩa quân kháng chiến Việt Nam. Một trong những tội ác của Ngô Đ́nh Khả là cùng với Nguyễn Thân dẫn quân thập tự bản địa đi đánh phá và tiêu diệt lực lượng nghĩa quân kháng chiến Văn Thân của cụ Phan Đ́nh Phùng ở Vụ Quang. Sau khi cụ Phan đă qua đời v́ bệnh kiết lị, lực lượng nghĩa quân Văn Thân suy yếu, Nguyễn Thân và Ngô Đ́nh Khả thừa thắng xông lên tiến chiếm căn cứ nghĩa quân và đào mả cụ Phan lấy xác đốt thành tro, lấy tro trộn vào thuốc súng bắn xuống sông Lam Giang theo đúng truyền thống của đạo Gia-tô. [6]

Do thành tích dă man này mà Ngô Đ́nh Khả được giặc thăng quan, cho nắm giữ chức Tổng Quản Cấm Vệ Thành với nhiệm vụ vừa theo dơi ông vua bù nh́n Thành Thái vừa biến ông vua gỗ này thành một tín đồ Gia-tô. Nhờ làm việc đắc lực cho liên minh giặc và nắm giữ chức vụ Tổng Quản Cấm Vệ Thành, đàn con của Ngô Đ́nh Khả cũng được ban thưởng nhiều đặc quyền đặc lợi. Ngô Đ́nh Khôi được cho làm quan tri phủ Tùy An cho giặc vào năm 1917, năm 1920 được thăng lên chức Bố Chánh B́nh Định, năm 1926 thăng lên chức Tuần Vũ Quảng Ngăi, tới năm 1930 được đưa lên giữ chức Tổng Đốc Quảng Nam. Ngô Đ́nh Thục được cho đi học làm linh mục rồi được thăng chức giám mục vào năm 1938. Ngô Đ́nh Diệm đuợc hưởng qui chế tập ấm, được đặc cách cho theo học Trường Hậu Bổ và sau đó được bổ nhậm làm tri huyện huyện Hải Lăng, rồi được thăng chức vù vù, tới năm 1932 được cho giữ chức Thượng Thư Bộ Lại. Ngô Đ́nh Nhu được gửi đi du học ở Pháp.

Bản thân Ngô Đ́nh Diệm cũng là một tên Việt gian làm việc đắc lực cho liên minh giặc (Pháp – Vatican) với những hành động cực kỳ dă man đối với nhân dân ta. Thành tích nổi tiếng nhất của Diệm là trói cột các tù nhân chính trị (các nhà ái quốc bị liên minh giặc bắt được) vào một chiếc ghế có khoét lỗ ở ngay chính giữa chỗ ngồi, rồi đốt đèn cầy (nến) ở dưới để tra khảo nạn nhân lấy khẩu cung. Đây là thời gian c̣n được Pháp tin cậy. Sau này, Vatican bắt đầu trở cờ kết thân với Phát Xít Ư, rồi Đức Quốc Xă ở Âu Châu khiến cho Liên Minh Pháp – Vatican ở Âu Châu có chuyện cơm không lành canh không ngọt. Cũng v́ thế mà có sự tranh chấp quyền lực giữa đám Việt gian làm tay sai cho Pháp là nhóm ông Phạm Quỳnh và đám Việt gian làm tay sai cho Vatican là nhóm đàn con Ngô Đ́nh Khả và hậu quả là Ngô Đ́nh Diệm bị Pháp cho về vườn. Bị thất thế, Diệm quay ra t́m cách liên lệ với tên Gia-tô Cường Để (đang là con bài của Nhật và đang ở Đông Kinh) trong mưu đồ bán nước cho Nhật.

V́ đă biết rơ bộ mặt thật của Vatican với kinh nghiệm lịch sử ở ngay chính quốc Nhật từ thế kỷ 17 (sẽ nói rơ ở Phần IV trong tập sách này), cho nên khi hất Pháp ra khỏi sân khấu chính trị Việt Nam vào chiều tối ngày 9/3/1945, Nhật cương quyết giữ ông Bảo Đại làm vua gỗ cho Nhật, và dùng ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng, chứ nhất định không đưa ông Gia-tô Cường Để về làm vua bù nh́n và cũng không dùng Gia-tô ông Ngô Đ́nh Diệm làm thủ tướng dù rằng hai ông Gia-tô này đă thậm thụt chạy chọt với Nhật đă từ nhiều năm trước.

Năm 1954, nhờ có Ṭa Thánh Vatican chạy chọt với siêu cường Hoa Kỳ, Ngô Đ́nh Diệm được đưa về Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho cả hai thế lực này. Như vậy là cả đời hai cha con Ngô Đ́nh Khả và Ngô Đ́nh Diệm đều cùng là Việt gian phản quốc. Tới khi được Vatican và Hoa Kỳ cho lên cầm quyền, Diệm lại tiếp tục làm hàng ngàn việc làm bất chính khác. Việc làm bất chính đầu tiên của Diệm là gian lận bầu cử như đă nói trên. Diệm không những đă gian lận (vi phạm luật bầu cử) mà lại c̣n vu cáo cho các ông Phan Quang Đán và Nguyễn Trân “vi phạm luật bầu cử”. Như vậy, Ngô Đ́nh Diệm không những đă hành động bất chính, mà c̣n can tội “cáo gian”. Ng̣ai những việc làm bất chính trên đây, trong gần chín năm cầm quyền, anh em Ngô Đ́nh Diệm và băng đảng Giám-mục và Linh-mục Gia-tô di cư Bắc Kỳ c̣n làm cả hàng rừng việc làm bất chính khác. Trong cái rừng việc làm bất chính này là lạm dụng quyền thế, Gia-tô hóa chính quyền và cảnh sát hóa bộ máy cai trị. Chế độ ra công thiết lập những tổ chức mật vụ, công an, lực lượng đặc biệt như thiên la địa vơng, giết hại những nhà ái quốc thuộc các đảng phái chính trị đối lập. Trong nỗ lực Gia-tô hóa đất nước, chính quyền dùng tiền công quỹ, quân đội và nhân lực chính quyền tổ chức đại lễ hiến dâng nước Việt Nam cho Giáo Hội La Mă vào tháng 2 năm 1959, tàn sát dân lương bất khuất không chịu theo đạo Gia-tô. Chính quyền đă lừa gạt Hoa Kỳ trong chương tŕnh cải cách điền địa (mua lại ruộng đất của điền chủ lớn để phân phối cho tá điền mà không rớ tới 370 ngàn mẫu ruộng của Giáo Hội La Mă), cướp đọat tài nguyên quốc gia, kinh tài bất chính, bóc lột nhân dân, ăn chặn tiền ngọai viện, v.v….

Đến đây, chúng ta thấy rơ cái quy luật lịch sử “bất chính tất nhiên sẽ sinh ra hàng ngàn bất chính khác…”  áp dụng cho trường hợp ông Ngô Đ́nh Diệm và chế độ đạo phiệt Gia-tô của ông ta đúng phóc trăm phần trăm, không sai một li nào. 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Richard J. Hardy, Government In America (Boston, MA: McDougal Litell/Houghton Mifflin, 1996), p 6.

[2] Beranrd B. Fall, The Two Vietnams (New York: Ferederick A. Praeger,1964), tr 18.

[3] Trần Trọng Kim, Nho Giáo Tập 1 (Bộ Giáo Dục, 1971), trang 132 (Ấn bản Tân Việt, tr 168.

[4] Lê Xuân Khoa, Việt Nam 1945-1975  ( Bethesda, MD: Tiên Rồng, 2004), tr 206 và 210

[5] Ibid., tr 437.

[6] Cũng nên biết đạo Gia-tô có truyền thống trả thù người đă chết bằng cách đào mà nạn nhân lấy xác đốt thành tro đă có ở Âu Châu từ thời Trung Cổ:

“Vào thế kỷ 13, dân vùng Toulouse, miền Nam nước Pháp ngày nay, nhận thấy Jehovah (Chúa Cha) độc ác, đúng là quỉ Satan mạo nhận là thiên chúa, chớ không phải là thiên chúa thật. Họ thấy vị thần ấy gớm ghiếc quá, bỏ không thờ nữa tuy họ vẫn kính thờ Jesus; họ lập thành giáo hội Cathari. Giáo Hội Công La (Công Giáo La Mă) kết họ tội tà đạo. Năm 1209, Giáo Hoàng Innocent III (1198-1216) ra lệnh thánh chiến để diệt họ. Vua chúa ở miền Bắc đất Pháp, ở đất Đức tuân lời, phái binh lính đến làm thành thập tự quân để đánh bọn tà đạo. Rât đông tín đồ Giê-su phe giáo hoàng tới trợ lực thập tự quân. Đám quân này, dưới quyền giáo sĩ Arnaud Amauri, đại diện giáo hoàng, bao vây thành Béziers. Thành bị hạ ngày 22/7/1209, toàn dân ở trong thành bị giết hết, kể cả đàn bà, trẻ con. Ṭa án đạo Jesus theo đuổi trừng phạt cả những người bị kết tội là tà đạo dù họ đă chết. Chẳng hạn, năm 1309, ṭa án đạo Jesus ở Carcassonne cho đào mả bẩy người phạm tội tà giáo móc xác lên đốt đi; của cải của họ bị tịch thu, ḍng dơi họ bị trừng phạt.”  Trần Quư, Ḷng Tin Âu Mỹ Đấy! (Wesminster, CA: Đồng Thanh & Văn Nghệ, 1996), tr 132-133.  

Cơ lẽ v́ truyền thống này, các Ṭa Án Dị Giáo (Inquisitions) của Giáo Hội La Mă mới xử tử những người bị kết án là “tà giáo” bằng cách trói nạn nhân vào một cái cọc, rồi chụm củi khô và châm lửa hỏa thiêu.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LÀM MẤT CHÍNH NGHĨA

Nguyễn Mạnh Quang

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng, tạo được chính nghĩa lến nắm chính quyền đă là một việc làm vô cùng khó khăn, nhưng giữ (duy tŕ) được chính nghĩa để tiếp tục nắm quyền cai trị nhân dân cũng không phải là dễ, và thường thường c̣n khó khăn hơn cả việc tạo nên chính nghĩa để lên nắm chính quyền. :Có hai trường hợp làm mất chính nghĩa để rồi rơi vào t́nh trạng không c̣n xứng đáng tiếp tục nắm quyền lănh đạo quốc dân. Hai trường hợp này là :

A.- Không làm tṛn nhiệm vụ của người lănh đạo quốc dân. Những nhiệm vụ này là:

1.- Phải hết ḷng tận tâm tận sức lo cho phúc lợi của nhân dân đúng như Nho giáo đă dạy: “Dân chi sở ố, ố chi; dân chi sở hiếu, hiếu chi; sở vị dân chi phụ mẫu.” và phải vui sau khi dân vui và lo trước khi dân lo, phải biết cùng ch́m nổi với nhân dân.

2.- Phải biết bảo toàn lănh thổ của đất nước. Làm vua một nước hay làm tổng thống lănh đạo quốc dân cũng giống như một ông tướng giữ thành. Thành mất th́ phải chế theo thành.

B.- Làm dụng quyền hành.  Những h́nh thức cụ thể như gây bè kết đảng, ưu đăi bọn tay sai để củng cố quyền lực, áp bức và bóc lột nhân dân, giết hại dân lành và những người bất khuất để duy tŕ quyền lực.  Trường hợp này xẩy ra rất thường trong lịch sử nhân loại. Lư do dế hiểu là v́ một khi đă có quyền lực trong tay rồi th́ chính quyền lực là miếng mồi xô đẩy những người có quyền lực vào việc sử dụng các phương tiện của nhà nước để biệt đăi  một nhóm thiểu số tay sai (thiên vị)  nhằm gây bè kết đảng. Người cầm quyền có thói quên coi việc nước như việc riêng của cá nhân và gia đ́nh, gây nên bất công trong xă hội. Một khi chính quyền đă làm những việc bất công th́ nhân dân sẽ  bất măn và chống đối. Khi đó  th́ nhà lănh đạo chính quyền và những nhân vật nắm giữ những chực vụ quan trọng trong chính quyền đó đă hoàn toàn mất   hết chính nghĩa rồi, không c̣n có cơ may nào cứu văn được nữa.

Lịch sử nhân loại đă có nhiều trường hợp lên nắm chính quyền và có quyền hành quay ra lạm quyền, gây ra những tội ác trời không dung đất không tha, tức là làm mất chính chính nghĩa. Như vậy là ở vào cái thế không c̣n xứng đáng tiếp tục ở lại chính quyền quản lư công việc cai trị nhân dân.

Cái sai lầm vĩ đại của những người cầm quyền cai trị đất nước và giai cấp thống trị là họ hay lầm tưởng rằng đă ngồi vào trong ngai vàng hay ở trong  chức vụ tổng thống là có thể:

1.- Ăn nói ngược ngạo.

2.- Làm bất cứ điều ǵ theo ư muốn của ḿnh mà không cần biết đến những nỗi thống khổ của nhân dân. Nói một cách rơ ràng hơn là làm những việc làm tội ác hại dân hại nước.

Dưới đây là một vài  trường hợp điển h́nh đă xẩy ra trong lịch sử. 

A.- KHÔNG LÀM TR̉N NHIỆM VỤ CỦA NHÂN DÂN GIAO PHÓ

 

Đây là trường hợp của vua Tự Đức của nhà Nguyễn bất lực trong việc chống quân thù xâm lược để bảo vệ chủ quyền độc lập của đất nước. (Nước ta lúc bấy giờ c̣n được gọi là Đại Nam.) Khởi đầu  của việc bất lực này là nhà vua đă cúi đầu chấp nhận Hiệp Ước Nhâm Tuất 1862 (kư ngày 5/6/1862 tức ngày 9 tháng 5 năm Nhâm Tuất) với những điều khoản do Liên Minh Xâm Lược Pháp - Thập Ác Vatican đưa ra một cách trịch thượng và ngang ngược. Dưới đây là những điều khoản này:

 

“1.- Từ nay trở đi các nước Pháp Lan Tây, Tây Ban Nha và Đại Nam vĩnh viễn giao hiếu với nhau.

 

2.-Người Pháp và Tây Ban Nha được tự do đến giảng đạo Thiên Chúa tại Đại Nam. Dân muốn theo đạo tùy ư, không có sự cấm đoán và cũng không có sự ǵ ép buộc.

 

3.- Đại Nam nhường đứt cho Pháp ba tỉnh Gia Định, Định Tường và Biên Ḥa. Thuyền bè của nước Pháp được tự do đi lại trên sông Cửu Long và các rạch miền Tây.

 

4.- Kể từ ngày hiệp ước kư kết xong, nếu có nước nào gây sự với Đại Nam th́ nước Nam phải cho nước Pháp biết để liệu sự giúp đỡ. Nếu có việc cắt đất giảng ḥa cũng phải có nước Pháp thỏa thuận mới được

 

5.- Công dân Pháp, Tây Ban Nha được ra vào buôn bán ở các cửa bể Đà Nẵng, Ba-lạt, Quảng Yên miễn là có nạp thuế theo lệ định. Công dân Việt Nam cũng đuợc đối đăi như vậy trên đất Pháp và Tây Ban Nha. Nếu người nước khác đến buôn bán, chính quyền Đại Nam không được ưu đăi họ hơn và nếu người nước này được hưởng điều lợi ích ǵ về thương mại th́ công dân Pháp và Tây Ban Nha cũng được như vậy.

 

6.- Nếu có công việc ǵ khẩn yếu  th́ mỗi nước cử một khâm sai đại thần để hội thảo tại kinh đô nước Nam hay tại kinh đô hai nước Pháp và Tây Ban Nha. Tầu Pháp, Tây Ban Nha đến nước Nam sẽ đậu ở Đà Nẵng rồi quan khâm sai sẽ do đường bộ tiến lên kinh.

 

7.- Đôi bên cùng trả ngay tức khắc các người bị bắt và tất cả tài sản của họ cùng của thân tộc  họ.

 

8.- Đại Nam bồi thường chiến tranh cho hai nước Pháp, Tây Ban Nha 4 triệu nguyên hạn trong 10 năm phải trả xong, mỗi năm phải nộp 400.000 (4 trăm ngàn) cho vị đại diện Pháp ở Gia Định. Hiện nay nước Pháp đă nhận được 100.000 (một trăm ngàn) đồng bạc đến khi nộp sẽ trừ số tiền này đi.

 

9.- Giặc cướp quấy nhiễu ở các đất thuộc Pháp lẩn trốn qua đất Việt cũng như giặc cướp ở các địa phương của Đại Nam chạy qua đất Pháp sẽ được đôi bên giải nộp cho các nhà cầm quyền sở quan.

 

10.- Từ ngày nghị ḥa, dân chúng ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên muốn qua lại đất Nam thuộc Pháp làm ăn phải theo luật lệ của nước Pháp và nước Nam, không được chuyên chở binh lính và vũ khí qua các đất đă nhượng cho Pháp.

 

11.- Nước Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long cho Đại Nam nhưng tạm thời c̣n đóng binh tại đây cho tới khi b́nh định xong ba tỉnh Gia Định, Định Tường và Biên Ḥa.

 

12.- Hiệp ước này hạn trong một năm để hoàng đế ba nước duyệt lăm và phê chuẩn hỗ giao ở kinh đô Đại Nam.” [1] 

 

Nhận xét về hiệp ưỡc trên đây, sử gia Phạm Văn Sơn viết:

 

“Hiệp Ước Nhâm Tuất có tính cách thế nào? Dĩ nhiên nó thiếu tính cách b́nh đẳng. Nó là một văn kiện ngoại giao trong đó kẻ mạnh ra lệnh, kẻ yếu phải cúi đầu tuân phục, và nhà sử học có thể viết thêm rằng: Đáng lẽ Hiệp Ước Nhâm Tuất phải ra chào đời sớm, v́ t́nh thế nước nhà đă quá suy nhược. Hiệp ước bất b́nh đẳng này c̣n là hiệp ước đầu tiên của ta kư với Pháp. Hiệp ước này mở đầu cho cuốn vong quốc sử Việt Nam.” [2]

 

Việc kư nhận những điều kiện của Thỏa Hiệp Nhâm Tuất 1862 trên đây chứng tỏ Vua Tự Đức đă:

 

1.- Không c̣n đủ khả năng bảo vệ sự nghiệp của tổ tiên để lại cho dân tộc Việt Nam ta,

2.- Cúi đầu chấp nhận những điều kiện của Liên Quân Xâm Lược  Pháp – Vatican đưa ra,

3.- V́ quyền lợi riêng tư của cá nhân và triều đ́nh, nhà Vua đă cúi đầu cắt đất nhường cho giặc để tiếp tục an tọa trong ngôi vị bù nh́n chủ tể của đất nước.

Đáng lư ra vua tôi nhà Nguyễn phải chủ động và tích cực học hỏi chiến lược, chiến thuật, đem hết khả năng về nhân lực, vật lực và tinh thần ra động viên nhân dân và điều binh khiển tướng để chống giặc tới cùng, nhưng tiếc rằng họ đă  không làm như vậy. Họ chỉ biết co lại trong đám quần thần thủ cựu tính chuyện bảo vệ quyền lợi riêng của họ hơn là quyền lợi của đất nước. Sự tính toán ích kỷ này đă khiến cho triều đ́nh Huế đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác, rồi cuối cùng nhường luôn cả nước cho giặc nắm quyền trị nước để được an toàn giữ lại cái ngôi vị bù nh́n làm trang trí và tay sai cho người ngoại bang.

 Sau khi vừa kư xong hiệp ước này, toàn dân ta lên án triều đ́nh đă lừa dối nhân dân. Hai người đại diện cho triều đ́nh Huế kư vào hiệp ước này là hai ông Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bị nhân dân ta coi như là những quân bán nước: “Phan, Lâm măi quốc, triều đ́nh khi dân” [3]. Bài thơ thất ngôn dưới đây của Cụ Phan Văn Trị nói lên niềm đau xót  của nhân dân ta trong việc triều đ́nh Huế cúi đầu nhận chịu các điều kiện nhục nhă nhượng đất  cho Liên Minh Xâm Lược  Pháp – Vatican - Tây Ban Nha:

       Ṭ le kèn thổi tiếng năm ba,

       Nghe lọt vào tai luống xót xa.

