MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB vThống Kê

 

 

NHỮNG NGHỊCH LƯ TRONG CUỘC ĐIỀU TRA CỦA MUELLER

Victor Davis Hanson – Kim Âu chuyển ngữ
22 tháng 2 năm 2018

 

 

Tư vấn đặc biệt Robert Mueller đă truy tố 13 công dân Nga bị buộc tội gây rối trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Cơ hội dẫn độ một trong những bị cáo của Nga Vladimir Putin là không.

Một số nỗ lực của Keystone Cops của Nga nhằm phá vỡ bầu cử đă ủng hộ Donald Trump (cũng như Bernie Sanders). Tuy nhiên, nhóm của Mueller đă nói rơ rằng người Nga không thông đồng với bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào và cũng không có bất kỳ ảnh hưởng quan trọng nào lên kết quả của cuộc bầu cử.

Nhưng từ đây ra ngoài, sẽ có những điều trớ trêu, nghịch lư và những hậu quả không mong muốn với mọi thứ mà Mueller làm.

Có phải bây giờ là thời gian để truy tố người nước ngoài v́ cố can thiệp vào một cuộc bầu cử ở Mỹ?

Nếu vậy, th́ chắc chắn Christopher Steele, tác giả của hồ sơ Fusion GPS, có nhiều điểm khiếm nhă và gây tổn thương đáng bị truy tố hơn so với 13 người Nga đang ở tận nơi đâu.

Steele không phải là công dân Hoa Kỳ. Steele thông đồng với lợi ích của Nga trong việc tạo ra tập hợp hồ sơ đầy lúng túng, dối trá về Donald Trump. Steele đă không đăng kư làm đại lư nước ngoài. Và Steele đă được chiến dịch của Hillary Clinton thuê mướn để t́m kiếm sự bẩn thỉu của đối thủ chính trị Trump và chiến dịch của ông.

Nói cách khác, vị trí và vai tṛ của Steele c̣n tệ hơn nhiều so với các nước Nga v́ nhiều lư do. Một, anh ta có thể dễ dàng bị dẫn độ trong khi người Nga th́ không. Hai, những nỗ lực của ông ta thực sự đă làm ảnh hưởng đến cuộc đua, v́ hồ sơ này đă bị ṛ rỉ một cách có hệ thống tới các phương tiện truyền thông chính và làm cơ sở để chính phủ Mỹ theo dơi các công dân Mỹ. Ba người Mỹ, không giống người Nga, không ai tranh căi rằng các công dân Mỹ - Hillary Clinton, các thành viên của Uỷ ban Dân chủ Quốc gia, và Glenn Simpson, và đội GPS của ông, đă thông đồng với chi trả thù lao cho công việc của Steele.

Nhóm của Mueller cũng đă đưa ra lời xin lỗi từ cựu cố vấn an ninh quốc gia Trump Michael Flynn v́ đă đưa ra những tuyên bố sai cho các điều tra viên FBI. Nếu trường hợp của Flynn bây giờ là tiêu chuẩn của Mueller, th́ chúng ta biết rằng một số quan chức cao cấp dễ bị ảnh hưởng bởi luật pháp.

Đây là những trường hợp nói dối rơ ràng:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bruce Ohr cố t́nh bỏ qua việc tiết lộ liên bang h́nh thành thực tế rằng vợ ông, một chuyên gia về Nga, đă làm việc trong bộ hồ sơ Fusion GPS.

Bản thân Steele có thể đă lừa dối FBI, ông tuyên bố ông đă không tiết lộ nội dung của hồ sơ với giới truyền thông.

Trợ lư của Hillary Clinton Huma Abedin và Cheryl Mills có vẻ đă nói dối với nhà điều tra FNA Peter Strzok (người đă phỏng vấn Flynn) khi họ khẳng định họ không hề biết rằng Clinton đang sử dụng một máy chủ email cá nhân và bất hợp pháp cho đến khi câu chuyện được công khai. Trên thực tế, Abedin và Mills đă liên lạc với Clinton trên cùng một máy chủ - như trước đó - Tổng thống Barack Obama, người cũng phủ nhận rằng ông biết về máy chủ không thích hợp.

