Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

 

Nguyễn Chí Thiện nói láo như Vẹm

 

Lê Trần

 

 

 

 

Đọc bài viết của BS Phùng Văn Hạnh tố cáo NCT lời nói không đồng nhất , xin bổ túc thêm.

 

1-Nếu NCT ngoáy chớp nhoáng lá thư tiếng Pháp và “dưới lá thư đó tôi đề Hoa Địa ngục “

 

“Tôi nói nó đưa bút, ngồi ngoáy chớp nhoáng lá thư bằng tiếng Pháp. Kí tên, đề thẳng là 136 Rue de la Gare, Nguyễn Chí Thiện, địa chỉ nhà tôi ở Hải Pḥng. Dưới lá thư đó tôi đề: “Hoa Địa Ngục” [3] , mở ngoặc đóng ngoặc: Fleurs de l’Enfer, đề tên tác giả hẳn hoi” Bùi văn Phú phỏng vấn Nguyễn Chí Thiện Dưới lá thư đó : Có nghĩa là hàng chữ “ Hoa Địa Ngục “ tên tập thơ  phía dưới bị cắt đi như h́nh NCT chụp dưới đây. Trái ngược tài liệu “ngụy tạo” h́nh Lê Văn Tiến chụp ở Văn khố Anh năm 1977 với h́nh mặt sau của lá thư tiếng Pháp , giữa trang có đề Hoa Địa Ngục. Như vậy tên Hoa Địa Ngục được ghi ở dưới lá thư đó hay ở mặt sau ??? Nh́n mặt sau nơi ghi tựa Hoa Địa Ngục có thể thấy chữ bên mặt trước của lá thư trang 1 lộ ra ở mặt sau? Tại sao h́nh chụp mặt sau của trang 1 do Lê văn Tiến chụp không có dấu bị cắt ở cuối trang? Nếu là cùng một trang mặt 1, mặt 2 th́ sao không dấu có cắt?? Như vậy cả hai h́nh: trang 1 do NCT đưa ra và mặt sau trang 1 cúa Lê Văn Tiến đều “ ngụy tạo”.

(*** Ông Lê Văn Tiến chết rồi nên nó vu oan cho ông!”

 

 2-Nếu Sứ quán Anh cắt phần dưới, và mặt sau vẫn c̣n tên “Hoa Địa Ngục” th́ tại sao VNTP thông báo là tập thơ không có tên?  Và Nguyễn Chí Thiện nhiều lần tuyên bố là tập thơ không có tên v́ bị Sứ Quán Anh xé trang b́a. Nếu “xé” trang b́a giữ lại Sứ Quán Anh th́ đâu có là thư tiếng Pháp đi kèm ??? v́ lá thư tiếng Pháp mặt sau là trang b́a ghi Hoa Địa Ngục ở giũa???

 

3-Trong bài phỏng vấn với Công Tử Hà Đông- Hoàng Hải Thủy năm 2001 NCT nói “ Ông đại diện bảo tôi viết tên tuổi địa chỉ để lại “ có nghĩa là tập thơ  đưa cho Sứ Quán Anh chưa có ghi tên tuổi “ ngoáy chớp nhoáng ..dưới đó”  nên Sứ Quán Anh yêu cầu viết tên tuổi để lại.  NCT viết lại ở phần nào của tập thơ???  H́nh ảnh đâu?? Câu này trái ngược NCT trả lời phỏng vấn với Bùi Văn Phú, láo trước và láo sau đều là “láo”. Láo với Công Tử Hà Đông. láo với Bùi Văn Phú.

 

4- Phỏng vấn với Vương Kỳ Sơn 10-12- 2003: “ tập bản thảo có đầy đủ tựa đề, tôi đặt tên là Hoa Địa Ngục và ghi chú thêm tựa đề bằng Pháp văn : Les Fleur de L’enfer. Nhưng v́ bản mà một số người Việt ở Hoa Kỳ nhận được đă không có trang đầu nên họ đă lấy ư tứ từ một số bài thơ để đặt tên là Tiếng Vọng Từ Đáy Vực.”.  Láo với Vương Kỳ Sơn.

 

Nếu giả thuyết NCT có ghi tên tập thơ vào mặt sau của Lá thư tiếng Pháp th́ VNTP đă có tên tập thơ  thay v́ cho một cái tên mới Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam.  VNTP xác nhận là tập thơ không có tên. (Theo dữ kiện của ông Sơn Tùng và Triệu lan th́ không có chuyện “chạy vào Sứ Quán Anh”).

 

Báo Văn Nghệ Tiền Phong nhận tập thơ kèm theo lá thư tiếng Pháp tức là có mặt một và mặt sau của lá thơ là không có tên Hoa Địa Ngục, tức là không bị “ xé “ phần tên tập thơ. VNTP xuất bản tập thơ Vô Đề với tên Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam năm 1980 v́ tập thơ không có tên hay chưa có tên. V́ khi ông Q… trao tập thơ cho ông Châu Kim Nhân và trao đến tập tay VNTP. VNTP là người duy nhất có tập thơ này, sau đó bị nhân viên dịch thuật là ông Ngụy Trúc/ Bùi Bảo Trúc chuyển qua Nguyễn Hữu Hiệu và Viên Linh. Nguyễn Hữu Hiệu và Viên Linh trong quá tŕnh đó in ấn tập thơ Vô Đề với tên Tiếng Vọng Từ Đáy Vực giai đoạn này tập thơ sao chép lại từ Bùi Bảo Trúc-Vien Linh- Nguyễn Hữu Hiệu –Diệu Tô Minh (Tô Diệu Minh) Đỗ Ngọc Yến ( báo Người Việt họp riêng với Phái bộ Nguyễn Tấn Dũng) đưa về Yết Kiêu Hà nội.

 

Trở lại giả thuyết Sứ Quán Anh cắt phần dưới tên địa chỉ tác giả.

 

Nếu cho rằng Sứ Quán Anh cắt phần dưới của trang 1 như h́nh NCT chụp h́nh đưa ra th́ tại sao h́nh chụp mặt sau của trang 1 do Lê Văn Tiến chụp lại từ Văn Khố nước Anh năm 1977 không có dấu cắt phần dưới??? tại sao Lê Văn Tiến chụp lại từ năm 1977  ( hai năm trước khi NCT chạy vào Sứ Quán Anh trao tập thơ  vào năm 1979 ??? Cho dù nếu cắt phần dưới cũng không xóa được tên Hoa Địa Ngục viết ở mặt sau phần giữa trang (mặt sau của lá tiếng Pháp) h́nh cho thấy hàng chữ viết trang 1 lộ ra từ phía sau. ???

 

Giả thuyết Văn Khố Anh có tập thơ năm 1977 nghĩa là tập thơ vào tay Văn Khố Anh trước khi NCT chạy vào Sứ Quán Anh.??  Nghi vấn NCT không có chạy vào Sứ Quán Anh là chuyện đáng tin cậy??? yếu tố quan trọng nối kết giữa NCT và tập thơ là “chạy vào Sứ Quán Anh” biến mất tạo ra lỗ hổng to tướng trong câu chuyện NCT. 

 

Như vậy hiền huynh Lê Văn Tiến và NCT ai là người nói thật? Với sự nhận xét của chúng tôi th́ cả hai đều “ láo” và phần “ngụy tạo” tập thơ viết chữ xanh chữ đỏ của NCT do Thị Nở Bút Vàng Đỗ Thi Thuấn quay Video đưa ra vào tháng 11 năm 2008 , và bản chụp lại của Lê Văn Tiến năm 1977 do Báo Người Việt đưa ra đều “ngụy tạo” nên cả thời gian, dữ kiện đều không ăn khớp. Chứng tỏ Yết Kiêu không thuộc bài bản, sờ đâu hỏng đó, chửa đâu cháy đó, làm cho NCT nói đầu hở đuôi, che đuôi hở đầu?!?!?  Luôn cả phần liệt kê về văn khố Anh của Lê Văn Tiến đăng trên Báo Người Việt là “ngụy tạo” .

 

VNTP xác định là tập thơ (Vô Đề) kèm theo lá thư tiếng Pháp là trang 1, tức là không có tên Hoa Địa Ngục viết ở mặt 2 và tập thơ bị sao chép lại do Viên Linh-Nguyễn Hữu Hiệu, Ngụy Trúc (Bùi Bảo Trúc) cũng không có tên của tập thơ.  VNTP xác định đều trên bằng h́nh photo copy thư ông Q. và ông Diệu Tô Minh ngày trang 212,213,214 của VNTP

 

Như vậy tập thơ NCT chụp h́nh đưa ra năm 2008 là “ ngụy tạo” và tập của Lê văn Tiến chụp năm 1977 ở Văn Khố Anh trước khi tập thơ được tung ra hải ngoại đều là “ngụy tạo” nốt. Hai cái giả cộng lại không thể thành cái thật. Yết Kiêu và báo Người Việt muốn tránh né Bộ Ngoại Giao Anh kiện cáo nên đưa ra một số địa danh giả tạo: Văn Khố Quốc Thái, Văn Lộ Trấn Bất Ly, Huyện San -thơ –tân… tro bịp quá tệ

http://anhduong.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=2604&Itemid=1

 

Mười ba (13) năm nay NCT chưa có văn kiện nào của Bộ Ngoại Giao Anh, hay Sứ Quán Anh xác nhận NCT có chạy vào Sứ Quán Anh năm 1979. Llá thơ của ông Sơn Tùng cho biết ông Nick Alexander của chính quyền Anh không biết ông NCT là ai hay tập thơ ở đâu. (Tức là NCT phải hiểu là chuyện vu cáo cho Sứ Quán Anh, Bộ Ngoại Giao Anh xé b́a thơ, giam giữ tập thơ 30 năm, giam giữ 3 tấm h́nh NCT 30 năm là chuyện NCT ngồi phải cọc).

 

Một dữ kiện khác của năm 2006 dựa theo lời NCT nói láo, bà Jean Libby gởi cho Sứ Quán Anh la thư về NCT, ông Paul Gaskell ,Head of Political Section ,British Embassy Hanoi trả lời “We are aware of the story of the "Flowers from Hell" manuscript” . Hoàn toàn không có chuyện vào Sứ Quán Anh hay giữ tập thơ.  Sử gia đại học Cộng Đồng Jean Libby c̣n lầm, GS nhân chủng học Dan Duffy của Đại học danh tiếng Yale c̣n lầm. NCT nói láo với bà Giáo Sư Jean Libby, nói láo với ông GS Dan Duffy.

 

Nhưng người Việt Tị Nạn CS đâu cần có bằng cấp cao như Giáo Sư sử gia, hay giáo sư nhân chủng học để khám phá ra NCT nói láo???

 

Chúng tôi t́m ṭi sự thật, sau khi t́m ṭi được th́ nắm giữ sự thật không để bị hỏa mù, không sợ áp lực làm lung lay và vận dụng trí tuệ đưa sự thật ra ánh sáng cho mọi người nhận rơ chân tướng giả mạo, chân tướng ăn cắp, chân tướng lưu manh không xứng đáng là lănh tụ và không đủ tư cách, thiếu trí tuệ.

 

Chắc chắn là bọn Yết Kiêu và NCT tiếp tục chối quanh “ nói láo như Vẹm” và đến khi ch́m xuồng chết chùm về chầu diêm vương cũng nói láo.

 

Yêu cầu ông Châu Kim Nhân là người liêm khiết nhất ở Miền Bắc Mỹ là người cầm tập thơ về từ Anh Quốc để trao cho VNTP có trách nhiệm lên tiếng.

 

Sự im lặng của Bùi Bảo Trúc, Nguyễn Hữu Hiệu, Viên Linh, Diệu Tô Minh ( người Hà nội tị nạn). Trần Nhu ( người Hải Pḥng tị nạn ), GS Nguyễn Văn Canh, Đỗ Mùi và nhiều người nữa … có làm cho chuyện NCT ăn cắp tập thơ Vô Đề ch́m vào quên lăng không?

 

(Lích sử là một cuộc đăi lọc…Tiến hóa làm bằng sự tự giác…)

 

Lê Trần

 

-----

 

Câu hỏi cho NCT?

 

BS Phung Van Hanh pvhanh2001 11:

 

http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/28082

Tôi có xem video phỏng vấn Hoàng Vân-Nguyễn chí Thiện

 

Xin nêu lên vài nhận xét:

1- Ông Như phong Lê van Tiến đă chụp bản chính Hoa địa ngục năm 1977 ở Luân Đôn. Tập thơ ở đâu mà có, v́ ông NCT đột nhập toà Đại sứ Anh năm 1979, nghĩa là sau hai năm?

2- Theo tôi bức thư tiếng Pháp gửi kèm theo tập thơ viết rất trang trọng, nghĩa là tác giả đă viết nháp và sữa chữa trước khi viết sạch v́ nét chữ không do dư và không gạch xóa, sữa chữa chữ nào. C̣n ông NCT th́:”tôi nói nó đưa bút, ngồi ngoáy chớp nhoáng lá thư bằng tiếng Pháp” Tôi nghĩ một người khiêm nhường và tử tế không nói”ngoáy chớp nhoáng”

3- Ông Thiện cho rằng “déjà succombées” là sai văn phạm và phải sửa lại là “ayant succombé” mới đúng. Theo tôi hai cách viết đều đúng văn phạm. “déjà succombées” có vẻ mạnh và trực tiếp hơn. Tôi viết ra đây để mọi người hiểu biết cùng phê phán và đánh giá chứ không dài ḍng chứng minh . Và ông Thiện chê là những người khen bức thơ tiếng Pháp gửi kèm theo tập thơ Vô Đề là hay và hoàn chỉnh, dốt Pháp văn mà không biết . Tôi nghĩ ông Thiện présomptueux thái quá.

4- Hoàng Van là người chịu khó bênh vực cho ông Thiện hết ḷng. Song cách đối xử ông Thiên với bà rất trịch thượng và bà Hoàng Văn th́ lại rất “e dè” nếu không nói là “sợ sệt”.

Ông Thiện đă nhiều lần quở trách bà ví dụ như khi ông Thiện bảo “ayant succombé” không có “es” bà Hoàng Văn đưa ra nhận xét th́ ông Thiên gạt ngang làm bà Hoàng Văn xin lỗi rối rít.

5- Lối phát âm tiếng Pháp của ông Thiện chứng tỏ ông không theo học một trường chính thống như Albert Sarraut mà là lối autodidacte. Giáo sư Pháp mà nghe ông phát âm sẽ nói: “votre prononciation laisse à désirer”

  Trang Chủ .  Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . . Quảng Cáo . Mục Lục . ***