       Uốn khúc sông rồng mù mịt khói.

       Vẳng ve thành phụng ủ sầu hoa.

       Tan nhà cám nỗi câu ly hận.

       Cắt đất thương thay cuộc giảng ḥa.

       Gió bụi đ̣i cơn xiêu ngă cỏ.

       Ngậm cười hết nói nỗi quan ta. [4]

Nhà Nguyễn đă mất hết chính nghĩa nắm quyền cai trị nhân dân. Kư Hiệp Định Nhâm Tuất 1862 nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican, nhà  Nguyền đă tỏ ra bất lực, không c̣n đủ khả năng để  bảo vệ lănh thổ của tiền nhân để lại. Lănh thổ đất nước là di sản của tiền nhân để lại cho cả  dân tộc và là của chung của dân tộc. Nếu người lănh đạo quốc dân bất lực không làm tṛn sứ mạng bảo toàn lănh thổ của đất nước th́ không c̣n xứng đáng tiếp tục ở lại ngội vị lănh đạo quốc dân nữa. Người biết tự trọng phải biết tự động rút lui hay thoái vị nhường chỗ cho người khác có đủ tài đức lên thay thế để đảm đương việc nước. Nếu không tự động thoái lui th́ nhân dân sẽ vùng lên đạp đổ và đưa người có khả năng thế vào đó.

Cũng may là dân tộc ta có tinh thần bất khuất với truyền thống chống giặc ngoại xâm qua lời dạy  “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Lời dạy này đă ăn sâu vào năo tủy trong cơ thể của từng con dân nước Việt. Không thể khoanh tay ngồi yên để cho quân cướp xâm lăng hoành hành giầy xéo giang sơn, các nhà ái quốc miền Nam, rồi miền Trung và miền Bắc quyết tâm từ bỏ mái ấm gia đ́nh lên đường vào chiến khu chiêu mộ các anh hùng nghĩa sĩ, tổ chức lực lượng nghĩa quân đuổi giặc cứu nước. Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Vơ Duy Dương, Mai Xuân Thưởng, và hàng triệu con dân đất Việt khác, tất cả đều quyết tâm đem hết đời trai hay quăng đời c̣n lại hiến dâng cho tổ quốc để đ̣i lại quyền tự chủ cho quê hương và quyền làm người cho dân tộc.

Cũng v́ lư do này mà ngay từ khi có một vị anh hùng hô hào liều thân chống giặc cứu nước th́ toàn thể nhân dân, từ em bé 15 tuổi cho đến cụ già đầu bạc phơ phơ trên toàn lănh thổ Việt Nam đều hăng hái lao đầu vào cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương. Đây là cuộc chiến vô cùng gay go kéo dài cả gần một thế kỷ. Một bên là liên quân giặc Pháp và Thập Ác Vatican với những đạo quân tinh nhuệ liên kết chặt chẽ với  nhóm tín đồ Gia-tô bản địa đă được biến thành các đạo quân thập ác bản địa và được trang bị bằng những  vũ khí hiện đại tối tân. Một bên là toàn thể nhân dân ta được vơ trang bằng những vũ khi cổ điển và thô  sơ nhất, ngoại trừ một số tối thiểu tín đồ Gia tô cuồng tín trong đó có các đạo quân dưới quyền chỉ huy của Linh-mục Trần Lục ở Phát Diệm và những tóan lính đại do tên Việt gian Gia-tô tuyển mộ và các làng đạo ở rải rác trong ṭan quốc . Đây cũng là cuộc chiến hào hùng, oai dũng và hiển hách nhất trong lịch sử chiến tranh đánh đuổi quân thù độc ác nhất của nhân loại là đế quốc Vatican. Ngày nay, hầu như tất cả mọi người dân Việt Nam, từ em học sinh lớp 3 trở lên, không mấy ai là không sung sướng và hănh diện khi nghe được nghe những ḍng thơ lịch sử với những chiến công anh dũng đi kèm theo với những địa danh mà ngày nay không mấy ai là không biết: 

       Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa

       Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần.      

       Hỏa hồng Nhật Tảo, Kiên Giang,

       G̣ Công, Đồng Tháp, Vụ Quang oai hùng,

       Hùm thiêng Yên Thế vẫy vùng,

       Thái Nguyên, Yên Bái lẫy lừng ngàn thu.

       Muôn dân quyết chiến đuổi thù...

Một khi mà triều đ́nh không điều khiển và cũng không tài trợ cho các lực lượng vũ trang kháng chiến, toàn dân phải tự động vùng lên chống giặc xâm lăng và phải đương đầu với quân lính của triều đ́nh bù nh́n Huế, th́ đương nhiên nhà Nguyễn đă hoàn toàn mất hết chính thống hay chính nghĩa cầm quyền cai trị nhân dân.  Việc mất chính nghĩa của nhà Nguyễn đă xẩy ra  từ khi kư Hiệp Ước Nhâm Tuất 1862. Sau đó, Vua Tự Đức lại c̣n liên tục nhượng bộ cho liên minh xâm lược Pháp – Vatican nhiều hơn nữa và thỏa măn hết tất cả những yêu sách của giặc, trong đó có việc phải bổ dụng những tín đồ Gia-tô người Việt. Những người này thực sự chỉ là những tên Việt gian làm gián điệp cho Đế Quốc Vatican lại được nắm giữ những chức vụ quan trọng trong  chính quyền. Ấy thế mà triều đ́nh Huế lại c̣n phong thưởng tước vị phẩm hàm và mề đay kim khánh cho lũ Việt gian này. Tên Việt gian Linh-mục Trần Lục là một trường hợp điển h́nh cho t́nh trạng nhục nhă này.

Sau khi nhà vua băng hà (vào ngày 16 tháng 6 năm Quư Mùi, 1883) t́nh trạng này c̣n ghê gớm hơn nữa, nghĩa là liên minh giặc không cần phải yêu sách mà là ra lệnh cho nhà vua hay triều đ́nh Huế phải làm những việc ǵ mà chúng muốn. Rơ rệt nhất là từ năm 1885, khi  hai tên thực dân De Courcy và Silvestre đưa Chánh Mông lên ngài vàng với vương hiệu là Đồng Khánh để làm cảnh và làm tay sai cho chính quyền  bảo hộ của Liên Minh Pháp – Vatican.  Thực trạng này được cụ Nghiêm Kế Tổ ghi nhận trong cuốn Việt Nam Máu Lửa với nguyên văn như sau:

“Những ngày tàn của chế độ.- Qua ngót ngh́n năm sống hiên ngang với nền tự chủ, đến cuối thế kỷ 19, dân tộc Việt bắt đầu vướng xích xiềng nô lệ. Người Pháp dùng chánh sách Tầm Thực (tầm ăn dâu) chiếm miền Nam nước Việt (Ḥa Ước 1862) rồi lấn dần, lập cuộc bảo hộ ở Bắc, Trung (Ḥa Ước 1874 và Ḥa Ước Harmand 1883). Ṿng thuộc địa bắt đầu:

1.- Về chính trị: Bắc, Trung, Nam mỗi xứ có 1 chế độ riêng, 1 tổ chức khác nhau và h́nh thức có vẻ dân chủ:

A.- Nam Việt có Thống đốc. Thống Đốc lập ra Hội Đồng Thuộc Địa, Hội Đồng Thuộc Địa Hàng Tỉnh, Hội Đồng Thành Phố.

B.- Trung Việt có Khâm Sứ làm việc bên cạnh nhà vua. Khâm Sứ coi việc ngoại giao bằng cách quyết đoán mọi việc và chủ tọa Viện Cơ Mật. Khâm Sứ lập Hội Đồng Dân Biểu và đặt Công Sứ cho mỗi tỉnh.

C.- Bắc Việt có Thống Sứ. Thống Sứ hợp tác với Kinh Lược Sứ Việt Nam thay Vua định việc và chỉ tâu Vua những việc đă làm. Mỗi tỉnh có một Công Sứ trực tiếp cai trị. Thống Sứ lập ra Hội Đồng Hàng Tỉnh, Hội Đồng Dân Biểu…

Việc cái trị ba xứ đặt dưới một ông Toàn Quyền phụ thuộc Bộ Thuộc Địa Pháp.

2.- Về kinh tế: Pháp thành lập Sở Địa Chất, Sở Mỏ đầy đủ để khai thác tài nguyên. Nhân công của thuộc địa nhiều và rẻ tiền khiến Pháp tận lực lợi dụng khai khẩn trồng trọt, mở mang kỹ nghệ nhẹ để thu lợi:

A.- Nào mỏ than ở Ḥn Gay, Uông Bí, mỏ vàng  ở Bồng Miêu, mỏ sắt ở Cao Bằng.

B.-Nào đồn điền cà phê ở Yên Bái, Phú Thọ, Chi Nê, đồn điền cao su ở Thủ Đầu Một, Biên Ḥa.

C.- Nào nhà máy giấy ở Đáp Cầu, nhà máy đường ở Hiệp Ḥa, nhà máy xi măng ở Hải Pḥng, nhà máy diêm ở Bến Thủy, nhà máy sợi ở Nam Định, nhà máy Rượu (ở B́nh Tây), nhà máy điện, nhà máy nước, v.v…

Việc xuất cảng, nhập cảng do nhà nước nắm trọn quyền. Thuế má, đỉền thổ được cải cách thích hợp theo nguyên tắc muôn thuở của chính sách thực dân.

3.- Về Quân Đội: Một ngân sách to lớn trên 100 triệu đồng được thu lập để tổ chức quân đội, mục đích giữ vững địa vị Bảo Hộ tổng thu quyền lợi kinh tế.

4.- Về giáo dục: Trường công mỗi tỉnh không quá hai trường: Trường tư không cho phép mở tự do. Sự học gián tiếp bị hạn chế chỉ cốt cho đủ số người dùng trong các công tư sở Pháp. Đă vậy, việc học hành lại hết sức khó khăn v́ phải đủ nhiều điều kiện cần thiết mới được nhập trường hay thi cử.” [5]

Thực trạng này chứng tỏ tính cách chính thống của triều đ́nh nhà  Nguyễn đă hoàn toàn mất hết. V́ thế cho nên có rất nhiều nho sĩ ái quốc đang làm quan tại triều đ́nh cáo quan lui về ở ẩn. Họ sáng tác thơ văn khích lệ, ca tụng, vinh danh những lực lượng nghĩa quân chống giặc xâm lăng và lên án bọn người tham danh hám lợi đành ḷng  tiếp tục ở lại làm quan cho giặc. Đây là trường hợp của các cụ Phan Văn Trị, Nguyễn Đ́nh Chiểu, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Khuyến, v.v... Thiết tưởng rằng, những áng thơ văn của các cụ Phan Văn Trị và Nguyễn Đ́nh Chiểu đă được rất nhiều người biết tới. Thí dụ như bài “Tôn Phu Nhân Qui Thục” và mười bài thơ liên ḥan của ông Tôn Thọ Tường được cụ Phan Văn Trị họa lại từng bài với những lời lẽ như mắng nhiếc những người ra làm quan với tân trào.

Trong bài thơ bằng chữ Hán có tựa đề là “Văn Đồng Niên Vân Đ́nh Tiến Sĩ Dương Thượng Thư”, viết theo thể “ngũ ngôn”, cụ Nguyễn Khuyến đổi cách xứng hô để mỉa mai trách móc người bạn đồng liêu là Cụ Dương Khuê đă v́ tham đồng lương hàng tháng mà ở lại tiếp tục làm quan cho giặc (“Miếng đẩu thăng chẳng dám tham trời”). Trong đoạn đầu, cụ gọi người bạn cố tri một cách thân thiết là “quân” (nghĩa là anh, bạn,..“Dữ quân thần tịch liên”, “Hữu thời đối quân ẩm” ).  Nhưng khi đến đọan nhắc tới những năm ông bạn ra hợp tác với tân trào, th́ cụ liền chuyển sang gọi là  “công” (nghĩa là ông, ngài,… như  “Dư lăo, công diệc lăo” “Dư bệnh nghi công tiên”, “Nhi công tranh thượng tiên”,… ) . Về sau, cụ Nguyễn Khuyến chuyển dịch bài thơ này sang tiếng Việt theo thể “song thất lục bát”, và những chữ “quân” và “công” đều được chuyển sang tiếng Việt là “bác”.  Xin xem trang Phụ bản ở phần cuối.

Đặc biệt là khi thấy bọn người “thà mất nước chứ không thà mất Chúa” dựa vào thế giặc nhẩy lên bàn độc hợm hĩnh khoe khoang với đời về địa vị và chức tước được liên minh giặc xí cho, cụ liền mượn lời vợ anh phường chèo mắng thẳng vào mặt lũ người vô liêm sỉ này bằng hai câu thơ: 

       Vua chèo c̣n chẳng ra  ǵ,

       Quan chèo, vai nhọ khác chi thằng hề.

Đây là trường hợp của Pétrus Trương Vĩnh Kư, Trần Bá Lộc, Ngô Đ́nh Khả, Lê Hoan, Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đ́nh Thục, Ngô Đ́nh Khôi, Ngô Đ́nh Diệm, Nguyễn Bá Ṭng, v.v… Nhờ có các tên vua hề phường tuồng này, bọn sử nô Gia-tô  sau này mới có thể đưa ra luận điệu rêu rao khoe khoang công đức của những tên Gia-tô làm Việt gian bán nước cho cả Vatican và Pháp một cách trâng tráo và trắng trợn như dưới đây:

“Sau này, trong 34 năm cai quản Phát Diệm, Cụ Sáu (Linh-mục Trần Lục - NMQ) đă tỏ ra một vĩ nhân có tài thao lược, văn vơ kiêm toàn, là vị cứu nhân độ thế. Bằng chứng là vua Tự Đức - một ông vua khét tiếng và cấm đạo công giáo – đă phong cho ngài chức Trấp-an, ban kim-khánh, kim-tiền (hai loại huy chương cao quư của triều đ́nh Huế). Vua Đồng Khánh phong cho ngài Tham Tri Bộ Lễ sung Khâm Sứ Tuyên Phủ Sứ. Vua Thành Thái nâng ngài lên chức Lễ Bộ Thượng Thư. Và năm 1925, vua Khải Định nhớ công ơn ngài đă truy tặng ngài” Phát Diệm Nam Tước. Phía chính phủ Pháp cũng ân thưởng ngài: Chevalier d’ Honneur, Officier dans L’ Ordre de la Legion d’ Honneur.”  [6]

Việc liên minh giặc không phế bỏ triều đ́nh Huế và đưa con cháu nhà Nguyễn lên ngai vàng ngồi làm cảnh là có dă tâm làm cho nhân dân ta lầm tưởng rằng nước ta vẫn c̣n độc lập vẫn c̣n có vua, chứ không phải nước đă mất vào tay người Pháp và Đế Quốc Vatican. Trong thực tế, thủ đọan gian manh này chỉ có thể phỉnh gạt được những người ngu dốt ít học và bọn vong bản phản quê hương chỉ biết tuyệt đối trung thành với Ṭa Thánh Vatican, chứ không thể nào lừa gạt được đại khối  dân tộc Việt Nam ta. Tương tự như vậy, luận điệu của bọn sử nô Gia-tô lấy việc được những ông vua bù nh́n Đồng Khánh, Thành Thái, Khải Định hay triều đ́nh Huế ban chức tước, phẩm hàm và mề đay kim khánh để  cao rao công đức của tên Việt gian Linh-mục Trần Lục như trên hay bất kỳ tên Việt gian nào khác cũng không thể nào che đậy được cái tội Vịệt gian bán nước cho liên minh giặc của chúng. Lư do rất đơn giản là v́ tính cách chính thống và chính nghĩa của triều đ́nh nhà Nguyễn không c̣n nữa.

Chính thống và chính nghĩa thuộc về các lượng nghĩa quân.- Qua phần tŕnh bày ở trên, chúng ta thấy rằng,  kể từ khi triều đ́nh nhà Nguyễn kư Thỏa Hiệp Nhâm Tuất vào ngày 5 tháng 6 năm 1862, chính thống hay chính nghĩa nắm quyền cai trị đất nước đă chuyển sang tay các nhà lănh đạo của các lực lượng nghĩa quân kháng chiến đánh đuổi Liên Quân Xâm Lăng Pháp - Thập Ác Vatican. Cũng từ đó các nhà ái quốc như các ông Nguyễn Trung Trực, Trương Công Định, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn,  Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thái Học, hay các đảng cách mạng như Tân Việt, Quốc Dân Đảng, Việt Quốc, Việt Minh, v.v... đều đem hết tài năng, trí óc và hy sinh cả thân thế để lo việc đánh đuổi quân cướp ngoại thù, đ̣i lại quê hương cho dân tộc.

Đây là một cuộc chiến trường cực kỳ cam go và hết sức gian khổ với hai mục tiêu rơ rệt:

1.- Đánh đuổi liên quân xâm lăng Pháp – Vatican ra khỏi quê hương để đ̣i lại chủ quyền cho dân tộc.

2.- Đạp đổ cái triều đ́nh quân chủ chuyên chính thối nát của nhà Nguyễn, một chế độ phong kiến chuyên chính lỗi thời  đă không làm tṛn được sứ mạng bảo vệ đất nước.

Từ  đầu thập niên 1910, mục tiêu thứ hai trên đây của cuộc chiến này được chuyển sang khuynh hướng:

 Giáo dục quần chúng, nâng cao dân trí cho người dân hiểu rơ chế độ quân chủ phong kiến chuyên chế đă lỗi thời, cần phải triệt bỏ bằng mọi giá và  thực hiện một cuộc cách mạng chính trị theo mô thức chính quyền dân chủ do các tư tưởng gia Tây Phương như John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Denis Diderot (1713-1784), Voltaire (1694-1778), v.v…”  Chúng ta có thể t́m thấy Mô thức chính quyền này trong cương lĩnh của tổ chức Quốc Dân Đảng dưới quyền chỉ đạo của nhà ái quốc Nguyễn Thái Học và các đông chí của ông.

Song song với khuynh hướng thứ 2 trên đây, các đảng Cộng sản thuộc phe Đế Tứ Quốc Tế của các nhà ái quốc như Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Đoàn Văn Trương, Hồ Văn Ngà, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Bạch v.v…  và thuộc phe Đệ Tam Quốc Tế của các nhà cách mạng như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), Trần Văn Giàu, Vơ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, v. v…  lại có khuynh hướng thực hiện một cuộc cách mạng xă hội để chấm dứt cảnh người bóc lột người khiến cho dân ta không c̣n phải sống trong những “địa ngục trần gian”. Đây là những thảm cảnh ở trong các đồn điền cao su ở miền Đông Nam Kỳ và vùng Cao Nguyên Nam Trung Kỳ, các công trường khai thác quặng mỏ ở Cẩm Phả, Ḥn Gay, Uông Bí, v.v… và thảm cảnh đói khổ triền miên mà dân ta đă kinh qua với hai triệu người chết trong ṿng có mấy tháng trong mùa Xuân năm Ất Dậu. Trong khi đó th́ trong các nhà thờ của Giáo Hội thóc chất đầy kho, băng đảng giám mục, linh mục cùng với bọn Việt gian quan lại trong chính quyền đương thời th́   không mấy ngày là không có hội hè và yến tiệc, ăn uống phủ phê, no nê thừa bứa. (Vấn đề này sẽ được tŕnh bầy đầy đủ ở phần sau.)