Cựu Giám đốc FBI James Comey có vẻ đă nói dối Quốc hội khi ông tuyên bố rằng việc miễn nhiệm của Clinton đến sau khi ông phỏng vấn bà. Bây giờ chúng ta biết từ các tài liệu mà ông đă soạn thảo một tuyên bố về kết luận của cuộc điều tra đă có ngay cả trước khi ông gặp Hillary Clinton.

Xa như các khoản phí cản trở đi, Mueller có các mục tiêu khác có thể. Cựu Tổng chưởng lư Loretta Lynch đă bí mật gặp Bill Clinton trên một chiếc phản lực đă đậu trên một đường băng ở Phoenix ngay trước khi Bộ Tư pháp đóng cửa cuộc điều tra của Hillary Clinton và đă chọn không truy tố những cáo buộc chống lại cô ta. Comey cho biết Lynch đă yêu cầu ông không sử dụng từ "điều tra" khi thảo luận về thăm ḍ email của Clinton. Các tin nhắn văn bản giữa Strzok và quan chức đồng nghiệp của FBI Lisa Page gợi ư rằng Lynch đă biết trước về những kết luận mà Comey sẽ đạt được trong cuộc điều tra.

Điều ǵ đang xảy ra?

Mueller đang chịu áp lực rất lớn để t́m kiếm sự thông đồng giữa đội Trump và Nga, hoặc để thấy rằng đội Trump đă cản trở công lư bằng cách cố gắng giấu sự thông đồng đó. Nhưng không có khả năng xảy ra. Mueller được bổ nhiệm vào thời kỳ khủng bố quốc gia, được đưa ra bởi báo chí đảng phái dựa trên một hồ sơ bị ṛ rỉ - bản thân nó là một sản phẩm của một điệp viên Anh bị mất uy tín làm việc với các nguồn của Nga trong khi được trả tiền từ Uỷ ban vận động chiến dịch tranh cử của Clinton.

Tệ hơn nữa, nỗ lực để giấu nguồn gốc và việc sử dụng hồ sơ đó để có được sự cho phép của ṭa tiến hành việc theo dơi các công dân Mỹ có thể là một trường hợp cổ điển về việc cản trở công lư.

Vấn đề tồn tại của Mueller đă được với anh ta ngay từ đầu. Do những người bạn xấu xa của Comey và phương tiện truyền thông dở hơi, ông được bổ nhiệm để điều tra những tội ác không tồn tại. Nhưng nếu họ tồn tại th́ sự thông đồng và cản trở đă được thực hiện bởi những người liên quan đến chiến dịch của Clinton và ngay cả bởi các thành viên của chính quyền Obama.

Điều tra bất kỳ tội ác nào có thể xảy ra do các thành viên của chiến dịch Clinton hoặc chính quyền của Tổng thống Obama dường như là điều cấm kỵ,, với t́nh trạng cao cả của cả hai. Nhưng mỗi khi Mueller t́m kiếm những hành động sai trái của những người xung quanh Trump, ông chỉ làm cho vụ việc trở nên mạnh mẽ hơn khi hành vi của những người liên quan đến chiến dịch của Clinton và chính quyền Obama cần phải được điều tra. V́ không kẻ nào được quyền đứng trên luật pháp.

Nếu những vấn đề này không được điều tra, truy tố, xét xử một cách đứng đắn theo pháp luật, không thiên vị, chúng ta không phải là một quốc gia b́nh đẳng theo luật pháp, mà là một nền cộng ḥa chuối, là một nền dân chủ giả mạo.

(C) 2018 TRIBUNE CONTENT AGENCY, LLC.

Victor Davis Hanson là một  sử gia tại Học viện Hoover, Đại học Stanford.

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: