Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

MINH THỊ

 

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời.

 

NGƯỜI THIẾU TỬ TẾ NGUYỄN CHÍ THIỆN HỌP BÁO VỚI NHỮNG NGƯỜI THIẾU TỬ TẾ

 

 

Chào Quư vị và anh Tôn thất Sơn,

 

Phải thừa nhận, chưa bao giờ Diễn đàn cười ra nước mắt như thời gian này. Bên lên án cho rằng anh Nguyễn chí Thiện (NCT) là không phải tác giả tập thơ VÔ ĐỀ. Bên bênh vực th́ xác định chính anh NCT là tác giả.

Hai bên viện dẫn chứng từ, lư luận, lời lẽ qua lại ́ sèo.… Văn chương cũng có, v́ hai bên đều có những nhà văn thơ cả! Thô kệch cũng lắm v́ hai bên đề có nhiều nick “ma” vơ công không thua kém nhau!

Những người thầm lặng đọc đủ và cười ngất ngư v́ những lời lẽ “tuyệt vời” ấy.

Chẳng hạn như cô Thuấn mắng nhẹ anh NCT về tính trẻ con đ̣i tập tọng theo người lớn, ngay trong audio phỏng vấn, là “Ở Hà Nội, tôi biết mấy người trẻ con cứ thích bắt chước người lớn hút thuốc lá.”  Khi anh NCT xác định “Tôi 13 tuổi đă bắt đầu hút rồi” (phần audio trong attach files, SỐ 1).

…………. , nói chung là có rất nhiều điều buồn cười từ rất nhiều người viết cả hai bên, nhưng không phải là tiện đưa ra đây trong email này.

Thế rồi, đùng một cái anh NCT tuyên bố họp báo, thời gian 2 tiếng đồng hồ vào ngày 25-10-2008….

Chẳng biết v́ lư do ǵ, anh Tôn thất Sơn lại phân biệt thành hai dạng: NGƯỜI TỬ TẾ là những người bênh vực anh NCT và sẽ đến tham dự họp báo. C̣n những người lên án là NHÓM THIẾU TỬ TẾ th́ sẽ nằm nhà tiếp tục viết lên án anh NCT.

Vậy thế nào là TỬ TẾ: - Đáp ứng được yêu cầu, đ̣i hỏi mà lệ thường phải có để được coi trọng… – Có ḷng tốt trong đối xử….

Theo định nghĩa trên, xét cho cùng th́ những khôn mặt nổi cộm và vóc dáng máu mặt, không một ai trong nhóm bênh vực và kể cả anh NCT là người tử tế được.

Phan nhật Nam viết gian dối ra mặt. Trần phong Vũ th́ bài viết lươn lẹo và gian không kém. Chu tất Tiến th́ lư luận không hợp lư để được coi trọng. Đoạn băng phỏng vấn của cô Thuấn và anh NCT th́ nghe xong đủ đánh giá là ngôn từ của những người không tử tể rồi.

Mời nghe tiêu biểu một đoạn giữa cô Thuấn và anh NCT nói về cô Tôn Nữ Hoàng Hoa và cô Hoàng dược Thảo:

Cô Thuấn: Tôi không hiểu tại sao mà …có những người tôi thấy cũng có vẻ đàng hoàng tử tế lắm, mà lại sa lầy vào cái vụ này.

NCT: Thí dụ như ai th́ tôi nói thật là tôi không theo rơi, không đọc, không biết.

Cô Thuấn: Ví dụ như là bà Tôn nữ Hoàng Hoa, hay là bà Hoàng dược Thảo.

NCT: Không…không đáng chấp, những loại ấy th́ không đáng trách…(cả hai lần lượt cười)…loại ấy không đáng chấp hiểu không nào, tưởng là ai chứ….

(Phần audio lập lại 3 lần trong attach files, SỐ 2)

Đấy là chưa kể qua bài viết của anh Sơn Tùng th́ anh NCT đúng là NGƯỜI THIẾU TỬ TẾ không cách chi chối căi được.

Vậy đề nghị anh Tôn thất Sơn nên công tâm và công bằng, hăy đổi lại là:

NGƯỜI THIẾU TỬ TẾ NGUYỄN CHÍ THIỆN HỌP BÁO VỚI NHỮNG NGƯỜI THIẾU TỬ TẾ vào ngày 25-10-2008. 

 

Trân trọng, 

 

BN 587

 

 

  Trang Chủ . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Mục Lục . ***