Ư chí quyết chiến của nhân dân ta kéo dài tới cả thế kỷ. “Một trăm năm nô lệ giặc Tây” là một trăm năm dân ta liên tục chiến đấu không ngừng. Kết quả chẳng những đă làm cho liên minh giặc Pháp - Thập Ác Vatican phải bạt vía kinh hồn, mà c̣n làm cho nhân dân thế giới phải kính nể dân tộc Việt Nam ta. Tất cả các lực lượng vơ trang chống lại liên minh giặc này đều được coi là những lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta. Nếu chẳng may thất bại, họ trở thành  anh hùng dân tộc của đất nước, đúng như Nguyễn Thái Học đă nói “Không thành công th́ thành nhân”. Và nếu thành công th́ không những họ được nhân dân ta hân hoan suy tôn và vinh danh là những anh hùng cứu tinh của dân tộc, mà họ c̣n có dư thừa chính thống và chính nghĩa để nắm quyền lănh đạo đất nước. Sự thật đă xẩy ra như vậy v́ đó là quy luật của lịch sử.

Cũng do quy luật lịch sử này, nhân dân ta đă gọi họ là những vị anh hùng của dân tộc và đă hân hoan tin tưởng và chấp nhận Mặt Trận Việt Minh là một thế lực có chĩnh nghĩa lănh đạo nhân dân. Cho đến nay, tất cả các nhà viết sử chân chính đều nh́n nhận rằng Mặt Trận Việt Minh quả thật là có chính nghĩa, xứng đáng được nhân dân tin tưởng trao cho trách nhiệm lănh đạo cuộc chiến đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican ra khỏi quê hương. Xứng đáng là v́ những người lănh đạo và những cán bộ cao cấp của Mặt Trận Việt Minh không những là nhà cách mạng trung kiên suốt đời hiến thân cho đại nghĩa, mà lại c̣n thấu hiểu được nỗi thống khổ của người dân dưới ách thống trị của người ngọai bang. Ng̣ai ra, họ c̣n biết khai thác t́nh h́nh thế giới và ḥan cảnh nước nhà để chớp lấy thời cơ phất cờ kêu gọi toàn dân đồng ḷng vùng lên đi đ̣i lại chủ quyền cho dân tộc và quyền làm người dưới ánh áng mặt trời.  Sự kiện này được Ông Hoàng Văn Đào viết trong cuốn Việt Nam Quốc Dân Đảng  như sau:

“Sau 80 năm bị lệ thuộc, dân tộc Việt Nam chỉ thèm khát độc lập, và không biết ǵ đến khuynh hướng chính trị của phe này với nhóm khác. Người dân Việt Nam nghĩ rằng: miễn là nước được độc lập, c̣n đảng phái nào lănh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập hay cầm chính quyền cũng vậy, cốt là “Nước Việt Nam của người Việt Nam!”  Một yếu tố khác nữa, ngót hai triệu đồng bào chết đói vừa qua, là chết để đem linh hồn thức tỉnh ư chí những kẻ c̣n sống cũng phải phục thù rửa hận cho toàn dân. Đó là hoàn cảnh tạo nên cuộc cách mạng âm ỷ trong đầu óc mọi người dân Việt, khác nào như một kho thuốc nổ, chỉ c̣n đợi người nào hoặc đoàn thể nào châm ng̣i lửa là nổ bùng. Ḷ thuốc súng đă có người châm, ng̣i đă nổ, quần chúng ùa chạy theo Việt Minh Cộng Sản…” [7]

Đúng như ḷng kỳ vọng của nhân dân ta, Mặt Trận Việt Minh đă hoàn thành được sứ mạng đánh đuổi được thành phần cốt cán trong Liên Quân Xâm Lăng Pháp - Thập Ác Vatican ra khỏi giang sơn với trận đánh lừng danh “Điện Biên Phủ” vang dội trên khắp năm châu bốn bể. Với chiến công này, Mặt Trận Việt Minh nghiễm nhiên có dư thừa chính nghĩa để tiếp tục nắm quyền lănh đạo nhân dân theo đuổi cuộc chiến đ̣i lại một nửa giang sơn c̣n nằm trong tay kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc là Giáo Hội La Mă với cái dù quyền lực của siêu cường Hoa Kỳ. Quy luật lịch sử này cũng được Giáo-sư Lê Xuân Khoa nhắc đi nhắc lại nhiều lần nơi các trang 206, 210, 189 và 190 trong cuốn Việt Nam 1945-1975  về chính nghĩa của Mặt Trận Việt Minh. Hai đọan văn trong 2 trang 206 và 210 đă được trích dẫn ở trên. Dưới đây là 2 đọan văn ở 2 trang 189 và 190:

“Cuộc kháng chiến chống Pháp thành công do Việt Minh lănh đạo đă chứng tỏ truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam quyết chống lại mọi sự đô hộ của ngoại bang để giành lại quyền tự chủ. Trong suốt tám năm trời kháng chiến, các nhà lănh đạo Cộng Sản Việt Nam, dưới danh nghĩa Mặt Trận Việt Minh và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, luôn luôn nêu cao mục tiêu tranh đấu cho độc lập, tự do và giải phóng dân tộc ra khỏi chế độ cai trị bóc lột tàn ác của đế quốc thực dân. Đó là chính nghĩa đă lôi cuốn được đông đảo nhân dân, quân đội và cán bộ đă hết ḷng chiến đấu, chịu đựng bao nhiêu gian lao, hi sinh bao nhiêu của cải và xương máu cho công cuộc cứu nước…”

“Công bằng mà nói, thắng lợi này đạt được chính là nhờ sự điều động của đảng Cộng Sản ở đằng sau Mặt Trận Việt Minh, với những ưu điểm về tổ chức và tinh thần kỷ luật, lư tưởng cách mạng, kỹ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật tuyên truyền và nhất là sức mạnh lôi cuốn quần chúng của Hồ Chí Minh qua h́nh ảnh của một nhà cách mạng một ḷng v́ dân v́ nước, đă tranh đấu gian nan ở hải ngoại trong suốt mấy chục năm. Chiến tranh chống Pháp là một chiến tranh có chính nghĩa và Việt Minh đă giành được chính nghĩa đó.” [8]

Dĩ nhiên, ở vào trường hợp này, không có lư ǵ mà người có công đánh đuổi được quân thù ra khỏi quê hương lại ngu xuẩn đến độ trao quyền lănh đạo quốc gia cho người kế thừa một triều đ́nh đă không làm tṛn bổn phận của người lănh đạo quốc dân bảo toàn lănh thổ  và chăm lo phúc lợi cho nhân dân. Đây là lư do tại sao khi hoàn thành sứ mạng đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, B́nh Định Vương Lê Lợi đă không tái lập ngôi vua cho nhà Trần. Đây cũng là lư do tại sao Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ được toàn quân tôn lên làm Hoàng Đế Quang Trung trước khi kéo quân ra tiêu diệt gần 300 ngàn quân Thanh xâm lăng, và  sau đó được toàn thể dân tộc ta kính mến tôn vinh lên là vị đại anh hùng cứu tinh của đất nước. Tương tự như vậy, cũng v́ lư do này, kể từ năm 1862 trở đi, bất kỳ lực lượng nghĩa quân kháng chiến nào thành công hay ḥan thành được sứ mạng đánh đuổi liên minh giặc Pháp – Vatican ra khỏi quê hương đều có đủ tư cách chính thống và chính nghĩa lên cầm quyền cai trị nhân dân, và Mặt Trận Việt Minh đă hoàn thành được sứ mạng cao cả này.  Vậy th́ chính nghĩa nắm quyền cai trị nhân dân phải thuộc về Việt Minh. Đến đây, chúng ta thấy chính tà đă định, và bất cứ người nào, dù là con cháu của nhà Nguyễn, kể cả ông Bảo Đại, dù là của một tổ chức với những danh xưng tốt đẹp đến đâu nữa cũng không c̣n tư cách ǵ để nhẩy lên hay được đưa lên nắm chính quyền. Người viết xin khẳng định đây là quy luật lịch sử. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

CHÚ THÍCH:

 

[1] Phạm Văn Sơn. Việt Sử Tân Biên – Quyển V  (Saigon, TXB (?), 1962), tr1 68-169. 

[2] Phạm Văn Sơn, Sđd., trang 169. 

[3] Ibid., tr 190 

[4] Ibid., tr 190 

[5] Nghiêm Kế Tổ, Việt Nam Máu Lửa (Los Alamitos, CA: Xuân Thu, 1989), tr  20-22. 

[6] Đ̣an Độc Thư Và Xuân Huy, Giám Mục Lế Hữu Từ & Phát Diệm  (Sàig̣n:TXB, 1973), tr 15 . 

[7] Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc Dân Đảng (Saigon: TXB, 1970), tr 255-256. 

[8] Lê Xuân Khoa,  Việt Nam 1945-1975 - Tập I (Bethesda, MD: Tiên R?ng, 2004),  tr  189 và 190.

 

 

 

CHỦ NGHĨA DÂN TỘC SINH TỒN

- Tài Liệu Huấn Luyện -

Phần I

I - Lời Mở Đầu:

Như chúng ta đă biết, từ xưa đến nay, mọi sự giao dịch giữa các quốc gia trên thế giới đều lấy “chính trị” làm khởi điểm cho mọi sự giao hảo hay tranh chấp về quyền lợi giữa hai quốc gia. Chừng nào giải pháp chính trị không xong bấy giờ người ta mới đi tới giải pháp “quân sự”. Đó là người ta thực hành câu: “Tiên lễ hậu binh”. Chữ Lễ ở đây chỉ là một thủ thuật trong sách lược chính trị.

V́ chính trị là sự sinh hoạt chính yếu của quốc gia, nên các cá nhân có tham vọng lănh đạo quốc gia mới đứng ra thành lập một tập thể gồm những người có tư tưởng giống nhau. Tập thể này được gọi là “Đảng”. Tùy theo mục đích theo đuổi và lập trường mà họ chọn một danh xưng cho Đảng. Chung quy các đảng nói trên được gọi là đảng chính trị nhằm thực hiện một tư tưởng mà đảng cho là siêu việt. Tư tưởng đó được mọi đảng viên đặt trọn niềm tin suốt cả cuộc đời dù phải hy sinh thân mạng để thực hiện cho kỳ được. Cái tư tưởng đó được gọi là “lư tưởng” mà một cá nhân nào cũng chỉ có một lư tưởng (duy nhứt) mà thôi.

Để thực hiện lư tưởng của ḿnh, các lănh tụ đảng phải trải qua nhiều giai đoạn sau khi thành lập đảng. Từ việc đại diện đảng ra tranh cử vào các cơ quan lập pháp hay hành pháp đến việc tham chánh (nếu đắc cử), họ được xem là một chánh khách. Trong khi thừa hành một chức vụ dân cử, họ có quyền định đoạt vận mạng của quốc gia.

Nhưng có phải chỉ có những người được mệnh danh là lănh tụ mới làm chính trị c̣n kỳ dư đều không làm chính trị? Không phải vậy! Tất cả mọi công dân - trừ kẻ mất trí - cầm lá phiếu để bầu chọn một ứng viên của một Đảng là họ đă “làm chính trị” hay nói đúng hơn, là họ đă “có một thái độ chính trị”. Thaí độ đó là họ đă góp phần chọn lựa một nhân vật nào hoặc một Đảng nào để lănh đạo đất nước., mà với lá phiếu họ đă (hay sẽ) làm lệch cán cân nếu trường hợp hai ứng viên hay hai Đảng có một tỷ số phiếu tương đương. Nếu không có lá phiếu của họ th́ biết đâu trọng quyền rơi vào tay một nhân vật bất tài hay một Đảng bất xứng th́ thật là tai hại. Nếu một cử tri bầu đúng người, đúng Đảng th́ họ đă gián tiếp đem lại lợi ích cho quốc gia trong đó có lợi ích bản thân họ.

V́ chính trị có ảnh hưởng đến vận mạng người dân nên mọi lănh tụ đều giải thích ư nghĩa danh từ chính trị như thế nào có lợi cho đường lối, lập trường của họ hầu mua

chuộc cảm t́nh người dân. Đa phần họ giải thích một cách phiến diện và mị ân để đạt được mục tiêu mà họ đang nhắm, nhưng khi đă nắm được chính quyền rồi th́ đối với họ dân chỉ là công cụ cho họ xử dụng như từng xảy ra ở các nước độc tài đảng trị (Đức, Ư và Liên Sô trước kia) và vẫn c̣n tiếp tục ở các nước Cộng Sản (trong đó có Việt Nam) hiện nay.

Cái định nghĩa danh từ ”Chính trị” hoàn hảo và đứng đắn nhứt được nhiều người chấp nhận là định nghĩa của Bác sĩ Tôn Dật Tiên (Tôn Văn), người được nhân dân Trung Hoa suy tôn là Quốc Phụ (cả Quốc gia lẫn Cộng Sản). O^ng giải thích: “Chính là việc của dân, Trị là cai trị. Làm chính trị là quản lư công việc của dân”. Cũng từ định nghĩa nầy ma chúng ta có những danh từ như: Chính phủ, chính quyền, hành chánh, v .v . . . . để gọi các cơ quan quản lư công việc của dân từ trung ương đến địa phương.

V́ đó mà mục tiêu tối hậu của mọi đảng chính trị là nắm được chính quyền để có phương tiện và quyền hạn hầu lo cho dân theo đường lối, chính sách của đảng ḿnh. Mà muốn trở thành đảng cầm quyền th́ đảng phải được sự hậu thuẩn mạnh mẻ của đa số cử tri qua các cuộc đầu phiếu. Và dân chúng chỉ hậu thuẩn cho đảng nào đưa ra đuợc một chủ thuyết chính trị hợp lư mà qua chủ thuyết nầy người dân có thể tin tưởng vào tương lai huy hoàng của dân tộc.

Muốn được vậy, chủ thuyết phải qua nhiều giai đoạn từ nghiên cứu đến chọn lọc hầu rút tỉa một số tư tưởng đúng đắn nhứt kết hợp thành một chủ nghĩa chính trị khả dĩ thỏa măn được nguyện vọng của đa số nhân dân mà nhứt là nó phải thích hợp với hiện t́nh đất nước lúc bấy giờ.

II - Sự cần thiết của một chủ nghĩa chính trị hợp lư:

Nhằm mục đích t́m một chủ nghĩa chính trị hợp lư mà Đảng Trưởng Trương Tử Anh đă để ra rất nhiều thời gian nghiên cứu các chủ thuyết chính trị xuất hiện từ trước đến nay trên thế giới. Sau đó Người nhận định:

Ngoài chủ nghĩa Phát-Xít và Quốc Xă đă phạm vài lỗi lầm rất lớn là không lấy việc phụng sự con người làm cứu cánh, th́ các lư thuyết Dân Chủ, Xă Hội và Tam Dân có tiến bộ hơn v́ đă biết lấy người làm trung tâm điểm cho mọi hoạt động chính trị cùng mưu cầu hạnh phúc cho mọi người. Tuy nhiên, các chủ nghĩa nầy lại phạm vào lỗi lầm khác không kém quan trọng là không xây dựng những nguyên tắc căn bản của ḿnh trên con người thật sự, con người bằng xương bằng thịt đang sống trên đời.

Con người tự do b́nh đẳng của lư thuyết Dân Chủ hay con người kinh tế của lư thuyết Xă Hội Duy Vật, chỉ là những con người hư ảo hay là những h́nh bóng khiếm khuyết

về con người. Đó là v́ những tác giả của những lư thuyết ấy chỉ quan sát riêng xă hội trong đó họ sống để lập thuyết, và trong sự quan sát nầy họ chỉ nhắm vào những tệ đoan làm cho con người khổ sở, cụ thể như:

- Locke, Rousseau và Montesquien chỉ quan tâm đến sự thiếu tự do, b́nh đẳng của xă hội A^u Châu vào thế kỷ XVII và XVIII.

- Marx chỉ nhằm vào sự bốc lột lao động của những nhà tư bản thế kỷ XIX.

- Tôn Văn chỉ chú trọng nhiều nhất đến cảnh dân tộc Trung Hoa bị liệt cường uy hiếp và chi phối.

Sự quan sát trong phạm vi hẹp ḥi đă đưa các lư thuyết gia trên đến cái phản ứng tự nhiên là đánh đổ những chế độ cũ để cải tổ lại cho nó tốt đẹp hơn. Nhưng trong sự xây dựng xă hội mới họ lại không nghiên cứu đến bản chất con người mà lại nêu ra một định lư là con người vẫn tốt và có đủ đức tánh để tạo ra một xă hội hoàn hảo. Đó là những chủ trương xây dựng xă hội mới của họ đều là những chủ trương không tưởng. Điều nầy không có chi lạ. Con người dù có thông minh tài trí đến đâu cũng chỉ là một phần tử nhỏ nhặt của vũ trụ. Do đó con người không thể sửa đổi bản chất của vũ trụ và không thể đi trái với những định luật thiên nhiên chi phối vũ trụ.

Những định luật thiên nhiên nầy con người đă cảm thấy tự ngàn xưa và hiểu rằng trong thế giới có một trật tự hiển nhiên: mặt trời sáng mọc phương Đông, chiều lặn phương Tây, mặt trăng bao giờ cũng tṛn khuyết theo một chu kỳ nhất định, sự luân chuyển ngày đêm và bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông không khi nào sai lạc. Do đó, con người đă biết tổ chức sự sinh hoạt của ḿnh như cày cấy, chăn nuôi, săn bắn, chài lưới, cho hợp với thời tiết.

Hơn nửa, con người c̣n biết những định luật thiên nhiên nầy đều bất di bất dịch, sức người không chống lại nổi. Cho nên muốn điều khiển thiên nhiên, con người chỉ có cách duy nhứt là phải tuân theo nó.

A'p dụng khẩu hiệu nầy vào ky~ nghệ con người đă thực hiện được nhiều công tŕnh vĩ đại như dùng sức nước, ánh sáng mặt trời tạo ra những nguồn năng lực mạnh mẽ, chế ngự vật chất để bắt nó phụng sự đời sống của ḿnh. Ngoài ra, con người c̣n áp dụng những định luật ấy vào đời sống hằng ngày của ḿnh. Những thuật dưỡng sinh, những cách ngừa bịnh và trị bịnh, những phương pháp giáo dục, tuyên truyền vận dụng quần

chúng v. .v . . . đều dựa vào các định luật thiên nhiên nầy. Con người hiểu rằng càng đi sát với định luật thiên nhiên con người càng dễ thành công.

Nhưng trong sự xây dựng những chủ nghĩa chính trị, con người lại gạt qua một bên những định luật thiên nhiên mà chỉ lưu tâm đến những nguyện vọng, mơ ước của ḿnh. Con người không thay đổi được bản chất vũ trụ và đi ngược lại các định luật thiên nhiên; nếu có được cũng chỉ đưa đến những kết quả tai hại cho con người. Cho nên những chủ nghĩa xây dựng trên những nguyên tắc không phù hợp với các định luật thiên nhiên chi phối đời sống con người tất nhiên phải thất bại.

Vậy, muốn xây dựng một xă hội tốt đẹp, ta cần phải có một chủ nghĩa chính trị hợp lư hơn. Chủ nghĩa nầy không những phải nhằm mục đích phụng sự con người, mà c̣n phải có đủ điều kiện phụng sự con người một cách đắc lực. Nó phải giải quyết mọi vấn đề theo quan điểm con người, nhưng không thể dựa vào những ảo vọng không tưởng của con người như các chủ nghĩa Dân Chủ, Xă Hội và Tam Dân đă làm, mà phải dựa vào những nhận xét xác thật về đời sống con người và về những tương quan giữa người với thế giới bên ngoài.

Để xây dựng chủ nghĩa chính trị hợp lư nầy ta phải nghiên cứu về vị trí con người trong vũ trụ, về bản chất con người, về những động cơ thúc đẩy con người hoạt động và những điều kiện hoạt động của con người.

Qua nhận định trên đây Đảng Trưởng đă đề xuất ra chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm nền tảng lư thuyết cho Đại Việt Quốc Dân Đảng.

III - Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn:

Con người là một sinh vật chiếm một phần nhỏ nhứt của vũ trụ, do đó, phải chịu sự chi phối của các định luật thiên nhiên. Chủ nghĩa chính trị hợp lư cần phải hiểu rơ về con người.

Nói một cách khái quát th́ con người là một tổng thể thuần nhứt gồm thể xác và tâm hồn trộn lẫn nhau một cách chặt chẽ. Cơ thể con người là một tập hợp phức tạp của nhiều tế bào tuy rất yếu mềm nhưng lại rất dẻo dai bền bĩ nhờ nhiều khả năng giúp cho nó tự bồi bổ, tự biến cải để đối phó với t́nh thế. Tâm hồn con người biểu lộ qua những hoạt động tâm lư của người. Sự quan sát cho ta thấy con người có trí thông minh, có t́nh cảm, có năng khiếu luân lư, thẩm mỹ và có ḷng tín ngưỡng cùng khuynh hướng thần bí.

V́ là một tổng thể thuần nhứt nên giữa những hoạt động tâm lư và sinh lư của người có một tương quan chặt chẽ. Những sự thay đổi trong cơ thể đưa đến sự thay đổi trạng thái ư thức. Bù lại, tâm lư cũng có thể qui định trạng thái, quan năng của cơ thể. Bởi đó, người suy nghĩ, buồn giận, thương ghét với tất cả cơ quan trong thân thể ḿnh.

 

A - Căn Bản của Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn:

1 - Định luật sinh tồn:

 

Trong sự hoạt động hàng ngày cũng như trong sự ứng phó với ngoại giới, con người tuỳ thuộc một cách chặt chẽ vào những bản năng tức là những khuynh hướng tự nhiên thúc đẩy con người hoạt động. Ta có thể phân biệt ba loại bản năng là: - bản năng vị kỷ, - bản năng t́nh dục - bản năng xă hội.

 

Những bản năng vị kỷ nhằm vào việc bảo vệ sự sống c̣n của cá nhân, những bản năng t́nh dục hướng đến sự bảo vệ sự sống c̣n của chủng loại; những bản năng xă hội th́ có mục đích tạo những điều kiện cần thiết cho sự tập hợp nhiều người thành xă hội. Sự sống thành xă hội này vừa có lợi cho sự sống c̣n của cá nhân, vừa có lợi cho sự sống c̣n của chủng loại.

 

Các loại bản năng này thật ra không phải hoàn toàn phân biệt nhau, mà tác động qua lại với nhau,lắm khi ḥa hợp với nhau, nhưng dầu trong trường hợp nào, chúng cũng đều hướng chung về một mục đích duy nhứt là mưu sự sống c̣n cho con người. Như vậy, chúng ta có thể xem tất cả các bản năng của con người là những h́nh thức khác nhau của một bản năng duy nhứt, đó là: Bản năng sinh tồn.

 

Bản năng sinh tồn là một bẩm tánh thiên nhiên, hổn hợp với cơ thể con người; nó phát hiện khi con người mới sinh ra và chỉ tiêu diệt khi con người chết đi. Do đó, nó chi phối hết cả đời sống của con người từ lúc con người mới cất tiếng chào đời cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt. V́ bản năng sinh tồn mà con người có một ư chí sinh tồn mạnh mẽ. Ư chí sinh tồn phát hiện một cách rơ rệt trong tất cả mọi hoạt động của con người.

 

Con người hoạt động để làm ǵ? Nghiên cứu kỹ sự hoạt động của con người từ xưa đến nay, chúng ta thấy rằng mục đích chính yếu của con người là mưu sự sống c̣n cho ḿnh.

 

Về mặt tinh thần, con người muốn được tự do phát biểu t́nh cảm, tư tưởng, theo đuổi nguyện vọng và tổ chức đời sống riêng của ḿnh theo sở thích.

 

Hơn nữa, con người c̣n muốn đem sự sống ra ngoài bản thân ḿnh, muốn cho những vật chung quanh ḿnh mang một phần sự sống của ḿnh, đồng loại ḿnh chịu ảnh hưởng của ḿnh.

 

Sau hết, con người cũng muốn rằng sau khi ḿnh chết đi, một phần sự sống của ḿnh c̣n lưu lại trần thế. Ḷng ham muốn có một đứa con nối dơi tông đường, sự cố gắng để tạo ra một tác phẩm nghê thuật , một công tŕnh vĩ đại hay một sự nghiệp hiển hách, sự tha thiết muốn tuyền bá tư tưởng của ḿnh cho kẻ khác, sự nổ lực để ngự trị đồng loại v .v . . . Bao nhiêu sự việc đó chứng tỏ rằng con người muốn bành trướng sự sống của ḿnh.

Duy tŕ sự sống c̣n của ḿnh về hai mặt vật chất và tinh thần, trong hiện tại và tương lai, làm cho sự sống c̣n của ḿnh dễ dàng sung sướng và bành trướng măi ra để có thể truyền sự sống quanh ḿnh trong khi ḿnh c̣n sống và sau khi đă chết.

Nói tóm lại, sinh hoạt và tồn tại (tức sống và c̣n). Đó là tất cả mục đích hoạt động của con người. Tất cả cuộc đời của con người đều quây quần chung quanh hai chữ SINH TỒN! Sinh Tồn về vật chất, sinh tồn về tinh thần, sinh tồn về cá nhân, sinh tồn về chủng loại.

 

Vậy xét kỹ những nguyên tắc làm căn bản cho những chủ nghĩa khác, chúng ta thấy rơ rằng chủ nghĩa nào cũng phát sinh để giải quyết sự sinh tồn của dân chúng trong một nước nhứt định và trong một thời kỳ nhứt định. V́ đó, nó chỉ có tính cách địa phương và tạm thời, không vượt nổi không gian và thời gian.

V́ chỉ lo giải quyết những vấn đề đương thời, những nguyên tắc này không bao quát được cả vấn đề phụ như tự do, b́nh đẳng, giai cấp đấu tranh . v .v . . . . do t́nh trạng phát triển xă hội mà ra.

 

2 - Tánh Vị Kỷ:

 

Con người có một ư chí sinh tồn rất mạnh. Tất cả mọi hoạt động của con người đều do bản năng sinh tồn chi phối và đều qui vào mục đích sinh tồn.

 

Tuy nhiên, giá trị của mỗi người không phải đều bằng nhau. Trong mỗi con người đều có cái thú tánh tàn bạo nằm kế bên cái thiên lương thuần hậu. Trong sự hoạt động sinh tồn của ḿnh, có người hoàn toàn nô lệ những thú tánh của ḿnh, nhưng cũng có người chế ngự được chúng để phát triển thiên lương, hướng nó đến một đời sống tinh thần cao thượng.

 

Nhưng dù nô lệ thị dục hay chế ngự được chúng, con người cũng bị chi phối bởi tánh vị kỷ. Tánh vị kỷ có thể là ngu tối thiển cận, nhưng cũng có thể là sáng suốt khôn ngoan.

 

Danh từ vị kỷ thường được hiểu theo nghĩa hẹp hàm ư xấu xa, chỉ biết có ḿnh, chỉ nghỉ đến những quyền lợi thấp hèn, những thỏa măn thô bạo. Nhưng ở đây,chúng ta nên hiểu vị kỷ theo nghĩa rộng là “có khuynh hướng dựa vào ḿnh, lấy ḿnh làm gốc trong mọi việc và qui mọi việc về ḿnh”.

 

Trong đời sống hằng ngày, con người bao giờ cũng nghĩ đến ḿnh, cũng lo cho ḿnh trước hết. Đó là điều tự nhiên. Nhưng ngoài những hành động có tánh vị kỷ hẹp ḥi hiện ra một cách rơ ràng, con người c̣n có những hành động cao thượng đượm nhiều tánh cách vị tha. Đối với số đông con người, những hành động đặc biệt này không hàm chứa chút nào ḷng vị kỷ, nhưng nếu suy xét kỷ, ta sẽ nhận thấy rằng nó chỉ là tánh vị kỷ hiểu theo nghĩa rộng, một sự vị kỷ sáng suốt và khôn ngoan.

 

V́ vị kỷ lấy ḿnh làm gốc trong mọi việc và qui mọi việc về ḿnh, nên lúc nào con người cũng hành động theo sự đ̣i hỏi của tánh vị kỷ. Trong lănh vực tư tưởng và nghệ thuật, con người chỉ khen những ǵ hợp với ư ḿnh và bài xích những ǵ không làm ḿnh ưa thích. Trong lănh vực tôn giáo cũng thế, con người thờ cúng lễ bái, là để cầu cho thần minh pḥ hộ ḿnh hay không làm hại ḿnh. Cả đến những người mộ đạo, họ thành tâm tu niệm là để dinh dưỡng tánh t́nh, cho tâm hồn được thảnh thơi và sau khi chết đi linh hồn ḿnh tiêu diêu về nơi vĩnh cữu.

 

Ngoài ra, tánh vị kỷ c̣n xuất hiện trong t́nh thương gia đ́nh, ḷng yêu nam nữ, sự hy sinh cho đại nghĩa, cả đến sự quyên sinh nữa.

 

Trong lănh vực gia đ́nh, cha mẹ thương con không những v́ con là một phần máu huyết của ḿnh mà c̣n v́ cha mẹ đă đổ nhiều công lao nuôi nấng con nên mới triù mến con nhiều, như người nông phu tŕu mến mảnh đất mà họ đă dầy công vun xới.

 

Trong t́nh yêu nam nữ, trai gái yêu thương nhau v́ hạp tánh nhau, muốn trao đổi tâm t́nh với nhau hoặc nương tựa nhau một đời. Sự ghen tương của họ cũng là biểu hiện của tánh vị kỷ, v́ khi yêu nhau, người ta muốn cho người yêu chỉ biết có ḿnh, không

được nghỉ đến một ai khác nữa. Cũng v́ lẽ nầy, những kẻ si t́nh, v́ ḷng vị kỷ quá độ,

nên thà thấy người ḿnh yêu chết ngay trước mắt hơn là để họ ôm cầm sang thuyền khác.

 

Trường hợp những người quyên sinh cũng thế. Sống mà bị tuyệt vọng, bị xấu hổ, nhục nhă hay phẩn uất, th́ thà chết c̣n hơn, mỗi khi sự đau khổ đă trở thành một cực h́nh không thể chịu nổi th́ cái chết là sự giải thoát đối với họ.

 

Cả đến những trường hợp xă thân v́ đại nghĩa, hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho tôn giáo, cũng hàm chứa tính chất vị kỷ bên trong. Khi v́ tổ quốc, v́ tôn giáo mà xă thân, con người đă quyết tâm bảo vệ h́nh thức sinh tồn mà họ tôn kính. H́nh thức sinh tồn đó là lẽ sống của họ. Xă thân để tranh đấu cho lẽ sống đó, họ cảm thấy sung sướng hơnlà chấp nhận một cuộc sống thừa của kiếp nô vong.

 

Như vậy, ngay cả những hành động có tánh cách vị tha, chúng ta cũng nhận thấy có dấu vết của tánh vị kỷ. Thật ra, sự vị tha chỉ là một h́nh thức đặc biệt của sự vị kỷ; nó là sự vị kỷ rộng rải và sáng suốt. Bởi đó, chúng ta không nên xem sự vị tha và vị kỷ là hai t́nh cảm trái ngược nhau. Vị tha và vị kỷ ḥa hợp nhau làm một và người ta không thể nào hủy diệt ḷng vị kỷ, chỉ để lại ḷng vị tha.

 

Tóm lại, sự vị kỷ (hiểu theo nghĩa rộng) là kết quả tự nhiên của sự sinh tồn. Sự sinh tồn bắt buộc con người phải vị kỷ và dầu muốn dầu không, con người cũng không sao thoát khỏi sự vị kỷ nầy. Nhưng sự vị kỷ có thể hẹp ḥi hay rộng răi, ngu độn hay sáng suốt, và giá trị đạo đức của mỗi người tùy ở chỗ người vị kỷ một cách rộng răi hay hẹp ḥi, sáng suốt hay ngu độn mà thôi.

 

Như vậy, muốn cho người phụng sự quyền lợi chung, phương pháp hay nhứt là làm cho họ thấy rằng quyền lợi riêng của họ nằm trong quyền lợi chung ấy. Những chế độ chính trị, luân lư, luật pháp, không dựa vào sự vị kỷ của người giống như cây cối không bón phân, không thể nào sản xuất được những hoa thơm quả ngọt vậy.

 

3 - Luật Tranh Đấu:

 

Chúng ta đă thấy rằng sự sinh tồn là động cơ duy nhứt thúc đẩy con người hoạt động. Giờ chúng ta hăy xem con người phải làm ǵ và phải tuân theo những điều kiện nào trong sự hoạt động để đạt mục đích ấy.

 

Muốn sinh tồn, con người phải bảo vệ thân ḿnh và phải nuôi dưỡng nó, phải chống lại các mối nguy có thể làm hại tánh mạng ḿnh và t́m những món ăn uống cho no

 

đủ. Vậy muốn sinh tồn, con người phải tranh đấu. Tranh đấu là điều kiện căn bản của sự sinh tồn. Sự tranh đấu này, chúng ta nên hiểu theo nghĩa rộng: nó là sự cố gắng của một sinh vật để thắng một sinh vật khác, là làm một việc có ích lợi cho ḿnh mà không có lợi hay có hại cho sinh vật khác.

 

Loài người từ xưa đến nay luôn luôn tranh đấu với ba trở lực là thiên nhiên, cầm thú và đồng loại. Cuộc tranh đấu với ba trở lực này đồng thời với nhau: con người vừa phải cất nhà để tránh mưa nắng, vừa phải giết thú vật để ăn, vừa phải cạnh tranh với đồng loại.

Không những tranh đấu với những trở lực bên ngoài, con người c̣n phải tranh đấu với nội tâm để chế ngự những thị dục thấp hèn của ḿnh, buộc ḿnh phải theo những qui phạm do ḿnh nêu ra. Cuộc tranh đấu với nội tâm ḿnh đă được ghi lại trong kinh sách của các tôn giáo.

 

Người ta đă dùng nhiều từ ngữ chiến tranh để dạy con người theo đạo như “diệt trừ lục tặc”, “dùng gươm trí tuệ, để cắt đứt trần duyên”, v. v. v. . . .

 

Tóm lại, sống là phải tranh đấu. Sự tranh đấu sinh tồn là một định luật cốt yếu của đời sống con người, nó là một hiện tượng đại đồng và bao quát tất cả các thời đại. Nó là một cái ch́a khóa giải thích tất cả các biến cố lịch sử. Nó c̣n là điều kiện để tiến hóa và con người không sao tránh nó được.

 

Cuộc tranh đấu có khi ôn ḥa, có khi bạo tợn. Nuôi thú vật làm gia súc, tranh đua nhau trong những cuộc tŕnh diễn thể thao, cạnh tranh nhau trên mặt trận kinh tế hay bút chiến để bảo vệ lập trường và tư tưởng của ḿnh, đều là những h́nh thức tranh đấu ôn ḥa. Ngược lại, những cuộc chiến tranh dân tộc, giải phóng, tôn giáo . . . đều là những h́nh thức đấu tranh bạo tợn.

 

4 - Luật Sức Mạnh:

 

Muốn nắm phần thắng lợi cho cuộc tranh đấu, con người phải có sức mạnh vật chất và tinh thần. Trong lịch sử tranh đấu loài người, sức mạnh bao giờ cũng là yếu tố chánh mang lại sự thắng lợi. “ Mạnh được yếu thua” đó là công lệ xưa nay không ai phủ nhận. Bởi đó, mặc dầu nhiều người đă lên tiếng phản đối cường quyền, bạo lực, nhưng thật ra không ai phản đối sức mạnh. Bên trong quốc gia, trật tự duy tŕ được là nhờ ở sức mạnh, trên trường quốc tế, ảnh hưởng của một dân tộc đối với một dân tộc khác là do nơi tương quan thế lực giữa các dân tộc ấy.

 

Ngay đến luật pháp và công lư mà người ta nêu ra để đối lại nguyên tắc sức mạnh, thật ra cũng phải nhờ đến sức mạnh mới hiệu quả. Người Pháp đă có câu: “Không có những người Hiến binh, những vị Thẩm phán chỉ là những anh chàng vớ vẫn”.

 

5 - Luật Biến Cải:

 

Sức mạnh đă biến vai tuồng quan trọng trong sự tranh đấu. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, sức mạnh không đủ để mang lại sự thắng lợi cho con người. Do đó, ngoài sức mạnh, con người cần có một khả năng khác. Đó là khả năng biến cải hay xu hướng biến cải.

 

Xu hướng biến cải giúp con người uốn ḿnh theo hoàn cảnh, tự thay đổi năng lực ḿnh để ứng phó với những điều kiện bất thuận lợi, và dùng sức mạnh của ḿnh một cách thích hợp với thời thế.

 

Xu hướng biến cải có hai loại:

 

- Xu hướng biến cải tự nhiên của những sinh vật hạ cấp như loài sâu bọ biết đổi màu, đổi h́nh cho tiệp với màu của lá hay h́nh của nhánh cây để chim không thấy và ăn thịt nó, như rễ cây hướng về phiá có nước .v .v . . . .

- Xu hướng biến cải của những sinh vật cao cấp như con người. Trước một t́nh thế khó khăn, con người biết t́m phương lược để giải quyết, lại có ư chí và nghị lực giúp ḿnh thi hành phương lược ấy. Những mưu lược của các nhà quân sự, chủ trương “xét lại” của Liên Sô . . . đều là xu hướng biến cải của những sinh vật cao cấp.

 

Nhờ làm chủ được xu hướng biến cải của ḿnh, con người đă đạt được những thắng lợi trong sự tranh đấu với thiên nhiên và loài thú nên mới sinh tồn được đến ngày nay., không những thắng lợi, con người c̣n tiến hóa nữa. Con người bây giờ tranh đấu với thiên nhiên và loài thú dễ dàng hơn con người ngày xưa gấp bội. Nhờ những khí giới tinh xảo mà con người đă chế tạo được. 

Con người sở dĩ tiến hóa được là nhờ biết truyền dạy cho nhau những xu hướng biến cải đă từng giúp con người thắng lợi. Những biến cải này nhờ nhiều người, nhiều đời tích tụ lại nên thành một kho tàng kinh nghiệm rất quí báu giúp cho con người hiểu biết thiên nhiên và tranh đấu càng ngày càng dễ dàng hơn trước. Sự truyền dạy cho nhau những xu hướng biến cải đă giúp con người thành công đưa đến sự hợp quần.

6 - Luật Hợp Quần:

Muốn dạy dỗ nhau phải có nhiều người, v́ một người đơn độc không thể nào học ai hoặc dạy ai được. Sự tập hợp nhiều người lại với nhau gọi là hợp quần. Hợp quần tạo ra sức mạnh. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng một người đơn độc dầu có sức mạnh và có xu hướng biến cải cường kiện đến đâu cũng không thể đương đầu được với mọi cảnh ngộ. Bởiđó, con người phải hợp quần nhau lại để tranh đấu chung nhau. Câu “ nhứt hổ nan địch quần hồ” ngụ ư cho ta hiểu rằng cọp là chúa sơn lâm đấy, nhưng sức một ḿnh cũng không chống nổi bầy chồn.

Quan sát lịch sử nhân loại, ta thấy phạm vi hợp quần của con người có xu hướng càng ngày càng mở rộng từ cá nhân đến gia đ́nh, gia đ́nh đến thị tộc, thị tộc đến bộ lạc, bộ lạc đến dân tộc.

Nhưng phạm vi hợp quần càng rộng th́ người hợp quần càng ít đồng nhứt, t́nh cảm cùng sự liên lạc giữa cá nhân càng bớt mật thiết và sự tổ chức của con người càng bớt chặt chẽ. Khi sự hợp quần mở rộng đến một phạm vi nào đó th́ con người bắt đầu lo cho sự sinh tồn riêng của ḿnh nhiều hơn là lo cho sự sinh tồn chung. Mặt khác, chúng ta thấyxuất hiện bên trong đoàn thể lớn, những đoàn thể nhỏ qui tập những người có quyền lợi vật chất hay tinh thần giống nhau như các đảng phái chính trị, các đoàn thể tôn giáo, các tổ chức nghiệp đoàn, văn đoàn, các hội ái hữu, tương tế, v. v . . .

Trong sự hợp quần người ta tuân theo những định luật ǵ? Nh́n ra xă hội, chúng ta thấy có nhiều h́nh thức hợp quần.

Trước hết, con người hợp quần theo huyết thống trong phạm vi gia đ́nh. Kế đó, con người hơp quần theo tâm tánh để kết bạn với nhau, hợp quần theo tín ngưỡng để đứng chung trong một giaó hội, hợp quần theo nghề nghiệp để tổ chức các nghiệp đoàn, hợp quần theo tư tưởng để lập ra những văn đoàn, những chánh đảng . . .

Những h́nh thức hợp quần kể ra rất nhiều, nhưng tựu trung con người hợp quần theo ư thức đồng loại, nghĩa là hợp quần khi thấy rằng giữa họ có cái ǵ chung nhau. Câu ngạn ngữ: “ Ngưu tầm ngưu, , mă tầm mă” (Trâu t́m trâu, ngựa t́m ngựa) của người Tàu hoặc “Qui se ressemble s’assemble” (Ai giống nhau th́ hợp lại với nhau) của người Pháp đă chứng minh điều nầy một cách rơ ràng.

Sự hợp quần theo ư thức đồng loại là một khuynh hướng tự nhiên: người hợp quần với kẻ giống ḿnh, như gà vịt luôn đi theo bầy của chúng.

Người đồng loại có những quyền lợi chung với nhau. Họ hợp quần nhau để bảo vệ những quyền lợi chung ấy. Mặt khác, những người giống nhau th́ cảm thấy gần nhau, thương nhau, v́ họ theo xu hướng tự nhiên là người thích những kẻ gần ḿnh hơn những kẻ không giống ḿnh. Nếu quyền lợi cá nhân được bảo đảm như nhau th́ người chịu hợp quần với những kẻ giống ḿnh hơn là hợp quần với những kẻ không giống ḿnh.

Như vậy, sự tương đồng là một yếu tố quan trọng trong sự hợp quần của loài người. Nó cùng với yếu tố quyền lợi cá nhân là những định luật chi phối sự hợp quần một cách mạnh mẽ.

Những loại tương đồng quan trọng là tương đồng chủng loại, tương đồng tâm tánh, tương đồng tư tưởng, tương đồng hoàn cảnh.

Những nhà lănh đạo quần chúng, từ trước. đă nhận thấy rơ sự quan trọng của yếu tố tương đồng. Do đó , họ cố lợi dụng nó để làm cho đoàn thể họ được vững chắc. Ngoài thể chất, ngôn ngữ, văn tự giống nhau, họ cố tạo thêm những sắc phục, kỳ hiệu, phù hiệu để cho người trong đoàn thể nhận ra nhau và thấy ḿnh giống nhau hơn.

 Vậy, ư thức đồng loại là điều kiện căn bản của sự hợp quần. Sự tương đồng càng lớn th́ sự hợp quần càng chặt chẽ. Bởi đó, muốn duy tŕ sự hợp quần, người ta phải cố tăng cường yếu tố tương đồng.

 

Những cuộc xung đột giữa các tập thể loài người trong lịch sử đă gây ra nhiều cảnh thương tâm thảm mục khiến cho nhiều người đau xót. V́ vậy, từ lâu, nhiều người đă mơn trớn mộng thế giới đại đồng, kêu gọi nhân loại kết hợp nhau lại thành một khối duy nhứt chấm dứt sự tranh chấp lẫn nhau để cùng nhau sống trong t́nh huynh đệ thân ái.

 

Nhưng nhân loại có thể sống ḥa b́nh măi măi với nhau được không ? ? ?

 

Thế giới đại đồng có thể thực hiện được không? ? Phần II

 

B - Thế giới đại đồng; giấc mơ không bao giờ thực hiện được:

 

Người Cộng Sản quả quyết rằng thế giới đại đồng có thể thực hiện được. Họ cho rằng sở dĩ những người chủ trương thế giới đại đồng chưa thành công là v́ chủ nghĩa của họ chỉ mới xuất hiện từ năm 1848 nên chưa đủ thời gian truyền bá trên khắp hoàn cầu để gây ra cuộc cách mạng cần thiết.

 

Thật ra, tư tưởng thế giới đại đồng đă có từ lâu. Có lẽ nó đă xuất hiện từ lúc con người thành lập được những xă hội rộng răi và ổn định. V́ thế giới đại đồng là kết quả của những bản năng, những dục vọng tốt và xấu của con người: một bên là ḷng tham lam muốn hưởng được sự sung sướng như những người đă thành công mà khỏi phải làm việc nặng nhọc, một bên là cái hảo ư muốn thành lập thế giới trong đó con người hoàn toàn b́nh đẳng với nhau và công lư được thi hành triệt để.

 

Lúc con người c̣n tin tưởng nơi thần quyền th́ các lư thuyết đại đồng dựa vào ư muốn của thần thánh và kêu gọi nhân loại hợp nhất nhau lại. Khi thần quyền chấm dứt, lư trí đăng quang, người ta nhơn danh lư trí mà chủ trương thế giới đại đồng. Đến lúc khoa học được xem là vị chúa tể vạn năng, người ta phải sửa đổi chiến thuật, đặt nền tảng của thế giới đại đồng trên những luận thuyết có vẻ khoa học. Bởi thế, bản tuyên ngôn của Karl Marx không phải là khởi điểm của tư tưởng thế giới đại đồng. Nó chỉ là một sự xoay chiều của chủ nghĩa đại đồng từ duy tâm sang duy vật mà thôi.

 

Trước Karl Marx, đă có biết bao nhiêu người chủ trương nhơn loại cần phải hợp nhứt lại để sống ḥa b́nh với nhau. Trong số các người nầy, chúng ta phải kể trước tiên là những giáo tổ các tôn giáo lớn như Phật Thích Ca, Chúa Giê-Su, v. v. . . . Kế đó là những nhà đại hiền triết được nhơn loại tôn sùng như: Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Platon, Aristote, v .v . . . .. Sau cùng, lại c̣n những nhà chính trị không tưởng như Saint Simon, Owen, Fourier, Proudhon . . . những văn gia học giă giàu ḷng nhân đạo mong muốn thấy nhân loại thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

 

Những người nầy đều được nhân loại mến phục, tôn sùng. Aûnh hưởng của họ lan rộng khắp năm châu và tồn tại qua nhiều thế kỷ; nhưng rốt cuộc, thế giới đại đồng vẫn không thể thực hiện được. Như thế, là v́ có những nguyên nhân sâu xa chia rẽ loài người khiến cho họ không bao giờ hợp nhất được trong phạm vi thế giới.

Những nguyên nhân chia rẽ nầy gồm có các nguyên nhân chính sau đây:

 

1 - Về vật chất: Sự cung cầu chênh lệch nhau:

 

Cho đến ngày nay số vật liệu trên mặt đất vẫn c̣n chưa đủ cung ứng nhu cầu của loài người. Sự thiếu thốn chưa giải quyết được. V́ vậy sự tranh giành của loài người vẫn c̣n tiếp tục lâu dài.

 

Người Cộng Sản đề nghị dùng phương pháp khoa học tăng gia sản xuất để thỏa mản nhu cầu của con người. Nhưng khoa học không phải là vạn năng. Vậy chỉ c̣n cách để cho con người tranh đấu lẫn nhau để giải quyết nạn thiếu thốn. Đó là cách thi hành từ khi có loài người đến nay.

 

Hơn nữa, nhân loại càng ngày càng đông mà nhu cầu của con người càng lúc càng thêm nhiều. Khoa học dầu có tiến bộ nhưng cũng khó vượt qua hai trở ngại sau đây:

 

a - Mục cung càng tiến th́ mục cầu cũng tăng thêm một cách mạnh mẽ. Khoa học có giúp người tăng gia sản xuất nhưng cũng tạo cho con người nhiều nhu cầu mới.

 

b - Vấn đề nhu cầu chỉ tạm giải quyết ở những nước kỹ nghệ mở mang, nhưng tại những nước c̣n lạc hậu - nhứt là những nước đông dân như Aán Độ, Trung Hoa - rất khó sản xuất đủ nhu dụng cho mọi người.

 

Nếu địa cầu không thể cung cấp đầy đủ các nhu cầu cho toàn thể nhân loại th́ nó có thể thỏa mản được đầy đủ cho một số dân tộc trên thế giới. Dân tộc nào muốn được sinh tồn sung măn th́ phải tranh đấu với những dân tộc khác để giành lấy các nhu cầu. Lịch sử cổ kim phần lớn được xây dựng trên sự tranh đấu sinh tồn giữa các dân tộc.

 

Vậy xét trên b́nh diện thế giới, vấn đề cung cầu chênh lệch trong tương lai lại càng khó giải quyết hơn và nạn nhân măn vẫn c̣n là một mối nguy cho nhơn loại. V́ đó mà nhơn loại không sao hoàn toàn hợp tác với nhau để thực hiện được cảnh thế giới đại đồng.

 

2 - Về tâm lư:

 

a -Bản năng sinh tồn:

 

Bản năng sinh tồn là một khả năng khiến cho một sinh vật tự nhiên có ư muốn duy tŕ

sự sống của ḿnh. Nó có thể hẹp hay rộng. Nếu nó hẹp th́ sinh vật chỉ muốn cho cá nhân ḿnh sống, nếu rộng th́ sinh vật c̣n muốn cho những kẻ gần ḿnh cũng được sống như ḿnh.

 

Kết quả của bản năng sinh tồn là sự vị kỷ, nhưng nếu được mở rộng, người ta có thể hy sinh để cho những kẻ thân ḿnh cùng được sống theo.

 

Như thế, con người đă vượt qua sự vị kỷ để đi đến ḷng vị tha.

 

Người chủ trương thế giới đại đồng bảo rằng nên bỏ ḷng vị kỷ đó đi, chỉ để lại ḷng vị tha mà thôi. Nhưng như chúng ta đă biết, trong sự vị tha vẫn có ḷng vị kỷ nên không thể giữ cái này mà bỏ cái kia được. Một người chịu làm việc vất vă để nuôi gia đ́nh thân yêu của ḿnh chớ không bao giờ chịu lao khổ để nuôi gia đ́nh hàng xóm.

 

Hơn nữa, muốn có ḷng vị tha phải phát tiết ḷng vị kỷ ra ngoài. Một kẻ cướp muốn có nhiều tiền cung cấp cho những người thân yêu, tất phải đoạt tài sản của người khác. Muốn có ḷng vị tha với những người thân, anh ta phải phát tiết ḷng vị kỷ của anh ta nơi những người bị anh ta cướp của.

 

Như vậy, kết quả của bản năng sinh tồn là tánh ích kỷ. Nếu đem so sánh một người cổ sơ với một người văn minh, ta thấy người cổ sơ ít vị kỷ hơn người văn minh. Đủ ăn rồi, họ không lo thâu góp để dành nên dễ dàng giúp đỡ người khác. Người văn minh th́ không thế. Đối với họ không biết bao nhiêu mới gọi là đủ. Càng có nhiều họ càng muốn tích trữ thêm nữa. V́ đó, người càng văn minh ḷng vị kỷ lại càng mạnh mẽ thêm.

 

b - Ư thức đồng loại:

 

Ư thức đồng loại là một bản năng khiến cho một sinh vật biết một sinh vật khác cùng loại với ḿnh. V́ đó từ cầm đến thú chúng luôn luôn đi theo đàn không lẫn lộn với các giống loại khác.

 

Ư thức đồng loại làm cho con người có xu hướng tự nhiên là thương những người mà họ thấy giống ḿnh hơn là những kẻ mà họ cho là xa lạ, khác họ. V́ đó, nảy sinh ra tinh thần gia tộc, bè phái, tinh thần hương đảng, tổ quốc, làm cho họ luôn thương cái mà họ cho là gần họ và ghét cái mà họ thấy là xa lạ.

 

Những người theo lư tưởng thế giới đại đồng chủ trương hủy diệt ḷng ghét đi để có thể thương yêu hết mọi người. Nhưng điều này không thể thực hiện được v́ ḷng ghét là lư do tồn tại của ḷng thương. Nói rơ hơn, phải có ḷng ghét đem ra so sánh ta mới thấy có ḷng thương.

 

Khi đội túc cầu tỉnh nhà đấu với đội Sai G̣n, ta muốn nó thắng đội Sài G̣n, v́ ta thấy nó gần ta hơn. Nhưng khi đội túc cầu Sài G̣n đấu với đội cầu Trung Hoa, ta lại muốn đội Sài G̣n thắng, v́ ta thấy đội Sài G̣n là đội banh của nước nhà, gần ta hơn là đội khách. Bao nhiêu ḷng thương ta trút vào đội Sài G̣n và bao nhiêu ḷng ghét ta trút vào đội khách. Xem thế, thương và ghét không phải là tuyệt đối, mà nó là kết quả của một sự so sánh. V́ thế, ta không thể dẹp bỏ một cái đi được. Giả sử ta bỏ ḷng ghét đi th́ ḷng thương cũng theo đó mà mất. Thương ghét cùng mất th́ nguyên nhân sanh ra nó là ư thức đồng loại cũng mất theo. Nhưng ư thức đồng loại là một bản năng không sao bỏ đi được. Vậy thương và ghét cũng không thể hủy diệt được. Thương và ghét không thể bỏ đi được v́ muốn thương phải có chổ phát tiết ḷng ghét. Như thí dụ trên, ta phải phát tiết ḷng ghét ra nơi đội cầu Trung Hoa rồi mới có thể thương đội cầu Sài G̣n được. Nếu không phát tiết ḷng ghét ra ngoài được th́ nó trở lại phá hoại bên trong. Người trong một gia đ́nh nghèo bị khinh rẽ, hiếp đáp, thường rất thương nhau nhờ phát tiết được ḷng ghét ra ngoài. Trái lại, người trong gia đ́nh giàu nhứt hô bá ứng, v́ không có cơ hội phát tiết ḷng ghét ra ngoài nên thường xung đột lẫn nhau.

 

Ư thức đồng loại là một bản năng chia rẽ loài người hết sức sâu đậm. V́ đó, từ xưa nhiều người đă cố gắng làm cho nó dịu bớt lại. Thần thoại trăm con cùng một tổ của người Việt Nam cũng như thần thoại của người Nhật cho rằng họ cùng là con cháu của Thái Dương Thần Nữ chứng tỏ sự mănh liệt của ư thức đồng loại, nên người ta phải lợi dụng nó để tránh bớt sự xâu xé giữa người đồng bang.

 

Ngày xưa v́ bị óc tôn quân và các tôn giáo chi phối, con người chưa có ư niệm rơ rệt về dân tộc. Bỡi đó, người ta có thể dễ dàng chấp nhận người nước khác sang làm quan nước ḿnh như Pháp Hoàng Louis 14 dùng Mazarin là người Ư làm Tể Tướng, Tần Thủy Hoàng dùng Lư Oâng Trọng là người Việt Nam làm Tư Lệ Hiệu Uùy mà dân chúng họ không bất b́nh phản đối chi hết. Ngày nay, ư niệm dân tộc hết sức mạnh mẽ, nên những việc như thế chắc chắn không c̣n được sự chấp nhận nữa.

 

Ta đă nhận thấy ư thức đồng loại đưađến sự thương ghét không đều. Nếu loài người hợp quần trong phạm vi thế giới, ḷng ghét không có chỗ phát tiết sẽ gây ra sự xung đột bên trong xă hội. C̣n hợp quần trong phạm vi dân tộc, người ta có thể phát tiết ḷng ghét đối với những dân tộc uy hiếp sự sinh tồn của ḿnh nên gây được sự hợp tác chặt chẽ bên trong quốc gia. Lịch sử đă nhiều lần chứng minh điều nầy.

 

- Trước năm 1937, Trung Hoa Quốc Dân Đảng và Trung Cộng đánh nhau gây ra cuộc nội chiến đẩm máu kéo dài trong nhiều năm. Nhưng khi quân đội Nhật tấn công vào lục địa, đôi bên tạm gác hận thù, cùng hợp tác nhau để kháng Nhật. Sau khi Nhật bại trận, họ lại xung đột nhau trở lại cho đến khi trận chiến kết thúc vào năm 1959 đem lại sự thắng lợi về cho Trung Cộng.

 

Năm 1914, khi quân Đức tiến quân gần đến Paris, các chánh đảng Pháp chấm dứt mọi sự tranh chấp, hợp nhau lại thành Mặt Trận Thống Nhất Thiêng Liêng để đối phó.

 

- Tại Việt Nam, khi quân Nguyên Mông kéo sang xâm lược, Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải đă xóa bỏ mọi sự hiềm khích riêng tư để cùng nhau chung lo việc nước. Nhờ sự hợp tác quí báu, quân dân Đại Việt đă đánh đuổi được quân Nguyên.

 

Những thí dụ trên đây cho ta thâư rằng hợp quần trong phạm vi dân tộc, ta có thể giải quyết dễ dàng vấn đề chia rẽ v́ ư thức đồng loại.

 

c - Tánh thích vinh quang:

 

Tánh thích vinh quang là bản năng của mọi sinh vật. Nó là nguồn gốc của sự phân biệt ngôi thứ. Trong loài thú, sự phân biệt nầy diễn ra một cách rơ rệt. Một đàn chim bay, một đàn thú đi t́m mồi, bao giờ cũng có con đầu đàn.

 

Đối với loài người, sự tranh chấp để giành ngôi thứ lại càng mănh liệt hơn. Câu “Thà làm người lớn nhứt trong làng c̣n hơn làm người thứ hai tại thành La Mă” của Cesar cũng như câu “Thà làm đầu gà hơn làm đuôi trâu” của người Việt Nam đủ tóm tắt tinh thần “thích vinh quang” của loài người.

 

Chính v́ để thỏa măn tinh thần nầy, người ta đă tranh nhau ác liệt, không ai chịu nhường ai. Nguyên nhân nầy trong tương lai, nếu không tăng trưởng th́ cũng không giảm bớt chút nào. Ta có thể bảo rằng những nguyên nhân chia rẽ loài người càng

ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ta cũng c̣n có thể giải quyết nó bằng cách khêu gợi ư thức đồng loại như đă dùng để giải quyết các nguyên nhân khác.

 

Qua các sự kiện vừa nêu, ta thấy rằng chủ trương thế giới đại đồng của Cộng Sản không thể nào thực hiện được. Để tranh đấu cho sự sinh tồn của dân tộc, chúng ta không thể dựa vào ảo vọng thế giới đại đồng để hoạt động mà phải có một thái độ hợp với thực tế hơn.

 

Tóm lại, hợp quần trong phạm vi dân tộc , người ta có thể phát tiết ḷng ghét và ḷng vị kỷ của ḿnh ra các dân tộc khác nên dễ dàng xóa bỏ các mối dị đồng để đoàn kết nhau lại và hy sinh cho Tổ quốc.

 

Hơn nữa, quyền lợi vật chất và tinh thần của dân tộc thường phù hợp với sự sinh tồn của cá nhơn nên ai cũng muốn nh́n nhận dân tộc là đoàn thể hợp quần có lợi nhứt cho con người. V́ đó, ư niệm dân tộc đă ăn sâu vào đầu óc mọi người - kể cả những người theo chủ trương quốc tế - , và dân tộc là yếu tố quan trọng vào bậc nhứt mà không nhà chính trị khôn khéo nào dám bỏ qua.

 

d- Tư Tưởng bất đồng:

 

Con người là một giống khôn ngoan nên đứng trước bất luận t́nh thế nào cũng đều nghĩ ra được phương cách đối phó. Đó là xu hướng biến cải của con người mà người nào cũng cho xu hướng biến cải của ḿnh là hay nhứt. V́ vậy mà sinh ra sự xung đột nhau v́ ư kiến bất đồng.

 

Giữa những người khác giống ṇi, khác ngôn ngữ, tập quán hay tín ngưỡng, sự bất đồng tư tưởng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng giữa người cùng giống ṇi, cùng ngôn ngữ, cùng tập quán hay tín ngưỡng mà cũng có sự bất đồng về tư tưởng nữa.

 

Về tôn giáo, ta thấy Phật Giáo chia ra thành hai phái Tiểu Thừa và Đại Thừa mà mỗi phái lại chia ra thành nhiều tông phái khác nhau; C̣n Thiên Chúa Giáo th́ lại chia làm Công giáo và nhiều phái Tin Lành, chưa kể những nhánh khác như phái Chánh Thống ở Nga, phái Hợp Nhứt ở Hy Lạp . v. v . . .

 

Về triết học th́ đồ đệ của Hegel đă chia ra thành hai phe tả, hữu. Những môn đồ của Marx cũng chia phe Đệ Tam, Đệ Tứ, Titô, Mao Trạch Đông, v .v . . . xung đột nhau mănh liệt.

 

Sự bất đồng tư tưởng đă đưa con người đến nhiều cuộc tranh chấp đẩm máu. Những cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo, những cuộc thanh toán quyết liệt giữa các phe phái chính trị đă cho thấy rằng sự bất đồng tư tưởng là một trở ngại lớn lao cho sự thực hiện thế giới đại đồng.

 

Thời xưa, sự giaó dục chưa được phổ thông, đa số dân chúng c̣n dốt nát, v́ vậy nên có một vài người tài giỏi xuất hiện là dân chúng răm rấp tuân theo; Ngày nay, nhờ giaó dục phổ thông, sự chênh lệch về tài trí giữa mọi người không c̣n quá nhiều như trước. Do vậy, những người có chút học thức th́ ḷng háo thắng càng mạnh, không chịu thua ai, không chịu nghe ai, cho nên sự bất đồng tư tưởng càng mănh liệt hơn trước.

 

Hợp quần trong phạm vi dân tộc, người ta có thể dựa vào ư thức đồng loại mà làm dịu bớt sự xung đột v́ tư tưởng bất đồng.

 

Trên thế giới ai cũng sợ nội loạn hơn chiến tranh, v́ nội loạn không những làm tṛ cười cho ngoại quốc mà c̣n là cơ hội tốt giúp cho ngoại quốc xen vào trục lợi.

 

Những cuộc nội loạn hiện nay trên thế giới sở dĩ xảy ra là v́ có một hạng người theo chủ trương thế giới đại đồng, tuân theo mạng lịnh nước ngoài và phủ nhận ư niệm dân

tộc. Nhưng bọn người nầy chỉ là thiểu số. Họ gây được rối loạn là nhờ biết áp dụng lối tuyên truyền ngụy trá, gạt gẫm một số dân chúng nghèo khổ v́ chiến tranh hay bị nạn thực dân bốc lột.

 

Nếu ta biết dùng phương pháp thích hợp làm cho mọi người đều hướng vào mục đích chung là phụng sự tổ quốc, mưu cầu sự sinh tồn cho dân tộc th́ sự xung đột nhau v́ tư tưởng bất đồng sẽ dịu bớt đi và nạn xâu xé nhau có thể tránh được.

 

e - Thất t́nh:

 

Thất t́nh gồm có: Hỷ (vui), Nộ (giận), Ái (thương), Ố (ghét), Ai (buồn),, Cụ (sợ), Dục (muốn). Nó cũng là nguyên nhân làm cho loài người chia rẽ. Người ta không làm chủ được thất t́nh của ḿnh, nghĩa là sự buồn vui thương ghét tự nhiên biểu lộ mà mỗi người lại biểu lộ t́nh cảm ḿnh một cách khác nhau. Cùng đứng trước một việc mà kẻ vui người buồn, kẻ thương người ghét. V́ thế, luôn luôn có sự xung đột lẫn nhau.

 

Tóm lại, v́ nhiều nguyên nhân chia rẽ loài người, nên từ trước đến giờ loài người chưa bao giờ sống ḥa hảo với nhau được.

 

C - DÂN TỘC: H́nh thức hợp quần rộng răi nhứt mà loài người thực hiện được.

 

Chúng ta thấy rơ rằng, muốn sinh tồn được con người phải hợp quần nhau lại. Nhưng v́ nhiều nguyên nhân chia rẽ, loài người không thể hợp quần trong phạm vi thế giới để thực hiện sự sinh tồn chung cho nhân loại được. Mặt khác, chúng ta cũng biết rằng hợp quần trong một phạm vi quá nhỏ hẹp như gia đ́nh, thị tộc hay bộ lạc, con người không đủ sức đối phó với mọi trở lực để mưu cầu sự sinh tồn sung măn được. Gương các bộ lạc da đỏ ở Mỹ Châu cũng như một số đông bộ lạc da đen ở Phi Châu đă chứng minh cho chúng ta thấy rơ điều nầy.

 

Vậy, con người chỉ c̣n một cách là hợp quần trong phạm vi dân tộc để mưu sự sinh tồn chung mà thôi. Dân tộc là khối đông người cùng chung huyết thống, chung ngôn ngữ, có một nếp sinh hoạt giống nhau và những phong tục tập quán như nhau. Ngoài ra, c̣n có một yếu tố tinh thần là lịch sử làm cho sự đoàn kết giữa mọi người trong dân tộc càng thêm bền chặt. V́ đó, từ xưa đến nay, những quốc gia đặt nền tảng dân tộc là những quốc gia bền vững nhất.

 

Tóm lại: Sự hợp quần trong phạm vi dân tộc có thể giải quyết được các nguyên nhân chia rẽ loài người, các nguyên nhân từ xưa đến nay đă đem lại cho nhân loại biết bao điều khổ nạn.

 

Chúng ta thấy rằng mục đích tối yếu của mọi người ở tất cả mọi thời đại là sinh tồn. Con người hoạt động chỉ cốt để sinh tồn.

 

Muốn sinh tồn, con người phải tranh đấu. Muốn nắm được phần thắng trong cuộc tranh đấu con người phải có sức mạnh và có xu hướng biến cải cường kiện.

 

Nhưng đứng riêng một ḿnh, con người không đủ sức nên phải hợp quần nhau lại. Sự hợp quần nầy không thể ở trong phạm vi nhỏ hẹp như gia đ́nh hay bộ lạc, nhưng cũng không thể mở rộng đến phạm vi nhân loại được, v́ có nhiều nguyên nhân luôn luôn chia rẽ loài người. Do đó, con người chỉ có thể hợp quần chặt chẽ nhau trong phạm vi dân tộc. Trong phạm vi nầy, con người có thể phát tiết ra ngoài những nguyên nhân chia rẽ, nhờ đó tổ chức dân tộc vững vàng.

 

Sự hợp quần trong phạm vi dân tộc là sự hợp quần to lớn nhứt mà loài người có thể thực hiện được.

 

Nhưng nếu sự tổ chức dân tộc không được đàng hoàng làm cho sự sinh tồn cá nhân của con người bị uy hiếp, con người có thể chống chọi lại dân tộc để mưu cầu sự sinh tồn cá nhân cũng là mục đích chính yếu của loài người. Bởi đó, muốn duy tŕ sự sinh tồn của dân tộc, chúng ta phải tổ chức như thế nào cho mọi người đều được sinh tồn đầy đủ và đều có thể phát triển được năng lực sinh tồn của ḿnh.

 

Kêu gọi tất cả mọi người trong dân tộc kết hợp nhau để tranh đấu cho sự sinh tồn chung, và tổ chức quốc gia như thế nào để cho mọi người được hưởng đồng đều những kết quả của sự tranh đấu chung, làm thế nào cho mọi người thấy rằng tranh đấu cho sự sinh tồn của dân tộc là bảo đảm chắc chắn nhứt cho sự sinh tồn của cá nhân ḿnh, đó làtinh lư của Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn.

 

D - Mục Đích Của Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn:

 

1 - Gây một nền đoàn kết chặt chẽ trong dân tộc:

bằng cách bài trừ triệt để mọi h́nh thức chia rẽ như chia rẽ địa phương, chia rẽ giai cấp, chia rẽ đảng phái, chia rẽ tôn giáo . . .

 

2 - Bảo đảm sự sinh tồn cho mọi người trong dân tộc:

Chúng ta biết con người chỉ khép ḿnh trong dân tộc và thật tâm phụng sự dân tộc khi biết rằng dân tộc bảo đảm cho ḿnh được sinh tồn sung măn. V́ đó, quốc gia phải được tổ chức như thế nào cho sự bốc lột giữa đồng bào không c̣n nữa để mọi người đều được sinh tồn đầy đủ.

 

Muốn như vậy, mọi người phải được tự do mưu sinh, nhưng quốc gia phải hạn chế sự phát triển của tư bản, không cho nó gây được thế lực cưỡng ép dân chúng như nhiều nước Aâu Mỹ. Một mặt khác, quốc gia cũng phải hướng dẫn cá nhân, không để cho họ cấu xé nhau v́ quyền lợi riêng. Nói tóm lại, sự sinh tồn cá nhân phải đi đôi với sự sinh tồn dân tộc, chỉ có điều nầy mới gây được sự đoàn kết dân tộc chặt chẽ giữa mọi người trong dân tộc mà thôi.

 

3 - Nâng cao tŕnh độ dân tộc:

Ngoài sự đoàn kết chặt chẽ dân tộc c̣n cần có nhiều năng lực để tranh đấu mới mong bảo vệ được sự sinh tồn của ḿnh. V́ đó, tŕnh độ của mọi người trong dân tộc phải được nâng lên về cả ba mặt: thể chất, tinh thần và trí tuệ.

 

Sự nâng cao tŕnh độ này rất hợp với sự sinh tồn cá nhân của con người, v́ nó giúp cho mỗi người phát tiết đến tuyệt đích những năng lực của ḿnh, đồng thời, nó cũng thích hợp với sự sinh tồn chung v́ nó giúp cho dân tộc tranh đấu đắc lực với dân tộc khác.

 

4 - Tùy lúc thay đổi đường lối chính trị:

Muốn sinh tồn sung măn, dân tộc phải khéo léo trong cuộc bang giao, tức là phải biết áp dụng xu hướng biến cải để đường lối chính trị của ḿnh thích hợp với t́nh thế mỗi lúc.

 

IV - Phần Kết Luận:

 

Theo quan điểm Dân Tộc Sinh Tồn:

- Chế độ độc tài tuy làm cho dân tộc được hùng cường nhanh chóng, nhưng nó uy hiếp cá nhân thái quá khiến cá nhân không phát triển được hết năng lực của ḿnh. Hơn nữa, những sự bất công do chế độ gây ra làm cho dân chúng phẩn uất. V́ đó, quốc gia khó tránh được nội loạn. Ngoài ra, những sự thanh trừng đẩm máu mà nhà độc tài nào cũng thi hành để giữ vững ngôi vị cũng vô cùng có hại cho dân tộc.

 

- Chế độ tự do tuy bảo vệ được sự tự do và quyền lợi cá nhân, nhưng nó thường đưa đến chỗ phóng túng và vô kỷ luật nên đất nước rối loạn, dân tộc suy yếu đi. Sự hoạt động đă chậm chạp mà các bí mật quốc gia cũng không giữ kín được nên các dân tộc theo chế độ tự do khó bảo vệ được quyền lợi ḿnh. Mà khi quyền lợi dân tộc đă bị mất th́ quyền lợi cá nhân cũng khó bảo toàn được.

 

Như vậy, chế độ độc tài có lợi cho sự sinh tồn dân tộc, nhưng lại có hại cho sự sinh tồn cá nhân. Ngược lại, chế độ tự do có lợi cho sự sinh tồn cá nhân nhưng lại có hại cho sự sinh tồn dân tộc.

 

Không có chế độ nào hoàn hảo cả. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng chế độ độc tài dầu hoàn hảo nhứt, cũng làm khổ cho cá nhân, trong khi một chế độ tự do hoàn hảo có thể làm cho cá nhân lẫn dân tộc đều sinh tồn được. Ngoài ra, trong bản chất, chế độ tự do dễ sửa chữa hơn chế độ độc tài. Muốn thay đổi chế độ độc tài phải có những cuộc tranh đấu đẩm máu, trong khi chúng ta có thể cải lương chế độ tự do một cách ôn ḥa.

 

Tóm lại, Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn là một chủ nghĩa quốc gia dựa vào những lập luận có tánh cách khoa học. Nó có ích dụng những chỗ hay của các chủ nghĩa chánh trị đă ra đời trước nó.

 

Với chủ trương dung ḥa sự sinh tồn cá nhân và sự sinh tồn dân tộc, dung ḥa quyền lợi của quốc gia, nhứt là chủ trương biến cải, nó đưa đến một chế độ mềm dẽo, một chánh sách uyển chuyển thay đổi tùy t́nh thế, có thể nghiêng về kỷ luật quốc gia lúc dân tộc gặp khó khăn, mà cũng có thể nghiêng về sự tự do cá nhân lúc dân tộc trở về với đời sống b́nh thường.

 

Đó là đặc điểm của Chủ Nghĩa DÂN TỘC SINH TỒN.

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG       

Tổng Bộ Huấn Luyện

 

Đọc tiếp phần Phụ Lục

PHỤ LỤC

 

I - Phần mở đầu:

 

Con người vốn là một sinh vật có trí khôn, có óc suy luận. Trí khôn của con người đă đưa con người tới chỗ t́m hiểu những lư lẽ, những nguyên nhân của sự vật. Lúc ban đầu, những tri thức của con người về thế giới bên ngoài hăy c̣n thô sơ, chỉ sau một thời gian lâu dài khảo sát về sự vật chung quanh ḿnh và về ư thức của ḿnh, con người mới tiến đến những tri thức thực nghiệm có tính cách khoa học.

 

Nói chung, lúc vừa thoát khỏi thời kỳ thú tánh, con người chưa có những tri thức rơ rệt và chính xác về các hiện tượng thiên nhiên. V́ đó, con người giải thích những hiện tượng ấy bằng sự hiện diện của những thần minh là những nhân vật vô h́nh nhưng có nhiều quyền năng đối với vũ trụ và đời sống con người, và cho rằng con người được sanh ra là để phụng sự thần minh.

 

Ḷng tin tưởng nơi thần quyền là điểm chung của tất cả mọi dân tộc trong thời kỳ sơ thủy. Nó là nền tảng của mọi tổ chức xă hội thời cổ. Bởi đó, tôn giáo có thể xem như là một loại lư thuyết chánh trị dựa vào thần quyền.

 

Về chi tiết, những lư thuyết thần quyền nầy khác nhau vô cùng, nhưng căn bản của nó chỉ là một: đó là ḷng tin tưởng rằng thế giới do một quyền lực vô h́nh nhưng vạn năng điều khiển. Quyền lực ấy có thể là một nhân vật có h́nh thể như người hay là một nguyên lư trừu tượng. Nhưng trong trường hợp nào, con người cũng phải thờ phượng nó và tuân theo nó th́ mới được an toàn. V́ thế, một trong những nhiệm vụ tối yếu của nhà cầm quyền là thờ cúng Trời (hay Thượng Đế hoặc Thần Minh). Đối với quần chúng, nhà cầm quyền tối cao được xem là đại diện hay con của Trời (Thiên Tử), của Thượng Đế hay của Thần Minh.

 

Về phương diện tổ chức, các xă hội cổ thời đă trải qua nhiều chánh thể khác nhau, nhưng xu hướng chung là sự thắng thế cuối cùng của chế độ quân chủ chuyên chế. Cho đến thế kỷ 17, hầu hết các nước trên thế giới đều theo chế độ nầy. Nhà vua được xem là người lănh mạng Trời để cai trị muôn dân, có quyền tuyệt đối với dân chúng. Dân chúng có bổn phận tuyệt đối tuân lệnh nhà cầm quyền.

 

Nhưng từ thế kỷ 17 trở đi, tư tưởng thần quyền và chánh thể chuyên chế lần lần bị chỉ trích. Trên thế giới v́ thế phát hiện nhiều lư thuyết chánh trị khác nhau làm đảo lộn cả đời sống nhân loại.

 

Sau đây chúng ta sẽ lần lượt nguyên cứu nguyên do phát sinh ra nó và tŕnh bày cùng phê b́nh một cách cặn kẻ theo quan điểm sinh tồn:

 

 

II - Ờ A^u Châu:

 

A - Lư Thuyết Dân Chủ:

 

Bắt đầu phong trào chống lại nền quân chủ chuyên chế là Lư Thuyết Dân Chủ phát khởi ở các nước Tây Aâu (Anh, Pháp) vào thế kỷ 17. Vào lúc đó, tổ chức xă hội tại các nước ấy c̣n quá khắc nghiệt và thiếu hẳn công b́nh, không như phần đông các nước ở Á Đông.

 

 

Tại Á Đông chỉ có vua là thế tập, c̣n các quan lớn nhỏ trong nước hầu hết đều là người từ dân chúng xuất thân. Nhờ học rộng, tài cao, họ thi đậu hoặc lập được công trạng với quốc gia nên được bổ làm quan và lần lần chiếm được địa vị cao sang trong nước. Mặt khác, tuy nhà vua có uy quyền tuyệt đối, nhưng chỉ chăm chú vào mặt chánh trị, ít khi can thiệp vào đời tư của dân. V́ đó, nếu không âm mưu khuynh đảo triều đ́nh, người dân được hưởng một sự tự do khá rộng: tự do nghề nghiệp, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng v . v . . . . V́ thế, dân chúng không oán ghét chế độn quân chủ chuyên chế. Chỉ khi gặp nhà vua hôn bạo, gây khốn khổ cho dân, họ mới nổi lên đánh đổ rồi tôn người khác lên thay.

 

Tại các nước Aâu Châu, t́nh thế khác hẳn. Ngoài nhà vua ra, trong nước c̣n có hàng quí tộc thế tập chia nhau giữ hết các chức vụ chỉ huy và hạng tăng lữ hưởng rất nhiều đặc ân của triều đ́nh. Người thường dân, dù có tài cao học rộng, cũng không được quyền tham gia chánh sự. Đă thế, triều đ́nh lại can thiệp quá nhiều vào đời sống của người dân. Nông dân bị lệ thuộc hoàn toàn vào các nhà qúi tộc địa chủ nên không được đổi chỗ ở, không được đổi nghề, v . v . . . Trọn đời, họ bị cột chặt vào mảnh đất của vị địa chủ của họ. Thợ thuyền ở đô thị th́ tương đối được tự do hơn, nhưng lại bị lệ thuộc quá nhiều vào các luật lệ khắc nghiệt của các phường công nghệ, nên đời sống của họ cũng không được sáng sủa ǵ hơn. Ngoài ra, cả nông dân lẫn thợ thuyền đều bị bắt buộc phải theo đạo của nhà vua. Người nào theo đạo khác th́ bị khủng bố, giết hại, khó ḷng sống yên ổn được. Triều đ́nh lại ăn tiêu xa xỉ, thuế khóa càng ngày càng nặng, mà hạng qúi tộc, tăng lữ lại được miễn thuế, nên dân chúng phải lănh trọn gánh nặng.

 

Đời sống của dân chúng lúc bấy giờ thật vô cùng khổ sở. Nhận thấy sự cùng cực của họ là do sự bất công của chế độ xă hội đương thời nên một số học giả như John Locke ở Anh, Jean Jacques Rousseau ở Pháp nêu ra thuyết dân chủ, lấy tự do, b́nh đẳng làm nền tảng.

 

Lư thuyết dân chủ không chủ trương phụng sự Thượng Đế như các lư thuyết Thần Quyền mà nhắm mục đích phụng sự con người, lấy con người làm trung tâm cho mọi hoạt động chánh trị.

 

Theo lư thuyết dân chủ mọi người sinh ra tánh vốn tốt (tương tự như câu: “Nhơn chi sơ tánh bổn thiện” của Á Đông) và đều được tự do và b́nh đẳng. Chỉ v́ chế độ xă hội hư bại nên họ trở nên xấu, mất hết tự do và phải chịu nhiều bất công thành ra khổ sở khốn cùng.

 

Muốn cho con người được hạnh phúc, phải cải tổ cho xă hội tốt trở lại, đồng thời bảo đảm sự tự do của mọi người và đăi ngộ mọi người b́nh đẳng với nhau.

 

Dân chúng các nước Tây Aâu đang khao khát tự do và b́nh đẳng nên nhiệt liệt hoan nghênh lư thuyết dân chủ. Họ lần lượt đánh đổ những nhà vua chuyên chế và thiết lập chế độ dân chủ cho mọi người tham dự chánh sự bằng lối bầu cử người thay ḿnh làm ra luật pháp, ban bố mọi quyền tự do căn bản, đồng thời công nhận mọi người đều b́nh đẳng như nhau trước luật pháp.

 

V́ đó, ngaỳ nay chế độ dân chủ tại các nước Tây phương được gọi là Dân Chủ Tư Bản hay Dân Chủ Tự Do.

 

B - Thuyết Siêu Nhân của Nietzche (Đức):

 

Dựa vào thuyết siêu nhơn, Nietzche cho rằng trong nhân loại có một số ít siêu nhơn thật tài ba có thể làm những việc xuất chúng. Nhiệm vụ của siêu nhơn là hướng dẫn nhân loại trên con đường văn minh. Muốn cho siêu nhơn thành công mỹ măn thường nhơn phải phụng sự và tuân lệnh siêu nhơn.

 

Sau nầy, Hitler khai triển từ siêu nhân trở thành siêu tộc qua tác phẩm Mein Kamf. Ông cho rằng trên thế giới có nhiều chủng tộc cách biệt nhau xa về tài trí, về năng lực, có những chủng tộc cực kỳ thông minh, có những chủng tộc cực kỳ ươn hèn. Những chủng tộc thông minh giàu năng lực là những Siêu Tộc. Các siêu tộc có nhiệm vụ thống nhứt thế giới và đưa nhân loại trên đường tiến bộ. Các chủng tộc khác có nhiệm vụ phụng sự siêu tộc và thi hành các mạng lệnh của siêu tộc.

 

Theo Hitler, trong tất cả các chủng tộc trên thế giới chỉ có chủng tộc Aryen phát sinh từ Hy Mă Lạp Sơn là siêu tộc duy nhứt đáng làm chúa tể thiên hạ. Nhưng muốn thi hành được sứ mạng thiêng liêng nầy, người Aryen cần phải giữ cho gịng máu ḿnh được thuần túy, v́ nếu gịng máu ḿnh bị pha trộn, họ sẽ trở thành ngu độn đi v́ sự trừng phạt của Tạo Hóa như trường hợp con la là con của con ngựa và con lừa, là một con thú vừa ngu đần vừa không sanh đẻ được. V́ sự lầm lạc từ ngày xưa, dân Aryen đă bị lai giống rất nhiều. Riêng có người Đức là dân tộc duy nhứt có đủ năng lực và tài ba lănh đạo thế giới. Nhưng muốn làm tṛn sứ mạng ḿnh, người Đức phải giữ cho gịng máu ḿnh không pha trộn. Mà muốn được vậy, họ phải bài trừ Do Thái là một giống dân ươn hèn, chỉ biết sống bám và an hưởng vật chất. Sau khi nắm được chánh quyền, Hitler đặt tên đảng chánh trị mà ông ta làm lănh tụ là đảng quốc gia xă hội, gọi tắt là Quốc Xă, đă phạm lỗi lầm căn bản là không nhằm mục đích phụng sự con người.

 

 

C - Thuyết Phát-Xít của Mussolini:(Ư)

 

Mussolini cho rằng trên đời chỉ có quốc gia là thực thể đáng tôn quí nhứt. Quốc gia là tối thượng, không có ai đứng ngoài quốc gia, cũng không có ǵ trên quốc gia. Mọi hoạt động đều nhằm phục vụ cho quốc gia. Cá nhân phải hoàn toàn phục tùng quốc gia, khép ḿnh vào khuôn khổ quốc gia và hy sinh cho quốc gia.

 

Như chủ nghĩa Quốc Xă ở Đức, Chủ nghĩa Phát Xít ở Ư cũng không nhắm vào phục vụ con người, đă có hành động cực kỳ tàn bạo khiến mọi người trên thế giới đều công phẩn.

 

Đây là một chủ nghĩa quốc gia cực đoan, quá khích mà Mussolini muốn tập trung quyền lực vào tay ḿnh theo chủ trương của ông ta khi lập ra đảng facio mà người Pháp dịch là fascisme. Mặc dầu facio là tiếng Ư nhưng không phổ thông bằng tiếng fascisme của Pháp nên báo chí thời đó buộc phải phiên âm danh từ fascisme thành Phát Xít mà cả thế giới đều dùng cho măi tới bây giờ. Để thấy rơ hơn chủ trương của đảng Phát Xít, ta đọc danh từ facio (Ư) và danh từ faisceau (Pháp) có phát âm gần giống nhau mà faisceau tiếng Pháp có nghĩa là cái dá súng (tượng trưng cho sự tập trung quyền lực) cho nên người ta gọi đảng của Mussolini là độc tài Phát Xít.

 

D - Thuyết Xă Hội Duy Vật (Cộng Sản) của Karl Marx:( Tàu dịch là Mă Khắc Tư) một người Đức gốc Do Thái:

 

Thuyết nầy được h́nh thành do sự hợp tác giữa Kark Marx và Frederik Angels. Sau nầy Lenine khai triển thêm nên có tên là Marxisme-Leninisme được phiên âm ra tiếng Việt là thuyết Mác-Lênin. Thuyết nầy phản ứng lại thuyết Dân Chủ và chế độ Tự Do. Marx cho rằng trong vũ trụ chỉ có vật chất là thực tại, c̣n Trời (hay Thượng Đế) chỉ là sản phẩm của trí óc con người. Dựa vào biện chứng pháp duy vật, ông cho rằng lịch sử nhân loại là một cuộc tranh đấu không ngừng giữa các giai cấp, trong đó giai cấp thống trị nhờ làm chủ các phương tiện sản xuất nên có nhiều thế lực và thẳng tay bốc lột giai cấp bị trị.

Xă hội trong đó Marx đang sống là xă hội Dân Chủ Tư Sản. Xă hội tuy có tiến bộ hơn xă hội quân chủ chuyên chế, nhưng cũng phân thành hai giai cấp đối kháng nhau: Tư Bản và Vô Sản. Những nhà Tư Bản đă dùng tài sản gây thế lực trên chánh trường để bảo vệ quyền lợi của ḿnh, đồng thời bắt chẹt bọn vô sản, thợ thuyền, trả cho họ một đồng lương chết đói. Do đó, trong nước có một thiểu số tư bản tỷ phú và một đại đa số cùng đinh. Bọn vô sản nầy bị bốc lột thẳng tay nên sự tự do, b́nh đẳng mà chế độ dân chủ tư bản nh́n nhận cho họ đă trở thành hư ảo, không giúp ǵ cho họ được.

Để chấm dứt sự bốc lột của tư bản, Marx kêu gọi: “Vô sản toàn thế giới hăy đoàn kết lại”! Khẩu hiệu nầy được Marx đặt nơi trang đầu tác phẩm “Tư Bản Luận” của ông, mục đích của Marx là kêu gọi vô sản toàn thế giới đoàn kết nhau lại làm một khối tranh đấu cướp chánh quyền, tiêu diệt giai cấp tư bản, tập trung mọi tài sản làm của chung, thực hiện chế độ cộng sản không giai cấp. Nhơn loại sẽ sống thân ái với nhau trong cảnh hoan lạc của thế giới Đại Đồng.

Thợ thuyền các nuớc Aâu Châu đang khổ sở v́ sự bốc lột nặng nề của tư bản nên nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Marx, lập đảng Cộng Sản Quốc Tế chống lại chế độ Dân Chủ Tư Sản. Đến năm 1917, đảng Cộng Sản Nga thành công trong việc cướp được chánh quyền, xây dựng chế độ Cộng Sản tại đây.

Trong chế độ nầy, đảng Cộng Sản giữ lấy độc quyền chánh trị lẫn kinh tế. Về chánh trị, họ thi hành chánh sách vô sản chuyên chính, bóp nghẹt mọi quyền tự do căn bản kể cả quyền tự do tín ngưỡng, v́ Cộng Sản chủ trương vô thần, công khai bài xích tôn giáo. Về kinh tế, họ tập trung tất cả tài sản trong nước làm của chung, không ai được quyền c̣n có tài sản riêng dùng trong sự sản xuất. V́ vậy, mọi người đều hoàn toàn lệ thuộc vào nhà cầm quyền. Nhà nước Cộng Sản có một uy quyền rất lớn, lớn hơn bất cứ chánh quyền của chế độ nào khác, thành ra dân chúng tại các nước Cộng Sản bị bó buộc cùng cực mà không có cách ǵ cưởng lại được.

Lư thuyết xă hội duy vật hay chủ nghĩa Cộng Sản cũng biết lấy con người làm trung tâm điểm cho mọi hoạt động xă hội như lư thuyết Dân Chủ. Về mặt lư luận, nó bổ túc cho lư thuyết Dân Chủ ở chỗ đem sự b́nh đẳng kinh tế thêm vào sự b́nh đẳng chánh trị của lư thuyết dân chủ. Tuy vậy, lư thuyết xă hội duy vật vẫn c̣n chứa nhiều nhược điểm mà ta có thể tóm tắt sâu đây:

1 - Chủ trương Vô Thần:

Họ quả quyết là không có Trời (hay Thượng Đế) nhưng họ không trả lời được bằng khoa học những câu hỏi của phái duy tâm nêu ra: “Tại sao những tác động ngẫu nhiên vật chất lại có thể đưa đến những tiến hóa lạ lùng trong vũ trụ?”

2 - Chủ nghĩa xă hội duy vật đă lỗi thời:

Đáng lẽ phải xem Chủ nghĩa xă hội duy vật của Marx là một hệ thống tư tưởng chỉ đúng vào thế kỷ 19, nhưng sau đó đă lỗi thời. Chỉ c̣n những môn đồ của ông ta đến nay vẫn cho nó là một chơn lư tuyệt đối có giá trị muôn đời.

3 - Đấu tranh giai cấp:

Lịch sử loài người không phải chỉ gồm có giai cấp tranh đấu mà c̣n có nhiều h́nh thức tranh đấu khác như dân tộc tranh đấu, tôn giáo tranh đấu, tư tưởng tranh đấu . v.v . . . Giai cấp tranh đấu chỉ là một khía cạnh của sự sinh tồn tranh đấu giữa loài người mà thôi.

4 - Chánh trị là yếu tố quyết định:

Trong xă hội có nhiều yếu tố khác nhau. Kinh tế tuy là một yếu tố quan trọng, nhưng chưa phải là quyết định. Chánh trị mới là yếu tố quyết định v́ tổ chức của xă hội tuỳ thuộc vào chánh trị hơn là vào kinh tế. Chính sự sản xuất kinh tế cũng phải noi theo một chánh sách do cơ quan chánh trị đề ra. Chính những người Cộng Sản chủ trương xem kinh tế quan trọng hơn chánh trị cũng phải tổ chức sự tranh đấu cách mạng để cướp chánh quyền, tức là mặc nhiên xem chánh trị là vấn đề quan trọng nhứt.

 

5 - Thế giới đại đồng chỉ là một không tưởng:

 

V́ nhiều lư do vật chất và tâm lư, loài người không thể kết hợp thành một khối duy nhứt thuận ḥa nhau. Tạm kể một số nguyên nhân chính sau đây là những nguyên nhân chia rẽ loài người:

1 - Bản năng sinh tồn

2 - Ư thức đồng loại

3 - Tánh thích vinh quang

4 - Tư tưởng bất đồng

5 - Thất t́nh.

 

6 - Không thể thực hiện một xă hội không giai cấp:

 

Cuộc cách mạng nào cũng phải do một thiểu số lănh đạo và khi thành công rồi thiểu số đó trở thành giai cấp chỉ huy. Việc hủy diệt quyền tư hữu cũng không đưa đến việc hủy diệt giai cấp như Marx lầm tưởng; ngược lại, nó c̣n tăng thêm quyền của gia cấp chỉ huy đối với dân chúng. Sự quan sát chế độ cộng sản cho chúng ta thấy rằng uy quyền của đảng cộng sản đối với dân chúng c̣n lớn hơn gấp bội uy quyền của bất cứ giai cấp chỉ huy nào trên thế giới từ trước tới nay.

 

B - Ở Á Châu:

 

- Thuyết Tam Dân (hay Tam Dân Chủ Nghĩa) của Tôn Văn (Trung Hoa):

Trong khi Mussolini và Hitler dựa vào chủ trương quốc gia và siêu tộc nêu ra các chủ nghĩa Quốc Xă và Phát-Xít phản ứng lại các chủ nghĩa Dân Chủ và Xă Hội (Cộng Sản) th́ tại Trung Hoa, Tôn Văn cố dung ḥa các tư tưởng quốc gia, dân chủ và xă hội để xướng ra chủ nghĩa Tam Dân.

Chủ nghĩa nầy gồm có ba phần là Dân Tộc, Dân Quyền và Dân Sinh.

1 - Trong thuyết dân tộc:

Tôn Văn bảo rằng dân Trung Hoa đông đảo nhứt lại có một nền văn minh tối cổ, đáng lẽ phải là dân tộc hùng cường nhứt trên thế giới, nhưng trên thực tế, Trung Hoa đă bị các dân tộc khác uy hiếp và lăng nhục. Điều nầy sở dĩ xảy ra là v́ người Trung Hoa chỉ có tinh thần gia tộc và tinh thần thế giới mà thiếu hẳn tinh thần dân tộc. Nếu tinh thần nầy c̣n kéo dài Trung Hoa có thể diệt vong. Vậy người Trung Hoa phải đoàn kết nhau lại thành dân tộc tranh đấu với người ngoại quốc để bảo vệ quyền lợi ḿnh, và khi được hùng cường rồi sẽ giúp cho các dân tộc nhược tiểu khác trên thế giới.

2 - Trong thuyết dân quyền:

Tôn Văn chống hẳn các chế độ độc tài dùng cường quyền thống trị dân chúng, nhưng đồng thời ông cũng không tán thành chủ trương tự do cá nhân và b́nh đẳng của chủ nghiă Dân Chủ mà ông cho là không thích hợp với t́nh thế Trung Hoa. Oâng cho rằng nước Trung Hoa yếu v́ người Trung Hoa đă quá tự do và b́nh đẳng. Oâng hô hào người Trung Hoa nên hy sinh sự tự do và b́nh đẳng cá nhân của ḿnh để tranh đấu cho Tổ Quốc ḿnh được tự do và b́nh đẳng với những quốc gia hùng cường.

3 - Trong thuyết dân sinh:

Tôn Văn cố giải quyết các vấn đề xă hội. Ông chống lại chế độ tư bản nhưng cũng không tán thành chủ trương giai cấp đấu tranh của chủ nghĩa Cộng Sản mặc dầu ông cho rằng Chủ nghiă Dân Sinh cũng giống như chủ nghĩa Cộng Sản. Oâng công nhận quyền tư hữu, song hạn chế bớt nó để nó không uy hiếp được quần chúng. Để cải cách dân sinh ông chủ trương tiết chế tư bản và b́nh quân địa quyền để mọi người đều có thể đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đường đi.

Chủ nghĩa Tam Dân có tánh cách chiết trung rơ rệt. Nó cố dung ḥa những chủ trương Quốc Gia (Dân Tộc), Dân Chủ (Dân Quyền), và Dân Sinh (Xă Hội), cố sửa chữa những chủ trương ấy cho thích hợp với t́nh thế Trung Hoa. Xét về mặt lư thuyết, chủ nghĩa Tam Dân đă thâu nạp được hết các lư tưởng tốt đẹp của các học thuyết đă ra đời từ thế kỷ thứ 17. Nhưng Tôn Văn đă đặt nặng vào chủ trương Dân Tộc và gián tiếp phủ nhận sự tự do cá nhân và nhứt là chủ nghĩa Tam Dân chứa nhiều lư luận mâu thuẩn nhau để sau nầy Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông đều cho rằng ḿnh là đồ đệ chính thống của Tôn Văn.

 

KHÁI NIỆM VỀ SỐ TRONG KINH DỊCH

 Tuệ sỹ

Giới hạn trong phạm vi lư luận, chúng ta tóm tắt nét đặc trưng của kinh Dịch: giản dị hóa bằng TƯỢNG và cụ thể hóa bằng SỐ. Tức là qui chiếu vạn hữu về trên một căn bản đồng nhất mà kinh Dịch gọi là thiên hạ chi động, tŕnh phù nhất, hay đồng qui nhi thù đồ, nhất tri nhi bách lự - từ nhiều hướng nhưng cùng về một chỗ; cùng một mục đích những có trăm ngh́n mối nghĩ. V́ động, cho nên có thiên sai vạn biệt; nhưng tất cả chúng khởi đi từ cái một và trở về trong một cái. Nếu vậy, khi đă qui chiếu được vạn hữu vào căn bản đồng nhất, người ta có thể phân phối cái động thiên sai vạn biệt trong thiên hạ thành trật tự có qui củ. Ư tưởng then chốt ở đây là : tại thiên thành tượng, tại địa thành h́nh. Tượng, có thể được hiểu như là những nguyên tắc tiên thiên. Khi những nguyên tắc này được ứng dụng vào các lănh vực cụ thể, chúng sẽ là những sự thực hữu h́nh trong một trật tự cân xứng. Trong toán học, đó là trật tự tỉ đối. Chúng ta khởi đầu từ khái niệm với một trật tự cân xứng này để đi đến sự ứng dụng về Số của kinh Dịch trong lănh vực lư luận.

Một trật tự cân xứng là một thế giới trong đó các sự vật được phân phối đồng đều ở các vị trí tương đối. Sau đây là những nguyên tắc chỉ đạo cho sự ứng dụng Dịch vào các lănh vực lư luận và thực tế: THỜI, VỊ, TRUNG, CHÍNH. Nói về những trường hợp ứng dụng có kết quả, kinh Dịch thường diễn tả: đắc thời, đắc vị, đắc trung"; "lục vị thời thành" "các chính tính mệnh, bảo hợp thái ḥa"; vân vân. Đây là do bản tính tồn tại của sự thực hữu h́nh, không phải là những ứng dụng tùy tiện. Kinh nói: phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Sự cân xứng trong thế giới hữu h́nh được kể theo loại và nhóm. Như vậy, khi đối chiếu với các biểu tượng tiên nhiên, hay bát quái, th́ mỗi biểu tượng trong thế giới hữu h́nh đều trấn giữ tại một phương hướng: khảm, chính Bắc, cấn, Đông Bắc, đoài, chính Tây; vân vân.

Khái niệm về một trật tự cân xứng như vậy có hiệu lực như thế nào khi được ứng dụng vào đường lối suy luận?

Ơû tŕnh độ gần như tổng quát của mọi đường lối suy luận, ta có thể lấy thí dụ từ Thiên Thai Tông (một trong các tông phái của Đại thừa Phật giáo Trung Hoa). Cái đặc sắc là người ta căn cứ trên đường lối theo sự hướng dẫn của Dịch để thấu triệt những khái niệm rất trừu tượng và rất xa lạ đối với truyền thống tư tưởng Trung Hoa. Tông này lấy số Ba làm số trật tự cân xứng của luận lư, hay một tập hợp luận lư nói theo danh từ luận lư học Tây phương (combinaison logique), và họ gọi là TAM VIÊN DUNG. Đại cương, khi vận dụng, tông này sử dụng những cặp tương phản trong một tập hợp luận lư, gọi là cặp song phi và  song chiếu. Một tập hợp luận lư của họ gồm có ba thành tố căn bản: KHÔNG, GIẢ, TRUNG. Mỗi thành tố sẽ được thiết lập bằng những biến thiên như hủy diệt và tồn tại, rồi khi vượt qua cả hai tuờng hợp đó, người ta có một sự thực bên trên tất cả khái niệm. Nghĩa là vượt qua tính cách đối đăi hay phản danh của một khái niệm bằng song phi và song chiếu: khái niệm trừu tượng được đưa vào thực tại cụ thể.Lối suy luận trên đây, có thể coi như một đường lối căn bản mà ta có thể t́m thấy thường xuyên nơi Dịch.

Ngày nay, người Tây phương gọi con số ba của kinh Dịch, là một tập hợp luận lư, là con số thần bí của tính phân phối và tập hợp (permutation et combinaison). Chúng ta đừng nghĩ con số ba ở đây là con số của một quá tŕnh biện chứng. Nơi kinh Dịch, ta biết mỗi một quẻ của Bát quái đều gồm có ba hào. Xưa kia, người ta thường giải thích v́ có ba lănh vực hay ba cấp bậc của trật tự: trật tự của thiên giới, trật tự của nhân giới và trật tự của vạn vật (không phải vạn hữu). Nghĩa là TAM TÀI. V́ vậy, một quẻ có ba hào. Chúng ta cũng có thể hiểu điều này theo một chiều hướng khác. Trước hết, có thể coi số ba như là biểu tượng của sự ổn định và cân xứng, nghĩa là hợp lư. Khi nói đến hợp lư của tương quan nhân quả, một tương quan đồng thời, cái này gá vào cái kia và ngược lại mỗi cái vừa nhân vừa quả; để diễn tả sự hợp lư này, người ta lấy thí dụ về h́nh ảnh kim tự tháp của những cây gậy tựa vào nhau. Vả lại, torng các nền luận lư học cổ điển, với tam đoạn luận của Aristole, hay với nhân minh học của Digna Aán độ, người ta thấy một lập luận vững chăi được phân phối theo con số ba, với ba mệnh đề. Một tập hợp luận lư, như vậy, tự căn bản là mộ ttập hợp của số ba. Theo đó mà nói, con số ba tượng trưng cho ư niệm về một sự hợp lư vững chắc của các tương quan nhân quả. Đây chỉ là những trường hợp gợi ư. Dù vậy, tất cả, có thể nói là tất cả, mọi trật tự cân xứng của hữu h́nh được phản chiếu trên con số ba. Hay nói chính xác hơn: con số ba là h́nh ảnh phản chiếu của trật tự hữu h́nh và cân xứng. Từ mộ tthành số tượng trưng cho trật tự toàn diện của thế giới là số mười, nếu ta qui chiếu về trên căn bản đồng nhất, tức số một, ta c hiện sự tiết giảm theo tính cách cân xứng và tương đối: năm – ba – một, cuối cùng sẽ có một h́nh tam giác, nếu mỗi một số được ghi thành một điểm.

Chúng ta đă nói, số ba không phải là một quá tŕnh biện chứng, mà là con số của một tập hợp luận lư. Trong mỗi tập hợp này, người ta phân phối bằng tính cách có lặp lại (permutation avec répétition), hai thế lực tương phản âm và  dương. Kết quả đạt được là có tám tập hợp, tức Bát Quái, chúng tương ứng với tâm phương vị của trời đất. Từ khái niệm trừu tượng mà đạt đến trật tự cân xứng của thế giới hữu h́nh, đó là sự thành tựu cao nhất của lư luận. Câu nói của kinh Dịch: Tại thiên thành tượng, tại địa thành h́nh", có thể được hiểu theo chiều hướng vừa kể.

Khuynh hướng của Dịch là từ những phúc tạp mà tiến tới chỗ THUẦN NHẤT: Dịch giả, dị dă. Ba đặc tính của một nguyên tắc tiên thiên khiến cho nó khả dĩ ứng dụng được trong thế giới hữu h́nh, kinh Dịch gọi là Thuần, Túy, Tinh. Đây là một chiều hướng lư luận không bị giới hạn trong những nguyên tắc phân tích và tổng hợp. Nói cách khác, người ta không khảo sát giá trị của một mệnh đề luận lư qua phân tích hay tổng hợp. Trong chiều hướng của phân tích hay tổng hợp, người ta cần phải lưu ư các trường hợp đơn hay phức. Nhưng ở đây khỏi cần lưu ư như vậy. Thí dụ về luận lư tứ cú (logic of four alternatives hay tetralemma), ta có:

(A)   I. Có………………………..(khẳng định đơn)

II.Không………………..(phủ định đơn)

                  III.Vừa có vừa không (khẳng định phức)

                  IV.Không phải có không phải Không (phủ định phức) 

Xét theo các trường hợp đơn cú, bốn mệnh đề trên rút lại chỉ co hai, v́ III và IV là trường hợp phức số của I và II.

Cũng trong luận lư tứ cú, ta thử lấy một lối lập luận của Đỗ Thuận, người khai sáng Hoa Nghiêm Tông:

(B)    I. Phi dị biệt

II.Phi đồng nhất

                  III.Phi đồng nhất tức phi dị biệt

                  IV.Phi dị biệt tức phi đồng nhất. Ở đây, mỗi mệnh đề phải có một giá trị biệt lập, trong nhất tính độc hữu của nó; biệt lập nhưng chúng phản chiếu lẫn nhau như các đỉnh của một tứ giác. Yù nghĩa của mou cánh được thành tựu ở tâm điểm của những phản chiếu này.

 

Chúng ta ghi nhận một điểm khác nhau rất nhỏ giữa III và IV của (A) là "Vừa Có vừa Không"…và III và IV của (B): "Tức". Một đằng diễn tả thể cách của Có và Không, do đó, đáng gọi là khẳng định đơn cú. Trường hợp (B), ư niệm về tức ở đây là tương tức, chỉ cho thể tính vô phân biệt giữa các sự hữu; nó không hàm chứa một ư tưởng về thể cách tổng hợp.

 

Với lối lư luận bằng tứ cú trên đây, trường hợp (B), người ta rút ra một h́nh ảnh của thế giới như sau:

I. Một trong tất cả

II.Tất cả trong Một

III.Tất cả trong Tất cả

IV.Một trong Một 

Nói tóm lại, hậu quả của một chiều hướng lư luận "TRINH PHÙ NHẤT" sẽ dẫn đến một thế giới quan như vừa kể.

Một trường hợp điển h́nh khác có thể xảy ra ở đây, để xác định lối luận TIRNH PHÙ NHẤT của kinh Dịch ấy.

Đây là trường hợp của Trí Nghiễm, tác giả của Hoa nghiêm nhất thừa thập huyền môn, vị tổ thứ hai của Hoa nghiêm tông. Oâng lư luận về sự tăng và giảm của một và mười, theo hai chiều hưng hạ, để giải thích thế giới quan vô tận; và con số mười được gọi là Thập vô tận.

Trước hết, ông chia hai trường hợp tương quan giữa một và mười: dị thể và đồng thể. Trong mỗi tương quan đều có tăng và giảm. Dĩ nhiên muốn tính sự tăng giảm này, người ta phải lấy số một và số mười làm chuẩn đích. Một chỉ cho sai biệt và mười chỉ cho toàn thể. Rồi ở dị thể và đồng thể, mỗi trường hợp lại được chia thành hai:

 

I. Một trong Nhiều, Nhiều trong Một

II.Một tức Nhiều, Nhiều tức Một.

Bằng đường lối quanh co và chậm chạp như vậy, ông đi từng bước một: từ một lên mười, rồi từ mười tiết giảm đến một, thực hiện cho đến kỳ cùng – ở đây xin phép không bàn rộng – người ta đạt đến điều này: thế giới như một màn lưới được kết dệt vô số hạt ngọc. Mỗi mắt lưới là một hạt ngọc, ch1ung phản chiếu lẫn nhau – phản chiếu giữa cái Một và Tất cả – thành một thế giới trùng trùng vô tận. Nếu trở lại từ đầu khái niệm về trật tự cân xứng, chúng ta cũng bắt gặp cái thế giới quan vừa kể.

Trật tự cân xứng là trật tự của những đối xứng tương quan và tương giao. Từ điểm này các nhà Hoa Nghiêm tông giải thích tương quan hiện hữu, hay lư Duyên Khởi, là lư thuyết căn bản của Phật giáo, thành tương do. Bằng tính cách tương do này, sự đôí xứng của hai sự thể được quan niệm rằng phải có một hữu lực và một vô lực, một thực thể và một vô thể. Cái vô lực th́ tựa vào cái hữu lực; cái vô thể th́ lẫn vào cái hữu thể. Như vậy, tương do chính là tương tức. Đó là lư luận căn bản của một thế giới quan vô tận.

Tất cả những thí dụ điển h́nh đă nêu lên ở trên tạm thời cho chúng ta một nhăn quan bao quát về đường lối vận dụng trong phạm vi luận lư, gợi hứng từ khái niệm về SỐ của kinh Dịch. V́ không thể đi sâu vào chi tiết như một thiên khảo cứu chuyên môn, chúng ta hăy dừng lại trong giới hạn vừa phải này. 

 

KINH DỊCH VÀ PHẬT HỌC TRUNG HOA 

Tuệ Sỹ  

1. DỊCH

 

H́nh như vạn hữu bắt đầu tự hư vô. Bởi v́ hư vô là biên tế cùng cực vừa hữu lư vừa vô lư của lư niệm. Nó là biên tế hữu lư của lư niệm v́ ba lư do:

(a)    Tác nhân của hiện hữu chỉ đồng tính mà không đồng cách với hiện hữu ấy. Đồng tính nhưng không đồng cách, v́ là tương quan nhân quả.

(b)   Tác nhân của hiện hữu đồng tính nhưng không đồng thời với chính hiện hữu ấy, v́ là sự vận chuyển của sinh thành và hủy diệt.

(c)    Hư vô và hiện hữu được truy nhận trong tương quan đối đăi.

Nhưng hư vô c̣n là biên tế vô lư của lư niệm. Nếu hư vô và hiện hữu được truy nhận bằng tương quan đối đăi th́ cả hai chỉ là giả thiết tạm ước của một căn bản đồng nhất. Chúng lại chỉ đồng tính mà không đồng thời và 9dồng cách, như vậy chỉ sai biệt v́ tương quan tiếp nối của vận chuyển. Theo lối suy luận nghịch đảo này th́ hư vô không c̣n là biên tế hữu lư của lư niệm nữa. Cuối cùng phải thừa nhận một lập trường triệt để phủ định. Trong lịch sử tư tưởng Phật giáo Trung Hoa, đây là một trong những lập trường luận thuyết đầu tiên về Phật học của xứ này, được mệnh danh là thuyết BẢN VÔ1. Trước khi kumàraj́va2 phiên dịch các tác phẩm Bát nhă và Trung quán, thuyết này là một điển h́nh về giải thích của tánh Không, vận dụng những khái niệm cố hữu của truyền thống tư tưởng Trung hoa. Nhờ những dịch phẩm của Kumàraj́va, Tăng Triệu3 đă thực hiện bước đầu, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai thái cực phủ định và khẳng định. Trong ngôn ngữ Trung hoa, tất cả phủ định chỉ là mặt trái của khẳng định. Những phủ định từ như phi, bất hay vô có thể được dùng như những danh từ, tức là chúng vẫn có thể biểu thị các sự thể bất biến hay tư hữu. Như vậy, khi những phủ định từ này được đặt trước một mệnh đề, chúng không phương hại đến hiệu lực khẳng định của mệnh đề ấy. Trong ngôn ngữ Sanskrit, ngược lại, tất cả khẳng định chỉ là mặt trái của phủ định. Những biến thể của các danh từ tùy nhiệm vụ và hoàn cảnh những biến hóa của các động từ tùy tác dụng trong thời gian và thể cách; các qui tắc văn pháp tổng quát này ẩn dấu tính cách vô căn của mọi diễn tả hữu lư. Qua lối viết của văn tự Trung hoa, người ta khám phá ra rằng trật tự của thế giới chính là sự thành tựu toàn vẹn từ nội tại của mỗi cá thể. Nhưng qua lối viết Devanagari của ngôn ngữ Sanskrit th́ thế giới hiện hữu quả t́nh là một thế giới hỗn độn; trật tự của toàn thể chỉ là một đường thẳng vạch đôi giới hạn của hiện hữu và hư vô. Người ta sẽ thấy các nhà Phật học Trung hoa sau này, rơ rệt nhất là từ các triều đại Tùy và Đường trở đi, ở Hoa nghiêm tông, tánh Không đă được lật ngược thành tánh Khởi; ở Thiên thai tông, tánh Không thành tánh Cụ; độc đáo nhất là ở Thiền tông, vô ngôn của tánh Không được diễnt ả bằng tác động rất hiện thực và rất sôi nổi là đánh và hét.

Giữa Hán tự và Sanskrit có một giới hạn nghiêm khốc, giống như giới hạn giữa hữu ngôn và vô ngôn. Lấy hai cái không đồng tính, không đồng cách và cũng không cùng một trật tự mà thay thế lẫn nhau, đấy tức là một sự lật ngược từ vô thành hữu. Trong một t́nh trạng như vậy, ngướ ta có thể trực nhận được tính cách phiêu đốt bất định của ngôn ngữ; v́ ở đây, ngôn ngữ thực sự chỉ là một phương tiện cho mọi nghịch đảo, như sự nghịch đảo của đi và đến. Ư nghĩa của nghịch đảo này cũng là ư nghĩa của chũ dịch trong kinh Dịch. Dịch có ba nghĩa: Biến dịch, bất dịch và giản dị1. V́ biến dịch, cho nên có sự sống; v́ bất dịch, cho nên có trật tự của sự sống; và v́ giản dị, nên loài người có thể qui tụ mọi biến động sai biệt vào một để tổ chức đời sống: Thiên hạ chi động, trinh phù nhất (Dịch hệ từ hạ truyện).

Theo truyền thuyết, Kinh Dịch đầu tiên của người Trung hoa được gọi là Liên Sơn Dịch2 lấy quẻ Thuần Cấn làm đầu3. Trong quẻ này, nội quái là cấn, tượng là núi, ngoại quái cũng là cấn. Như vậy, tượng của nó là hai ḥn núi liên tiếp nhau, do đó gọi là Liên Sơn. Thuyết quái truyện của Chu Dịch có nói: Đế xuất hồ chấn, tề hồ tốn, tương kiến hồ ly, trí dịch hồ khôn, duyệt ngôn hồ đoài, chiến hồ càn, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn. (Đấng chủ tế ra ở phương chấn (phương đông), muôn vật đều thanh khiết ở phương tốn (đông nam), cùng thấy nhau ở phương ly (nam), làm việc ở phương khôn (tây nam), vui nói ở phương đoài (tây), đánh nhau ở phương kiền (tây bắc), khó nhọc ở phương khảm (bắc), làm xong là nói ở phương cấn (đông bắc). Bản Việt văn của Nguyễn Duy Tinh, Chu Dịch Bản Nghĩa II, tr, 362). Đấy là Liên Sơn Dịch, theo ư kiến của Can Bửu4. Từ ba vạch âm của khôn, -- nếu đặt một vạch dương của càn tiềm phục ở dưới     , tức là chấn. Sự sống bắt đầu từ khi dương khởi sự lẫn vào âm vậy: vạn vật xuất hồ chấn. Nếu một hào dương của càn này đi lần lên, lẫn vào chính giữa không     , tức khảm. Cái mềm (âm), bao trùm cái cứng (dương), tượng trưng cho sự nghỉ ngơi sau những công việc nhọc nhằn. Vạch dương của càn đi lần lên nữa, thành quẻ cấn , tượng trưng cho sự thành tựu. Trong thân thể người ta, cấn tượng trưng cho phần lưng, lấy ư một vạch dương tựa trên hai vạch âm. Ngoài công việc nghỉ ngơi, lưng không có nhiệm vụ nào khác, như các bộ phận tay chân. Tuy nhiên, mọi hoạt động của các bộ phận trong thân thể người ta phải lấy lưng làm tựa. Như vậy, cấn tượng trưng cho thời gian mà mọi vật trong trời đất đă được phối trí thành trật tự xong rồi. Nhưng, với biểu tượng hai ngọn núi liên tiếp nhau của quẻ thuần cấn, lại là h́nh ảnh của sự bất động trong biến động. Loài người xuất hiện, đối đầu ngay với sự nghịch đảo giữa biến động và bất động ấy. Mọi biến động diễn ra trong trật tự của lư tính, như những khoảng lên và xuống của các đỉnh núi liên tiếp nhau. Ư thức được biến dịch trong bất dịch như vậy để tổ chức thành một xă hội có qui củ và trật tự, đấy là ư nghĩa của Dịch lư. Lời tượng của quẻ Hỏa Sơn Lữ trong Chu Dịch cũng đă nói: ơn thượng hữu hỏa, quân tử dĩ minh, thận, dụng h́nh luật nhi bất lưu ngục. (Trên núi có lửa tượng trưng cho sự đi xa quê nhà, người quân tử coi đó lấy điều sáng suốt cẩn thận để áp dụng vào h́nh luật mà chẳng cấm giữ1 lại việc ngục tụng. Ng. Duy Tinh, SĐD. II, Tr. 191). Lửa bốc cháy trên đỉnh núi là biểu tượng của một cuộc hành tŕnh phiêu lưu, như sự vận chuyển từ sống và chết, từ sinh thành đến hủy diệt. Khi thấy lửa bốc cháy trên đỉnh núi, là trực nhận rằng mọi biến động đều diễn ra trong trật tự bất biến; căn cứ theo đó thiết lập qui củ cho trật tự của xă hội. Cổ nhân Trung Hoa nói: Không học Kinh Dịch th́ không thể làm Tể tướng. Bởi v́ người thiết lập và duy tŕ trật tự của xă hội phải thấu triệt những ư nghĩa: biến dịch, bất dịch và giản dị hóa của DỊCH. Thấu triệt được biến dịch và bất dịch, mới thấu triệt được vận hành của trời đất; biết giản dị hóa mới có thể giáo dục nhân quần để thiết lập và duy tŕ một trật tự phù hợp với vận hành ấy: dịch dữ thiên địa chuẩn; cố năng di luân thiện địa chi đạo. (Đạo dịch cùng làm chuẩn đích với trời đất, cho nên hay sửa sang được cái đạo của trời đất. Nguyễn Duy Tinh, SĐD. II, tr 271).

Nhưng, DỊCH là ǵ? Kinh Dịch (hệ từ thượng truyện) nói:Dịch giả, tượng dă. DỊCH tức là TƯỢNG. Lại nữa, TƯỢNG là ǵ? Chu Dịch lượ clệ của Vương Bật2 viết: "Phù tượng giả xuất ư giả dă; ngôn giả dă, minh tượng giả dă. Tận ư mạc nhược tượng, tận tượng mạc nhược ngôn…. Cố ngôn giả sở dĩ minh tượng, đắc tượng nhi vong ngôn. Tượng giả sở dĩ tồn ư, đắc ư nhi vong tượng. Do…….thuyên giả sở dĩ tại ngư, đắc ngư nhi vong thuyên. TƯỢNG là để tỏ bày Ư; LỜI là để tỏ bày TƯỢNG. Mô tả hết Ư không ǵ bằng TƯƠNG; mô tả hết TƯỢNG không ǵ bằng LỜI… cho nên, sở dĩ có LỜI là v́ để tỏ bày TƯỢNG; đă nắm được TƯỢNG th́ hăy quên LỜI. TƯỢNG là để giữ Ư, nắm được Ư th́ hăy quên TƯỢNG. Cũng như…..cái rọ là để bắt cá; bắt được cá th́ bỏ cái rọ đi.) Giải thích theo cung cách này là điều rất thường thấy trong các tác phẩm Phật học. Thí dụ, kinh Kim Cang: Phật pháp chỉ như một chiếc thuyền để qua sông. Qua được bên kia sông rồi th́ hăy bỏ thuyền mà lên bờ.

Nói tổng quát, DỊCH là lư tính 

--------------------------------------------------------------------------------

 1 theo Bất chân không luận của Tăng Triệu, có ba thuyết: Bản vọ, Tức sắc và Vô tâm. Cát Tạng (Trung quán luận sứ, k, 2a, DTK. 182/42, tr. 29) có bảng tác giả. 

2 Kumàraj́va (344-413) đến Trung Hoa năm 401.